SPROGCENTER MIDT SØGER LÆRERE

SPROGCENTER MIDT SØGER
LÆRERE
Vi søger lærere til
–
–
–
o
pgaver i Erhvervsafdelingen
v
ores Ungeuddannelse
d
anskuddannelse 1 og 2 (indskolingserfaring en fordel)
Du har
–
–
–
–
–
–
’uddannelsen til underviser i DsA for voksne’ eller vil påbegynde
den snarest
l yst til at undervise efter curriculum og principperne for
synlig læring
e
n reflekterende og udviklende tilgang til din egen
undervisningspraksis
l yst til videndeling og til at arbejde i selvstyrende teams
l yst til at arbejde i et dynamisk og udviklingsorienteret miljø
e
n fleksibel indstilling til arbejdstid (vi underviser dag, aften
og lørdag) og er mobil
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med
Uddannelsesforbundet.
Dit arbejdssted er på én eller flere af afdelingerne i Horsens,
Silkeborg, Skanderborg og Odder.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 20. september. Vi indkalder dog løbende til samtaler.
Ansøgning og CV mailes til souschef Line Thingholm på
[email protected]
Læs mere på www.sprogcentermidt.dk
Sprogcenter Midt er en veldrevet selvejende institution, som arbejder
uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. Vi har sprogcentre
i Horsens, Silkeborg, Skanderborg, Odder og på Samsø. Med mere end
120 medarbejdere er det vores mål at være blandt landets førende
både inden for pædagogisk udvikling og professionsrettet danskundervisning. Vi har udviklet curricula til alle danskuddannelsernes
moduler og arbejder konsekvent efter disse. Derudover arbejder
vi på, at principperne for Målstyret og Synlig Læring kommer til at
udgøre en fælles pædagogisk platform.