Præsentationen til i dag er her

[email protected]
Tlf: 2344 4682
.
Litteratur til i dag
• Vigtigt?
• Spørgsmål?
• Refleksioner?
At give en indgående forståelse for
egen rollevaretagelse og for HRfunktionens strategiske rolle i at sikre
god overensstemmelse mellem
organisationens behov og
HR-indsatsen
 Kunne anvende centrale metoder og redskaber inden for HR-strategisk
område samt bruge de færdigheder, der knytter sig til en
udviklingsorienteret HR-funktion
 Basere dine overvejelser på et reflekteret teoretisk grundlag
 I praksis vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille
løsningsmuligheder og vælge i blandt dem
 Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder
til samarbejdspartnere i organisationen
 Skal via beskrivelse, analyse og vurdering kunne karakterisere en
strategisk situation samt på basis heraf definere HR-relaterede
udviklingsbehov
 Skal i forhold til en given praktisk problemstilling kunne vælge den
konsulentrolle, der er mest velegnet i situationen.
 Skal med forståelse i egne potentialer og begrænsninger kunne opstille
en personlig udviklingsplan med fokus på egen HR-rolle
 Hvilke roller vil du gerne udvikle dig indenfor?
 Hvilke strategiske kompetencer skal du have for at varetage dit job de næste år?
 Hvorledes er dine kompetencer på dette område i øjeblikket?
 Overvej derefter følgende:
 Hvad synes du, at du har brug for af:
 kompetenceudvikling
 ledelse
 kollegialt samspil
 arbejdsopgaver
 teknologi, taxabon’er med meget mere…..
for at skabe mere værdi for organisationens brugere – for at gøre dit arbejde bedre, nemmere,
mere effektivt, sjovere?
Og hvad synes du, at du har brug for (af kompetence, kompetenceudvikling, ledelse osv..) for
at komme videre i dit liv og i din karriere i institutionen, butikken, styrelsen, afdelingen eller
andre steder i eller udenfor din nuværende virksomhed?
Brug 45. min. På denne analyse og eftertanke – og brug derefter 15. min til at drøfte med en ”makker” – dvs. 1 time og 15
min. I alt.
Overblik:
Den strategiske HR funktion
HR begrebets
udvikling
- Teoriernes
udvikling
- Hvem har
ansvaret for HR
- HR’s udvikling
- Cranet
Udviklings
modeller
HR funktion
og roller
-
Bølge
HR kompasset
6 paradokser
Dave Ulrichs HR roller
Roller i det offentlige
HR Strategi
- Organisationens
mission, vision og
værdier, strategi
- Hoved/hjerte/ben
- PP politik/strategi
HR opgaver og
HR Målinger
Procesroller
- Leavitt-Ry modellen
- Glasl og Lievegoed
udviklingsmodel
-
Social kapital
Personaleplanlægning
Talentudvikling
Rekruttering
APV, MTU
HR Nøgletal
-
Grundlæggende
modeller for
ledelse og
kommunikation
- McGregor
- Kommunikationsmodel
- Spørgeteknik, aktiv lytning og
feedback
- Joharri
Hacker og Dirigent
Maturana
Flow
AI, Stormøder, øvrige procesmodeller
Vi fordeler områderne og
så arbejder I med dem 2
og 2.
Forbered en
præsentation, hvor I skal
repetere
modellerne/teorierne/beg
reberne for de andre.
Overvej også
sammenhængen med
andre modeller på faget
– hvordan hænger de
sammen og hvorfor
hænger de sammen.
Walk & Talk giver mulighed for at få luft i både fysisk og overført
betydning. Og vi tror på, at enhver deltager kan lære af enhver
anden deltager på holdet .
Træn din lytteevne. Prøv gennem denne Walk & Talk at skabe en
samtale med en anden deltager, hvor du kommer så langt ned i
rækken af kommunikationsområder som muligt.
Mens I går tales der om emnerne:
• Hvad har gjort størst indtryk fra dagen?
• Hvordan kan du bedst perspektivere dette til dit arbejde?
• Hvad tænker du om din egen HR-rolle?
Og igen:
TRÆN DIN LYTTEEVNE