Hansson & Knudsen på kompliceret opgave Firmaets største

Nyhedsbrev nr. 65 • 13. november 2015
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
Hansson & Knudsen på kompliceret opgave
Firmaets største betonopgave tager form midt i Odense
Alt går efter den oprindelige tidsplan på Hansson
& Knudsens til dato største betonopgave: det
10.000 kvadratmeter
store parkeringsanlæg
under Thomas B. Thriges Gade, i daglig tale
blot kaldet TBT.
-Det er et specielt byggeri, fordi vi arbejder
med ensidige vægge.
Det vil sige, at vi støber op ad udgravningen, der ikke giver sig,
så trykket kun går én
vej. Det var meningen,
at der skulle have været banket spuns i jorden, men det ville give for
mange rystelser. Under de søjler, der skal bære
byggeriet over jorden, er der boret betonpæle
ned i op til 18 meters dybde og støbt punktfundamenter, fortæller sjakbajs Allan Hansen.
arbejder med så tit. Denne her væg har tilmed
rundinger, fordi pladsen skal udnyttes optimalt
og samtidig passes ind
til letbanen og det eksisterende byggeri. Det
var nemmere, hvis det
bare var en firkantet
kasse, forklarer byggeformand Jan Erik Hansen.
Han arbejder tæt sammen med byggeformand Jan Birk Hansen,
for der skal to formænd til en så stor og
kompliceret opgave.
-Byggestarten blev udskudt, fordi vi måtte opgive
at slå spunsvægge ned. Det kunne risikere at gøre skade på de gamle huse i bydelen. Vi har 190
dage til opgaven, og det holder vi, fastslår Jan
Erik Hansen.
-Struktører og betonfolk er delt op i små sjak på
I den henseende er han optimistisk, selv om det
fra to til flere til opstilling af forme, armering,
efterhånden er svært at skaffe folk til den komstøbning og så videre, men det sker, at der flyttes plekse opgave. Man kan ikke bare komme ind fra
rundt på folk alt efter, hvor der er travlt. Armegaden og fungere i et sjak, så byggeformanden
ringen bruger vi som buffer, hvor folkene kan gå
håber på et udvidet samarbejde med 3F Bygtil og fra, tilføjer han.
ningsarbejderne.
Væggene skal under støbning og hærdning holde Hos Hansson og Knudsen gør man selv en løbenen bestemt temperatur. Om somde indsats for at få nye folk i faget.
meren afkøles støbningen, og om
-Det er en selvfølge at tage lærlinge,
vinteren kan der sættes varme på
det er lige frem et must. På dette
for at holde den rette temperatur i
byggeri har vi fire lærlinge, siger Jan
forhold til omgivelserne. Der sidErik Hansen.
der seks følere for hver 15 meter,
Jonas Storm er en af de bygningssom hele tiden kontrolleres.
struktør-lærlinge, der er tilknyttet
Der støbes maksimalt 15 meter ad
byggeriet. Han blev hentet umiddelgangen af hensyn til svindrevner,
Struktørlærling
Jonas
Storm
og
bart efter sit skoleophold, og han er
og der skal gå syv dage, inden der
Sjakbajs Allan Hansen
helt sikker på, faget er fremtiden for
kan mellemstøbes.
ham, når han efter tre år og 11 må-Ensidig støbning kræver noget helt særligt af de neder står med svendebrevet.
folk, der arbejder med det. Det er ikke noget, vi
Inden han fik lærekontrakt, var Jonas i job3F BYG - Lumbyvej 11 A, 5000 Odense C - tlf. 70 300 814 - e-mail: [email protected] - hjemmeside: www.3F.dk/byg
Nyhedsbrev nr. 65 • 13. november 2015
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••
rotation i otte måneder, men fra 20. marts i år har
han været lærling.
-Det er et dejligt arbejde, og jeg er glad for endelig
at have fået en læreplads efter
at have søgt gennem de seneste
to år. Jeg skal være her på pladsen ind til videre, siger han.
og lærenem, og så skal han selvfølgelig have en ordentlig løn, siger Allan Hansen.
-Her er mere ordnede forhold, end jeg
er vant til. Jeg skal helt sikkert være
betoner. Det er planen, at jeg skal i
lære, og det kan vist lade sig gøre til
foråret, håber Kent.
Kent Philip Andersen er en anden medarbejder, der har funDer er 25 mand i arbejde på pladsen
det sig godt til rette i parkeringsinklusive de fire lærlinge, men det er
Kent
Philip
Andersen
glæder
sig
til
kælderen. På sin tidligere arplanen at mande op med fire-fem
at komme i lære
bejdsplads gik han ned med
stykker.
stress. For kort tid siden kom
Pladsen skal forbindes med parkerinhan i arbejdsprøvning hos Hansson & Knudsen.
gen ved Odeon og Fisketorvet. Der bliver tre ned-Det var meningen, det skulle vare et halv år med
kørsler til p- kælderen og ni trappetårne, så bilisterarbejdsprøvningen, men efter to måneder ansatte ne kan komme op fra og ned til det afsnit, hvor de
vi ham i ordinært job. Han passer godt ind, er hurtig har stillet bilen.
Faktaboks
P-kælderen i tal
Der bliver plads til 1100 biler i dette afsnit af en større parkeringskælder
Der bygges 10.000 kvadratmeter i en etage
Der skal bruges 14.000 kubikmeter beton
Det svarer til 2000 betonkanoner
Kørte de efter hinanden, skulle de bruge en strækning svarende til motorvejen mellem
Odense og Svendborg
Der støbes 125-130 punktfundamenter til de søjler, der skal bære byggeriet ovenpå
25 betonfolk inklusive fire lærlinge udfører opgaven
Kælderen forbindes med parkeringen ved Odeon og Fisketorvet
Der bygges ni trappetårne og tre indgange til kælderen
Arbejdet forventes at tage 190 dage
P-pladserne tages først i brug, når den overjordiske del af byggeriet står færdigt
HUSK GENERALFORSAMLING 19. NOVEMBER 2015 KL. 18.45
SÆT ALLEREDE NU X VED DATOEN. SPISNING FRA KL. 18.00
TILMELDING SENEST 16. NOVEMBER 2015
PÅ MAIL: [email protected] ELLER TELEFON: 70 300 814
3F BYG - Lumbyvej 11 A, 5000 Odense C - tlf. 70 300 814 - e-mail: [email protected] - hjemmeside: www.3F.dk/byg