Velkomstbrochure 2015 - Hjemstavnsfolkedanserne Frederiksberg

2
Velkommen til Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg
Velkommen til Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg
Lidt historie
Hjemstavns Folkedanserne, Frederiksberg blev stiftet den 27. april 1959 og går
nu ind i den 57. sæson. Igennem alle årene har foreningen ført en aktiv tilværelse med mange dansere fra Frederiksberg- og Københavnsområdet og i
samarbejde med foreninger langt ud over de danske grænser.
Rejser er foretaget til næsten alle lande i Europa, og genbesøg er modtaget med
foreningens medlemmer som værter. Foreningens mål er at virke for bevarelse
og fremme af dansk folkedans, folkemusik og vore egnsdragter.
Dansetider og -steder
Voksenhold:
Mandag kl. 19.30 - 21.45 (Start 14. september)
Danseinstruktør:
Musik:
Skolen på la Cours Vej
Emil Chr. Hansens Vej, Frederiksberg
(i øverste gymnastiksal)
(Indgang til skolen fra la Cours Vej)
Jørgen Madsen og Lene Haslund
Jørgen Hanskov
Familiehold:
Vi danser fra midten i september til sidst i april.
Adresser er oplyst under afsnittet Dansetider og -steder her i folderen.
Legestuer og opvisninger finder sted på Ungdomsskolen på Nordens Plads
(Skolen ved Nordens Plads), Sofus Francks Vænge 30-32, 2000 Frederiksberg.
Danseinstruktør:
Musik:
Ungdomshold:
Danseinstruktør:
Musik:
Dansested
Familie- og Ungdomshold:
Hver anden søndag (Start 13. september)
Kl. 15.00 - 16.00
fra 3 år til og med 6 år
Lene Haslund
Tim Dyrby
Hver anden søndag (Start 13. september)
Kl. 16.00 - 17.00
fra 7 år til og med 18 år
Jørgen Madsen
Tim Dyrby
Skolen ved Nordens Plads, Østsalen
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Hjemstavns Folkedanserne er medlem af følgende organisationer:
Landsforeningen Danske Folkedansere (Folkedans Danmark)
Storkøbenhavns Folkedanser Festival
De Samvirkende Hjemstavnsforeninger i Kbh.
7
6
Velkommen til Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg
Velkommen til Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg
Kontingent
Voksenhold:
- samlet betaling 1. oktober
kr. 700,00
- ved betaling to gange:
- 1. oktober
kr. 400,00
- 1. januar
kr. 300,00
Passive:
- enlige
kr. 150,00
- ægtepar/samlevende
kr. 200,00
Kontingentet for voksenhold og passive skal indbetales til konto i Danske Bank, reg.nr. 3106 kontonummer: 4170087429
Kontingent til Landsforeningen Danske Folkedansere - kontakt kassereren.
Ungdomshold:
Familiehold:
fra 7 år til og med 18 år: *)
- samlet betaling 1. oktober
kr. 300,00
- ved betaling to gange:
- 1. oktober
kr. 155,00
- 1. januar
kr. 155,00
for børn til og med 6 år med deres forældre:
- samlet betaling 1. oktober
kr. 300,00
- ved betaling á to gange:
- 1. oktober
kr. 155,00
- 1. januar
kr. 155,00
**)Voksne, der danser med på
familieholdet
kr. 100,00
Kontingent til Familie- og Ungdomshold kan betales til børnekasserer Erik Jønsson (Vanl.) på dansedagen eller indbetales til konto i Danske Bank, reg.nr. 3106 kontonummer: 4170087429
For Familie- og Ungdomshold hensættes kr. 100,00 af kontingentet til et arrangement for de enkelte hold
i løbet af sæsonen.
*) Det forudsættes, at der kun danses på Ungdomshold.
**) Voksne, der danser på familieholdet bliver ved betaling af kontingent passiv medlem af foreningen.
Dragtleje:
I 1998 besluttede bestyrelsen, at der ikke skal betales dragtleje for voksne, når man repræsenterer
foreningen ved opvisning i Danmark.
Børn og unge på Familie- og Ungdomshold betaler ingen dragtleje.
Dog skal voksne betale dragtleje, hvis man deltager på udenlandsrejser eller til foreningens egen opvisning.
Dragtleje:
1. dag
kr. 40,00
2-3 dage
kr. 75,00
4-7 dage
kr. 140,00
Over 7 dage aftales dragtleje, der godkendes af dragtudvalget og bestyrelsen.
Ved benyttelse af foreningsdragter uden for foreningens regi skal bestyrelsen godkende benyttelsen og
den aktuelle dragtleje.
3
Dans Voksenholdet
År
2015
2016
Dato
Måned
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
6
11
18
25
29-31
1
8
15
22
29
7
14
2
11
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november
december
januar
januar
januar
januar
januar
februar
februar
februar
februar
februar
marts
marts
april
april
Aktivitet/arrangement voksenholdet
Første danseaften - kaffeaften
Danseaften
Danseaften
Danseaften - kaffeaften
Ingen dans - efterårsferie
Danseaften
Danseaften
Danseaften - kaffeaften
Danseaften
Danseaften
Danseaften
Danseaften
Juletræ
Danseaften - kaffeaften
Danseaften
Danseaften
Danseaften
Weekendtur til Frederiksværk
Danseaften - kaffeaften
Danseaften
Ingen dans - vinterferie
Danseaften
Danseaften
Danseaften - kaffeaften
Danseaften
OPVISNING
Generalforsamling
Med forbehold for ændringer
4
Velkommen til Hjemstavnsfolkedanserne på Frederiksberg
Velkommen til Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg
Familie- og Ungdomsholdet
År
2015
2016
Dato
Måned
13
27
25
8
22
6
september
september
oktober
november
november
decmeber
10
24
29-31
7
28
6
13
2
11
januar
januar
januar
februar
februar
marts
marts
april
april
Aktivitet/arrangement voksenholdet
Første dansedag
Dansedag
Dansedag
Dansedag
Dansedag
Juletræ
Dansedag
Dansedag
Weekendtur til Frederiksværk
Fastelavn
Dansedag
Dansedag
Dansedag
OPVISNING
Genealforsamling
Med forbehold for ændringer
Glæd jer til den nye sæson og husk de bløde
sko
5