Silds kirkeblad_menighed.indd

juni - juli - august 2015
SILDS KIRKEBLAD 3
ebladet
Kirk
p å S il d
2
Silds kirkeblad 3
Kirkelige handlinger
Dåb
Roland Engemann Froeschel
marts 2015
København/Tinnum
Maria Manstedt
marts 2015
København/Venningstedt
Fødselsdage
Vielse
Josef Ewald Weißenberger
60 år
11. april 2015
Überlingen/Vesterland
Mogens Frey - 70 år
15. april 2015 - Vesterland
Erkel Johannsen - 65 år
28. juni 2015
Kejtum/Koldenbøttel
Liat & Petra Abdool
februar 2015/Vesterland
Peter Erichsen - 70 år
21. juli 2015 - Vesterland
Valentina Adol’fovna Ratke
april 2015 - Vesterland/Ukraine
Bisættelse
Begravelse
Erwin Högel - 75 år
13. august 2015 - Vesterland
Gerda Ellen Hedwig Lewerenz
f. Viereck
maj 2015/Vesterland
Silds kirkeblad 3
3
Seniorklubben
24. juni 2015
Seniorklubben drikker kaffe i Venningstedts nye kurhus fra kl. 15 – 15.45.
Derefter besøg i Galleri Herold fra
kl. 16 – 17, som udstiller malerier
af den nordtyske realist Friedel Anderson.
29. juli 2015
Seniorklubben besøger Vesterlands
kasino kl. 15.00. Der bliver mulighed
for at spille Black Jack og enarmet tyveknægt. Kl. 16.30 møde med Silds borgmester Niklas Häckel samme sted.
26. august 2015
Seniorklubben tager på udflugt til
Kejtum. Kl. 15 – 15.45 kaffe på Hotel
Aarnhoog i Gaat. Fra kl. 16 – 17 besigtigelse af jøden Franz Korwans maleriudstilling ”Ich gehe schweren Herzens
von der Insel...”
4
Silds kirkeblad 3
Konfirmation
søndag den 3. maj i Staldkirken
Paul Laines Leander Baute - Tinnum
Finn-Luca Röhner - Vesterland
Silds kirkeblad 3
5
6
Silds kirkeblad 3
7
Silds kirkeblad 3
Lørdag den 20. juni 2015
Årsmøde i Kejtum fra kl. 13.45 - 18.00
kl. 13:45
Skolegården - Boderne åbner
kl. 14:00
Optog fra skolen gennem Kejtum
(Ikke fra parkeringspladsen!)
Skolegården - Tønder Brass Band spiller
kl. 14:30
kl. 15:00
Officiel åbning
Sang: ”Der er et yndigt land”
Velkomst
Hilsen fra Folketinget
Sang: ”Vennesangen”
Optræden ved skolens elever og vinderne af årets
Henner-Krogh-Pris „Duo åntatumånta“
Fællessang
I hallen Kaffebord
Tale ved Mette Bock, formand for Grænseforeningen
og medlem af Folketinget
Fællessang
Ungdomstale ved Lena Baute
Korte hilsener
og i teltet Sodavand og boller til børnene
Børneunderholdning ved gøgleren Anton Niemann fra DK
kl. 16:30
Skolegården – Holger Schreibers
Marimba-Steelband fra Flensborg
kl. 17:30
Grillmad
kl. 18:00
Flagene tages ned
8
Silds kirkeblad 3
Arrangementer
18. juni 2015
27. juni 2015
Valg til Folketinget i Danmark
20. juni 2015
Sydtønder amt og Tønder Grænseforening tager på udflugt til Sild.
1. juli 2015
Årsmøde i Kejtum fra kl. 13.45 - 18.00.
Se mere på side 6-7.
21. juni 2015
Friluftsmøderne afholdes i Flensborg, Slesvig og Tønning fra kl. 13.30.
50 året for oprettelsen af Kontaktudvalget ved forbundsregeringen
markeres ved en festlighed i Berlin
med deltagelse af bl.a. forbundsdagspræsident Dr. Norbert Lammert og
officielle gæster fra Danmark.
9
Silds kirkeblad 3
5. juli 2015
11. juli 2015
Menigheden inviterer sammen med
Sild danske børnehave til familiegudstjeneste kl. 11.00 i Staldkirken.
Efterfølgende er der fællesspisning i
præstegårdens have.
Sild danske børnehave inviterer til
sommerfest. Det starter kl. 14.00 i
skolens gymnastiksal med børneteaterstykket ”Konen i mudderpølen”.
Festen fortsætter i børnehaven kl.
15.00 med ”Olympiade” og grillmad.
7. juli 2015
31. juli 2015
SSF Sild inviterer til dansk-tysk
Strikkecafé i det tyske pastorat i List
fra kl. 15.00.
SSF Sild inviterer til sommerfest fra
kl. 16.00 i Kulturhuset under mottoet
”Bevægelseslege”. Der bydes på Wii
og traditionelle lege. Endvidere serveres der snobrød og grillmad og lidt
underholdning er der også sørget for.
4. august 2015
SSF Sild inviterer til dansk-tysk
Strikkecafé i Kulturhuset kl. 15.00.
10
9. august 2015
Silds kirkeblad 3
23. august 2015
Økumenisk gudstjeneste kl. 11.00
på List havn med Søster Francisca,
Petra og Jon Hardon Hansen
16. august 2015
Gudstjeneste kl. 11.30 i Skt. Thomas
kirke i Hørnum. Efterfølgende fælles brunch hos Maike Hauschildt i
Strandstr. 22.
Facebook
Menigheden på facebook
Skanderborg Grænseforening arrangerer det årlige folkemøde på Ejer
Bavnehøj nær Skanderborg med kultur- og kirkeminister Marianne Jelved og formand for SSF Jon Hardon
Hansen som hovedtalere.
Dagen begynder kl. 11.00 med en
gudstjeneste. Derefter spisning af
medbragt madpakke ude i det fri og
fra kl. 13.00 holdes talerne.
Silds kirkeblad 3
Foreningsnyt
Henner-Krogh-Pris 2015
Den 9. marts 2015 afholdtes i CCS i
Vesterland den 26. udgave af HennerKrogh-Prisen. I år var det to Duborgelever fra Sild, der vandt prisen som
bedste musikalske gruppe. Det var
Lena Meroé Baute og Merret Krasa,
der med deres duo ”Åntatumånta”
(fastlandsfrisisk = myre) vandt 1.
prisen. Men ikke nok med det. De to
unge kvinder blev også belønnet med
Reinhard Mey - Prisen for deres lyriske evner ud i det tyske.
Das dritte Auge des Mondes
Ewig zieht er seine Runden
Ganze Welten trennen euch
Und heulst du dann dem Monde zu
Verspricht er dir Geleit
Kannst du noch einen Schritt zurück
Denn deiner Worte Überfluss
Bald endeten in einem Kuss
Und führten dich zum Glück
Traust du dich einen Schritt voraus
Wo Aug’ und Sinn noch nicht geschaut
Geschichten-Enden schon erbaut
Die Jugend erstickte daran
Doch die Früchte vom Mondscheinbaum
Klangen wie – zufällig erhaltene Post
Wie Unwetter des Augenblicks
Verloren der Gedanke im Raum
Taumelst du noch von Winden umtost
Glaubst du noch immer das Wissen erhelt?
Denn während du schon dem Wahnsinn verfällst
Verspricht die Trauer dir Trost
Du hörst zu und lächelst vor Glück
Auch wenn auf den Lippen ein Lächeln thront
Denn eines verspricht dir sicher der Mond
Du findest den Weg nie zurück
11
12
Silds kirkeblad 3
Navneforandring
SSF Silds hjemmeside
SSF Silds bestyrelse har besluttet at
synkronisere to navne, så de stemmer overens med indholdet. Fremover hedder Kulturhuset i List ”Sild
danske Kulturhus” og Aktiv-Caféen i
Kejtum ”Aktiv-Café Sild”.
Bestyrelsen har besluttet at bede
Petra Jedryas, List, om at designe en
ny hjemmeside for SSF Sild. Udgifterne ligger på omkring 1000 €.
Hvis eet af vore medlemmer er
ferm til IT og har lyst til at ajourføre
hjemmesiden løbende er vedkommende velkommen til at kontakte
formand eller næstformand.
Sild danske Kulturhus
I Kulturhuset i List har det været nødvendigt at rense kælderskaktene og
beklæde ristene med et net, der hindrer blade og ”vilde dyr” i at falde ned
i dem.
Ny SSF kulturkonsulent
Bestyrer
Bestyrerboligen på 1. sal er fortsat
ledig. Hvis ikke der findes en efterfølger til Nina G. Sørensen kunne det
tænkes, at Skoleforeningen får lejligheden tilbudt som personalebolig.
Aktiv-Café Sild
På sit sidste møde har SSF Sild bevilliget 661 € til anskaffelse af et curlingtæppe til caféen i Kejtum. Alt i
alt koster tæppet 2101 €. Via Tønder
Amts Grænseforening modtog SSF
Sild 700 € fra en fond. Caféens aktive
har selv samlet 800 € ind.
Nyt køleskab
Som led i projektet nyt foreningskøkken i Kejtum anskaffer SSF Sild
et nyt køleskab med glasdør på hjul
til godt og vel 1100 €. Næstformand
Karin Horup arbejder fortsat med at
indhente tilbud på, hvad et nyt køkken inklusive udgifter til håndværker
kommer til at koste. P.t. ser det ud til
at ligge på godt og vel 30.000 €.
Fra og med den 15. juli 2015 overtager
Nina Lemcke, Harreslev, posten som
leder af kulturafdelingen efter Boris
Erben, som har ønsket at stoppe som
SSF’s kulturkonsulent.
Nina Lemcke, 35 år, har taget studentereksamen fra Duborg-Skolen
og bl.a. læst internationalt management, nordisk filologi, tysk litteraturvidenskab og pædagogik på hhv.
Flensborgs og Kiels universitet.
Slesvig-Holstens sprogpolitik
Den 5. maj i år vedtog kabinettet i Kiel
en handlingsplan for en sprogpolitik.
Mindretalssprogene dansk, frisisk,
romanes og plattysk skal beskyttes
og fremmes for at sikre delstatens
sproglige mangfoldighed, som er
enestående i Europa.
Chartasprogene som de også kaldes
skal fremover forankres i SlesvigHolstens uddannelsessystem lige fra
vuggestue til regionens universiteter.
13
Silds kirkeblad 3
Endvidere får mindretalssprogene
i forvaltningen samme status som
tysk, der ifølge forbundslov er ”Amtssprache”. Udgifter mht. oversættelse
af dokumenter pålægges ikke længere
mindretalsborgerne men overtages af
myndighederne.
Kirkenyt
Den tredje hovedsøjle i handlingsplanen er mindretalssprogenes synlighed i det offentlige rum. Her tænkes på tosproget skiltning på byskilte
og offentlige bygninger, men også på
regionale TV- og radiostationers forpligtelse at sende på dansk, frisisk, romanes og platttysk.
Næste år - mandag den 21. marts
2016 – fylder Staldkirken 40 år og
klokkestabelen 20 år tirsdag den
22. september 2016.
Coverkoncert Bryan Adams
SSF Sild og VUI’s bestyrelser har siddet sammen og evalueret sidste års
coverkoncert i Rantum. Arrangementet gav et underskud på 2855,75€,
som SSF og VUI har delt.
Det blev drøftet, hvor vidt man ønskede at fortsætte samarbejdet. Hvis
svaret er ja, vil der blive nedsat et
koncertudvalg, der skal tage sig af
planlægningen af kommende fælles
arrangementer.
Det blev bemærket, at lejen for produktionshallen i Rantum var meget
høj, og at man derfor skulle kigge på
gunstigere spillesteder på øen.
Den ny kursal i Venningsted, ”Kursaal hoch 3” med plads til 500 personer, kunne eksempelvis være en
billigere løsning, der samtidig havde
den fordel at være tættere på Vesterland.
Staldkirke og
klokkestabel
Jubilæerne har menighedsrådet besluttet at ville fejre søndag den
29. maj 2016 med en festgudstjeneste i Skt. Niels kirke, hvortil også
pastor Fritz Petersen og hans hustru
Siw samt en række årgange guldkonfirmander bliver inviteret.
Det var Fritz Petersen, der i 1972 tog
initiativet til at bygge den tidligere
staldlænge om til kirke- og menighedssal sammen med fem-seks frivillige hjælpere. Det tog dem godt og
vel tre år at færdiggøre visionen, til
dels hjulpet af nogle faglærte murer.
Afsked
Den 11. april flyttede menighedsrådets bisidder Doris Krasa, Hørnum, tilbage til sin hjemby Bielefeld.
Menighedsrådets formand takker
Doris for sin indsats til gavn for menighedsarbejdet igennem de sidste
godt og vel 8 år. Hun ønskes held og
lykke og Guds velsignelse.
14
Silds kirkeblad 3
Sild danske vuggestue
Hedigenwai 5 - Vesterland
Åbningstider fra
kl. 07.30 - 15.30
Kontaktperson:
Børnehaveleder Kai Tove Zilkenat
Tlf. 0461-504793538
Mail: [email protected]
SERVICE SPALTEN
Adresser
Menighedsrådsformand:
Iris Frank
Mobil: 0162-1767889
e-mail: [email protected]
Kasserer:
Ellionor Nissen
tlf. 04651-22406
e-mail: [email protected]
Sognepræst:
Jon Hardon Hansen
tlf. 04651-2 28 92, mobil: 0162-20 60 395
fax 04651-2 30 88,
e-mail: [email protected]
Spendenkonto:
Saldo per 15.02.2015 : 919,75 €
Friweekender:
Jeg holder friweekend lørdag - søndag den
25.-26. juli og lørdag-søndag den 29.-30
august. Pastor Bach Nielsen, Aventoft, tlf.
04664-212 er bagvagt begge weekender.
Organist:
David Kaplan, tlf. 04651-877244
Sognemedhjælper & kirketjener:
Hildegard Erichsen, tlf. 04651-834054
Kirketjener:
Katrin Haas, tlf. 04651-880247
“Silds kirkeblad” • Redaktion: Jon Hardon Hansen (ansvarsh.)
Layout: Layout & Copy, Sydslesvigsk Forening e.V., Flensborg
Næste nummer udkommer september 2015.
HUSK!
Betal din kirkeskat
Kirkeskat indbetales til:
Nospa Vesterland
IBAN: DE31 217 50 0000 130 031 461
BIC: NOLADE 21 NOS
Donationer til renovering
af Staldkirken:
Nospa Vesterland
BLZ: 217 500 00
Kto: 130 410 319
www.dks-folkekirken.dk • www.kirchen-auf-sylt.de
15
Silds kirkeblad 3
Stjernehimlens myter
Om sommeren er der ikke mange timer
til at dyrke stjernerne på den mørke
himmel. Man skal enten stå tidligt op
eller gå sent i seng for nætterne er korte
men fascinerende.
Liggende på ryggen i det saftigt grønne græs
en lun sommernat og lade sig bjergtage
af Sommertrekantens tre stjerner Deneb,
Altair og Vega er en grænseoverskridende oplevelse.
En klar stjernehimmel fuld af myter,
som drager det lille
menneske ind i
dets univers. Stjernetæppet et vidnesbyrd om Skaber- guds utrolige
ødselhed.
Men også et vidnesbyrd om, at der
skal mere end blot
een lyskilde til for
at trænge mørkets
magter tilbage. Så
derfor - med et
umådelig generøst
penselstrøg maler
himlens og jordens
Herre millioner af
stjernebilleder på hæmisfærens krumme lærred. Stjerneformationer, der alle
kan fortælle en historie om medgang og
modgang i det grænseløse kosmos.
Stjernebilledet Svanen er eksempelvis
myten om Apollon, Lysets Gud, som var
søn af Zeus og Leto. Den nat han blev
født på øen Delos, kom svanerne flyvende i store flokke fra landet Lydien.
De fyldte luften med sang og fulgte
fremover Apollon på alle hans veje.
Som voksen fik han selv en søn ved navn
Kyknos, som betyder svane. Drengen
voksede op og blev en dristig helt, der
mente han kunne klare alt.
En dag gik det galt for ham. Fjenden forfulgte ham, og han måtte flygte op på
toppen af et højt bjerg. Men i stedet for at
overgive sig og ende i et fængsel, kastede
han sig ud fra bjergtinden.
For øjnene af de måbende fjender, forvandledes han til en
flot svane, der fløj
bort og undgik en
tilværelse bundet til
mørkets lænker.
En smuk myte om
hvorledes mod kan
forvandle selv den
mest håbløse og perspektivløse situation
til en ny og fri fremtid.
En verden, hvor tillid
åbner aflåste døre,
bag hvilke solens rige,
mulighedernes land,
åbenbarer millioner
af opløftende stjerneformationer.
Når man er landet et nyt sted i sit liv,
burde man tage kikkerten og betragte
Svanens øje, som sidder modsat stjernen
Deneb og hedder Albireo. Det er himlens
smukkeste dobbeltstjerne. Den ene lyser
orange mens den anden skinner i et blåt
skær.
Så spring modigt ud i livet fra sengekanten, klittens tinde, Herrens kors, troens
anker, hjertets puls eller kærlighedens
top og grib en flig af skaberværkets overvældende lyshav. Hvilken solstrålehistorie.
Jon Hardon Hansen, Sild - Söl
Gudstjenester
21. juni 2015
kl. 10.30
Vesterland
3. søndag
e. trinitatis
Det fortabte får
Pastor Morten Mortensen
Årsmøde
28. juni 2015
kl. 10.30
Vesterland
4. søndag
e. trinitatis
Om dømmesyge
dansk-tysk
5. juli 2015
kl. 11.00
Vesterland
5. søndag
e. trinitatis
Familiegudstjeneste
12. juli 2015
kl. 10.30
Vesterland
6. søndag
e. trinitatis
Om vrede
19. juli 2015
kl. 10.30
Vesterland
7. søndag
e. trinitatis
Zakæus
26. juli 2015
kl. 10.30
Vesterland
8. søndag
e. trinitatis
De falske profeter
Pastor Hartung
dansk-tysk
2. august 2015
kl. 10.30
Vesterland
9. søndag
e. trinitatis
Den uærlige godsforvalter
9. august 2015
kl. 11.00
List havn
10. søndag
e. trinitatis
Økumenisk
dansk-tysk
16. august 2015
kl. 11.30
Hørnum
11. søndag
e. trinitatis
Farisæerne & tolderne
Brunch
23. august 2015
kl. 10.30
Vesterland
12. søndag
e. trinitatis
Den døvstumme
Pastor Hartung
dansk-tysk
30. august 2015
kl. 10.30
Vesterland
13. søndag
e. trinitatis
Den barmhjertige
samaritan
6. september 2015
kl. 10.30
Vesterland
14. søndag
e. trinitatis
De ti spedalske