Uge 21 2015 side 1 - Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har
adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens
biblioteker og hos Borgerservice i Aars.
D e t
s k e r …
Ordinært byrådsmøde
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 16.00 på Rådhuset i Aars
Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden
Spørgetid
Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30
minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12
dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på
www.vesthimmerland.dk/spoergetid
Knud Kristensen
Borgmester
Se pinsesolen danse fra en hængekøje
Lørdag den 23. maj kl. 17.00 - søndag den 24. maj kl. 10.00
Naturbasen i Jenle plantage ved Aars.
Bålet vil være klar til at grille medbragt aftensmad fra kl.
17.00.
Efter aftensmaden byder skoven på udfordringer og naturopgaver for alle generationer. Næste morgen fremstiller vi
morgenmad over bål.
Tilmelding: Karin Winther tlf. 30324939 eller på [email protected] senest fredag den 22. maj kl. 12.00
Pris: 75 pr. deltager
Hængekøjer kan lånes.
Arrangør: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen
og naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands Kommune
Flere oplysninger på www.naturekspeditionen.dk
m e dd e l e l s e r
EU-udbud på beton- og cementvarer
Vesthimmerlands Kommune har offentliggjort EU-udbud på
rammeaftale på belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol.
Yderligere information på www.vesthimmerland.dk/udbud
Nedlæggelse af del af offentlig vej,
Himmerlandsvej i Løgstør
Det meddeles hermed at vejbestyrelsen for Vesthimmerlands kommune agter at nedlægge en del af Himmerlandsvej
i ­Løgstør, på en strækning fra Bredgade og ca. 170 m mod
nord. Vejen vil blive nedlagt i henhold bekendtgørelse af lov
om offentlige veje nr. 1048 af 3/11/2011 § 23. Mere information på: www.vesthimmerland.dk/himmerlandsvej.
Indsigelser mod den påtænkte beslutning skal fremsendes til
kommunen på mail [email protected] inden den 20.
juli 2015.
Miljøgodkendelse
• Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars.
Midlertidig tillæg vedr. skydetider.
Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser
Udvidelse af husdyrbrug
• Mosbækvej 84 B, 9600 Aars
Afgørelsen kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser
Kommuneplantillæg, lokalplaner
og landzonetilladelser
Offentliggøres kun digitalt og kan ses på:
www.vesthimmerland.dk/afgoerelser
Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse
og klage.
j o b
Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på
www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger
Timelønnet tilkaldervikar
Løgstør tilbuddene søger tilkaldevikarer, som med kort varsel
kan jobbe i vores skønne tilbud sammen med vores skønne
beboere.
Ansøgningsfrist: 30. juni 2015.
Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars
Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk