Dansk prisstærk betonflydebro

Dansk prisstærk betonflydebro
3,33 x 15,00 m bro fra kun kr. 59.995 ex. moms
Se prisliste på flydebro.dk
Billigere end træbroer - Over 50 års levetid
MIN. 50% BILLIGERE
Betonflydebro
FANTASTISK
Styrke
DEN BEDSTE
Atmosfære
Dansk serieproduktion sikrer de bedste priser og en høj kvalitet. Billigere og bedre end træbroer.
Udviklet til Nordeuropas største marina med enorme
styrkekrav. Der ydes op til 20 års garanti.
En god projektering tilgodeser også gæste-
sejlere, byfolk og turister - til gavn for driften.
Flydebro
Promenade
LANGBALLE broen og dens tilbehør er
modulopbygget. Det betyder en 100 % fleksibel
anvendelse, fx ved montage af bi-moler og
pæleforankring.
En promenade løsning, hvor 2 broer parallel
kobles, skaber bl.a. mulighed for aktiviteter
der tiltrækker gæstesejlere, byfolk og turister.
Terrasse
Privat bro
Et modulopbygget design kombineret med
masseproduktion, giver utallige
kombinationsmuligheder til en meget attraktiv
kvadratmeterpris.
Med en grund, der har direkte adgang til
vandet, kan brugsværdien øges ganske meget
med den rigtige løsning – fx til anløbsbro,
badebro, opholdsterrasse og lystfiskeri mv.
Stor bredde, styrke og stabilitet
Den store bredde giver både stabilitet og komfort. Fribordshøjden på 60 cm er den bedste på markedet
for denne brotype og det er behageligt for sejlerne. Den nyudviklede sammenkobling af broerne
betyder, at en belastning supporteres af alle broelementer i et broforløb og det føles som om, at man
går på fast grund.
Strenge styrke- og håndteringskrav
Konstruktionen er udviklet til Nordeuropas største marina, Admiral Marina på Østfyn. Der er sat meget
høje styrkekrav, bl.a. har koblingssystemet en brudstyrke på 70 ton og det er udviklet med henblik på,
at skabe et solidt system, en god økonomi og en løsning, der let og billigt kan serviceres af marinaens
egne folk.
Den mest fleksible flydebro på markedet
LANGBALLE flydebroen og dens tilbehør er modulopbygget og multianvendelig. Det betyder en 100 %
fleksibel montage og anvendelse (samt genanvendelse). Med den fleksible koblingsmontage kan et
broforløb drejes trinløst. Broerne kan også samles til ekstra brede promenademoler eller terrasser.
Billig og grøn transport
Der er store besparelse ved produktion og levering fra Danmark kontra udlandet. LANGBALLE
flydebroen er tillige transportoptimeret og det betyder, at der kan transporteres 2 flydebroer på samme
lastbil, uden fordyrende følgebil. Udlægning og montage kan klares af marinaens egne folk, uden brug
af specialværktøj.
Vedligeholdelsesfri
LANGBALLE flydebroen er vedligeholdelsesfri. Ved en kraftig påsejling eller lignede, kan broens
fenderbjælker og koblingssystem let og billigt udskiftes af marinaens egne folk. Det gavner
brugsglæden og driften mange år ud i fremtiden.
Finansiering
En fornyelse eller udvidelse af havnen fylder typisk meget i driftsbudgettet. Med en attraktiv
finansiering kan udgiften fordeles over op til 10 år. Indtægten for den enkelte bådplads er ofte langt
større end finansieringsudgiften og herved kan driftsøkonomi og indsats koncentreres på andre
opgaver og tiltag.
Type
L
B
H
Fribord
Vægt
Last /
m2
Armering
Fender Garanti
G 6-333
6,2 m
3,33 m
0,95 m
0,60 m
6.500 kg
535 kg galvaniseret jern
6x6"
5 år
G 9-333
9,1 m
3,33 m
0,95 m
0,60 m
9.500 kg
546 kg galvaniseret jern
6x6"
5 år
G 12-333
12,0 m
3,33 m
0,95 m
0,60 m
12.400 kg
552 kg galvaniseret jern
6x6"
5 år
G 15-333
15,0 m
3,33 m
0,95 m
0,60 m
15.300 kg
555 kg galvaniseret jern
6x6"
5 år
R 9-333
9,1 m
3,33 m
0,95 m
0,60 m
9.500 kg
546 kg syrefast rustfri stål
6x6"
20 år
R 15-333
15,0 m
3,33 m
0,95 m
0,60 m
15.300 kg
555 kg syrefast rustfri stål
6x6"
20 år
Udpluk af tilbehør
Rampe
Glasværn
Trædæk
Rampe: 1,2 m bred - 5m lang
115 cm højt glasværn
Skridsikker komposit planker
ZUNSHINE LED lampe og CEE udtag
Zunshine systemet er designet og udviklet af LANGBALLE.
Resultatet er en løsning, der udmærker sig ved følgende:
LED lampe
CEE udtag
Smukt og elegant design
Fleksibel løsning
Optimeret LED belysning
Personlige CEE udtag
Billig i drift
Kabelfrie (rene) broer
Billig i anskaffelse
Billig i anskaffelse
LANGBALLE broen (15 m) er forberedt for 8 stk. personlige CEE udtag, 4 stk. på hver side
Tallykey T4
Tallykey T4 er den enkle, tidløse og brugervenlige
forsyningssøjle til el og vand på marinaer og havne
samt campingpladser.
• 2 eller 4 el-udtag, 16A 1-faset
• Mulighed for vandhaner
• Mulighed for slangeholder
• Elegant lavenergi-lampe i toppen
• Tre forskellige løsninger til forbrugsafregning med,
elmåler, betalingskort og fjernaflæsning med TallyBee
www.flydebro.dk
Langballe A/S – Parkboulevarden 31 – 8920 Randers NV – Tlf. (+45) 3086 1535