Uge 24 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR
Kolding Senior
Internetblad for borgere over 60 år
UGE 24 JUNI 2015
Da Bente Vilandt for seks år siden gik på efterløn, fik hun som afskedsgave fra en kollega denne
porcelæns-skulptur, nodekvinden, skabt af Monica Ritterband. Den kommer ofte med ud, og her
er den i Kolding Miniby, hvor den afslappet følger murerens arbejde. (Foto: Bente V ilandt)
KOLDING SENIOR
TV‐kultur i åbenlyst forfald
Den tv‐journalistiske kultur er i åbenlyst forfald, skriver Jyllands‐
Posten i en ledende artikel.
Og hvor er det rigtigt.
Det politiske topmøde sidste søndag på TV2 mellem Helle
Thorning og Lars Løkke blev styret af Poul Erik Skammelsen. Der
var alt for meget Skammelsen og for lidt styring.
Gang på gang afbrød Helle Thorning Lars Løkke, uden at
ordstyreren greb ind. Og når Lars Løkke var ved at forklare
noget, blev han hele tiden afbrudt af Skammelsen, som i øvrigt
spolerede udsendelsen ved at lufte sin parat viden.
Pinligt, pinligt, pinligt.
Bedre gik det ikke for Kåre Quist, da han havde Anders
Samuelsen fra Liberal Alliance i studiet. Et tv‐klip med en forsker
skulle modbevise Samuelsens argumenter, men da det blev vist
for anden gang, viste det klart, at Samuelsen havde ret.
Pinligt, pinligt, pinligt
Kåre Quist havde også Uffe Elbæk fra Alternativet i studiet.
Elbæk sagde ikke ret meget, og Kåre Quist talte ret meget, for
sendetiden skulle jo udfyldes.
Skammelsens område er det udenrigspolitiske og Quist er
nyhedsvært. Hvorfor skal de ødelægge valgdebatter?
LGH 2
KOLDING SENIOR Redaktion:
Lars Gregers Hansen (ansv.) [email protected]
Olaf Hermansen
[email protected]
Web-adresse:
www.koldingsenior.dk
Annoncer:
PR Centret [email protected] tlf. 75 50 25 55
KOLDING SENIOR opdateres hver søndag
KOLDING SENIOR
3
Løs quizz og vind gratis bybusbilletter
28. juni træder Kolding nye
bybusnet i kraft. Inden da kan
du deltage i en quiz på Kolding
Kommunes hjemmeside, hvor
du kan vinde rejsekort til bus‐
sen og samtidig blive klogere
på, hvordan bybusserne kom‐
mer til at køre fremover.
ʺQuizzen, som består af ni små
konkurrencer, kommer til at lø‐
be over en periode på ni dage 8.
‐16. juni. Hver dag udlodder vi
500 kr. på et Rejsekort til trans‐
port i bybussen og anden offent‐
lig trafik,ʺ siger trafikplanlæg‐
ger Karina Mortensen, Kolding
Kommune.
Quizzen er et af de initiativer,
som skal gøre borgerne dus
med det nye bybusnet.
ʺVi er godt klar over, at det kan
virke som en stor mundfuld for
mange, når vi laver om på både
ruter og køreplaner. Quizzen
kan forhåbentlig på en sjov må‐
de få folk til at interessere sig
for det nye bybusnet, så over‐
gangen bliver lidt lempeligere,ʺ
forklarer Karina Mortensen.
I de ni dage, hvor quizzen kører,
vil der hver dag blive præsen‐
teret en ny bybuslinje på
kolding.dk efterfulgt af
fire spørgsmål.
ʺSvarene på spørgsmålene
kan man finde ved at
kikke i de nye køreplaner,
studere rutekortet og/eller
bruge rejseplanen.dk. På
den måde bliver folk for‐
trolige med, hvordan det
nye bybusnet er opbyg‐
get, og hvor de hurtigt
kan finde information,ʺ
forklarer Karina Mortensen.
Konkurrencen starter 8. juni
på www.kolding.dk/busquiz.
Vinderne af de enkelte konkur‐
rencer får direkte besked.
Det nuværende bybusnet stam‐
mer fra 1988. Gennem årene er
rutenettet flere gange blevet
tilpasset og justeret, men nu
trænger det til en gennemgri‐
bende renovering.
Blandt fordelene ved det nye
bybusnet kan nævnes hurtigere
rejsetid. Alle bybusser kommer
til at køre gennem byen uden
pauser og ventetid i Kloster‐
gården, og flere af ruterne
forenkles.
Det bliver også lettere at tage
bussen til og fra arbejde. Dels
God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06
fordi busserne starter tidligere
om morgenen og slutter senere
om aftenen, dels fordi der opret‐
tes en særlig industrilinje, hvor
især erhvervsområderne i det
nordlige Kolding får en bedre
dækning.
På samme måde udvides rute‐
nettet til at omfatte nogle af Kol‐
dings nye boligområder, f.eks. i
Dalby og Vonsild, mens destina‐
tioner med mange passagerer
får flere afgange. Blandt svaghe‐
derne kan nævnes, at der vil
være få afgange på ydertids‐
punkter, ligesom forbindelserne
mellem de enkelte linjer forrin¨‐
ges på disse tidspunkter. Betje‐
ningen af Drejens er heller ikke
optimal.
Kun
9950
medfølger!
Rejecocktail
eller Alt
Forret, 3 x steg,
tarteletter med høns i Salatbar og
asparges eller *dampet kartofler.
kold
laks
med Dessert kun 10,00
hummerdressing, rejer,
asparges og kaviar.
3 X STEG: Mør glaseret oksesteg,
kryddermarineret kalkunbryst og
helstegt svinekølle.
Salatbar med 6 slags salat og grønt,
hjemmelavet kartoffelsalat og
flødeporrekartofler. Æbletærte med
cremefraiche eller islagkage.
Sælges kun i hele á 8 pers.
* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.
Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste
antal 12 pers.
LEVERES GRATIS OVERALT
Blot De leverer emballagen tilbage inden 5
dage. Kontant betaling ved levering, og husk
dep. for emballagen kr. 350,00
WWW.GODBUFFET.DK
KOLDING SENIOR
4
Strandservice til gæsterne ved Rebæk
Strandgæster i Rebæk vil fra i år
kunne få en bedre strandople‐
velse, hvor SlotssøBadet vil ser‐
vicere gæsterne. Tilbuddene vil
afhænge af sommeren og gæster‐
nes ønsker.
”Hvis sommeren bliver som de
seneste år, så har vi stor over‐
skudskapacitet, da folk jo helt
naturligt søger mod strandene.
Omvendt hvis vejret er dårligt. Vi
har derfor talt om, hvordan vi
bedst muligt kan servicere byens
badegæster og søgte derfor Kol‐
ding Kommune om tilladelse til at
etablere en strandoplevelse ved
Rebæk”, udtaler direktør for
SlotssøBadet Otto Skak.
I første omgang vil SlotssøBadet
servicere stranden med en isvogn,
Stort valgmøde på Kolding Bibibliotek
Mennesker mødes og meninger brydes, når vælgere og folketings‐
kandidater sætter hinanden stævne torsdag den 11. juni kl. 17.30 til
et stort valgmøde på Kolding Bibliotek.
‐ Vi forventer et stort fremmøde. Valget tegner usædvanligt spæn‐
dende, og med dette traditionelle valgmøde er der mulighed for at
stille spørgsmål fra salen, og kandidaterne kan melde nogle klare
holdninger ud, så vi ser frem til en livlig og givende debat, siger Lars
Kristiansen fra Koldingbibliotekerne.
Deltagerne i valgpanelet er Christian Rabjerg Madsen (A), Marlene
Borst Hansen (B), Mike Legarth (C), Karina Lorentzen Dehnhardt
(F), Frank Wichmann (I), Henri Nissen (K), Karina Adsbøl (O), Eva
Kjer Hansen (V), Helge Bo Jensen (Ø) og Kim Hyttel (Å). Mødet
forventes at vare fra kl. 17.30 til 20.00.
hvor der er mulighed for køb af is,
snacks, sandwiches, læskedrikke,
m.v. SlotssøBadet har desuden
søgt om mulighed for at udvide
med andre aktiviteter og services
efter behov.
Tilbuddet sigter på at servicere de
gæster de allerede nu besøger
stranden, og det forventes derfor
ikke at der vil ske en øget
benyttelse af området.
KOLDING SENIOR
Pauser er ilde set i radio og på tv
Af Hans-Jørgen Sindholt
Har De også bemærket den uendelige
strøm af støj fra radio og fjernsyn?
Ikke så meget som et sekunds pause i
den talestrøm, som udsendes i radio og
fjernsyn.
Bedst som man får sig sat til rette og
vil se nyhedsprogram i fjernsynet, er
der forud en mængde larm. Skrigende
og råbende berettes om de næste
programmer tilsat støjende underlægningsmusik og blinkende skærm. Og
for at det ikke skal gå forbi de uskyldige seeres opmærksomhed, får vi også
at vide, at nu kommer nyhederne præsen teret af en navngiven studievært.
Man snakker lige til det sidste. Ingen
pause. Ikke tid til omstilling.
Radioen er ikke meget bedre. Ingen
pauser mellem de enkelte programmer.
Snakkeriet har næsten taget overhånd.
Og snakkes der ikke, larmes der med
en slags musik, der vist betegnes som
”jingler”.
Lytterne får ikke en ”kinamands”
chance for at indstille sig på det
annoncerede program, fordi der skal
snakkes. Ingen stilhed før stormen –
eller den oplevelse, man forventer.
Pausen er ilde set.
En pause er jo heller ikke noget i sig
selv. Den opstår kun i kraft af noget,
der er gået forud og noget, der følger
efter. Så længe den varer,
er pausen ingenting. Her
kan seere og lyttere nå at
indstille sig på det, de
måske forventer.
Hvis man nu spørger en
musiker, hvad en pause
betyder, vil det svare til
at spørge om, hvad musik
er – eller hvad livet er.
Det fortælles, at den
kendte pianist Artur
Schnabel engang skulle
Det rette ord kan være effektivt, men intet ord har
forsøge at sige noget om nogen sinde været lige så effektivt som en pause på
det rette tidspunkt. (Mark Twain)
hemmelighe-den ved sit
fine klaverspil. Svaret var
enkelt. Han troede ikke selv, at hans
mange tilfælde være langt mere
håndtering af de enkelte toner var så
udtryksfulde og fantasivækkende – ” så
forskellig fra andre pianisters, men
man kunne ønske, at mange nye kompauserne mellem tonerne – ” - det er
ponister udelukkende benyttede
det, der er kunsten”, sagde han.
pauser. Men det er måske for meget
Også Carl Nielsen gjorde sig tanker
forlangt”.
om pausen i musikken. Han kaldte
Om tiden siger vi, at den kommer og
pausen for en fortsættelse af musikken. går, og i pauserne føler vi, at den står
Pausen er ikke en afbrydelse, men en
stille, men pauser kan også give
underforstået fortsættelse af den musi- intense og fortættede oplevelser af tid.
kalske strøm. Musikken forsvinder et
Tænk på de åndeløse sekunder lige
øjeblik, men fortsætter sin lydløse
inden, tæppet går før en teaterforebevægelse under pausen og dukker så
tilling – eller de korte øjeblikke, hvor
atter frem på den anden side af
man er fyldt med forventninger, inden
stilheden.
en koncert begynder.
Pauserne er lige så vigtige som
Det kender man vist ikke meget til hos
noderne, skrev Carl Nielsen, de kan i
radio- og fjernsynsudbydere.
5
KOLDING SENIOR
Kolding får fire nye byggesagsbehandlere
Kolding Kommune har i år haft 25 procent flere byggesager sammenlignet
med samme periode året før og en stigning på over 100 procent sammen‐
lignet med 2013.
Den markante vækst i antallet af byggesager har naturligt nok kunnet
aflæses i sagsbehandlingstiden. For at sikre en hurtigere sagsbehandling,
ansætter kommunen nu fire ekstra byggesagsbehandlere.
’Stigningen ses i både antallet af erhvervssager og byggesager fra borgere.
Derfor opnormerer vi nu med to byggesagsbehandlere på hvert område.
Med den nærmest eksplosive udvikling vi har set over de sidste to år, får vi
ikke her og nu bragt sagsbehandlingstiden ned på vores servicemål, som
er 6 uger, men det forventer jeg kommer til at ske på længere sigt alt
efter udviklingen’, siger Poul Erik Jensen, formand for plan‐ og
boligudvalget, som står bag ekstrabevillingen
6
Annonce
KOLDING SENIOR
Onkel Reje åbner
kulturnatten i Nicolai
Når Kolding Kulturnat sædvanen tro
åbner i Nicolai er det med et humør‐
fyldt og underholdende arrangement
for hele familien. I år er det DR’s
sjove og flabede Onkel Reje der for et
par timer forlader landet Ramasjang
for at åbne kulturnatten med et brag
af et show.
Der er garanti for god underholdning
og det kommer ikke til at gå stille for
sig, når Onkel Reje og hans mærkeli‐
ge ven Niller kommer forbi og laver
ballade. Der bliver sang, dans og ga‐
ver. Onkel Reje er kendt fra Onkel
Rejes sørøvershow, der kører på
Ramasjang. Hans mærkelige ven
Niller er ikke kendt for andet end at
være mærkelig. Til showet kan du
høre store hits fra CD´en ”Onkel
Rejes Store Pladehits”, såsom ”Jeg
kan ikke lide at gå i bad” og ”Prutte
Prutte Prutte”. Kom og vær med og
oplev den legesyge og musikalske
Onkel Rejes fantastiske og skøre
univers.
Onkel Rejes Sang‐ og Danseshow er
for alle børn og deres forældre. Det
starter kl. 16 og finder sted i Nicolai
Gården den 21. august.
Arrangementet følger lige i hælene på
borgmesteren, som igen i år åbner
ballet med en tale og en varm
7
velkomst til alle ved dette års
Kulturnat i Kolding.
Bemærk! Brille er ikke med i
showet. Til gengæld er det
ganske gratis at deltage.
Programmet for kulturnatten i
Nicolai byder også i år på
masser af gode oplevelser, som
afspejler skæve, kantede og
kreative kulturtilbud indenfor
musik, udstillinger, film og
meget mere. Vi glæder os til
endnu en fantastisk kulturnat i
godt selskab.
KOLDING SENIOR
8
Tilbud om tablet-undervisning i eget hjem
IT og Ældre, som er Kolding
Kommunes tilbud til de 60+ borgere,
der vil vide noget om brug af
computere, er klar med den række
nye tilbud.
Således kan man få undervisning i
brugen af tablets, oplyser Gitte
Brügge, og det kan man få ganske
gratis derhjemme.
Og kommunen opretter også i sam‐
arbejde med Galleri Henrik Fischer
en ny IT cafe på adressen
Stenderupvej 189 i Sdr. Stenderup.
Cafeen henvender sig primært til
lokale borgere som er fyldt 60 år, og
som gerne vil blive bedre til at bruge
sin tablet eller computer – eller som
måske sidder med et computer pro‐
blem, som driller.
Stedet vil være åbent den første tors‐
dag i hver måned mellem klokken
11.30 og 13.
Der startes op allerede torsdag, d 2.
juli, så det er bare med at få sat
strøm til computeren eller tabletten.
Har borgeren ikke sin egen compu‐
ter, vil der være mulighed for at
afprøve en pc, mens man er på
stedet, eller måske prøve en tablet
og samtidig få lidt tips og gode råd
til, hvordan man kan få godt udbyt‐
te af at bruge den.
Der vil være IT‐undervisere til stede
fra Kolding Kommune, som har
internet med, således at borgerne
ikke behøver at tænke på dette.
Det er ganske gratis at deltage, så
kom forbi til afslappende samvær,
hvor du vil kunne få svar på de
fleste spørgsmål omkring computere
og tablets.
Interesserede borgere vil have
mulighed for at besøge kommunens
info‐campingvogn på stedet,
torsdag, d. 18. juni mellem klokken
12.30 og 16, hvor man kan få
yderligere oplysninger og
informationer.
Kommunen har allerede etableret IT
cafeer i Christiansfeld, Taps,
Sjølund, Stepping og Kolding.
Hvis man nu har fået lyst til at se
eksempler på, hvad IT og Ældre kan
tilbyde, kan man klikke på
nedenstående link.
Så ser og hører man Gitte Brügge
fortælle om, hvordan email
fungerer.
https://www.youtube.com/watch?
v=0UtDiiNmMHY
KOLDING SENIOR
9
Hurra for
brødrene
Price
Er der noget mere
hyggeligt og sjovt at
følge end brødrene
Prices kunst i køkkenet?
Senest har man kunnet
følge brødrenes tur
gennem Danmark for at
finde opskrifter på
egnsretter.
De fandt blandt andet en opskrift på dansk
sigtebrød, og det fik mig til at tænke på min
skoletid, eller rettere fritid efter skole.
Når jeg kom hjem, serverede min mor, som
var hjemmegående som mange andre hus‐
mødre, en amagermad og en kop kaffe. De
fleste ved sikkert, hvad en amagermad er,
altså en skive rugbrød på en skive fransk‐
brød. Men mor brugte sigtebrød, for vi havde
langt til bageren, og købmanden leverede kun
sigtebrød.
Jeg fik lyst til at smage barndommens brød,
men det har de færreste bagere, for det er
LÆSERBREVE
Stor ros til Koldinghus
efter sigende omstændeligt at lave. Men hvor
kan man købe sigtemel i dag? Min kone
forsøgte først i Aldi, så i Rema 1000 og derpå i
Fakta. Alt sammen uden resultat. Så kom vi i
tanke om Brugsen, som jo har så mange ting.
Og ganske rigtigt, dér kunne man købe
sigtemel.
Så blev der bagt sigtebrød, og da det varme
brød blev taget ud af ovnen, var det en sand
nydelse at sætte tænderne i.
Nuvel, det smagte ikke helt, som jeg husker
det, men om det er hukommelsen eller ens
smagssans, der har ændret sig, får stå hen i
det uvisse.
LGH
Det går rigtig godt på Koldinghus. Der sker mange
spændende ting, som interesserer mange. Det kan
nu også ses på besøgstallet.
Byrådet har modtaget årsrapporten for 2014 fra
Koldinghus, og den viser, at antallet af solgte
billetter er steget med ca. 20% fra 2013 til 2014. Det
er jo ganske imponerende.
I 2013 besøgte 103.331 mennesker museet, og i 2014
var det steget til 124.238. Det betød en ekstra
indtægt til Koldinghus på 1.095.000 kr.
Det er glædeligt, at de store anstrengelser museet
gør sig, belønnes med flere besøgende.
Kolding Kommune giver hvert år et betragteligt
tilskud til driften af Koldinghus, som jo også er
byens vartegn. Men med dygtig ledelse og
planlægning af udstilling og aktiviteter, kan det
lade sig gøre for museet selv at skaffe ekstra penge
til endnu bedre oplevelser. Det fortjener både ros
og anderkendelse.
Søren Rasmussen Medl. af kulturudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
KOLDING SENIOR
Lokalhistorie på DVD
PR Centret har produceret en ræk‐
ke lokalhistoriske DVD’er, som
kan købes på Kolding Stadsarkiv.
Befrielsen i maj 1945 (21 m in.) Kolding‐Egtved Jernbane (28 m in.)
Historien om Kolding Folkeblad (45
min.)
I frihed bag pigtråd (25 m in.)
10
Jernbanegade under besættelsen (32 min.)
Kolding Miniby (33 m in.)
Kolding i 1930’erne (39 m in.)
Historien om Kolding Banegård (50 min.)
Kolding Havn ( 1 time)
OK Klubben Mandag den 8. juni ‐ torsdag den 11. juni 4 oplevelsesrige dage i ”lysets
land” Sæby / Skagen / Læsø /
Voergaard
Pris pr. person i dobbeltværelse
3.500 kr. Tillæg for enkeltværelse 700
kr. Depositum ved bestilling af rejsen
500 kr.
Prisen inkluderer:
Kørsel i moderne 4‐stjernet
turistbus
3 overnatninger i dejlige værelser –
alle med bad, toilet og tv
Entré til hotellets nye Aqua, Spa og
Wellness Center
Entré til Sandormen og Voergaard
Slot
Læsø færge t/r for passagerer
Guidet rundvisning på Læsø, i
Sæby´s gamle bydel og på
Voergaard Slot
3 x stor morgenbuffet
2 x frokost (1 frokost på Hotel
Viking + anretning fra Hotel
Viking)
3 x to‐ retters husmandskost
Turen køres med minimum 40
deltagere.
KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen
11
Sådan kan engelsk
også oversættes
The bad car went too fast.
Badekarret venter trofast.
He bit his lips.
Han bed i sit slips.
... har læst, at nogle søn‐
derjyske kommuner vil
indføre tyske bynavne.
Det betyder vel ikke
noget for Kolding at få et
byskilt med Kolding på
tysk, bare vi slipper for
Eisenbahnstrasse o.l.
Bliv
gratis
o
abonnent
Send en mail til
[email protected]
og vi sætter dig på listen,
så du får besked, når en
ny KOLDING SENIOR er
på nettet.
Made in Sweden.
Maden er sveden.
My father is a nice man.
Min far er en nissemand.
He followed a bad road for a
while.
Han blev forlovet med en ba‐
derotte fra Fårevejle.
He was the lucky owner of a hank‐
erchief.
Han var lukket inde i ovnen på et
hangarskib.
How did you sleep in the far west?
Hvordan sidder slipset i din fars
vest?
It was long time ago in the deep
south.
Der var langt at gå i den dybe sovs.
AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede
aktiviteter på
plejecentre:
Olivenhaven
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79
Kløverhøj
Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44
Munkensdam
Tøndervej 102
6000 Kolding
Tlf. 76 32 56 00
Toftegården
Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind
Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls
Paletten
Norgesvej 6
6000 Kolding
Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld
Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert
Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld
Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34
Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf
Lokalcenter Taps
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld
Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44
Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund
Vonsildhave
Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding
Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70
V. Nebel
6040 Egtved
Oasen
Bavnehøj 177
Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19
Værestedet
Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25
Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457