Mediko-rigmand slipper kontrollen med hjertebarn

12
Redigering Tobias Matthiesen
Layout Juan Rodas
VIRKSOMHEDER
TORSDAG 12. NOVEMBER 2015
Mediko-rigmand slipper
kontrollen med hjertebarn
Mangemillionæren
Lars Foghsgaard
har sat gang i et
generationsskifte
og sælger i den
forbindelse
majoriteten i sit
største aktiv
Af Steffen de Vries
og Thomas C. Høie
D
en 74-årige mediko-rigmand Lars Foghsgaard
sælger ud af sit hjertebarn,
laboratorieudstyrsfabrikanten
Labˌe[.
Den norske kapitalfond Credo
Partners køber
55 pct. af forretningen og overtager kontrollen
med virksomheden, der i årevis
var i dyb krise.
Det sker ifølge den ældste
søn Malte Foghsgaard, der
i 2009 blev sat i spidsen for
/DEˌH[ RJ KDU VW§HW EDJ HQ
kæmpe turnaround som et led
i et glidende generationsskifte
i familien.
“Min far er 74 år gammel,
og vi er tre børn. Vi har haft
mange drøftelser internt i familien det seneste halvandet
år. Vi ville gerne lave et generationsskifte, og det får vi
mulighed for nu,” siger Malte
Foghsgaard, der gik i markeGHW WLGOLJHUH L §U IRU DW ˋQGH
en køber.
Beløbet har parterne aftalt
at holde hemmeligt, men ifølge Børsens oplysninger er der
tale om et trecifret millionbeløb.
/ars )oghsgaard s¨lger Sct. af /aEˌe[ og laver generationsskifte. Her ses hans ¨ldste søn 0alte )oghsgaard , som er direktør i /aEˌe[. Arkivfoto Thomas 1ielsen
FAKTA
Foghsgaardfamilien
■
■
■
Ny ejer sætter turbo på
Lars Foghsgaard kom ind i
/DEˌH[GHUXGYLNOHURJGHVLJner inventar til laboratorier, i
2004, da han fusionerede det
med sit eget selskab, Byrum.
Men ægteskabet blev så dyrt
i årene derefter, at det havde
kostet virksomheden livet,
hvis ikke Lars Foghsgaard i
ˌHUH RPJDQJH KDYGH VNXGW
enorme summer ind for at
redde egenkapitalen.
På bare seks år tabte fusionen 290 mio. kr., men den
stenrige Foghsgaard-familie
overvejede aldrig at trække
■
Familiens formue
stammer fra Lars
Foghsgaards salg af
hospitalssengeproducenten Scandinavian
Mobility i 1999.
Lars Foghsgaard bor
i dag i Skotland i en
ejendom, der tidligere
har været sat til salg
for en kvart milliard.
Malte Foghsgaard har
siden 2009 været adm.
GLUHNWºUL/DEˊH[
Lillebror Caspar er direktør for forretningsudvikling i norske
Arcus’ spiritusdivision,
mens søsteren Anne
SoˉeGULYHUHWˉUPDL
London.
de Vries
stikket. Mareridtet sluttede
HQGHOLJVLGVWH§UKYRU/DEˌH[
kom ud med et overskud på 25
mio. kr. efter skat.
I juni i år løftede virksomhe-
den sløret for en aggressiv
vækstplan, der skal give LabˌH[HQELGDIYHUGHQVVWºUVWH
medicinalmarked, USA. Den
strategi tror Malte Fogshgaard, at de nye ejere kan sætte
turbo på.
“Credo er meget strategisk
dygtige, og de er gode til at
forstå globalt projektsalg. Det
er et svært marked at operere i,
og partnerne er alle lastet med
erfaring i udvikling af industrielle virksomheder.”
Er I ikke dygtige nok alene?
“Jeg tror godt, vi kunne løfte
strategien alene, men vi får
hurtigere succes med Credo.”
Børn får ejerskab
Malte Foghsgaard afviser, at
familien ikke har råd til at lave generationsskiftet uden at
sælge ud af koncernens største
virksomhed.
“Det er meget udramatisk.
Vi mener, at det er det rette
tidspunkt, hvor vi både kan
kombinere generationsskiftet
og få en professionel partner
ind,” siger han.
Generationsskiftet betyder,
at de tre arvinger Malte, Anne
6oˋe og Caspar Foghsgaard
I§UGLUHNWHHMHUVNDEDI/DEˌH[
“Jeg tror godt,
vi kunne løfte
strategien alene,
men vi får
hurtigere succes
med Credo”
Malte Foghsgaard,
DGPGLUHNWºU/DEˊH[
mens familiepatriarken, der
bor i Skotland, beholder en
mindre andel.
“Det er svært for min far at
slippe sit hjertebarn,” siger
Malte Foghsgaard.
Lars Foghsgaard trak i slutningen af 1990’erne overskrifter i erhvervsaviserne, da han
i 11. time pressede prisen op
på livsværket Scandinavian
Mobility. Efter en turbulent
tid på fondsbørsen solgte han
til den amerikanske Invacare.
Største investering
/DEˌH[Ȣ Q\ HMHU &UHGR 3DUWners, investerer normalt højst
80 mio. kr. og lægger ikke skjul
S§DW/DEˌH[HUGHUHVVWºUVWH
Labflex’ succesfulde turnaround
Årets resultat, mio. kr.
40
20
0
-20
-40
-60
investering nogensinde. Kapitalfonden fokuserer på selskaber, der har nået et vist niveau,
men har udfordringer med at
vokse yderligere.
Ȥ/DEˌH[ KDU VHOY ODYHW HQ
turnaround og vist vækst og
samtidigt fået et gennembrud
PHGˌHUHYLJWLJHDIWDOHUȥVLJHU
partner i Credo Pål Brynsryd
med henvisning til, at kundelisten bl.a. tæller danske Novo
Nordisk og de schweiziske
giganter Novartis og Astra
Zeneca.
&UHGR VNDO VWºWWH /DEˌH[ L
sine vækstplaner i USA, hvor
selskabet tidligere i år vandt to
større projekter, men vil også
overveje at sætte nye nåle på
andre markeder.
Nordmændene er overbevist
om, at de store tab er fortid.
“Det er klart, at virksomKHGHQ EHˋQGHU VLJ L HQ KHOW
anden situation, end da den
gik med underskud. I dag har
/DEˌH[ HQ VXQG ºNRQRPL RJ
et stort potentiale,” siger Pål
Brynsryd.
[email protected]
-80
-100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kilde: Re !arsen
SE OGSÅ
/DEˊH[ȠVHQHVWHUHJQVNDE
bit.ly/1SI79iB