maskinteknik diplomingeniør - Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

AU
AARHUS
UNIVERSITET
MASKINTEKNIK
DIPLOMINGENIØR
INGENIØRHØJSKOLEN
MASKINTEKNIK DIPLOMINGENIØR
På maskinteknikingeniøruddannelsen får du grundfaglig viden
om matematik, fysik, statik, materialer, maskinelementer, termodynamik og reguleringsteknik. Men du lærer også at bruge
din viden til at skabe nye teknologiske løsninger, som verden
aldrig har set før. Du kommer til at udvide din nysgerrighed
for, hvordan ting virker, og du bliver klædt på til at skabe et
balanceret forhold mellem teknologi, mennesker, produktion
og miljø.
Som ingeniør i maskinteknik kan du varetage forskellige jobfunktioner. Hvis du er kreativ og har hovedet fyldt med idéer,
bliver du sikkert en af fremtidens dygtige produktudviklere.
Er du struktureret og god til at skabe orden i kaos, så kan det
være, at du hellere vil være projektleder. Uanset i hvilken
retning, du ønsker at tone din karriere, så vil din viden som maskiningeniør være meget eftertragtet i mange virksomheder.
FORRETNINGSINGENIØR
UDDANNELSENS INDHOLD
Uddannelsen til maskinteknikingeniør tager 3½ år og er inddelt
i syv semestre, heraf et halvt år i praktik i en virksomhed. Sidst
i uddannelsen kan du vælge at specialisere dig. Som diplomingeniør i maskinteknik får du en erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse med en professionel profil. Uddannelsen gør det muligt for dig at gå direkte ud i erhvervslivet
og omsætte din viden til praksis inden for såvel nationale som
internationale arbejdsopgaver.
Efter diplomingeniøruddannelsen kan du tage ½ års specialisering som forretningsingeniør. Læs mere på:
auhe.au.dk/uddannelse/forretningsingenioer
CIVILINGENIØR + 2 ÅR
Når du er færdig som diplomingeniør i maskinteknik har du
mulighed for at læse videre til civilingeniør på kandidatuddannelsen i mekanik eller biomedicinsk teknik/teknologi.
Læs mere på:
JOBMULIGHEDER
Maskinteknikingeniører er beskæftiget i stort set alle brancher i
dansk og udenlandsk erhvervsliv. Som færdiguddannet vil du
måske komme til at arbejde inden for de traditionelle maskintekniske områder som motorer, kølesystemer og kraner til vindmøller, energibesparende produkter og materialegenbrug. Men
flere og flere maskiningeniører arbejder også med udvikling af
banebrydende hjælpemidler, der øger den personlige frihed,
og avanceret medicinsk udstyr, der kan redde liv.
www.kandidat.au.dk/biomedicin
www.kandidat.au.dk/mekanik
www.ingeniør.au.dk
WEB OG INFO
INFORMATION OG VEJLEDNING
bachelor.au.dk/maskinteknik
Studievejleder: Jesper Sejrsen
tlf. 4189 3163 og [email protected]
STUDIESTART
Januar og august
ANSØGNINGSFRIST
Kvote 2: den 15. marts kl. 12
Kvote 1: den 5. juli kl. 12
Restpladser til vinteroptag: 1. november
STUDIESTED
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 8715 0000
STUDIEOVERSIGT
DIPLOMINGENIØR MASKINTEKNIK
Studiets opbygning
Herunder kan du se kurserne på hvert semester på maskinteknikstudiet. Hvert semester indeholder kurser der svarer til 30
ECTS point. Ønsker du mere detaljeret information, kan du læse om kurserne i kursuskataloget på www.kursuskatalog.au.dk
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester
5. Semester
6. Semester
7. Semester
Calculus 1
Konstruktions-
Dynamik
Termodynamik
Praktik
Valgfag
Valgfag
Valgfag
Valgfag
Valgfag
Bachelorprojekt
materialer - processer og anvendelse
Fysik og konstruk-
Calculus og ind-
Statistik for
tionsmetodik
ledende liniær
Ingeniører
algebra
Styrkelære og
Maskinelementer
deformationsteori
Elteknik og
Automation
Grundlæggende
Konstruktions-
Finite Element og
Instrumentering
materialelære
metodik og design
mekanisme
og måleteknik
for manufacturing
optimering
Produktionsteknologi Projekt 2:
Anvendte Numeriske Projekt 4:
Design for Manufac-
Materialer,
Metoder
turing
processer og
Valgfag
Valgfag
Energi- og
systemudvikling
konstruktionsvalg
Projekt 1:
Projekt 3:
Forprojekt til
Projektarbejde for
Maskinkonstruktion
Bachelorprojekt
ingeniører
Værkstedspraktik
Forberedelse praktik
Specialiseringer
På sjette og syvende semester specialiserer du dig inden for et bestemt område.
Du kan vælge imellem disse specialiseringer:
•
Energi og systemdesign
•
Materiale og produktionsteknologi
•
Maskinkonstruktion
Valgfag på 6.-7. semester valgfag på Maskinteknikstudiet:
Varmetransmission og energisystemer
Applied Mechanics
Kompositmaterialer
Fracture mechanics
Plastteknologi
Entrepreneurship and Innovation in the Tech Arena
Materialer og overflader
Digital Manufacturing and Prototyping
Optimering af konstruktioner
Introduction to Robotics
Stålkonstruktioner
Introduction to Mechatronics
Transportkonstruktioner
Energitekniske systemer
Anvendt lineær Algebra
Modellering og simulering af energitekniske systemer
Anvendt matematik 1 og 2
Introduktion til fluidmekanik
Implantatmaterialer
17.02.2015
Køle- og klimateknik
Strømningsmaskiner
Varmetransmission og energisystemer
Design of Medical Devices