Skovtrold februar 2015 Nr.336

Skovtrolden
Nr. 336 - Februar 2015
Vinterscenarier: puddersne foroven og Kongelunds lang-løb
Orienteringsklubben i Gladsaxe
www.orientering.dk/OK-73
Orienteringsklubben OK 73
Bestyrelsen:
21/2-15
Formand… ?
Inge Madsen, kasserer
Vejlebrovej 16 F, 2635 Ishøj
43 54 16 41
[email protected]
Jørn Andreasen
Snebærhaven 82, 2620 Albertslund
34 96 02 42/29 46 60 45
[email protected]
Bent Johansen
Nu fuldgyldigt medlem
Hviddingevej 13, 2610 Rødovre
36 72 17 88
[email protected]
Henny Rosenberg
Vadbrovej 40, 2860 Søborg
39 69 58 22
[email protected]
Nonkatekismus-pludremitofilus– Tisvilde
-BUMM - i flere retninger og handlemåder - totusindogfemten - tja-tja-bum!
Vores udsendte befinder sig netop på
DET STORMOMSUSTE OMRÅDE ved Tisvilde Parrr... Der røg forbindelsen vist.
Vi prøver senere.
HALLO, jeg DREYER METTE er du i vinden.
-Den stormflodshenvendelse, der har
været, HALLO, omkring parkeringsafgift
ved solbeskinnede jetskindsagtige
strandpromenader: Skagen, Rågeleje,
Tisvilde, Hornbæk, Sydvest.. nå ..pyt.
Den har intet på sig!
Vi bringer sgu nonhistorien alligevel.
Tak for din indsats med hjemmeside og
indprut, Michael, udtaler Jørn og det
dykker vi seriøst ned i.
Bent Thirslund Mortensen
Gladsaxevej 159, 2860 Søborg
39 67 01 42
[email protected]
Gunner Jørgensen
Søvej 8, St Lyngby, 3320 Skævinge
48 21 23 25
[email protected]
Kontigent og hvis løbsafgift:
Giro 8 23 00 56
Eller ved bankoverførelse:
Reg. Nr. 1551 konto 82 30 056
Løbstilmelding:
O-service/Lone Nørgaard 45 52 39 95
Klubhus
Bagsværdvej 144 B
Jens Erik, Michael og Villads orker
blandt andre en lørdagstræning, se foto.
Vintercuppen kold og våd samt med
solstrejf iklædt champagne - 40 år - fra
Øst og Chilli con værsgod.
Erfarne Bent M løber natløb med flere
og får tid til - igen - at arrangere Juleløb.
Birthe, Henny og Vita forstår at sætte
en julekomsammen op.
Elsa er jo færdig med postombringningen, men der er stadig cykellyst. MTBO
lokker.
Deadline til nr. 337: 15. juni
Blev der afholdt en nobel klubfest. Ja
det sku jeg nok mene?
Foto & tegning
Michael, Søren, Mette Dreyer , Bent M, Inge
Erik Nielsen samt Rolf Amok
(vi undskylder den overdrevne brug af)
Skovtrolden 336 - Februar 2015 - S. 2
Orienteringsklubben OK 73
Generalforsamlingen 2/2– 2015
Mange af de trofaste medlemmer mødte
op til generalforsamlingen i klubhuset,
hvor klubben trakterede med småkager
samt te og kaffe. Lidt fedtet vil nogen
sige, så det kan være at vi næste gang
skal finde på noget mere attraktivt for
at lokke husarerne ind. Vejvalgsudstilling (så vi kan have noget at more os
over og tænke over til næste løb), Mester jakelteater, Sport (der findes faktisk et billard på loftet i klubhuset), forloren skildpadde m.m.m. I bestyrelsen
er vi åbne for andre forslag. Kom frit
frem. Det første valg foregik udramatisk
og, viste det sig, var godt, idet Keld Olsen som dirigent styrede os sikkert gennem dagsordenen.
Referatet kan ses i sin fulde udstrækning på hjemmesiden.
Her skal blot nævnes at beretning,
regnskab og budget blev godkendt.
Find vej
OK 73, ved Jens Erik, blandt andre,
står for Carpe Diem: Find dagen og
vejen d. 25. april kl. 13.00
i Aldershvile Skov, Frederiksborgvej.
Divisionsmatch
4. div. 19. april kl.11.00
Kratbjerg, Hillerødvej, Sørup
PI, Køge, OK 73, bananklubberne fra
Lolland-Falster og omegn.
Sidste nyt:
Bestyrelsens forslag om ændret banefordeling til klubmesterskabsstruktur
mødte en beskeden opbakning og vil
blive taget op i den nye bestyrelse. Ruskis forslag om at klubben i 2015 betaler startafgifter for løb, der bliver tilmeldt gennem O-service fik applaus.
71 klippekort lå på bordet i Skovvangsskolens kombinerede gym– og festsal.
Der var nemlig langdistanceløb i Tokkekøb Hegn, Ravnsholt 22. februar.
Valget af bestyrelsesmedlemmer resulterede i at bestyrelsen i 2015 kommer
til at se således ud: Bent Johansen,
Bent Mortensen, Gunner Jørgensen,
Henny Rosenberg, Inge Madsen og Jørn
Andreasen.
Klip i klippekort som i 90´erne på faste
poster. Ifør dig sportsidenten til aktivering ved målgang. Mellemtiderne fløjter
i vinden.
Posterne som revisorer blev godt besat
og under eventuelt foreslog Jens Erik at
vi fokuserede mere på arrangementer i
kommunen, hvilket vi vil lægge os på
sinde.
Bestyrelsen
Charlotte Bergmann og Allerød beluttede: KEEP IT SIMPLE.
Sol over skoven og langt mindre vådt
end i Kongelunden, varmt bad og free
hummersuppe - I presume.
Jakub dukkede op med andre, der fik
lyst til at røre sig i februarsolen. Hundret kroner.
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 3
Orienteringsklubben OK 73
Onsdagstræning starter 8/4 2015.
Rejseplanen
I påsken drager Bent M, Ruski & Misser, Gunner, Longo, Søren, Hugo, Inge, Ulla og Else til påskeløb i Mols
Bjerge.
Michael & Ronnie Hjort med Trine tager de nordsjællandske skove.
23. og 24. maj er der sprint cup på
Ærø.
Bent Mortensen er tændt på Hallands
3 dagars tæt ved Ullared d. 10 - 12
juli.
Jurabjergene får besøg d. 23/7 - 26/7
Af Hanne, Gunner, Pan & Elisa, Søren
& Else.
Ruski og Misser vil Skotland.
Er dine ferie o-planer krystalklare, så
sæt dem på hjemmesiden for almindelig info.
Der bliver 9 løb, det er lykkedes at få
banelægger til de første 7 løb
der mangler til de 2 sidste, så skal det
blive til noget må I gerne melde ud.
8/4 Bøndernes Hegn Krathusvej
15/4 Tokkekøb Hegn Stumpedyssevej
22/4 Geels Skov Kraks Kort 107 c3
29/4 Lille Hareskov Skovlystvej
115 K6
Krak
6/5 Rude Skov Femsø Lyng
20/5 Ravneholm
P Vangeboskolen
27/5 Ravnsholt Mørkebakkevej
3/6 Bidstrup Hegn mangler banelægger
10/6 Rude Skov mangler banelægger
Der henvises til vores hjemmeside hvor
det hele ligger mere udførligt.
(og der er den igen, Michael:
Street credit
Hjemmesiden brager bare igennem papirmuren, aktuel, nærværende, up to ..
nå det har jeg nævnt.
Hvad skal vi dog med Skovtrolden?)
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 4
Orienteringsklubben OK 73
Michael orker:
Jeg forstår, at du tænker sondring mellem online og papir, men for mig er det
bare forskellige platforme, og egentlig
det samme indhold, som jo apropos også kunne tænkes at komme i Gladsaxebladet.
Det er klart at de her øjebliksbilleder
både bogstaveligt og på skrift;-) som
jeg skriver på facebook giver mest mening online, men måske et par opsummeringer kunne være fint på tryk.
Michael Møller
Orker sammen med Jens Erik at banke
lørdagstræningen op i antal.
Udover det, er han flittig med kameraet.
Hvilken størrelse det nu må have.
Resultaterne af begge: forøgelsen af
lørdagstræningen og den aktuelle visualisering forbilledligt vist på hjemmesiden
bevirker, at Skovtrolden ser sig nødsaget til at udfritte Michael:
(Lang indestængt parentes:
Når nu amagerbønder, der ikke kan finde deres rødder, hollændere uden grønne fingre i oversvømmede arealer eller
belgiere, deltidsbrandmænd, flyveledere, sundhedskommisærer, udkantsmagre jagthunde IKKE KAN HOLDE STANDARDEN FOR DERES PRIMÆRE HJEMMESIDES LAY OUT. Ja, for hvad skal de
ellers lave når Flyvergrillen lukker.
Åh det lettede!
Lang parentes slut)
Jeg savner lidt af indholdet i bladet online, og gerne før det bliver trykt.
Jeg tolker en opfordring til at skrive/
have kontakt med Gladsaxebladet ud af
din slutbemærkning;-)
Jeg håber det var et svar i den retning
du efterlyste, hvis der var et spørgsmål,
men altid godt med lidt kryptiske beskeder;-)
Vi kan jo lige snakke sammen ved lejlighed.
Vi ses
Michael
Så træder Michael til
Selv skriver han om hjemmeside contra
Skovtrolden - efter opfordring :
Her en solid bro iagttaget af Michael.
Den fra nærmiljøet.
Den holder, om du kommer fra højre
eller venstre - broder Tuck!
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 5
Orienteringsklubben OK 73
Kvindernes præstationer smuttede ud af
hænderne på forrige redaktør.
Dem tager jeg hånd om - resultaterne
altså:
D2 Else G
nr. 2 - 11 p
Camilla på vej nr. 3 - 8 p
D3 Inge Madsen
Misser
nr. 2 - 11 p
nr. 3 - 8 p
D4 Alice Bech
Elsa, uoplagt
før start
nr. 2 - 11 p
D 5 Ulla Valnert
nr. 1 - 12 p
nr. 3 -
Lørdagstræning
Jens Eriks tilbudsbil gaber over flere og
flere fremmødte, flittigt indrammet af
Michael & Villads bl.a.
Følg med på hjemmesiden.
8p
D 7 Gigi
nr. 3 - 6 p
Dorthe Madsen 9 - 3 p
debutant, der lykkes
D 8 Henny
Elsa, Jens Erik, Inge oh Erik Mad-
nr. 4 - 4 p
D 9 Line Nissen
nr. 1 - 3 p
Fie Gudme
nr. 6 - 3 p
med Lone og Freja i hælene
Flot løbet, energisk tilgang, fint overblik
over klubbens resurser, bestyrelse!
Og det var fra slaget om divisionsstatus i
2014 i Grib Skov
Jakub er
så langt
fra gået i
knæ.
Dette er
en opvarmnings
øvelse.
Han vil
rejse sig;
Og slå til.
Foto fra
stævnepladsen i
Grib Skov.
Tilbud til alle medlemmer af OK73
Kursus i orienteringsløb for begyndere
og let øvede søndag den 3. marts kl.
10:00 -16.00.
Kurset foregår i Danstrup Hegn, hvor
man mødes og vælger en bane efter
eget ønske, hvad angår længde og
sværhedsgrad.
Efter skovturen kører man til HSOKs
klubhus til bad og frokost.
Efter frokost er der tørtræning med
emner som bomteknik, kortforståelse
m.m.
Hvis det er noget, så tilmeld jer på Oservice (klubben betaler) og se flere
detaljer på O-service.
Så blive I skarpe til divisionsmatchen
den 19. april.
Bestyrelsen
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 6
Orienteringsklubben OK 73
Ungdomsafdelingen
Sneuge 7 i Norge
Vores hastigt voksende (spørg bare
forældrene når der skal købes sko og
andet tøj) ungdomsafdeling trænger
til noget opmuntring. Det synes bestyrelsen i hvert fald.
Nogle tog til Nystølen.
Her Atle på sikkert bræt
Vi har derfor besluttet at forære alle
nuværende medlemmer af ungdomsafdelingen en Sportident-brik med
eget navn og nummer, og med ret til
og vores opfordring til at bruge samme med flid.
Briknumrene er nu lagt ind på Oservice, så løberne selv kan tilmelde
sig de løb de ønsker.
God fornøjelse til jer alle.
Bestyrelsen
Inge tog sammen med sine børn til
Sjusøen og nød blandt andet en rødmende udsigt over søen.
Såvidt jeg har forstået det, var Hanne
og Gunner i samme område.
Mens ”formanden” for skiafdelingen,
Ruski med Misser slog nogle lange
folder i AoNang Thailand.
Måske har de fået en Sjus på øen og
sendt varme tanker til Nordskandinavien, hvor orkan Ole rasede.
Camilla & Ulla afventer startsignal
ved Vintercup 3 i Trørød Hegn
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 7
Orienteringsklubben OK 73
Arrangementer i Gladsaxe
Jens Erik foreslog på generalforsamlingen, at vi burde gennemføre nogle flere
arrangementer i Gladsaxe Kommune.
Vi tager handsken op og kan allerede
nu løfte sløret for flere arrangementer,
som vi kan tilbyde Byens borgere og
selvfølgelig også klubbens medlemmer.
Hvad det sidste angår, er det både som
deltagere og hjælpere.
En af kommunens børnehaver er i gode
hænder hos Inge og Henny der til foråret arrangerer en dag i skoven.
Jens Erik har selv fortalt, at han vil stå
for vores del af ” Find vej i” dagen i år.
Den dag kommer, der mange både
børn og voksne
Den 8. maj samarbejder vi med kommunen om Kulturjagten i lighed med de
to sidste år. I år kommer det til at foregå ved Aldershvile slotsruin og skal
hedde ”Jagten på grevindens diamanter”, hvor vi bl.a. skal samarbejde med
kommunens ”Grønt Idécenter” Jørn har
været til det første møde og Mogens
Hansen (Skærmen) vil tegne det nødvendige kort.
Vi håber også at kunne etablere en god
kontakt til en af kommuneskolerne og
Bagsværd Friskole som vi havde lavede
løb for sidste år.
Hvis disse arrangementer skal gå godt
er det nødvendigt med hjælpere.
Tag venligt imod funktionslederne når
de beder jer om hjælp!!!!
Medlemsmøde om facebook og
hjemmeside d. 16/2-2015
Der blev snakket mest om facebook og
de forskellige muligheder der er, og så
hjemmesidens indhold og nyhedsbreve.
Vi talte om, at der ikke burde skelnes så
meget mellem de forskellige muligheder, men tværtimod bør man sørge for
at alle muligheder benyttes, Facebook,
hjemmesiden, nyhedsbreve, Skovtrolden.
Michael fortalte om "Facebook sider",
"Facebook begivenheder" og hvordan
disse kan benyttes i forbindelse med
OK73 arrangementer bl.a. Jættemil, og
allerede nu har Find vej i... med OK73
fået sin egen facebookbegivenhed
(oprettet af DOF, men hvor vi er administratorer).
Fordelene med deling af facebook sider
og muligheden for at inviterer facebook
venner til facebook begivenheder, giver
mulighed for nærmest viral spredning af
nyheder om OK73 arrangementer, og
bl.a. Find vej i... kan blive et godt eksempel.
Nyhedsbreve via hjemmesiden blev også drøftet, og man kan oprette flere
forskellige nyhedsgrupper, som personer selv kan tilmelde/afmelde sig - og
igen udelukker det ene ikke det andet.
Vi aftalte at få lavet en Weekendtrænings nyhedsgruppe så man kan få besked om Jens Eriks træninger i weekender pr. mail.
Indtil videre er Ruski og Michael de eneste der er adminstratorer på hjemmesiden, og Jens Erik kommer også på og
vil gerne bruge den til at oprette nyhedsbreve om weekendtræninger, og
måske kan det være vi også laver et
Find vej i... nyhedsbrev, som man kan
tilmelde sig, fx. med link på Gladsaxe
kommunes hjemmeside.
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 8
Orienteringsklubben OK 73
FØRSTEPLADSER SIDEN SIDST
DOF orienterer:
6/12: Gunner Jørgensen i Teglstrup
Hegn i H 70
De to ordnligetolloger
Vi ved det
I skal ikke benægte det
Jeg kikker på fugle
Hvorfor ikk? Hvorfor ikk?
Når de sidder i min hæk
Måske om lidt er de væk
De skidder i et væk
Jeg kikker på fugle
Birdi birdi nam nam
Mest onsdag, mest lørdag, mest søndag
Holder dem i hånden ved min yndlings
sø
Fugle piger kommer til min by
Fugle flyver rundt om hovedet på mig
Jeg kikker på fugle
Mest onsdag, mest lørdag, mest søndag
Kom ned til far
Udmeldte:
Charlotte, Torben, Mads og Natasja
Hansen
Bjarke og Gigi Sucksdorff
Sean Lass
Martin Kristensen
1/1-2015 Inge
Vintercup samlet
1 Gerda Marie 64 Garingal Orienteers
typisk Gerda
5 Camilla Bøgevig Larka 42, OK73
1:28:17 nr.9 - fejl - 1:12:08 nr. 6
1:04:38 nr.6 - 1:25:33 nr.4
Og jeg mener at Bent Mortensen
overhalede sin bestyrelseskollega Gunnar i sidste V-cut.
Michael Møllers manuscript til mødet
Ja, og så videre..
Sådan synger/rapper Djämes Braun,
som kommer fra Sundby, optræder Ved
Garmin Runnings Events og MGP.
Større kan det ikke blive.
Her sender de en hilsen til DOF
Og minder os samtidig om, at arbejdet
med skoleungdom i orienteringssammenhæng kan bibringe smil og glæde.
P.S. Amagerbladet sendte deres kyndigste sportsarbejder Jacob - ham, der som den
eneste har set Stine Trost løbe 800 m hæk. I denne omgang en sandruelig beretning fra Amoks langløbmed fotodækning af Rolf & Erik Nielsen, stævnelederen.
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 9
Orienteringsklubben OK 73
Worse Case Scenario
Naturstyrelsens fremfærd i kystvendte
skove samt viljen til aflivning. UHHUH!
Naturstyrelsen fattes penge. Gudrun,
Gerda, Aleksander, Egon for fanden, har
lagt tømmer ned.
Ikke i ordnede bunker, mere sådan tilfældigt.
Maskinkraft til oprydning er dyr, flisflåning overvældende, opretning af
skovbunden mægtig besværlig.
Hvad gør man så?
Man udpeger populære, velbesøgte
strande: Hornbæk, Rågeleje, Tisvilde og
Skagen og vil opkræve afgifter for at
tisse, fjerte & parkere.
WCS: forstil dig Spring Cup i Tisvilde.
Fru Knudsen har tidlig start, hr. Knudsen
timer efter.
Vi kører til den vindomsuste P-plads,
lokale mænd i morgenslåbrok cykler
ned og formiddagsbader og tager rundstykker med hjem til Charlotte Elonora
Hansen.
Mogens har kørt sin timer-bil tæt på
sigøjnerlejren inde i skoven. Deltagerne
sætter plastikkortet i P-måleren.
Den løber, de løber, løber det rundt?
Hr. Knudsen har lidt orinteringsudfor dringer mod mål. Sigøjnermusikken
dunker. Stresser han vildt i cirkler?
Onkel 2-øres potmo gløder, P-timeren
på pladsen snurrer tilfreds.
I skoven tager skovridderens udvalgte
skudsikre jægere riflen til skulderen: er
det en hind, en vild og voldsom bulldog
med hang til hovedløs adfærd; er det
stønneren fra Helsingør, der er faldet
ned på alle fire og har forlagt sin orange mösse?
Svaret blæser i vinden.
Tegning Mette Dreyer
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 10
Orienteringsklubben OK 73
Fra formand THOK
Svend Mortensen
primo december
Tak for din forespørgsel. Emnet betalingsparkering ved skove er naturligvis
uhyggeligt for enhver o-løber.
Om den konkrete sag for strandparkeringspladserne i Tisvildeleje og Liseleje
har jeg indtil blot kunnet læse i aviserne,
at det kun skulle gælde i sæsonen.
Mit eget gæt er, at det drejer sig om
skolernes sommerferie. I givet fald
er “ulykken” til at overse d.s. angår oarrangementer.
Jeg har intet hørt om, hvad det skal koste.
Efter snehelvedet i Værløse
20/12-14
Opslag i Naturstyrelsen:
Miljøminister Kirsten Brosbøl - nå
Kirsten B - har valgt at sløjfe planerne:
For mig har præmissen været, at etablering af betalingsparkering på de udvalgte steder ikke må få som konsekvens, at borgernes frie adgang til naturen bliver mindre.
Det viser sig nu, at adgangen til naturen vil blive mere besværlig nogle steder, fordi der ikke som forudsat findes
alternative gratis parkeringsmuligheder
i nærheden.
Søren Wium antyder andre betalingsmåder:
(lang parentes: Nu er det sådan at Elses nevø blandt andet har en megavilla
med anneks lige op ad Tisvildeskov og
hjemme er han ikke altid, så er han
i..parentes slut; red)
Udlejning af regulering af hjortevildtet
for money. I stedet for skovfolkets rettigheder til rådyrryg serveret på sølvfad
med flødestuvede kartofler.
Pol. 12//12-14
(Der kunne vi jo bare parkere og nævne at vi kommer til kaffe lidt ..måske
meget senere - aftensmad ville være
fint. Der er jo så meget at fortælle.)
(undskyld.)
Tim skovfoged Falck Weber, THOK
Den danske natur får 110 mio. besøg
årligt. Med Naturplan Danmark har regeringen besluttet, at det tal i 2020 skal
være steget til 120 mio. besøg.
Udpluk fra morgenavisen: 17/12-14
Oplyser til V-cup 2 i Vejrsløsne (sic)
at P-planen er canceled.
Det måtte jeg så lige hjem og slå op.
Og miljøministeren har besluttet at skoven får 10 millioner flere besøg på den
lange bane mod 2020.
Søren
Hvad hedder ministeren?
Naturen kan noget ganske særligt. Når
vi går ture i skoven om søndagen med
familien, løber en tur eller bader i rent
havvand om sommeren, er det med til
at skabe det gode liv og give danskerne
mere velfærd i hverdagen. Det skal en
P-afgift ikke hindre, siger miljøministeren.
(og dette var ikke et forsøg på at positionere valgkampen - søren)
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 11
Orienteringsklubben OK 73
Til Klubfesten vil jeg foreslå: Vi danser avetom
Villads i voksent selskab i Trørød Hegn. Der var noget med sports-i-denten.
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 12
Orienteringsklubben OK 73
Glimt fra Vintercuppen:
Telgstrup Hegn og lang
hjemtur gennem beboelse og
institutioner.
Iskold, våd , sneflagrende
Nørreskov.
9 grader våd, Egon-truende,
smider grene efter Ulla,
småtskåren Trørød Hegn.
Alle med laang afstand til
start. Sådan er det, hvis man
vil ha´ varmt bad og Chilli
con Carne.
Fred være med det.
Tokkekøb Hegn solbeskinnet, letløbt.
Samlet regnskab i Vintercuppen i blödt
vejr og solskin efter 4. runde
18/1-15
D
D
D
D
H
Her berettes der en historie
eller 2 - Longo
35
50
60
60
40
nr. 6 Camilla with new blue car
nr. 5 Else Gudme
nr. 2 Inge Madsen
på solidt
nr. 4 Ulla Valnert
arbejde
nr. 23 Michael Nygård - 3 løb
tog Villads under armen i Trørød
Hegn. Hvorefter Villads i bare tæer
påviste hjortebid i MM´ s skulder
H 40 Hugo Frederiksen 4 løb, Ronnie
Hjorth med tider i top 10
H 60 nr. 8 Jens Erik Larsen
H 60 Bent Johansen et løb, Longo,
Michael Hjort UFK 5 sekunder efter
vinderen i klassen i V 4.
3 år igen. Ha´ det!
H 70 Gunner og Bent maser sig
på op mod toppen.
Jørn havde en blind date.
Light løber Trine Hershøj, meen skal hun
ikke snart bide skeer med Camilla. Jakub
giver sig god tid til overvejelser undervejs
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 13
Orienteringsklubben OK 73
OK 73´s Juleløb 2014 i Lille Hareskov 1:7.500 ved Bent Mortensen
Bent havde udvalgt området tæt ved Skovlyst Bryggeri - har de ikke vinterlukket? for en omgang rundt det forholdsvis nytilrettelagte sø-område. Beutifully - mr.
Iggins. Yderligere havde Bent skruet ned for varmegraderne: - 5 og lagt starten i
skyggen og annoncerede starten langt fra nu. Heldigvis skimtede vi december solen
og et clockwork 50 minutters løb.
Rigtig mange stillede op. Så vi en Hjortefamilie i modløb og små-tøser med mor &
tante i omløb? Vel gjorde vi så.
Ved efterfølgende julefrokost gnækkedes der åbenlyst og formanden delte bryg ud.
Konceptet i forløbet har jeg ikke helt forstået. Kan jeg få en repetition?
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 14
Orienteringsklubben OK 73
Placering damer
1 Gigi Sucksdorff
2 Ulla Valnert
3 Else Gudme
4 Inge Madsen
Elsa Bratholm
Lone Nørgård
km.
4,0
2,5
4,7
4,0
3,9
2,9
Placering herrer
1 Gunner Jørgensen
1 Michael Møller
3 Søren Gudme
4 Bent Johansen
5 Jørn Andreasen
6 Bjarke Sucksdorff
6 Søren Thoustrup
8 Christian Gudme
9 Toke
9 Jens-Erik Larsen
11 Jakub Kolarik
12 Henrik Kristensen
Frederik Nielsen
Jørgen Poulsen
Ole Hansen
Jørgen Christensen
køkkenskriver
Tid
51,36
54,36
58,13
60,58
fejl.
fejl.
point
1
4
8
11
km.
4,2
6,1
2,5
6,0
4,0
5,5
2,6
6,9
5,1
4,5
4,6
4,4
5,2
2,5
1,6
3,5
Tid point
51,14 1
51,24 1
52,39 2
52,40 2
56,11 6
43,07 7
43,57 7
58,04 8
60,29 10
60,33 10
61,04 11
66,09 16
fejl.
fejl.
fejl.
Resultater til venstre, Frederik herunder
og Daniel hjemme under dynen.
Men så stillede Toke op.
Er der nogen, der kan noget med GPS,
TRIP TRAP RECORDER, MEMORIAL du
har kikket lige lovligt længe på varen I
-TUNE, SEVEN ELEVEN; så det Frederik
Foto: Michael
Bent instruerer køligt
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 15
Orienteringsklubben OK 73
Gratis deltagelse i idrætskurser
Ernæring, 3 timer. Træning. DIF.
Kursussted: Herlev Skole, Herlev
Bygade 92, 2730 Herlev
tirsdag 24. februar
Aldersrelateret træning, 3 timer.
Kursussted: Herlev Skole
Onsdag 25. februar
Tid og sted, efter aftale med Jan
Mogensen, Tlf. 20 32 52 01,
mail:[email protected]
Hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, telte, musikanlæg, højttaleranlæg kan frit lånes, KH Jan
Skovtrolden bringer her billedet fra
sidste års OH Kaisports kurser.
Man ser ud af deltagernes holdning:
at hold da op, hvor det fænger
- tager du lige en pebernød mere til
mig. Det kan jeg vist godt klemme
ned.
Det aldersrelaterede kursus kørte
så Rønne IK af på Lone, der ikke
kunne indpasses i den bornholmske
logistik - ever!
Nej, det er faktisk et foto fra Jättemils evalueringen
Kører det for OK 73?
MTBO: Grib Skov
15/11-14
Elsa Bratholm 12 km dyster med erfarne
damer
1.33
Torben Hansen 18 km:
1.48
Tokkekøb Hegn
Elsa 12 km:
29/11-14
1.32
Vinter MTBO serien består af 9 dyster i
dyngvåde skove med krævende bakker.
Nat-cuppen 29/10 Tokkekøb Hegn
2. Bjarke Sucksdorff H3
42:01
14.
Bent Mortensen
H3 1:00:07
15.
Gunner Jørgensen H3 1:05:26
36.
Michael Møller
H2
50:42
12/11 Boserup
36. Michael Møller
5. Bjarke Sucksdorff
4. Bent Mortensen
5. Jørn Andreasen
H2
H3
H4
H4
47:14
39:15
46:21
47:50
26/11 Tisvilde Hegn
3. Bent Mortensen
8. Jørn Andreasen
35. Michael Møller
H4
H4
H2
49:35
1:00:59
1:02:16
10/12 Jægersborg Hegn
36. Michael Møller
H2
53:08
minuttet efter Peter Østergaard
3. Bjarke Sucksdorff H3
37:59
21. Erik Madsen
H3
1:04:56
10. Gigi Sucksdorff
DH4 39:38
12. Jørn Andreasen
DH4 41:40
Dorthe Madsen var også i hegnet
Ingen
oversete?
Led there be light!
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 16
Orienteringsklubben OK 73
Udfyldningsbillede fra familesammenføringer i Norge. Det er ikke Flamberede hjerter, men stegte pølser på bambuspind. Atle, Freja og farmor. Sjusøen v Inge, below
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 17
Orienteringsklubben OK 73
Vinterlang i Kongelunden
25/1-15
Søndagen efter den animerede Klubfest,
så fint arrangeret af Misser, Henny &
Ruski drog flere fra klubben ud til udfordringerne på den flade, oversvømmede,
helikopter overvågede, vindfældede ø.
12.6 km nr. 16. Christian Gudme
Jakob Sukcdorff identproblemer
6.5 km:
nr. 7. Bent Johansen
18. Else Gudme
22. Bent Mortensen
26. Jørn Andreasen
Turisten
Søren Gudme - lidt efter
Hvorfor man stiller op i en snedækket,
nedmajet, sjaskvåd skov?
Ville lige se, hvad Rolf havde fundet på:
Langstræk fra lysning over galopbanen
mod Viberup, kolonihaven mod klatten
Ugandaskoven. Det er her, man kan få
nogen læsterlige bank af MC-klubben.
Monét på væggen.
Hånden bag nakken.
Ole og solbrændte Alice, trimmet
Ulla & Vita
Jørn & Jens Erik.
Fest og stilig hygge.
Det er ikke slaskende, våd, hæsblæsende langdistance det hele i OK 73.
Stræk gennem Poul Bos pastorat, Vestamagercenteret og ud i trekanten før
vandingshullet ud for Rolfs carport.
Spektakulært!
Starten er gået
til udskilningslangdistanceløbet over
vandhul og
tilbage gennem
det nu megaplørede Kongelunden.
20 km: 11 sek.
ml. 1 & 2
Var det real
fun? Hm!
Helikopter
overvågede
dramatiske
indslag over
Fælleden.
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 18
Orienteringsklubben OK 73
Jättemilshistorie: Mødested: Flyvedepartement Kagerup, 1967
de gulnede sider
Hjärnarp deltagere
OK Nacke
Ørkeljunga F.K.
Alvesta G.I.F.
OK Hyllstofta
Boken
FK Eko
Kärnan
Laholm
Herröds O.K.
F.K. Friskus
Lunds O.K.
Frosta O.K.
Vittsjö O.K.
I.F.K. Helsingborg
Göteborg
Falkenbergs IK
Tyringe SOS
Silva
Aura
Klippan
M.O.K.
Tormestorps IF
Staukamøllans I.F.
Hjärnarps GOIF
O.K. Tuvan
och danske deltagare:
Hillerød, Snik,
OO, Skærmen,
Holte, K.S. O-63,
K.I.F. R.O.K.
DK Pan, Lyngby I.F.
Ballerup, H.S.O.
Næstved OK
A.S. Helsingør S.O.K.
Sorø, K.F.I.U.
Stengård K.F.U.M.
1967 var året for:
Sgt Pepper´s Lonly Hearts Club
Band
Bonnie and Clyde
Hundrede års ensomhed
Postnummersystemet
Momsen 10%
Kronprinsesse Margrethe gifter sig
med Prins Henrik.
Jättemilen afvikledes 19/11 - 67
i Grib Skov vest.
2 stk. særtryk 1:25.000
udleveres med hele banen indtegnet med definitioner samt kontrolkort.
Kontrolklip markeres vha.
”sporvognsklipper” med forskellige symboler.
Prisen er nu 12 kr.
respektive 9 svenske
for alle.
Banelægger: Ole Hansen
HA: 31 deltagere
DA: 15
HB: 60
JUN: 54
YOB: 24
ÆOB: 33 deltagere
Skovtrolden 336 - februar 2015 - S. 19
Orienteringsklubben OK 73
Jacob Sucksdorff tæt på Amoks formand Thøger Gralle i målet i Kongelunden.
foto: Erik
Hvad så Jakub, sidsteposten
3 medaljebærende kvinder : Misser, Inge & Karin: -at lære er at lære!
Skovtrolden 336 - februar 20105 - S. 20