Tele Patch Panel - Lan-Com

Tele Patch Panel
25/50 port
Specifikation
Anvendelse
• 25 eller 50 port - 19" 1 HE
Anvendes til afslutning af telebackbone-
• RJ45 Jack, uskærmet
kabler. Antallet af porte svarer til antallet
• LSA blok
• Aktive pins: 36, 45 - RJ45-8P4C
af par i telekablet (50 eller 25). For at
spare plads fylder de kun en højdeenhed. Aktive pinne er 4+5 og 3+6.
For montage skal anvendes en LSA
termineringstang.
Tele Patch Panel • 25/50 port
Panel
482 mm
Jack
25 port: 44 mm
50 port: 42 mm
Jordkabel
LZA blok
25 port: 132 mm
50 port: 163 mm
PC board
25 port
50 port