Koncerter, gudstjenester, foredrag og meget mere

w
Program
Fra 1. marts til 31. maj 2015
Koncerter,
gudstjenester,
foredrag
og meget mere
Citykirkerne i København
marts
velkommen
K
irkerne i Københavns indre by byder på en
lang række forskellige gudstjenester, kon-
certer, arrangementer, foredrag og studiekredse.
Denne folder indeholder en oversigt over det, der
finder sted i 12 af kirkerne i perioden 1. marts til
31. maj 2015.
De enkelte arrangementer og særgudstjenester er
kort beskrevet og opstillet i datoorden. I folderen
findes desuden et antal farvede ”bokse”, som
­giver en samlet oversigt og uddybende beskrivelse af nogle af kirkernes tilbagevendende arrangementer. Alle oplysninger i folderen er indhentet fra
de enkelte kirker, og eventuelle uddybende og
supplerende oplysninger fås derfor lettest ved
henvendelse til de respektive kirker eller på deres
hjemmesider.
Kirkerne fejrer gudstjeneste hver søndag – flere
Foto: Peter Skov Friis
både formiddag og eftermiddag – ligesom de fleste
Citykirkerne i København
marts
af vore kirker har faste gudstjenester, morgen- og
musikandagter i ugens løb.
Citykirkerne er desuden åbne for besøgende i dagtimerne – og de er altid et besøg værd! Træd ind i
stilheden i de smukke rum, hvor hver enkelt kirkes
arkitektur, udsmykning og særlige stemning fortæller sin levende del af Københavns og københavnernes historie.
Se nærmere om de enkelte kirkers faste gudstjenester og åbningstider på næste side.
Det er muligt at orientere sig yderligere om kir­
kernes arrangementer og gudstjenester via vores
hjemmeside www.citykirkerne.dk og via www.KultuNaut.dk samt kirkernes egne hjemmesider (se
webadresser på næste side).
Velkommen i Københavns Citykirker!
Redaktion: Citykirkernes sekretariat ved Dida Grundtvig
Grafisk tilrettelægning og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S
Foto: Flemming Pless med mindre andet er angivet
Illustrationer: Vivi D. Christensen
Forsidefoto: Frederik Lillebæk
3
marts
faste gudstjenester
K
irkerne fejrer gudstjeneste hver søndag – flere
både formiddag og eftermiddag – ligesom
de fleste af vore kirker har faste gudstjenester,
morgen- og musikandagter i ugens løb. Særlige
gudstjenester er desuden annonceret i kalenderen.
CHRISTIANS KIRKE
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10
NADVERANDAGT: Torsdage kl. 12.30
Kirken er åben tirsdag til fredag kl. 10-16
www.christianskirke.dk
GARNISONS KIRKE
SKRIFTEMÅL: Søn- og helligdage kl. 9.45
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10
Kirken er normalt åben tirsdag til fredag kl. 9-13
www.garnisonskirken.dk
HELLIGAANDSKIRKEN
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10 (sommertid)
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 11 (vintertid)
MUSIKANDAGT: Mandag til fredag kl. 12-12.20
NATKIRKE: Fredage kl. 18-23.30
Kirken er normalt åben mandag til fredag kl. 12-16.
Lørdag kl. 11-13
www.helligaandskirken.dk
HOLMENS KIRKE
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10
AFTENSANG: Søndage kl. 17
MORGENSANG: Onsdage kl. 10
Kirken er normalt åben mandag til lørdag kl. 10-16
Søn- og helligdage kl. 12-16
www.holmenskirke.dk
KASTELSKIRKEN
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10
Kirken er normalt åben alle dage kl. 9-18
www.kastelskirken.dk
MARMORKIRKEN / FREDERIKS KIRKE
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10.30
Kirken er normalt åben mandag, tirsdag, torsdag og
­lørdag kl. 10-17. Onsdag kl. 10-18.30. Fredag og søndag
kl. 12-17
Tårnet er åbent for tårnture lørdag og søndag kl. 13 og 15.
Entré: kr. 25,- / børn kr. 10,Tårnturene aflyses i forbindelse med kirkelige handlinger.
www.marmorkirken.dk
Citykirkerne i København
marts
og åbningstider
SANKT ANDREAS KIRKE
GUDSTJENESTER: Se www.domkirken.dk
Kirken er åben efter aftale (Kirkekontoret: 33 37 65 40)
SANKT PAULS KIRKE
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10.30
Kirken er normalt åben tirsdag til fredag kl. 9-11
www.sanktpauls.dk
SANKT PETRI KIRCHE
GUDSTJENESTE PÅ TYSK: Søn- og helligdage kl. 11
Kirken og gravkapellerne er vinterlukkede til og med
den 31. marts 2015.
Åbningstid fra den 1. april: Onsdag til lørdag kl. 11-15
www.sankt-petri.dk
TRINITATIS KIRKE
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10.30
NATKIRKE: Tirsdage kl. 20-22.30
ONSDAGSAFTENSANG: Onsdage kl. 16.30
STUDENTERGUDSTJENESTE: Fredage kl. 12.15
Kirken er normalt åben mandag til lørdag kl. 9.30-16.30
www.trinitatiskirke.dk
VOR FRELSERS KIRKE
Højmesse: Søn- og helligdage kl. 10.30
Dåbsgudstjeneste: Den 2. og 3. lørdag i hver
måned kl. 12
Natkirke: Fredage kl. 20-23. Nadverandagt kl. 21.30
Tårnet er åbent:
Den 28. februar - 30. april:
Hverdage og lørdage kl. 10-16
Søn- og helligdage kl. 10.30-16
Den 1. maj - 30. september:
Hverdage og lørdage kl. 9.30-19
Søn- og helligdage kl. 10.30-19
Entré: Se kirkens hjemmeside
www.vorfrelserskirke.dk
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
HØJMESSE: Søn- og helligdage kl. 10
GUDSTJENESTE: Søndage kl. 17
ALTERGANGSGUDSTJENESTE: Fredage kl. 11
MORGENANDAGT: Mandag til lørdag kl. 8.05
NATKIRKE: Torsdag og fredag kl. 20-24 samt søndag
kl. 19-23
Kirken er normalt åben alle dage kl. 8-17
www.domkirken.dk
5
marts
1. Musikgudstjeneste
Trinitatis Kirkes Kor og Barokensemblet. Solister: Anne­Mette Pødenphandt, sopran, Rikke Lender, mezzo­
sopran og Rasmus Kure Thomsen, bas. Musik af Couperin
m.fl.
Søndag den 1. marts kl. 10.30
TRINITATIS KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Musikgudstjenester
Søndag den 1. marts
Fredag den 3. april
Søndag den 3., 10. og 17. maj
Alle dage kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
1. Sankt Petris Menighed 440 år
I anledning af menighedens fødselsdag afholdes en
stor musikfestgudstjeneste i kirken og børnegudstje­
neste i menighedsalen. Biskop Peter Skov-Jakobsen
prædiker. Medvirkende: Kantorei Sankt Petri, Mark
Baumann, ledelse og orgel samt Peter Krogull, præst.
Søndag den 1. marts kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Kastelskirkens søndagskoncerter
Koncertrække med skiftende solister og ensembler.
Søndage i marts
Alle gange kl. 14
KASTELSKIRKEN
Fri entré
1. Islandsk gudstjeneste
Ágúst Einarsson, islandsk præst.
Søndag den 1. marts kl. 13
SANKT PAULS KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Det snoede spir og byens bedste udsigt
Gå en tur op i tårnet på Vor Frelsers Kirke til Københavns
bedste udsigt. Tårnet åbner igen efter vinterpausen
lørdag den 28. februar.
Åbningstider:
Den 28. februar - 30. april:
Hverdage og lørdage kl. 10-16
Søn- og helligdage kl. 10.30-16
Den 1. maj - 30. september:
Hverdage og lørdage kl. 9.30-19
Søn- og helligdage kl. 10.30-19
VOR FRELSERS KIRKE
Entré: se www.vorfrelserskirke.dk/taarnet
Citykirkerne i København
marts
I anledning af Sankt Petris Menigheds 440 års fødselsdag spiller Mark Baumann Cembalokoncerten
A-dur, BWV 1055 af J.S. Bach og orgelkoncerten
A-dur, HWV 307 af G.F. Händel. Medvirkende: ­
Capella Sankt Petri på historiske instrumenter.
Søndag den 1. marts kl. 14
SANKT PETRI KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Børn i Sankt Petri Kirche
Én gang om måneden starter børnene sammen med
de voksne gudstjenesten i kirken. Efter den 1. lektie
går børnene til deres egen gudstjeneste, og efter
gudstjenesten mødes alle igen til kirkekaffe i Christian V. Sal, hvor der er saft og småkager til børnene.
Søndag den 1. marts
Søndag den 5. april
Søndag den 3. maj
Alle dage kl. 11
SANKT PETRI KIRCHE
1. Kastelskirkens Søndagskoncerter
Fra 1. marts til 31. maj 2015
1. Kammerkoncert
Ensemble Midtvest spiller kammermusik i vekslende besætninger: Vivaldis La Folia, Molthers
Klarinetkoncert samt af Mozart: Hornkvintet og
Adagio og Fuga. Fagottist og specialist i tidlig musik,
Sergio Azzolini, har været ensemblets coach og inspirator
ved dette projekt.
Søndag den 1. marts kl. 14
KASTELSKIRKEN
Fri entré
1. Grønlandsk gudstjeneste
V/ Jens Kristian Kleist.
Søndag den 1. marts kl. 14
HELLIGAANDSKIRKEN
1. Vinterkoncert med DR Juniorkoret
Overgangen fra vinter til vår markeres med en stemningsfuld koncert med DR Juniorkoret under ledelse af Susanne
Wendt samt Esbjerg Musikkonservatoriums Pigekor under
ledelse af Lone Gislinge.
Søndag den 1. marts kl. 14
HOLMENS KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Kreativitet i stilhed
Mandag den 2. og 16. marts
Mandag den 13. og 27. april
Mandag den 11. maj
Hver gang kl. 15.30-18.30
HELLIGAANDSKIRKEN
7
marts
2. Sangaften
Velkommen til den første af forårets tre sangaftener i
Sct. Andreas Kirke, hvor koncertsanger Inge Hein leder
fællessangen og kommenterer tekst og musik. Vi synger
nyt og gammelt fra salmebogen og højskolesangbogen,
akkompagneret af organist Lindy Rosborg. Alle er
velkomne, og ingen forudsætninger er nødvendige for
at deltage. Mød op og syng dig glad!
Mandag den 2. marts kl. 19
SCT. ANDREAS KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Sangaftener i Sct. Andreas Kirke
Koncertsanger Inge Hein leder fællessangen og kom­
menterer tekst og musik. Vi synger nyt og gammelt fra
salmebogen og højskolesangbogen, akkompagneret
af organist Lindy Rosborg. Alle er velkomne, og ingen
forudsætninger er nødvendige for at deltage. Mød op
og syng dig glad!
Mandag den 2. marts
Mandag den 13. april
Mandag den 4. maj
Alle tre gange kl. 19
SCT. ANDREAS KIRKE
Fri entré
2. Kammermusikforeningen af 1887
Blæserkvintetten Swedish Winds m.fl. spiller værker af
bl.a. Henri Dutilleux, W.A. Mozart og Carl Nielsen.
Mandag den 2. marts kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.
CHRISTIANS KIRKE
Entré: 100 kr.
4. Fyraftensrefleksioner med
romantisk musik
En halv times andagt med ord og toner. Medvirken af
Holmens Vokalensemble under ledelse af Jakob
Lorentzen. Musik af Brahms, Schumann, Mendelssohn,
Gade, Hartmann m.fl.
Onsdag den 4. marts kl. 16.30
HOLMENS KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Klokkekoncerter fra det snoede tårn
Hver fredag spiller klokkenist Lars Sømod eller Peter
Langberg en halv times musik fra det snoede tårn.
Klokkespillet høres bedst fra Christianshavns Kanal
eller Voldanlægget. Se hvem der spiller de enkelte
fredage på kirkens hjemmeside.
Fredage kl. 15
VOR FRELSERS KIRKE
Fri entré
Citykirkerne i København
marts
Studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium opfører musik fra Solkongens Hof
af bl.a. Couperin og Rameau. Barokensemblet
Les Badines: Winnie Bugge Frandsen, traversfløjte, Tinne Albrechtsen, violin, Hanna Thiel,
gambe og Marcus Mohlin, cembalo.
Onsdag den 4. marts kl. 17
KASTELSKIRKEN
Fri entré
6. Cecilie Noer hvisker til sindet
i natkirken
Cecilie Noer har en minimalistisk karakter med
en krydret vokal og med bl.a. guitar, cello og
slagtøj.
Fredag den 6. marts kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
7. Orgelmatiné
Foto: Frederik Lillebæk
Organist Per Salo (DR SymfoniOrkestret) spiller
en halv times program med værker af Bach og
Alain.
Lørdag den 7. marts kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
Fra 1. marts til 31. maj 2015
4. Onsdagskoncert
9
marts
7. En storfamilie
Heinrich Bach: 2 sonater. Johann Bernhard Bach:
Ouverture i g-mol. Carl Philipp Emanuel Bach: Obo­
koncert. Wilhelm Friedemann Bach: Symfoni i F-dur.
J.S. Bach: Dobbeltkoncert for violin og obo i c-mol.
J.S. Bach: Brandenburgkoncert nr. III. Medvirkende:
Concerto Copenhagen. Musikalsk ledelse: Lars Ulrik
Mortensen.
Lørdag den 7. marts kl. 16
GARNISONSKIRKEN
Entré: 180 kr. / Politiken Plus-medl.: 150 kr. / Stud.: 50 kr.
Alle priser + gebyr. Kons.stud., børn og u. 16 år: Gratis.
Billetsalg via www.politikenbillet.dk. Resterende
billetter kan købes ved indgangen fra ca. kl. 15.
Faste arrangementer i Citykirkerne
Orgelmatineer
En halv times koncert på Københavns Domkirkes
store orgel.
Lørdage i marts
Lørdag den 11., 18. og 25. april
Alle gange kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
8. Højmesse med matiné
Matiné med Sankt Pauls Kammerkor, der synger
Vivaldis Gloria en halv time før gudstjenestens
be­gyndelse samt satser under gudstjenesten.
Dirigent: Torsten Nielsen. Organist: Michael Due.
Liturg og prædikant: Kathrine Lilleør.
Søndag den 8. marts kl. 10
Sankt Pauls Kirke
Citykirkerne i København
marts
Carl Nielsen – 150 år
Canto Quintet fra Det kongelige danske Musikkonservatorium, Kastelskirkens Vokalensemble,
Lasse Ewerlöf, orgel og Jørgen I. Jensen. Fem unge
træblæsere fra Det kongelige danske Musikkonservatorium spiller Carl Nielsens berømte Blæserkvintet. Koncerten slutter med Carl Nielsens store
orgelværk, Commotio, der blev komponistens
svanesang. Desuden salmer og sange. Værkerne
indledes og forklares af én af Danmarks store Carl
Nielsen-kendere, teologen og musikologen, lektor
Jørgen I. Jensen.
Søndag den 8. marts kl. 14
KASTELSKIRKEN
Fri entré
8. Påskemotetter
Værker af Schütz, Schein, Pedersøn og Petrassi
fremføres af DR VokalEnsemblet og continuo.
Dirigent: Marcus Creed.
Søndag den 8. marts kl. 16
GARNISONSKIRKEN
Entré: 160 kr. / 90 kr.
8. Verdis Requiem
Giuseppe Verdi: Requiem. Akademisk Orkester
og Kor. Dirigent: Nenia Zenana. Solister: Bl.a.
Pernille Stolting Madsen, Andrea Pellegrini og
Simon Duus.
Søndag den 8. marts kl. 16-17
HELLIGAANDSKIRKEN
Entré: 150 kr. / u. 26 og stud. 75 kr. + gebyr.
Overskydende billetter sælges ved indgangen
fra kl. 15.30.
Fra 1. marts til 31. maj 2015
8. Kastelskirkens Søndagskoncerter
11
marts
10. Jazzet orgelmusik på landsbykirkeorgler
Orgelkoncert i orgelsamlingen ved organist og jazz­
pianist Willy Egmose. Efter koncerten kan orglerne
beses, og der serveres en forfriskning i festsalen.
Tirsdag den 10. marts kl. 19
SCT. ANDREAS KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
God Bless Your Mind
Musikmeditationer i Vor Frue Kirke Kom indenfor. Læn dig tilbage. Giv dig hen ind i ­meditative orgeltoner og en lille eksistentiel fortælling.
En halv times åndelig opladning i ulvetimen inden ­
aftenen går løs.
Tirsdag den 10. og 24. marts
Tirsdag den 7. og 21. april
Tirsdag den 19. maj
Alle gange kl. 17-17.30
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke
10. Korkoncert
Sankt Annæ Pigekor dirigeret af Anne Marie Granau
og Sankt Annæ Gymnasiekor dirigeret af Flemming
Windekilde fremfører nordisk og fransk kormusik.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
HELLIGAANDSKIRKEN
Entré: 80 kr. ved døren fra kl. 19
Faste arrangementer i Citykirkerne
Aftensang i Trinitatis Kirke
En kort liturgisk gudstjeneste med læsninger, salmer og
musik. Indledende orgelmusik fra kl. ca. 16.15. Kirkens
præster, organister og kor medvirker. Samlet program
findes på kirkens hjemmeside eller fås i trykt form i
kirken.
Onsdag den 11. marts: Efter aftensangen er der oplæg
om dagens salmer ved Stefan Lamhauge Hansen.
Onsdage i marts, april og maj
Alle gange kl. 16.30
TRINITATIS KIRKE
11. PULSAR: Kammermusik og kammerkor
Onsdagskoncerten under PULSAR afspejler åndelige
temaer i musik for kor, solo, kvartet og kvintet. Den
klassiske græske myte udfoldes i Matias V. Hansens
klarinetkvintet ”Echo & Narcissus”, Frederick Mabalots
korklang og Klaus Hubers cellosolo ”Cadence à l’âme
qui descend”.
Onsdag den 11. marts kl. 17
SANKT PETRI KIRKE
Fri entré
Citykirkerne i København
marts
Eftermiddagsforedrag i Trinitatis Kirkes Sognehus
ved Lone Fatum, fhv. lektor i Ny Testamente ved
Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske
Fakultet, Københavns Universitet. Mere info om
denne dags foredrag på www.trinitatiskirke.dk.
Et samarbejde mellem Trinitatis Kirke og Vor Frue
Kirke.
Torsdag den 12. marts kl. 14.30
TRINITATIS Sognehus, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
12. Tema-koncert:
Helgener og hellighed i musik
Ved koncerten fremføres – hovedsageligt dansk –
musik fra middelalderen og op til vor egen tid
om, hvordan hellighed kan mødes i mennesker
og menneskelige handlinger. Musik af bl.a. Peter
Heise, Niels W. Gade, Richard Wagner og Rued
Langgaard. Medvirkende: Trinitatis Kirkes organist, Søren Christian Vestergaard og sangere fra
kirkens kor.
Torsdag den 12. marts kl. 19
TRINITATIS KIRKE
Fri entré
13. Jeremias’ Klagesange i natkirken
Fra 1. marts til 31. maj 2015
12. Foredrag:
Kvindehistorier – kvinder i historien
Fastetiden markeres med 2. del af barokkomponisten Johann Rosenmüllers værk ”Jeremias’ Klagesange”. Medvirkende: Janne Solvang, sopran og
Ørjan Horn Johansen, organist.
Fredag den 13. marts kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
Faste arrangementer i Citykirkerne
Foredragseftermiddage
Kvindehistorier – kvinder i historien
Eftermiddagsforedrag
100-året for Grundloven af 1915 og kvinders stemmeret.
Vedtagelsen af 1915-grundloven har samme – og måske
endda større – betydning i dansk forfatningshistorie
end 1849-grundloven, idet kvinder fik stemmeret til Rigsdagen i 1915, altså for 100 år siden. Vedtagelsen af
grundloven blev således et vigtigt skridt på vejen til
ligestilling mellem kvinder og mænd. I forårets foredragsrække sætter vi fokus på kvinders historie i et køns­
politisk, bibelsk og kirkehistorisk perspektiv.
Et samarbejde mellem Trinitatis Kirke og Vor Frue Kirke.
Torsdag den 12. marts: Fhv. lektor i Det Nye Testamente
Lone Fatum: Køn og Kvindefigurer som Kristusfortolkning
Torsdag den 9. april: Prof. i Bibelsk Eksegese ved Kbh’s
Universitets teologiske fakultet Anne Katrine de Hemmer
Gudme: Den sørgende jomfru og den utro kone: Kvindebilleder og kvinderoller i Det Gamle Testamente.
Begge gange kl. 14.30
TRINITATIS SOGNEHUS, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
13
marts
14. Kastellet gennem 350 år
Powerpoint-foredrag v/ Niels Elsborg, formand for
Kastellets Venner og Historiske Samling. Vi skal høre
om fæstningens historie i krig og fred gennem de
mange år, soldaternes liv i gamle dage, bygningernes
brug – og meget mere. Foredraget slutter med en
rundgang i Kastellet vist på Powerpoint.
Lørdag den 14. marts kl. 10
Kastelskirken, Sdr. Magasin
Fri entré
14. Matiné
En halv times koncert med Jennifer Macpherson,
mezzosopran (fra Vor Frue Kantori) akkompagneret af
organist Morten Bech.
Lørdag den 14. marts kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
14. Korkoncert: Det Unge Vokalensemble
”Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed” er en
ny dansk messe for kor, orgel og messingblæsere,
kom­poneret i 2010 af Christian Hildebrandt til tekst af
for­fatteren Ursula Andkjær Olsen. Medvirkende: Klaus
Bjørn Olsen og Jesper Sode-Larsen, trompeter, Martin
Boensvang og Ian Price, tromboner, Jørgen Ellegaard
Frederiksen, orgel. Det Unge Vokalensemble og dirigent
Poul Emborg.
Lørdag den 14. marts kl. 15
TRINITATIS KIRKE
Entré: 50 kr.
Citykirkerne i København
marts
Fra 1. marts til 31. maj 2015
15. Kastelskirkens Søndagskoncerter
Christian Ellegaard, violin og Lasse Ewerlöf, orgel
fremfører værker af Johann Sebastian Bach m.fl.
Programmet indeholder både populære ørehængere som Albinonis Adagio og soloværker for
violin og for violin og orgel af bl.a. Bach.
Søndag den 15. marts kl. 14
KASTELSKIRKEN
Fri entré
15. Færøske korklange
Koret Mpiri synger under ledelse af Erik Jakobsson værker af Peter Bruun, Svend Hvidtfeldt og
Hugi Gudmundson, Jan Sandström, Ola Gjeilo,
Sibelius og Vaughan-Williams.
Søndag den 15. marts kl. 15
VOR FRELSERS KIRKE
Fri entré
15. Mendelssohn
Felix Mendelssohn-Bartholdys Symfoni nr. 2 i
B-dur ’Lobgesang’ fremføres af Philippa Cold,
sopran, Bo Kristian Jensen, tenor og
Birkerødkoret og Nordsjællands Sinfonia.
Dirigent: Torben H.S. Svendsen.
Søndag den 15. marts kl. 16
HELLIGAANDSKIRKEN
Entré: 110 kr. ved døren fra kl. 15.30
Faste arrangementer i Citykirkerne
Sang- og musikeftermiddage
Sang- og musikeftermiddage ved organist Hans
Westenholz. Vi synger efter Højskolesangbogen,
og alle er velkomne!
Tirsdag den 17. marts
Tirsdag den 21. april
Tirsdag den 19. maj
Hver gang kl. 14-15.30
GARNISONS KIRKES MENIGHEDSHUS
Fri entré
18. Fyraftensrefleksioner med romantisk
musik
En halv times andagt med ord og toner. Medvirken af
Holmens Vokalensemble under ledelse af Erik Kolind.
Musik af Brahms, Schumann, Mendelssohn, Gade,
Hartmann m.fl.
Onsdag den 18. marts kl. 16.30
HOLMENS KIRKE
18. Orgelkoncert
Professor Hans Davidsson (Det kongelige danske Musikkonservatorium) spiller værker af J.S. Bach på Carsten
Lund-orglet.
Onsdag den 18. marts kl. 19.30
GARNISONSKIRKEN
Fri entré
15
marts
18. Korkoncert
Emmanuel College Chapel Choir giver koncert i
Københavns Domkirke med værker af Parry, Finzi,
Elgar og Whitacre.
Onsdag den 18. marts kl. 19.30
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
19. Musikandagt – Kærlighed er
Musikandagt ved Kathrine Lilleør. Tema: Fortabelse.
Musik: Organist Michael Due og Sankt Pauls Kirkes Kor.
Torsdag den 19. marts kl. 18
Sankt Pauls Kirke
19. Fra kamp om frihed til frihed som tvang
Velkommen til konkurrencestaten i præstationssamfundet: Tidligere kæmpede ungdommen for flere frihedsrettigheder og retten til at realisere sig selv. I dag er
denne kamp vendt på hovedet, så alle føler sig tvunget
til selvrealisering. Ingen må stå stille eller holde en
pause. Foredrag v/ Rasmus Willig, Ph.d. og lektor ved
Institut for samfund og globalisering, har skrevet flere
bøger, seneste ”Kritikkens U-vending”. Arrangeret
af Studentermenigheden i København.
Torsdag den 19. marts kl. 20
TeoBar, Købmagergade 46 over gården
Fri entré
20. Sjølund Kammerkor i natkirken
Musikandagt med Sjølund Kammerkor under ledelse af
dirigent Jan Scheerer medvirker i aftenens musikandagt
med værker af Knut Nystedt, Heinrich Schütz og John
Tebay.
Fredag den 20. marts kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
21. Orgelmatiné
Morten Bech (Københavns Domkirke) spiller en halv
times program med værker af bl.a. Franz Liszt.
Lørdag den 21. marts kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
21. Vinøs matiné
Galya Kalarova, klaver og Carl-Oscar Østerlind, cello
fremfører værker af Beethoven, Janacek og Martinu m.fl.
Lørdag den 21. marts kl. 14
Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1. sal
Entré: 50 kr. inkl. et glas vin
Faste arrangementer i Citykirkerne
Musikandagter – Kærlighed er
Musikandagt ved Kathrine Lilleør.
Musik: Organist Michael Due og Sankt Pauls Kirkes kor.
Torsdag den 19. marts: Tema: Fortabelse
Torsdag den 16. april: Tema: Skam
Torsdag den 21. maj: Tema: Håb
Alle gange kl. 18
SANKT PAULS KIRKE
Citykirkerne i København
marts
Fra 1. marts til 31. maj 2015
17
marts
21. Trinitatis Kantoris Påskekoncert
”Rejoice in the Lamb” fremføres af Trinitatis Kantori.
Dirigent: Søren Christian Vestergaard. Organist: Bine
Bryndorf. Værker af Britten, Nystedt, Carl Nielsen
samt Bach.
Lørdag den 21. marts kl. 15
TRINITATIS KIRKE
Fri entré
22. Mariæ bebudelses dag
Der synges Stabat Mater af Pergolesi en halv time før
gudstjenestens begyndelse samt satser under guds­
tjenesten. Nickie Johansson, sopran, Nana Bugge
Rasmussen, mezzosopran, organist Michael Due og
liturg og prædikant Kathrine Lilleør.
Søndag den 22. marts kl. 10
Sankt Pauls Kirke
22. Kastelskirkens Søndagskoncerter
”Fra Øst til Vest” Hanzhi Wang og Ruilin Li, accordeon.
Kinesiske toner samt musik af Martin Lohse og Steen
Pade, Sofia Gubeidulina, J.S. Bach og Scarlatti frem­
føres af kinesiske studerende ved Det kongelige danske
Musikkonservatorium.
Søndag den 22. marts kl. 14
KASTELSKIRKEN
Fri entré
22. Chapel Choir fra University
of Cambridge
Chapel Choir of Emmanuel College under ledelse af
Richard Latham giver koncert med musik fra deres
store, kirkelige repertoire.
Søndag den 22. marts kl. 15
VOR FRELSERS KIRKE
Fri entré
22. Antonín Dvor̆áks Requiem
Rudersdalkoret og Amatørsymfonikerne dirigeret af
Torsten Mariegaard. Solister: Majken Bjerno, sopran,
Anna Julie Brønholt, alt, David Danholt, tenor og Jakob
Vad, bas.
Søndag den 22. marts kl. 16
HELLIGAANDSKIRKEN
Entré: 180 kr. / stud. og u. 18: 90 kr. ved døren fra kl. 15
22. Til en veninde
– DR PigeKorets Forårskoncert
DR Pigekoret synger foråret ind under ledelse af
chefdirigent Philip Faber.
Søndag den 22. marts kl. 19.30
HOLMENS KIRKE
Entré: 130 kr. på www.Billetlugen.dk eller i døren fra
kl. 18.30
Citykirkerne i København
marts
Studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium opfører Bach: Prelude, fuge, allegro og
Kantate: Ich habe genug. B. Mangoré: La Catedral.
Medvirkende: C. Barragan, guitar, W.J. Pedersen,
baryton, C.J. Hansen, obo, M. Mukherjee samt
N. Treu, violin, Torbjørn Jørgensen, cello og Chr.
Westergaard, cembalo.
Onsdag den 25. marts kl. 17
MARMORKIRKEN
Fri entré
25. Bachs h-mol messe
Kantatekoret fremfører Bachs h-mol messe.
Dirigent: Torben H.S. Svendsen. Solister: Sofie
Elkjær Jensen, sopran, Maria Kontra, alt, Mathias
Hedegaard, tenor og Jakob Soelberg, bas.
Onsdag den 25. marts kl. 19.30
HELLIGAANDSKIRKEN
Entré: 150 kr. på www.billetlugen.dk samt ved
døren fra kl. 19
26. Sangeftermiddag
Sangeftermiddag med sange fra højskolesangbogen, salmebogen og andre gode sangbøger.
Gerd Sinding, dommer, mediator og korrespondent, vælger sangene denne dag. Søren Christian
Vestergaard akkompagnerer på flyglet. Et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke.
Torsdag den 26. marts kl. 14.30
TRINITATIS Sognehus, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
Fra 1. marts til 31. maj 2015
25. Onsdagskoncert
27. Requiem med Københavns Drengekor
Gaetano Donizetti: Messa di Requiem i d-mol, ”In morte
di Vincenzo Bellini”. Medvirkende: Københavns Drengekor og Copenhagen Phil. Dirigent: Giancarlo Adretta.
Solister: Monica Groop, mezzosopran, Peter Lodahl,
tenor, Simone Alberghini, baryton og Mika Kares, bas.
Fredag den 27. marts kl. 19.30
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Entré: 215 kr. + gebyr
Faste arrangementer i Citykirkerne
Sangeftermiddage
Syng med fra højskolesangbogen, salmebogen og
andre gode sangbøger. Arrangeret i samarbejde mellem
Trinitatis Kirke og Vor Frue Kirke.
Torsdag den 26. marts: Dommer, mediator og korre­
spondent Gerd Sinding
Torsdag den 23. april: Lektor, billedkunstner og musiker
Signe Adrian
Torsdag den 28. maj: Sognepræst v/ Vor Frue Kirke
Jesper Stange
Alle gange kl. 14.30
TRINITATIS SOGNEHUS, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
19
Faste arrangementer i Citykirkerne
Natkirken i VOR FRUE KIRKE
– KØBENHAVNS DOMKIRKE
For ro, andagt og eftertanke.
I Natkirken er der mulighed for at tænde et lys, skrive
en takkebøn, skælde ud på Gud i klagebøn.
Torsdag er Nadveraften:
Kl. 22.00 Nadverandagt og prædiken
Kl. 23.45 Midnatsbøn med velsignelse
Fredag er liturgisk laboratorium:
Musik fra kl. 21 til 23.30
Søndag er Sssshh-aften:
Kl. 20.00 Meditativ andagt
Kl. 22.30 Aftenbøn
1. søndag i måneden: Sangworkshop for alle & enhver
foran alteret kl. 19. Heavenly hour – sang, andagt &
meditation kl. 20. Taizé by heart omkring lysgloben kl.
21.30, hvor vi synger natten ind med improviserede meditative taizésange – til stemmerne forsvinder i mørket.
2. søndag i måneden: Stress-a´. En halv times guidet
meditation kl. 20 og kl. 21 ved afspændingspædagog og
stressekspert Klaus Kornø Rasmussen.
3. søndag i måneden: Gospel/sangworkshop for alle
foran alteret kl. 19. Tower of Songs – sange & salmer, kor
& ord kl. 20. Music ad lib – lystænding og frie toner
omkring lysgloben kl. 21.15.
4. søndag i måneden: Kl. 20-23 ChillOut Night med
elektronisk musik kl. 20-23. Gendigtet bibelfortælling
hver time kl. 20, 21 og 22.
Evt. 5. søndag i måneden: Kl. 20-23 ChillOut Relive med
elektronisk musik
Læs mere om de enkelte dages program på Natkirkens
hjemmeside: www.natkirken.dk
Hver torsdag og fredag kl. 20-24. Hver søndag kl. 19-23
Natkirken i HELLIGAANDSKIRKEN
I kirken kan man sidde i stilhed eller deltage i andagterne, lytte til musik, skrive en bøn (der vil blive læst op
under aftenens sidste andagt), tænde et lys ved ikonerne
eller have en fortrolig samtale med en præst. Programmet kan variere fra aften til aften, så tjek www.natkirkenpaastroeget.dk for aftenens program, der dog oftest ser
sådan ud:
Kl. 18.00: Kirken åbner (gratis suppe kl. 18-20 i
­vintermånederne)
Kl. 19.00: Åben korworkshop
Kl. 20.00: Pusterumsandagt
Kl. 21.00: Musikandagt
Kl. 22.00: Lysmesse
Kl. 23.00: Bønnen før natten
Kl. 23.30: Kirken lukker
Læs mere om de enkelte dages program på Natkirkens
hjemmeside:
Tilmeld dig natkirkens nyhedsblev på www.natkirken­
paastroeget.dk og hold dig opdateret på facebook.com/
natkirken.
Vil du gerne være med i natkirkens frivillige team, eller
har du brug for samtale, så kontakt natkirkepræsten
Simon Fuhrmann på email: [email protected]
dk eller tlf.: 21 92 75 94.
Hver fredag kl. 18-23.30
Citykirkerne i København
Foto: Peter Skov Friis
I Trinitatis Natkirke kommer vi i løbet af aftenens
mange timer igennem alle gudstjenestens elemen­ter – fx tekstlæsning, prædiken og nadver
– men det foregår på en lidt anden måde, end
man kender fra højmessen.
Vi har som natkirke for unge en forpligtelse til at
åbne dørene for ungdomskultur i alle dens afskygninger og udtryk. Vi mener, at alle udtryksformer
har deres egen skønhed og validitet, hvis de skabes med et kunstnerisk sigte. Vi vil derfor skabe
et rum for mangfoldighed – det gælder både musikalsk, billedligt og poetisk – hvor unge kan møde
kultur og kunst skabt af andre unge.
Læs mere og se programmet på www.trinitatisnatkirke.dk og www.facebook.com/trinitatisnatkirke.
Kontakt gadepræst Mia Rahr Jacobsen på tlf.
29 62 90 41, e-mail: [email protected] eller den
natkirkeansvarlige, Anna Møller, på tlf. 61 20 90 98,
e-mail: [email protected] for yderligere information.
Hver tirsdag kl. 20-22.30.
Fra 1. marts til 31. maj 2015
Natkirken i TRINITATIS KIRKE
Natkirken i VOR FRELSERS KIRKE
Hver fredag kan du komme indenfor i mørket i
Vor Frelsers Natkirke på Christianshavn. Aftenerne veksler mellem musik, oplæsninger og stilhed. Natkirke­gængerne har bl.a. mulighed for at
formulere egne bønner samt for at tænde lys. Nadver­
andagten er for alle, der har lyst til at være med. Der
serveres ude­lukkende alkoholfri vin.
Kl. 20.00: Musik i stilheden
Kl. 21.30: Nadverandagt
Kl. 22.45: Aftenbøn
Kl. 23.00: Natkirken lukker
Alle er velkomne i Natkirken, hvor der også er mulighed for en samtale med Natkirkens præst.
Læs mere om de enkelte dages program på Natkirkens
hjemmeside: www.vorfrelserskirke.dk/natkirke
Hver fredag kl. 20-23
21
marts
27. Mariasange i natkirken
Gennem temaet ”Salve Regina” – ”Hil dig, o Dronning”
– fejrer vi Marias Bebudelse i natkirken med Maria­
musik fra gregorianske Mariahymner og hymner om
ærkeenglen Gabriel til moderne tonesætning sunget af
mezzosopran Elisabeth Ørsnes.
Fredag den 27. marts kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
28. Matiné
Som optakt til påsken opføres ”Roskildepassionen”
med tenoren Jacob Heide Madsen i partiet som evan­
gelist. Desuden medvirker sangerne Julie BorgwardtStampe, John Andert og Michael Lindberg (alle fra
Vor Frue Kantori).
Lørdag den 28. marts kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
28. Bjørn Eidsvåg med musikere
Lørdag den 28. marts kl. 17
CHRISTIANS KIRKE
Entré: 250 kr. på www.billetnet.dk
28. Bachs h-mol messe
Flensburger Bachkor, Concerto Farinelli (historiske
instrumenter), Hanna Zumsande, sopran, Geneviève
Tschumi, alt, Mathias Monrad Møller, tenor og Andreas
Heinemeyer, bas. Kunstnerisk ledelse: Matthias Janz.
Lørdag den 28. marts kl. 19.30
HOLMENS KIRKE
Entré: 245 kr. inkl. gebyr på www.BilletNet.dk samt i
døren fra kl. 18.30
29. Carl Nielsen 150 år – Promenadekoncert
En bredt sammensat koncert med værker af Carl Nielsen
med Vor Frelsers Kantori, Vor Frelsers Kammerorkester,
Den Danske Carl Nielsen Kvintet og organist Jens E.
Christensen. Musikalsk ledelse: Lars Sømod.
Søndag den 29. marts kl. 14
VOR FRELSERS KIRKE
Entré: 90 kr.
Faste arrangementer i Citykirkerne
Op i tårnet
Kom med en tur op i Domkirkens tårn – måske kan
klokken ringe? – og så skal vi ned til ruinerne – og vi
skal høre om alle de mange brande og om fine skulpturer.
Man går selv rundt, men på forskellige etager står historiefortællere og klokkere parate til at tage imod. Kirkens
museumsbutik er åben på dagen, så der er også lejlighed
til at købe en god bog eller en kirkesouvenir. Alle er
velkomne, man skal bare kunne lide at gå på trapper.
Søndag den 29. marts
Søndag den 31. maj
Begge gange kl. 12-14
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke
Fri entré
Citykirkerne i København
marts
Foto: Marianne Grøndahl
Fra 1. marts til 31. maj 2015
29. J.S. Bachs Matthæuspassion
Kammerkoret Camerata tager endnu engang fat
på en af barokkens absolutte mesterværker:
J.S. Bachs Matthæuspassion. Over 100 medvirkende – solister, instrumentalister og korsangere
– tager publikum på en rejse gennem lidelseshistorien, som den står beskrevet i Matthæusevangeliet. Solister: Leif Aruhn Solén, Evangelist;
Simon Duus, Jesus; Henriette Bonde-Hansen,
sopran; Elisabeth Jansson, alt; Adam Riis, tenor;
Florian Plock, bas. Dirigent: Jakob Hultberg.
Søndag den 29. marts kl. 19.30. Dørene åbnes
kl. 18.30.
HOLMENS KIRKE
Entré: 245 kr. inkl. gebyr på www.Billetnet.dk
30. Italiensk påskepassion
Pergolesi: Stabat Mater. Medvirkende: Clara Cecilie
Thomsen, sopran, Rikke Lender, mezzosopran,
Trinitatis Kirkes Barokensemble, Søren Chr. Vestergaard,
det italienske barokorgel.
Mandag den 30. marts kl. 16.30
TRINITATIS KIRKE
Fri entré
30. Christus Resurrexit
Ars Nova dirigeret af den flamske renæssancespecialist,
Kees Boeke præsenterer musik til påsketiden. Med udgangspunkt i opstandelsen giver koncerten et indblik i
den bemærkelsesværdigt opfindsomme musik fra Trent
Codices, skrevet omkring 1450-1465 og bevaret i Castello
del Buonconsiglio i Trent.
Mandag den 30. marts kl. 20
GARNISONSKIRKEN
Entré: 120 kr. / stud. 50 kr.
31. Passionskoncert: Schütz på italiensk
Schütz’ dødsmesse skrevet til Fyrst Heinrich Posthumus
von Ruess, der selv leverede teksterne til værket.
”Musikalische Exequien” opføres af Trinitatis Ensemblet
og Kjeld Steffensen, cello under ledelse af organisterne,
Bine Bryndorf og Søren Christian Vestergaard.
Tirsdag den 31. marts kl. 16.30
TRINITATIS KIRKE
Fri entré
23
marts-april
31. Bodssalmer
DR Vokalensemblet synger korværker af Gesualdo,
Poulenc, Lewkovitch og MacMillan under ledelse af
chefdirigent Marcus Creed.
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30
GARNISONSKIRKEN
Entré: 160 kr. / 90 kr.
1. Rachmaninovs Vesper
Rachmaninovs Vesper opføres af Kammerkoret HYMNIA
under ledelse af Flemming Windekilde.
Onsdag den 1. april kl. 19.30
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Entré: 80 kr. / 50 kr.
2. Nordisk Messe med
Mogens Dahl Kammerkor
Mogens Dahl Kammerkors traditionsrige markering
af Skærtorsdag har i år værket Nordisk Messe på
programmet. Cello: Toke Møldrup.
Torsdag den 2. april kl. 20
CHRISTIANS KIRKE
Entré: 220 kr.
3. Langfredagstjeneste
Musikgudstjeneste med nadver og passionsmusik med
Kantorei Sankt Petri. Mark Baumann, orgel og Peter
Krogull, præst.
Fredag den 3. april kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Påske – fra forræderi og død
til solopgang med trompet
Påsken i Natkirken begynder med nadverinstallation
samt Brød & Ord Skærtorsdag den 2. april, hvor mezzo­
sopran Elisabeth Ørsnes Gadegaard og tenor Villy
Rosengren synger påsketoner gennem aftenen. Nad­
verandagt kl. 22 ved natkirkepræst Signe Malene Berg.
Langfredag den 3. april indhyller musikeren Dreamhub
rummet i Langfredagsstemning med sine ambiente
elektroniske toner. Langfredagsinstallation gennem
aftenen og påskepassionen oplæses.
Påskesøndag morgen kl. 6.15 (kirkedøren åbnes kl. 6) går
vi i samlet flok fra kirkens forhal op i tårnet for at kunne
tage imod solopgangen, der er sat til at være kl. 6.31. ­
Vær præcis, da hoveddøren lukkes, når vi går til vejrs!
I tårnet vil der være trompetsolo ud over Københavns tage
og stræder, vi tænder påskelys og synger ’Se, nu stiger
solen’. Fra tårnet går vi ned og holder nadverandagt i
kirken ca. kl. 6.50.
Påskesøndagaften fra kl. 19 er der taizéaften med særligt
fokus på opstandelsestemaet.
Skærtorsdag den 2. april kl. 20-24
Langfredag den 3. april kl. 20-24
Påskesøndag den 5. april kl. 6.15 samt kl. 19-23
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke
Citykirkerne i København
april
Ensemblet Musica Ficta dirigeret af Bo Holten.
Fredag den 3. april kl. 15
SANKT PETRI KIRKE
Entré: 100 kr.
3. Scarlattis Stabat Mater
Stemningsfuld gudstjeneste på Langfredag med
opførelse af D. Scarlattis ”Stabat Mater”. Medvirkende: Holmens Barokensemble, Monica Stevns,
sopran, Daniel Carlsson, kontratenor, Jesenka
Balic Zunic, koncertmester og Jakob Lorentzen,
kunstnerisk ledelse. Liturgi og læsninger ved
kirkens præster.
Fredag den 3. april kl. 15
HOLMENS KIRKE
3. Passionskoncert
– Leçons de ténèbres
Repertoire: Fr. Couperin: Leçons de ténèbres.
Medvirkende: Camilla Toldi Bugge, sopran,
Rikke Lender, mezzosopran, Mogens Rasmussen, gambe og Søren Chr. Vestergaard, orgel.
Fredag den 3. april kl. 20
TRINITATIS KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Fra 1. marts til 31. maj 2015
3. Orlando di Lasso: Matthæuspassion
Orgelsamlingen i Sct. Andreas Kirke
Orgelsamlingen blev oprettet i 1998 ved et samarbejde
mellem orgelsamleren André Palsgård og daværende sognepræst Mads-Bjørn Jørgensen. Orgelsamlingen har siden
2004 rummet syv landsbykirkeorgler, der er opstillet på
kirkens sidepulpitur. Orglerne blev bygget og opstillet i
de respektive landsbykirker mellem 1890 og 1906, og de
har alle været de respektive kirkers første orgel.
Orgelsamlingen har gennem de senere år afholdt 4-6
gratis arrangementer årligt. Det kan være orgelkoncerter
på ét orgel ad gangen, samspil mellem flere orgler eller
samspil mellem orgel og andre instrumenter. Der er også
blevet afholdt børnearrangementer og orgeldemonstra­
tioner m.m. Vi har i kirken fremlagt små informerende
hæfter om orglerne på dansk, tysk, engelsk og fransk.
De udleveres uden beregning. Desuden kan cd’er optaget
ved koncerterne købes billigt.
Orgelsamlingen er desværre blevet opsagt pr. oktober
2016. Det tager tid at få nye aftaler i stand og at flytte
orglerne et for et. Vi vil koncentrere os om at afvikle
samlingen, og derfor stopper koncerterne i april 2015.
De sidste to koncerter i Sct. Andreas Kirke finder sted
tirsdag den 10. marts: Jazz v/ Willy Egmose og tirsdag
den 21. april: Dan Kær Nielsen og Aeji Choi på to orgler.
Læs mere om de enkelte orgler og orgelsamlingen på
www.orgelsamling.dk.
Enhver henvendelse med idéer til orglernes overlevelse er
meget velkommen.
Formanden for orgelsamlingens bestyrelse, André
Palsgård, kan kontaktes på [email protected] eller
tlf.: 20 15 09 85.
SCT. ANDREAS KIRKE
25
april
4. Påskevesper med Københavns
Drengekor
Dirigent: Ebbe Munk. Liturg: Jesper Stange.
Lørdag den 4. april kl. 19
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
4. Påskenat
Gudstjeneste med nadver, dåb og gregorianske sange
fremført af Kantorei Sankt Petri. Mark Baumann, ledelse
og orgel, Peter Krogull, præst.
Lørdag den 4. april kl. 23
SANKT PETRI KIRKE
5. Kantategudstjeneste
Påskedag. J.S. Bachs kantate 134 ”Ein Herz, da seinen
Jesum lebend weiss” fremføres af Trinitatis Kirkes Kor
og Barokensemble, Bine Bryndorf og Søren Chr. Vestergaard, orgel. Prædikant: biskop Peter Skov-Jakobsen.
Søndag den 5. april kl. 10.30
TRINITATIS KIRKE
Citykirkerne i København
april
Med børnemusical. Mark Baumann, orgel og
Peter Krogull, præst.
Søndag den 5. april kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Morgensang
Hver onsdag kl. 10
HOLMENS KIRKE
6. Kammermusikforeningen af 1887
Solooboist Eva Steinaa med venner spiller
værker af bl.a. Darius Milhaud, Bohuslav
Martinu og W.A. Mozart.
Mandag den 6. april kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.
CHRISTIANS KIRKE
Entré: 100 kr.
Fra 1. marts til 31. maj 2015
5. Påskefamiliegudstjeneste
27
april
6. Københavner Passionen
Langfredags korsoptog. Vi begynder i Eliaskirken på
Vesterbro kl. 19.30 og ankommer til Helligaandskirken
kl. 20.45, hvor vi holder andagt under temaet ”Jorden
lider.” Kl. 21.45 fortsætter vi vores vandring mod Vor
Frue Kirke.
Mandag den 6. april kl. 20.45
HELLIGAANDSKIRKEN
Faste arrangementer i Citykirkerne
Musikandagt
Alle hverdage i juni, mandag-fredag kl. 12
Med indledende klokkespil kl. 11.45
HELLIGAANDSKIRKEN
9. Foredrag:
Kvindehistorier – kvinder i historien
Den sørgende jomfru og den utro kone: Kvindebilleder
og kvinderoller i Det Gamle Testamente, ved Anne
Katrine de Hemmer Gudme, Professor MSO. Foredragsrækken er et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og
Trinitatis Kirke.
Torsdag den 9. april kl. 14.30
TRINITATIS Sognehus, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
10. Kristi opstandelse fejres i natkirken
Påskens store under bliver fejret med en musikandagt
med påskens smukke salmer samt opstandelsesmusik
af Händel og Bach. Med mezzosopran Elisabeth Ørsnes.
Fredag den 10. april kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
11. Orgelmatiné
En halv times koncert med organist John Frandsen
(Stavnsholtkirken, Farum). Programmet indeholder
bl.a. en uropførelse af John Frandsen selv.
Lørdag den 11. april kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Rundvisninger i kirken og gravkapellerne
Rundvisningerne giver et spændende overblik over
kirkens og den tyske menigheds historie. I gravkapellerne stifter man bekendtskab med nogle af de mest
betydningsfulde borgere i enevældens Danmark.
Rundvisninger for grupper kan bestilles på kirke­
kontoret, tlf.: 33 13 38 33 (mandag-torsdag kl. 9-12) eller
pr. mail på [email protected]
Kirken og gravkapellerne er vinterlukkede til og med den
31. marts 2015.
Åbningstid fra den 1. april: Onsdag til lørdag kl. 11-15
SANKT PETRI KIRCHE
Kirken: Fri entré. Gravkapellerne: Kr. 25,-/20,-
Citykirkerne i København
april
Velkommen til den anden af forårets tre sangaftener i Sct. Andreas Kirke, hvor koncertsanger
Inge Hein leder fællessangen og kommenterer
tekst og musik. Vi synger nyt og gammelt fra salmebogen og højskolesangbogen, akkompagneret af organist Lindy Rosborg. Alle er velkomne,
og ingen forudsætninger er nødvendige for at
deltage. Mød op og syng dig glad!
Mandag den 13. april kl. 19
SCT. ANDREAS KIRKE
Fri entré
15. Debutkoncert: Philip Aggesen
Organist Philip Aggesen debuterer fra Der kongelige danske Musikkonservatoriums solistklasse.
Temaet er postmodernisme og fransk romantik,
og der vil blive spillet musik af bl.a. Vierne, Dupré,
Escaich og Chr. Præstholm.
Onsdag den 15. april kl. 19.30
HELLIGAANDSKIRKEN
Fri entré
16. Musikandagt – Kærlighed er
Musikandagt ved Kathrine Lilleør. Tema: Skam. Musik: Organist Michael Due og Sankt Pauls Kirkes Kor.
Torsdag den 16. april kl. 18
Sankt Pauls Kirke
Fra 1. marts til 31. maj 2015
13. Sangaften i Sct. Andreas Kirke
17. Norske toner i natkirken
Saxofonist Charlotte Andersson og organist Ørjan Horn
Johansen spiller norske, religiøse folketoner fra vestlandet samt ”Blue Sax” – jazzinspirerede miniaturer for
saxofon og orgel.
Fredag den 17. april kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
18. Tom Buk-Swienty om Kaptajn Dinesen
Forfatteren Tom Buk-Swienty fortæller om Karen Blixens
eventyrlige far, Kaptajn Dinesen. Vi skal høre om Dinesens
fire krige og om årene som pelsjæger, hvor han lærte én
af USA’s sidste frie indianerstammer at kende, inden han
stiftede familie på Rungstedlund. På overfladen syntes
Kaptajn Dinesens liv at være idyl. Han fik fem børn med
sin Ingeborg og var på vej til at få et stort gennembrud
som forfatter. Dette endte brat en dag i slutningen af 1895.
I sin research har Tom Buk-Swienty fundet breve og dokumenter, der kaster lys over hans mystiske død.
Lørdag den 18. april kl. 10
Kastelskirken, Sdr. Magasin
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Morgenandagter
I Københavns Domkirke indledes dagen med en lille
halv times morgenandagt. Morgenandagten kan høres
på DR2, DAB-radio og via DR’s hjemmeside.
Mandag til lørdag efter kl. 8 Radioavisen
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
29
april
18. Orgelmatiné
En halv times koncert med organisten James D. Hicks
(New Jersey, USA), der opfører værker af den norske
komponist Kjell Mørk Karlsen.
Lørdag den 18. april kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
19. Oh, the happy journey
Ars Nova dirigeret af Paul Hillier præsenterer musik
til livets rejse: Shaker sange, Amerikansk folkesalmodi, engelske glees og musik af Terry Riley,
Louis ­Andriessen, Michael Gordon og David Lang.
Søndag den 19. april kl. 16
GARNISONSKIRKEN
Entré: 120 kr. / stud. 50 kr.
19. Joseph Haydns Skabelsen
Med Kantorei Sankt Petri, medlemmer af DR Symfoni­
Orchestret og Mark Baumann, dirigent. Yderlige information på kirkens hjemmeside: www.sankt-petri.dk
Søndag den 19. april kl. 17
Sankt Petri Kirke
Entré: 150 kr. / stud. 100 kr. på www.Billetto.dk og ved
indgangen
19. Povl Dissing, Iver Kleive,
Knut Reiersrud
Søndag den 19. april kl. 17
CHRISTIANS KIRKE
Entré: 240 kr. på www.billetnet.dk
21. Fire-hændigt på to orgler
Koncert i orgelsamlingen
Dan Kær Nielsen (Ordrup Kirke) og Aeji Choi (Sct. Thomas
Kirke) spiller solo og fire-hændigt på ét eller to orgler.
Efter koncerten kan orgelsamlingens syv, historiske
landsbykirkeorgler studeres nærmere, og der serveres
en forfriskning i festsalen.
Da orgelsamlingen pr. oktober 2016 ikke længere skal
huses i Sct. Andreas Kirke, er dette formentlig den
sidste koncert på samlingen. www.orgelsamling.dk.
Tirsdag den 21. april kl. 19
SCT. ANDREAS KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Gadepræsten
er et opsøgende, udadvendt, lyttende, samtalende sup­plement til den traditionelle Folkekirke henvendt til Københavns unge. Gadepræstens arbejde foregår primært på
gadeplan og der, hvor byens unge i øvrigt mødes.
Samtalerne her er, som al sjælesorg, omfattet af gadepræstens tavshedspligt, og det er sammen med god tid,
personligt engagement og nærvær med til at åbne
mulighed for stor fortrolighed.
Gadepræst Mia Rahr Jacobsen kan træffes på tlf. 29 62 90 41
og e-mail: [email protected] Hjemmeside:
www.gadepraesten.dk
Citykirkerne i København
april
Foto: Frederik Lillebæk
Fra 1. marts til 31. maj 2015
21. Indvielse af Steinway-flygel I
1. koncert i rækken af koncerter til indvielse af Holmens
Kirkes nye Steinway-flygel. Medvirkende: Amalie Malling,
flygel, Sofie Elkjær Jensen, sopran, Elisabeth Zeuthen
Schneider, violin, Tim Frederiksen, bratsch, Morten
Zeuthen, cello og Michal Stadnicki, kontrabas. Læsninger ved Holmens provst, Ejgil Bank Olesen. Værker
af ­Scarlatti, Schubert, Grieg, Debussy og Carl Nielsen.
Tirsdag den 21. april kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 18.30.
HOLMENS KIRKE
Fri entré
23. Sangeftermiddag
Syng med fra højskolesangbogen, salmebogen og andre
gode sangbøger. Lektor, billedkunstner og musiker,
Signe Adrian vælger sangene denne dag. Søren Christian
Vestergaard akkompagnerer på flyglet. Et samarbejde
mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke.
Torsdag den 23. april kl. 14.30
TRINITATIS Sognehus, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
31
april
23. ”Sommerfugledalen” med Musica Ficta
Vokalensemblet Musica Ficta opfører værket ”Sommerfugledalen” skrevet af den svenske komponist og
jazzpianist Stefan Forssén, der også sidder ved flyglet
til koncerten. Musikken er skrevet med udgangspunkt i
Inger Christensens sonetkrans af samme navn, der
allerede er blevet en moderne klassiker. Kunstnerisk
ledelse: Bo Holten.
Torsdag den 23. april kl. 19.30
TRINITATIS KIRKE
Entré: Se koncertkalenderen på www.holmenskirke.dk
23. Det sidste skrig fra Paris
Suzanne Brøgger og frigørelsesbegrebet.
Suzanne Brøgger fik manifesteret sig som frigørelses­
bevægelsens mest opsigtsvækkende bannerfører i ”Fri
os fra kærligheden” i 1973, men hendes private arkiv
fortæller en anden og mere kompleks historie om frigørelsens forside og bagside. Frigørelsen gennem­syrer
vores samfund, vores kultur og vores selvbevidsthed.
Spørgsmålet er imidlertid, hvad vi bruger friheden til?
Er det overhovedet muligt at frigøre sig, eller er den
ultimative frihed en illusion, som fanger os i nye, rigide
mønstre? Det er spørgsmål af denne art, som foredraget
om Suzanne Brøggers bøger og tidlige liv vil indkredse.
Foredrag v/ Louise Zeuthen, Ph.d. i nordisk litteratur,
lektor på KUA, forfatter til bogen Krukke – en biografi
om Suzanne Brøggers første 40 år.
Arrangeret af Studentermenigheden i København.
Torsdag den 23. april kl. 20
TeoBar, Købmagergade 46 over gården
Fri entré
24. Religiøse folketoner til håb og trøst
i natkirken
Sopran Janne Solvang synger norske, religiøse folke­
toner med temaet håb og trøst. Mange af de religiøse
folketoner er folkelige varianter af koraler og hører til
den protestantiske salmetradition.
Fredag den 24. april kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
Faste arrangementer i Citykirkerne
Studentergudstjenester
Studentermenigheden i indre by afholder gudstjeneste i
Trinitatis Kirke hver fredag i semesteret. Der er skiftende
prædikanter hvoraf de fleste er studerende.
Fredag den 6. marts: Inger Lundager Knudsen
Fredag den 13. marts: Christian Jacques
Fredag den 20. marts: Sophie Louise Helma Kristensen
Fredag den 27. marts: Mathias Vinholt
Fredag den 10. april: Charlotte Cappi Grunnet
Fredag den 17. april: Tue Ravn
Fredag den 24. april: Mia Geisler
Fredag den 8. maj: Benedikte Sommer van Stenoven
Fredag den 22. maj: Stefan Lamhauge Hansen
Hver gang kl. 12.15
TRINITATIS KIRKE
Citykirkerne i København
april-maj
Organist Inge Hermann spiller en halv times
koncert med bl.a. Carl Nielsens ’Commotio’.
Lørdag den 25. april kl. 12
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Musikandagter
Tre orgelstykker, bibellæsning, bøn og velsignelse.
Varighed ca. 20 min.
Hver onsdag kl. 16.30
Frederiks Kirke/ Marmorkirken
25. Orgelkoncert
Marlene Hauge, orgel spiller værker af Bach,
Reger m.fl.
Lørdag den 25. april kl. 13
HELLIGAANDSKIRKEN
Fri entré
25. Korkoncert
Sankt Annæ Pigekor og St. Stanislavs Girls Choir,
dirigeret af Anne Marie Granau fremfører værker
af Poulenc, Debussy, Schubert, Nørgård, Britten,
Casals, Gounod, Holst, Jensen samt slovenske
komponister som Mocnik, Copi og Lebic. De to
kor vil synge to fællesværker sammen: Faurés
”Cantique de Jean Racine” og Claus VestergaardJensens ”Agnus Dei”.
Lørdag den 25. april kl. 16
KASTELSKIRKEN
Fri entré
Fra 1. marts til 31. maj 2015
25. Orgelmatiné
29. Onsdagskoncert
Studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium opfører R. Strauss: 6 sange, Haydn: Klavertrio
i C-dur samt værker for orgel af Bach. Medvirkende: Julia
Ojansivu, sopran, Markus Kvint, klaver, Harriet Wheeler,
violin, Andrew Reynish, cello, Simon Møller Jensen, klaver
og Isaac Lee, orgel.
Onsdag den 29. april kl. 17
GARNISONSKIRKEN
Fri entré
30. Valborg koncert med Daniakoret
Dirigent: Kirsten Milthers. Michael Due, flygel.
Torsdag den 30. april kl. 20
Sankt Pauls Kirke
Entré: 50 kr.
1. Songs of Prayer i natkirken
”O Gud, hør min bøn” synger vi på denne bededag i
natkirken. Aften lægger op til bøn og fordybelse. Med
mezzosopran Elisabeth Ørsnes.
Fredag den 1. maj kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
33
maj
3. Musikgudstjeneste
Med værker af Giovanni Gabrieli og Hans Leo
Hassler m.fl. spillet af Posaunenchor Sankt Markus
(München) under ledelse af Matthias Bertelshofer.
Mark Baumann, orgel og Peter Krogull, præst.
Søndag den 3. maj kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Nadverandagt
Gudstjeneste midt i arbejdstiden!
Hver torsdag kl. 12.30
CHRISTIANS KIRKE
4. ”Så syng da, Danmark!”
70-året for Danmarks befrielse 1945
Uropførelse af værket ”I dette øjeblik” skrevet
af lyrikeren Ditte Steensballe og komponisten
Nicklas Schmidt. Medvirkende: Sankt Annæ Pigekor, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums
Børnekor, DR Juniorkoret og Sankt Annæ Symfoniorkester. Dirigenter: Anne Marie Granau, Bente ColdingJørgensen, Susanne Wendt og Frederik Støvring Olsen.
Ved orglet: Jakob Lorentzen. Tale v/Holmens provst,
Ejgil Bank Olesen.
Mandag den 4. maj kl. 19. Dørene åbnes kl. 18.
HOLMENS KIRKE
Fri entré
Citykirkerne i København
maj
Velkommen til den tredje af forårets tre sangaftener i Sct. Andreas Kirke, hvor koncertsanger Inge
Hein leder fællessangen og kommenterer tekst og
musik. Vi synger nyt og gammelt fra salmebogen
og højskolesangbogen, akkompagneret af organist
Lindy Rosborg. Alle er vel­komne, og ingen forudsætninger er nødvendige for at deltage. Mød op
og syng dig glad!
Mandag den 4. maj kl. 19
SCT. ANDREAS KIRKE
Fri entré
6. Korvesper
Kvindekoret af Schola Cantorum København fremfører værker af Mendelssohn, Faber Nielsen, Andriessen m.fl. Dirigent: Sigrid Damsager. Mark
Baumann, orgel og Peter Krogull, liturg.
Onsdag den 6. maj kl. 17
SANKT PETRI KIRKE
Faste arrangementer i Citykirkerne
Den Sorte Gryde
Vor Frue Sogns værested i en høj kælder i Nansensgade 20 henvender sig primært til storbyens
hjemløse og øvrige socialt ringest stillede. På alle
hverdage serveres her et varmt, ernæringsrigtigt
måltid i hygge­lige omgivelser. Maden er gratis,
og alle, der har behov for et styrkende måltid og
det sociale samvær i ”Gryden”, er meget velkomne.
Den Sorte Gryde holder åbent alle hverdage året
rundt kl. 11-14, med undtagelse af juli måned, og
bespiser i øjeblikket gennemsnitligt 60 til 70 personer hver dag.
Fra 1. marts til 31. maj 2015
4. Sangaften i Sct. Andreas Kirke
8. Salmer og Taizésange i natkirken
Knud Riishøjgård fylder kirkerummet med harmoniske,
elektroniske klange, vævet over et mønster af salmer
og sange fra den danske salmetradition og sange fra
klostret i Taizé.
Fredag den 8. maj kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
9. Vinøs matiné
Tine Jarl, mezzosopran og Ørjan Horn Johansen, klaver,
fremfører værker af Korngold og Brahms m.fl.
Lørdag den 9. maj kl. 14
Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1. sal
Entré: 50 kr. inkl. et glas vin
10. Gospel- og familiegudstjeneste
Sankt Petris gospelprojektkor synger under ledelse af
Markus Detterbeck (Tyskland). Mark Baumann, orgel og
Peter Krogull, præst.
Søndag den 10. maj kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
35
maj
13. Carl Nielsen 150 år
– Københavns Drengekor
Giovanni Carissimi: ”Jephta” (arr. Carl Nielsen)
fremføres af Københavns Drengekor.
Dirigent: Ebbe Munk.
Onsdag den 13. maj kl. 20
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Åbne sangworkshops i Natkirken
Taizéaften den 1. søndag i måneden, hvor man kan lære
at synge de særlige meditative sange fra klosterfællesskabet i den franske landsby Taizé. Der er først åben
workshop kl. 19-19.50 i kirken omkring dåbsenglen,
hvorefter der holdes Heavenly Hour kl. 20-21 med sang,
andagt og meditation under ledelse af Liselotte Wiemer
og Elisabeth Ørsnes Gadegaard. Fra kl. 21.30 er der Taizé
By Heart omkring lysgloben, hvor vi synger natten ind
med improviserede taizésange – til stemmerne forsvinder i mørket. Udover den 1. søndag i måneden er
der workshop torsdagen inden kl. 19-20.15 i Rotunden
(indgang fra Fiolstræde, kirkens bagindgang). Sang­
leder: Elisabeth Ørsnes Gadegaard, tlf. 22 95 19 70,
e-mail: [email protected]
Kom og vær med til Gospel- og sangaften den 3. søndag
i måneden! Åben workshop kl. 19-20, hvor man øver
gospels, salmer og popsange. Vi er i kirkerummet
omkring dåbsenglen. Kl. 20-21.15 er der Tower of Songs
med sange og salmer, kor og ord under ledelse af
natkirkekoordinator Liselotte Wiemer og korleder Iben
Vestergård. Kl. 21.15 er der ’Music ad lib’ – lystænding
og frie toner omkring lysgloben. Korleder: Iben Vestergård, tlf. 22 86 89 45, e-mail: [email protected]
pbhome.dk Man kan møde op til aftenen uden tilmelding
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
15. Skumringsmelodier i natkirken
Nyd stearinlysenes skær og lyt til de smukke,
norske, religiøse folketoner. Med sopran Janne
Solvang.
Fredag den 15. maj kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
17. Temadag i Helligaandskirken
Kl. 10: Gudstjeneste. Prædikant: Laurance
Freeman (England).
Kl. 11.30-12: Frokost.
Kl. 12-16: Foredrag i Helligaandshuset: Aspects
of love.
Nødvendig tilmelding: [email protected]
Søndag den 17. maj kl. 10-16
HELLIGAANDSKIRKEN
Entré: 100 kr. (inkl. frokost)
Citykirkerne i København
maj
Med Blasorchester der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin, Mark Baumann, orgel og Peter Krogull,
præst.
Søndag den 17. maj kl. 11
SANKT PETRI KIRKE
19. Koncert med
pianist Elisabeth Westenholz
Pianisten, Elizabeth Westenholz er opvokset ved
klaveret og bliver af anmeldere betegnet som en
af de stærkeste, klassiske pianister i landet.
Flere oplysninger på facebook.com/
christianskirkekoncerter
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30
CHRISTIANS KIRKE
Entre: Ukendt ved red.afslutning.
Se www.facebook.com/christianskirkekoncerter
Faste arrangementer i Citykirkerne
ICC Gudstjenester/Service in English
International Church of Copenhagen afholder
guds­tjeneste på engelsk.
Se også www.internationalchurch.dk
Søndage kl. 09.30-12.30
SCT. ANDREAS KIRKE
Fra 1. marts til 31. maj 2015
17. Musikgudstjeneste
19. Indvielse af Steinway-flygel II
Solorecital med pianist Katrine Gislinge. 2. koncert i
rækken af koncerter til indvielse af Holmens Kirkes nye
Steinway-flygel. Værker af Beethoven, Bent Sørensen m.fl.
Tirsdag den 19. maj kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 18.30.
HOLMENS KIRKE
Fri entré
Faste arrangementer i Citykirkerne
Kendte træk
– Om hverdagens bibelske billeder
Udstilling i Domkirkens museum
Peter og Paul, Jakob, Thomas og Maria – klinger det velkendt? Hvad med paradisæble, figentræ eller kristtorn
– indgår de ikke bare i planteskolens udvalg? Noahs ark
står sikkert på legereolen i børneværelset og der var nok
en krybbe, med jesusbarn og det hele, mellem julepynten.
I vores daglige hverdag er vi omgivet af billeder, ord og
begreber, der bunder dybt i landets 1.000 år lange kristne
tradition, og langt de fleste betegnelser jonglerer vi bare
rundt med, uanset om kirken ligger os på sinde eller
ligger os fjernt. Det handler udstillingen om i 2015.
Fra mandag den 25. maj (2. pinsedag) og resten af 2015
Mandag - torsdag kl. 11-16
Fredag og søndag kl. 12-16
Lukket lørdage og ved kirkelige handlinger
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
Fri entré
37
maj
21. Musikandagt – Kærlighed er
Musikandagt ved Kathrine Lilleør. Tema: Håb.
Musik: Organist Michael Due og Sankt Pauls Kirkes Kor.
Torsdag den 21. maj kl. 18
Sankt Pauls Kirke
Faste arrangementer i Citykirkerne
Gudstjeneste på tysk
Der er som regel kirkekaffe efter gudstjenesten i
Christian V. Salen. Her er en ideel mulighed for at møde
og hygge med (nye) venner og bekendte og samtidigt
pleje det tyske sprog.
For yderligere information se www.sankt-petri.dk
Søn- og helligdage kl. 11
SANKT PETRI KIRCHE
22. Bløde toner for klarinet og kontrabas
i natkirken
En meditativ musikandagt med melodiøs musik for
klarinet og kontrabas. Udvalgte salmer og digte af
Ole Sarvig vil flette sig ind i den musikalske klangflade.
Med Zsuzsanna Adorján, klarinet, Søren Larsen,
kontrabas og mezzosopran Elisabeth Ørsnes.
Fredag den 22. maj kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
23. Pinsevesper
Med Københavns Drengekor. Dirigent: Ebbe Munk.
Liturg: Anders Gadegaard.
Lørdag den 23. maj kl. 19
VOR FRUE KIRKE – KØBENHAVNS DOMKIRKE
24. Kantategudstjeneste
Pinsedag. J.S. Bachs kantate 68 ”Also hat Gott die
Welt geliebt” fremføres af Trinitatis Kirkes Kor og
Barok­ensemble. Bine Bryndorf og Søren Christian
Vestergaard, orgel. Prædikant: Kirsten Sandholt.
Søndag den 24. maj kl. 10.30
TRINITATIS KIRKE
28.Sangeftermiddag
Sangeftermiddag med sange fra højskolesangbogen, salmebogen og andre gode sangbøger.
Jesper Stange, sognepræst v/ Vor Frue Kirke,
vælger sangene denne dag. Søren Christian
Vestergaard akkompagnerer på flyglet. Et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke.
Torsdag den 28. maj kl. 14.30
TRINITATIS SOGNEHUS, Pilestræde 67
Fri entré. Kaffe og kage 10 kr.
Citykirkerne i København
maj
Over temaet ”Kærligheds og sandheds Ånd”
synger tenor Anders Tangaa Jensen et udvalg af
Pinsetidens salmer, akkompagneret af Stephan
Jensen. Menigheden får lejlighed til at synge
med på fælles- og ønskesalmer.
Fredag den 29. maj kl. 21
HELLIGAANDSKIRKEN
Læs mere om gudstjenester og arrangementer på:
www.citykirkerne.dk
30. Korkoncert – Choir of the West
Holmens Kirke får besøg af det prisvindende
amerikanske kor Choir of the West, der til daglig
har base på Pacific Lutheran University i Tacoma,
Washington. Udover en omfattende diskografi
har koret også talrige udenlandsrejser bag sig,
der både har omfattet store dele af Europa samt
Kina og Japan. Dirigent: Dr. Richard Nance.
Lørdag den 30. maj kl. 19.30
HOLMENS KIRKE
Fri entré
Fra 1. marts til 31. maj 2015
29. Treenigheden og Helligåndens
komme fejres i natkirken
Denne folder og Citykirkernes hjemmeside
er lavet i samarbejde med:
www.KultuNaut.dk
– den elektroniske kulturguide
31. Koncert med Duo SaxOrg
Præsentation af norske folketoner og originalkomposi­
tioner. Charlotte Andersson, saxofon, Ørjan Horn
Johansen, orgel.
Søndag den 31. maj kl. 16
HELLIGAANDSKIRKEN
Fri entré
39
marts
Citykirkerne
i København
Christians kirke
Strandgade 1, 1401 København K
Telefon 32 54 15 76
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
Garnisons kirke
Skt. Annæ Plads 4, 1250 København K
Telefon 33 91 27 06
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
helligaandskirken
Strøget, 1153 København K
Telefon 33 37 65 40
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
,ĞůůŝŐĂĂŶĚƐŬŝƌŬĞŶ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
Holmens Kanal 21, 1060 København
K
Telefon 33 13 61 78
Kastelskirken
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
DĂƌŵŽƌŬŝƌ
,ĞůůŝŐĂĂŶĚƐŬŝƌŬĞŶ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
Kastellet 15, 2100 København
Ø 'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
Telefon 33 91 27 06
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
DĂƌŵŽƌŬŝƌŬĞŶ
,ĞůůŝŐĂĂŶĚƐŬŝƌŬĞŶ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
Marmorkirken
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
Sankt Andreas kirke
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
,ĞůůŝŐĂĂŶĚƐŬŝƌŬĞŶ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
DĂƌ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
,Ğů
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
Sankt petri kirche
DĂƌŵŽƌŬŝƌŬĞŶ
,ĞůůŝŐĂĂŶĚƐŬŝƌŬĞŶ
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
Sankt Peders Stræde 2, 1453 København K
Telefon 33 13 38 33 dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞK
Sct. Annæ Gade 29, 1410 København
Telefon 32 54 68 83
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
DĂƌŵŽƌŬŝƌŬĞŶ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
citykirkernes sekretariat
Fiolstræde 8 kld., 1171 København
Telefon 29 92 98 92. [email protected]
Citykirkerne i København
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
Vor frue kirke – Københavns Domkirke
Nørregade 8, kontor og adresse dog:
Pilestræde 67, 1112 KøbenhavndƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
K
Telefon 33 37 65 40
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
Landemærket 2, 1119 København K
Telefon 33 37 65 40
'ĂƌŶŝƐŽŶ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
s
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
Sankt Pauls Plads, 1314
København
K
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
Telefon 31 11 17 45
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
Vor frelsers kirke
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
Trinitatis kirke
,ĞůůŝŐĂĂŶ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌĞůƐĞƌƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
DĂƌŵŽƌŬŝƌŬĞŶ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
dƌŝŶŝƚĂƚŝƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĞƚƌŝ<ŝƌŬĞ
^Đƚ͘ŶĚƌĞĂƐ<ŝƌŬĞ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
<ĂƐƚĞůƐŬŝƌŬĞŶ
Gothersgade 148, 1123 København K
Telefon 33 37 65 40
DĂƌŵŽƌŬŝƌŬĞŶ
^Ŭƚ͘WĂƵůƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
Frederiksgade 4, 1265 København K
Telefon 33 91 27 06
Sankt Pauls Kirke
,ŽůŵĞŶƐ<ŝƌŬĞ
ŚƌŝƐƚŝĂŶƐ<ŝƌŬĞ
'ĂƌŶŝƐŽŶƐ<ŝƌŬĞ
Holmens Kirke
,ĞůůŝŐĂĂŶĚƐŬŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ
sŽƌ&ƌƵĞ<ŝƌŬĞ