Fyldt af glæde over livets under, med et nyfødt barn i vore hænder

Babysalmesang i Hvidbjerg Kirke, efteråret 2015.
Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.
Svein Ellingsen
Salmebogen nr. 448 vers 1.
n r .
1 0
|
o k t o b e r
2 0 1 5
|
6 8 .
å r g a n g
R e d a k t i o n e n
Redaktionsudvalget:
Hvidbjerg
Du og jeg
Der er en af Astrid Lindgrens fortællinger om Emil fra Lønneberg, der
på smukkeste vis sætter billeder på dåbens indhold. Sådan ser jeg det i
hvert fald, og jeg har da også sommetider brugt fortællingen som
dåbstale i kirken.
Børge Larsen, tlf: 97 87 15 38
E-mail: [email protected]
Lyngs
Ingrid Gramstrup Larsen, tlf: 97 87 80 56.
Søndbjerg / Odby
Betty Lauritsen, tlf: 97 87 50 26.
Jegindø
Ingrid Noer Nielsen, tlf.97 87 90 28
E-mail: [email protected]
Ansvarshavende
redaktør:
Lars Grønbæk Sandfeld
tlf: 97 87 11 15. E-mail: [email protected]
Mødestof sendes til
lokalredaktørerne!
Deadline for
december: 24. oktober
Fotos:
Rikke Feraru, Christen Gade, Ernst Møller Lauridsen
og ukendt fotograf
Emil fra Lønneberg laver jo skarnsstreger, de er oftest ganske uskyldige,
lavet i tankeløshed eller bare fordi han får så mange ideer. Men i denne
fortælling har han virkelig lavet skarnsstreger Så Emil sidder som straf i
værkstedet og snitter sine træmænd. Men da han vil ud igen, opdager
han, at døren er haspet udefra. Det er Line, køkkenpigen, der har gjort
det. Hun er blevet godt sur, for det er hende, mange af skarnsstregerne
er gået ud over.
Men Emil finder på råd. Han kravler op igennem skorstenen og sidder
snart på taget af værkstedet, sort og godt sodet over det hele.
Det er en ”myling” – hviner køkkenpigen Line. Hun tror, hun har set en
slags svensk spøgelse.
Men karlen Alfred ser igennem alt smudset og soden, og han genkender sin gode ven Emil.
Alfred går hen til gavlen af værkstedet, lige under Emil, og han breder
armene ud. ”Hop, Emil”, siger han. Og Emil hopper, lige ned i favnen på
Alfred.
Og så går de i den lyse, svenske sommeraften ned til skovsøen for at
bade. Og det kan Emil sandelig også trænge til. Og nede i Katholtsøen
blandt hvide åkander svømmer Emil og Alfred rundt i det kølige vand,
og oppe under himlen hænger julimånen rød som en lygte og lyser for
dem.
Mens de svømmer rundt udbryder Emil: ”Du og jeg Alfred”. ”Ja, du og
jeg Emil”, svarede Alfred. ”Det skulle jeg mene”.
Det er en gensidig kærlighedserklæring uden store ord, men vi tager
K o n t a k t
Pr æster
Hvidbjerg/ Lyngs
Lars Grønbæk Sandfeld
Sembvej 3, 7790 Thyholm
tlf: 97 87 11 15
E-mail: [email protected]
Ugentlig fridag mandag.
2
Jegindø
Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1, Jegindø.
tlf: 97 87 90 03
E-mail: [email protected]
Ugentlig fridag mandag.
For m ænd
Søndbjerg/Odby
Erik Bitsch
Konstitueret sognepræst
tlf: 97 88 44 91 / 22 96 44 91
E-mail: [email protected]
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.
E-mail: [email protected]
Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Svende Grøn,
tlf: 97 87 12 24.
E-mail: [email protected]
ikke fejl af dybden. Emil og Alfred er knyttet tæt
sammen.
Det er det, der minder mig om dåben i kirken. ”Hvad
er barnets navn?” bliver der sagt. Og børnene bliver
døbt i Guds navn – I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Også her er der et du og et jeg. Gud og
barnet – barnet og Gud.
Navnene bliver nævnt over for hinanden og udtrykker en ubrydelig samhørighed i afgrundsdyb kærlighed, og det er vel dåbens betydning. Et du og et jeg
sat over for hinanden, en grænseløs tillid, en favn vi
kan hoppe ned i og blive modtaget af, også når vi er
sodede, snavsede og langt væk.
Om Astrid Lindgren også har tænkt det på den
måde ved vi ikke, men det er da bemærkelsesværdigt, at det netop handler om afvaskning af smuds
og urenhed – om renselse på den dag, hvor Emil
virkelig har lavet skarnsstreger. Det er på denne
aften vi hører den ordknappe kærlighedserklæring
ude i søen – i de rensende vande.
Uanset om Astrid Lindgren har tænkt på det eller ej,
så er det en smuk beskrivelse af det forhold, at vi har
brug for en kærlighed, der ser og kender os igennem
smudset og tilgiver og er parat til at starte på en frisk
med os.
Hvis jeg også skulle prøve at knytte en bibelhistorie
til, så tænk på historien om Jesus, der kalder svindleren og pengepugeren Zakæus ned fra træet, fordi
han vil spise hos ham. Minder det ikke lidt om Alfred,
der står ved værkstedsgavlen og opfordrer sin
tilsmudsede ven til at springe lige ned i favnen på
ham.
Jan Bjerglund, sognepræst Resen-Humlum Kirker
Du og jeg...
Gr avere
Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83.
Jegindø
Ernst M. Lauridsen
Jegindø kirkegårdskontor
tlf: 51 50 86 85.
tlf.: 97 87 93 23
Lyngs
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76
K irker
Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm K irkecenter
Nørregade 17, Hvidbjerg.
3
*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke
Dåb:
8. august: 23. august: Liva Vangsgaard Madsen
Atle Noe Meilandt Nielsen
Vielse:
8. august: Malene Vangsgaard Kristensen
og Allan Henrik Madsen
Begravelse:
12. august: Villy Olesen
Jegindø Kirke
Vielse:
8. august: 8. august: Charlotte Christensen
og Thorbjørn Futtrup Jacobsen
Kristina Brændgaard Holm
og Morten Vangsgaard Jensby
Søndbjerg Kirke
Begravelse:
28. august: Jens Kristian Stig
Odby Kirke
Dåb:
9. august: Clara Marie Gade Schou Karlsen
Spil Dansk Dagen, torsdag den 29. okt 2015
En enestående mulighed for at synge og lytte til
danske ord og toner fr a morgen til aften
Her et uddr ag af dagens progr am på Thyholm:
• Kl. 8 - 9: Morgensang for alle i Midtpunktet.
• Kl. 17: Spaghettigudstjeneste i Søndbjerg kirke med efter
følgende spisning i konfirmandstuen i Søndbjerg.
• Kl. 19-19.50: Koncert i Hvidbjerg kirke: Carl Nielsen i 150 år.
• Kl. 20: K affe i Midtpunktet.
• Kl. 20.30 – 21.30 i Midtpunktet: Halfdan R asmussen i 100 år.
Ved koncerterne kl. 19 og 20.30 medvirker Ulrik R. Damm, tidligere organist ved
henholdsvis Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i R anders, og Birgitte K aas
Sørensen, tidligere korist ved Sct. Clemens Kirke i R anders og kirkesanger ved
kirkerne i Kousted og R åsted samt nuværende korist ved Sct. Mortens Vok alensemble.
I Hvidbjerg kirke vil det komme til at handle om Carl Nielsen. Der vil være orgelstykker, solo, fællessalmer/sange og fortælling om komponisten.
Senere i Midtpunktet kommer vi “Rundt om Halfdan”. Der er nye og gamle sange af
Halfdan R asmussen på progr ammet, flere fællessange samt fortælling om denne
spændende mand!
Så syng da, Danmark…..
4
Kirkelig vejviser:
Hvidbjerg-Lyngs:
Jegindø:
Indre Mission:
Betty Hargaard, Solsortevej 4,
tlf. 97 87 15 34 – [email protected]
INDRE MISSION:
Kirsten Graversgård, Kongevejen 1, tlf. 97 87 92 18,
mail: [email protected]
Alle Hjem:
Ester Hebsgaard Jensen, Munkevej 12.
tlf. 97 87 13 79 - [email protected]
FDF:
Kredsleder: Kjeld Graversgård, Kongevejen 1,
tlf. 97 87 92 18 - [email protected]
Danmission:
Else Toftdal, Fasanvej 25,
tlf. 97 87 18 75 – [email protected]
KLF:
Svend Erik Thing, Nørskovvej 2, tlf. 97 87 93 37
Mission Afrika:
Martha Christensen, Nørregade 1B,
tlf. 97 87 10 55 – [email protected]
Unge Hjem:
Karen og Steen Torstensen, Søndervænget 31,
tlf. 97 87 16 57 - [email protected]
Grundtvigsk Forum:
Oluf Vestergaard, Rosenvænget 17,
tlf. 97 87 24 48 – [email protected]
Soldatervennekredsen:
Jens Kr. Bach-Mose, Hovedvejen 54,
tlf. 97 87 11 65 – [email protected]
Søndbjerg – Odby:
Indre Mission:
Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25.
Tlf. 97 87 52 58 – [email protected]
Bibelkredsen:
Betty Lauritsen, Saturnvej 8,
Tlf. 97 87 50 26 – [email protected]
FDF:
Louise Gadegaard, Søndbjerg Strandvej 26,
tlf. 97 87 51 57 – [email protected]
KFUM og KFUM:
Formand: Jesper Hargaard, Skærshøjvej 17,
tlf. 28 68 50 08 – [email protected]
Mokken: Brian Lauritsen, Floulevvej 15,
tlf. 22 30 66 53 – [email protected]
Ungdomsklubben:
Jens Christian Møller, Skærshøjvej 5,
tlf. 20 29 63 44 – [email protected]
Voksen- og familiearbejdet: Rie og Poul Borg,
Trinoddevej 6, tlf. 21 61 69 63 – [email protected]
Thyholm FDF:
Kredsleder: John Michaelsen, Kalkværksvej 6,
tlf. 97 87 19 59 – [email protected]
KLF – Kirke og Medier:
Børge Larsen, Munkevej 7,
tlf. 97 87 15 38 – [email protected]
5
R u n d t
i
s o g n e n e
www.thyholmkirker.dk
Alle Hjem
Mandag den 26. okt. kl. 19.30: Bibeltime hos Dorit og
Vagn Olesen, Valmuevej 20.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. okt. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg Præstegård.
Unge Hjem
Mandag den 26. okt. kl. 19.30: Møde hos Kirsten og Kjeld
Graversgård, Kongevejen 1, Jegindø.
Hvidbjerg/Lyngs
Solvang
Tirsdag d. 13. okt. kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste
Tirsdag d. 27. okt. kl. 15.00: Andagt ved Lars Sandfeld.
Indre Mission
Lørdag d. 3. okt. Bustur til ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter.
Nærmere oplysninger fås hos Betty Hargaard, tlf 97 87 15
34/60 73 52 49.
D. 7. og 8. okt. Temaundervisningsaftner i Heltborg. (Se
under fælles program.)
Onsdag d. 28. okt. kl. 18.00 indbydes der til hyggeaften
med fællesspisning i Hvidbjerg Præstegård.
(Se under fælles)
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Præstegården, Sembvej 3 : Præst ved Bøvlingbjerg Valgmenighed, Marianne
Nørgaard Gyldenkærne:
”Fra Paris til Bøvling – om kulturmøde og identitet”
Efter 17 år uden for Danmarks grænser, fortæller Marianne om kulturmøde og tanker, om at høre hjemme i arbejdet som dansk præst i både Sydslesvig og Frankrig.
Lyngs Bibelkreds
Torsdag d. 8. okt. kl. 19.30 hos Grethe og John Larsen,
Møllegade 15, Lyngs.
Strandgudstjenesten i Søndbjerg
6
Jegindø
Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Kirken
Søndag d. 25. okt. kl.16: Koncert med Thisted Kirkes Drengeog mandskor.
Menighedsr ådet
Onsdag d. 7. okt. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Hvidbjerg
Præstegård.
Indre Mission
Lørdag den 3. okt. ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter.
Kredsen arrangerer bustur
Onsdag-torsdag den 7. og 8. oktober Temaundervisningsaftener i Heltborg Kirke og Missionshus.
(Se under fælles program.)
Onsdag den 14. oktober kl. 19.30: Mannakorn i Emaus (missionshuset). Kaffebord
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30: Sangaften i Emaus (missionshuset) ved organist Christen Birkebæk og kirkesanger Ellen Pedersen. Kaffebord
Alle er meget velkomne
Yderligere oplysninger gives på tlf. 97 87 92 18, Kirsten Graversgård
FDF
Lørdag – søndag den 24. – 25. oktober: Overnatning i kredshuset
Søndag den 25. oktober: BUSK-gudstjeneste kl. 10.30 for
hele kredsen
Lørdag den 31. oktober: BØF på Hardsyssel Efterskole for
puslinger og tumlinger
Klassemøde hver mandag:
Puslinger kl. 18.30 – 20.00
Tumlinger kl. 18.30 – 20.00
Pilte og væbnerelever kl. 18.30 – 20.00
Fælles Program
KIRKEKONCERT
i Jegindø Kirke:
Søndag d. 25. okt. kl.16:
Koncert med Thisted Kirkes Drenge- og mandskor.
Søndbjerg /Odby
Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Søndbjerg og Odby Kirker
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 8. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Musikalsk tankerum:
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00 - 21.00 i Søndbjerg Kirke. Organist Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på orgel. Du kan komme og gå som det passer dig
inden for det afsatte tidsrum.
Spaghettigudstjeneste
Torsd. d. 29. okt. kl. 17 i Søndbjerg Kirke.
Indre Mission
Lørd. d. 3. okt. ” Syng den igen”.
Onsd. d. 7. og torsdag d. 8. oktober.
Se under fælles program.
Bibelkredsen
Mandag d. 5. oktober kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4.
Tekst: Mark. 2,1-12.
KFUMs Soldater mission
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3. Sognepræst Ole Rasmussen, Gjellerup taler og fortæller om KFUMs Soldatermission set fra soldaterhjemslederens og fra feltpræstens synsvinkel.
Caféeftermiddage:
7. okt. kl. 14.30 i Hvidbjerg Præstegård:
Leif Rønne, tidligere Struer skolehjem: Mit liv med
udsatte børn.
21. okt. kl. 14.30 i Hvidbjerg Præstegård:
Marianne Hvid fortæller og viser billeder fra en tur til
Burma i januar 2015.
Indre Mission
Lørdag d. 3. oktober i Skjern Kulturcenter. ”Syng den
igen.”
Onsdag. 7. oktober kl. 19.00. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i Heltborg Kirke. Derefter kaffe og bibelforedrag i Heltborg Missionshus. Medvirkende: Sognepræst Peter Noer, Frøslev.
Torsdag d. 8. oktober kl. 19.30. Bibelforedrag i
Heltborg Missionshus. Medvirkende: Missionær Christen
Peter Olesen, Ejstrupholm.
Onsdag d. 28. okt. kl. 18.00.
Hyggeaften med fællesspisning i Hvidbjerg Præstegård.
Anne Mette Vestergård vil indlede aftenen med en
andagt. Derefter er der mulighed for spil af forskellige
slags, eller bare hyggesnak, inden aftenen slutter med
kaffe kl. ca. 21.30. NB: Tilmelding er nødvendig til Elly
Christensen senest d. 21. okt. på tlf: 97 87 14 92 / 40 89 65
79, mail: [email protected] Ønskes kørsel da kontakt Jens
Kr. Bach-Mose på tlf: 23 61 04 65.
Pris: 60 kr. Arrangør: Hvidbjerg IM. Alle er meget velkomne.
Spaghettigudstjeneste i
Søndbjerg kirke
Torsdag d. 29. okt. kl. 17.
Efterfølgende spisning i konfirmandstuen.
7
Gudstjenester | oktober 2015
Hvidbjerg
4. 18.s.e.trin.
kl.10.30
11. 19.s.e.trin.
kl. 9.00
18. 20.s.e.trin.
kl. 9.00
25. 21.s.e.trin.
kl.10.30
1.11.Alle Helgen
kl.14.00
Lyngs
Ole Smidt og Jette Haahr Pedersen
medvirker på orgel og fløjte
Kirkekaffe
Erik Bitsch. Kirkekaffe
BUSKGUDSTJENESTE, BØRNEKIRKE
Vi mindes årets døde
Lyngs Kirke er midlertidig lukket.
Derfor henvises til nedenstående gudstjenester i Hvidbjerg Kirke!
4. 18.s.e.trin.
kl.10.30 Ole Smidt og Jette Haahr Pedersen
medvirker på orgel og fløjte
11. 19.s.e.trin.
kl. 9.00
18. 20.s.e.trin.
kl. 9.00 Erik Bitsch
25. 21.s.e.trin.
kl.10.30 BUSKGUDSTJENESTE,BØRNEKIRKE
1.11.Alle Helgen
kl.14.00 Vi mindes årets døde
Jegindø
4. 18.s.e.trin.
11. 19.s.e.trin.
18. 20.s.e.trin.
25. 21.s.e.trin.
1.11.Alle Helgen
kl.10.30
INGEN
kl. 9.00 Kirkekaffe
kl.10.30 BUSKGUDSTJENESTE.
kl.19.00 Vi mindes årets døde
4. 18.s.e.trin.
11. 19.s.e.trin.
18. 20.s.e.trin.
25. 21.s.e.trin.
1.11.Alle Helgen
INGEN
kl.10.30 Ebbe Fibiger
INGEN
kl.10.30 Kirkekaffe
kl. 9.00 Vi mindes årets døde
4. 18.s.e.trin.
11. 19.s.e.trin.
18. 20.s.e.trin.
25. 21.s.e.trin.
1.11.Alle Helgen
kl. 9.00 Lars G. Sandfeld
INGEN
kl.10.30
INGEN
kl.10.30 Vi mindes årets døde
Søndbjerg
Odby
www.bibelselsk abet.dk/BrugBibelen/Pr aedikentekster.aspx