Salg af bolig i Andelssamfundet i Hjortshøj

Salg af bolig i Andelssamfundet i Hjortshøj
Jeg sælger mit endnu ikke færdigbyggede hus på Gammel Kirkevej 160, 8530 Hjortshøj. Huset er næsten
færdigt og jeg vil derfor gerne sælge det til en familie eller en person, der har lyst til at bygge det færdigt og
som har lyst til at bo og leve i Andelssamfundet i Hjortshøj og som deler de værdier som AiH står for.
Ideen med huset har været at bygge et billigt og bæredygtigt hus, så vidt muligt af genbrugsmaterialer.
Derfor er kernen af huset to beboelsespavilloner, der er placeret på et let betonfundament og derefter
isoleret med træfibre. Hele den udvendige del af huset er færdigt (på nær montage af et stort, sydvendt
vindue) og den indvendige istandsættelse er påbegyndt.
Før vi gik i gang med at bygge huset, fik vi foretaget boringer for blød bund på grunden. Der blev ikke
fundet blød bund. Dernæst fik vi lavet detailtegninger, energirammeberegninger og statiske beregninger af
ingeniørfirmaet Triconsult A/S. På grundlag af disse tegninger og dokumenter fik vi en byggetilladelse, der
kræver at huset skal bygges som min. Energiklasse 2 hus. Da der ikke er nogen byggepligt på grunden, er
der ingen deadline for hvornår huset skal være bygget færdigt.
Tegningerne giver os tilladelse til at bygge 40 m² ovenpå det nuværende hus, så huset i alt bliver ca. 140
m². Tagkonstruktionen er blevet understøttet for at forberede denne del af byggeriet. Læs mere om dette i
næste afsnit.
Opbygning af huset fra bunden
Fundament: fire striber, der går på tværs af huset, insitustøbte i 90 cm dybde med 3 x Y6 armeringsstænger
i top og bund. I toppen fundablokke med indstøbte gevindstænger, hvorpå der er fastspændt 150x300 mm
træbjælker. Disse er behandlet med trætjære.
Kloakering: Afløb fra toilet, bad, håndvaske og tag foretaget af entreprenør før pavillonerne blev stillet på
fundamentet.
Pavilloner: 2 stk. beboelsespavilloner på i alt ca. 100 m², har oprindeligt været en del af en midlertidig SFO i
Hornslet. Pavillonerne har 100-200 mm mineraluldsisolering i gulve, vægge og lofter. Den ene pavillon
havde som udgangspunkt 100 mm isolering i gulvet, den anden havde 200 mm, derfor de forskellige tal.
Inden pavillonerne blev sat over på fundamentet, blev de isoleret med flamingokassetter og 200 mm Knauf
mineraluldsisolering under bunden, så der nu er 300-400 mm isolering i bunden.
Resten af den udvendige isolering af huset er foretaget af et tømrerfirma, der har foretaget følgende:
Opbygning af rem rundt om huset. Montage af reglar og klimaskærm. Indblæsning af træfibergranulat i
vægge og tag. Lægning af nyt tag med tagpap.
Efter den udvendige isolering, er huset nu isoleret med

300-400 mm i gulvet

415 mm i væggene

500 mm i loftet
Husets udvendige areal er nu på 109 m².
Hele vejen rundt om huset er der gravet en 30 cm bred og 60 cm dyb rende, som er fyldt op med
strandsten. Denne rende fungerer dels som dræn, da jorden på grunden er meget leret og dels som
skadedyrssikring, da mus og rotter ikke kan grave gennem stenene.
Indvendigt har vi sat fire store lærketræssøjler, der understøtter tagkonstruktionen. Disse hviler på nogle
stålprofiler, der er nedfældet i gulvet og som igen hviler direkte på pavillonernes meder. I toppen af
søjlerne er der lagt to C-stålprofiler. Over og under søjlerne er der lagt dampspærremembran som
forberedelse til den indvendige isolering.
Ca. 7 meter af de parallelle indvendige vægge er blevet fjernet i forbindelse med understøtningen af taget,
så størstedelen af den sydlige og en stor del af den nordlige pavillon nu til sammen udgør ét rum. Under
vejs i byggeriet har vi hele tiden opdateret et CAD-dokument med præcise opmålinger, så der er et overblik
over hvor i huset alle installationer, afløb, døre, vinduer etc. befinder sig. Ifølge disse tegninger ser huset
lige nu sådan ud:
Indvendigt arbejde, der skal udføres
Da vi indtil videre mest har brugt energien på at få gjort den udvendige del af huset færdigt, mangler der
stadig en del indvendigt, før huset er bygget færdigt.
Der er ført varmerør fra Andelssamfundets eget varmeværk ind i huset. Det er endnu ikke tilsluttet, da
dette kræver en særlig installation, så huset er lige nu opvarmet ved hjælp af brændeovnen og vandet
varmes med en elektrisk vandvarmer. Vand er tilsluttet og ført til køkken, bad og toilet, ligesom al
kloakering også er på plads.
For at huset skal kunne færdigmeldes og godkendes som et energiklasse 2-hus, skal det trykprøves når det
er bygget færdigt. Derfor skal der i hele huset monteres dampspærre eller -bremse. Det eneste sted, der på
nuværende tidspunkt er lagt dampspærre, er under trægulvet i stuen.
Der skal nye gipsvægge, lofter og eventuelt gulve i huset. Disse kan uden videre monteres uden på de
eksisterende; dog vil det være en god idé at bore huller i de eksisterende vægge og lofter først for at
perforere de nuværende flader, så man ikke risikerer at montere to dampspærrer uden på hinanden.
Det nuværende elsystem fungerer, men min egen plan har været at installere et helt nyt elsystem i huset
og så bare frakoble det nuværende. Dette vil af flere årsager være en fordel, først og fremmest fordi man så
får et helt nyt elsystem og også fordi man så selv kan designe det efter hvordan man ønsker at indrette sig.
Badeværelset fungerer som det skal, men planen har været at rydde det og etablere et nyt, blandt andet
for at få det indrettet som et lovpligtigt vådrum, for at få lavet et godt bad og for at få etableret et
decideret teknikrum derude.
Lige nu står vaskemaskinen og tørretumbleren i badeværelset, men der er etableret afløb til venstre for
husets fordør med det formål at lave et bryggers med vaskemaskinen dér.
Have og omgivelser
Grunden er på 370 m² (lidt over 17 x 21 m)og er den nordøstligste grund i Andelssamfundet i Hjortshøj. Da
grunden også er den højest beliggende i Bogruppe 8, er udsigten virkelig smuk. Mod øst ligger
Andelssamfundets marker og man kan se ud over Århusbugten og ud på Mols – og når man står på taget,
hvor der er projekteret med 1. sal og tagterrasse, kan man faktisk se nordenden af Samsø. Mod syd og vest
er der bebyggelse og mod nord ligger vores fælles P-plads.
I haven ligger der en 20 fods container, der er gravet halvvejs ned. Den fungerer lige nu som (uvurdérlig)
opbevaringsplads og planen har været at den skulle ombygges til et værksted. Den lille have har forskellige
niveauforskelle, hvilket gør den spændende og især meget populær blandt nabobørnene, der alle har mere
almindelige haver med græsplæner. I min have er der i stedet bygget en masse højbede og der er plantet
masser af stauder, stokroser, krydderurter, bærbuske og frugttræer. Hver sommer og efterår har haven
givet et stort udbytte af frugt og grøntsager og man kan i vidt omfang være selvforsynende med havens
nuværende indretning.
Husets 1. sal
I det oprindelige projekt er der indtegnet og givet tilladelse til bygning af en 1. sal på 40 m². Denne del af
byggeriet er tænkt som et hus på 8 x 5 m, placeret centreret i øst/vestlig retning og rykket 1 m ind fra den
nordlige kant. Resten af tagfladen er tænkt som (og godkendt til) 60 m² tagterrasse. At man kan udnytte
disse arealer ovenpå det nuværende hus, giver mange muligheder for at udfolde sig på en ellers forholdsvis
lille grund.
Salg af hus og grund
Huset sælges som det står lige nu, som et ikke færdigmeldt byggeprojekt. Der er ikke byggepligt på
grunden, så der er i princippet ingen deadline for hvornår huset skal færdigmeldes. Al dokumentation, egne
tegninger, fakturaer, kvitteringer osv. medfølger, så huset kan bygges færdigt som det hele tiden har været
planlagt. Hvis der efter salget er tvivl om hvordan noget arbejde er udført eller hvad intentionerne med
dette eller hint har været, står jeg gerne til rådighed som vejleder i det omfang det er relevant. Jeg kender
huset fra yderst til inderst og er kun interesseret i at det bliver bygget færdigt.
En smule fortegnet, men med de rigtige forhold, ser det hele sådan her ud:
Den yderste ramme er grundens skellinjer, boksen øverst er containeren og der skraverede område ovenpå
huset er der hvor 1. salen er tænkt placeret.
Muligheder for huset/grunden
Selvom jeg selvfølgelig helst ser huset bygget færdigt, er det frit for køberen at gøre med huset og grunden
som vedkommende vil. Der ER en del arbejde i at få huset bygget færdigt og da hele molevitten sælges som
beset, som et ufærdigt byggeprojekt og ikke som et hus, har jeg forståelse for hvis køberen ikke har lyst til
at bygge huset færdigt eller ikke kan gennemskue det nuværende projekt. Jeg ser derfor følgende tre
muligheder for køberen:
1. Husprojektet bygges færdigt som planlagt. Alle tegninger og tilladelser følger med og jeg stiller mig
gerne i rimeligt omfang til rådighed for eventuelle spørgsmål, der er til huset.
2. Huset ”udhules” ved at pavillonerne fjernes indeni den yderste konstruktion, som bevares. På den
måde får man et skalhus og kan indrette huset som man vil. Det har den fordel, at man har stor
indflydelse på hvordan huset indrettes og man kender alt, der er lavet i huset.
3. Huset fjernes og der er en grund, som man kan begynde et helt nyt byggeprojekt på.
Uanset hvilken løsning køberen vil vælge, så er prisen den samme; den er bevidst sat meget lavt, da der er
en del arbejde at udføre.
Pris
Den offentlige vurdering af hus og grund ser ifølge www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering for
øjeblikket sådan ud:
Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014
Adresse:
GAMMEL KIRKEVEJ 160 , 8530 HJORTSHØJ
Vurderingsår:
2013 Kopi
Kommune:
AARHUS
Vurderingskreds:
AARHUS/NORDRE
Benyttelse:
Ejendomsnr.:
983961
Beboelse
Lejligheds antal:
1
Matrikel:
7 DE , HJORTSHØJ,HJORTS
Grundareal:
370
Ejendomsværdi:
1.950.000
Grundværdi:
456.300
Jeg sælger hus og grund samlet for 1.200.000 kr. med det håb at køberen vil have lyst til at bygge huset
færdigt.
Diverse kommentarer
Som ejer af grunden er man også medejer af fællesgrunden for Bogruppe 7 og 8, som ligger et par grunde
væk. Grunden har Bogruppe 8 for 500.000 kr. købt og Brogruppe 7 har lagt et tilsvarende beløb til
etablering af et fælleshus. Fælleshusprojektet har dog ligget stille et stykke tid, men er netop blevet
genoptaget. Der er midlertidigt blevet etableret legeplads på fælleshusgrunden. Desuden skal man som
ejer være medlem af Andelssamfundet i Hjortshøj og betale et årligt beløb til fællesforeningen i Brogruppe
8.
I huset er der indlagt kabler fra TDC (internet og YouSee) og fibernet fra NRGi. Sidstnævnte er aktivt nu og
er meget stabilt og hurtigt.
Byggeriet er færdigmeldt til Aarhus Kommune, da det ellers ikke er tilladt at bruge det som beboelse. Da
det ikke er bygget færdigt, er det ikke færdigmeldt hos Bygningsinspektoratet.
Skal laves ved huset, Gammel Kirkevej 160
(tilfældig rækkefølge)
Omfangsgrad
Udvendigt
Isætning af stort vindue på sydsiden
Nedlægning af elkabel (udføres og betales af elselskab)
**
*
Indvendigt
Udskæring til vinduer i soveværelse og stue
Afdækning af gl. vindue i soveværelse
Etablering af varmesystem med tilslutning fra Energiselskabet
Vandrør og radiatorer opsættes (VVS)
Montering af dampspærre i hele huset
Montage af skillerumslægter og gipsplader på vægge med nyt elsystem
Opsætning af loftsplader
Lægning af gulve
Opsætning af køkken
*
*
***
***
***
***
**
**
**
Badeværelse
Vådrum etableres
Opsætning af teknikrum
Bad
Toilet
Håndvask
***
***
**
**
**
Eventuelt
Forberedelse til/opsætning af trappe til 1. sal
Dør til børneværelse
Brændeovn?
Bryggers/entré laves om til vaskerum
**
*
*
**
Kontakt mig for yderligere dokumentation og info
Jørgen Holm
Mail: [email protected]
Telefon: 4252 0000