Læs det her

Raklev
Nr. 3 · December 2015 · 20. årgang
SOGNEBLAD
Et LYS i MØRKET…
RAKLEV KIRKE
RGI
Sognepræst
Helle Brink
Hestehavebakken 100
Tlf. 59 51 30 28
Mail: [email protected]
Træffes dagligt, undtagen mandag
Bestyrelse:
Formand
Gitte Nordbo Keller
Tlf. 25 13 02 47
Mail: [email protected]
Sognepræst
Lisbeth Dyxenburg
Raklev Sognehus
Tlf. 23 22 09 90
Mail: [email protected]
Træffes dagligt, undtagen mandag
Kirkekontor
Kordegn
Hanne Busch
Raklev Sogns Kirkekontor
Raklev Skillevej 1
Tlf. 59 56 25 19
Mail: [email protected]
Kontoret har åbent
tirsdag til fredag kl. 09.00-12.30
torsdage tillige kl. 16.00-18.00
Næstformand:
Lone Klitten
tlf. 40 32 25 04
Kasserer:
Poul Erik Olsen
Tlf. 59 50 21 42 · [email protected]
Sekretær:
Kurt Grinderslev
Tlf. 61 33 12 97 · [email protected]
Afdelingsformænd
Badminton:
Michael Helledie
Tlf. 53 58 15 45 – [email protected]
Gymnastik og folkedans:
Lone Klitten
Tlf. 40 32 25 04 · [email protected]
RAKLEV SKOLE
Elledevej 57, 4400 Kalundborg
Skolebestyrelse:
Formand: Claus Gjeding Olsen
Susanne Green
Betina Huniche Newberry
Mie Drejø
Tonny Pedersen
Thomas Bo Larsen
Troels Eilif Johansen
Ledelse:
Trine Jacobsen, skoleleder
Tlf. 20 12 85 41
Pernille Kallehave Larsen, SFO-leder
Tlf. 59 50 81 96
Medarbejderrepræsentanter:
Malene Lange
Kristina Høi Jensen
Kontakt i øvrigt:
Pedel: Poul Jensen · Tlf. 50 56 72 81
Fodbold:
Johnny Jensen
Tlf. 40 68 45 74 · [email protected]
Kontor: 59 50 81 41
Anmeldelse af barnedåb og vielser kan ligeledes rettes til kirkekontoret mht. tidspunkter.
Håndbold:
Leif Voss
Tlf. 58 86 86 70 · [email protected]
Mail: [email protected]
Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne.
E-mail til hele bestyrelsen:
[email protected]
Graver:
Ulla Ellelonndal
Raklev Skillevej 1
Tlf. 40 37 10 01
Uden for bestyrelse
Folkedans:
Palle Petersen
Tlf. 59 51 25 18 · [email protected]
Organist:
Niels Kosack Wakabayashi
Tlf. 59 56 25 24
Mail: [email protected]
Røsnæshallen:
Elledevej 29
Tlf. 59 50 83 00 · [email protected]
Alle henvendelser vedrørende fødselsanmeldelser, attester, navneændringer m.v. bedes
rettet til kirkekontoret.
Kirketjener:
Lis Poulsen
Tlf. 30 31 19 26
Kirke- og kulturmedarbejder:
Arnth Ravn
Tlf. 51 51 31 02
Mail: [email protected]
Menighedsrådsformand:
René Petersen
Elledevej 55
4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 13 70
Mail: [email protected]
Redaktion:
Kurt Grinderslev
Tlf. 61 33 12 97 · [email protected]
RGI-kontoret:
Røsnæshallen
Ellededvej 29
4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 85 00 lokal 103 og 104
Mail: [email protected]
Hjemmeside:
www.rgi.dk
SFO: 59 50 81 96 eller 59 50 81 88
Portal: www.raklevskole.dk
RAKLEV LOKALARKIV
Elledevej 59
Arkivet er åbent tirsdag kl. 19.00-21.00
[email protected]
www.raklev-lokalarkiv.dk
Bent Erdmann Madsen, formand
Lyngvangen 2 · Tlf. 59 51 48 88
Mail: [email protected]
Rud E. Larsen, næstformand
Brandsbjerg 7 · Tlf. 59 50 22 13
Kate Hansen, kasserer
Gl. Nyrupvej 76 · Tlf. 59 50 88 95
Jørgen Woetmann Andersen, sekretær
Granlyvænget 32 · Tlf. 59 59 60 92
Villy Hald, arkivleder
Rævebakken 10 · Tlf. 59 50 84 07
RAKLEV-SPEJDERNE
Kirkeværge:
Svend Erik Larsen
Tlf. 40 10 47 09
Web: raklev-spejderne.dk
Hjemmeside:
www.raklevkirke.dk
Tlf. 29 60 64 69
2 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Facebook: facebook.raklev-spejderne.dk
Mail: [email protected]
Adresse: Ulvestien 6 – 8, Kalundborg
Raklev Sogn
AF INDHOLDET
6
Film i sognehuset............... 10
Kirkens Åbne Vindue......... 11
Seniorkirke......................... 15
Læs en god bog................. 17
Fodboldpiger 04/05........... 22
Sølv til drenge 01............... 24
Lloret de Mar Cup ............. 25
Ny formand i RGI .............. 27
Gamle landsbynavne.......... 32
Motionsdag på Raklev Skole . 34
Ny Raklev-bog ................... 35
December i kirken..............
HVORDAN GØR VI SOGNEBLADET BEDRE?
HVAD SKAL VI OGSÅ HAVE MED I BLADET?
Forslag, idéer og fotos modtages gerne af
redaktionen.
Jens som ca. 90-årig i sit hjem i Californien.
JENS SENECA JENSEN
2. del
I SIDSTE NUMMER AF SOGNEBLADET HØRTE VI OM JENS SENECAS
BARNDOM OG UNGDOM, SOM
BEGYNDTE I TRANEMOSEN OG
FORTSATTE FORSKELLIGE STEDER
I LANDET. HAN VAR SOM 39-ÅRIG
BOSAT I RANDERS, MEN FIK NU
MULIGHED FOR AT KOMME ET
SKRIDT VIDERE I SIT SPÆNDENDE
OG AFVEKSLENDE LIV:
Men Lillys bror Svend snakkede om at
han ville tilbage til Canada igen, han
fik os overtalt til at rejse også, Lillys
søster Anna var jo også rejst derover,
var blevet gift, og boede nu i Detroit,
som jo er lige tværs over Detroit River
fra Windsor..
Så det endte jo med, vi bestemte os
til at rejse til Windsor også. Så det var
jo spændende dage med at rejse til
København for at få indrejsetilladelse,
og få pas osv. Og jeg fik solgt forretningen, så nu ventede vi bare på at få
papirerne i orden.
Så endelig kom den store dag, hvor
alt var i orden, pas, billetter, og et
par store kasser, pakket med de ting,
som vi ikke ville skille os af med. Og
16nde marts 1956 gik vi ombord på
”Stavangerfjord”, det var vistnok en
af de sidste rejser den havde, den var
ikke meget moderne, og havde både
første -anden og tredje klasse. Der var
udsolgt på tredje klasse, da vi bestilte,
så vi havde anden klasses kahyt. Der
var nu ikke meget luksus. Man kunne
se at alt var tilladt dengang, og det var
en gammel skude. Lillys bror Svend,
som var blevet gift i Danmark, og hans
kone var på 3die klasse, og de kunne
ikke komme op på 2den klasse, så når
vi bestemte os til at vi skulle have os et
slag whist, så måtte vi gå ned til dem,
det var ikke tilladt at komme på anden
klasse – mærkeligt!!!
Vi havde en gevaldig storm undervejs. Så stole og borde blev tøjret til
gulvet. Og der var ikke ret mange til
spisning. Heldigvis så havde Lilly fået
nogle søsygepiller af sin doktor inden
vi rejste, så hun klarede det fint. Vi var
endda ude på dansegulvet senere, og
det var skægt at se når skibet hældede til siden så blev alle de dansende
par pakket sammen i den lave side,
det var umuligt at blive stående, eller
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 3
Raklev Sogn
Lilly og Jens’ æbleskivebod.
dansende på et sted. Så tiden gik godt
under rejsen, der var forskellige underholdninger til at forslå tiden med.
Drengene var nemme at have med at
gøre. Palle måtte jo være barnepige
når vi morede os.
Jens arbejder i Canada nogle år som
svejser på en bilfabrik. Ifølge hans erindringer klarer de sig uden bekymringer
i såvel medgang som modgang. På
intet tidspunkt er der negative udtalelser fra ham.
De har efterhånden fået en lille flok
børn, og de bruger al deres fritid på at
tage rundt i det store land for at nyde
naturen.
I 1961 beslutter de sig til at rejse til
Californien, hvor han genoptager sit
gamle arbejde med at lave udstillingsstativer, dem er der jo brug for i de
mange supermarkeder. Han bygger
også stålstole og får i det hele taget
en masse ideer til ting, der kan svejses
sammen. De får også en gaveshop, og
de laver en ekstraindtægt ved at køre
4 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
rundt i landet med en specialbygget
campingvogn og sælge æbleskiver ved
byfester og markeder.
Om dette eksperiment fortæller Jens:
Så efter at jeg havde fået traileren
godkendt (han sagde at jeg havde
gjort et fint job) kørte vi ud til vores
første job, med den nye trailer. Det var
i San Bernardino en by ca.30 miles øst
for LA.-- Der var en slags dyrskue. Vi
vidste ikke meget om det, men ville
prøve hvad det var. Så vi ankom, fik
anvist hvor vi kunne placere traileren,
og derefter blev vi anvist en plads hvor
vi kunne parkere mens vi var der. Så
vi fik rørt dej, og startede med at lave
æbleskiver i vor nye trailer, for første
gang, og så ellers se om der ville komme kunder. Det gjorde der, men ikke
som vi plejede at se. Det var et helt
andet miljø. Mest mexicanere, og det
lod ikke til at de var meget interesserede. Så den første dag var ikke særlig
indbringende. Efter at det blev tid at
lukke, og efter at vi havde fået lidt at
spise, i vores motorhome, så bestemte
vi os til at spadsere til et stort forretningscenter. Der var en ting som Lilly
manglede, så vi spadserede der, fik
købt det fornødne. Og gik tilbage til
vores motorhome, og var snart i seng.
Næste dag, efter en sløj formiddag,
gik Lilly hen til et sted hvor de solgte
pølser, og købte hvad hun havde brug
for, men da hun skulle betale, så var
der ingen penge i pungen, og skjult
bag i pungen havde Lilly gemt 100
dollars og de var også væk. Så Lilly
kom tilbage og var helt ude af det.-Åbenbart må der have været nogen
som har set, at vi gik væk, og så på
en eller anden måde dirket låsen op,
og så lukket døren pænt igen. Så det
var jo en slem dukkert, plus salget
af æbleskiverne var meget sløjt. Så
det var ikke en god begyndelse. Men
heldigvis så gik det bedre senere hen,
og vi havde mange gode ”Fairs”. Det
var nu meget morsomt, at trille rundt
omkring og sætte traileren op, og så
Raklev Sogn
ellers få rørt dej og varmet panderne.
Så det gik fint for et par års tid. Men
så blev der lavet ordninger, så at det
kun var velgørenheds-foretagender,
som kunne få tilladelse til at sætte op,
i de forskellige ”Fairs”, så det endte
med vi solgte traileren til to unge
damer, som lavede doughnuts. Så det
blev så enden på æbleskive- epoken.
Altid fuld af ideer og gåpåmod, og
tilsyneladende er familiens økonomi
sådan, at de kan rejse rundt i en stor
husvogn og se det storslåede landskab, som Californien og de omliggende stater kan byde på.
Det er Jens’ nevø Finn Seneca Nielsen,
der har kontakten med ham.
I 2011 fik Finn denne mail fra onkel
Jens, og den fortæller alt om den livskraft, der er i den gamle gut fra Tranemosen. Selv det danske sprog har han
holdt ved lige efter de mange år på
den anden side af Atlanten.
Ellers så har det været drønende varmt
heromkring, dog ikke så galt her ude
ved kysten, men inde i landet er de
ved at blive stegte, plus at der er flere
brande her og der. Så det er ikke alt
der er godt i solrige Californien.
Er lige kommet hjem fra min daglige
cykletur, jeg ventede til temperaturen var gået lidt ned, så som regel så
åbner jeg for Computeren for at se
om der skulle være nogen e-mail – det
var der ikke så i stedet for så bestemte jeg mig til at skrive en lille epistel.
Sidste Søndag var jeg ude og spise
Lunch sammen med Margot, Peter og
Mary – det var min tur denne gang,
og derefter var vi hjemme her et par
timers tid, og jeg måtte selvfølgelig
demonstrere hvor godt mit Elorgel
lød – hvad jeg ikke havde spor imod.
Jeg spiller jo som regel mindst en time
hver dag – kan snart spille ”Hungarian
Rhapsody # 2“ – det er et dejligt tidsfordriv. Så med at sove lidt længe om
morgenen, tage en god middagslur og
cykle en tur samt have lidt skæg med
Computeren – så er den dag gået, og
aftenen kommet hvor man ikke ret
gerne vil undvære ”Wheel of Fortune”.
Det Show har jeg kigget på siden de
startede for mange år siden.
Kan I ha’ det godt allesammen – og
hermed slut for denne gang.
Hilsen Onkel Jens
Her i 2015 lever Jens stadig, 98 år
gammel. Han bor alene i et hus i et
beskyttet område i Californien.
Et langt liv, der er levet med arbejde,
livsglæde og nysgerrighed. Dertil er
lagt en stor portion opfindersnilde,
så han gennem hele sit liv har været
”på forkant” med tilværelsen og med
ideerne til at opretholde og udvide
forholdene for sig og sin familie.
Laurits Randrup – i samarbejde med
Finn Seneca Nielsen
✽ Modeklip
✽ Hårpleje
Hele familiens salon
Hi! Finn & Familie
Det er snart længe siden at jeg har
hørt fra den anden side af Atlanterhavet. Jeg håber at alting er OK. Jeg
læser jo stadig Folkebladet hver dag,
så jeg er godt underrettet om hvad
der sker i omegnen, såsom Raklev
Fodboldpiger o.l. og hvad der sker
af indbrud her og der. Der er vist
for mange dårlige subjecter som
kommer til Danmark. - Jeg kan se
at tingene ikke er som de plejer. Jeg
husker fra min barndom at der var en
Bankrøver som skød en Kasserer, og
det var noget som vist aldrig var sket
før. Der var meget skriveri om det.
Men nu om stunder er det vel ikke så
ualmindeligt! Men vi har jo også nok
af kriminalitet herovre, og i Mexico er
det jo helt galt med Drug-cheferne,
som er i krig med hinanden, hver dag
så er der så og så mange som er blevet dræbt. Det er utroligt at det kan
finde sted i et land som man troede
var civiliseret.
FEMTÅRNET KVALITET!
ERFARING SIDEN 1965
59501033
RØSNÆSVEJ 71 · KALUNDBORG
B O N D E S M Ø B E L FA B R I K . D K
[email protected]ØBELFABRIK.DK
BJARNE
KLOSTERPARKVEJ 14 · 4400 KALUNDBORG · TLF. 59 51 78 09
Bestil venligst tid - Mandag lukket
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 5
Raklev Kirke
LUCIAGUDSTJENESTE
vent. Fredslyset bliver båret ind i kirken
i forbindelse med luciaoptog.
Raklev Kirkes minikonfirmander vil
holde afslutning og være med ved
gudstjenesten og vise os, hvad de har
lært.
Efter gudstjenesten holder vi juletræsfest i sognehuset. Det store juletræ vil
stå pyntet med kugler og hjerter, og
nissemor og nissefar vil underholde og
lege de gamle julelege med børnene;
der er selvfølgelig også juleknas og
kaffe.
LUCIAGUDSTJENESTE FOR ALLE
ALDRE MED EFTERFØLGENDE JULETRÆSFEST SØNDAG DEN 6. DECEMBER KL. 10.00-12.00
Julen er familiernes fest, sådan vil det
også være ved denne gudstjeneste.
Vi håber, at alle generationer vil være
samlet og sammen fejre 2. søndag i ad-
Tilmelding til juletræsfest skal ske
senest fredag den 4. december til
Lisbeth Dyxenburg, tlf. 23 22 09 90,
mail: [email protected]
Alle er velkomne.
JULEGUDSTJENESTER FOR BØRN
Fredag den 4.12. kl. 10.00:
Julegudstjeneste for dagpleje- og
vuggestuebørn
Søndag den 6.12. kl. 10.00:
Luciagudstjeneste for hele familien
Torsdag den 10.12 kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Onsdag den 16.12. kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Tirsdag den 22.12 kl. 9.00, 9.45 og
10.30: Julegudstjeneste for
Nyrupskolen
6 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Tirsdag den 22.12. kl.11.15:
Julegudstjeneste for Raklev Skole
Børn, der bliver passet hjemme, er også
velkomne sammen med dagplejer, vuggestuer og børnehaver den 4. og 10.
december. Efter disse gudstjenester er
der æbleskiver, frugt og saftevand/kaffe
i sognehuset.
Af hensyn til indkøb vil vi bede om
tilmelding senest dagen før til kontoret,
tlf. 5956 2519.
Vi glæder os til at se en masse børn i
kirken.
JULEMØDE I
SOGNEHUSET
ONSDAG DEN 9. DECEMBER
KL. 14.00 – 17.00 MED TEMAET
”MIN GAMLE JUL”
Jeg glæder mig i denne Tid;
nu falder Julesneen hvid,
og saa maa Julen komme!
Ja, julen kommer først rigtigt, når vi
har holdt julemøde i Raklev Sognehus.
Er man endnu ikke kommet i julestemning, så bør man komme til julemødet,
for her vil man genfinde den gamle
julestemning. Johan Krohns Peters Jul
fra 1870 vil blive oplæst imellem de
gamle julesalmer, vi skal synge.
Forberedelserne til denne dag er for
længst begyndt. Gaverne til julebingo
blev købt allerede i september, og I kan
godt glæde jer, for der er fine gaver.
Traditionen tro bliver der serveret gammeldags æblekage.
Sognehuset vil være stemningsfuldt
pyntet op til jul, og vi skal lytte til små
englepigers julekorsang.
Det koster 50 kr. at deltage, og alle er
hjerteligt velkomne.
Tilmelding til kirkekontoret senest
tirsdag den 8. december kl. 12.00 på
tlf. 5956 2519.
Vi holder så meget af denne gamle tradition og glæder os til at se jer alle.
Lisbeth Dyxenburg
JULEHJÆLP
DE NY
NU NÆRMER JULEN SIG. MANGE
MENNESKER GLÆDER SIG, MEN
DER ER OGSÅ NOGLE, DER FRYGTER JULENS KOMME, FORDI DET ER
DYRT OG SVÆRT AT LEVE OP TIL DE
FORVENTNINGER, DER ER OMKRING
JULEN.
komme i betragtning ved uddeling af
julehjælpen.
Ansøgningen skal sendes til:
Menighedsplejen i Kalundborg Provsti,
Vor Frue Kirkekontor, Adelgade 19,
4400 Kalundborg, og være menighedsplejen i hænde senest lørdag den 28.
november 2015.
SØNDAG DEN 13. DECEMBER
KL. 15.00
Yderligere oplysninger kan fås ved
telefonisk henvendelse til Anne Marie
Lauritsen, tlf. 59 51 60 47, onsdage kl.
10.00 – 12.00.
Vi har ikke altid holdt os til de helt
traditionelle læsninger i Raklev, og i år
har vi valgt at følge en helt ny sti. Vi vil
bruge læsningerne fra ’Den nye aftale’
og ’Begyndelsen og Tænkeren’, som er
moderne oversættelser af Bibelen. De
øvrige traditioner, der hører til denne
årligt tilbagevendende 3. søndag i advent, vil vi ikke pille ved.
FRA MENIGHEDSPLEJEN LÆSNINGER
Derfor kan man gennem Menigheds­
plejen i Kalundborg Provsti søge hjælp
i form af en julekasse indeholdende alt
det gode, der skal til for at skabe en
rigtig juleaften.
Kun ansøgninger
med bilagt kopi
af forskudsskemaet for 2015 vil
På vegne af Menighedsplejen i
Kalundborg Provsti
Lisbeth Dyxenburg
DE NI LÆSNINGER ER EN 97 ÅR
GAMMEL ENGELSK GUDSTJENESTEFORM, SOM VI HAR TAGET TIL OS I
DEN DANSKE FOLKEKIRKE – OGSÅ I
RAKLEV.
Sognekoret kommer og synger, og
efter gudstjenesten går vi i sognehuset,
hvor der er gløgg og småkager.
Pris kr. 20,-
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 7
Raklev Kirke
SALMEØNSKEGUDSTJENESTE
4. SØNDAG I ADVENT DEN 20.
DECEMBER KL. 10.00
Til jul må man ønske, og i kirken kan
man ønske salmer.
Der er måske en yndlingsjulesalme eller
en salme, man ikke har sunget meget
længe; alle ønsker er velkomne. I løbet
af december samler vi ønsker ind. Der
vil være en kasse til ønskesedler både i
våbenhuset og i sognehuset.
Ved gudstjenesten 4. søndag i advent
håber vi at kunne synge alle de ønskede salmer.
LILLEBITTEJULEAFTENS
MINIKONCERT
Med Louise og Niels
TIRSDAG DEN 22. DECEMBER
KL. 19.30
Hvis julefreden lader vente på sig, er
her en mulighed for at få lidt hjælp.
Hvis julefreden allerede har sænket
sig, er her en mulighed for at dele den
med andre.
Julens salmer, sange og musik udsat
for sopran, duet, publikum, klaver og
orgel.
Alle er velkomne, og der er gratis
adgang.
Niels W
8 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Raklev Sogn
Kirke
JULEAFTEN
I AKTIVITETSCENTER MUNKESØEN
Igen i år arrangerer Menighedsplejen i
Kalundborg Provsti juleaften for ældre
og enlige og for dem, der af den ene
eller anden grund er nødt til at fejre
denne aften alene.
Der vil blive serveret traditionel
julemiddag, hvorefter vi vil julehygge med julens salmer, sange og
julegaver.
Deltagergebyr betales ved tilmeldingen:
50 kr. pr. person.
Ønsker man transport til og fra
arrangementet, koster det 100 kr.
pr. hustand; betales ligeledes ved
tilmeldingen.
Tilmelding til julearrangementet kan
ske fra den 24. november ved henven-
JULEVANDRING
OG GUDSTJENESTE
JULESØNDAG DEN 27. DECEMBER
KL. 9.00 OG KL. 10.00
Efter juledagene med masser af mad er
det godt at gå en tur. Kirken indbyder
til en fælles morgenvandring inden
gudstjenesten julesøndag.
Vi mødes ved kirken kl. 9.00 med sko
og overtøj, der egner sig til en lille gåtur. Ruten vil være i nabolaget og er på
ca. 3 km. Når vi kommer tilbage, byder
vi på en kop kaffe i våbenhuset.
delse til Inge Aachmann Rasmussen
på tlf. 51 50 18 67, alle hverdage
kl. 10.00-12.00, og senest den 7.
december.
På vegne af Menighedsplejen i
Kalundborg Provsti
Lisbeth Dyxenburg
3.974
KR.
SÅ MANGE PENGE BLEV DER INDSAMLET VED SALGET AF LYS FRA
SOGNEHUSET I DECEMBER 2014.
Tak til alle bidragsydere mht. lysestumper, som de fine lys bliver lavet
af, og tak fordi I vælger at købe lys
i Raklev Kirke.
Pengene går ubeskåret til Kirkens
Korshær.
Lisbeth Dyxenburg
Kl. 10.00 holder vi gudstjeneste, hvor
alle naturligvis kan tilslutte sig.
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 9
Raklev Kirke
FILM SKAL SES
I SOGNEHUSET
www.rosendahls.dk
VI MØDES TIL EN GOD FILM I SOGNEHUSET TRE TORSDAGE: DEN 7.
OG DEN 21. JANUAR OG DEN 4.
FEBRUAR KL. 19.00 – CA. 22.00
Jeg har valgt 3 film, som er meget
forskellige. En fælles overskrift kunne
være LIVET OG DØDEN.
Filmene har alle en vinkel på eksistensen og livets værdi, også i lyset af det
at blive gammel og gøre sig tanker om
døden.
Der vil blive givet en kort indledning
til aftenens film, men ellers er det vigtigste at opleve filmens eget budskab.
Filmene vises med projektor på lærred.
Vi ser filmen sammen for at kunne tale
om den bagefter og debattere de tanker, den enkelte film sætter i gang. Pris
30 kr. pr. aften.
Interesserede kan få et program med
titlerne og lidt omtale af de enkelte film.
Man skal tilmelde sig studiekredsen hos mig på mail [email protected]
km.dk eller tlf. 5951 3028,
eller på kirkekontoret på
tlf. 5956 2519.
HB
UNIVERSET
OG SKABELSEN
TEMAGUDSTJENESTE SØNDAG DEN
17. JANUAR KL. 10.00
Tiden efter nytår kaldes helligtrekongerstiden i kirken. Baggrunden er
fortællingen om de vise mænd, som
kom fra Østerland for at tilbede den
nyfødte Jesus. De vise mænd var stjer-
10 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
netydere og videnskabsmænd, og de har
givet inspiration til en gudstjeneste om
vores forhold til universet og skabelsen.
Kristendommen og videnskaben deler
forundringen over universet og stjernehimlen, over altings opståen og livets
mangfoldighed.
I gudstjenesten skal vi høre både troens
og videnskabens udsagn om begyndelsen og det uendelige univers, visdomsord om livet og vores ansvar for kloden.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed
for samtale om temaet over en kop kaffe.
Raklev Kirke
KIRKENS
ÅBNE VINDUE
RAKLEV KIRKE HAR FÆLLES SOGNEAFTENER MED VOR
FRUE KIRKE UNDER OVERSKRIFTEN KIRKENS ÅBNE
VINDUE. DISSE AFTENER ÅBNER VI VINDUET TIL SAMTALE OM EMNER MELLEM KRISTENDOM, ETIK OG
KULTUR.
PRIS FOR FOREDRAG, KAFFE OG KAGE 30 KR.
TORSDAG DEN 28. JANUAR KL.
19.00 I RAKLEV SOGNEHUS
NATUREN I OS SELV Et foredrag om
natur, etik og kristendom
Ved Mickey Gjerris, lektor, phd. og teolog, Københavns Universitet og Det
Etiske Råd.
Livet på Jorden står foran store forandringer. I løbet af de næste 100 år vil
temperaturen og havene stige, vejret
blive mere ekstremt, nedbørsmønstre
ændre sig og vilkårene for fødevareproduktion forandres.
I den situation er det fristende at slå ud
med armene og give op. Eller benægte
problemerne. Vi har mange strategier
til at slippe uden om det, som kræves af os: at vi begynder at leve på en
anden måde for at tage bedre vare på
den jord, som vi bor på.
Lysten til at leve anderledes synes ikke
stor. Men på to fronter er der håb at
hente. For det første kan vi med vores
fornuft forstå, at det ikke i længden
er holdbart at undergrave vores eget
livsgrundlag. For det andet – og endnu
vigtigere – så kan vi med vores krop og
sjæl forstå, at vi hører til her. At vi er
TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.00 I
KIRKELADEN VED VOR FRUE KIRKE
NATURVIDENSKAB OG RELIGIØSITET
Ved Johan Fynbo, professor i astronomi
ved Niels Bohr Instituttet i København.
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som
hinandens modsætninger.
en del af denne klode og det ufattelige livsfællesskab, der udfolder sig på
den.
At tage vare på det er at tage vare på
os selv.
I foredraget vil Johan Fynbo først
skitsere sin vej ind i forskningen og
fortælle kort om, hvad han arbejder
med.
Dernæst vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning og
argumentere for, at det er muligt at
arbejde som forsker - også som et
troende menneske.
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 11
Raklev Kirke
KONCERT MED
PYNDT DAHL KVARTET
FREDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 19.30
Pyndt Dahl Kvartet består af de to musikalske søskendepar Gustav og Bertil Pyndt
på hhv. bas og trommer samt Amalie og
Tobias Dahl på saxofon og klaver.
Med et repertoire bestående af gode,
gamle, kendte jazzstandarder samt salmer og sange fra den danske sangskat
i nye arrangementer spiller kvartetten
swingende jazz og nordiske, melodiske
toner, men også egne kompositioner
står på programmet.
Medlemmerne stammer fra Ringsted/
Sorø-området og kender hinanden fra
deres tid i Ringsted Musik- og Kulturskole.
Selv om det er en ung kvartet, har de
allerede mange koncerter på bagen;
ikke alene kirkekoncerter, men også
koncerter på Sorø Jazzfestival.
Koncerten er gratis, og alle er velkomne.
Niels W
ORGELKONCERT
MED KENDT BYSBARN
TIRSDAG DEN 19. JANUAR KL. 19.30
I anledning af den nyligt overståede
rensning af kirkens orgel, har jeg inviteret Morten Schousboe til at komme
og give koncert.
Morten Schousboe er født i 1969 og opvokset i Kalundborg. Hans musikalske virke
begyndte som klaverelev hos Niels Eskjær
på Refsnæsskolen og siden som orgelelev
hos Margrethe Østergaard i Vor Frue Kirke.
I 1997 fik han sin diplomeksamen fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
i København og i 1999 sin solistdebut.
Siden år 2000 har han været organist
ved Frihavns Kirke på Østerbro.
12 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Kirkens orgel er kendt af Morten
Schousboe, idet han både har fungeret som vikar her, men også flere gange
har lånt orglet, når han har holdt ferie
herude – senest i sommeren 2015.
Til koncerten skal vi høre hans anmelderroste fremførelse af Carl Nielsens 29
små præludier for orgel eller harmonium,
som er noget af det eneste, Carl Nielsen
har skrevet for orgel. Desuden skal vi
høre tre af de mest kendte værker af
J. S. Bach.
Koncerten er gratis, og alle er velkomne.
Niels W
Morten Schousboe.
Raklev Kirke
ORGLET ER
BLEVET RENSET
Piberne spredt ud over hele den
bageste del af kirken.
EFTER 30 ÅRS TROFAST TJENESTE
I RAKLEV KIRKE TRÆNGTE VORES
SKØNNE ORGEL TIL EN GRUNDIG
RENGØRING. DEN BLEV FORETAGET I
UGE 42. ORGLET BESTÅR AF PRÆCIS
1000 ORGELPIBER. 57 I TRÆ OG 943
I TIN OG BLY.
Der er blevet gjort rent mellem piberne,
men selve piberne er også blevet rengjort
indvendigt, ligesom al mekanikken er
blevet renset, så alle forbindelser igen
bevæger sig optimalt.
Der er minimal forandring i lydbilledet,
men det kan tydeligt mærkes, når man
spiller på orglet, at det hele er blevet
’nulstillet’.
Vi fejrer den veloverståede efterårsrengøring med en orgelkoncert i januar. Læs
mere om denne på forrige side i bladet.
Niels W
Orgelpiberne tages ud.
Alle mekaniske forbindelser renses.
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 13
Raklev Kirke
FASTELAVN
Vi vil gerne invitere sognets ærede
borgere til karnevalsgudstjeneste og
maskeradebal.
Vi begynder aftenen med en festlig gudstjeneste, hvor der også vil være korsang.
Derefter vil udvalgte guider tage os på en
tur rundt i kirkens mange krinkelkroge,
oppe og nede, ude som inde.
MASKERADEBAL I RAKLEV KIRKE
LØRDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 19.00
– CA. 21.30
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
GUDS ORD, GOD MAD, GLADE BØRN
EN SPAGHETTIGUDSTJENESTE ER
SÆRLIGT TILRETTELAGT FOR FAMILIER MED MINDRE BØRN. DET ER
EN KORT OG BØRNEVENLIG GUDSTJENESTE DEN FØRSTE FREDAG I
MÅNEDEN KL. 17.00, EFTERFULGT AF
AKTIVITETER OG FÆLLES SPISNING I
SOGNEHUSET KL. 17.30 - 19.00.
Nu er det tredje gang og dermed en
tradition, at vi fejrer fastelavn på en lidt
utraditionel måde.
I sognehuset vil der være mulighed for
at købe lidt lækkert i caféen, og senere
vil Helle Nielsen instruere os i at danse
lanciers.
Da det er et maskeradebal, opfordres
alle voksne til at komme udklædt.
Lisbeth Dyxenburg
DEL MED VERDENS
FATTIGSTE KVINDER
Maden er gratis for børn, mens voksne
over 15 år betaler 25 kr.
Der er tilrettelagt 4 spaghettigudstjenester i foråret 2016:
• fredag den 5. februar: fastelavn med
udklædte børn og tøndeslagning
• f redag den 4. marts: om gode fortællinger, vi holder 5 års dåbsjubilæum
• fredag den 1. april: påsken forklares
for børn
• fredag den 3. juni: snobrødsgudstjeneste udendørs med grill og bål
Tilmelding skal ske senest kl. 12.00
dagen før til Lisbeth Dyxenburg på tlf.
23 22 09 90 eller mail: [email protected]
14 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Foto: Thomas White, Folkekirkens Nødhjælp.
SØNDAG DEN 13. MARTS 2016
VIL RAKLEV KIRKE SENDE FRIVILLIGE INDSAMLERE PÅ GADEN FOR
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP I ÅRETS
SOGNEINDSAMLING.
Tankegangen at ’dele med den fattige’
er meget gammel og står som en helt
central grundpille i både kristendommen
og vores kultur. Vi finder den i de bibelske
historier og i den gamle høstsang: ’Rev
vi marken let, det er gammel ret, fuglen
og den fattige skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del med verdens fattigste
kvinder”.
Sæt kryds i kalenderen den 13. marts
og meld dig som indsamler for sogneindsamlingen. Det er en meningsfuld
dag, hvor vi på tværs af generationer
samler ind til mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os
både på turen med indsamlingsbøssen og med den varme suppe efter
indsamlingen.
Raklev Kirke
»…Fastelavnsarrangement
afholdes i samarbejde med
Dagli’Brugsen i Raklev…«
SKOLE-TV FOR
FLYGTNINGEBØRN
KRIGEN I SYRIEN HAR PÅ SIT FEMTE
ÅR RESULTERET I MASSIVE ØDELÆGGELSER OG LUKKEDE SKOLER. MEN
NU KAN MILLIONER AF SKOLEBØRN
OMSIDER KOMME I SKOLE IGEN
– FORAN TV’ET.
SENIORKIRKE
Vinter
ONSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14.00
– 17.00: JULEMØDE
Se særskilt omtale på side 7 her i bladet. Husk tilmelding til kontoret senest
tirsdag den 8.12. kl. 12.00.
FORMIDDAGSMØDER
Formiddagsmødet begynder med morgensang kl. 10.00 i kirken, og derefter
er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert
møde vil desuden have et emne, hvor
vi synger og hører nogen fortælle. Men
der vil også være tid til hygge og snak.
Pris for deltagelse: 20 kr.
FREDAG DEN 15. JANUAR KL. 10.00
– 12.00: ULANDSBUTIKKEN AKWETU
Else Johansen fortæller butikkens historie
og viser billeder fra projekter i Afrika,
som får støtte fra butikkens salg.
FREDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 10.00
- 12.00: HALFDAN RASMUSSEN
Leon Wernblad Svendsen spiller og fortæller om Halfdan Rasmussen.
FREDAG DEN 18. MARTS KL. 10.00
– 12.00: ISLAND
Helle Brink fortæller og viser billeder fra
sin rejse til Island i sommer.
Alle er velkomne, og kirkebilen kan
benyttes. Ring til kirkens kontor senest
kl. 12.00 dagen før mødet på tlf. 5956
2519.
En fjerdedel af skolerne i Syrien er ødelagt eller lukket, og næsten tre millioner
børn i Syrien kan ikke længere komme
i skole, viser tal fra Red Barnet. Derfor
lancerede SAT-7 KIDS tidligere i år pilotprogrammet Min Skole (eng: My
School), der sender skoleundervisning
direkte ind i flygtningelejrene og ud til
de mange børn.
Programmet Min Skole er et professionelt undervisningsprogram, der henvender sig til både muslimske og kristne
flygtningebørn. 90 minutter hver dag
underviser tre lærere på SAT-7 KIDS børn
fra 4-års alderen i matematik, arabisk
og engelsk. Og lærerne er rustet til at
undervise børn, der netop lever under
særligt vanskelige forhold.
Samtidig med Min Skole er SAT-7 i gang
med at producere 52 programmer om
”traume-heling” for flygtningebørn. Her
forklarer en dygtig psykolog blandt andet forældrene om, hvordan de kan tale
med deres børn om traumer fra krigen.
Penge, der lægges i kirkens indsamlingsbøsser fra december til marts, vil
blive sendt via Bibelselskabet til projektet
SAT-7 KIDS.
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 15
Raklev Kirke
SORGGRUPPE
ET NYT TILTAG, SOM MENIGHEDSPLEJEN HAR TAGET INITIATIV TIL,
ER OPRETTELSE AF SORGGRUPPER.
SIDEN SEPTEMBER HAR RAKLEV
KIRKE HAFT EN SORGGRUPPE, OG I
FORÅRET BEGYNDER EN NY SORGGRUPPE. SORGGRUPPEN LEDES AF
EN PRÆST OG EN SYGEPLEJERSKE.
En sorggruppe er en samtalegruppe for
efterladte til ægtefæller, forældre eller
voksne børn. Sorg er en naturlig og normal reaktion på et tab. Når man sørger,
er det fordi man har elsket meget. Sorg
er en hjælp til at give slip på den døde.
Formålet med sorggruppen er ikke, at
man skal glemme den døde. Formålet
med sorggruppen er at finde lindring
og håb til at leve et liv alene uden det
elskede menneske, som man har mistet.
Selv om sorg er en erfaring, vi hver især
må gennemleve alene, er sorg også et
livsvilkår, som langt de fleste af os møder
før eller siden. Vi må alle gå ind i mørket
alene, men derinde kan vi finde andre.
Ved hjælp af sproget kan vi nærme os
hinanden, og når vi hører om andres
sorg, kan vi måske lære vores egen sorg
bedre at kende.
Sorggruppen er en hjælp til at bære
sorgen. I sorggruppen kan man møde
mennesker, der er i samme situation
som én selv, og det har stor værdi at
kunne spejle sig i hinanden og dele
fælles oplevelser og erfaringer. Denne
oplevelse af genkendelse eller spejling
er det ikke altid muligt at få hos sine
daglige omgivelser. De har ofte svært
ved helt at forstå, hvad der foregår.
En af de deltagende har sagt: ”Det er
lindrende for mig, når jeg hører, hvordan
andre beskriver deres sorg, for så bliver
følelsen af at være alene i verden knap
så overvældende. Sorggruppen kan give
hjælp til at få orden på det kaos, som
man oplever efter et smerteligt dødsfald.”
Den amerikanske professor i psykiatri Irvin
Yalom har udtrykt dette meget poetisk,
han skriver: ”Vi er alle ensomme skibe
på et mørkt hav. Vi ser lysene fra andre
skibe – vi kan ikke nå dem; men det, at
de er der, og at de deler skæbne med
os, er en stor trøst.”
Tilmelding til sorggruppe i foråret kan
ske til Lisbeth Dyxenburg, tlf. 2322 0990,
mail: [email protected]
Der er begrænset antal pladser, da vi
tager imod højst 10 personer.
Lisbeth Dyxenburg
STILHEDSGUDSTJENESTER
OM VISDOM
16 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Vi holder stilhedsgudstjeneste en gang
om måneden, hvor vi sammen runder
dagen af. Gudstjenesten vil være meditativ med salmer og musik, læsning
fra Bibelen med efterfølgende stilhed
og refleksion.
Stilhedsgudstjenesterne ligger onsdage
kl. 17.00 og varer en halv times tid. Kom
gerne i god tid og lad roen i kirkerummet sænke sig.
Temaet for de tre gudstjenester er visdommen i Bibelen. Visdommen udgår
fra Gud og viser mennesket vej i livet,
belærer om lykke og ulykke, om retfærdighed og det gode liv.
• Onsdag den 24. februar
• Onsdag den 27. januar
• Onsdag den 30. marts
HB
Raklev Kirke
bliver sværere at bære, hvis vi ikke kan
tale om den.
I kirkens tradition har man fordybet sig i
lidelsen som udtryk for Guds kærlighed
til os. Denne fordybelse har samtidig vist
en vej gennem den lidelse, mennesker
selv møder.
Retræten vil indeholde samtale og refleksion over temaet, nærværsøvelse og
meditation. Vi vil desuden lytte til J.S.
Bachs Johannespassion.
LIDELSE
– EN VEJ
RETRÆTEDAG MED MUSIK LØRDAG
DEN 20. FEBRUAR KL. 9.30 – 16.00
Temaet for dagen er Jesu lidelse i påsken; – hvordan kan vi i dag forstå kristendommens fokus på lidelsen?
Vores kultur søger at undgå og fortrænge lidelsen; men lidelse findes og
Retræte har fra gammel tid været en
del af kirkens åndelige liv. Ordet retræte
betyder tilbagetrækning, idet man for en
periode trækker sig bort fra det almindelige liv for at rette opmærksomheden
mod det åndelige liv.
Program for dagen kan hentes i kirken
og sognehuset 14 dage før. Der kræves
ikke særlige forudsætninger, og alle
interesserede er velkomne.
Pris for deltagelse inklusiv kaffe og
frokost 50 kr. Retrætedagen holdes i
Raklev Kirke og Sognehus.
Tilmelding til Helle Brink på tlf. 5951
3028 eller [email protected]
HB
HVERDAGSMAD
MED HYGGE OG SNAK
FÆLLESSPISNING I SOGNEHUSET
FOREGÅR EN GANG OM MÅNEDEN,
HVOR MENIGHEDSPLEJEN INVITERER
ALLE, SOM HAR LYST TIL AT SPISE I
SELSKAB MED ANDRE.
Maden koster 50 kr., og der er mulighed for at blive hentet og kørt hjem for
yderligere 50 kr.
Fællesspisning foregår i Raklev Sognehus,
Raklev Skillevej 2, 4400 Kalundborg,
fredage kl. 12.00 – 15.30 på følgende
datoer:
8. januar, 12. februar, 11. marts i 2016.
Maden er gode, hjemmelavede, gammeldags retter, og der er mulighed for
at købe øl, sodavand og vin dertil. Efter
middagen serveres kaffe og kage.
Tilmelding senest 1 uge før spisning til
Anne Esbensen, tlf. 29 13 21 30, eller
mail: [email protected]
Med venlig hilsen
Anne Esbensen,
på vegne af Menighedsplejen i
Kalundborg Provsti
LÆS EN
GOD BOG
Litteraturkreds ved Raklev Kirke
HILDEGARD
AF ANNE LISE
MARSTRANDJØRGENSEN.
Biografisk roman
om middelaldermystikeren,
komponisten,
abbedissen og
meget mere, Hildegard af Bingen
(1098-1179).
Vi følger Hildegard fra hendes fødsel
som det 10. barn i en velhavende
tysk familie. Allerede som treårig
får Hildegard sine første visioner.
Forældrene aner ikke, hvad de skal
stille op med hende og sender hende
i kloster som tiårig. Her udvikler
der sig et åndeligt venskab mellem
Hildegard og hendes lærer, den
næsten jævnaldrende munk Volmar.
Romanen åbner for eksistentielle
temaer som tro og tvivl, kald og
afkald.
Vi mødes tre gange til samtaler
om bogen torsdage den 17. og
31. marts og den 14. april kl.
15.00 – 17.00 i sognehuset.
Bogen bliver bestilt på biblioteket
til studiekreds i mit navn. Det giver
man besked om til bibliotekaren, og
det betyder, at man får bogen til
langtidslån. Den kan lånes fra den
15. februar. Til den første gang
læser vi til side 167.
Pris for kaffe 15 kr. pr. gang.
Tilmelding til litteraturkredsen til
mig på mail [email protected] eller tlf.
5951 3028.
Helle Brink
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 17
Raklev Kirke
DØBTE
DØDE
VIEDE
09.08.2015
August Brinch Larsen
Højlandsvej 18C
27.03.2015
Leon Heerwagen Røsnæsvej 118
Simone Collin Nielsen
Egernvænget 7
07.07.2015
Jøren Vilhelm Boll
Røsnæsvej 100
18.07.2015
Lea Buur Rønnow Sørensen
Morten Buur Rønnow Sørensen
Hesselbjergvej 22
23.08.2015
Micca Kaster Jørgensen
Bøgevej 2
29.08.2015
Alberte Trans Hansen
Odinsvej 22
Koldby, Snedsted
01.08.2015
Rikke Egelund Kjærsgaard
Kasper Egelund Kjærsgaard
Engvej 46A
22.07.2015
Villy Møller
Gisselørevej 4
08.08.2015
Hanne Vadstrup Plassmann
Warming
Alexander Plassmann Warming
Paltholmvej 114, 1. tv., Farum
30.07.2015
Per Mogens Rheinlænder
Poppelhegnet 16, St. Fuglede
12.09.2015
Jasmin Holm
Klintedalsvej 34
05.08.2015
Ninna Gurli Andersen
Røsnæsvej 69C, 1 7
13.09.2015
Cornelia Thomson Kristensen
Nyrupvænget 2
08.08.2015
Anker Hansen
Nyrup By 20
04.10.2015
William Henckel Bjerregaard
Røsnæsvej 198
12.08.2015
Jørgen Christian Jespersen
Kystparken 31, st. th.
18.10.2015
Lauge Krøyer Kristensen
Rævebakken 24
27.08.2015
Poul Erik Sehested
Fr Andersensvej 35D, 5
05.09.2015
Bent Jørgensen
Fr Andersensvej 31, F4
10.09.2015
Asger Hansen
Gåsetoftevej 27
26.09.2015
Hanne Sofie Morsing Sørensen
Nyrupvej 143
14.10.2015
Carl Frimodt Christiansen
Slagelsevej 65
23.10.2015
Annie Karla Johansson
Røsnæsvej 69 C, 3 204
22.08.2015
Pia Nygaard Hein
Bruno John Hein
Gl Røsnæsvej 38
29.08.2015
Pernille Egedal Andersen
Mads Bruun Overgaard
Strandbakken 51
10.10.2015
Kathrine Søgaard Jakobsen
Matti Kron Jakobsen
Højen 15
MENIGHEDSRÅDETS
MØDER
•
•
•
•
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
den
den
den
den
10.
14.
11.
10.
december
januar
februar
marts
Møderne begynder kl. 18.30 med
de lukkede sager, men fra kl. 19.00
er møderne offentlige og åbne for
tilhørere.
Møderne holdes i mødelokalet i
Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1.
Dagsorden og senere referat af
møderne kan ses på opslagstavlen i
sognehuset.
18 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Raklev Kirke
GUDSTJENESTER
I RAKLEV KIRKE
DECEMBER
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Torsdag den
6. 13. 20. 24. 25. 26. 27. 31. kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
10.00
Lisbeth Dyxenburg
15.00
begge præster
10.00
Helle Brink
10.00, 14.00 og 15.30 Lisbeth Dyxenburg 10.00
Helle Brink
10.00 flere præster
10.00
Helle Brink
14.00
Lisbeth Dyxenburg
2. søndag i advent, familiegudstjeneste*
3. søndag i advent, De 9 læsninger*
4. søndag i advent, salmeønskegudstj.*
Juleaften
Juledag
2. juledag, fællesgudstj. i Nyvangskirken
Gudstjeneste med kort vandring kl. 9*
Nytårsaften
JANUAR
Søndag den
Søndag den
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Onsdag den
Søndag den
3. 10. 16. 17. 24. 27. 31 kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
10.00
10.00
13.00 10.00
10.00
17.00
10.00
Helligtrekonger, gudstjeneste
Gudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Temagudstj.om universet og skabelsen*
Gudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste*
Kyndelmissegudstjeneste
FEBRUAR
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Onsdag den
Lørdag den
Søndag den
5. kl. 17.00
Lisbeth Dyxenburg
6. kl. 19.00
begge præster
7.
14. kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
21. kl. 10.00
Helle Brink
24. kl. 17.00
Helle Brink
27. kl. 13.00 Lisbeth Dyxenburg
28. kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
MARTS
Fredag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Søndag den
Mandag den
Onsdag den
4. 6. 13.
20. 24. 25. 27. 28. 30. kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
17.00
10.00 9.00 10.00
17.00 10.00
10.00
10.00
17.00
Ved gudstjenester mærket med
KIRKEBIL
Ældre og gangbesværede kan køre
gratis til kirken med taxa. Ordningen
gælder til gudstjenester og arrange-
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg ♫
Helle Brink
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg ♫
Helle Brink
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
flere præster
Helle Brink
Fastelavn, spaghettigudstjeneste*
Fastelavnsgudstjeneste med maskerade*
OBS! Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste*
Dåbsgudstjeneste
Gudstjeneste og dialogmøde*
Spaghettigudstjeneste*
Gudstjeneste
Mariæ bebudelsesdag, nødhjælpsgudstj.
Palmesøndag, musikgudstjeneste
Skærtorsdag, måltidsgudstjeneste
Langfredag, gudstjeneste
Påskedag, gudstjeneste
2. påskedag, fællesgudstj. i Raklev Kirke
Stilhedsgudstjeneste*
medvirker kirkekoret. - Gudstjenester mærket med * er omtalt her i bladet.
menter i kirken og sognehuset, som
menighedsrådet står for. For at aftale
kørsel skal man ringe til kirkens kon-
tor senest kl. 12 den sidste hverdag
før gudstjenesten/arrangementet.
Tlf. 5956 2519
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 19
Raklev Kirke
HVILKE
BEGRAVELSESMULIGHEDER
skal der være adgang til på vores kirkegård?
DIALOGDAG SØNDAG DEN 28. FEBRUAR 2016 KL. 11.30-13.30 I SOGNEHUSET, RAKLEV SKILLEVEJ 1, 4400
KALUNDBORG
Menighedsrådet er vært ved et let
frokosttraktement og kaffe med kage.
Raklev Menighedsråd har brug for at
høre sognets stemme omkring fremtidens kirkegård.
I disse år er begravelsesskikke og begravelsesformer under hurtig forandring.
Det mærker vi også på vores kirkegård.
Hvilke ønsker og muligheder kan man
forestille sig på vores kirkegård? Tænker
man på skovkirkegård, anderledes gravmonumenter, vedligeholdelsesfri områder, anderledes urnebegravelser osv.?
fælles samtale vil vi samle indtrykkene til
videre arbejde i menighedsrådet.
Dialogmødet indledes kl. 11.30 med en
kort rundtur på kirkegården umiddelbart
efter gudstjenesten, hvorefter vi går i
sognehuset til en arbejdsfrokost, hvor
ideer og indtryk kan drøftes med deltagerne ved bordene. I den efterfølgende
Vi ser frem til stort fremmøde
– tag gerne familien og naboen med!
Deres
nærhedsbutik
- med stort udvidet varesortiment
Frisk frugt og grønt, nu på køl - Stort udvidet dybfrostsortiment
Større udvalg i salater, pålægs- og røgvarer
Hver dag friskt brød fra Kvickly-bageren
Hver dag friskbagt brød fra egen ovn
benzin-anlæg med seddelautomat/kontokort
RAKLEV - 59 50 80 21
20 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Der vil selvfølgelig også være mulighed
for at rejse andre spørgsmål til menighedsrådets arbejde denne dag.
Valgbestyrelsen v. Bodil Th.
Aut. GVS Mester
A
P
S
Din lokale VVS-installatør tilbyder bl.a.:
Varme
Ventilation
Badentreprise
Vand - vandværker
Alternativ energi
Blikkenslagerarbejde
Skiferarbejde
Fjernvarme
Naturgas
Gaseftersyn
af campingvogne
Michael Larsen
Aut. GVS Me
ster
Lærkebakken 15 • 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 80 13 • Bil 20 14 80 13
Lidt af hvert
”SOLEN ER
MIN BEDSTE VEN”
Solen er vores livgivende og ombejlede
element; den er centrum i vores verden.
Solen har en diameter på 1, 392 millioner km og er ligeved 150 millioner km
væk fra Jorden. Dens kernetemperatur
er mindst 13 millioner o C. Solen består
af 74 % brint, 25 % helium og ca. 1
% andre stoffer, og den har ingen fast
kerne. Solen er en stabil stjerne af størrelse g2, en middelstor sol, med et tryk
udefra og ind mod centrum, og trykket
fra centrum og ud er lige så stort. Hvis
trykket udefra og indad bliver for stort,
imploderer Solen og slynger materiale
ud og udsletter de nærmeste planeter,
heriblandt Jorden, og temperaturen ville
stige med 1 milliard o C.
protuberanser, der, når de er længst væk
fra overfladen, taber varme og ses fra
Jorden som mørke solpletter. Det skaber
solvind, som vi på Jorden ville blive udslettet af, hvis vi ikke havde atmosfæren
til at beskytte os. Vi kan nyde det som
nordlys eller aurora borealis, som det
også hedder. Det ses bedst nordpå, da
solvinden tiltrækkes af polarkredsen;
dér kan nordlyset ligne gardiner i grønt
og rødt.
Solens yderste lag roterer ved ækvator
om sig selv i løbet af 25 jorddøgn; det
tager 10 døgn længere ved polerne.
Vores sol er 4,6 milliarder år gammel,
og den kan lyse over 5 milliarder år
endnu. Da man fandt ud af atomernes
virke, forstod man, hvordan solen kunne
blive ved med at skinne; den omdanner
brintatomer til helium. Solen har en
overfladetemperatur på ca. 5 millioner
o
C. Solens overflade er i bevægelse og
sender store buer af varmt stof tusinder
af kilometer væk fra overfladen; det er
Mange folkeslag har tilbedt Solen; fra de
ældste tider ser man soltempler. 3000
år f. Kr. blev der ved Newgrange i Irland
lavet et hus, hvor Solens stråler gennem
flere huller i murene ved vintersolhverv
kunne ramme et bestemt sted; så kendte
man datoen. Rundkirken, der før var
tempelriddernes fæstning i Østerlars på
Bornholm, har ligeledes huller i muren
til at vise tidspunktet for solhverv. Der
har vel været flere steder med sådanne
´kalendere´, så man vidste, hvornår man
skulle så eller høste.
Da jeg arbejdede i Saudi Arabien fra
1978 til 1980, kunne man se solpletter
hver dag. Det var sjovt at se solpletterne
komme til syne klokken 11 og fortsætte
skråt ned over Solen til klokken 17.
Solsten, nyligt fundet i Sverige, er små
flade sten, hvor Solen er ridset i stenens
overflade.
Akhenaton var farao i Egypten i det 18.
dynasti. Han havde sin residens i Theben,
men anlagde til solgudens ære en ny
hovedstad 300 km længere nordpå, på
et sted, hvor solen står op mellem to
bjerge. Hans sang lyder:
I hvert barn og hver voksen, i mand og
kvinde, ung og gammel, i dem lever en
del af dig. Både hebræer, nubier, hittit
og i hver egypter, ja, i alle folkeslag, der
lever på Jorden, i alle lever du, o, Gud.
Derfor hilser vi dig, Sol, fordi du er et
billede af den levende, ærlige og den
almægtige Gud.
Man siger, at Solen har indvirkning på
alt liv på Jorden. Der er dog på 3000
meters dybde i det østlige Stillehav
masser af liv. Varmt vand presses op fra
varme kilder på havbunden og danner
skorstene, smokers, som er fuldt besat
med lange vældorme, hvide og blinde
krabber, forskellige fisk og andre dyr,
der lever i det totale mørke uden Solens
hjælp.
Uffe Seneca
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 21
RGI
RAKLEV
GYMNASTIK- OG
IDRÆTSFORENING
SALG AF
JULETRÆER...
PYNTEGRØNT - PUDER - KRANSE
ved Røsnæshallen
Lørdag 5. december
kl. 10.00-16.00
Søndag 6. december
kl. 10.00-16.00
Lørdag 12. december
kl. 10.00-16.00
Søndag 13. december
kl. 10.00-16.00
Lørdag 19. december
kl. 10.00-16.00
Søndag 20. december
kl. 10.00-16.00
RGI´s juletræer sælges
også hos
Dagli’Brugsen Raklev.
DØRE & VINDUER
KØKKENER
GULVBELÆGNING
Reparation
Tilbygning
Nybygning
Tømrer- og snedkermester
ELO POULSEN
Røsnæsvej 133, Kalundborg
59 50 80 20
Biltlf. 40 50 80 20
RING TIL KLOAKMESTER BANG
- når kloakken skal igang!
• Alt i kloakarbejde
• Om- og tilbygning
• TV-inspektion
• Forsikringsskader
Få et godt tilbud
Ring 51 17 40 70
Aut. Kloakmester
Kurt Bang Jensen
www.kesselservice.dk
Kystvejen 122 A, 4400 Kalundborg
www.kvops.dk · [email protected]
ÅRGANG 04/05-PIGERNE
FRA RAKLEV
Et rigtig godt efterår blev det til for
pigerne. Selvom de var tilmeldt i U12rækken (årgang 04), havde de en kanon
sæson mod de lidt større modstandere.
De fleste af pigerne kom direkte fra
fodboldskolen, og man kunne se, de
havde lært en masse; første kamp på
hjemmebane blev vundet 6-1 over nogle
ældre piger fra Stenlille.
Bagerst fra venstre: Jens Jakob, Alberte, Mathilde, Lærke og Camilla. I midten: Signe,
Alba, Caroline og Ida-Marie. Liggende: Botilde og Merle.
22 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Gennem sæsonen vandt holdet alle
hjemmekampe med en målscore på
17-4. Dog var man ikke helt så stærke
på udebane, men tabte dog kun en
enkelt kamp, vandt alle de andre med
et enkelt mål og sluttede med at vinde
rækken med 14 point ned til nr. 2. Det
er bare vindermentalitet.
RGI
RAKLEVS FOLKEDANSERE
HAR VÆRET PÅ TUR
Ved Ymerbrønden i Fåborg
Legestue/folkedanserbal
Frokost i Bents gård
RAKLEV GYMNASTIK- OG IDRÆTS­
FORENINGS FOLKEDANSERE VAR
I WEEKENDEN DEN 18. – 20. SEPTEMBER PÅ TUR TIL FYN, NÆRMERE
BESTEMT FÅBORG OG OMRÅDET
OMKRING FÅBORG.
Lørdag efter morgenmaden kom bussen, der skulle fragte os rundt til de
lokale seværdigheder såsom Svanninge
Bakker, Dronningeudsigten, Torø Huse,
Hagenskov, Snave og Dreslette. Undervejs
hentede vi bestilte burgere til frokosten
på Krengerup Gods, hvor der var arrangeret rundvisning på hørvævsmuseet, der
ligger her. Under rundvisningen hørte vi
om hørfremstilling og fik et stort indblik
i vævenes historie. De fleste af vævene
var stadig funktionelle, og vi så dem
også i arbejde. Efter indtagelsen af vores medbragte burgere gik det igen ud
i landskabet til flere oplevelser, og vi var
hjemme på vandrerhjemmet ved 16-tiden,
hvor der igen blev lavet kaffe og spist
medbragte kager. Stor ros til Bent, som
havde fungeret som guide hele dagen.
Søndag efter morgenmaden og
smør-selv-madpakker var det tid at forlade vandrerhjemmet. Dagens program
var et besøg i en hostahave og derefter
besøg på Bents barndomsgård. Besøget i
hostahaven, som lå i nærheden af Bents
gård, startede med historien om havens
tilblivelse og hostaplanterne, hvoraf der
var flere hundrede arter i denne have.
Turen var meget veltilrettelagt og fint arrangeret af fire af vore folkedansere Birgit
og Ole, Lene og Bent. Bent fungerede som
guide på hele turen, da han var meget
lokalkendt; hans barndomshjem/-gård
ligger i Strandby ca. 18 km fra Fåborg.
Turen til Fyn foregik i private biler, men om
lørdagen var der lejet en bus til udflugt.
Turen startede i Fåborg, hvor vi alle
mødtes fredag eftermiddag ved
Ymerbrønden, hvor Bent fortalte om
Ymerbrøndens historie. Derefter gik vi
til Vesterport, klokketårnet og havnen,
hvor Bent undervejs fortalte om det, vi så.
Efter byrundturen kørte vil alle i samlet
flok ud til Faldsled Vandrerhjem, hvor
de fleste af os blev indkvarteret i firepersonersrum. Det var ren råhygge; vi
er jo vant til at sove mange sammen på
de mange venskabsture, vi har været
på. Efter indkvarteringen var der kaffe,
medbragt kage og lidt godt til halsen.
Aftensmaden sørgede vandrerhjemmet
for; det var et dejligt stort buffetbord.
Senere på aftenen sluttede vi dagen af
med ost, pølser og ”hygge”.
Lørdag aften var tilrettelagt således, at
Fåborgs folkedansere kom efter aftensmaden, og så var der ellers legestue
(folkedanserbal) resten af aftenen. Vi
havde selv medbragt 3 spillemænd og
en instruktør. Fåborgs folkedansere havde
ligeledes 3 spillemænd og en instruktør
med. Der blev derefter danset lystigt
frem til pausen, hvor der var kaffe og
lagkage, igen fremstillet af vores folkedansere. Dansen sluttede ved ellevetiden,
hvor Fåborg-folkedanserne drog hjem.
Herefter sluttede vi dagen af med ost,
pølser og ”hygge”.
Efter besøget gik det i kortege ud til
Bents gård, hvor stuehuset var bindingsværk med stråtag fra ca. 1850. Her
sad vi på gårdspladsen og spiste vores
medbragte mad. Efter maden var det
tid til at være nostalgisk: Bent havde
igennem mange år gemt gamle brugsting og andet. Man kunne så gætte på,
hvad de kunne bruges til, og derefter
fik vi en lille historie om genstanden.
Blandt andet var der et par gamle ridestøvler, som den første ejer af gården
havde brugt. Meget fint arrangeret.
Efter dette dejlige besøg var det tid til
opbrud og hjemtur mod Kalundborg.
Hele turen var flot arrangeret af Birgit
og Ole, Lene og Bent, der havde lagt et
stort arbejde i forberedelser og indkøb.
De havde også sørget for godt vejr; solen skinnede alle dagene, så alt i alt var
det en meget vellykket tur. Vi glæder os
alle til, hvor den næste tur kan gå hen.
Mogens (folkedanser i Raklev)
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 23
RGI
COSTA BRAVA SØLV
TIL DRENGE 01
Fairplay-pokalen
Lederne på Ramblaen
EFTER ET LANGT ÅRS FORVENTNING
SAMT INDSAMLING AF PENGE, VAR
DET ENDELIG TID TIL AFGANG MOD
COSTA BRAVA. LØRDAG DEN 10. OKTOBER MØDTE 43 FORVENTNINGSFULDE
SPILLERE SAMT 8 LEDERE/TRÆNERE
OP TIL AFGANG FRA RØSNÆSHALLEN
MED BUS MOD SPANIEN.
så det passede med kampene. Selve
anlægget var efter spanske forhold OK,
men set med danske øjne under normal
standard. Der var forskellig størrelse på
baner og mål, og alt var hegnet ind lidt specielle forhold i forhold til hvad
vi er vant til herhjemme, men kampene
blev fint afviklet.
Køreturen tog i alt 28 timer, hvor der
blev spillet spil, hørt musik, set film
og hygget; undervejs blev McDonald’s
invaderet - alt i alt en god og behagelig tur.
Vi havde tre 11-mands hold med.
1.-holdet var tilmeldt en A-række og
2.-/3.-holdene en B-række.
Vi ankom til Costa Brava søndag formiddag ved 10-tiden i højt solskin og 24
grader. Vi var heldige at være nogle af
de første, der ankom, så vores check-in
til stævnet samt på hotellet gik hurtigt
og gnidningsfrit. Hotel Caprici ligger helt
ned til Middelhavet, og drengene var
ikke sene til at hoppe i badebukserne
for en tur i Middelhavet.
Faciliteterne på hotellet var super; der
blev blandt andet kæmpet i billard, airhockey, bordfodbold samt bordtennis,
og til de ekstra aktive var der indrettet
fitnessrum i kælderen.
Den udendørs pool var meget populær
og hotellets ledelse særdeles medgørlig,
da vi ofte var sent på den om aftenen
og måske en smule højrøstede.
Fodboldturneringen blev spillet fra mandag til torsdag. Anlægget lå ca. 20 km
fra hotellet, og der kørte shuttlebusser,
24 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
1.-holdet gjorde rent bord frem til finalen, hvor de blandt andet havde mødt et
svensk hold samt danske hold. I finalen
var vi desværre ikke effektive nok og tabte
1-0 og sluttede dermed med sølvpokalen.
I B-rækken var der i alt 24 hold. 2.-holdet spillede sig til en flot 6.-plads og
3.-holdet til en flot 10.-plads. Der var
medaljer til de første 4 pladser.
Helt ekstraordinært modtog Raklev
FAIRPLAY- pokalen for god opførsel og
fairplay. FLOT!
Som en del af turen var drengene en tur
i Barcelona, hvor vi oplevede det store
stadion Camp Nou - med rundtur i FC
Barcelonas historie; vi så omklædningsrum, spillertunnel og var en tur på selve
plænen - fantastisk oplevelse. Det sluttede af i Barcelona-shoppen, hvor der
blev handlet, og enkelte drenge faktisk
mødte Barcelonas målmand, Marc-André
Ter Stegen, og fik taget billeder.
Vi blev derefter kørt til centrum, hvor drengene fik frit lejde på Ramblaen (Barcelonas
hovedstrøg). Igen en speciel oplevelse.
Fredag var sidste dag, og efter tidlig morgenmad gik turen atter mod Danmark.
En fantastisk uge med en masse oplevelser samt mange nye bekendtskaber
vel overstået. Ingen uheld eller sygdom - fodbolden og sammenhold stod
i højsædet. Alle drenge har opført sig
eksemplarisk, og stemningen har hele
ugen været høj.
Stor ros fra trænerteamet til årgang
2001, ren fornøjelse at arrangere sådan
en tur, og mon ikke vi finder en lignende
tur i nær fremtid til drengene?
Stor tak til vore 3 sponsorer - Raklev
Smedene i form af tasker, Kalundborg
Linesmen samt Schultz Shipping i form
af nye sweatshirts til alle drengene.
Desuden en stor tak til forældreforening,
støtteforening samt DBU, som også var
med til at gøre turen mulig.
RGI
2015
CUP
LLORET DE MAR
Hold 1 fotograferet på stadion
28 FODBOLDDRENGE FRA RAKLEV GI
DELTOG MED 2 HOLD I U13-RÆKKEN
VED LLORET DE MAR CUP. DET VAR
I EFTERÅRSFERIEN OG MED BÅDE
STOR SPORTSLIG OG SOCIAL SUCCES.
Stævnet havde en drengerække, hvor
de to Raklev-hold skulle spille den første
kamp mod hinanden. Den 30 timer lange
busrejse startede med højt humør, iPads
og snak om den kommende kamp. God
mad, lavet af forældrene, og fodboldspil
på samtlige rastepladser, hvor der var
stop, gjorde turen til en stor fornøjelse
for både drenge, trænere og forældre,
som deltog som supportere. Vi nåede
frem til hotellet; der blev tid til pool
samt tur på promenaden.
Den første kamp endte med 4-1 til
1.-holdet, men 2.-holdet viste, hvor
langt man kan komme med fight- og
holdånd.
De efterfølgende kampe endte med
sejre til 1.-holdet, som dog måtte se sig
besejret 5-1 i den sidste kamp og her
Hold 2 stiller op for fotografen
fik en lektion i vigtigheden af at være
klar fra start.
2.-holdet kæmpede lidt mod overmagten i deres kampe, men udmærkede sig
med at spille 1-1 i en brandkamp mod
FC Calella fra Spanien, hvor holdet igen
viste, at fight- og holdånd giver resultat.
Raklevklubben udmærkede sig også ved
at have de bedste supportere - både forældre og drengene heppede og skabte
en fantastisk stemning til kampene.
Finalen i U-13-drengerækken blev spillet
mellem Raklevs 1.-hold og holdet fra
Skjern, og her skulle Raklev bevise, at de
kunne være klar fra start og revanchere
nederlaget på 5-1 fra deres tidligere
indbyrdes opgør i puljen. Kampen blev
spillet på et meget højt niveau, og her
viste Raklevs trænere deres kompetencer
ved at formå at sætte en taktik og løfte
spillerne op til at tro på, at de kunne
vinde kampen, selv med det store nederlag i bagagen. Kampen endte 1-1
efter forlænget spilletid, og holdene
skulle ud i straffespark, hvor Raklevs
målmand med 3 reddede straffespark
blev den afgørende faktor, og Raklev
kunne stå som vindere af turneringen.
Den sociale succes bestod af kanon
fællesskab mellem drengene. Holdene
hyggede sammen på tværs af de to hold:
ved poolen, med shoppingture i byen
samt besøg på byens spisesteder, hvor
Burger King og KFC var favoritterne. Den
sidste dag inden afrejsen blev brugt på
en fællestur til Barcelona, hvor Camp
Nou skulle besøges.
Selvom drengene var opdelt i to næsten lige store grupper af henholdsvis
Barcelona- og Real Madridfans, blev
det en stor oplevelse for alle, hvor FC
Barcelona Museet med klubbens utrolige
historie, de mange flotte pokaler samt
det fantastiske stadion var i centrum.
Det var en fantastisk tur - og en speciel
tak til trænerne.
Steen Meier og Henrik Olesen
www.nelspedersen.dk
Telefon: 59 50 80 49
Mobil: 20 70 80 49
Gruppebillede fra Camp Nou
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 25
RGI
GYMNASTIKKEN I RAKLEV
UNDER FORANDRING
SÆSON 2015-2016 ER KOMMET GODT
FRA START. DER ER NYE NAVNE PÅ
HOLD, ANDRE TRÆNERE, OG SELV
IDÉERNE MED TRÆNINGEN HAR
ÆNDRET SIG.
Vi forventer faktisk en del af de aktive, lige såvel som de aktive og forældre forventer noget af os. Stort set
alle instruktører har været på fælles
søndagskursus, hvilket gav os mange
nye idéer og fokus på mange af de
grundlæggende øvelser. Alle, der har
springhold, deltog i et koncept, som
GymDanmark afholder, og som hedder
”Kvalitet i børnegymnastikken”. Det var
et kursus, som var målrettet trænere og
hjælpetrænere med hold/børn i alderen
3 – 10 år.
På kurset gennemgik vi følgende:
Træningsmetodens idé og grundlæggende principper, pædagogiske overvejelser, børns sansemotoriske udvikling, lektionsopbygning og opvarmning,
opbygning af og det progressive element i de gymnastiske temaer, øvelserne i de gymnastiske temaer og
redskabsopstillinger.
Dette kursus er der opfølgning på om
et par måneder, hvor GymDanmark
kommer og ser, om alle instruktørerne er
blevet bedre til at bruge de nye metoder.
En meget spændende udvikling at have
sammen.
Rytmeinstruktørerne deltog i et andet
kursus som hed ”Rytmeinspiration”.
På kurset gennemgik vi følgende:
Inspiration og musikidéer plus inspiration og grundteknikker i brug af tøndebånd, bold, sjippetove og vimpler/
kreativ anvendelse.
Alle instruktører, aspiranter og hjælpere
har nu hinanden at sparre med, og
herved får vi også en bedre forståelse
af det, vi arbejder med.
Der har været nogle henvendelser fra
forældre omkring nogle hold, og vi er
utrolig glade for, at I melder tilbage, både
om noget af det, I undres over, og når
I deler ros ud. Det er den bedste måde
til, at vi kan forme en god forening.
Vi ønsker at fastholde børn og unge i
vores gymnastikafdeling, og derfor er
vi gået ind i et projekt som hedder ”Vi
bevæger Tweens”. Det handler i bund
og grund om, hvad vi gør, som virker,
og hvad er det så, vi skal gøre mere af?
Hvilke udfordringer kan vi gøre noget
ved, og hvilke kan vi ikke? Der er lavet
en arbejdsgruppe på fire, som har haft
nogle møder med GymDanmark, og vi
skal så igennem året mødes og se, om
vi kan skabe nogle rammer, som gør, at
vi kan holde på børnene, når de bliver
lidt ældre.
Vi i gymnastikken ønsker at skabe gode
robuste børn. De skal udfordres på deres
sanser, motorikken skal stimuleres, og
vi skal give børnene en sund og glad
oplevelse.
Her håber vi selvfølgelig også, at vores
medlemmer bakker os op, når vi gerne
vil lave nogle nye tiltag. Vi ønsker også,
at forældrene tror på, at vi kan magte
opgaven og giver os muligheden for at
arbejde med børnene.
Vi er frivillige og lægger mange timer
både hjemme og i undervisningen, for
at dette kan lykkes. Det skal være sjovt
for de aktive og for instruktørerne. Så
vi skal bakke hinanden op og passe på
de goder, vi har.
Det er nemt at flytte til en anden forening, hvis det ikke lige er, som man
ønsker. Skaber det en bedre grobund
for kommende hold?
Bliv og kæmp for og med din forening,
sammen kan vi nå langt.
LIDT TIL EFTERTANKE
Der var engang en dreng, som elskede
at tegne og male. Alle roste den lille
dreng og syntes, at han skulle tage nogle
kurser. Det gjorde han, og han udviklede
sig og var stolt af, hvad han kunne. Han
begyndte at tage på nogle udstillinger,
og alle syntes, det var godt, det han
lavede - farverne, han sammensatte,
og det spil, han fik frem i billederne.
26 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
En dag var der nogen, som syntes, at
han skulle bruge mere af den blå farve,
det, syntes de, var pænest. Andre ville
hellere have de gyldne farver, og sådan
blev det ved. Aldrig var der den fred
og fordybelse, som han nød fra start
af. Langsomt mistede han lysten til at
skabe et billede, lysten til at lave det,
han allermest elskede at bruge sin tid på.
Hvad skulle han stille op? Var det ikke
ham, som havde taget sine kurser?
Var det ikke ham, som vidste, hvordan
han skulle blande sine farver, for at det
kunne blive godt?
Skulle han fortsætte med at male?
Lone R. Klitten
RGI
NY FORMAND
I RGI
PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING HER I SLUTNINGEN AF
OKTOBER TOG FORENINGEN AFSKED
MED ANNE-GRETHE ANDERSEN, SOM
ALLEREDE PÅ GENERALFORSAMLINGEN
I MARTS HAVDE ØNSKET AT STOPPE.
Dengang havde klubben ikke et emne til
ny formand, og Anne-Grethe havde derfor
fungeret som midlertidig formand, indtil et
emne var fundet.
Her i løbet af sommeren fandt bestyrelsen
så frem til et nyt formandsemne, og dette
resulterede i, at Gitte Nordbo Keller blev
valgt på den ekstraordinære generalforsamling.Gitte har igennem adskillige år
været formand for Forældreforeningen for
Raklevs Fodboldungdom og er som sådan
kendt af og i foreningen.
Gitte Nordbo Keller
Under generalforsamlingen blev der sagt
farvel til den tidligere formand, og næstformanden Lone Klitten takkede AnneGrethe Andersen for hendes store arbejde
i foreningen og overrakte blomster og en
lille erindringsgave.
Lone Klitten tager afsked med den tidligere
formand Anne-Grethe Andersen.
ÅRETS GANG I
RGI FOLDBOLDFORÆLDREFORENING
Forældreforeningens formand Gitte
Nordbo Keller fortalte på generalforsamlingen om det forgangne år, hvor man
for første gang havde været nødt til at
sætte en begrænsning op på, hvad der
kunne gives i tilskud.
Selve det store Lions Cup blev afviklet
i god ro og orden, dog havde man lige
en episode, hvor man var nødt til at
bortvise et hold for usportslig optræden.
Det har man aldrig prøvet før og ønsker
heller ikke at prøve igen.
Men ellers var året gået sin stille gang;
det helt store arbejde ligger jo i afholdelse
af Lions Cuppen, i år nummer 33 af slagsen. For første gang havde man i år lavet
optog gennem byen i samarbejde med
handelsstandsforeningen og Cathrine
Sinding fra Kalundborg Kommune, og
dette var så afgjort et af de tiltag, som
man agtede at fortsætte med.
Overskuddet er dog ikke så stort som
foregående år, men det skyldes helt sikkert, at man for første gang oplevede
ikke at være fuldt booket; der manglede 9 hold.
Et andet og lige så vellykket tiltag var
afholdelse af et ”mini”-Lions, en lille
5-mandsturnering om lørdagen for de
mindste spillere, så de kunne mærke,
hvordan det var at være med til et
”rigtigt” fodboldstævne. 5-mands-stævneleder Erik Elmelund var rigtigt i sit
es. Dette bliver næste år udvidet til et
”mini”-Lions både lørdag og søndag for
de forskellige årgange.
På generalforsamlingen tog man i år afsked med Lotte Nordbo. Hun fortsætter
dog i Lions Cup-regi, hvilket man var
glade for.
Nyvalgte til bestyrelsen blev Pia Larsen,
Søren Elmelund og Jennie Badr.
Til sidst udtalte formanden Gitte Nordbo
Keller en stor tak til alle de frivillige
hjælpere i RGI for et godt arbejde i og
under Lions Cuppen samt en kæmpe
tak til bestyrelsen for at lægge så mange
kræfter i foreningsarbejdet.
Lotte Nordbo får afskedsgave af Gitte
Nordbo Keller.
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 27
RGI
RAKLEV GYMNASTIKOG IDRÆTSFORENING
BESTYRELSEN
Der indkaldes til
AFDELINGSMØDER:
Badminton:
tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00
Håndbold:
mandag den 8. februar 2016 kl. 19.00
Gymnastik/
folkedans:
torsdag den 11. februar 2016 kl. 20.00
Efter RGI’s generalforsamling afvikles støtteforeningens generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Fodbold:
fredag den 26. februar 2016 kl. 19.00
ALLE MØDERNE HOLDES I
RØSNÆSHALLEN
Endvidere indkaldes der til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
fredag den 11. marts 2016 kl. 18.00.
Efter generalforsamlingerne
(fredag den 11. marts 2016)
spisning af let anretning ca. kl. 20.30.
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE.
Tilmelding nødvendig senest onsdag den 2. marts
til Røsnæshallens cafeteria eller pr. mail til
[email protected]
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal skriftligt være formanden, Gitte Nordbo Keller, Strandhaven 65,
4400 Kalundborg, i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Ann. Risum Ventilation dok.:Ann. Risum Ventilation dok.
• Fuld udnyttelse
af brændeovnen
• Forbedret luftkvalitet
• Bedre indeklima
• Lydsvage emfang
• Varmeflytning fra
rum til rum
• Aut.
partner
Ring og få et
uforpligtende tilbud
der holder!
59 50 12 00
Risum Ventilation
Elledevej 65 - 4400 Kalundborg
www.risum-ventilation.dk
28 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Se opslag i hallen eller på www.rgi.dk
17/07/08
Le j e t e lse !
b ade vær
15:44
Side 1
Keramikstuen
- stedet med de mange
oplevelser
Keramik
Keramikog
og lys
Lys fra
eget
værksted
fra eget værksted
Lej en trailer
med et komplet
badeværelse
når du bygger
om…
P.O. Service
59 52 20 60 - Kalundborg
Te,
Te, duge,
Duge, smykker,
islandsk strik og meSmykker,
get
mere
Islandsk strik
og meget mere.
Inger Andersen
Sandlodsvej
4400 Kalundborg
Inger53,Andersen,
tlf. 59 50 87 19
Sandlodsvej
53
4400
Kalundborg,
Åbningstider:
tlf. 5913
50-17,
87 19
Tirsdag – fredag
lørdag 10 -14
Januar
og februar:
Åbningstider:
Torsdag Tirsdag
og fredag- 13
– 17, 13
lørdag
fredag
-17 10 – 14
10 -14
ÅbnerLørdag
gerne efter
aftale.
RGI
RAKLEV
HÅNDBOLD FORÆLDREUDVALG
HVEM ER VI?
VI ER EN GRUPPE, NEDSAT UNDER
HÅNDBOLDUDVALGET.
VI ER 5 FORÆLDRE MED BØRN FORDELT
PÅ FORSKELLIGE ÅRGANGE.
Formand Mie Enoch
Medlem Vivi Husted Jensen
Medlem Lars Jepsen
Medlem Jimmy Sørensen
Suppleant Britta Jensen
Hvad skal vi?
Vi skal supplere håndboldudvalget og
primært hjælpe til med at finde dækning
af hjælpere for de arrangementer, som
håndboldudvalget tjener penge på. Det
er fx opstilling af borde til bankospil,
servering til julefrokost/pensionistfest
mv. Der er ca. 10-12 arrangementer pr.
år, hvilket fordelt ud over 150 ungdomsspillere maks. vil være en til to gange
for hver af forældrene.
Ud over det har vi en idé om at være
med til at lave et endnu bedre socialt
liv i klubben. Det kunne for eksempel
være streethåndbold, sommerfest, eller
at vi mødes, når der er landskampe der er sikkert mange andre gode idéer.
Hvad er formålet?
At sikre, at der er dækning for alle
arrangementer med god hjælp fra
forældre. De penge, vi tjener, går
direkte til håndboldudvalget og er
med til at sikre, at vores børn kommer
billigere til stævner, bustur til kampe,
nye bolde mv.
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 29
RGI
KALUNDBORG
HOCKEY KLUB
SÅ ER VI I KALUNDBORG HOCKEY
KLUB GÅET INDENDØRS FRA UGE
43. DETTE BETYDER, AT VI HAR
FORLADT BANERNE I RAKLEV OG
ER RYKKET IND I KALUNDBORGHALLERNE FREM TIL MARTS 2016.
En smule med vemod er det næsten,
for nu ”gik det lige så godt”. Dette
skal forstås således, at specielt vores
unge spillere virkelig har fået fat i
teknikken og glæden ved at spille på
kunstgræs.
Faktisk har vi i år lavet både lidt ekstra
sommerferie/hyggetræning på foranledning af spillerne, og så sent som
i efterårsferien syntes de unge mennesker også, der skulle laves en ferietræning. Det er rigtig glædeligt for os
som klub, og trænerne er også særdeles glade for det. 14 dage før ferien
havde vi 33 deltagere til fællesspisning
i cafeteriaet. En hyggelig aften, hvor
vores støtteforening gik ind og støttede spillerne, så de kun skulle betale
halv pris for maden.
Nu har vi været på banen siden foråret, og hvis vi ser tilbage, kan vi jo
stille spørgsmålet: Hvordan har det
været?
Svaret er: Intet mindre end fantastisk!
Vi har haft lidt udfordringer med
hegn, hvor vi skulle gøre af vores
materiel, hvem er det nu, vi skal kontakte med diverse ude på anlægget,
og her hen på efteråret har lyset drillet
lidt. Men hvad gør det, når vi har fået
dejlige spillefaciliteter, og udfordringer
er som regel til at løse, specielt hvis
man er åben og positiv, og her vil jeg
gerne benytte muligheden for at takke RGI for en god modtagelse. Velvilligheden for at hjælpe os med at finde
os til rette har været stor. Stor tak til
fodboldafdelingen for at finde lidt
30 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
Deltagerne i Hockey Caravanen
plads til vores mest daglige materiel til
vores træninger, indtil vi får lavet en
permanent løsning - det er vi meget
taknemmelige for! Også stor tak til
Ulla-halinspektør for at være yderst
tålmodig og behjælpelig over for mig.
På det høje hegn bliver der sat ekstra
boldfangernet op bag ved målene til
foråret. Dette fordi der er mest belastning her, og uanset hvor stærkt et
hegn man har, vil det bøje lidt på sigt.
Lyset, ved vi, bliver lavet, hvilket vi
vist alle glæder os til. Vi havde et par
aftenkampe, hvor vi bestemt oplevede, at det var lidt svært at se kuglen,
men det gik.
Det bedste er næsten, både for klubben, men bestemt også for spillerne,
at de andre klubber på den relativt
RGI
korte tid, vi har spillet på kunstgræs,
kommer og roser og kommenterer
til os, at de kan se en super udvikling
på vores hold og spillerne. Vi kan selv
se det, men at de andre også kan, er
virkelig dejligt.
Den 28. juni havde vi fornøjelsen
af en enkelt dag at være værter for
Hockey Caravanen, et koncept for
ungdomsspillere, som Dansk Hockey
Union står for. Der er ingen tvivl om,
at Dansk Hockey Union opfordrede os
til at være værter pga. vores nye bane,
da vi er blevet lidt forbigået ellers pga.
vores gamle græsbaner.
I sin enkelhed går det ud på, at Caravanen kører over tre dage og rykker til
forskellige byer. De unge mennesker
kan så tilmelde sig det antal dage, de
kan deltage, hvad enten det er 1, 2
eller alle 3 dage.
Hovedtrænerne er udenlandske, og i
år kom der to fra Holland med et koncept, de kaldte Hockey Magic.
Som værtsklub skal man stille med fire
assistenttrænere og sørge for forplejning i form af frugt og frokost.
Dagli´ Brugsen i Raklev sponsorerede
flot og lækker frugt til dagen, hvilket vi gerne endnu en gang vil takke
mange gange for!
33 spillere, hvoraf nogle også kom
fra Sverige med deres ledere, kom og
havde en spændende, udfordrende,
sjov og socialt hyggelig dag på tværs
På billedet ses den ene af de hollandske trænere, Tomislav Jamicic, og
Mikkel Eriksen fra Kalundborg lave
Hockey Magic.
af klubberne i DK, i lidt køligt, men
tørt og fint vejr, kl. 9.30-15.30.
Rigtig mange kræfter er lagt i hele
projektet kunstgræsbaner, også efter
at banerne lå der. Min bestyrelse og
jeg er meget taknemmelige for alle
de frivillige kræfter, der er lagt på
området både fra vores egne og RGI’s
medlemmer, det er uvurderligt. Stor
tak til jer alle!
Kontakten vil selvfølgelig fortsætte
klubberne imellem hen over vinteren,
bl.a. har vi lidt flere fælles projekter
omkring den sidste finish.
Kalundborg Hockey Klub ønsker alle
en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår
Bettina Eriksen
Formand
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 31
Sognets historie
SOGNETS HISTORIE
NOGET OM DE GAMLE LANDSBYERS NAVNE
(fortsat)
Af Jens Nielsen
I Raklev Sogneblad august 2015 blev
der bragt en kortfattet introduktion
til forståelsen og dateringen af efterleddet i de gamle bebyggelsesnavne.
En skarpsindig læser har gjort mig
opmærksom på, at der forekommer
fejl i et par af årstalsangivelserne.
Hermed følger en rettelse:
Under stednavne med endelsen –sted
står der, at denne endelse er i anvendelse ca. 400 – ca. 900 f.Kr (før
Kristus). Der skulle have stået ca. 400
– ca. 900 e.Kr. (efter Kristus). Ligeledes står der anført, at endelsen –by
er i anvendelse fra omkring 750 f.Kr.
(før Kristus). Her skulle have stået fra
omkring 750 e.Kr. (efter Kristus). Jeg
beklager fejlene.
Der findes imidlertid mange flere
stednavneendelser end dem, der
blev gennemgået i Raklev Sogneblad
august 2015. Derfor bliver der denne
gang vist en samlet skematisk oversigt over en lang række eksempler
på forskellige efterled i stednavne
og inden for hvilke perioder, de er
anlagt. På den måde bliver stednavneendelserne –sted og –by samtidig
placeret på deres rette plads. Nederst
på skemaet er på den vandrette akse
angivet årstallene e.Kr (efter Kristus).
Som skemaet viser, starter anvendelsen af endelserne -løse, -inge og
–um allerede før Kristus. Tilsvarende
gør sig gældende for en lang række
naturnavne hvori indgår bjerg, høj,
dal, bæk, å, sund, vig, sig, holm, næs,
holt samt flere andre. Kort tid efter
Kristus optræder også naturnavnene
lund, skov, ved, bakke, dige, hule,
kilde, kær, odde samt flere andre. Da
naturnavnene, som det fremgår af
skemaet, har en anvendelsestid på
langt over 2.000 år, er de imidlertid
32 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
langt fra altid særlig anvendelige i
dateringsmæssig sammenhæng.
utvivlsomt ud fra de bedste hensigter
og overbevisninger.
I Raklev Sogneblad april 2008 kan
man læse artiklen ”Raklev Sogn/
Arts Herred”. I midten af 1800-tallet havde Holbæk en præst ved
navn J. H. Hansen, der var særdeles
interesseret i amtet og dets forhold.
Efter hans død i 1852 fandt man en
mængde notater, der blev samlet og
udgivet i bogform med visse rettelser
og tilføjelser af pastor Frederik Algreen-Ussing (1838 – 1869). Bogen
blev udgivet i 1861, og ovennævnte
artikel i Raklev Sogneblad april 2008
bygger på denne bog. De i dag forældede fortolkninger af stednavne,
der forekommer flere af i artiklen i
Raklev Sogneblad april 2008, skyldes
derfor J. H. Hansen/Frederik Algreen-Ussing. Dengang i Hansens og
Algreen-Ussings tid var den egentlige
forskning i stednavnes oprindelse
stort set ukendt, og udlægningerne
baserede sig vel ofte på mere eller
mindre kvalificerede gætterier, men
Interessen for stednavnenes betydning kan spores langt tilbage i
tiden, men den videnskabelige
stednavneforskning er ikke mere
end ca. 150 år gammel. Den er en
sproglig disciplin, der har til formål
at klarlægge stednavnes oprindelse
og at beskrive, hvordan de udvikler
sig og fungerer som en del af sproget. I Danmark begyndte den organiserede stednavneforskning dog
først i 1910 med nedsættelsen af
et ministerielt stednavneudvalg og
oprettelse af det tilhørende Stednavneudvalgets Kontor. Udvalget
havde til opgave dels at fastlægge
retskrivning af stednavne til brug
for statsadministrationen, dels at
forestå en videnskabelig udforskning af stednavne gennem indsamling af stednavnemateriale og udgivelse heraf i Danmarks Stednavne,
hvis første bind, Samsøs Stednavne,
udkom i 1922.
Sognets historie
snarere er navngivet efter Kalundborg Fjord, der tidligere hed Arf.
Frederik
AlgreenUssing.
Om oprindelsen til navnet Arts Herred står der hos Hansen/Algreen-Ussing, at herredet har navn efter Årby,
og at det rimeligvis i sin oprindelse
kommer af et mandsnavn Are. Årby
skulle således ifølge Hansen/Algreen-Ussing betyde Ares By, der igen
ved lidt omskrivning er blevet til Arts
Herred.
Ifølge Stednavneordbogen udlægger stednavneforskerne i dag navnet
Ars Herred således: I 1231 skrives
navnet Arfsheret (ar´s hæred). Forleddet menes at være det oprindelige
navn på Kalundborg Fjord. Det gammeldanske ord arf kommer af urnordisk arban, som er en ordstamme,
der betyder brun. Kalundborg Fjords
navn har altså oprindelig været den
brune. Ordet arf indgår også som
forled i navnet på halvøen Asnæs
syd for Kalundborg Fjord, således at
Asnæs betyder næsset ved Arf.
Asnæs. I 1164 skrives navnet Aruesne(s). I 1320 er stavemåden Arsnæs.
Forleddet er identisk med forleddet i
Ars Herred, egentlig et gammelt navn
på Kalundborg Fjord, gammel dansk
Arf. Efterleddet er -næs, således at
betydningen er næsset ved Arf.
Årby. I ovennævnte sogneblad april
2008 forsøgte man at finde oprindelsen til navnet Arts Herred i bynavnet
Årby, der skulle rumme mandsnavnet
Are. Men her mener stednavneforskerne i dag som nævnt, at herredet
I 1221-23 skrives navnet Arby. I
1339 er stavemåden Aarby (å · rby´).
Forleddet kan være det foreslåede
gamle navn på Kalundborg Fjord,
gammeldansk arf, der indgår i Ars
Herred og Asnæs. Efterleddet er -by.
Byen ved fjorden Arf. Tidligere tolkninger har foreslået, at forleddet er
gammeldansk ar med betydningen
tjener eller sendebud, men udtalen
peger snarest på oprindeligt kort a
og svarer til udtalen af Asnæs.
Kåstrup. Hansen/Algreen-Ussing
skriver et andet sted, at der langt
inde i vigen mellem Illerup og Istebjerg i fordums tid var den såkaldte
Korshavn, som var anløbssted for
bønderne fra Sejerø, og landsbyen
Korsthorp By, Korses By, idet landsbyen i sin tid måske har tilhørt Hellig
Kors Kapel ved Kalundborg.
Den forslåede oprindelse til navnet
Korses By hos Hansen/Algreen-Ussing
må betragtes som rent gætværk,
og der står da retfærdigvis også, at
byen, som må være identisk med
Kåstrup, måske har tilhørt Hellig
Kors Kapel, der lå øst for Kalundborg. Den eneste kendte omtale af
dette kapel er fra 1495. Man ved
ikke præcis, hvor dette kapel har ligget, ud over at det lå uden for Højbyen et sted mellem slottets tegllade og
Skt. Jørgensbjerg.
At Kåstrup skulle have tilhørt Hellig
Kors Kapel, er der dermed så vidt
vides intet belæg for. Til gengæld
findes navnet Korshavn flere andre
steder her i landet, hvor det i al sin
enkelhed betyder en havn eller et
anløbssted markeret med et sømærke i form af et kors. Forleddet i Korsør har i øvrigt samme betydning.
Navnet Korshavn forekommer ikke
inden for Holbæk Amt i fortegnelsen
”Danske Stednavne”, men forleddet
er rimeligvis det samme som i Korshage, Korshavn og Korsør og refererer til en havn eller anløbsplads med
et kors som sømærke.
Hvad angår Kåstrup hed den i 1376
Kulsthorp. Forleddet er substantivet
kul eller måske snarest det dermed
identiske gammeldanske tilnavn Kul.
Navnet skal muligvis fortolkes som
Kuls udflytterbebyggelse.
Stavemåder: 1356 og 1476 Kælstrop, 1376 Kulsthorp, 1444 og
1749 Kulstrup, 1462 Kælstropp,
1463 Kolstrup, 1476 Kolsterup,
1477 Kelste­rop, 1541 Koldstrwp,
1547 Koldstrup, 1551 Kelstrup og
Kolstruppe, 1560 Kaastruppe og
Kuldstrup, 1562 Koldstrup, 1566
Kolstrup, 1582, 1603, 1630 og 1664
Kaastrup, 1688 Kastrup mark, 1688,
1844, 1895 Kaastrup.
I optegnelser fra 1868 ved
Grevskabs­inspecteur Eckardt Frederik
Beck, Lerchenborg, kan man blandt
andet læse: Byen Kaastrup (Korstorp)
havde nemlig i sin Tid en Havn ved
Saltbæk Vig, der kaldtes ”Korshavn”
hvor navnlig Sejerøboerne landede,
og hvorfra især disse drev en udstrakt
Handel med hele Omegnen, indtil
en Kgl. Befaling satte en Grændse
for dette i Kalundborgernes Øjne saa
forfærdelige Uvæsen.
Efter dette forsøg på en revidering
af oplysningerne hos Hansen/Algreen-Ussing i Raklev Sogneblad april
2008 vil vi i næste nummer koncentrere os om stednavnestoffet i Raklev
Sogn.
Fortsættes
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 33
Raklev Skole
MOTIONSDAG PÅ
RAKLEV SKOLE
TRIATLON FOR 3.-, 4.-, 5.- OG 6.KLASSERNE
Eleverne startede frisk af sted fredag
morgen kl. 9 med at cykle 9 kilometer fra Raklev Skole til Munkesøen.
Vi havde også et lille gåhold, der gik
4 km. Efter en lille drikkepause løb
de omgange á 2 km i området. De
blev krydset af for hver omgang, og
der var nogle af de hurtigste elever,
der løb op til 10 km på en time.
Herefter en tur i svømmehallen og
svømme baner i en halv time - og leg
den sidste halve time.
Trods de mange kilometer, de havde været igennem, havde de stadig
kræfter til at lege og hygge i vandet.
Alle var superseje.
Derefter fik alle et diplom udleveret
efter omklædningen, og et lille hold
cyklede tilbage til skolen igen.
De var trætte, men både glade og
stolte over deres præstationer.
Anne Sofie Hasselby
BANEN RUNDT TIL MOTIONSLØB
VALDEMAR OG BERTRAM FRA 2.
KLASSE PÅ RAKLEV SKOLE VALGTE
AT VÆRE MED TIL AT SKRIVE OM
MOTIONSDAGEN.
Raklevs yngste løb banen rundt på
sportspladsen mange gange. Inden
da havde de haft et modul i deres
klasser med dagens arbejde. Alle
indskolingsbørnene og deres lærere mødtes kl. 10.30, hvor der var
opvarmning for alle. Valdemar og
Bertram fra 2. klasse havde følgende
kommentar: “Sjovt at vi skulle løbe
op og ned ad bakke, selv om vi stod
på det flade. Så måtte vi læne os tilbage eller frem, så det så rigtigt ud.
Det var en sjov opvarmning.”
“Vores ben er ikke ret lange, og vi
kunne løbe over 9 kilometer alligevel,” sagde Valdemar og så meget
stolt ud. “Vi havde regnet med, at
det ville være sygt hårdt at løbe så
langt, men med en god lang spisepause og et frikvarter gik det jo
godt.” Der var andre fra klassen, der
kom med kommentarer som: “Jeg
syntes ikke, det var sjovt, for jeg fik
sidestik.” Bertram: “Vi varmede op
om morgenen ved at hoppe over
vandpytter og løbe rundt på multibanen.” Da klokken var 13.30,
sluttede løbet, og der blev fundet
en 1.-, 2-. og 3.-plads, og alle fik et
diplom med navn og hvor langt de
havde løbet.
2. klasse var enige om, at det var
utroligt, at de kunne løbe så langt.
“Mit diplom hænger på værelset,”
fortalte drengene og nikkede til hin-
anden, som at ”her har vi noget at
være stolte over.”
Bertram: “Jeg var på ferie og kunne slet ikke løbe, for mine ben var
ømme.” Valdemar og Bertram var
enige om, at det havde været en
supergod dag.
Valdemar, Bertram og sekretæren
RAKLEV SKOLES KULTURCENTER STOPPER AKTIVITERENE
STYREGRUPPEN I RAKLEV SKOLES
KULTURCENTER HAR BESLUTTET
AT STOPPE AKTIVITETERNE.
Der er efterhånden mange om buddet til at arrangere foredrag, koncerter m.m., så vi synes, at det har været
34 | Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015
svært at få nogle gode arrangementer stablet på benene.
Vi i gruppen har haft mange sjove
timer, både med at forberede og
under selve arrangementerne.
Vi vil gerne takke alle jer, som gennem tiden har deltaget hos os og er
kommet med tilkendegivelser om
vores virke.
Mange hilsener fra alle i Raklev Skoles Kulturcenter
Kirsten Feveile Pedersen
Raklev Lokalarkiv
NY
RAKLEV-BOG
I FORBINDELSE MED ARKIVERNES DAG DEN 14. NOVEMBER
BLEV BOG NR. 2 – STREJFTOG
GENNEM BRONZEALDEREN
- I TRILOGIEN OVER RAKLEV
SOGNS TIDLIGERE TID PRÆSENTERET .
En smuk fortsættelse af bog nr.
1 – Strejftog gennem STENALDEREN. Som i den første bog er
det også her Jens Nielsen, der er
forfatter. Fotos er leveret af Sven
Pedersen, og redaktion og layout
er foretaget af Anders Hjort Jørgensen fra forlaget desAHJn.
Raklev Lokalarkiv har åbent hver
tirsdag mellem kl. 19 og 21.
Her kan man selvfølgelig også
købe bogen. Raklev Lokalarkiv er
samfundets fælles hukommelse.
Arkivet rummer en stor samling
af oplysninger om de mennesker,
der har boet her på egnen.
Oplysningerne kommer fra det
arkivmateriale, som vi har fået
indleveret gennem 25 år, men vi
vil meget gerne have et endnu
større oplysningsgrundlag. Husk,
vi har kun de oplysninger, som
vi gennem tiden har fået stillet
til rådighed fra sognets beboere.
Alle slags billeder og skriftligt
materiale har vores interesse og
kan senere være med til at fortælle sognets historie.
Følgende lille rim er digtet af
Midtsjællands Lokalhistoriske
Arkivs leder, Niels-Jørgen Hansen.
Smid aldrig papirer og billeder væk.
Oprydning er alle arkivfolks skræk.
Folk er tit ikke i stand til at dømme,
når et gammelt barndomshjem de skal tømme:
”Bedstefar havde så mange ting,
som ligger i huset her rundt omkring,
vi fylder containeren ude på gaden”.
Ak ja, sådan skete skaden.
Alt det, som ”var til ingen nytte”,
det blev grådige flammers bytte.
I sådanne sager ku´ meget man finde
om menneskers liv – både ude og inde:
om mølle, brugs, mejeri og skole,
om egnens skæbne i krig og i fred,
om rig og fattig man ku` få besked,
om billeder viste, hvordan Bedste så ud,
da hun for 50 år siden stod brud.
Så husk, når I skal tømme loft eller kælder:
Inden en endelig dom I fælder,
kontakt os først – kom, ring eller skriv
til egnens lokalhistoriske arkiv.
Raklev Lokalarkiv
markerer Arkivernes
den 14. november 2015
med udgivelse af:
Dag
Bogen er andet bind
i serien, som sætter
Raklev Sogn på
arkæologiens
Danmarkskort.
Den og første bind
om stenalderen
kan bestilles
ved henvendelse til:
Rud Elmer Larsen
Brandsbjerg 7
4400 Kalundborg
e-mail:
[email protected]
PRIS:
For medlemmer af Raklev Lokalarkiv kr. 100,Ikke medlemmer kr. 150,-
EFTERLYSNING
RAKLEV LOKALARKIV HAR
FRA MORTEN STÆRK I
NORGE FÅET FORESPØRGSEL ANGÅENDE SLÆGTNINGE, DER STAMMER
FRA RAKLEV SOGN. VI
HAR FORGÆVES FORSØGT
AT FINDE OPLYSNINGER
OM DISSE SLÆGTNINGE,
HVORFOR VI PRØVER, OM
NOGEN I SOGNET VED
NOGET OM DEM.
Margit, født Olsen den 6. juni
1920 i Raklev. Hun døde 27.
august 2005 i Raklev. Så vidt
vi kunne finde ud af, var hun
centralbestyrer, vistnok på
Røsnæs, og har en overgang
boet på Nyrupvej. Deres børn
skulle hedde Jørgen, Lone
og Anni. Jørgen har boet på
Grønland. Lone har boet i Slagelse, og Anni bor muligvis i
Kalundborg.
Det drejer sig om Hans Viggo
Jørgensen, som blev født i
Norge den 13. juni 1916 og
døde den 27. juli 1999 i Raklev Sogn. Han var gift med
Alle oplysninger modtages
med tak.
Villy Hald
Raklev Sogneblad nr. 3 - 2015 | 35
Raklev Sogneblad
udgives i et samarbejde mellem:
NU SKER DET IGEN!
´ÅBENT HUS´ I RAKLEV SOGN
Raklev Menighedsråd
Raklev Gymnastik- og
Idrætsforening
Raklev Skole
Raklev Lokalarkiv
Raklev-Spejderne
Redaktion:
Helle Brink
59 51 30 28
[email protected]
Helle Milan Nielsen
24 93 00 22
[email protected]
Kurt Grinderslev
Tlf. 61 33 12 97
[email protected]
Helle Lysemose
21 79 38 11
[email protected]
Sidstnævnte er ansvarshavende.
Stof til bladet modtages gerne
på [email protected]
Bladet uddeles til sognets beboere
og er gratis. Fastboende, der bor i
sommerhusområderne, kan få bladet leveret, hvis man retter
henvendelse til kirkekontoret.
Raklev Sogneblads adresse:
Raklev Kirkekontor,
Raklev Skillevej 1
4400 Kalundborg
Det gamle blad måtte findes frem:
Forsiden af Raklev Sogneblad fra
august 2007 prydes af to billeder
med glade og aktive mennesker,
som ser ud til i høj grad at nyde det,
de foretager sig. Det ene billede viser Raklevs folkedansere i gang med
en opvisning på området bag sognehuset, og det andet billede viser
en ung gymnast i baglæns bevægelse hen over måtterne, som er lagt
ud samme sted. Billederne er taget
på ´Raklevdagen´, som fandt sted
29. april 2007, og bladet har en artikel og flere billeder fra dagen, som
sluttede med en gospelgudstjeneste
i kirken.
´Raklevdagen´ blev til på initiativ af
udgivergruppen bag Raklev Sogneblad, som indbød foreninger, klubber og andre aktører fra Raklev-området til at vise og fortælle og give
´smagsprøver´, der kunne give de
besøgende, ikke mindst tilflyttere,
indtryk af det, der tilbydes fra hver
af deltagerne – fx ved en stand, en
udstilling, en kort opvisning eller
optræden etc.
På forsiden af dette nummer af sognebladet står ´20. årgang´, og for at
markere jubilæet næste år har udgivergruppen bag bladet et ønske om
igen at arrangere en ´Raklevdag´.
Vi håber på tilslutning fra sognets
foreninger, klubber og andre aktører, og alle opfordres til allerede
nu at sætte kryds i kalenderen og
reservere søndag den 28. august
2016 til ´Raklevdag´, som denne
gang er planlagt til at foregå i og
ved Røsnæshallen. Der er god tid
til at gå i tænkeboks, og tilsagn om
deltagelse med arrangement og
indslag modtages gerne; mere information følger.
Endnu en dato i det nye år er der
grund til at fremhæve her. Det drejer sig om fristen for aflevering af
stof til næste sogneblad. Påsken
falder tidligt i 2016, og sognebladet
skal være klar til omdeling allerede omkring midten af marts. Afleveringsfrist er derfor fastsat til 11.
februar – som det også fremgår på
sædvanlig plads her på siden.
Men nyd nu først den dejlige december – sognebladsredaktionen
ønsker glædelig jul og godt nytår.
HelLy
Forsidebillede: Holger Prehnum
Eftertryk af bladets artikler er tilladt
med udtrykkelig kildeangivelse.
Trykt hos Rosendahls
Tåstruphøj 3, 4300 Holbæk
Næste nummer forventes
at udkomme medio marts.
Aflevering af stof til næste blad:
senest 11. februar 2016.
Denne dato bedes over overholdt.
Henvendelse ang. annoncering i
sognebladet kan ske til:
Hans E. Hansen, tlf. 59 50 10 14.
AFLEVERING AF STOF TIL NÆSTE BLAD:
11. februar 2016
Denne dato bedes overholdt.
OMDELING AF SOGNEBLADET
På bagsiden af hvert nummer af Raklev
Sogneblad er angivet et forventet tidspunkt for næste nummer af bladet.
Raklev Sogn er stort både i udstræk-
ning og i antallet af husstande, men
vi bestræber os på, at bladet omdeles i løbet af nogle få dage omkring
udgivelsestidspunktet.
50
41
T RY K S A G 0 4
57
Rosendahls
Hvis bladet ikke ligger i postkassen til
forventet tid, kan der gives besked til
Maria Lundén på tlf. 31 55 54 88.