Fysioterapi, takster

Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
Generelle oplysninger
Fysioterapi
Reguleringsprocent: 0,58
Vederlagsfri fysioterapi:
Reguleringsprocent: : 0,58
Lægeordineret ridefysioterapi
Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,58
Reguleringsprocent rideskole: 1,67
Egne noter:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Opdateret: 01-10-2015
Side 1
Gældende fra den 1. oktober 2015
Opdateret: 01-10-2015
Fysioterapi
Side 2
Takstkort 35A
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
FYSIOTERAPI 51
Overenskomstens §§ 29A, 29C, 30 og rammeaftale
Honorarer
Ydelse
Første konsultation
Normalbehandling
Kort behandling
Opfølgende træningsterapi
Første konsultation i forbindelse med holdtræning
Normalbehandling i forbindelse med holdtræning
Kort behandling i forbindelse med holdtræning
Holdtræning pr. person
Tværfaglige konferencer
Telefonisk henvendelse
Deltagelse i møde
Transport til møde
Rammeaftale
Holdtræning 1 deltager
Holdtræning 2 deltagere
Holdtræning 3 deltagere
Holdtræning 4 deltagere
Holdtræning 5 deltagere
Holdtræning 6 deltagere
Holdtræning 7 deltagere
Holdtræning 8 deltagere
Holdtræning 9 deltagere
Holdtræning 10 deltagere
Tillæg for behandling uden for normal arbejdstid
Hverdage kl. 16-20 og lørdage kl. 08-20
Hverdage kl. 20-08 og søn- og helligdage
Afstandstillæg
Patientens hjem:
0 - 4 Km
5 - 10 Km
Over 10 Km
Institutioner og tæt sammenliggende boliger:
0 - 4 Km
5 - 10 Km
Over 10 Km
Fysioterapeuter uden klinikadresse:
Patientens hjem
Plejehjem
Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km
Opdateret: 01-10-2015
Sikringsgruppe 1 + 2
Ydelsesnummer
0110
0111
0112
0113
0120
0121
0122
8050
Fuldt
honorar
431,67
274,47
182,99
91,48
431,67
274,47
182,99
182,99
1)
169,65
107,87
71,92
35,95
169,65
107,87
71,92
71,92
Patientandel
262,02
166,60
111,07
55,53
262,02
166,60
111,07
111,07
Tilskud
3201
3301
3410
45,75
137,24
137,24
45,75
137,24
137,24
0,00
0,00
0,00
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
407,15
203,58
135,71
101,79
81,44
67,87
64,85
62,61
60,87
59,45
162,86
81,43
54,28
40,72
32,58
27,15
25,94
25,04
24,35
23,78
244,29
122,15
81,43
61,07
48,86
40,72
38,91
37,57
36,52
35,67
3001
3002
149,24
298,47
0,00
0,00
149,24
298,47
2001
2002
2003
93,53
110,51
149,78
37,41
44,20
59,91
56,12
66,31
89,87
2101
2102
2103
93,53
110,51
149,78
93,53
110,51
149,78
0,00
0,00
0,00
2201
2202
93,53
93,53
37,41
93,53
56,12
0,00
1001
1002
3,70
2,05
0,00
0,00
3,70
2,05
Side 3
Takstkort 35A
Gældende fra den 1. oktober 2015
Ydelse
Kørselsgodtgørelse ved møde under 20.000 km.
Kørselsgodtgørelse ved møde over 20.000 km.
Fysioterapi
Ydelsesnummer
1003
1004
Fuldt
honorar
3,70
2,05
Tilskud
3,70
2,05
Patientandel
0,00
0,00
Noter:
1) Fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomsten, fratrækker tilskud til gruppe 2-sikrede og afregner dette
direkte med regionen.
4601-4610: Omfatter sikrede, der er bosiddende i en region, hvor regionsrådet har besluttet at iværksætte
holdundervisning.
Opdateret: 01-10-2015
Side 4
Takstkort 35A
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 62
Overenskomstens §§ 21 og 25
Honorarer
Ydelse
Første konsultation
Normal behandling
Kort behandling
Opfølgende træningsterapi
Første konsultation i forbindelse med holdtræning
Normal behandling i forbindelse med holdtræning
Kort behandling i forbindelse med holdtræning
Tværfaglige konferencer
Telefonisk henvendelse
Deltagelse i møde
Transport til møde
Tillæg for behandling uden for normal arbejdstid
Hverdage kl. 16-20 og lørdage kl. 08-20
Hverdage kl. 20-08 og søn- og helligdage
Afstandstillæg
Patientens hjem:
0 - 4 Km
5 - 10 Km
Over 10 Km
Institutioner og tæt sammenliggende boliger:
0 - 4 Km
5 - 10 Km
Over 10 Km
Fysioterapeuter uden klinikadresse:
Patientens hjem
Plejehjem
Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km
Kørselsgodtgørelse ved møde under 20.000 km.
Kørselsgodtgørelse ved møde over 20.000 km.
Opdateret: 01-10-2015
Sikringsgruppe 1 + 2
Ydelsesnummer
0110
0111
0112
0113
0120
0121
0122
Fuldt
honorar
431,67
292,06
194,72
97,34
431,67
292,06
194,72
431,67
292,06
194,72
97,34
431,67
292,06
194,72
Patientandel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tilskud
3201
3301
3410
45,75
137,24
137,24
45,75
137,24
137,24
0,00
0,00
0,00
3001
3002
149,24
298,47
0,00
0,00
149,24
298,47
2001
2002
2003
93,53
110,51
149,78
93,53
110,51
149,78
0,00
0,00
0,00
2101
2102
2103
93,53
110,51
149,78
93,53
110,51
149,78
0,00
0,00
0,00
2201
2202
93,53
93,53
93,53
93,53
0,00
0,00
1001
1002
1003
1004
3,70
2,05
3,70
2,05
0,00
0,00
3,70
2,05
3,70
2,05
0,00
0,00
Side 5
Takstkort 35B
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 62
(Holdtræningshonorar for vederlagsfri patienter)
Overenskomstens §§ 19, 22 og 25
Honorarer
Ydelse
Holdtræning i egne lokaler
1 deltager, egne lokaler, pr. person
2 deltagere, egne lokaler, pr. person
3 deltagere, egne lokaler, pr. person
4 deltagere, egne lokaler, pr. person
5 deltagere, egne lokaler, pr. person
6 deltagere, egne lokaler, pr. person
7 deltagere, egne lokaler, pr. person
8 deltagere, egne lokaler, pr. person
9 + deltagere, egne lokaler, pr. person
Holdtræning i lokaler betalt af regionen
1 deltager, pr. person
2 deltagere, pr. person
3 deltagere, pr. person
4 deltagere, pr. person
5 deltagere, pr. person
6 deltagere, pr. person
7 deltagere, pr. person
8 + deltagere, pr. person
Bassintræning i egne lokaler
1 deltager, egne lokaler, pr. person
2 deltagere, egne lokaler, pr. person
3 deltagere, egne lokaler, pr. person
4 deltagere, egne lokaler, pr. person
5 deltagere, egne lokaler, pr. person
6 deltagere, egne lokaler, pr. person
7 deltagere, egne lokaler, pr. person
8 + deltagere, egne lokaler, pr. person
Bassintræning i lokaler betalt af regionen
1 deltager
2 deltagere, pr. person
3 deltagere, pr. person
4 deltagere, pr. person
5 deltagere, pr. person
6 deltagere, pr. person
7 deltagere, pr. person
8 + deltagere, pr. person
Opdateret: 01-10-2015
Sikringsgruppe 1 + 2
Ydelsesnummer
Fuldt
honorar
Tilskud
Patientandel
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
375,09
281,32
218,81
187,55
187,55
187,55
187,55
187,55
187,55
375,09
281,32
218,81
187,55
187,55
187,55
187,55
187,55
187,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
210,99
199,27
164,11
146,54
146,54
146,54
146,54
146,54
210,99
199,27
164,11
146,54
146,54
146,54
146,54
146,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
393,84
295,39
229,74
196,93
196,93
196,93
196,93
196,93
393,84
295,39
229,74
196,93
196,93
196,93
196,93
196,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
221,53
209,24
172,31
153,87
153,87
153,87
153,87
153,87
221,53
209,24
172,31
153,87
153,87
153,87
153,87
153,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Side 6
Takstkort 35C
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 62
(Holdtræningshonorar for vederlagsfri patienter på hold, hvor der også deltager speciale 51-patienter)
Overenskomstens §§ 19, 22 og 25
Honorarer
Sikringsgruppe 1 + 2
YdelsesFuldt
nummer
honorar
Antal vederlagsfri patienter til holdtræning i egne lokaler
1 deltager, egne lokaler, pr. person
6001
281,32
2 deltagere, egne lokaler, pr. person
6002
234,45
3 deltagere, egne lokaler, pr. person
6003
218,81
4 deltagere, egne lokaler, pr. person
6004
187,55
5 deltagere, egne lokaler, pr. person
6005
187,55
6 deltagere, egne lokaler, pr. person
6006
187,55
7 deltagere, egne lokaler, pr. person
6007
187,55
8 + deltagere, egne lokaler, pr. person
6008
187,55
Antal vederlagsfri patienter til holdtræning i lokaler betalt af regionen
1 deltager
6101
117,22
2 deltagere, pr. person
6102
152,40
3 deltagere, pr. person
6103
164,11
4 deltagere, pr. person
6104
146,54
5 deltagere, pr. person
6105
146,54
6 deltagere, pr. person
6106
146,54
7 deltagere, pr. person
6107
146,54
8 + deltagere, pr. person
6108
146,54
Antal vederlagsfri patienter til bassintræning i egne lokaler
1 deltager, egne lokaler
7001
295,39
2 deltagere, egne lokaler, pr. person
7002
246,17
3 deltagere, egne lokaler, pr. person
7003
229,74
4 deltagere, egne lokaler, pr. person
7004
196,93
5 deltagere, egne lokaler pr pers
7005
196,93
6 deltagere, egne lokaler, pr. person
7006
196,93
7 deltagere, egne lokaler, pr. person
7007
196,93
8 + deltagere, egne lokaler, pr. person
7008
196,93
Antal vederlagsfri patienter til bassintræning i lokaler betalt af regionen
1 deltager
7101
123,08
2 deltagere, pr. person
7102
160,01
3 deltagere, pr. person
7103
172,31
4 deltagere, pr. person
7104
153,86
5 deltagere, pr. person
7105
153,86
6 deltagere, pr. person
7106
153,86
7 deltagere, pr. person
7107
153,86
8 + deltagere, pr. person
7108
153,86
Ydelse
Opdateret: 01-10-2015
Tilskud
Patientandel
281,32
234,45
218,81
187,55
187,55
187,55
187,55
187,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,22
152,40
164,11
146,54
146,54
146,54
146,54
146,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,39
246,17
229,74
196,93
196,93
196,93
196,93
196,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123,08
160,01
172,31
153,86
153,86
153,86
153,86
153,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Side 7
Takstkort 36C
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
RIDEFYSIOTERAPI 57 (rideskole med/uden
ridehal) 1)
Overenskomstens §§ 14, 15 og 16
Sikringsgruppe 1 + 2
2)
Honorarer
Ydelse
1.konsulation
Holdtræning 3) 4)
Fysioterapi honorar pr. patient.
pr. ½ time 1 person
Fysioterapi honorar pr. patient.
pr. ½ time 2 personer
Fysioterapi honorar pr. patient.
pr. ½ time 3 personer
Fysioterapi honorar pr. patient.
pr. ½ time 4 personer
Fysioterapi honorar pr. patient.
pr. ½ time 5 personer
Rideskole med ridehal 3) 4)
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 1 person
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 2 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 3 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 4 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 5 personer
Rideskole uden ridehal 3) 4)
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 1 person
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 2 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 3 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 4 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 5 personer
Tillægshonorar
Bagsidder (støtteperson) pr ½
time
Tværfaglige konferencer
Telefonisk henvendelse
Deltagelse i møde
Opdateret: 01-10-2015
0110
401,54
Sygesikringens
andel
321,23
0311
197,52
188,62
8,90
0312
98,77
89,87
8,90
0313
65,84
56,94
8,90
0314
49,38
40,48
8,90
0315
39,51
30,61
8,90
Ydelsesnummer
Ekskl.
moms
Moms
Fuldt
honorar
Patientandel
80,31
0321
479,65
119,91
599,56
566,10
33,46
0322
239,81
59,95
299,76
266,30
33,46
0323
159,88
39,97
199,85
166,39
33,46
0324
139,89
34,97
174,86
141,40
33,46
0325
127,90
31,98
159,88
126,42
33,46
0331
416,31
104,08
520,39
486,93
33,46
0332
208,15
52,04
260,19
226,73
33,46
0333
138,78
34,69
173,47
140,01
33,46
0334
124,05
31,01
155,06
121,60
33,46
0335
115,24
28,81
144,05
110,59
33,46
0305
63,33
15,83
79,16
63,33
15,83
45,83
137,48
45,83
137,48
0,00
0,00
3201
3301
Side 8
Takstkort 36C
Gældende fra den 1. oktober 2015
Ydelse
Transport til møde
Afstandstillæg
Patientens hjem
Plejehjem m.m.
Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km
Kørselsgodtgørelse ved møde
under 20.000 km.
Kørselsgodtgørelse ved møde
over 20.000 km.
Fysioterapi
3410
137,48
Sygesikringens
andel
137,48
2201
2202
91,05
91,05
72,84
91,05
18,21
0,00
1001
1002
3,70
2,05
0,00
0,00
3,70
2,05
1003
3,70
3,70
0,00
1004
2,05
2,05
0,00
Ydelsesnummer
Ekskl.
moms
Moms
Fuldt
honorar
Patientandel
0,00
Noter:
1) Ridefysioterapeutisk behandling, der foregår på rideskoler. Der beregnes moms af ydelsen.
2) Fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomst vedrørende ridefysioterapi, fratrækker tilskud til gruppe 2sikrede og afregner dette direkte med regionen.
3) Der kan max ydes tilskud til 1 times samlet (eller 2 x ½ time) ridefysioterapi pr. pt. pr. uge.
4) Der skal min. være 3 personer tilmeldt holdet. Kun i tilfælde af afbud kan der honoreres for 1 eller 2
personer.
5) Der beregnes kun ét afstandstillæg ved besøg hos flere patienter samtidig.
Opdateret: 01-10-2015
Side 9
Takstkort 36C
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
RIDEFYSIOTERAPI 57 (rideklub med/uden ridehal)
Overenskomstens §§ 14, 15 og 16
Sikringsgruppe 1 + 2
2)
Honorarer
Ydelse
1.konsulation
Holdtræning 3) 4)
Fysioterapi honorar pr. patient. pr. ½ time 1 person
Fysioterapi honorar pr. patient. pr. ½ time 2
personer
Fysioterapi honorar pr. patient. pr. ½ time 3
personer
Fysioterapi honorar pr. patient. pr. ½ time 4
personer
Fysioterapi honorar pr. patient. pr. ½ time 5
personer
Rideklub med ridehal 3) 4)
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 1
person
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 2
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 3
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 4
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 5
personer
Rideklub uden ridehal 3) 4)
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 1
person
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 2
person
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 3
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 4
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 5
personer
Tillægshonorar
Bagsidder (støtteperson) pr. ½ time
Tværfaglige konferencer
Telefonisk henvendelse
Deltagelse i møde
Transport til møde
Afstandstillæg
Patientens hjem
Opdateret: 01-10-2015
0110
401,54
Sygesikringens
andel
321,23
0311
197,52
188,62
8,90
0312
98,77
89,87
8,90
0313
65,84
56,94
8,90
0314
49,38
40,48
8,90
0315
39,51
30,61
8,90
0421
479,65
452,88
26,77
0422
239,81
213,04
26,77
0423
159,88
133,11
26,77
0424
139,89
113,12
26,77
0425
127,90
101,13
26,77
0431
416,31
389,54
26,77
0432
208,15
181,38
26,77
0433
138,78
112,01
26,77
0434
124,05
97,28
26,77
0435
115,24
88,47
26,77
0405
63,33
50,66
12,67
3201
3301
3410
45,83
137,48
137,48
45,83
137,48
137,48
0,00
0,00
0,00
2201
91,05
72,84
18,21
Ydelsesnummer
Fuldt
honorar
Patientandel
80,31
Side 10
Takstkort 36D
Gældende fra den 1. oktober 2015
Ydelse
Plejehjem m.m.
Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km
Kørselsgodtgørelse ved møde under 20.000 km.
Kørselsgodtgørelse ved møde over 20.000 km.
Fysioterapi
2202
91,05
Sygesikringens
andel
91,05
1001
1002
1003
1004
3,70
2,05
3,70
2,05
0,00
0,00
3,70
2,05
Ydelsesnummer
Fuldt
honorar
Patientandel
0,00
3,70
2,05
0,00
0,00
Noter:
1) Ridefysioterapeutisk behandling, der foregår i rideklub. Der beregnes ikke moms af ydelsen.
2) Fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomst vedrørende ridefysioterapi, fratrækker tilskud til gruppe 2sikrede og afregner dette direkte med regionen.
3) Der kan max ydes tilskud til 1 times samlet (eller 2 x ½ time) ridefysioterapi pr. pt. pr. uge.
4) Der skal min. være 3 personer tilmeldt holdet. Kun i tilfælde af afbud kan der honoreres for 1 eller 2
personer.
5) Der beregnes kun et afstandstillæg ved besøg hos flere patienter samtidig
Opdateret: 01-10-2015
Side 11
Takstkort 36D
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
VEDERLAGSFRI RIDEFYSIOTERAPI 65 (rideskole
med/uden ridehal ) 1)
Overenskomstens §§ 14, 15 og 16
Honorarer
Ydelse
1.konsulation
Holdtræning 3) 4)
Fysioterapi honorar, pr. patient,
pr. ½ time, 1 person
Fysioterapi honorar, pr. patient,
pr. ½ time, 2 person
Fysioterapi honorar, pr. patient,
pr. ½ time, 3 person
Fysioterapi honorar, pr. patient,
pr. ½ time, 4 person
Fysioterapi honorar, pr. patient,
pr. ½ time, 5 person
Rideskole med ridehal 3) 4)
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 1 person
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 2 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 3 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 4 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 5 personer
Rideskole uden ridehal 3) 4)
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 1 person
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 2 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 3 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 4 personer
Rideskolens honorar pr. patient
pr. ½ time ved 5 personer
Tillægshonorar
Bagsidder pr ½ time
Tværfaglige konferencer
Telefonisk henvendelse
Deltagelse i møde
Transport til møde
Opdateret: 01-10-2015
Sikringsgruppe 1 + 2
2)
0110
401,54
Sygesikringens
andel
401,54
0311
197,52
197,52
0,00
0312
98,77
98,77
0,00
0313
65,84
65,84
0,00
0314
49,38
49,38
0,00
0315
39,51
39,51
0,00
Ydelsesnummer
Ekskl.
moms
Moms
Fuldt
honorar
Patientandel
0,00
0321
479,65
119,91
599,56
599,56
0,00
0322
239,81
59,95
299,76
299,76
0,00
0323
159,88
39,97
199,85
199,85
0,00
0324
139,89
34,97
174,86
174,86
0,00
0325
127,90
31,98
159,88
159,88
0,00
0331
416,31
104,08
520,39
520,39
0,00
0332
208,15
52,04
260,19
260,19
0,00
0333
138,78
34,69
173,47
173,47
0,00
0334
124,05
31,01
155,06
155,06
0,00
0335
115,24
28,81
144,05
144,05
0,00
0305
63,33
15,83
79,16
79,16
0,00
45,83
137,48
137,48
45,83
137,48
137,48
0,00
0,00
0,00
3201
3301
3410
Side 12
Takstkort 36D
Gældende fra den 1. oktober 2015
Ydelse
Afstandstillæg
Patientens hjem
Plejehjem m.m.
Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km
Kørselsgodtgørelse ved møde
under 20.000 km.
Kørselsgodtgørelse ved møde
over 20.000 km.
Fysioterapi
Fuldt
honorar
Sygesikringens
andel
Patientandel
2201
2202
91,05
91,05
91,05
91,05
0,00
0,00
1001
1002
3,70
2,05
0,00
0,00
3,70
2,05
1003
3,70
3,70
0,00
1004
2,05
2,05
0,00
Ydelsesnummer
Ekskl.
moms
Moms
Noter:
1) Ridefysioterapeutisk behandling, der foregår på rideskoler. Der beregnes moms af ydelsen.
2) Fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomst vedrørende ridefysioterapi, fratrækker tilskud til gruppe 2sikrede og afregner dette direkte med regionen.
3) Der kan max ydes tilskud til 1 times samlet (eller 2 x ½ time) ridefysioterapi pr. pt. pr. uge.
4) Der skal min. være 3 personer tilmeldt holdet. Kun i tilfælde af afbud kan der honoreres for 1 eller 2
personer.
5) Der beregnes kun ét afstandstillæg ved besøg hos flere patienter samtidig
Opdateret: 01-10-2015
Side 13
Takstkort 36D
Gældende fra den 1. oktober 2015
Fysioterapi
VEDERLAGSFRI RIDEFYSIOTERAPI 65 (Rideklub
med/uden ridehal) 1)
Overenskomstens §§ 14, 15 og 16
Honorarer
Ydelse
1.konsulation
Holdtræning 3) 4)
Fysioterapi honorar, pr. patient, pr. ½ time, 1
person
Fysioterapi honorar, pr. patient, pr. ½ time, 2
person
Fysioterapi honorar, pr. patient, pr. ½ time, 3
person
Fysioterapi honorar, pr. patient, pr. ½ time, 4
person
Fysioterapi honorar, pr. patient, pr. ½ time, 5
person
Rideklub med ridehal 3) 4)
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 1
person
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 2
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 3
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 4
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 5
personer
Rideklub uden ridehal 3) 4)
Rideskolens honorar pr. patient pr. ½ time ved 1
person
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 2
person
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 3
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 4
personer
Rideklub honorar pr. patient pr. ½ time ved 5
personer
Tillægshonorar
Bagsidder pr ½ time
Tværfaglige konferencer
Telefonisk henvendelse
Deltagelse i møde
Transport til møde
Afstandstillæg
Patientens hjem
Opdateret: 01-10-2015
Sikringsgruppe 1 + 2
2)
0110
401,54
Sygesikringens
andel
401,54
0311
197,52
197,52
0,00
0312
98,77
98,77
0,00
0313
65,84
65,84
0,00
0314
49,38
49,38
0,00
0315
39,51
39,51
0,00
0421
479,65
479,65
0,00
0422
239,81
239,81
0,00
0423
159,88
159,88
0,00
0424
139,89
139,89
0,00
0425
127,90
127,90
0,00
0431
416,31
416,31
0,00
0432
208,15
208,15
0,00
0433
138,78
138,78
0,00
0434
124,05
124,05
0,00
0435
115,24
115,24
0,00
0405
63,33
63,33
0,00
3201
3301
3410
45,83
137,48
137,48
45,83
137,48
137,48
0,00
0,00
0,00
2201
91,05
91,05
0,00
Ydelsesnummer
Fuldt
honorar
Patientandel
0,00
Side 14
Takstkort 36D
Gældende fra den 1. oktober 2015
Ydelse
Plejehjem m.m.
Kørselsgodtgørelse
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km
Kørselsgodtgørelse ved møde under 20.000 km.
Kørselsgodtgørelse ved møde over 20.000 km.
Fysioterapi
2202
91,05
Sygesikringens
andel
91,05
1001
1002
1003
1004
3,70
2,05
3,70
2,05
0,00
0,00
3,70
2,05
Ydelsesnummer
Fuldt
honorar
Patientandel
0,00
3,70
2,05
0,00
0,00
Noter:
1) Ridefysioterapeutisk behandling, der foregår I rideklub. Der beregnes ikke moms af ydelsen.
2) Fysioterapeuter, der er tilmeldt overenskomst vedrørende ridefysioterapi, fratrækker tilskud til gruppe 2sikrede og afregner dette direkte med regionen.
3) Der kan max ydes tilskud til 1 times samlet (eller 2 x ½ time) ridefysioterapi pr. pt. pr. uge.
4) Der skal min. være 3 personer tilmeldt holdet. Kun i tilfælde af afbud kan der honoreres for 1 eller 2
personer.
5) Der beregnes kun ét afstandstillæg ved besøg hos flere patienter samtidig
Opdateret: 01-10-2015
Side 15
Takstkort 36D
Gældende fra den 1. oktober 2015
Opdateret: 01-10-2015
Fysioterapi
Side 16
Takstkort 36D