Nye udfordringer i nye tider - Q-Star

Nr. 6
Q-STAR
Olie, gas og vind
side 2
Q-STAR VVS
side 5
STARVVS.dk
side 7
Q-STAR Facilities
side 7
Q-STAR Stjerner
side 8
Q-STAR Sport
side 8
Q-STAR Danmark
Stormgade 99 • 6700 Esbjerg
Manpower: Tlf.: 75 45 63 22
VVS: Tlf.: 75 45 33 22
E-mail: [email protected]
Nye udfordringer i nye tider
Finanskrisen ramte hele verden med stor
styrke, hvilket også kunne mærkes i vores branche.
Lave energi- og oliepriser, valutauro,
markant nedgang i byggeriet var nogle af
de faktorer, som Q-STAR skulle forholde
sig til.
Fremtiden ser nu lidt mere positiv ud,
hvorfor Q-STAR er klar til at angribe både
Q-STAR Norge
WWW.Q-STAR.COM
Vi er således både økonomisk og kapacitetsmæssigt stærkt klædt på til de nye
udfordringer, som verdenen og Q-STAR
står overfor.
Henrik Hansen
Mange spørger: Hvorfor hedder vi Q-STAR? Manpower udfases som
Q-STAR navnet stammer tilbage fra firma- HN-Holding, Steeltherm VVS og HN- undertitel til Q-STAR
ets grundlæggelse i 1993 med udspring Contractors skifte navn til henholdsvis
(Manpower) A/S
i oliebranchen og de engelske udtryk Q-STAR Holding, Q-STAR VVS og Q-STAR
Q for Quality og STAR for stjerne. Quality
var allerede i 1993 et gennemgående
emne i oliebranchen, mens navnet STAR
symboliserer, at Kvalitet altid skulle have
en høj stjerneprioritering i Q-STAR´s olieafdeling.
Nøstetorget 5 • NO-5011 Bergen
Tlf.: +47 55 31 20 22
Fax: +47 55 31 20 23
E-mail: [email protected]
eksisterende og nye markeder.
Finanskrisen bruger vi som et springbræt
til at kompetenceudvikle alle vore ansatte samt udvikle Q-STAR indenfor både
eksisterende og nye forretningsområder.
Q-STAR var således oprindeligt profileret ind imod oliebranchen i Norge og
Danmark. I 2002 besluttede vi at lade
de danske koncernforbundne selskaber:
Facilities for her igennem at få en synergieffekt omkring navnet Q-STAR.
I dag er hele koncernen derfor bygget
op omkring navnet Q-STAR med Q-STAR
Holding A/S som moderselskabet til de
3 underliggende selskaber Q-STAR A/S,
Q-STAR VVS A/S og Q-STAR Facilities
A/S, som alle fungerer som uafhængige
selvstændige firmaer med hver sin ledelse.
Idet navnet Manpower ofte forveksles med
traditionelle vikarbureauer, har vi valgt at
udfase undernavnet Manpower.
Q-STARs positioner i olie- og gasbranchen
har ikke karakter af vikarpositioner, men er
som oftest faste positioner på både platforme og landbaserede olie- og gasanlæg.
Manpower undertitlen vil blive udfaset i løbet af 2010.
Nye funktionæransættelser:
Kasper Poulsen er blevet ansat til at lede
projekter og personale indenfor vindbranchen.
Kasper Poulsen
Kasper er kommet til os fra et af verdens
førende kranfirmaer KR Wind, hvor han
har været ansat som installationssupervisor, primært i USA og Canada. Kasper
har tidligere erfaring med installation og
commissioning fra bl.a.: Vestas, Siemens
og Suzlon vindmøller.
Susanne Hansen kommer fra en stilling i
4A, hvor hun har været ansat i 24 år med
ansvar for kundepleje, telefonpasning
samt systematik omkring 4A's produktportefølje.
Susanne Hansen er ansat til at varetage
reception og omstilling samt medvirke til
opdatering af CV'er og indskanning af kursusbeviser og certifikater.
Susanne Hansen
Susanne forestår også bestillinger af
arbejdstøj m.v.
Personale- & Projektansvarlig
Vind & Rope Access
Organisationsdiagram
Q-STAR A/S
Receptionist
Organisationsdiagram
Q-STAR VVS A/S
Direktion
Henrik Hansen
Niels Orla Rasmussen
Birgitte Nielsen
Salg
(Norge, Danmark)
Niels Orla Rasmussen
Henrik Hansen
Ressourceansvarlig
Tina Flindt
Direktion
Kim Nielsen
Henrik Nielsen
HR & HSEQ
Manager
Sekretariat
Alice Pedersen
Projektafdelingen
Henrik Hansen
Reception
Projektkoordinator
(Norge)
Niels Orla Rasmussen
Økonomi
Birgitte Nielsen
Personale- og
projektansvarlig
Personale- og
projektansvarlig
Personale- og
projektansvarlig
Personale- og
projektansvarlig
Personale- og
projektansvarlig
Kasper Poulsen
Gert Toft
Jan Krogh
Hans Chr. Høj
Annette Hansen
On/Offshore
Vind & Rope Access
Offshore N
Olie & gas
Onshore N
Olie & gas
On/Offshore
Olie & gas
Kvalitet- og
Arbejdsmiljø
Henrik Nielsen
Pia Nielsen
Camilla Hansen
Cost Controller
Susanne Sand Hansen
Sekretariat
Pia Jensen
Helle Gyldenlev
Kirsten Bach
Offshore DK
Olie & gas
VVS, blik
skabe og spa
Produktion og service
Kalkulation og salg af spa
Branding og marketing
Kim Nielsen
Henrik Nielsen
Henrik Hansen
Økonomi
Service
Projektstyring
Web-butik StarVVS.dk
Pia Jensen
Camilla Hansen
Kim Nielsen
Per Grøndal
Henrik Nielsen
Carsten Backs
Poul Christensen
Funktionærstaben på Falck Nutec "HUET" kursus
Som en del af Q-STARs kompetanceløftprojekt blev der afholdt et HUET
lignende kursus specialdesignet til
funktionærstaben i Q-STAR.
Kurset gav en god indsigt i, hvad der
sikkerhedsmæssigt kræves af vore
medarbejdere på et HUET kursus.
En stor tak til Falck Nutec for et flot arrangement.
Niels Orla Rasmussen
Fokus på kunder
og kompetence er
vejen frem
Som en del af vores ISO certificering, hvor
kunderne er i centrum, er der afholdt mange
møder, som har medført mange nye tiltag i
løbet af 2009.
For at imødekomme den forventede nedgang
i branchen og leve op til et marked, hvor kravene skærpes i positiv retning både på HMS
og uddannelse, har vi i 2009 investeret i
mange nye kompetencetiltag.
Niels Orla Rasmussen ser imidlertidig en lille
opgang i markedet, og tror på, at Q-STARs
voksende ekspertise og mangeårige samarbejde med trofaste kunder er en styrke, som
Q-STAR kan bruge fremadrettet.
Norsk fagprøve
i stillads
John B. Jensen og Bjarne Bro Nielsen
HMS møder på projekterne i Danmark og Norge
Teoretisk undervisning af stilladspersonale
HSE møde - Dansk sektor
HMS møde - Norsk sektor
HSE møde - Dansk sektor
HMS møde - Norsk sektor
Fagprøve opstilling
Vi er i løbet af 2009/10 kommet godt i gang
med at uddanne vores dygtige stilladsfolk med
norsk fagbrev. Kvalifikationskravene for at kunne gennemføre denne uddannelse er, at medarbejderen er fyldt 25, og har 5 års dokumenteret
erfaring indenfor stilladsarbejde. Vores uddannelse foregår i Norge. Det er vores mål, at vi
får så mange kvalificerede medarbejdere som
muligt. Vores kunder stiller i dag større krav i
forhold til kurser og uddannelse.
2
Offshore Technology Days i Bergen
Q-STARs messestand i Bergen
Alice Pedersen, Niels Orla Rasmussen og Finn Helge Løseth
Q-STARs stand var velbesøgt, og gav mange gode kontakter til både eksisterende
og nye kunder og forretningsforbindelser.
På billedet herover havde Alice Pedersen
og Niels Orla Rasmussen besøg af Finn
Helge Løseth fra Beerenberg. Ca. 11.000
besøgte messen som afholdes for 10.
gang i 2010.
Opdateret certificering til
ISO 9001:2008
Q-STAR har nu konverteret til ISO 9001:2008
udgaven ved en ekstern audit gennemført af
Carsten Kjærgaard fra Dansk Standard sidst
i november. Nyt opdateret certifikat er i hus.
Q-STAR er med hvor
vinden blæser
Kompetencevurdering af
mandskab
Kasper Poulsen
Personale- og projektansvarlig
On/Offshore - Vind & Rope Access
Medarbejder-samtale
Med fortsat stor fokus på HMS/HSE,
adfærd, sygefravær, turnover og høj
kundetilfredshed er det samtidig fundet
nødvendigt, at vi alle får løftet kompetenceniveauet til et højere trin. Derfor er der
i år påbegyndt en kompetencevurdering
af den enkelte, i dagligt tale benævnt
Personalevurdering. Det betyder, at alle
kommer til en medarbejdersamtale, hvor
nuværende arbejdsindsats og egnethed
bliver evalueret på følgende områder:
Effektivitet, faglig dygtighed, fleksibilitet,
initiativ og sikkerhed. Dernæst aftales og
opstilles en uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Alle skal tage stilling
til uddannelsesmuligheder, og hvordan
man ønsker at dygtiggøre sig inden for
egne fagområder.
Sikkerhed er en kvalitet
En fortsat pro-aktiv HMS/HSE indsats
vil selvfølgelig kendetegne Q-STARs aktiviteter fremover. Vi gør meget ud af at
indarbejde sikkerhed i alle medarbejderes
bevidsthed og adfærd.
I år har et godt forslag fra en medarbejder
dannet ramme om et nyt sikkerhedsmotto, som skal ses i forlængelse af Kvalitet
er en sport: SIKKERHED ER EN KVALITET!
S ik k e r h e
e n k v a li ted e r
t!
Udover at være leverandør af industriel
manpower til olie- og gasindustrien er
Q-STAR også den professionelle samarbejdspartner indenfor manpower til vindmølleindustrien globalt.
Q-STARs brede medarbejderstab dækker
også erfarne og kvalitetsbevidste vindmølleteknikere. Vores vindmølleteknikere har alle
mange års erfaring fra vindmølleindustrien.
Sikkerhed og kvalitet spiller en vigtig rolle
for Q-STAR, hvorfor vores medarbejdere
løbende uddannes med stor fokus på sikkerhed og kvalitet.
Indenfor
vindmølleindustrien
leverer
Q-STAR blandt andet manpower til installation og service af vindmøller, reparation
af glasfiberskader samt udfører overfladebehandling på tårne og vinger.
3
Sleipner
Ormen Lange
Stilladsarbejde på
CCB basen
Q-STAR har indgået aftale med BIS om
levering af stilladsfolk med fagbrev til
Ormen Lange. Der går allerede en del
Q-STAR personale med fagbrev på projektet, og vi ser frem til et konstruktivt
samarbejde.
Sleipner er en Statoil platform. Q-STAR har
været på Sleipner flere gange for forskellige kunder, hvor der også på denne platform er blevet brugt både malere, isolatører og stilladsmandskab fra Q-STAR.
ULA
ULA er en BP platform, som Q-STAR har leveret mandskab til. Der er leveret både stilladsmandskab, malere og isolatører. Der
har været folk fra Q-STAR på ULA i lange
Kv
e n a l i te
sp t e
o rt r
perioder. Platformen er en af mange platforme, hvor der er udrejse fra heliporten i
Stavanger.
Vedligeholdelseskontrakt med
MÆRSK OLIE & GAS AS på
Dansk sektor
Q-STAR har indgået en 3-årig vedligeholdelsesaftale med MÆRSK OLIE & GAS AS
omkring "Maintenance and Production
Activities above Water" på Dansk sektor.
Rope Access som speciale
Rope Access udstyr leveret af Getmie Safe
Rope Access
4
Q-STAR kan nu som noget helt nyt tilbyde
erfarne Rope Access medarbejdere til de
mest krævende arbejdsopgaver indenfor
olie-, gas- og vindmølleindustrien.
hvor det ikke er muligt at opsætte kraner
eller lifte for udførelse af opgaver i højden. Denne erfaring har Q-STAR nu bragt
videre til vindmølleindustrien.
Fordelen ved at benytte Rope Access
er, at mange opgaver kan udføres hurtigt, sikkert og ofte med en økonomisk
gevinst til følge. Rope Access er meget
ofte benyttet på offshore installationer,
Rope Access kan blandt andet benyttes
til at udføre reparationer på vindmølletårne, glasfiberskader på vinger og
andre opgaver, som ellers normalt vil
kræve opsætning af kraner eller lifte.
Dansk Supermarked/Netto Århus
Målerudskiftning
for Intego
Saki El Jerbi
VVS entreprisen udført for Dansk Supermarked / Netto Århus.
Kim Nielsen
Kent Nielsen
Henrik Nielsen
Q-STAR VVS:
I Q-STAR VVS er det næsten modsat af,
hvad man har hørt i forbindelse med finanskrisen, vi har forrygende travlt, fordelt
på enkelte store sager og på mange små &
store servicesager.
Carsten Backs
Michael Hansen
Kent Nielsen og Saki El Jerbi i gang med
målerudskiftning i Kolding.
Kirsten Bach stopper
efter 40 år i branchen
VVS på Kirkebakkeskolen i Vejle
VVS hos Adidas i
Århus
Efter mange års tro tjeneste, først i eget
firma, VVS firmaet Ejnar Bach, og efterfølgende 5 år hos Q-STAR VVS A/S, har
Kirsten Bach valgt at gå på pension.
Blikarbejde på
Baggesens Alle
Kobberarbejde i
Smørpøt
Fra vores stol ser det ikke ud, som om den
enkelte dansker ikke har råd til at renovere
sit hus.
Badeværelser og køkkener får den helt
store tur hvilket gør, at vi har en del at se
til. Derudover laver vi også en hel del blikkenslagerarbejde.
Folk bruger gerne penge på at få nye tagrender & nedløb samt få beklædt deres gavle
med zink, kobber eller aluminium. Dette for
at forberede sig på den tid, hvor man ikke
orker at skulle bruge en stor del af sin sommerferie på at male gavle og udhæng.
Derudover er vores fornemmelse også, at
trenden er på vej mod alternativ energi, da
der spekuleres meget i klima og miljø. Her
tænkes der på solvarme, jordvarme samt
varmepumper.
Vi takker Kirsten for mange års tro tjeneste i VVS branchen og ønsker Kirsten
god vestenvind fremover.
Nye maskiner til
værkstedet
Herudover er flere af varmeleverandørerne
begyndt at komme med intelligente varmestyringer. bl.a., hvor man kan styre sit anlæg derhjemme via telefon samt modtage
alarm, såfremt der er noget galt med anlægget.
Uponors nyeste skud på stammen er et
gulvvarmeanlæg, der ikke skal indreguleres. Anlægget finder selv ud af om fremløb
er for højt. Sker dette, kommer der automatisk en alarm, som man så efterfølgende
hurtigt kan tage aktion på.
Udskiftning af bæringer på Svømmestadion
Danmark, Esbjerg
Dette er blevet meget populært, og folk er
på den måde blevet meget mere obs på,
hvor man kan optimere hvilket på sigt, kan
udmønte sig i en billigere varmeregning.
Så set over en længere periode, kan vi kun
se positiv på de næste par år - trods alt.
Sidst men ikke mindst skeles der meget til
pris og kvalitet.
Kim Nielsen & Henrik Nielsen
Jan Jensen arbejder på den nye
klippemaskine
John Pedersen og Kasper Nielsen
John Pedersen
5
Skabsprogram fra Q-STAR VVS
Q-STAR omløbsskabe
Flere valgmuligheder
Nu skal det være slut med at kravle under
jorden for at efterse og reparere omløbsbrønde til fjernvarmen. Q-STAR har fundet
en overjordisk løsning, som tilfredsstiller
alle tekniske krav, og samtidig byder på en
hidtil uset servicevenlighed.
gen ofte være en både besværlig og dyr
proces.
Alle der arbejder med fjernvarme eller
andre former for distributionsledninger,
kender problemerne med almindelige omløbsbrønde. Godt gemt under jorden byder
de på snævre og ubehagelige arbejdsbetingelser. Og i tilgift kan selve etablerin-
Kvaliteten er naturligvis den velkendte fra
Q-STAR. Skabet er udført i 2 mm galvaniseret stålplade med 10/30 mm miljøvenlig
isolering. Samtlige rør og samlinger trykprøves inden levering.
Q-STAR har taget omløbsbrønden, puttet
hele teknikken ind i et miljøvenligt og praktisk stålskab og placeret den nye unit let
tilgængeligt over jorden.
Q-STAR indføringsskabe
Q-STAR har udviklet et installationsskab
for husindføring, som tilfredsstiller alle
tekniske krav og samtidig byder på en hidtil uset servicevenlighed.
Alle, der arbejder med fjernvarme-stikledninger, kender problemerne med gennembrydning af sokkel og betongulv. Som regel
medfører dette snævre og ubehagelige
arbejdsbetingelser. Og i tilgift kan selve
etableringen ofte være en både besværlig
og dyr proces.
Q-STAR har udviklet en komplet unit i miljøvenligt design.
Kvaliteten er naturligvis den velkendte fra
Q-STAR. Skabet er udført i 1 mm galvaniseret plade med pulverbelagt overflade.
Omløbs-/målerskabe i
produktion på værkstedet
6
Monteringen er let og hurtig. Skabet leveres med en standardoverflade i grå/grøn,
som falder godt ind i omgivelserne.
En fordel er, at ventilskabet kan sættes på
alle huse på en gang – uden alle nødvendigvis behøver at være brugere af fjernvarmenettet.
To ventiler i skabet afgør om husstanden
er tilkoblet systemet eller ej.
Forbrugere, som ikke fra starten er forbrugere af fjernvarme, kan nu kobles til løbende ved blot at åbne for ventilerne.
Skabet er let og hurtig at montere.
Alle komponenter medleveres komplet eller efter aftale.
www.STARVVS.dk
Kim Nielsen & Henrik Nielsen
Afdelingsleder, Poul Christensen
Fuld aktivitet på
webshoppen
STARVVS.dk kan snart se tilbage på et spændende
første hele år på nettet.
Det har været et positivt år med mange succeshistorier. Heriblandt stadig stigende besøgstal og
stigende omsætning.
Besøgene var meget spredt i opstarten, selvfølgelig
med flest besøgende fra de større byer. Nu har vi
besøg fra alle hjørner af landet.
En skæg lille ting fra vores hverdag er, at vi opdager
rigtig mange byer i vores lille land, som vi aldrig har
hørt om.
Fordelingen af besøgene kan typisk se således ud:
Statistisk fordelign af websalg i STARVVS.dk
Samtidig har det været et år, hvor vi har
fået rigtig mange idéer til udvikling af
hjemmesiden.
Vi kan mange gange mangle nogle timer
i døgnet, men vi må acceptere, at døgnet
kun har 24 timer.
Hvad sker der egentlig på en almindelig
dag på kontoret i sådan en netbutik, vil
mange måske spørge sig selv om. Hvis
vi skal nævne forløbet på en typisk dag,
uden at pensle for meget ud, kan dagen
se sådan ud:
• Dagens ordrer skal ekspederes.
• Der skal faktureres.
• Forespørgsler skal behandles. Der
kommer mange forespørgsler både
på mail, via hjemmesiden samt forespørgsler via telefonen.
• Tilbud skal afgives.
• Der skal supporteres via telefonen.
• Der kommer kunder ind fra gaden,
som skal ekspederes.
• Selve shoppen skal udvikles, nye varer
skal oprettes, udgåede produkter skal
nedlægges, billeder til produkter skal
findes, priser skal opdateres.
• Vareteksterne bliver hele tiden udviklet og forbedret.
• Varerne i shoppen opdeles i flere grupper, for at gøre det mere overskueligt
for kunden.
• Der er løbende dialog med vores leverandører for hele tiden at være up
to date med, priser, leverancer og service, der kan komme til gavn for vore
kunder.
• Helt nye produktgrupper, som vi kunne
tænke os i shoppen, undersøges og
bearbejdes.
Vi arbejder meget med markedsføring
i forskellige medier, hvilket i øvrigt kan
være lidt af en jungle at finde rundt i,
men utrolig spændende.
Her kan vi bl.a. nævne vores bandereklame på Blue Water Arena i Esbjerg,
som på fornem vis blev publiceret i
forbindelse med fodboldlandskampen
Danmark mod Sydkorea.
Dette var nogle af opgaverne en helt
almindelig dag, så der er aldrig en dag,
hvor vi ikke kan finde noget at lave, hvilket jo er herligt.
Selv om vi har været igennem et år med
forskellige hurdler (og ikke et ord om finanskrise ), er det jo herligt, at vi kan se
udvikling hver eneste dag.
Derfor ser vi også frem til et spændende, udfordrende og positivt nyt år.
STARVVS med i landskampen mod Sydkorea på Esbjerg stadion. Her ses Søren Rieks
i aktion mod Sydkorea med STARVVS som reklame baggrund.
SISAL CITY
Restaurant, Café, VIP, Take Away og Go-Car t
Nyt VIP lokale til
eksklusive arrangementer med egen bar
og personale
Successen fortsætter i Sisal City hvorfor det har været nødvendigt at udvide
VIP lokalerne, så der nu kan afholdes
private VIP arrangementer med op til 50
gæster.
Der er yderligere kommet en lang række
nye tilbud såsom Bio-pakke, hvor Sisal
City tilbyder biografbillet og spisning til
fordelagtige priser.
Se mere på:
www.sisalcity.com
7
Tillykke til
Q-STAR
personalet
Stjerne-, Guld- og sølvdiplomer til Q-STAR ansatte:
Dennis Larsen, 15.000 timer
John B. Jensen, 15.000 timer
Carl Philip Østergaard, 5.000 timer
Allan Køhler, 10.000 timer
Torben Hansen, 20.000 timer
Rolf Urhøj, 5.000 timer
Børge Heiden, 15.000 timer
Bjarne Bro Nielsen, 10.000 timer
Jesper Dalgård, 5.000 timer
Frank Mosgaard Jensen, 5.000 timer
Henry Blåbjerg Jensen, 5.000 timer
Gert Toft modtager "fødselsdagstoilet" fra personalet i andledning af hans 40-års fødselsdag.
Michael Uggerly, 10.000 timer
SØLV (5.000 timer):
Jakob Andersen
Poul D. Torp
Jan Jensen
Michael Knudsen
Her overrækker Birgitte og Jan "gaven" til Gert
Toft.
Per Christensen, 5.000 timer
GULD (10.000 timer): STJERNE (15.000 timer):
Brian Christiansen
John Pedersen
Tim Røhl
Michael Lambertsen
James Fry
Richard Rasmussen
Jonas Post
Kent V. Mathiesen
Q-STAR til Vestkystløbet U15 damer fra BVC Volley Q-STAR sponsorerer Niels Kristian
Iversen i Speedway
U15 damer fra BVC Volley deltog 2009
i DM Holte og fik en flot 8. plads. 1.
gang de deltog og eneste hold fra
Syddanmark.
De er alle meget glade for deres flotte
træningdragter fra Q-STAR!
Flødebolleklubben
Landskamp i Esbjerg. TV2
6A Spangsbjerg-skolen
besøgte Q-STAR!
Interview af Henrik Hansen til TV2 Nyhederne.
Sølvmedalje i DBUs
pokalfinale
skolefodbold 2009
Superliga-spillerne Nicolai
Høgh og Kevin Beckmann Tim
Fra venstre: Emma, Jen, Julie, Nicklas,
Martin, Mathias og Kristian.
8
"Flødebollerne" mødte hinanden på
idrætshøjskolen i Århus i 2001. Siden
har de holdt sammen og mødes til
"Flødebolletræf". Her bliver forskellige
sportsgrene afprøvet såsom håndbold,
skattejagt, kyllingecurling, mavedans og
andre sjove ting. Signe Andersen, Dorte
Boding, Marlene Høgholm og Marianne
Urhøj Hansen er klubbens medlemmer.
EfB's U13 mesterrække vandt en fornem sølvmedalje i DBU's pokalfinale.