Bilforsikring - erhverv

SKAL
DIN BIL
FORSIKRES?
HVEM ER ...
TECHNO FORSIKRING
Techno Forsikring A/S er ejet 100% af Techno Danmark F.M.B.A
der er indkøbsforening for de største autoriserede nybilsforhandlere i Danmark. Techno Danmark F.M.B.A. indgår på medlemmernes
vegne fordelagtige indkøbsaftaler med branchens mest betydelige
leverandører og serviceudbydere.
ALM. BRAND A/S
Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk, finansiel koncern bestående
af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber. Koncernen driver virksomhed inden for skadeforsikring,
bankvirksomhed samt liv- og pensionsforsikring, ligesom der drives
investeringsvirksomhed som led i den primære driftsaktivitet.
BILFORSIKRING
®
TECHNO
TECHNO FORSIKRING A/S • METALGANGEN 9A – 1. SAL • 2960 KARLSLUNDE
Willis Marketing & Communications – juni 2014
ERHVERV
®
TECHNO
VÆLG DEN RIGTIGE FORSIKRING TIL DIN BIL
PRÆMIE 2014/2015
For de fleste virksomheder er forsikring af erhvervsbiler en stor udgiftspost, og det
er derfor vigtigt, at bilen er rigtigt forsikret.
Præmien er en fastpræmieordning. Der sker ingen præmieregulering ved én bonusbelastende skade Har du flere bonusbelastende skader, bliver din præmie og dine vilkår
revurderet.
Via din Techno-forhandler kan du få en fastpræmieordning, som er en forsikring til
en meget fordelagtig præmie, som ikke stiger efter en skade.
Kontakt din bilforhandler, hvis du gerne vil spare penge på din bilforsikring!
Techno Danmark F.m.b.A, Alm. Brand og forsikringsmæglervirksomheden Willis I/S
har indgået en samarbejdsaftale, der sikrer, at du kan få en virkelig god forsikring til en
fornuftig præmie.
Det er nemt og bekvemt for dig
– og selvfølgelig til en fordelagtig og konkurrencedygtig pris.
PRIS OG SELVRISIKO
Gruppe
Forsikrede
køretøjer
1. A
Varebiler
2. A
Varebiler
3. B
Varebiler
4. B
Varebiler
Anvendelse
Kørsel med
egne varer
Kørsel med
egne varer
Kørsel med
egne varer
Kørsel med
egne varer
Max. nyværdi
Præmie
400.000 kr.
5.775 kr.
400.000 kr.
8.775 kr.
400.000 kr.
4.775 kr.
400.000 kr.
6.925 kr.
Ved oprettelse af denne forsikring opkræves et oprettelsesgebyr på 998 kr.
Præmien bliver indekseret hvert år efter Danmarks Statistiks offentliggjorte løn­
indeks for den private sektor. Selvrisikoen er 5.000 kr.
Definition af grupper
POLICEBEHANDLING
Du modtager en mail eller et brev fra Willis I/S, som indeholder et policecertifikat samt
opkrævning og gældende forsikringsbetingelser, ca. 1 uge før policen træder i kraft.
Gruppe 1.A – Ingen skader inden for de seneste 24 måneder
– Følgende postnumre: 0000 – 2900 + 8000 – 8200 + 5000 + 9000
Har du spørgsmål til forsikringen, er du velkommen til at kontakte Willis I/S på:
[email protected] eller 88 13 95 76.
Gruppe 2.A– 1 eller flere skader inden for de seneste 24 måneder
– Følgende postnumre: 0000 – 2900 + 8000 – 8200 + 5000 + 9000
SKADEBEHANDLING
Gruppe 3.B– Ingen skader inden for de seneste 24 måneder
– Øvrige postnumre
I tilfælde af en skade skal du anmelde skaden på nedenstående link:
https://www.almbrand.dk/abdk/skade/Anmeldskadeonline/index.htm
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Alm.Brand på tlf. 72274747.
Gruppe 4.B– 1 eller flere skader inden for de seneste 24 måneder
– Øvrige postnumre