Kirke Sogn Nimtofte Tøstrup

Kirke
Nimtofte
37. årgang – Nr. 14
Sogn
Tøstrup
Juli - August - September 2015
Det Gode vs Det Onde
- På tur med konfirmanderne
Der findes mange glæder ved at undervise konfirmander. Mødet med
de unge smukke mennesker, den
umiddelbarhed man mødes med,
når en flok 13-årige indtager konfirmandstuen. Men der er selvfølgelig også udfordringer; disciplinen
og de trætte hoveder efter en lang
skoledag. En af årets store glæder
for mig med mine konfirmander,
var da vi tog på en tur til Aarhus
for at se Aarhus Domkirke. Mange
af mine konfirmander havde ikke
set Domkirken før og de blev meget
imponeret og duperet over Domkirkens fantastiske rum. Især var de
meget optagede af kirkens kalkmalerier. Ingen anden Domkirke har
så mange kalkmalerier som Aarhus,
selv om de måske ikke syner af så
meget i det mægtige rum. De fleste af
malerierne har tjent som alterbilleder for de mange sidealtre fra katolsk
tid. Kalkmalerierne var datidens
tegneserier, de fortalte opbyggelige
bibelfortællinger for dem, der ikke
forstod latin, som var det sprog en
katolsk gudstjeneste blev afholdt
2
Jørgen og slår dragen ihjel. Men der
er dog en finurlighed på maleriet
som konfirmanderne ser med det
samme. Nede i hjørnet af billedet
er der tegnet en lille drageunge. Vi
kan altså bekæmpe det onde, men
det er en stadig og vedblivende
kamp. Konfirmanderne af læser
symbolikken meget hurtigt. Det
er en grundfortælling om det gode
vs. det onde, som vi møder mange
steder, vi ser tematikken i mange
eventyr og film. Det gode vs. det
onde. Det er derfor vi i trosbekendelsen siger forsagelsen som det
første; Vi forsager Djævelen og alle
hans gerninger og al hans væsen, i
en erkendelse af at det mørke både
omkring os, men også i os skal
bekæmpes og holdes nede, og det
er noget vi må gøre livet igennem.
For selvom det gode sejrer, så lurer
synden lige bag døren.
Lærke Graverholt Sørensen, Anna Amanda Preetzmann Boiesen Petersen,
Anders Hedegaard Pedersen, Henrik Hoelstad, Emil Rasmussen, Pernille
Bermann Sørensen
Siden sidst
Nimtofte Kirke
FOTO: PHOTOCARE GRENAA
på. Der var dog særligt et kalkmaleri, som tiltrak konfirmanderne,
nemlig billedet med Sct. Jørgen og
dragen. Legenden lyder, at en drage
hærgede et lille kongerige. Den
forlangte hver dag at blive fodret
med to gedekid ellers ville den
brænde hele riget ned til grunden.
Kongeriget gjorde som de fik besked på, men på et tidspunkt løber
de ud for gedekid. Landets borgere
besluttede at for at redde hele byen
ville de hver dag give dragen et
menneske som føde. Det skulle ske
ved lodtrækning, - og en dag faldt
loddet på kongens datter. Kongen
og dronningen blev fortvivlede og
forsøgte at købe deres datter fri med
guld og gods, men lige meget hjalp
det. Borgerne fastholdt, at en lodtrækning var en lodtrækning. Prinsessen blev ført uden for bymuren,
men i samme øjeblik kommer Sct.
FOTO: PHOTOCARE GRENAA
Årets konfirmander
Døde:
Edith Mikkelsen
Irma Marie Simonsen
Karen Kirstine Broch
Tøstrup Kirke
Døde:
Erik Palle Lassen
Sascha Sloth
3
Sommerkoncerter
Konfirmander der skal konfirmeres
i Nimtofte, Tøstrup og Nødager
kirker inviteres til en indskrivningsgudstjeneste søndag d. 16.
august kl. 10.30 i Nimtofte kirke.
Gudstjenesten vil være en forklaringsgudstjeneste, hvor de enkelte
led i gudstjenesten forklares.
Nimtofte kirke
lørdag d. 4. juli kl. 16.00
Fra Morgenlyst til aftenrøde.
Koncert med TRILIL
Programmet vil klinge af nordisk
folketone, gamle salmer i nye arrangementer af sangerne selv, samt
satser fra den kirkemusikalske
tradition. Programmet vil variere
mellem solosatser, ensemblesatser
a cappella og satser akkompagneret
på orgel. Koncerten er gratis.
Susanne Cecilie Nielsen, sopran - Nadja
Marie Schmedes Enevoldsen, sopran Katrine Broch Møller, sopran - Louise
Boll, orgel
Vox Mariæ - Martha Fyrstenborg, dirigent - Katrine Broch Møller, dirigent
Tøstrup kirke
tirsdag d. 1. september kl. 19.30
Koncert med kvindekoret Vox Mariæ
Koret frem fører musik af norske Knut Nystedt, islandske Hildigunnur
Rúnarsdóttir og Hreiðar Ingi þorsteinsson samt danske sensommersange.
Vox Mariæ er et Århus baseret klassisk, ungt kvindekor med 20sangere,
som arbejder ambitiøst med musikken. Koret ønsker at præsentere publikum for den store mængde af musik for kvindekor, der findes men sjældent
høres, da der kun er få kvindekor i Danmark. Koncerten er gratis.
4
Konfirmander 2015-2016
september. Konfirmander fra Kolind skole skal tage skolebussen
til Nimtofte kl. 14.35 og stå af for
enden af Koed-bakken. Konfirmanderne vil blive kørt tilbage på
Kolind skole kl. 15.55.
Så kom og knæk koden
til kirken:
• Hvem ringer klokkerne for?
• Hvad betyder bedeslagene?
• Hvorfor står præsten nogen
gange med ryggen til?
• H vornår rejser man sig og
hvorfor?
• Hvorfor søndag formiddag?
• Hvad skal vi med velsignelsen?
Disse og mange andre spørgsmål
vil blive forklaret.
Forklaringsgudstjenesten, som
også er en Indskrivningsgudstjeneste for de nye konfirmander, er
for hele menigheden. Menighedsrådene vil være vært ved en kop
kaffe og en sodavand i våbenhuset.
Konfirmander, der skal konfirmeres i Nimtofte, Tøstrup og Nødager
kirker bliver undervist onsdage i
konfirmandstuen i Nimtofte kl.
14.40-16.00. Første gang d. 23.
Høstgudstjenester
Nimtofte kirke
Søndag d. 13. september
kl. 10.30
Tøstrup kirke
Søndag d. 20. september
kl. 10.30
Efter høstgudstjenesterne
inviterer menighedsrådene på
frokost i konfirmandstuen
i Nimtofte
5
Nyt fra foreninger
Midtdjurs Y´s Men´s Club
Y´s Men´s klubberne er en international bevægelse, der har til formål
at støtte især kristent børne- og
ungdomsarbejde. ”Y” kommer
fra YMCA (KFUM). Vi betaler
et kontingent, hvoraf noget går til
Region Danmark og ellers til klubbens program. Vi mødes 1. og 3.
tirs. i ugen. Er vi ”hjemme”, spiser
vi sammen, inden der er et foredrag
el. lign. Nogle gange er vi ude på fx
virksomheds- eller institutionsbesøg, eller vi har en aktivitet med
andre klubber.
Der er Regionsprojekter, som alle
landets klubber betaler til. For
tiden er det:
- Familieklubber.
Gennem KFUM´s Sociale arbejde
støttes udsatte børnefamilier.
- Verdens uretfærdigheder.
Oplysningsmateriale om ulande
målrettet 5 - 9 årige, lavet af Danmarks Kirkelige Mediecenter i
samarbejde med Folkekirkens
Nødhjælp.
Nogle år støttes også projekter i
udlandet. Vi støtter også lokalt.
Pengene hertil får vi fortrinsvis ind
ved vores årlige Cykelsponsorrally
den 2. lør. i sept. i Kolind og ved
at uddele kirkeblade i Nimtofte og
Tøstrup sogne. Er man interesseret
i at høre mere – eller vil være ”prøvemedlem”, så kontakt os gerne.
Bente Kolind Hansen.
6
Træffetider
Sivested spejderne
Bævere og Ulve
0.-3. klasse
Mødetidspunkt hver tirsdag
17.30-19.00 i hytten i Sivested
Ledere: Camilla, Jens, Johanne,
Freja og Vibber
Trops- og juniorspejdere
4.-8.klasse
Mødetidspunkt hver tirsdag
19.00-20.30 i Hytten i Sivested
Ledere: Louise, Magnus, Ulrik og
Christian
Seniorspejdere og Rovere
9. klasse og ældre
Mødetidspunkt hver tirsdag
19.00-20.45 i hytten i Sivested
Ledere: Louise, Magnus, Ulrik og
Christian
Vi har Danmarks bedste Spejdere!
Yderligere info om spejderarbejdet
- ring til Jens Christiansen
på 26 30 84 92
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær holder udsalg i
uge 31.
Genbrugen
Åbningstider:
Mandag-fredag……..13.00-17.00
Samt
1. lørdag i måneden...10.00-13-00
Præsten:
Susanne Munk Hjørlund
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
Tlf 86 39 80 47 - [email protected]
Træffes alle dage undtagen
mandag.
Præsten holder sommerferie uge
28-29-30.
Uge 28 passer sognepræst Anne
Kirstine Langkjer embedet [email protected]
km.dk 86 39 11 21.
Uge 29 passer Torben Jensen embedet [email protected] 28 14 28 06.
Uge 30 passes embedet af Tina
Skov Løbner [email protected]
86 39 40 43
Drejer henvendelsen sig om kirkebøgerne kontaktes Birgit Boelsmand Andersen
Tlf. 86 39 40 43 mail: [email protected]
Træffes tirs. 13.30 – 15.30 og fredag 8.00 – 12.30
pr. tlf. eller på kirkekontoret i
præstegården i Marie Magdalene
Ryomgård
Kirkebil: Der er mulighed for
at bestille kirkebil.
Ring til Krissers Taxa
tlf. 86 39 83 89
(senest dagen før inden kl. 16.00).
Graveren i Nimtofte:
Ejvind Malle Sørensen.
Hverdage på kirkegården,
undtagen mandage eller på
tlf. 61 73 17 11
Graveren i Tøstrup:
Evy Albæk Jensen. Træffes på
kirkegården eller på 30 37 05 05
Kirkesanger: Anita Pedersen
Organist: Tine Bang
Menighedsrådsformand
Nimtofte:
Claus Elkjær Skovgård,
tlf 25 37 18 13.
Tøstrup:
Jens Christiansen,
tlf. 86 33 90 15.
Mere info på nimtoftesogn.dk
Flexbus:
Flextur er kørsel fra dør til dør i
hele Syddjurs Kommune.
Flextur bestilles ved at ringe
til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00,
alle ugens dage kl. 8.00-17.00.
Turen skal bestilles senest to
timer før ønsket kørselstidspunkt.
http://www.syddjurs.dk/indhold/
flextur
7
Nimtofte
Tøstrup
Lørdag 4. juli
16.00
Sommerkoncert
med Tirilil
Nødager
Dagens navn
9.00
5.s.e.trin.
Luk. 16,1-9
Søndag 5. juli
Søndag 12. juli
10.30 (AKL)
6.s.e.trin.
Matt.5,20-26
7.s.e.trin.
Luk. 19,1-10
Søndag 26 juli
14.00 (TSL)
8.s.e.trin.
Matt. 7,15-21
Søndag 2. aug.
10.30
9.s.e.trin.
Luk. 161-9
Søndag 19. juli
9.00 (TJ)
Søndag 9. aug.
9.00
10.30
10.s.e.trin.
Luk. 19,41-48
Søndag 16. aug.
10.30
( Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander, der skal
konfirmeres i Nimtofte,
Tøstrup og Nødager)
9.00
11.s.e.trin.
Luk. 18,9-14
Søndag 23. aug.
10.30
Fællesgudstjeneste i Marie Magdalene
(TJ) prædiker
Søndag 30.aug.
9.00 (AKL)
Tirsdag 1. sept.
Sommerkoncert
med kvindekoret
Vox Mariæ kl. 19.30
Søndag 6. sept.
10.30
Søndag 13. sept.
10.30
(Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i
konfirmandstuen)
12.s.e.trin.
Mark. 7,31-37
13.s.e.trin.
Luk. 10,23-37
14.s.e.trin.
Luk. 17,11-19
9.00 (AKL)
Søndag 20. sept.
10.30
(Høstgudstjeneste
med efterfølgende frokost
i konfirmandstuen)
Søndag 27. sept.
9.00
15.s.e.trin.
Matt. 6,24-34
16.s.e.trin.
Luk. 7,11-17
10.30
17.s.e.trin.
(høstgudstjeneste Luk. 14,1-11
med efterfølgende
kaffe i våbenhuset)
-Find søndagens tekst på bibelen.dk under „prædikentekster“
(TJ):Torben Jensen (TSL): Tina Skov Løbner (AKL): Anne Kirstine Langkjer
Udgivet af menighedsrådene i Nimtofte og Tøstrup. – Redigeret af sognepræsten.
Kolind Bogtrykkeri I/S