Nr. 3 2015 - Egebjerggård

Egebladet
NR. 3
JUNI 2015
Læs om:
Sankt Hans 2015
• 1996 – Bo i by
• Hvad beslutter politikkerne
• Unge kunst i Egebjerg
• 18. ÅRGANG
SANKT HANS FESTEN 2015.
Så nærmer vi os igen årets største
fest i Egebjerg, nemlig Sankt Hans
festen ved festpladsen over for
Vingehuset. I år falder 23. juni på en
tirsdag.
GO – Egebjerg, har påtaget sig at
stå for organiseringen og den praktiske gennemførelse. Selvfølgelig i
overensstemmelse med Fællesvirket.
Meningen med dette, er at inddrage
flere lokale beboere i afviklingen af
festen.
holdt tale hos os i Egebjerg, var han
lige blevet borgmester, men nu har
han været i gang i nogle år. Derfor
håber vi også, at han ud over den traditionelle festtale, vil løfte sløret for,
hvilke ting han mener, der skal ske i
fremtiden med vores kvarter.
I år er det nemlig 30 år siden, at
der for alvor blev sat gang i projekt
Egebjerg Bykvarter ved opførelsen af
Egebjerg Vang.
Flere og flere unge fra kvarteret er
gennem de seneste år blevet inddraget i Sankt Hans festen. I år har
vi valgt at give de unge ansvaret og
dermed også større indflydelse gennem GO – Egebjerg.
Som sædvanlig holder borgmesteren
båltalen kl. 21:30 og straks herefter
bliver bålet tændt og vi synger i fællesskab Midsommervisen.
Allerede fra kl. 19:00 vil der være
snobrødsbål for børnene, således at
de også kan opleve et bål inden det
bliver sengetid.
Hvis du selv har lyst til at hjælpe til
med arrangementet så kontakt Go –
Egebjerg på facebook eller på send
en mail på [email protected]
Båltalen bliver holdt af vores borgmester Jesper Würtzen. Sidste gang han
Igen i år, er det lykkedes for os, at få
det lokale populære festorkester –
”FESTERORKESTER” under ledelse
af Thomas Obenhausen Jacobsen til
at spille. Det bliver bare så godt. Han
skal nok få svunget hornet….
Ansv.red:
Søren Andersen:
[email protected]
Redaktion & Layout:
Svend-Erik Bregninge
Søren Andersen
Bent Andersen
Udgiver:
Fællesvirket
Agernskrænten 33
2750 Ballerup
E-mail:
[email protected]
Tryk:JTdigital
GREVE BYGADE 28
[email protected]
Oplag:
1.100 eksemplarer
Telefon: 44 68 92 24
Egebladet udgives af Fællesvirket. Synspunkter udtrykt i artikler, hvor forfatterens navn er
angivet, deles ikke nødvendigvis af udgiveren.
Side 2 Egebladet
Sankt Hans fest i Egebjerg
torsdag den 23. juni
Festen foregår
på den grønne
festplads ved
Teglværkssøen
Kl. 19.00
Pladsen åbner med salg af vin, øl, vand,
m.m. samt snobrøds bål for børn.
Kl. 20.00
Orkestret ”FesterOrkester” spiller god
musik for hele familien sammen med lokal
bandet ”None of your Business”
Kl. 21.30
Båltale ved borgmester Jesper Würtzen
Kl. 21.45
Bålet tændes og Midsommervisen synges.
”FesterOrkester” fortsætter
Festen slutter.
Kl. 23.00
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på festpladsen
Arrangør: GO – Egebjerg i Fællesskab med Fællesvirket
Side 3 Egebladet
Ud over Thomas på bas/horn og
sanger består bandet af: Rupert Gay
Flint på guitar, Morten Dahl på Keyboard og saxofon og Carsten Theis
Gardboe på trommer.
Thomas har, som i de andre år været
ude for at finde nogle andre lokale
musikalske kræfter, der kan være
med til at spille ved arrangementet.
Denne gang har han fundet et band
fra Egebjerg Skolen – mere lokalt kan
det næppe blive. Vi ved ikke, hvad de
spiller, men deres navn er ”None of
your Business", så det bliver en overraskelse.
lesskabet på Egebjerg Bygade, om at
levere en fantasi fuldt heks.
Ved redaktionens deadline arbejde
GO – Egebjerg også på, at få en
Sumba danser eller lignende til at
sætte lidt ”fut” i festen, når det hele
starter ved 19 tiden.
Som sædvanlig vil der være salg af
forskellige kolde drikke og lidt slik
m.v.. til rimelige priser.
Det er ikke tilladt at have sine egne
drikkevare med på festpladsen.
Det er selvfølgelig meget vigtigt, at
der kommer en ordentlig heks på
bålet. Derfor har vi igen bedt Bofæl-
Egebjerggårds
bedste spisested.
Pizzaer, sandwich,
burgere og buffet og
meget andet hver
dag.
KOM OG SPIS PÅ
SELVE STEDET ELLER RING PÅ
44 66 45 44 ELLER
44 66 80 35 ELLER GÅ PÅ VORES HJEMMESIDE OG
BESTIL
http://www.lefiesta-pizza.dk/
Side 4 Egebladet
Side 5 Egebladet
Side 6 Egebladet
1996 - Bo i by
Redaktionen har besluttet, at det er
på tide at tage Egebladet fra munden,
og fortælle de seneste års nye tilflyttede, (og dem, der ikke har nået at
fraflytte endnu)fra lidt til meget lidt
om Egebjerggårds historie fra idé
til virkelighed, idéen som den virkelig opstod, til virkeligheden som vi
gerne ser den. Vi introducerer derfor
artikelserien ”1996”, som i 10 afsnit,
eller hvad ved vi, over en årrække
vil beskrive, og hensynsløst ærligt
vil blotlægge hvad der gjorde, at vi
er kommet her til hvor vi er, hvis det
altså er det vi er. Det bliver en spændende gennemgang– så bliv endelig
boende!
I begyndelsen – læs her evt. 1ste Mosebog – var Egebjerggårds jorden et
sted ude på landet, hvor man opførte
Egebjergvang og Egebjergskolen,
men da kommunen så resultatet,
besluttede man ved ny planlægning,
at skabe variation, identitet og oplevelsesmuligheder i en ramme, der
kunne minde om en mindre provinsby. Det var i 1980erne. Så fra 1990 til
1996 opførtes så resten af bebyggelserne som vi kender det i dag, med
blandingen af ejer/andels/og almennyttig bebyggelse.
Det var egentlig tanken(hos hvem
ved jeg ikke helt) at fordelingen af
disse boligformer skulle have været
ligelige, men det endte med, at 80%
af boligerne er alment nyttige. Det er
det forhåbentlig også for de sidste
20% Her skulle mangfoldigheden
også trives med et blomstrende lokalt
integreret erhvervsliv !
I 1996 – derfor artikelseriens inspirerende titel - blev "Egebjerggård" så
til "Bo i by" udstilling, hvor en eller 2
boliger fra hver bebyggelse kunne
besøges af de fra mange landsdeles gæster og studerende, også fra
Asien og Skåne, Halland og Blekinge
kom der mange seere. Selve Dronning Margrethe kom til indvielsen af
Bomessen, og gik sammen med vores daværende borgmester Dalsgård,
en rundtur i bebyggelsen, og kom
endda forbi Deres ydmyges adresse,
hvor min kone kunne fortælle, at
dronningen så glad ud og vinkede.
Der blev jeg lidt ærgerlig, jeg var på
arbejde og så det ikke, men så kom
jeg til at tænke på, at det var dronningen jo også, så lige over.
Der var et 10 punkts idé katalog omkring "Egebjerggård" bebyggelsen, og
vi tænker(lidt) over, at bringe punkterne i tilfældig rækkefølge, startende
med "det grønne område” Her beskrives området som en fælled med
få træer og få buske og meget græs,
hvilket ikke gav de bedste betingelser
for dyreliv. Men til gengæld vægtedes
det, at det kun kræver beskeden pasning. Vi kan ved selvsyn se, at kommunen er beskedenheden selv.
I 1993 stiftedes så "Fællesvirket",
men først nogle år senere blev
"Egebladet" udgivet første gang, og
du står nu i køkkenet og læser nr.
5 af 18. årgang, medens du laver
Side 7 Egebladet
mad med den
ene hånd,
skifter ble på
Pyt med den
anden, sætter
en sutteflaske
over på svagt
blus til lille
Per, og ønsker din mand
en god aften
med vennerne
med glad og
ubekymret
stemme, medens du kigger undrende
på resterne af
din kat efter
turen i mikroovnen. Din
mor ringer, du
lader forstå,
at det er lidt
ubelejligt, men
hun fortsætter med, at
fortælle om
skovturen
med Onkel
Åge og Fido.
SÅ siger du
– mor jeg læser "Egebladet", ring
senere for.......og den forstår hun, hun
bor på "Egely"
I de følgende artikler vil spændene
områder som: gik det med forretningslivet som håbet – af hvem?
Er der for lidt til de unge, og for meget
til de små(børn). Trives foreningslivet.
Har "GO" fået en flyvende start, og er
Side 8 Egebladet
"Fællesvirket" i gang med en nødlanding. Er det rimeligt, som tiltænkt, at
biler må parkeres foran egen dør, og
hvis, hvor mange har egentlig Netto
som hjemadresse?
Vil disse, og flere andre endnu ikke
stillede spørgsmål nogensinde blive
besvaret. ?
CHAGALL SIGER TAK TIL ALLE SINE KUNDER.
Det er med beklagelse at jeg må
meddele at jeg har valgt at opsige mit
Lejemål pr. 30. april 2015. Jeg har
længe kæmpet med at få en lidt mere
fornuftig husleje, men det er ikke
lykkes og da huslejen bare bliver ved
og ved med at stige, og de vil ikke
forhandle med mig ser jeg ikke anden
udvej end at stoppe. Jeg ville meget
være blevet i Egebjerg, da jeg og Pia
er meget glade for at være her og vi
har så mange søde og dejlige kunder,
som vi er meget kede af at skulle sige
Farvel til efter 15 år, Pia 20 år. Men
det er meget simpel, det er blevet for
dyrt for mig at forsætte.
Jeg skal nu drive butik i Allerød fra
mit hjem hvor jeg vil indrette et rum
og dels vil jeg køre som mobil frisør
Café Egely
et godt spisested
for byens pensionister.
Nyd en god kop kaffe.
Mød andre pensionister
Også mad ud af huset.
Åbningstider:
Mandag-fred. Kl. 11 - 13:00
Lørdag - sønd. Kl. 11:30 - 13
Varm mad 11.00-13.00
Egebjerg Bygade 34
4477 3095
fremover. Pia er ikke helt sikker på
hvad hun vil endnu.
Vi ville allerhelst begge to gerne været blevet i Egebjerg da vi begge
to er super glade for at være her,
men det er udlejer åbenbart ikke interesseret i desværre.
Jeg vil fremover være at træffe på
på telefon 26834335 og i er meget
velkomme til også fremover at bruge
mig som frisør. Da jeg kører ud som
mobil frisør og vil være i Allerød.
VI VIL GERNE TAKKE ALLE VORES
SØDE OG DEJLIGE KUNDER; TAK
FOR MANGE GODE ÅR.
Med Venlig Hilsen Pia og Marianne
Regnskab,
moms og skat
for personlige
virksomheder
og små APSer,
solcellerregnskab samt
personers dialog med Kommunen og Skat over Nettet.
GM Regnskab,
Gert Melgaard HD (R),
Egebjergvang 81,
2750 Ballerup,
Mobil 24 27 28 40
Side 9 Egebladet
Side 10 Egebladet
Plejeplan.
Vi har siden sidste år været i tæt
samarbejde med kommunen v/geograf Thomas Christensen og Lisa
Amby, så den hidtidige frivilligindsats
kan munde ud i en plejeplan for både
Teglværk- og Tårnsøen. Nu hvor det
tunge genopretningsarbejde er overstået, gælder det om at holde vedlige så det ikke ender med at være
skønne, spildte kræfter.
Det begynder for alvor at tage form.
Thomas og Lisa har besigtiget søerne og taget nye billeder i april så
naturkort og -beskrivelser kan danne
grundlag for den kommende pleje-
plan for bevoksningerne omkring
og i søerne. Vi holder øje og lader
naturen gro indtil næste grundige
gennemgang og status sidste uge i
september.
Indtil da kan vi glæde os over at familieforøgelserne af både svællinger og
ællinger i år igen har fået bedre vilkår,
og er blevet et udflugtsmål i sig selv
for mange.
// Anne
Side 11 Egebladet
NI ÆG BLEV TIL 5 SVÆLLINGER(SVANEUNDER).
heldige fotograf der lige kom forbi
med sin mobiltelefon, hvor det hel
skete.
Så er det bare at nyde res udvikling
og vi glæde os alle til, når moderen
skal i gang med at lære ungerne af
flyve.
S A LO N
NOVA
Vores svane par i Tårnsøen lavede i
år rede lidt ud i vandet ud for Søpavillonen. Svane mor lade 9 æg og hun
kæmpede bragt for at få alle 9 unger,
men 4 af æggene var golde, så det
blev til 5 svællinger.
Alle svane ungerne ser raske ud og
de vokser
gange hurtigt
og hvem ved
– måske bliver
de en dag lige
så smukke
som deres
svane mor.
Det er SvendErik Bregningen der er den
Side 12 Egebladet
ny frisør i
egebjerg
abningstider:
t i r / o n s / fre : 9 : 3 0 - 1 1 : 0 0
tor: 9:30-19:00
lør: 8:00-14:00
tidsbestilling pa hjemmesiden eller pr. telefon
S A LO N N O V A - E G E B J E R G V E J 7 2 b - 2 7 5 0 B A L L E R U P
T E L : 3 0 1 3 8 1 3 8 - w w w. s a l o n n o v a .d k
w w w. f a c e b o o k .c o m / s a l o n n o v a a p s
Hvad beslutter politikkerne..
Introduktion
Før jeg gik ind i politik, lå arbejdet i
kommunalbestyrelsen her i Ballerup
Kommune mig meget fjernt i forhold
til min hverdag med arbejde, børn
og et hjem at passe. Det har siden
ændret sig. Mit bidrag her i Egebladet
er et forsøg på at bringe det politiske
niveau ned på et spiseligt plan, der
giver et hurtigt overblik over udvalgte
emner fra Kommunalbestyrelsens
arbejde ”siden sidst”. Jeg modtager
gerne forslag til en anden vinkel end
den, jeg forsøgsvis tager fat på nu.
Fakta i Lundegården
På mødet i februar blev den nye lokalplan for Lundegården vedtaget.
Lundegårdens lokalplan omhandler
det lille tilgroede, nedsænkede areal
over for Digterparkens begyndelse.
Her påtænker Fakta at bygge en forretning inden for en overskuelig tid.
Fra Kommunalbestyrelsens side har
det været vigtigt at sikre områdets
beboere mod generende støj samt
en ordentlig afviklingen af trafikken,
så yderligere kødannelse forhåbentlig kan forebygges. I den forbindelse
vil der blive etableret et lyskryds,
som Fakta betaler. Højresving for
tung trafik vil blive forbudt for at
forhindre højresvingsulykker.
Parkeringskontrol
På mødet i marts blev den nye
parkeringskontrol vedtaget af en
næsten enig kommunalbestyrelse.
Beslutningen om indførelse af
parkeringskontrollen er taget på
baggrund af politiets nedprioritering
af opgaven tilbage i 2010/2011, hvor
deres regionale parkeringskorps
blev nedlagt. Det har efterfølgende i
mange dele af kommunen skabt en
stigning i ulovlige og, for de lokale beboere samt erhvervslivet, generende
og trafikbremsende parkeringer.
Den kommende parkeringskontrol
vil blive foretaget af Parkeringskontrol Nord, som er etableret af Ålborg
Kommune. Kontrollen vil foregå alle
ugens dage på skiftende tider af døgnet. Der er afsat maks. 10 ugentlige
timer med en koncentreret indsats
i de mest problematiske områder.
Herunder Egebjerg.
Side 13 Egebladet
BALLERUP
DYREKLINIK
Egebjergvej 84
VED D YRLÆGERNE
Lis Hartmann og Mads Bo Jensen
Kirurgisk & medicinsk behandling af
af mindre husdyr
Røntgen og laborat oriediagnostik
Tilsluttet døgnvagtsordning
Konsultation dagligt efter aftale
44 65 27 22
Side 14 Egebladet
Færdigbehandlede
hospitalspatienter
Mange oplever på et
eller andet
tidspunkt i
vores liv at
blive indlagt
på hospitalet. For
år tilbage
kunne en
indlæggelse
betyde
ugers ophold på en
hospitalsstue, men besparelser samt effektivisering af arbejdsgangene har medført, at i det øjeblik ”det sidste sting er
syet”, bliver patienten meldt færdigbehandlet og udskrevet. Herefter er
det bopælskommunen, der overtager
ansvaret for det videre forløb, der kan
bestå af genoptræning, hjemmepleje
mm.
Det har vist sig, at Ballerup Kommune
har haft en kedelig plads i landsstatistikkerne mht. at tage patienter hjem.
Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet i april at inddrage
de tomme lokaler på Ved Parken,
hvor ældreaktivitetscentret Parkhuset
netop er fraflyttet. Disse lokaler kan
nemt ombygges til maks. 16 midlertidige plejeboliger (korttidspladser) til
de mest plejekrævende hospitalspatienter, som endnu ikke kan klare sig
i hjemmet.
Ny BFO-struktur på Egebjergskolen
På Børne- og Skoleudvalgets møde
i april blev det vedtaget at imødekomme Egebjergskolens ønske om
en omlægning af BFO-strukturen fra
fire til to afdelinger. Nedgang i børnetallet, ny skolestruktur, en optimal
udnyttelse af det pædagogiske personale og besparelser på BFO-området
er de primære årsager til den ønskede ændring.
I den kommende tid skal der arbejdes
hen mod en hensigtsmæssig løsning
af omlægningen med fokus på, hvordan bygningerne og udeområderne
anvendes bedst muligt, og hvad der
er hensigtsmæssigt.
Side 15 Egebladet
OPLEVELSESBROEN – KOM OG GIV ET NAP.
Det tager tid at bygge broer. Også
selv om de ikke er i Femern-størrelse. Det ihærdige frivilligarbejde sidste
år med trim omkring Teglværksøen
har skabt opmærksomhed og givet
belønning på mange måder; Dels
glæder alle sig over det genskabte
indblik til søen hele vejen rundt når
man går tur i området, OG så har
kommunalbestyrelsen nyligt givet en
tillægsbevilling til bro-projektet,
hvortil Friluftsrådet oprindeligt
har bevilliget 22.500 kr.
Det forudsætter naturligvis
stadig at vi fortsætter med
frivilligindsats til projektgennemførelsen, ellers risikerer vi at
bevillingsgrundlaget forsvinder.
Endnu flere frivillige er meget
velkomne til at melde sig under
Side 16 Egebladet
fanerne til [email protected] - og
husk: ALLE kan være med, fx også
med en kande kaffe og kage eller
skulderklap og opmuntring.
Når alle formalia er på plads (og
det er forhåbentlig meget snart), så
melder vi datoen ud på kontakt-mail
og på Facebook-siden https://www.
facebook.com/GOEgebjerg og http://
egebjerg-ballerup.dk/
Affaldsindsamlingsdagen 19/4 2015
Det var perfekt vejr søndag den 19.
april til den årlige affaldsindsamlingsdag i Egebjerg. Vi var ikke så mange
fremmødte - men vi var GO’e! Og vi
fik alligevel samlet end del sække
og forskellige større løsdele - men
indsatsen sidste år med fokus på især
alu-dåser og glas så ud til at have
båret frugt! Det var der nemlig ikke ret
meget af i poserne, da Team Park &
Natur fra kommunen kom forbi for at
fjerne affaldsindsamlingen senere
på eftermiddagen.
I øvrigt stor tak til
dem for at stille op
år efter år.
Heldigvis havde
den uforlignelige
”affaldsambassadør” Erland igen i
år været på spil i
mange uger forinden og egenhændigt fået indsamlet
46-48 poser (!) som bliver transporteret til forskellige opsamlingssteder på
hans gamle sorte cykel. Dét kan man
kalde en rollemodel….
Rasmus og Carsten er også blandt
de trofaste affaldsambassadører;
et par uger senere tog de på eget
initiativ en tur langs Skovvej og fik
indsamlet to propfyldte sække på kort
tid. Tænk, hvis flere bare
tog en plastindkøbspose
med på gåtur med hunden
eller børnene. Eller endnu
bedre: hvis alle gad bruge
de mange opstillede gadespande!
Selv om affaldsdagen blev
grundigt omtalt i både
aviser og radioen, så er
der utrolig mange som
siger ”neeeej, det vidste
jeg da ikke”. Men det gør
da ikke spor - så kan man
jo bare bidrage på andre
tidspunkter af året.
// Anne
Side 17 Egebladet
Operation Fuglekasser.
Stor tak til Byggelegepladsen Rosendal for i de tidlige forårsmåneder, at
have produceret og opsat en masse
fuglekasser omkring søen.
Fællesvirket stillede midler til rådighed for materialeindkøb og Rosendal
tog handsken op og gennemførte
projektet i det kolde vejr.
Fuglekasserne er med vilje sat op
med snore for ikke at skade træstammerne med søm, og så stammerne
samtidig kan vokse med ”bukse-vidde”. Det tager sin tid inden ynglefuglene vænner sig til kasserne, så vi må
nok vente til næste år med at se dem
i brug for alvor.
EGEBJERG KIOSKEN
Online Tips og lotto
Slikposer - kr. 10 Bagerbrød
Blomster og planter
Apotekerudsalg
Post Danmark og
GLS pakker
Egebjerg Bygade 37A
Telefon 44 68 97 55
Åbningstider: Mandag - torsdag 8:00 - 21:00
Fredag og lørdag 8:00 - 22:00
Søn– og helligd. 8:00 - 21:00
Side 18 Egebladet
KUNSTEN FLYDER UD OVER BUE PLADSEN.
Så var der igen fernisering i forbindelse med Fællesvirket og Kommunens aftale med Billedhuggerskolen i
København.
Denne gang var det 4 unge kvindelige kunstnere, der viste deres værker
frem d. 19. april.
Selv om ferniseringen foregik ved
Buepladsen, havde de placeret deres
kunst rundt omkring i nærområdet – i
samme ånd, som alt andet kunst i
Egebjerg Bykvarter.
Frederik Tydén’s værker er dog stadig på selve Buepladsen.
Det er kopier af renæssance blokke,
der stammer fra den sidste Christiansborg brand. Blokkene er fremstillet ved 3D teknik, og de originale står
til daglig i billedhuggerskolens gårdhave.
Der blev, som traditionen byder, holdt
taler på selve Buepladsen. Først
af Martin Erik Andersen direktør
for Billedhuggerskolen og bagefter
Charlotte Holtenmann vores lokale
repræsentant i byrådet. Begge roste
initiativet, med at placere de unges
kunstværker i Egebjerg Bykvarter og
ved samme lejlighed blev de unge
kunstnere præsenteret.
Det drejer sig om, Anna Banner Stokholm, Lydia Hauge Sølvberg, Sofie
Kondrup og Birgitte Løvås.
Efter talerne på Buepladsen, gik de
fremmødte rundt og kiggede på de
enkelte værker.
Side 19 Egebladet
Først gik vi ned til Per Kirkebys Mure.
Mellem den forreste mur og Egebjerg
Hallen, har Lydia Hauge Sølvberg,
lavet værker i beton, med et religiøst
islæt. Et af værkerne har en norsk
inskription, ligesom på en gravsten:
”Hun sa aldri et vondt ord om noen”.
I sammenhæng med inskriptionen er
der placeret et dameportræt ovenover.
Stokholm har lavet en spansk danser,
der står på nogle hvide brikker. Man
får fornemmelsen af, at der er lidt
brætspil over det.
Det er et meget livsbekræftende værk
og I må absolut hen og se det.
Så kom vi til Glashuset, hvor Birgitte
Vindenes Løvås, har anbragt en
afstøbning i bronze af en bage skål
og hængt et rødt relief op i vinduet i
Glashuset. Hun skriver selv således
om værket – bemærk på norsk:” I vinduet ovenfor bakeskålen henger det
et relieff i innfarvet plast. Når solen
skinner på utsiden blir den en god
magenta innenfra. Man kan se bronseskålen, når man står oppe i vinduet
og kikker ned. Fremsiden av relieffet
kan man se fra innsiden. Baksiden
kan man se fra utsiden. Jeg tenker på
fasader og hvordan man kikker inn
i folks vinduer. Ikke spionerer, bare
kikker litt”.
Det er virkelig flotte værker.
Herefter gik turen til Egeberg Bygade
bagved nr. 100, hvor Anna Banner
Side 20 Egebladet
Så man er velkommen til at komme
og kigge.
Det sidste værk, der skulle præsenteres, kunne desværre ikke stå færdigt,
da det kræver en byggetilladelse.
Det er Sofie Kondrup der har tænk at
opstille et stål konstruktion på bakken
bag Agernskrænten.
Tankerne er, at skabe et samspil med
landskabet og et stort A, formet i en
stål konstruktion på 7 meter. Hun
skriver selv således om det:
”En medfødt konstruktion i øjet. Det
faktum, at billedplanet er forsvundet
og at figurationen står tilbage uden
en flade at læne sig op ad, kunne
tyde på et spring i den dimensionale
forståelse af bogstavet”.
Vi håber stadig på, at værket kan
blive en realitet, for det er da en
spændende tanke.
Ferniseringen sluttede af med kaffe,
øl, vand og hotdogs på dansk og
norsk.
Vi vil opfordre alle beboere til at gå en
tur for at se på de fremragende værker de unge mennesker har skabt.
Der er endnu
ikke sat dato
på hvornår
værkerne bliver pillet ned
igen, men de
står i hvert
fald på deres
pladser hele
juli med.
Side 21 Egebladet
RADIO
BALLERUP
Hør lokalradioen på
90.2 MHz og hos YouSee
98.8 MHz
netadresse
www.radioballerup.com
Næste nummer af Egebladet
Egebladet udkommer primo
Februar, April, Juni, August,
Oktober og December.
Sidste frist for indlevering af
materiale er d. 18 i alle
ulige måneder.
Mvh
Redaktionen
E-mail adresser:
[email protected]
[email protected]
Egebjerg hjemmeside:
www.egebjerg-ballerup.dk
Side 22 Egebladet
Nyttige telefonnumre
Fællesvirkets sekretariat:
Ole Andersen
4466 5052
Søren Andersen
4468 9224
Kirsten Christiansen 2812 7200
Svend-Erik Bregninge
4465 4175
Annoncører:
Ballerup Dyreklinik
Arbejdernes Landsbank
Egebjerg Kiosken
Frisør Chagall Søstrenes begravelses f.
Hårstudiet
Hareskovens cykler
Landergruppen
Hudplejeklinik
4465 2722
3848 3039
4468 9755
4497 0199
4070 7848
4464 6282
4498 0603
4491 0910
4465 0016
Institutioner:
Café Egely
4477 3095
Vuggestuen Fuglen
4477 1606
Børnehuset Ved Skoven 4477 1890
Børnehaven
Egebjergvang 231
Børnehaven
Egebjergvang 233 Børnehaven Ræven
Egebjerg børnehus
Fritidshjemmet
Det Blå hus
Fritidshjemmet
Agernhaven 2 K
Rosendal
Egebjergskolens SFO I
Egebjergskolens SFO II
Egebjergskolen
Fritids- og Ungdomsklubben Nordbuen
4477 1690
4477 1640
4477 2223
4477 1675
4777 1690
4477 2787
4477 1718
4477 1710
4477 3977
4477 3370
4477 2077
Ballerup politi
4386 1448
Du ringer til Albertslund politi og beder så om at blive omstillet til
Ballerup Lokalpoliti.
Er din lokale glas- eller papircontainer fyldt, så ring til
Vestforbrænding - kundeservice 8020 8030
Der er ældreidræt i
Egebjerghallen hver torsdag kl.
14:15 -16:00
Ældreidræt i
Egebjerghallen
Side 23 Egebladet
Året rundt i
Egebjerg
2015
AKTIVITETSKALENDER 2015
Søndag d. 14. juni kl. 10 -13
Plantefarvning på Ballerup
Museum
Sankt Hans fest på festpladsen ved
Teglværkssøen.
Tirsdag d. 23. juni kl. 19 - 23
Torsdage: Senioridræt i Egebjerghallen kl. 14:15 -16:00
Alle tirsdag i lige uger: i Glashuset kl. 19:00 GO holder møde
Alle torsdage kl. 13:00: Arrangementer i Varden.
Foreninger mm.
Egebjergs Grønne Fingre, Kirsten SSP, Gitte Krogh Egebjergskolen
Senioridræt, Anders Dalgaard
Aktivitetscentret Varden, Sonja Hansen
Egebjerg Sportsklub Henrik Jensen
Så gik!
Vores ”Så gik” må desværre udgå i
dette nummer.
Skribenten Poul Gustavsen er desværre blevet syg.
Vi sender ham de bedste ønsker om,
at han hurtigt må blive rask igen.
Poul har bedt Fællesvirket om, at
hilse læserne fra ham.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
2327 1021
4477 3370
5155 4714
4497 7914
6017 1953