Kirkebladet til hjemmeside

kirkebladet
Nummer 2
Marts/april/maj 2015
34. årgang
GJERN og
SKANNERUP
SOGNE
Et pinsetræ med små mennesker, der blæser i vinden, klippet
og pyntet af sidste års 1. + 3. klasse fra Gjern Skole, da vi en
dejlig sommerformiddag holdt pinsefødselsdagsfest for kirken.
Vi lærte også en masse om Helligånden, der er hovedpersonen
i pinsen. Glædelig pinse! Når vi når dertil.
Et pinsetræ
Vi har sagt farvel
til Conni Overbye, mangeårig skoleleder på
Gjern Skole. Conni har været en dygtig og aktiv
skoleleder på alle områder, også i forhold til
sognekirken i Gjern. Der blev sagt farvel med
maner. Om formiddagen af alle skolebørn, om
eftermiddagen ved en reception på skolen.
Alle skolens elever dukkede dog op til reception,
hvor de sang Gjern Skoles sang, forfattet til
jubilæet i 2012.
Vi håber og ønsker, at der vil blive fundet en positiv og imødekommende skoleleder, så det gode
samarbejde mellem skole og kirke kan fortsætte.
Conni får overrakt en gave af formanden for Elevrådet
Konfirmationer 2015
Gjern Kirke, St. Bededag, fredag d. 1. maj kl. 10.00:
Caroline Christensen, Cecilie Nielsen, Gustav Winther Damsgaard, Juliane Maja Dion Petersen, Laura
Nielsen, Michael Martin Secher Jensen, Nanna Kjærgaard Skovslund Hansen, Niels Høffding Seekjær,
Rebekka Andersen, Sara Edin Andersen, Silas Mielec
Rosenberg, Simone Mondrup Skov Andersen, Stefan
Der manglede desværre flere af konfirmanderne,
da billedet blev taget.
Gjern-Skannerup menighedsråd siger tak til
Conni Overbye og Gjern Skole for et virkelig
godt samarbejde.
Bodil Dahl-Nielsen
Isen Overgaard Jensen, Trine Bech Gram-Poulsen,
Amalie Sønderbach Kristensen, Ellen Birkeskov Mogensen.
Skannerup Kirke, søndag den 3. maj kl. 10.00:
Andreas Kvist Nielsen, Marie-Louise Würtz, Nicklas
Linnebjerg Wackerhausen, Rasmus Damsgård Petersen, Victor Kruse Rasmussen, Rebecca Maabjerg
Mørch.
En ged kan gøre en stor forskel for en fattig familie
Giv en time – søndag den 8. marts!
Også i Gjern samler vi ind. Vil du hjælpe ved at
give en time af din tid til en frisk gåtur alene eller
sammen med en anden, er du meget velkommen.
I år sker indsamlingen i et tæt samarbejde med
Gjern Kirke, og vi håber blandt andet på hjælp
fra årets konfirmander.
Vi mødes i konfirmandlokalet i præstegården
Østergade 6 kl. 11.30, hvor ruter, indsamlingsbøsser og materialer bliver uddelt. Passer det dig
bedre at tage ruten om eftermiddagen, kan det
også aftales.
takt os også, hvis du har spørgsmål til indsamlingen.
Tilmeld dig gerne
Du kan bare møde op på dagen, men af hensyn til
kaffe og forfriskning er det en fordel at vide,
cirka hvor mange der kommer. Du må derfor
gerne ringe eller maile din tilmelding – og kon-
NB: Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Gjern Kirke,
og har du mulighed for det, er du selvfølgelig velkommen til at deltage umiddelbart forud for indsamlingen.
Niels Sørensen
Med venlig hilsen og på gensyn
fra indsamlingslederne.
Sognepræst
Majbritt Fabech,
29 36 73 77
[email protected]
Niels Sørensen,
41 57 88 83
[email protected]
Dagligt liv i Nordeuropas
mest sikrede fængsel
Foredrag i konfirmandstuen, Østergade 6, tirsdag
den 21. april kl. 19.00.
Jesper Dupont Birkler er cand. theol. fra Aarhus
Universitet. Han har været sognepræst i Grædstrup 1980-1998 og ved Vor Frue Kirke i Aarhus
til 2011. Herefter fængselspræst i Statsfængslet
Østjylland på Enner Mark ved Horsens.
Som præst for fangerne i det topsikrede fængsel
er Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser,
og som afsoner fængselsstraffe fra nogle måne-
der til forvaring og livstid. I foredraget fortæller
fængselspræsten om den ofte barske hverdag
blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, bankrøvere, voldsmænd, terrordømte,
storsvindlere og internationale gangstere, og
hvordan det kirkelige arbejde, spørgsmålet om
skyld og straf og om håb og længsel, manifesterer sig i denne sammenhæng.
Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne er velkomne.
Sæt kryds
i kalenderen den
14.juni kl. 19.30
til
»Elvis i kirken«
Her skyder vi
Skt. Hans ugen i gang
med et brag af en koncert
i Gjern Kirke
– med Karsten Holm
og Christian Spillemose.
Tag med tryllekunstneren og eventyreren Jesper
Grønkjær ud til verdens fjerneste afkroge. Foredraget går fra Jespers Midtjylland til Afrikas
savanne, Grønlands indlandsis, ørkenen i Mellemøsten og Honduras – verdens farligste land,
hvor der sker 20 mord om dagen. Foredraget
handler om had og tilgivelse på ”Dødens
Avenue”, præsenteret i en kombination af smukke fotos, unikke tv-klip og vanvittige historier.
Undervejs viser Jesper også nogle af de tryllerier,
han har fascineret folk med verden rundt.
I samarbejde med Gjern-Skannerup Menighedsråd, Gjern Borgerforening og Gjern Kultur- og
Idrætscenter.
Mandag den 2. marts kl. 19.00 i Gjern Kulturog Idrætscenter. Entré 75,-
Autenticitet, nærvær, smuk sang og sans for detaljen er fundamentet for sanger Karsten Holm og
pianist Christian Spillemoses musikalske foredrag
»Elvis i kirken«. Publikum får en time i selskab
med en stribe af Elvis’ foretrukne gospel-sange og
andre sange der passer til kirkerummet.
BIDRAG
til fordel Gjern og Skannerup sognes spontane arrangementer for asylsøgerne på feriecentret Dayz
har været så rigelige, at vi ved asylcentrets pludselige lukning pr. 1. februar 2015 kan notere os en
kassebeholdning på kr. 2275,-.
Beløbet overdrages til menighedsrådet til brug for
lignende formål.
Bjarne Jørgensen
NYT/AKTIVITETER
Tag med tryllekunstneren
og eventyreren
Jesper Grønkjær ud til verdens fjerneste
afkroge. Foredraget er i Gjern Kultur- og
Idrætscenter mandag den 2. marts kl.
19.00. Se omtale på side 4.
Fængsel
Sogneaften med fængselspræst Jesper Birker tirsdag den 21. april kl. 19.00 i konfirmandstuen, Østergade 6.
Se omtale på side 4.
The Old Barbershop
Gudstjenester og morgensang på
Karolinelundscentret i foråret.
Ca. en gang om måneden samles vi til
gudstjeneste. Det foregår i aulaen. Gudstjenesten varer en god halv times tid. Og
bagefter drikker vi formiddagskaffe, synger lidt sammen eller sidder og hyggesnakker.
Alle er velkomne. Vi begynder kl. 10.00.
Gudstjenester: onsdage den 18. marts,
22. april og 20. maj.
Hvor intet andet er anført er det ved sognepræst Majbritt Fabech.
Og ca. en gang om måneden samles vi til
morgensang, en lille fortælling og hyggeligt samvær, ligeledes i aulaen.
Morgensang: onsdage den 4. marts, 15.
april og 6. maj. Vi begynder kl. 10.00.
Majsang
Det er som om, det ikke rigtig er ordentligt
forår før vi har haft den traditionsrige og
festlige Majsang. Så traditionen tro markerer vi Danmarks befrielse og de lyse nætters begyndelse med Majsang i Skannerup
Kirke mandag den 4. maj kl. 20.00 sammen med Troldhøjkoret og The Old Barbershop. Og så er det forår!
I foråret ligger menighedsrådsmøderne på følgende datoer:
10. marts, 14. april og 12. maj. Alle dage
kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Dagsorden til møderne kan ses på pastoratets hjemmeside (www.gjernsogn.dk) – det
samme gælder for de efterfølgende referater. Møderne er åbne for alle.
Troldhøjkoret
Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste på
Kunstcenter Silkeborg Bad kl. 10.30.
Kom til en dejligt gudstjeneste i det fri fælles med mange andre sogne. En herlig mulighed for at hilse på nabosognet.
Indre Mission
MARTS:
5.3: Kredsforårsmøde v. pastor Lars Morthorst
Christensen, Brandstrup.
19.3: Fællesmøde med Søhøjlandets Frimenighed
v. generalsekretær for KFS, Robert Bladt.
26.3: Hans Jørgen Østerby fra Åhaven, synger og
deler tanker med os. Der er fællesspisning
kl. 18.30.
APRIL:
16.4: Opstandelsen v. missionær Arne Nørgaard,
Gram.
30.4: Gåtur og varme hveder hos Inger-Lis og
Søren Winther Sørensen, Hjardalsvej 19,
sammen med Søhøjlandets Frimenighed.
MAJ:
21.5: Møde med sognepræst Maibritt Fabech,
Gjern.
28.5: Kirkens sociale Arbejde i Silkeborg Kommune ved Ulla Kristensen, Skannerup.
Hvor der ikke er nævnt noget tidspunkt, er det kl.
19.30.
Adresser vedrørende Gjern og Skannerup kirker
Sognepræst
Majbritt Fabech Skoch Christensen Tlf. 86 87 50 27
Østergade 6, 8883 Gjern
Mandag fri
E-mail: [email protected]
Kirkekontor
Sekretær Helle Eg Andersen
Tlf. 86 87 97 72
Østergade 6B, 8883 Gjern
Fredag fri
Tlf.- og træffetid: Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00,
derudover efter aftale. - E-mail: [email protected]
Otto V. Jensen
Graverkontoret,
Østergade 6B, 8883 Gjern
Tlf.- og træffetid:
Tirsdag-fredag kl. 8,30-9,00.
Privat:
Nylandsvej 25, 8882 Fårvang
Tlf. 30 68 23 97
Mandag fri
Tlf. 26 44 23 35
Kirkeværge ved Gjern Kirke
Organist ved kirkerne
Boyana Bjørn
Sct. Peders Gade 16, st.tv
8900 Randers
Graver
ved Gjern og Skannerup Kirke
Tlf. 60 60 60 17
Kirkesanger ved kirkerne
Poul Buchwald Andersen
Tlf. 86 95 43 31
Hedevej 19, Herskind Hede, 8464 Galten
E-mail: [email protected]
Alvin Bloch
Skovbakken 16, 8883 Gjern
Tlf. 86 87 54 85
Kirkeværge ved Skannerup Kirke
Aage Lundgaard Jensen
Vedskovvej 5, 8883 Gjern
Udgivet af menighedsrådet · Ansvarshavende: Majbritt Fabech · Grafisk produktion: Gerbo Grafisk
Tlf. 86 87 50 88
GUDSTJENESTER
i Gjern Kirke
GUDSTJENESTER
i Skannerup Kirke
MARTS:
Søndag den 1. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 8. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 15. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 22. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 29. . . . . . . . . . . . . . .
10.30
10.30
ingen
ingen
10.30
APRIL:
Skærtorsdag den 2. . . . . . . . . . . .
ingen
Henviser til Skorup Kirke kl. 19.30
Langfredag den 3. . . . . . . . . . . . .
Påskedag den 5. . . . . . . . . . . . . .
2. Påskedag den 6. . . . . . . . . . . .
Søndag den 12. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 19. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
9.00
10.30
ingen
10.30
Søndag den 26. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
MAJ:
St. Bededag den 1.. . . . . . . . . . . .
10.00
Kirkekaffe
Konfirmation
Søndag den 3. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 10. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
9.00
Gerda Jessen
Kr. Himmelf. den 14. . . . . . . . . .
Søndag den 17. . . . . . . . . . . . . . .
Pinsedag den 24. . . . . . . . . . . . . .
2. Pinsedag den 25.. . . . . . . . . . .
10.30
ingen
10.30
ingen
Fælles provstigudstjeneste
på Silkeborg Bad kl. 10.30
Søndag den 31. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
JUNI:
Søndag den 7. . . . . . . . . . . . . . . .
10.30
MARTS:
Søndag den 1. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 8. . . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 15. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
ingen
10.30
Søndag den 22. . . . . . . . . . . . . . .
9.00
Kirkekaffe
Gerda Jessen
Søndag den 29. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
APRIL:
Skærtorsdag den 2. . . . . . . . . . . .
ingen
Henviser til Skorup Kirke kl. 19.30
Langfredag den 3. . . . . . . . . . . . .
Påskedag den 5. . . . . . . . . . . . . .
2. Påskedag den 6. . . . . . . . . . . .
Søndag den 12. . . . . . . . . . . . . . .
10.30
10.30
ingen
9.00
Gerda Jessen
Søndag den 19. . . . . . . . . . . . . . .
Søndag den 26. . . . . . . . . . . . . . .
ingen
10.30
MAJ:
St. Bededag den 1.. . . . . . . . . . . .
Søndag den 3. . . . . . . . . . . . . . . .
ingen
10.00
Konfirmation
Søndag den 10. . . . . . . . . . . . . . .
Kr. Himmelf. den 14. . . . . . . . . .
Søndag den 17. . . . . . . . . . . . . . .
Pinsedag den 24. . . . . . . . . . . . . .
2. Pinsedag den 25.. . . . . . . . . . .
ingen
ingen
10.30
9.00
ingen
Fælles provstigudstjeneste
på Silkeborg Bad kl. 10.30
Søndag den 31. . . . . . . . . . . . . . .
10.30
JUNI:
Søndag den 7. . . . . . . . . . . . . . . .
ingen
Pastor: Majbritt Fabech Skoch Christensen, Østergade 6, tlf. 86 87 50 27. Mail: [email protected]
Menighedsrådsformand: Ove Madsen, Falkenkær 5, tlf. 24 47 06 80. Mail: [email protected]