Katalog 2015 - Mikap Nordjylland

MIKAP - REGION NORDJYLLAND
KURSER 2015
KURSUS A:
MIKROSKOPI AF URIN OG
VAGINAL SEKRET
FOR BEGYNDERE
Målgruppe:
Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset henvender sig til
personale, som har ingen eller kun sparsom øvelse i mikroskopi.
Indhold:
Gennemgang af mikroskopet og indstilling heraf.
Kort teoretisk gennemgang af de hyppigste urin-patogener og kriterier for bakteriel vaginose.
Praktiske øvelser i laboratoriet, hvor kursisterne selv indstiller mikroskopet, fremstiller præparater
af urin og wet smear samt mikroskoperer disse. De enkelte kursister får inden kursets afslutning
gennemgået deres egne præparater.
Målet er, at kursisterne efter kurset er i stand til at fremstille præparater af urin og vaginalsekret, og
under supervision kunne mikroskopere disse. Kunne vurdere bakteriers morfologi, herunder
genkende stave, kokker og gærceller.
Undervisere:
Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Paulsen
HU læge Jette Brommann Kornum
Bioanalytiker Trine Friedrich
Bioanalytiker Lasse Schwartz
Dato:
A: torsdag d. 1. oktober 2015, kl. 15.00 – 18.30
Max 12 deltagere
1
MIKAP - REGION NORDJYLLAND
KURSER 2015
Kursus B:
URIN DYRKNING OG
RESISTENSBESTEMMELSE
(NYBEGYNDERE SAMT LET
ØVEDE)
Målgruppe:
Personale, der udfører dyrkning og resistensbestemmelse på urinprøver. Kurset henvender sig til
mindre øvede, men ikke til personer, som ikke til daglig beskæftiger sig med emnet.
Indhold:
Teoretisk gennemgang af:
 metoder til urindyrkning
 metoder til resistensbestemmelse
 udsåning og aflæsning
 styrker og svagheder ved de forskellige metoder
Workshop:
 aflæsning af urin dyrkning udført med forskellige metoder
 aflæsning af resistensbestemmelse udført med forskellige metoder
 gennemgang af resultater med visualisering af fejlkilder og faldgruber ved de forskellige
metoder
Kursisterne aflæser urin dyrkninger og resistensbestemmelser udført med forskellige metoder,
noterer resultaterne på fremlagte resultat ark og konkluderer på resultaterne. Underviserne vil være
til rådighed med hjælp ved problemer. Resultaterne gennemgås, diskuteres og kommenteres.
Mål:
Målet er, at kursisterne får kendskab til de forskellige metoders fordele og begrænsninger, således at
man kan vurdere egne metoders styrker og svagheder. Desuden at kursisterne behersker udførelsen
af egne metoder, kender fejlkilder og faldgruber samt udnytter alle de givne oplysninger med
henblik på optimalt udbytte af urinundersøgelsen.
Undervisere:
Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Paulsen
Specialist bioanalytiker Vibeke Horsager
Dato:
B: Torsdag d. 8. oktober 2015, kl. 15.00 – 19.30
2
MIKAP - REGION NORDJYLLAND
KURSER 2015
Max 16 deltagere
STED:
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Mølleparkvej 10
9100 Aalborg
Benyt hovedindgangen til Psykiatrisk sygehus. Tag elevatoren (til højre for receptionen) til 5. sal
Pris:
Kurserne udbydes som en del af mikrobiologisk kvalitetssikring i almen praksis, og er uden deltager
betaling.
Tilmelding:
Skal ske elektronisk til: [email protected] eller [email protected]
I tilmeldingen skal fremgå:
 hvilket kursus der ønskes
 navn
 titel
 lægehus
 tidligere deltagelse på kursus i KM
3