2 sep forvisitering

Fra: Annette Melchior <[email protected]>
Til: "'[email protected]'" <[email protected]>
Cc: Janni Lærke Clausen <[email protected]>
Emne: SV: ansøgning om pleje orlov
Dato: 2. sep. 2014 kl. 09.43.04 CEST
Tak for din mail. Jeg videresender den til visitator Janni Lærke
Clausen, som vil behandle sagen. Janni Lærke Clausen kan kontaktes
på tlf. 5473 2190, kl. 8-9 (dog ikke torsdage)
Med venlig hilsen
ANNETTE MELCHIOR
SPECIALIST
MYNDIGHED - SUNDHED & OMSORG
GULDBORGSUND
DIR +45 54732166
KOMMUNE
[email protected]
PARKVEJ
ND.DK 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUN
D.DK
Fra: Rita Vinter [mailto:[email protected]]
Sendt: 2. september 2014 07:52
Til: Forvisitering; Guldborgsund kommune
Emne: ansøgning om pleje orlov
Hej.
d. 19. april sendte jeg en ansøgning. En ansøgning om at få bivilliget plejeorlov til
pasning af min datter, som blev blind i april.
Jeg vedhæfter min begrundelse for ansøgningen.
Der er gået 14 dage, og jeg har ikke fået nogen bekræftelser på at den er modtaget
eller blevet kontaktet af en visitator, som jeg kan læse mig frem til både her og i
andre kommuner, skulle være sket indenfor en uge.
I lørdags sendte jeg min ansøgning samt redegørelsen pr mail til diverse byråds
medlemmer, og jeg har fået tilbagemelding fra Claus Bakke, at jeg vil blive
kontaktet af borgmesteren.
Men jeg undrer mig virkelig over hvor min oprindelige ansøgning af d. 18 april er
henne?
Hvis den er gået tabt, er det katastrofalt for systemet. Det må ikke lade sig gøre.
Men nu sender jeg mailen til jer i håb om at nogen vil kontakte mig og give mig en
tilbagemelding på hvor min sag er i verden.
‘
I tilfælde af at min mail er sendt forkert, vil jeg bede dig se igennem min fejl og
måske sende den til den rette person? For jeg har virkelig grænsket hele systemet
igennem, og der er ikke een klar vejledning til hvem der behandler sagen.. der er
ganske enkelt 3 forskellige udgaver, så nu bruger jeg udelukkelses metoden.
Hvis du kan hjælpe mig siger jeg mange tak for hjælpen.. hvis ikke, undskylder
jeg ulejligheden og ønsker dig en god dag.
med venlig hilsen
Rita Vinter, mor til Sarah på 8