Tør Brochure velkommen 2015

MEDLEMSKAB:
BESTYRELSEN
Alle der får undervisning, har opstaldet eller benytter
KONTINGENT
Tønder Ridecenters faciliteter og arealer skal være medlem af Tønder Rideklub af 1986.
Formand: Berit Andersen
30606465
Næstformand: Christina Jensen
53400388
MEDLEMSKONTINGENT:
Kasserer: Kristen Vandel Jensen
28936066
Voksne
kr 450.- kr. pr. år
Tina Wiedemann
28180883
Børn
kr 300.- kr. pr. år
Annette Lomholt
29829110
Passiv
kr 150.- kr. pr. år
Suzanne Allerød Bekker
51927554
Charlotte Jensen
60486015
Medlemskontingent opkræves ved indmeldelse og efterføl-
VELKOMMEN
gende hvert års 1. januar. Ved indmeldelse efter 1 juli opkræves kun halvt medlemskontingent.
HALKORT:
Halkort — opstaldede heste
125.- kr. pr. mdr.
Halkort — gæster
150.- kr. pr. mdr.
Dagskort — gæster
50.- kr. pr. dag
UNDERVISER
Jette Jessen : Elevhold og enetimer i dressur
Alle der benytter ridehallen- udover undervisning hos Jette
Jessen- skal betale halkort. Halkortet for gæster følger rytteren. Halkort for opstaldede heste følger hesten. Halkort
Velkommen til Tønder Rideklub af 1986
giver adgang til at benytte klubbens faciliteter dvs. hallen,
springbanen, udendørsbaner, vandspiletov og striglepladser.
Halkort og medlemskontingent kan betales ved kontoover-
Vi er en klub med ca. 100 medlemmer.
Gavekort til undervisning.
Vores ønske er, at fremme ridesporten
Kontakt kassereren
blandt børn og unge, og at lære dem
at omgås heste og ponyer.
førsel til reg. 7990 konto nr. 0001015697 eller via Mobile-
Vi har 8 dejlige ponyer.
pay til mobil nr. 42740304. Husk navn ved betaling.
Vi har 20x60 ridehal m/ 18 m. spejlvæg
OPSIGELSE:
Alt opsigelse skal ske skriftlig senest d. 10. i måneden til
kasseren Kristen Vandel Jensen. Tlf. 28936066
Tønder Rideklub af 1986
Holmevej 4,
6270 Tønder
BETALING:
Opstaldning og undervisning betales månedsvis forud.
Betalingen skal ske senest d. 10 i måneden.
Derefter påregnes: 1. rykkergebyr 50,- kr.
Derefter påregnes 2. rykkergebyr 100,- kr.
Derefter sendes regningen videre til RKI
Mail:[email protected]
Www.toenderrideklub.dk
Opdateret d 25-9-2015
Vi har ridemærkeundervisning.
PRISER:
PRISER:
PRISER:
Børn op til 18 år:
Voksne 18 år og derover:
Opstaldning:
Undervisning på hold på elev pony.
Undervisning på hold på elev pony/hest
Hest ………………………………….kr. 1850 pr. mdr.
Dressur/Spring 1 time pr. uge ……….kr. 300 pr. mdr.
Dressur/Spring 1 time pr. uge ……….kr. 350 pr. mdr.
Pony ……...………………………….kr. 1650 pr. mdr.
Dressur+Spring 2 timer pr. uge ..…...kr. 525 pr. mdr.
Dressur+Spring 2 timer pr. uge ,,…...kr. 550 pr. mdr.
Mini ridning ½ time pr. uge ………...kr. 200 pr. mdr.
Enetime ½ time pr. uge ……………..kr. 600 pr. mdr.
Opstaldning er incl. halm, foder, hø morgen og aften, halkort og udlukning (eller indlukning).
Enetime ½ time pr. uge ……………..kr. 600 pr. mdr.
Sommergræsning juni– juli ………...kr. 800 pr. mdr.
Undervisning på hold på privat pony/hest.
Undervisning på hold på privat pony/hest
Dressur/Spring 1 time pr. uge ……….kr. 275 pr. mdr.
Dressur/Spring 1 time pr. uge ……….kr. 300 pr. mdr.
Dressur+Spring 2 timer pr. uge ...…...kr. 450 pr. mdr.
Dressur+Spring 2 timer pr. uge ...…...kr. 500 pr. mdr.
Alle heste/ponyer vil få ormekur 1-2 gange årlig. Or-
Mini ridning ½ time pr. uge ………...kr. 200 pr. mdr.
Enetime ½ time pr. uge ……………..kr. 600 pr. mdr.
mekur betales særskilt.
Ved sommergræsning er hesten ude hele døgnet, og
Enetime ½ time pr. uge ……………..kr. 600 pr. mdr.
Bestilling af staldpladser skal ske til:
Halvpart: ……………………………..kr. 350 pr. mdr.
Halvpart: …………………….………..kr. 350 pr. mdr.
+ undervisning ( Der skal min. tilknyttes 1 undervis-
+ undervisning ( Der skal min. tilknyttes 1 undervis-
ningstime til halvparten)
ningstime til halvparten)
Alle medlemmer af TØR er dækket af Dansk Ridefor-
Alle medlemmer af TØR er dækket af Dansk Ridefor-
bunds Forsikring
bunds Forsikring
Tilmelding til undervisning skal ske hos underviseren:
Tilmelding til undervisning skal ske hos underviseren!
Jette Jessen tlf. 29729423
Timer som ikke benyttes refunderes ikke
Timer som ikke benyttes refunderes ikke
og kan ikke ”spares ”op!
og kan ikke ”spares” op!
Berit Andersen tlf. 30606465
Be