Hjerteundersøgelse - Aarhus Universitetshospital

Hjerteundersøgelse
(Myokardieskintigrafi - belastning)
Hvad kan undersøgelsen fortælle?
Undersøgelsen giver oplysninger om blodforsyningen til hjertemusklen
ved belastning. Man vil kunne se, om der ved belastningen er områder
af hjertemuskulaturen, der ikke får blod nok.
Er der nogen forberedelse?
Hvis du er gravid eller ammer, skal du kontakte Nuklearmedicinsk
Afdeling.
Du må ikke spise de sidste 2 timer før undersøgelsen, men gerne drikke.
1. 24 timer før undersøgelsen må du ikke indtage koffein.
- Dvs. ingen kaffe, te, cola, kakao, chokolade, energidrikke, og ingen
medicin med koffein (Ergokoffin, Kodamid, Koffisal, Arax Extra,
Treotabletter).
Det er meget vigtigt at overholde dette!!!
Indtagelse af koffein medfører at skanningen aflyses, da resultatet af
undersøgelsen ikke kan anvendes.
2. Pausering med medicin
1 time forud for undersøgelsen;
Nitrolingual, Nitroglycerin, Glytrin
12 timer forud for undersøgelsen;
Fem-Mono Retard, Imdur, Isodur, Discotrineplaster (dog tages Discotrine-plaster af senest
4 timer før).
24 timer forud for undersøgelsen;
Teofyllamin, Theo-Dur, UniXan, Vizarsin,
Levitra, Viagra, Sildenafil, Cardopax, Cardopax
Retard
48 timer forud for undersøgelsen;
Persantin, Persantin Retard, Dipyridamol,
Asasantin.
3 døgn forud for undersøgelsen;
Theodur, Unixan
5 døgn forud for undersøgelsen;
Cialis, Spedra
Medbring medicinliste.
Sidst revideret: 15.09.2015
Tel. +45 7845 0000
Side 1 af 2
Aarhus Universitetshospital
Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center
[email protected]
www.auh.dk
www.nukpet.auh.dk
Myokardieperfusion, belastning
Aarhus Universitetshospital
Du bedes medbringe praktisk tøj og sko, der er velegnet til at cykle i.
Hvorledes foregår undersøgelsen?
Du får optaget et hjertekardiogram (EKG) og lagt en kanyle i
en blodåre i armen.
Belastningen foregår enten medicinsk eller ved fysisk aktivitet
(kondicykel).
Under belastningen indsprøjtes en lille mængde radioaktivt
sporstof. Hjertekardiogram og blodtryk registreres under hele
undersøgelsesforløbet.
Efter belastningen kan du blive bedt om at drikke ½ liter vand
samt fedtstof i form af 1/4 liter sødmælk, afhængigt af
belastningsformen.
Skanning af hjertet påbegyndes ca. ½-1 time efter indsprøjtningen og
varer ca. 20 minutter.
Du skal ligge helt stille under optagelsen med venstre arm over hovedet.
Hvor længe varer undersøgelsen?
Undersøgelsen varer ca. 2-3 timer. I visse tilfælde kan undersøgelsen
strække sig over 3–4 timer.
Er der ubehag eller bivirkninger?
Der kan i forbindelse med undersøgelsen opstå lette bivirkninger i form
af hovedpine, åndenød, varmefornemmelse og rødme i ansigtet samt
svimmelhed. Disse fortager sig hurtigt efter undersøgelsen.
Stråledosis er som ved en almindelig røntgenundersøgelse, og svarer til,
hvad vi modtager fra naturen i løbet af ca. 1½ år.
Svar på undersøgelsen!
Svaret sendes til den læge eller afdeling, som har henvist dig.
Du finder Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center, Skejby, ved
indgang 6, sideindgangen, 1. sal!
Sidst revideret: 15.09.2015
Side 2 af 2