Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet af

Forord
Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet af specialister udpeget af
specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende diagnoser
samt kliniske farmakologer, hospitalsfarmaceuter og regionale lægemiddelkonsulenter.
Formændene for de enkelte specialistgrupper er udpeget af Den Regionale
Lægemiddelkomité.
Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her:
Lægemiddelkomiteen
Rekommandationslisten for Hospitalerne er en vejledning i valg af præparater til en
ukompliceret patient ved nyordination og hvor substitution er relevant.
Præparaterne er iflg. specialistgruppernes kommissorium udvalgt på baggrund af et
rationelt, patientsikkert og økonomisk grundlag koordineret med EU-udbud via
Amgros.
De enkelte afdelingers sortiment er sammensat af en delmængde fra
Rekommandationslisten for Hospitalerne, suppleret med lægemidler der er
karakteristiske for afdelingens speciale. Lægemidler i standardsortiment vil som regel
være i det enkelte medicinrum.
Primærsektorens basisliste udgør en delmængde af rekommandationslisten for
Hospitalerne. Præparaterne er markeret med kursiv.
Rekommandationslisten for Hospitalerne vil blive løbende opdateret.
Den indbyrdes relation mellem en afdelings standardsortiment, basislisten og
rekommandationslisten for Hospitalerne er illustreret skematisk nedenfor:
Varekatalog
En given afdelings
standardsortiment
Basisliste
r
Den Regionale Lægemiddelkomite
Region Midtjylland
Januar 2014
Rekommandationslisten
Rekommandationsliste 2015
Opdateret januar 2015
ATC-kode
Generisk navn
Handelsnavn
Kommentar
Fordøjelsesorganer og stofskifte
A01 Mundhule og tænder
A01
Chlorhexidin
Klorhexidin dental gel 1%
A01AB03
Chlorhexidin
Klorhexidin mundskyllevæske,0,12 %
A01AB09
Miconazol
Brentan,mundhulegel,2%
A01AD
Zendium Saliva gel
A02 Ulcus, hyperaciditet m.v.
A02AA04
Magnesiumhydroxid
Aluminiumaminoacetat/
magnesium
Magnesia "Medic, tabl.,500 mg
A02BC02
Pantoprazol
Pantoprazol "Actavis" enterotabl.40 mg
A02BC02
Pantoprazol
Pantoprazol "Actavis" enterotabl.20 mg
På Basislisten RM
A02BC02
Pantoprazol
Pantoprazol ”Actavis” inj 40 mg
På Basislisten RM
A02BC05
Esomeprazol
Esomeprazol ”Actavis” 20 mg enterotabl.
Klausuleret til børn og sondepatienter
A02AD01
Alminox tyggetabl.
På Basislisten RM
A03 Midler mod funktionelle gastrointestinale tilstande
A03BA01
Atropin
Atropin inj.væske,1 mg/ml
A03BB01
Butylscopolamin
Buscopan,inj.væske, opløsning,20 mg/ml
A03FA01
Metoclopramid
Emperal, tabl. 10 mg
A03FA01
Metoclopramid
Primperan,inj.væske 5 mg/ml
A04AA01
Ondansetron
Ondansetron "Nycomed" tabl. 4 mg
A04AA01
Ondansetron
Ondansetron "Nycomed" tabl. 8 mg
A04AA01
Ondansetron
Zofran,supp.16 mg
A04AA01
Ondansetron
Ondansetron "Hameln” inj.væske
A06AB02
Bisacodyl
Toilax enterotabl. 5 mg
A06AB08
Natriumpicosulfat
Laxoberal dråber 7,5 mg/ml
A06
Ispagula (loppefrø)
Husk pulver
A06AD11
Lactulose
Medilax oral opløsning 667 mg/ml
A06AD65
Macrogol, komb.
Movicol pulver
A06AD65
Macrogol, komb.
Movicol Junior Neutral
A04 Antiemetika
A06 Laksantia
A06AD
Førstevalg i forhold til Movicol
Vælges hvis der er complianceproblemer med Medilax oral opl
Phosphoral mikstur,
A06AD
Natriumsulfat, Macrogol
Moviprep
A06AG01
Natriumphosphat
Fosfat SAD, rektalvæske
A06AG06
Olie
Olie klysma
Til udrensning til risikopatienter. se regional
e-dok 2.9.19. Udrensning af patienter til
koloskopi i pakkeforløb
A06AB58
Natriumpicosulfat
Citrafleet oral pulver
Til udrensning, se regional e-dok
2.9.19. Udrensning af patienter til
koloskopi i pakkeforløb
A07 Midler mod intestinale infektioner og inflammationer
A07AA02
Nystatin
Mycostatin ”2care4”,oral opløsning
A07DA03
Loperamid
Imodium tabl.2 mg
A07EA06
Budesonid
Budenofalk enterokaps. 3 mg
A07EA06
Budesonid
Budenofalk rektalskum
A07EC02
Mesalazin
Asacol ”Paranova” enterotabl.800 mg
A07EC02
Mesalazin
Salofalk rektalskum
A07EC02
Mesalazin
Mezavancol enterodepot tabl. 1200 mg
A07EC02
Mesalazin
Mesasal supp. 500 mg
A07EC02
Mesalazin
Pentasa,supp.1 g
A07EC02
Mesalazin
Pentasa,depottabl.500 mg
A09 Pancreaseenzymer
A09AA02
Multienzymer
Kreon 40.000, enterokaps
A09AA02
Multienzymer
Kreon 25.000, enterokaps
A10 Antidiabetika
A10AB01
Insulin (human)
Actrapid 100 IE/ml ,inj.væske
A10AB01
Insulin (human)
Insuman Rapid SoloStar Pen 100 IE/ml
A10AB05
Insulin aspart
Novorapid 100IE/ml FlexPen
A10AC01
Insulin (human)
Insulatard 100 IEU/ml FlexPen,inj.væske
A10AD05
Insulin aspart
NovoMix 30 FlexPen 100 IE/ml ,inj.væske
A10AE04
Insulin glargin
Lantus SoloStar Pen
A10AE05
Insulin detemir
Levemir 100 E/ml FlexPen
A10BA02
Metformin
Metformin "Actavis",tabl.,850 mg
A10BA02
Metformin
Metformin "Actavis",tabl.,500 mg
A10BB12
Glimepirid
Amaryl tabl. 1 mg
På Basislisten RM
A10BB12
Glimepirid
Amaryl tabl. 2 mg
På Basislisten RM
A10BB12
Glimepirid
Amaryl tabl. 3 mg
På Basislisten RM
A10BD13
Metformin og alogliptin
Vipdomet tabl. (12.5 mg/850 mg)
A10BD13
Metformin og alogliptin
Vipdomet tabl. (12.5 mg/1000 mg)
A10HD13
Alogliptin
Vipidia tabl. 25 mg
A10BH13
Alogliptin
Vipidia tabl. 12,,5 mg
A10BH13
Alogliptin
Vipidia tabl. 6,25 mg
A11DA01
Thiamin
Tiamin B1 ekstra stærk 300 mg tabl
A11DA01
Thiamin
Tiamin SAD,inj.100 mg/ml,
A11EA
Vitamin b-complex
B-combin Apovit, stærk tabl.
A11EA
Vitamin b-complex
B-combin stærk, inj.
A11
Multivitaminer, kombi.
Multi-tabs Daglig +magnesium tabl.
A11
D-vitamin
D-3 vitamin Naturdrogeriet (35 mcg)
A12CC10
Magnesiumoxid
Mablet S-R tabl.
A12CB01
Zinksulfat
A12
Calcium/D-vitamin
Zinklet tabl.
Unikalk Forte tabl.
(400 mg Calcium/19 mcg D-vitamin)
A12AA07
Calciumchlorid
Calciumklorid SAD,inj. 0,5 mmol/ml
A12BA01
Kaliumklorid
Kaleorid,depottabl. 750 mg
A11 Vitaminer
A12 Mineraler
A12BA01
Kaliumklorid
Kaliumklorid "SAD" oral opløsning
Blod og bloddannende organer
B01 Antitrombotiske midler
B01AA03
Warfarin
Marevan tabl. 2,5 mg
På Basislisten RM
Til propning af iv-adgange. Heparin "Leo" er
konserveret. Holdbarhed af hætteglas efter
åbning er op til 28 dage. Heparin SAD, som er
uden konserveringsmiddel, skal anvendes til
børn under 3-4 måneder, for at undgå
benzylalkohol.
B01AB01
Heparin
Heparin "Leo",inj.væske 100 IE/ml
B01AB01
Heparin
Heparin "Leo",inj.væske 5.000 IE/ml
B01AB04
Dalteparin
Fragmin,inj.væske 12.500 anti-Xa IE/ml
B01AB04
Dalteparin
Fragmin,inj.væske,25.000 anti-Xa IE/ml
B01AB10
Tinzaparin
Innohep,inj.væske 10.000 anti-Xa IE/ml
B01AB10
Tinzaparin
Innohep,inj.væske 20.000 anti-Xa IE/ml
B01AC04
Clopidogrel
Clopidogrel "Orion" tabl. 75 mg
B01AC06
Acetylsalicylsyre
Hjertemagnyl tabl. 75 mg
B01AC24
Ticagrelor
Brilique filmovertrukne tabl 90 mg
B01AF01
Rivaroxaban
Xarelto tabl. 10, 15 og 20 mg
Anbefalet dosis til alle indikationer er 75 mg
Til akut koronart syndrom, 12 måneders
behandling, sammen med ASA
Xarelto er pga pris rekommanderet NOAK
som alternativ til Marevan ved antitrombotisk
behandling af atrieflimren. For valg af NOAK
ud fra individuelle patienthensyn henvises til
RADS og IRF vejledning. Begrundelse for
valg anføres i journalen.
Hos patienter med VTE kan anvendes Xarelto
som alternativ til Marevan og der henvises til
RADS vejledning vedrørende præparatvalg
På Basislisten RM
B01AX05
Fondaparinux
Arixtra inj 2,5 mg/0,5 ml
Til akut koronart syndrom
Tranexamsyre oral væske 50 mg/ml ved
tandbehandling til patienter i antitrombotisk
behandling
B02 Hæmostatika
B02AA02
Tranexamsyre
Cyklonova tabl. 500 mg
B02AA02
Tranexamsyre
Tranexamsyre "Pfizer",inj.væske 100 mg/ml
B02BA01
Phytomenadion
Konakion novum,inj.væske,10 mg/ml
B02BA01
Phytomenadion
Menadion 'medic',tabl.10 mg
B03AA01
Ferroglycinsulfat
Glycifer,orale dråber
B03AA07
Ferrosulfat
Ferro duretter,depottabl.100 mg
B03BA02
Hydroxocobalamin
Vibeden inj.væske 1 mg/ml
Injektion til opstart/loading dose
B03BA02
Cyanocobalamin
Betolvex, tabl.1 mg
Tabletter til vedligeholdesbehandling
B03BB01
Folsyre
Folinsyre tabl. 5 mg
Ved folsyremangel og hæmolytisk anæmi
B03 Anæmi
Hjerte og kredsløb
C01 Hjerteterapi
C01AA05
Digoxin
Digoxin SAD,inj.væske,0,25 mg/ml
C01AA05
Digoxin
Digoxin DAK tabl. 62,5 mikrogram
C01CA24
Adrenalin
Adrenalin ,inj. væske,1 mg/ml
C01DA02
Glycerylnitrat
Glycerylnitrat SAD,inf. konc 5 mg/ml
C01DA02
Glycerylnitrat
Glytrin mundhulespray, 0,4 mg/dosis
C01DA14
Isosorbidmononitrat
Fem-Mono Retard, depottabl. 60 mg
C01DA14
Isosorbidmononitrat
Imdur, depottabl. 30 mg
Tilrådes givet x1 dgl OBS: nitratfri periode
C03 Diuretika
C03AB01
Bendroflumethiazid/kalium
Centyl Mite med kaliumklorid tabl.
C03AB01
Bendroflumethiazid/kalium
Centyl med kaliumklorid tabl.
C03CA01
Furosemid
Furix,tabl. 40 mg
C03CA01
Furosemid
Furix,inj.væske 10 mg/ml
C03DA01
Spironolacton
Spiron,tabl. 25 mg
C05 Varice og hæmorridemidler
C05AA08
Fluocortolon
Doloproct rektalcreme
C05AA08
Fluocortolon
Doloproct supp.
C07 Beta-receptorblokerende midler
C07AB02
Metoprolol
Metoprololsuccinat ”Orion”,depottabl. 25 mg
På Basislisten RM
C07AB02
Metoprolol
Metoprololsuccinat ”Orion” depottabl. 50 mg
På Basislisten RM
C07AB02
Metoprolol
Metoprololsuccinat ”Orion”,depottabl. 100 mg
På Basislisten RM
C07AB07
Bisoprolol
Bisoprolol "Stada", tabl., 5 mg
På Basislisten RM
C07AG02
Carvedilol
Carvediol "Teva" tabl 3,125 mg
C07AG02
Carvedilol
Carvediol "Teva" tabl 6,25 mg
C07AG02
Carvedilol
Carvediol "Teva" tabl 12,5 mg
C07AG02
Carvedilol
Carvediol "Teva" tabl 25 mg
C08 Calciumantagonister
C08CA01
Amlodipin
Amlodipin "Actavis" 5 mg
På Basislisten RM
C08CA01
Amlodipin
Amlodipin "Actavis" 10 mg
På Basislisten RM
C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
C09AA05
Ramipril
Ramipril ”Stada” tabl 1,25 mg
På Basislisten RM
C09AA05
Ramipril
Ramipril "Stada"tabl 2,5 mg
På Basislisten RM
C09AA05
Ramipril
Ramipril "Stada"tabl 5 mg
På Basislisten RM
C09AA05
Ramipril
Ramipril "Stada"tabl 10 mg
På Basislisten RM
C09CA01
Losartan
Ancozan tabl. 50 mg.
På Basislisten RM
C09CA01
Losartan
Ancozan tabl. 100 mg
På Basislisten RM
Ved samtidig thiazid behandling overvejes
skift til kombinationspræparat af hensyn til
compliance
På Basislisten RM
C10 Lipidsænkende midler
C10AA01
Simvastatin
Simvastatin " Actavis" tabl 40 mg
C10AA05
Atorvastatin
Atorvastatin tabl 40 mg
C10AA05
Atorvastatin
Atorvastatin tabl 80 mg
Dermatologiske midler
D01 Antimykotika
D01AC08
Ketoconazol
Ketoconazol ,shampoo,2%
D01AC20
Hydrocortison/Miconazol
Brentacort,creme,
D01AC02
Miconazol
Brentan creme
Svampeinfektioner på slimhinder
D01AE15
Terbinafin
Finigen,creme,1%,
Svampeinfektioner på hud
D01BA02
Terbinafin
Terbinafin "Actavis” tabl. 250 mg
D02 Blødgørende og hudbeskyttende midler
D02A
Zink blød,pasta,30 %,
Fedtprocent 70%
D02AC
Vaselin
Til tørre læber. Ved iltbehandling anvendes
Klinion håndcreme eller Klinion hudlotion.
D03 Midler til sårbehandling
D03AA
Levertran
Levertran MEDIC,salve,25 %,100 ml
Sårbehandling
D04 Lokalbedøvende hudmidler
D04AB01
Lidocain
Xylokain,salve,5%
D04AB01
Lidocain
Xylocain kutanopløsning 5%
D05AX52
Betamethason/Calcipotriol
Daivobet salve
Psoriasis
D05AX52
Betamethason/Calcipotriol
Xamiol gel
Psoriasis i hårbunden
D05 Psoriasis
D06 Antibakterielle og antivirale midler
D06AX
Fusidinsyre
Fucidin,salve,2%
D06AX
Fusidinsyre
Fucidin,creme,2%
D06BA
Sølvsulfadiazin
Flamazine,creme,1%
D06BB
Aciclovir
Acivir,creme,50 mg/g
D07 Glukokortikoider til udvortes brug
D07AA02
Hydrocortison
Mildison Lipid crème 10 mg/g
Svagt virkende glukokortikoid (gr. I)
D07AB02
Hydrocortisonbutyrat
Locoid,creme,0,1%
Middelstærkt virkende glukokortikoid (gr. II)
D07AB02
Hydrocortisonbutyrat
Locoid,salve,0,1%
D07AB02
Hydrocortisonbutyrat
Locoid,kutanopløsning,0,1%
Middelstærkt virkende glukokortikoid (gr. II)
Middelstærkt virkende
glukokortikoid(gr. II) Eksem i
hårbund
D07AB02
Hydrocortisonbutyrat
Locoid Lipid,creme,0,1%
Middelstærkt virkende glukokortikoid (gr. II)
D07AC01
Betamethason
Betnovat,creme,1 mg/g
Stærkt virkende glukokortikoid (gr. III)
D07AC13
Mometason
Elocon,creme,0,1%
Stærkt virkende glukokortikoid (gr. III)
D07AC13
Mometason
Elocon,salve,0,1%
Stærkt virkende glukokortikoid (gr. III)
D07BC01
Betamethason/Clioquinol
Betnovat med Chinoform,creme
D07CA01
Fusidinsyre/Hydrocortison
Fucidin-hydrokortison,creme
D08 Antiseptika og desinficerende midler
- se også lokale hyiejniske forskrifter
D08A
Hospitalssprit,opløsning,70% vol
Huddesinfektion ved klorhexidinallergi
Apparaturdesinfektion
D08AC02
Klorhexidin
Klorhexidin,kutan opløsning 1%
Desinfektion af slimhinder. Sårdesinfektion.
D08AC02
Klorhexidin
Klorhexidin "Meda" sprit farvet,,0,5 %
Huddesinfektion
D08AC02
Klorhexidin
Klorhexidinsprit "Fåborg" sprit,0,5 %
Huddesinfektion
Urogenitalsystem og kønshormoner
G04 Urinvejssygdomme
G01AF04
Miconazol
Brentan vaginalcreme
G01AF04
Miconazol
Brentan vaginalkapsler
G03CA03
Estradiol
Vagifem vaginalkaps. 25 mikrogram
G04BD09
Trospium
Spasmo-lyt Depot kapsler 60 mg
G04CA02
Tamsulosin
Tamsin depottabletter 0,4 mg
G04CB01
Finasterid
Finasterid "Stada" tabletter 5 mg
Til store prostata
Hormoner til systemisk brug
H02 Kortikosteroider til systemisk brug
H02AB04
Methylprednisolon
Solu-medrol, inj.40 mg,1 to-delt htgl
H02AB06
Prednisolon
Prednisolon "DAK",tabl.5 mg
H02AB06
Prednisolon
Prednisolon "DAK",tabl.25 mg
H02AB09
Hydrocortison
Solu-cortef.inj.100 mg,1 to-delt htgl
H03 Thyreoideaterapi
H03AA01
Levothyroxinnatrium
Eltroxin,tabl.50 mikrogram
H03AA01
Levothyroxinnatrium
Eltroxin,tabl.100 mikrogram
H03BA02
Propylthiouracil
Propyltiouracil "Medic",tabl. 100 mg
H03BB02
Thiamazol
Thycapzol tabl.5 mg
H04 Pancreashormoner
H04AA01
Glucagon
GlucaGen Hypokit
Infektionssygdomme, systemiske midler
J01 Antibakterielle midler til systemisk brug
J01AA02
Doxycyclin
Vibradox tabl.
J01CA01
Ampicillin
Pentrexyl,pul.t.inj.+inf.,opl.,500 mg
J01CA01
Ampicillin
Ampicillin ”PCD” pul.t.inj.+inf.,opl.,1 g
J01CA01
Ampicillin
Ampicillin ”PCD” ,pul.t.inj.+inf.,opl.,2 g
J01CA04
Amoxicillin
Imacillin,gran. til oral susp.,50 mg/ml
J01CA04
Amoxicillin
Imadrax tabl.,500 mg
J01CA04
Amoxicillin
Imadrax tabl.,750 mg
J01CA04
Amoxicillin
Imadrax,tabl.,1000 mg
J01CA08
Pivmecillinam
Penomax,tabl.200 mg
J01CA11
Mecillinam
Selexid,inj.substans, 1 g
J01CE01
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin "Panpharma" inj.+inf 0,6 g
J01CE01
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin "Panpharma"inj.+inf ,1,2 g
J01CE01
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin "Panpharma" inj.+inf. 3 g
J01CE01
Benzylpenicillin
Benzylpenicillin "Panpharma" inj.+inf. 6 g
J01CE02
Phenoxymethylpenicillin
Primcillin, gran.t.oral susp. endosis 250 mg
J01CE02
Phenoxymethylpenicillin
Primcillin,tabl. 250 mg
J01CE02
Phenoxymethylpenicillin
Pancillin tabl. 500.000 mill IU
J01CE02
Phenoxymethylpenicillin
Pancillin tabl. 1 mill IU
J01CE02
Phenoxymethylpenicillin
Primcillin gran. til oral susp 50 mg/ml
J01CF01
Dicloxacillin
Diclocil,Inj. og inf. 1 g
J01CF05
Flucloxacillin
Flucloxacillin ”Orion” tabl. 500 mg
J01CR02
Amoxicillin/clavulansyre
Bioclavid (500+ 125 mg/ml) tabl..
J01CR05
Piperacillin/tazobactam
Piperacillin/tazobactam "Reig Jofre"pul.t.inj.+inf. 2 g
J01CR05
Piperacillin/tazobactam
Piperacillin/tazobactam "Reig Jofre"pul.t.inj.+inf. 4 g
J01DC02
Cefuroxim
Cefuroxim "Fresenius Kabi" inj.væske 250 mg
J01DC02
Cefuroxim
Cefuroxim "Fresenius Kabi" inj.væske 750 mg
J01DC02
Cefuroxim
Cefuroxim "Fresenius Kabi" inj.væske 1500 mg
J01DD04
Ceftriaxon
Ceftriaxon ”MIP” pulv t. inj 1 g
J01DD04
Ceftriaxon
Ceftriaxon ”MIP” pulv t t inj 2 g
J01EA01
Trimethoprim
Trimopan,oral suspension,10 mg/ml
J01EA01
Trimethoprim
Trimopan tabl. 100 mg
På Basislisten RM
J01FA06
Roxithromycin
Surlid tabl. 150 mg
På Basislisten RM
J01FA06
Roxithromycin
Surlid tabl. 300 mg
På Basislisten RM
J01FA09
Clarithromycin
Clarithromycin "PCD” tabl.250 mg
J01FA09
Clarithromycin
Clarithromycin "Hexal” tabl. 500 mg
J01FA09
Clarithromycin
Klaricid pulv.t.inf.væske 500 mg
J01FA09
Clarithromycin
Klacid oral susp. 25 mg/ml
J01FA09
Clarithromycin
Klacid oral susp. 50 mg/ml
J01FA10
Azithromycin
Azithromycin "Actavis" tabl. 500 mg
J01FA10
Azithromycin
Azithromycin “Stada” pulv t. oral susp. 40 mg/ml
J01GB03
Gentamycin
Hexamycin,inj 40 mg/ml
J01GB03
Gentamycin
Gentamicin "B. Braun" inf.væske, 1 mg/ml
J01GB03
Gentamycin
Gentamicin "B. Braun" inf.væske, 3 mg/ml
J01MA02
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin ”Actavis” tabl 250 mg
J01MA02
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin ”Actavis” tabl 500 mg
J01MA02
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin "ACS Dobfar” inf.væske, 2 mg/ml,
J01MA14
Moxifloxacin
Avelox inf.væske 1,6 mg/ml
J01MA14
Moxifloxacin
Avelox tabl. 400 mg
J01XD01
Metronidazol
Metronidazol "Baxter",inf.væske.5 mg/ml,
J02 Antimykotika til systemisk brug
J02AC01
Fluconazol
Diflucan pulver t. oral susp.10 mg/ml
J02AC01
Fluconazol
Fluconazol "Hexal",kaps.50 mg
J02AC01
Fluconazol
Fluconazol "Stada",kaps 150 mg
J02AC01
Fluconazol
Fluconazol "Stada”,kaps.200 mg
J02AC01
Fluconazol
Fluconazol "Fresenius Kabi ",inf.væske 2 mg/ml
J05 Antivirale midler til systemisk brug
J05AB01
Aciclovir
Zovir,tabl.200 mg
J05AB01
Aciclovir
Zovir tabl.400 mg
J05AB01
Aciclovir
Zovir tabl.800 mg
J05AB01
Aciclovir
Aciclovir "Hospira",inf.væske 25 mg/ml
Muskler, led og knogler
M01 Antiinflammatoriske og anireumatiske midler
M01AE01
Ibuprofen
Ibumetin tabl 400 mg
På Basislisten RM
M04 Arthritis urica
M04AA01
Allopurinol
Allopurinol DAK ,tabl. 100 mg
M04AA01
Allopurinol
Allopurinol DAK,tabl. 300 mg
M04AB01
Probenecid
Probenecid "Medic",tabl.250 mg
M05 Midler mod knoglesygdomme
M05BA04
Alendronsyre
Alendronat "Teva” tabl. 70 mg
Centralnervesystemet
N01 Anæstetika
N01BB01
Bupivacain
Marcain inj.væske,2,5 mg/ml
N01BB01
Bupivacain
Marcaine inj.væske 5 mg/ml
N01BB02
Lidocain
Lidocain uretral gel 2%
På Basislisten RM
N01BB02
Lidocain
Lidokain SAD,inj.væske,10 mg/ml
N01BB09
Ropivacain
Ropivacain "Fresenius Kabi" 7,5 mg/ml 20 ml
N01BB20
Lidocain, prilocain
Tapin,creme
N01BB20
Lidocain, prilocain
Emla ,medicinsk plaster
N01BB52
Lidocain, kombination
Cathejell med lidokain,gel
N01BB52
Lidocain, adrenalin
Lidokain-adrenalin SAD,inj.væske,10 mg/ml
N02AA01
Morphin
Contalgin depotgranulater,20 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Contalgin depotgranulater,30 mg,
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Contalgin depotgranulater,100 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Contalgin,depottabl.5 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Malfin depottabl.10 mg
På Basislisten RM
N02 Analgetika
N02AA01
Morphin
Malfin depottabl.30 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Malfin,depottabl. 60 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Malfin depottabl.100 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Morfin,oral opløsning,2 mg/ml
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Morfin SAD,supp.20 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Morfin DAK, tabl.10 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Morfin "DAK" ,tabl.30 mg
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Morfin "SAD",inj.væske 0,4 mg/ml
På Basislisten RM
N02AA01
Morphin
Morfin SAD,inj. væske,10 mg/ml
På Basislisten RM
N02AB03
Fentanyl
Matrifen depotplastre 12 mikg
N02AB03
Fentanyl
Matrifen depotplastre 25 mikg
N02AB03
Fentanyl
Matrifen depotplastre 50 mikg
N02AB03
Fentanyl
Matrifen depotplastre 75 mikg
N02AB03
Fentanyl
Matrifen depotplastre 100 mikg
N02AX02
Tramadol
Tadol supp 100 mg
På Basislisten RM
N02AX02
Tramadol
Tramadol Retard "Actavis" depottab 100 mg
På Basislisten RM
N02AX02
Tramadol
Tramadol Retard "Actavis" depottabl 150 mg
På Basislisten RM
N02AX02
Tramadol
Tradolan tabl 50 mg
På Basislisten RM
N02BE01
Paracetamol
Pinex tabl.,500 mg
N02BE01
Paracetamol
Pamol tabl. 125 mg
N02BE01
Paracetamol
Panodil Junior,oral susp. 24 mg/ml
N02BE01
Paracetamol
Paracetamol,supp. 50 mg
N02BE01
Paracetamol
Pinex Junior, supp.125 mg
N02BE01
Paracetamol
Pinex Junior,supp. 250 mg
N02BE01
Paracetamol
Pinex, supp. 500 mg
N02BE01
Paracetamol
Pinex,supp.1 g
N02BE01
Paracetamol
Pinex brusetabl. 500 mg
N02CC01
Sumatriptan
Sumatriptan "Bluefish" tabl. 50 mg
På Basislisten RM
N02CC01
Sumatriptan
Imigran,inj.væske,12 mg/ml
På Basislisten RM
N02CC01
Sumatriptan
Imigran,næsespray,20 mg
På Basislisten RM
N02CC01
Sumatriptan
Imigran,supp. 25 mg
På Basislisten RM
N02CC04
Rizatriptan
Rizatriptan "Mylan" , tabl.10 mg
N03 Antiepileptika
N03AA02
Phenobarbital
Fenemal SAD,inj.væske,100 mg/ml
N03AA02
Phenobarbital
Fenemal "DLF",tabl.100 mg
N03AA02
Phenobarbital
Fenemal oral opl.10 mg/ml
N03AB05
Fosphenytoin
Pro-Epanutin inj.
N03AB02
Phenytoin
Fenytoin 'DAK',tabl.100 mg.
N03AE01
Clonazepam
Rivotril,tabl.0,5 mg
N03AE01
Clonazepam
Rivotril,tabl.2 mg
N03AF01
Carbamazepin
Karbamazepin ”DAK”, tabl.,200 mg
N03AF01
Carbamazepin
Tegretol,oral suspension,20 mg/ml
N03AF01
Carbamazepin
Trimonil Retard ”Desitin” 200 mg
N03AF01
Carbamazepin
Trimonil Retard 400 mg
N03AF02
Oxcarbazepin
Apydan,tabl.,300 mg
N03AF02
Oxcarbazepin
Apydan,tabl.,600 mg
N03AF02
Oxcarbazepin
Trileptal,tabl.,150 mg
N03AF02
Oxcarbazepin
Oxcarbazepin ”Mylan” tabl. 300 mg
N03AF02
Oxcarbazepin
Oxcarbazepin ”Mylan” tabl. 600 mg
N03AF02
Oxcarbazepin
Trileptal,oral suspension,60 mg/ml
N03AG01
Valproinsyre
Delepsine,orale dråber 200 mg/ml
N03AG01
Valproinsyre
Delepsine,supp.,300 mg
N03AG01
Valproinsyre
Delepsine Retard,depottabl.,300 mg
N03AG01
Valproinsyre
Delepsine Retard,depottabl.,500 mg
N03AX09
Lamotrigin
Lamotrigin "Stada" dispergible tabl. 25 mg
N03AX09
Lamotrigin
Lamotrigin "Stada” dispergible tabl. 50 mg
N03AX09
Lamotrigin
Lamictal tabl. 25 mg
N03AX09
Lamotrigin
Lamictal tabl. 50 mg
N03AX09
Lamotrigin
Lamictal tabl. 100 mg
N03AX09
Lamotrigin
Lamictal tabl. 200 mg
N03AX12
Gabapentin
Gabapentin "”PCD" kaps 300 mg
Er ikke 1. valg til neurogene smerter
N03AX12
Gabapentin
Gabapentin "PCD” kaps 400 mg
Er ikke 1. valg til neurogene smerter
N03AX12
Gabapentin
Gabapentin tabl. 600 mg
Er ikke 1. valg til neurogene smerter
N03AX12
Gabapentin
Gabapentin tabl. 800 mg
Er ikke 1. valg til neurogene smerter
N03AX14
Levetiracetam
Levetiacetam ” Stada” tabl. 250 mg
N03AX14
Levetiracetam
Levatiracetam ”Stada” tabl. 500 mg
N03AX14
Levetiracetam
Keppra tabl. 1000 mg
N04 Antiparkinsonmidler
N04BA02
Levodopa/benserazid
Madopar Quick 125,dispergible tabl
N04BA02
Levodopa/benserazid
Madopar Quick 62,5,dispergible tabl
N04BA02
Levodopa/benserazid
Madopar 62,5 kapsler
N04BA02
Levodopa/benserazid
Madopar 125,kapsler
N04BA02
Levodopa/benserazid
Madopar 250 ,kapsler
N04BA02
Levodopa/benserazid
Madopar depotkapsler
N04BA02
Levodopa/carbidopa
Sinemet depot tabl.
N04BA02
Levodopa/carbidopa
Sinemet depot mite tabl.
N04BA02
Levodopa/carbidopa
Sinemet 12,5/50,tabl.
N04BA02
Levodopa/carbidopa
Sinemet 25/100,tabl.
N04BC05
Pramipexol
Sifrol 0,088 mg tabl.
N04BD01
Selegilin
Eldepryl tabl. 5 mg
N04BD01
Selegilin
Eldepryl tabl. 10 mg
N05 Psykofarmaka
N05AD01
Haloperidol
Serenase,inj.væske 5 mg/ml
N05AH03
Olanzapin
Zyprexa ”2care4” pulv til inj.10 mg
N05AX08
Risperidon
Risperidon "Stada" tabl 0,5 mg
N05AX08
Risperidon
Risperidon "Stada" tabl 1mg
N05AX08
Risperidon
Risperidon "Stada" tabl 2 mg
N05AX08
Risperidon
Risperdal oral opløsning 1 mg/ml
N05AX12
Aripiprazol
Abilify inj.7,5 mg/ml
N05AX12
Aripiprazol
Abilify tabl. 10 mg
N05AX12
Aripiprazol
Abilify tabl. 15 mg
N05BA01
Diazepam
Stesolid,rektalvæske 5 mg/ml
N05BA01
Diazepam
Stesolid,supp.,5 mg
N05BA01
Diazepam
Stesolid,supp.,10 mg
N05BA01
Diazepam
Stesolid, rektaltube 5 mg/dosis
N05BA01
Diazepam
Stesolid, rektaltube,10 mg/dosis
N05BA01
Diazepam
Stesolid emulsion,inj.væske 5 mg/ml
N05BA04
Oxazepam
Oxapax tabl. 15 mg
N05CF01
Zopiclon
Zopiclone tabl.,7,5 mg
N05CF02
Zolpidem
Zolpidem "Actavis". 10 mg
N05CH01
Melatonin
Melatonin tabl. 3 mg
På Basislisten RM
N06 Psykoanaleptika
N06AA09
Amitriptylin
Amitriptylin "DAK",tabl.,10 mg
Til indikationen neurogene smerter
N06AA09
Amitriptylin
Amitriptylin "DAK",tabl., 25 mg
Til indikationen neurogene smerter
N06AA09
Amitriptylin
Saroten Retard 25 mg
N06AA09
Amitriptylin
Saroten Retard 50 mg
N06AA10
Nortriptylin
Noritren,tabl.,10 mg
Til indikationen neurogene smerter
N06AA10
Nortriptylin
Noritren,tabl.,25 mg
Til indikationen neurogene smerter
N06AA10
Nortriptylin
Noritren,tabl.,50 mg
N06AB04
Citalopram
Citalopram "PCD”,10 mg
På Basislisten RM
N06AB04
Citalopram
Citalopram "PCD" tabl.,20 mg
På Basislisten RM
N06AB04
Citalopram
Citalopram "PCD" tabl.,40 mg
På Basislisten RM
N06AB06
Sertralin
Sertralin "Orion" tabl. 50 mg
På Basislisten RM
N06AB06
Sertralin
Sertralin "Orion" tabl.100 mg
På Basislisten RM
N06AX16
Venlafaxin
Venlafaxin "Stada" depotkaps. 75 mg
N07 Andre midler mod lidelser i centralnervesystemet
N07BA01
Nicotin
Nicorette Invisi depotplaster 10 mg/16 t.
N07BA01
Nicotin
Nicorette Invisi depotplaster 15 mg/16 t.
N07BA01
Nicotin
Nicorette Invisi depotplaster 25 mg/16 t.
N07BA01
Nicorette
Nicorette inhalator
N07BA01
Nicotin
Nicorette Classic tyggegummi 2 mg
N07BA01
Nicotin
Nicorette Classic/Freshmint tyggegummi 4 mg
N07BB01
Disulfiram
Antabus,brusetabl.,200 mg
N07BB01
Disulfiram
Antabus,brusetabl.,400 mg
Parasitologi
P01 Midler mod protozoer
P01AB01
Metronidazol
Flagyl,oral suspension,40 mg/ml
P01AB01
Metronidazol
Metronidazol ”Actavis” , supp. 500 mg
P01AB01
Metronidazol
Metronidazol ”SAD” ,supp.1 g
P01AB01
Metronidazol
Metronidazol "Actavis" tabl.,250 mg
P01AB01
Metronidazol
Metronidazol "Actavis", tabl. 500 mg
Respirationsorganer
R01 Midler mod sygdomme i næsen
R01AA07
Xylometazolin
Xylometazolin “Teva” ukons.næsespray 1 mg/ml
R01AD09
Mometason
Nasonex næsespray
På Basislisten RM
R03 Midler mod obstruktive lungesygdomme
R03AC02
Salbutamol
Ventoline,inh.væske 1 mg/ml
Korttidsvirkende β2-agonist
R03AC02
Salbutamol
Ventoline,inh.væske 5 mg/ml
Korttidsvirkende β2-agonist
R03AC02
Salbutamol
Ventoline inh. spray 0,1 mg/dosis
Korttidsvirkende β2-agonist
R03AC02
Salbutamol
Buventol Easyhaler 0,2 mikrog/dosis
Korttidsvirkende β2-agonist
R03AC13
Formoterol
Formo Easyhaler 12 mikrog/dosis
Langtidsvirkende β2-agonist
R03AK03
Fenoterol/Ipratropium
Berodual inh.væske
Korttidsvirkende antikoligergika
R03AK07
Fluticason/formoterol
Flutiform inh. spray 125+5 mikrog/dosis
Komb. langtidsvirkende β2-agonist og steroid
R03BA02
Budesonid
Giona Easyhaler 200 mikrog/dosis
Steroid
R03BA05
Fluticason
Flixotide spray 50 mikrog/dosis
Steroid
R03BB04
Tiotropiumbromid
Spiriva Respimat 2,5 mikrogram
Langtidsvirkende antikolinergika
R03CC03
Terbutalin
Bricanyl,inj.væske. 0,5 mg/ml
Korttidsvirkende β2-agonist
R06 Antihistaminer
R06AA02
Diphenhydramin
Dimenhydrinat (Anautin) supp 100 mg
R06AA04
Clemastin
Tavegyl,inj.væske 1 mg/ml
R06AE07
Cetirizin
Cetirizin "PCD" tabl. 10 mg
Øjne og ører
S01 Øjenmidler
S01AA01
Chloramphenicol
Kloramfenikol "DAK", øjendr. 0,5%
S01AA01
Chloramphenicol
Kloramfenikol "DAK",øjensalve,1%
S01AA13
Fucidinsyre
Fucithalmic ”2care4” øjendr. 1%
S01AD03
Aciclovir
Zovir øjensalve
S01ED01
Timolol
Optimol ,øjendr. 5 mg/ml
S01EE01
Latanoprost
Xalatan,øjendr. 50 mikg/ml
S01FA06
Tropicamid
Mydriacyl,øjendr 1%
S01GX09
Olopatadin
Opatanol øjendr.
S01GX02
Levocabastin
Benaliv øjendr. 0,5 mg/ml
S01XA20
Viskøse 'optha',øjendr.
S01XA20
Øjensalve Neutral "Ophtha"
S03 Øre, - og øjenmidler
S03AA
Ciloxan øredr.
S
Remo-wax
På Basislisten RM