2015 Nr. 1 / 53 ”40 år med viser” ”Årets gang”

2015
Nr. 1 / 53
Viseaften fredag den 23. oktober 2015
”40 år med viser”
Visevært: Per Nygaard
Viseaften fredag den 4. december 2015
”Årets gang”
Visevært: Birgit Wadt
Dørene på Domus, Ved Sønderåen 1, Vejle Åbnes kl. 18:00
v. Henrik Guldberg Jensen
Sjællandsgade 44,
7100 Vejle
Tlf. 75 82 17 77
E-mail; [email protected]
TANDPROTESE KLINIKKEN
KLINISK TANDTEKNIKER
Mikkel Laugesen
7582 7273
Flegborg 13, stuen, 7100 Vejle
Infotand.dk [email protected]
OPLAGSTAL:350 - Udsendes 3 gange
årligt til samtlige medlemmer af
Visens Venner i Vejle og landets øvrige
viseforeninger. Udsendes også via mail
til de medlemmer, der har meddelt
mailadresse til kassereren.
TEKNISK REDAKTION/FOTO:
Bjarne Christensen
ANNONCER: Vore annoncører gør det
muligt at udgive bladet i den form det
har. Støt vore annoncører - de støtter
os.
WEBSITE: www.visensvennervejle.dk
WEBMASTER: Torben Svendsen
BESTYRELSEN
Formand: Elsebeth Salting
Dyrehegnet 22, 7120 Vejle Øst
75 81 62 97
Næstformand og sekretær:
Anne Lise Mortensen
Grejs Åvænget 87, 7100 Vejle,
75 83 96 07
Bestyrelsesmedlem:
Erling Nielsen
Nørrediget 3, 7100 Vejle,
75 830 085
Bestyrelsesmedlem:
Yrsa Skouboe Kunckel
Brandbjergvej 8, 7300 Jelling
21 155 993
Kasserer: Bjarne Christensen
Dyrehegnet 22, 7120 Vejle Øst
75 81 62 97
16
an
npl
20
15/
20
so
Sæ
I 2015:
Fredag den 23. oktober 2015
”40 år med viser”
Visevært Per Nygaard
Fredag den 4. december 2015
”Årets gang”
Visevært: Birgit Wadt
I 2016:
Fredag den 29. januar 2016
Gæster fra Visens Venner i
Kjellerup
den halve aften sidste halvdel
emne: ”Ønskeviser”
Visevært: Elsebeth Salting
Fredag den 11. marts 2015
Emne: ”At være”
Visevært: Bende Dall Hansen
Fredag den 15. april 2016
Emne: Kommer senere
Visevært: Lene Christensen
Forord fra formanden:
Kære visevenner
Så står den nye visesæson for døren
endnu en gang. Jeg håber I alle har haft
en dejlig sommer på trods af et sommervejr, som (som sædvanlig) ikke altid
har været det, vi kunne ønske os.
En af de sidste dage i august fik vi den
meget triste meddelelse om, at vores
ældste og meget afholdte visesanger,
Erling Bech Pedersen, var død. Vi vidste
godt, at han ikke havde det godt helbredsmæssigt – det fortalte han, da han
kom til generalforsamlingen i maj. Han
følte sig pludselig 10 år ældre efter kortere tids skranten, men han kom dog
alligevel. Han havde sidste sommer fået
et ”vild card”, så han kunne synge til en
viseaften, hvis han synes han kunne
klare det. Sidste gang Erling BP var på
scenen var d. 10. oktober 2014, hvor
han sang visen, ”Tanker ved efterårstide” af P. Sørensen Fugholm. Erling BP
blev 88 år.
Vi vil savne ham.
Andet steds i bladet har Per Nygaard
skrevet mindeord om ”gamle” Erling.
Sommerferien til trods, har visevennerne dog lavet lidt alligevel, idet vi
har sunget til fire private arrangementer. Det gør vi gerne, hvis der
er brug for underholdning. Desuden
har en flok visevenner også haft
ganske store aktier i den lokale
sommerrevy, Vejle Kabaret, som de
af jer, som får bladet på mail (det
må meget gerne være flere!) også
er blevet underrettet om.
Kære Visevenner
Fredag den 23.10.2015 vil vi gerne
byde jer velkommen til en forhåbentlig festlig og fornøjelig viseaften. Overskriften/emnet er denne
aften ”40 år med viser”.
Jeg er så privilegeret at have været
med i Visens Venner Vejle siden
1975, og har derfor haft fantastisk
mange gode oplevelser sammen
Dette efterår starter med en viseaf- med de mange aktive visesangere
ten, hvor Per Nygaard ser tilbage på som i årenes løb er, og har været
med i foreningen.
40 års visesang i Vejle. Ja, han var
ung, da han startede med viserne!
I løbet af aftenen skal I bl.a. lytte til
Det er d. 23. oktober.
Erling Nielsen, Bende Dall-Hansen,
Birgit Wadt Reichstein er visevært
Elsebeth Salting, Karin Olesen, Anved den følgende viseaften, d. 4.
nelise Mortensen, Mette Svaneby
december med viser om årets gang. Zaunbrecher, Birgit Wadt, Tonny
Andersen, Charlotte Pedersen, Anja
Begge viseværter har skrevet lidt
Vennberg, Yrsa Skouboe Kunckel,
mere om deres viseaftener andets
Lene Christensen, Allan Frandsen,
steds i bladet.
Aksel Rauff, og Orla Nielsen.
Vel mødt i Visens Venner i Vejle
De vil synge nogle af de bedste viser
fra deres karriere i Visens Venner
Elsebeth Salting
Vejle, krydret med små hyggelige
historier om den enkelte.
Ved flyglet har vi vise ledsager ekvilibristen Signy Jensen, og på basguitar excellerer Torben Svendsen.
Og mon ikke der dukker enkelte
uventede overraskelser op undervejs!
Vi glæder os rigtig meget til at kunne skyde vores sæson nummer 53 i
gang.
Vel mødt.
Per Nygaard
”Årets gang”
Fællesspisning
Dørene åbnes kl. 18:00, hvorefter vi
hygger os med mad og fællessang
indtil kl. 19:30. I kan selv medbringe mad, eller I kan bestille ved
VEJLE SMØRREBRØD
Maden bliver leveret på DOMUS
og betales også her.
Tallerkener og bestik står klar på
DOMUS. Drikkevarer må ikke medbringes. Vin, øl, vand og kaffe kan
derimod købes på DOMUS til rimelige priser.
På glædelig gensyn
den 4. december 2015.
Kære visevenner!
Tiden går, man vil gerne udnytte
tiden
men den bliver væk hele tiden
hvor bliver den af
har den nogensinde været der
har man brugt for megen tid
på at trække den ud.
Man må udnytte tiden i tide.
Foruden smørrebrød leverer VEJLE
SMØRREBRØD også platter og anretninger. Smørrebrødet kan købes i
følgende prisklasser: 25 kr. 30 kr.
og 35 kr.
Tilbud: 6 stykker smørrebrød
for 99 kr.
Åbningstiden hos:
VEJLE SMØRREBRØD
på Vardevej 6,
Mandag-fredag fra 8:00-17:00.
Lørdag 8:00-13:00.
Tlf. 75822247
http://vejlesmorrebrod.dk/
Jeg glæder mig til igen at være visevært for jer, vore mange trofaste
visevenner.
Handikappede:
Denne gang er temaet ”Årets gang”.
Aftenen vil, udover viser, blive kryd- Har mulighed for at blive kørt til
ret med digte og naturligvis vore
salen i elevator mellem kl. 18:30 og
dejlige fællessange.
kl. 19:30 ved at ringe på telefon 22
62 35 41, så vil I blive serviceret.
Birgit Wadt
Erling var også i VVV en højt værdsat ven, fordi han gerne videregav
sin viden og erfaring til andre aktive
visesangere.
Personligt har jeg kendt Erling, siden jeg som ung flyttede til Vejle i
1975. Han var blandt de første jeg
hilste på i Visens Venner Vejle. Han
var rigtig god til at få nye medlemmer til at føle sig velkomne i foreningen. Erling og hans daværende
kone Sys (som døde for 11 år siden)
skabte sammen i en del år rammen
om mange af vore øve aftener i VVV
i deres hjem. Også foreningens årlige julefrokost holdtes i 70’erne og
Mindeord:
80’erne ofte på Skrædderbakken i
Vejle. Alt i alt nogle fornøjelige tiVores højt elskede og skattede med- mer, hvor visen altid var i centrum.
lem og æresmedlem af Visens VenErling var de senere år ikke så vild
ner Vejle, Erling Beck Pedersen, er
med at gå på scenen, Men alligevel
død 88 år gammel.
troppede han troligt op til øve afteErling var en fremragende visefornerne. Han havde faktisk mange
tolker. Ingen kunne som han synge/ ”sidste optrædener” gennem flere år
fremføre en vise. Han havde helt sin til vore viseaftener, og det var svært
egen unikke stil. Stille, underfundig, for ham at stoppe med den hobby,
humoristisk, og ikke mindst finurlig der havde betydet så meget for ham
og fornøjelig, er nogle af de karakgennem et langt liv. Sidst jeg talte
teristika som kendetegnede Erlings
med ham, var til VVV generalformåde at synge en vise på.
samlingen i maj 2015. Her spurgte
jeg ham diskret, om han var frisk til
Det kom tydeligst frem, når han
at være med til vise aftenen den 23.
fortolkede forfatteren P. Sørensen
okt. ”Du kan jo ringe til mig i sepFugholms viser, som Erling holdt
meget af at synge. Det blev næsten tember”, sagde han, ”så ser vi,
hvordan jeg har det”.
hans ”brand” / image. Erling var
altid -ét med de viser han sang.
Hans figur og fremtoning passede
perfekt til sange og digte af P. Sørensen Fugholm. Han høstede en
meget stor anerkendelse fra såvel
aktive kolleger i VVV, som hos publikum for sine uovertrufne præstationer på visescenen gennem årene.
Han havde endda sin egen specielle
fan-skare blandt publikum. Noget
som han ikke lod sig mærke med,
men alligevel var rigtig glad for og
stolt over.
Han døde den 16. august 2015.
ÆRET VÆRE ERLINGS MINDE
Venlig hilsen
Per Nygaard
Anmeldelse af viseaften
fredag den 13. marts 2015.
Visevært: Erling Nielsen
”Evert Taube og andre viser fra
norden”
Erlings: Fritjof og Carmen Cita, Rosa på bal (sammen med Bende),
Calle Schewens vals, Brevet fra
Elinor og Nocturne.
Årets anden sangaften i 2015 var
med Erling som visevært, en rejse
for det meste udenfor lille Danmark
og tak for det.
Pers: Fyrbødervalsen, Karl Alfred,
Efter den lidt grusomme fællessang Fritjof Andersson og jeg, Maj på Måom den svenske konstabel fra Skåne lø.
fik Erling lov til at føre os ind i noget Henning: Dansen på Sunnanø. Fællessangen: Sorte Rudolf af Børge
af Evert Taubes univers.
Müller
Temaet med hovedvægt i første afdeling på Evert Taube var en dejlig
oplevelse, fordi Erling var rigtig god
til at kæde sangene sammen med
fortællingen om Evert Taube som
menneske og det på godt og ondt
fra fødslen i 1908 til hans alt for tidlige død i 1976. Et rigt og vidtfavnende menneske, hvis univers af
dejlige viser vi kan nyde godt af.
Erlings valg af viser var så fint afpassede til aftenen, at vi fik en række dejlige mandestemmer at høre på Orla: Min elskling og Den glade baen så både frisk og rolig og afdæm- ger. Fællessangen: Så længe skuden
pet måde, at vi jo fik lyst til at synge kan gå.
med og kunne det, fordi vi kender
de sange så godt.
Første afdeling fik os i en stemning i
salen, hvor Erling for den sags skyld
godt kunne have fortsat i samme
stil, men hans gaver til os skulle vise
sig om muligt bedre i anden afdeling, hvor de lyse pigestemmer fik
lov til at folde sig ud i de skønne
viser af komponister fra hele norden.
Birgit: med ”Ikaros” af Björn Afzelius
Anne Lise: med den norske sang
”du er det væsen”
Inge K.: med ”du skal få en dag i
morgen”
Karin: med ”Samarkand” af Torstein
Bergman /Poul Sørensen
Elsebeth: med ”Veronika” af Cornelis Vreeswijk flot sunget på fejlfrit
svensk.
En særlig tak til Erling, fordi du uden
de store sværdslag skabte en stemning af samhørighed.
Jeg håber, at nogen vil supplere
med billeder.
Kærlig hilsen
Jens Kristian
Mettes ”far”
Lene: med ”Linedanseren” af Mikael
Wiehe
Karin igen med ”Forårsnat” af Tove
Ditlevsen?
Elsebeth: igen med ”Den skamløse
gamle dame” af Klaus Hagerup
Morgenfruen
Tlf. 75711965
Web.morgenfruen.dk
Bende: med ”Næsevise” af Kalle
Zwilmeyer
Lene: til sidst med ”Høstvise” af
Tove Jansson
Det er utroligt, at vi i Vejle kan
trække på så dygtig en sanggruppe,
der på trods af sygdom og andet
fravær er i stand til at fylde en aften
med et flot program, hvor vi som
tilhørere kunne gå hjem med de dejlige toner i ørene.
STØT VORE
SPONSORER!
DE STØTTER OS
Anmeldelse af viseaften
Fredag den 17. april 2015
Visevært: Lene Christensen
”Noget gammelt, noget nyt, noget lånt, noget blåt”
Det var den sidste viseaften i forårets program, og der var lagt op til
en festlig aften med veloplagte 260
gæster og et flot sammensat program og styr på bordopstilling og
lyd. Tak for det.
Yrsa startede med ”Hvis i morgen
bliver for sent” om at huske at sige
tingene, inden det er for sent. Lidt
problemer med at huske den svære
tekst. Hvad med at investere i en
kasse med rulletekster, som kunne
hjælpe alle medvirkende???
Lene fortsatte med den smukke vise
om ”kornblomsten”. Hun kan bare
det der.
Elsebeth bød velkommen og fortalte
lidt om aftenens tema, som ikke så
meget var møntet på bryllup, som
remsen antyder, men mere som en
fest på et badehotel med gæster,
der kommer og går.
En særlig velkomst fik vores allesammens Signy og hendes datter og
2 børnebørn fra Frankrig.
Lene var igen på plads i flot, flot
kjole som vores dygtige og sikre
konferencier, og hun lykkedes flot
med at binde de enkelte numre
sammen til en stor fest på hotellet.
Der var god publikumsopvarmning
med hele 4 fællessange. 3 velkendte
og en helt ny: Godt at se dig, som
fik nr. 106 i hæftet, der dog trænger
til lidt omorganisering.
”Har du drukket, min ven” er en
gammel Benny Andersen vise, som
Per på sikker vis fremførte i bedste
Frits Helmuth stil. ”Man er ikke fuld,
så længe, man kan ligge på gulvet
uden at holde fast”
Efter en fællessang om Alfred Jensen kom Inge K. på scenen med
Ludvig Brandstrups ”For dig var det
kun småting, for mig var det alt”.
Om alle de løfter, som mænd afgiver, men ikke holder. Morale: Hold,
hvad Du lover eller: Lov ikke mere,
end Du kan holde. En dejlig virkelighedsnær og let forståelig tekst.
Så kom formanden Elsebeth på
gulvet som fransk dame med ”En
chance til på rouletten” akkompagneret af Torben på harmonika. Om
de tanker, man gør sig, når man er
nået halvvejs i livet. Om de dage,
der aldrig kommer tilbage. Mon man
stadig kan vinde på rouletten, eller
skal man lære at se det store i det
små? Formanden er jo ikke bare
god som formand. Hun er også super professionel som visesanger.
Birgit fulgte efter med en fin sang
”Sune”, som handler om en mors
Onkel Erling havde hukommelsen i fortælling om sin lille dreng, som er
orden med de lange remser i
bange for mørket om natten med
”Slankesonaten”. Flot præstation.
alle de trolde og uhyrer, som kan
dukke op i fantasien hos et barn.
Efter pausen og lodtrækningen gik vi
”i lunden” sammen med Yrsa og
Erling hjalp os igennem
”Godmorgen, du min kærlighed.
Først på scenen efter pausen var
Bende med ”Fornuften”. En nyere
vise af Bent Kure, som minder os
om at huske at leve før …
Konferencieren Lene tog selv over
med en egen oversættelse af en
John Denver sang: ”Sang til S”. Vi
”Admiralens uniform”, som Henning må jo bare overgive os. Hun er et
efter et par forsøg fik fremført rigtig multitalent, denne Lene. Sikker og
klog ”tovholder”, flot stemme – og
flot, er en herlig vise om postbudså også sangskriver. Tak for det Ledet, der arver sin morbrors admiralsuniform og drømmer sig ind i de ne. Var det mon en sang til én i salen?
finere kredse og opnår en respekt,
som han ellers kun kan drømme om, ”Hvert et skridt, du træder, hvert et
og håber, at han ”under muld og
skridt, du går, enten det er dag eller
orm” må ligge i sin morbrors adminat, vinter eller vår, sorger eller
ralsuniform. Henning blev helt korglæder, uheld eller held, du kommer
rekt iklædt admiralsuniformen.
lige langt alligevel”. Elsebeth sang
den gamle Ludvig Brandstrup vise
med sædvanlig sikkerhed og indlevelse, som man forestiller sig, Lulu
Ziegler gjorde det for snart 100 år
siden.
Første afdeling sluttede med en superflot præstation af Karin. Man
kan tydeligt se, at hun elsker
”Solitudevej” og fremfører sangen
med en dejlig indlevelse, der får én
til at tænke på Elga Olga. Vi sang
naturligvis alle med på omkvædet.
Karin var flot udstyret med taske,
frakke og stråhat. Fortjent stort bifald til Karin.
Mette fortsatte iført flot, flot dress
med kjole, handsker og ozelotsjal
med visen om den ”gammeldags
millionær” efterfulgt af Per med
”manden på gulvet”, så naivt jeg
tror på denne jord og dette liv.
Så kom den gode, gamle fællessang
”skuld gammel venskaw”, og vi
holdt hinanden i hånden, som sig
hør og bør, men er den ikke blevet
lidt ”træt og slidt”. Måske er det tiden at arkivere den – eller er det for
drastisk? Vi vil jo ikke genere gamle
Jeppe Aakjær.
Lene donerede den traditionelle buket til Signy som en ekstra kompliment for at skulle lære alle de nye
numre.
Det blev en god afslutning på en fin
sæson. Tak fra alle os gæster til bestyrelse, medvirkende og hjælpere
for nogle dejlige oplevelser. Vi har
nydt det hver eneste gang. Følelsen
af nærvær og fællesskab og nye og
gamle viser med tekster, som man
kan tage med sig. Vi glæder os allerede til et gensyn med alle de dygtige aktører i efteråret.
Jytte og Peter Rasztar
Oplevelsesgaver
der spreder glæde
Og så blev vi snydt lidt af programteksten: ”…en mand kommer, for
det viste sig, at det var Henning,
der kom ind fra salen som en rigtig
skærslipper med Sigfred Pedersens
”en skærslippers forårssang”. Fuld af
optimisme og forår. Tak for det.
Henning førte også an i fællessangen ”en skål for den mø”, som vi jo
alle elsker at synge med på.
Et gavekort til en viseaften eller
måske en hel sæson kan være en
god idé til musikglade mennesker.

Kontakt kasseren Bjarne Christensen på tlf. 75 81 62 97 eller på
mail:
[email protected]
Lejlighedssange
”Den er så sød, når den først kommer frem” – altså den lille snabel.
Har du brug for en sang til
Sang Anne Lise - lettere bedugget
–om den blå elefant. Flot udklædt og konfirmation, bryllup, runde fødselsdage eller lignende, ring eller skriv,
godt spillet. Lene belønnede Anne
Lise med et ekstra glas på vejen ud. så vil jeg skrive en sang til lejligheden, mod et mindre vederlag.
Erling sluttede aftenen af med PoeTonny Andersen
tens sang om ”Ølombærer Olsen”,
Tlf. 22 62 35 41
der si’r godnat fra ”Ved Kongelunden”. En flot afslutning på en dejlig
E-mail: [email protected]
aften. Tak til alle medvirkende for
nogle virkeligt flotte præstationer.
Generalforsamlingen d. 6. maj
2015 på Domus.
Kassereren orienterede om indkøb af
et nyt, transportabelt lydanlæg til
brug for vores eksterne arrangeNæsten alle aktive visevenner var
menter. Desuden drøftedes mulighemødt op, desuden deltog en håndden for indkøb af et nyt el-klaver,
fuld af vennekredsen.
idet vores nuværende, gamle elInteresserede kan læse hele forman- klaver er meget tungt og uhåndterdens beretning og referatet på vores bart for os at transportere. Det blev
hjemmeside.
drøftet, om vi evt. skulle pålægge
portoudgift til de medlemmer, som
Noget af det, som bl.a. blev drøftet
fortsat ønsker medlemsbladet pr.
på generalforsamlingen var behovet
post i stedet for pr. mail, men forefor at få yngre kræfter til at interesløbig er dette ikke aktuelt.
sere sig for visesang, herunder gerne med et instrument – et behov
Kontingentet er uændret 200 kr.
som stort set alle viseforeningerne i årligt pr. medlem.
Danmark har. Heldigvis har vi i Vejle
Bestyrelsen er ikke ændret, idet de
dog fået nogle yngre talentfulde vimedlemmer, der var på valg blev
sesangere, og det er vi meget glade
genvalgt.
for. Vi drøftede også Det Nordiske
Viseblad, som alle viseforeningerne Elsebeth Salting
er medejere af, men som har svært
ved at få et rimelig stort oplag, så
det kan bære økonomisk. Endelig
Anmeldelse af viseaften
havde vi en lang drøftelse af probleTil medlemmer og gæster.
matikken omkring vores lange kø
Det ville være dejligt, hvis I ville gi'
ved indgangen, herunder om der
jeres besyv til kende i skriftlig form.
burde være mulighed for at reserveLige når vi har sluttet en viseaften,
re pladser. De fremmødte valgte dog
hører vi selvfølgelig jeres begeji enighed, at vi skal fortsætte med
string (sjældent det modsatte) over
vores nuværende ordning, hvor der
aftenens forløb.
ikke er reserverede pladser, men at
Men hvorfor ikke dele jeres opleman kommer til efter først til mølle
velser - gode eller dårlige - med
princippet, idet det må understreandre?
ges, at der ikke er faste pladser.
Vor redaktør, bestyrelsesmedlem og
Eneste hensyn der bør tages, er til
personer i kørestol samt personer
med behov for teleslynge.
kasserer Bjarne Christensen
modtager gerne jeres indlæg på
[email protected]
Vi kan spare mange penge til trykning,
porto og kuverter!
Hvis vi må sende VISEBLADET, som e-mail til dig, oven i
købet i farver.
Har du en e-mailadresse, eller fået en ny så send venligst en hilsen til Bjarne Christensen adressen:
[email protected]
Du vil så fremover modtage VISEBLADET, som mail i pdf-format,
som kan læses af enhver PC.
Hvis du gemmer bladet, er det også nemmere gemt på din PC,
end i ”bunken” på køkkenbordet.!
De, der ikke bruger e-mail, eller som fortsat ønsker bladet på papir, vil naturligvis få det tilsendt.
Besøg også vores hjemmeside:
http://visensvennervejle.dk
Visevenlig hilsen Redaktøren
HUSK AT MEDBRINGE JERES
INDBETALINGSKORT!
MEDLEMSKORT UDLEVERES DEN FØLGENDE VISEAFTEN EFTER AT KONTINGENT ER BETALT.
MED VISELIG HILSEN KASSEREREN
Visens Venner i Vejle