Sundhedsfremme på handicapområdet – styrker

Sundhedsfremme
på handicapområdet
– styrker kvaliteten og effektiviteten i kerneopgaven
”Type2dialog understøtter handicapområdet i Svendborg
Kommune med en faglig udviklingsproces. Alle ledere og medarbejdere er involveret i et spændende forløb, der taler direkte
ind i kerneopgaven på handicapområdet og med henblik på at
øge både kvalitet og effektivitet”.
Hasse Jacobsen, Centerleder, Center for Handicap
Forskningsbaseret viden
serveret i
øjenhøjde
Skal I øge kvaliteten i kerneopgaven med fokus på sundhedsfremme og opsporing af sygdom, så er “Hurtige
Vitaminer” særligt velegnet som en kickstart på processen. ”Hurtige Vitaminer” kombinerer spændende faglige
workshopdage med erfaringer fra hverdagens praksis og sikrer, at organisationen får en fælles faglig platform.
Jeres udbytte
• Evidensbaseret viden om livsstilssygdomme
• Sundhedspædagogiske metoder til sundhedsfremme
i hverdagen
• Kompetencer til at opspore og forebygge sygdomme
• Fælles fagligt sprog på tværs af organisationen
• Viden om etiske dilemmaer ift. forebyggelse
og sundhedsfremme
• Fælles fundament for den videre proces
Målgruppens udfordringer
Målgruppen er ledere og medarbejdere på botilbud for borgere
med udviklingshæmning. Ud over at have indsigt i sygdomme
og symptomer skal det pædagogiske personale være klædt på til
at samarbejde med såvel borgere og pårørende som sundhedsfaglige eksperter.
Organisationen har et stort ansvar for at fremme borgernes
sundhed og livskvalitet samt for opsporing af sygdomstegn.
Udfordringen er at finde balancen mellem borgernes ret til selvbestemmelse på den ene side og medarbejdernes omsorgspligt
på den anden.
Kollektiv læring igangsætter udvikling
Hvorfor igangsætte fælles faglig udvikling af organisationen?
Fordi alt for mange individuelle kurser skaber begrænset værdi
for organisationen. Det sker ofte, at en enkelt medarbejder eller
to drager på et kursus for at blive inspireret. Men de har svært
ved at trænge igennem med den nye viden til hele organisationen. Hermed bliver kurset et personalegode fremfor en investering i organisationen.
Skal der igangsættes en strategisk indsats, som skal udvikle kvaliteten i kerneopgaven, er det vigtigt, at alle inddrages. Er der
ikke ressourcer til at gennemføre en længere implementeringsproces, giver det i den grad mening at kickstarte det hele med
Type2dialogs “Hurtige Vitaminer”.
Kom hurtigt og godt i gang
I løbet af kort tid kan Type2dialog stå klar med et specialistteam, der tilrettelægger og lokaltilpasser processen baseret på
jeres ønsker, behov og problemstillinger. “Hurtige Vitaminer”
bygges op omkring faglige workshops kombineret med praksislæring, som iscenesættes af meget erfarne specialister.
Type2dialog faciliterer workshopdagene baseret på metoden
blended learning. Det betyder, at der veksles mellem levende og
fængende oplæg, refleksionsøvelser, dilemma-cases, filmklip mv.
Der skabes en atmosfære, hvor deltagerne bliver involveret
aktivt og personligt, idet deres egne oplevelser og erfaringer
inddrages. Det sker ud fra en etisk ramme, der indebærer værdighed, gensidig respekt, tillid og tryghed. Mellem de enkelte
workshopdage arbejder deltagerne bl.a. med hjemmeopgaver,
som kobles til egen praksis. På denne måde øges transferværdien til hverdagen – og endnu vigtigere: til borgerne. For det
er jo dem, det hele handler om!
Faglig KickStart med "Hurtige Vitaminer"
Platform
Mål og retning,
praktisk
og faglig
planlægning,
lederintro osv.
Workshop
1
Workshop
2
Workshop
3
Workshop
4
Undervisning,
øvelser,
refleksion
og dialog
Undervisning,
øvelser,
refleksion
og dialog
Undervisning,
øvelser,
refleksion
og dialog
Undervisning,
øvelser,
refleksion
og dialog
Praksisopgave
Praksisopgave
Koordinering, opsamling, anbefalinger, ledermøde
Figuren illustrerer et eksempel på “Hurtige Vitaminer”, som her inkluderer lokaltilpasning, fire workshopdage, ledersparring samt opgaver
koblet til praksis
Aktiviteterne skræddersyes naturligvis efter jeres ønsker og behov.
Eksempler på faglige emner
• Aldring, demens og udviklingshæmning
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Borgerinddragelse, SMARTE mål og målsætning
• Fagetiske dilemmaer og tværfagligt samarbejde
• Tidlig opsporing af sygdom
• Sundhed, KRAM og sundhedspædagogik
• Værdiskabende dokumentationspraksis
• Rehabilitering, empowerment og recovery
Type2dialog er jeres arbejdshest
Type2dialog har et indgående kendskab til sundhedsfaglig udvikling.
Vores læringskoncept bygger på evidensbaseret viden, og vi samarbejder
med anerkendte eksperter. Tusinder af deltagere har igennem årene deltaget i vores lokalt tilpassede udviklingsprocesser. Med et veldokumenteret, positivt udbytte.
Type2dialog er jeres arbejdshest, der sikrer, at organisationen kommer
succesfuldt igennem et forløb. Vi smøger ærmerne op, leverer både det
faglige og det praktiske og sørger for alt, lige fra personlige invitationer
i opstarten til succesfuld afrunding af forløbet.
Kontakt Type2dialog for et gratis og uforpligtende inspirationsmøde.
Ring på tlf. 3525 1350.
”Socialpædagogiske medarbejdere på landets botilbud
støder i arbejdet med sundhed og sygdom på mange
etiske dilemmaer. Type2dialogs udviklingsforløb ”Hurtige
Vitaminer” giver medarbejderne den nyeste viden, så de
bliver bedre rustet til at støtte borgerne i at opnå mest
mulig livskvalitet. Og de bliver endnu bedre til at samarbejde tværfagligt med eksperterne i sundhedsvæsnet, så
borgernes sygdomme bliver opsporet og behandlet i tide.
Det øger både kvalitet og effektivitet i kerneopgaven.”
Eva Sole Jepsen, master i sundhedspædagogik og seniorprojektleder, Type2dialog
Type2dialog ApS • Høstvej 3 • 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 3525 1350 • www.Type2dialog.dk
Norgesvej 2 • 6100 Haderslev