TAKLIMAT ICT, PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR &

TAKLIMAT ICT,
PENDAFTARAN KURSUS
PELAJAR
&
SISTEM PEMBELAJARAN
MAYA
i-CLASS
PENGENALAN
1.Taklimat ICT
 Sistem Pelajar iNED
 Pendaftaran Kursus Pelajar
2.Sistem Pembelajaran Maya (iClass)
SISTEM PELAJAR INED, UITM
Laman Web iNED
http://ined.uitm.edu.my
Portal Pelajar / Student Portal
http://istudent.uitm.edu.my
Sistem iCLASS
http://iclass.ined.uitm.edu.my
Laman Web iNED
http://ined.uitm.edu.my
● Portal Rasmi iNED
● Informasi Terkini iNED
● Jadual Seminar / Jadual Peperiksaan /
Borang-borang
● Kalendar Akademik
● Hyperlink ke sistem pelajar UiTM
KALENDAR AKADEMIK DIPLOMA
SESI SEPT-NOV 2014
Pendaftaran Kursus Pelajar /
Gugur / Tambah Kursus
25 Ogos - 21 Sept 2014
(Pelajar Baru)
30 Ogos - 21 Sept 2014
(Pelajar Lama)
Kuliah Bermula ePJJ
Tarikh Akhir Pembayaran Yuran
Tarikh Validasi
Tarikh Akses Sistem iCLASS
Ikut Jadual Seminar(Seminar
Pertama : 20, 21, 28/9)
30 September 2014
22 Sept -30 Sept 2014
1 September 2014
STUDENT PORTAL
(Gerbang Maklumat Pelajar)
http://istudent.uitm.edu.my
● Menyimpan maklumat peribadi
●
●
●
●
pelajar, pelan pengajian dan yuran.
Pendaftaran Kursus Pelajar
Cetak Slip Menduduki Peperiksaan
Keputusan Peperiksaan
Semak & Cetak Bil Pelajar
STUDENT PORTAL
(Gerbang Maklumat Pelajar)
CARA MENGAKSES :
1.
Sila masukkan alamat URL ini:
http://istudent.uitm.edu.my
2.
Klik “Student Login”
3.
Pertama kali menggunakan sistem :
→ ‘Click’ di Ruangan First Time Login : (Verifikasi akan dihantar ke email yang
didaftarkan)
Catatan:
* Pengaktifan sebagai pelajar - 1- 3 hari waktu bekerja
STUDENT PORTAL
(Gerbang Maklumat Pelajar)
Contoh skrin 'Student Portal'
Pendaftaran Kursus
( Pelajar )
http://istudent.uitm.edu.my
CARTA ALIR
PENDAFTARAN KURSUS
Semak Jadual Seminar
http://ined.uitm.edu.my
Login Student Portal
http://istudent.uitm.edu.my
Penting :
Pelajar semester 2
dan ke atas, sila
generate bil untuk
mendapatkan
jumlah yuran yang
perlu dibayar.
Klik 'Course Registration'
Jana Bil Pelajar
(Confirm & Generate My First Bill)
PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR - STUDENT PORTAL
PENDAFTARAN KURSUS
GUGUR / TAMBAH KURSUS
TUKAR KUMPULAN KURSUS
SISTEM iCLASS
http://iclass.ined.uitm.edu.my
● Sistem Pembelajaran Maya iNED
● Digunakan oleh pelajar, pensyarah dan
staff pentadbiran
● Muat Turun Bahan Pengajaran
● Medan Interaksi pelajar & pensyarah
● Kuiz Online
PENGENALAN SISTEM i-Class
1. Sistem i-Class merupakan satu Platform Pembelajaran
Pendidikan Neo (iNED), Universiti Teknologi MARA (UiTM).
Maya
Institut
2. Sistem ini mula digunapakai untuk pembelajaran maya e-PJJ mulai semester
Julai 2008. Penggunaan
sistem ini telah dikembangkan lagi kepada pelajar
2
Pengajian Luar Kampus (PLK) Semester 1 mulai semester Disember 2010.
3. Kemudahan yang disediakan kepada Pelajar dalam sistem i-Class ialah:
i. Interaksi secara maya bersama Pensyarah
ii. Muat turun bahan pembelajaran dan tugasan
iii. Storan Peribadi (MyDrawer)
iv. Kuiz secara online
v. Pengumuman terkini
vi. Statistik perbincangan pengguna (Monitoring i-Discuss)
vii. E-Modul
viii. Borang kaji selidik ‘LEO’ dan ‘Entrance-Exit Survey’
4.
Sistem akan memaparkan kursus dan kumpulan yang didaftarkan oleh pelajar
di dalam Portal Pelajar (Student Portal).
5.
Sebarang perubahan kursus dan kumpulan perlu melalui Portal Pelajar.
Sekian, Terima Kasih
PERTANYAAN
copyright
INSTITUT PENDIDIKAN NEO (iNED)Universiti Teknologi MARA
Dwelling 1-4, 6-9,11-12, Intekma Resort & Convention Centre
40000 Shah Alam, Selangor TELEFON :
Pusat Pengajian Ijazah (Pentadbiran & Akademik) – 03-5522 5315 / 5238
Pusat Pengajian Pra/Diploma (Pentadbiran & Akademik)– 03-5522 5400/5397
Unit ICT- 03-5522 5305 / 5487
Pusat Rekabentuk Pengajaran & Teknologi (MODUL) – 03-5544 8370
Bendahari Zon 18 – 03-5544 8360