Kirkeblad nr. 1 2015

FREDENS KIRKE
SVENDBORG
NR. 1
FEBRUAR 2015 - JUNI 2015
LIVSTEGN
Af sognepræst Lars Peter Wandsøe
Kristiansen
Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts – april – maj
og juni. De fire mest livskraftige måneder
i året. De fire måneder, hvor der i naturen
omkring os er allerflest livstegn. Dagene
der bliver stadig længere, lysere og varmere. Naturen der står på spring for at
grønnes og kulminere i en farvepragt, der
siger spar to, når vi når sommeren. De sniger sig først i perioden ligeså stille frem,
eller også kommer de med ét alle livstegnene som sendt fra himlen.
Jo, foråret er en skøn tid. En tid hvor det
hele til tider går så stærkt, at det næsten
ikke er til at følge med. For ligesom disse
lyse måneder giver os en masse energi,
så forventer de nærmest også af os, at vi
følger trop, tager del i forårsunderet, der
både er en gave og en opgave.
Foråret er også den tid, hvor der sker
en masse ting i det, vi kan kalde menneskelivet. Det er konfirmationernes tid. Det
er der, hvor skoleafslutninger fejres og
den årstid, hvor også mange mennesker
vælger at fejre bryllup. Ja i det hele taget
er disse måneder nok de måneder, hvor vi
bruger en masse energi, før sommerens,
for de fleste mere afslappende måneder,
kommer. I kirkeåret er marts til juni også de
måneder, hvor vi har flest helligdage. Her har
vi jo både Påsken og Pinsen - to af kirkens tre
store højtider.
At disse to højtider hos os ligger i forårsmånederne, de mest energifyldte måneder, giver for mig rigtig god mening, fordi det
indimellem næsten kan være som om, det
budskab, vi får fra Påske og Pinse, underbygges eller suppleres af det, der sker i naturen
omkring os på netop denne tid af året.
Der er fuld fart på fremad. Det hele viser
sig fra sin bedste side, men undervejs er der
også dage, hvor det hele er forskrækkende
anderledes end det lysegrønne håbefulde
forår. Tag nu Påsken. I den gennemspilles
på en uge kirkeårets største drama. Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem og
mødes af jubel og sang – håbet er lysegrønt,
men alligevel er det ligesom om, der er uro
i krogene. Skærtorsdag spiser Jesus det
sidste måltid med sine allerbedste venner,
hvoraf en af dem viser sig sidenhen at forråde dem. Men ved selve måltidet var der stille
som før storm. Langfredag går det hele i
sort. Jesus pines og plages og ender med at
blive korsfæstet – der er mørke over jorden.
Men så Påskemorgen står Jesus Kristus
op af døde i Påskemorgenrøde, og dermed
sejrer livet og lyset. Påskemorgen er tegnet
på liv i både tid og evighed.
Ja, Påskeevangeliet er for mig at se
det størst tænkelige livstegn, det største forårsunder, verden har været vidne
til. Et tegn som netop spiller godt sammen med naturens forårsunder, hvor
man også kan opleve al slags aprilsvejr
undervejs mod den dag, hvor man siger,
at nu er det for alvor forår i Danmark.
Ja, i Påsken møder vi de mest dramatiske
skift mellem lys og mørke, som munder ud
i det, vi kalder evigt lys. Påskedag er som
en stille solskinsdag, hvor alle påskeliljerne
springer ud, efter måske regn, storm og torden, som jeg f.eks. kan huske, at vi oplevede
1
det i Påsken 2000, hvor forårsvejr og
Påskebudskab næsten smeltede sammen med påskedagenes divergerende
budskaber.
For Påskeugens helligdage har vidt forskellige budskaber til os. Det kommer
også til at præge Påskens gudstjenester. Der er jo fem helligdage i Påskeugen fra Palmesøndag, som har hver sin
karakter, og denne karakter skal også understreges i kirkens gudstjenester.
I år bliver der derfor i Fredens Kirke
Skærtorsdagsgudstjeneste om aftenen,
og det bliver en gudstjeneste med vægt
på nadveren, da det jo er Skærtorsdag
nadveren indstiftes. Langfredag holdes
der en liturgisk gudstjeneste, der ta-
TAK
Der skal lyde en stor tak til lærer
Jacqueline Jørgensen samt eleverne
fra 4 a, b og c fra Ørkildskolen, afd. Øst,
som var så søde at komme og gå Luciaoptog samt synge ved Fredens Kirkes
julearrangementer den 2., 10. og 11.
december.
Det var en stor glæde og oplevelse for
alle deltagere ved arrangementerne at
høre jer synge så smukt for os.
2
ger udgangspunkt i lidelseshistorien.
En gudstjeneste med fokus på sorg og
smerte. Og så kommer Påskedag, hvor
vi synger Påskens festligste og mest
livsbekræftende salmer med vægt på
opstandelsesbudskabet og det lysegrønne håb. Der er ikke nadver Langfredag og
Påskedag, da de to dage har deres helt
egen karakter, og nadveren er i centrum
Skærtorsdag.
Påsken er en vandring i tro og stemninger, dens helligdage ligner ikke hinanden, men munder ud i stor glæde
ligesom Julens.
Og når vi så når hen sidst i maj - først
i juni, og skoven bliver rigtig grøn, så
kulminerer kirkeåret stort set samtidig
med, at mange begynder at kalde foråret sommer. Og Pinsen og sommeren
har meget tilfælles. Det er fællesskabets tid. Det er den tid, hvor man kommer hinanden ved for alvor, bl.a. fordi
man er mere ude og opholder sig ude.
Sjovt, egentlig, at Pinsen i kirkeåret efterfølges af Trinitatistiden, der meget
sigende er dybgrøn. Livstegnene gror.
Livstegnene samler sig i livets grønne
vækst.
Livet er blevet fuldt og helt virkeligt i og
iblandt os.
Godt forår - God sommer – Tag godt
imod naturens og kirkeårets livstegn.
KIRKENS
ADVENTSKRANS 2014
Den smukke adventskrans med lys, der
har været tændt de 4 søndage i advent
samt ved julearrangementerne i kirken, har Fredens Kirke fået foræret af
Dennis Reichstein Larsen, der ligeledes
har bundet den.
Vi siger tusind tak for den.
ANSÆTTELSE AF NY PRÆST
Søndag d. 3. maj Menighedsrådet kan oplyse, at de her omkring kirkebladets udgivelse skal tage stilling
til, hvem der skal ansættes i sognepræst Mette Dolbergs stilling, der blev ledigt den
1/9 2014, da hun fik andet embede i Jylland.
Det er ikke muligt at oplyse, hvornår vores nye sognepræst tiltræder, så hold øje
med kirkens hjemmeside, hvor det vil blive offentliggjort, så snart Kirkeministeriet
har godkendt, hvem vi ønsker, og vedkommende har sagt ja til at tiltræde. Indtil da er
det sognepræst Lotte Boas, som siden den 10/9-14 har varetaget embedet både i
Fredens og på Thurø, der vikarierer.
Lørdag d. 28. februar kl. 14.00
Onsdag d. 25. marts SOGNEPRÆST LARS PETER
WANDSØE KRISTIANSEN
FYLDER 50 ÅR
og i den anledning inviterer Menighedsrådet til reception i Sognehuset.
kl. 10.00
GOSPELGUDSTJENESTE
MED KONFIRMANDER
PÅSKEGUDSTJENESTE FOR
DE MINDSTE
Du bliver nødt til at opleve 80 unge mennesker, der synger gospel!
Vi får besøg af gospelinstruktøren Rune
Herholdt, som vil undervise konfirmanderne fra torsdagsholdet ved Vor Frue
Kirke og de to hold konfirmander fra
Fredens Kirke hele dagen. Han gør dem
klar til at medvirke i et brag af en gudstjeneste, hvor et band akkompagnerer
konfirmanderne, så hele menigheden
engageres i gospelsang, så kirketaget
letter!
Gospelgudstjenesten foregår i Vor Frue
Kirke og er åben for alle.
Entré: gratis
Som noget nyt inviterer Fredens Kirke
i år de allermindste til en gudstjeneste
som optakt til Påske, Det bliver en halv
times tid med sang, musik og fortælling
om Påsken i børnehøjde. Gudstjenesten
henvender sig især til dagplejebørn og
andre 0 – 3-årige. Alle er velkomne, og
vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner
Sognepræst
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Søndag d. 29. marts kl. 11.30-14.00
kl. 10.00
FESTGUDSTJENESTE
PALMESØNDAG
Søndag d. 7. juni kl. 16.00
KAMMERJAZZENS
FORÅRS-/SOMMERKONCERT I FREDENS KIRKE
Igen i år gæster KammerJazzen Fredens Kirke. Vi glæder os til at følge
traditionen - at spille forår og sommer
velkommen i kirkens smukke rum.
En eftermiddag med helt nye sange på
programmet samt med plads til enkelte
fra det faste repertoire.
KammerJazzens koncert bliver med
fokus på danske forårs- og sommersange samt 150-året for Carl Nielsens
fødsel. I anledning af jubilæumsåret har
vi fordybet os i nyfortolkninger af en
række perler fra hans store sangskat.
Vi glæder os til at dele dem med jer.
Entré: gratis - www.kammerjazzen.dk
Som en markering af, at Påskeugen starter denne søndag, gøres gudstjenesten højtidelig og smuk, idet den vil være
præget af musik samt vekselvirkning
mellem kor og menighed, for at minde os
om, at Kristentro er opstandelsestro.
3
FOREDRAG I samarbejde med AOF Sydfyn afholdes vinterens sidste foredrag
Onsdag d. 4. marts kl. 19.00
“LEV LIVET, MENS DU HAR DET”
Noget om livskvalitet og positiv tænkning. Foredragsholderens version af,
hvad livskvalitet er, og hvordan vi får det bedste ud af livet, så længe vi er her.
Annemarie Hessellund Beanland var som barn omrejsende tivoliprinsesse med sin
familie – og siden kendt fra programmer i radio og TV.
Foredraget finder sted i Fredens Kirkes Sognehus.
Entré: kr. 75,-. Kaffe og drikkevarer kan købes i pausen.
TIRSDAGSTRÆF
Eftermiddage med foredrag, sang, musik og kaffebord. Tirsdagstræf afholdes i Sognehuset i tidsrummet kl. 14 - 16
Tirsdag d. 3. marts
kl. 14.00
”DRENGEN DER VILLE
NOGET”
I 1995 flygtede Edin Hasanbegovic
(kaldet Edo) som dreng sammen
med sin mor og lillebror fra et
krigshærget Bosnien til Danmark.
Han kunne ikke ét ord dansk, da
han kom - men er i dag succesrig
købmand i egen butik i Svendborg.
Edo fortæller om sit liv fra barn til
voksen.
Tirsdag d. 7. april kl. 14.00
OPTIMISTERNE
er en flok pensionister, som elsker at synge danske sange,
operettemelodier, revyviser og andre glade sange. Koret ser
gerne, at man synger med, hvis man har lyst.
SORGGRUPPE I SVENDBORG - et tilbud til voksne mennesker, der har mistet
4
Mange efterladte oplever, at andre har svært ved at forstå,
hvordan de har det efter at have mistet en nærtstående
person. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i en
sorggruppe og tale med andre, som står i samme situation.
Tilmelding til de to erfarne sorggruppeledere:
Sorggruppen er startet op den 15. januar i år, og deltagerne
mødes i Sognehuset ved Sct. Nicolai Kirke hver 14. dag, og der
er ubetinget tavshedspligt. Sorggruppen er åben for alle, og
det er gratis at deltage. Sorg har ingen alder - derfor er deltagelse ikke afhængig af, hvornår du har mistet.
- sognepræst Liselotte Kirkegaard,
tlf. 62 25 12 78 eller e-mail til [email protected]
- pens. oversygeplejerske Linda Hørmann,
tlf. 35 81 52 00 eller e-mail til
[email protected]
Brochure kan afhentes i Fredens Sognehus samt i kirken, eller
man kan kontakte vores sognepræster for nærmere information.
SOGNEUDFLUGT
ONSDAG DEN 20. MAJ TIL ÆRØ
Aktivitetsudvalget har i år besluttet, at
Fredens Sogns årlige sogneudflugt går
til Ærø.
Kl. 7.45 samles vi i Sognehuset, hvor vi
starter med kaffe og rundstykker.
Kl. 8.45 præcis kører vi i bus fra Sognehuset ned til havnen, hvor vi går ombord
på Ærøfærgen, der sejler os til Ærøskøbing. Fra Ærøskøbing kører vi en tur
rundt på den vestlige del af Ærø og passerer bl.a. Bregninge Kirke og den nyistandsatte herregård Søbygaard, som
nu har fået vand i voldgraven.
Frokosten spises i Søby på ”Restaurant
Øen”, som ligger med udsigt til lystbådehavnen og Ø-havet.
Derefter går turen til Marstal, hvor vi vil
besøge Marstal Kirke og Søfartsmuseet. Undervejs tilbage til færgen drikker
vi en kop kaffe.
Sidst på eftermiddagen sejler vi tilbage til Svendborg. Fra Svendborg kører bussen til den kgl. privilegerede kro
fra 1761 ”Majorgaarden” i Oure, hvor vi
spiser en 2-retters middag. Det forventes, at vi er tilbage ved Sognehuset
ca. kl. 21.00.
Glæd jer til en god dag hvor vores præst,
Lars Peter, undervejs glæder sig til at
fortælle jer lidt om Ærø, som han kender
rigtig godt fra sin tid som præst i Marstal og meget andet. Ærø er en spændende ø, med en fantastisk natur, idylliske byer, landsbyer samt en spændende
historie og kultur.
Personale og Menighedsråd glæder sig
til at byde jer velkommen til en spændende tur.
Hilsen Aktivitetudvalget
(Ret til ændringer forbeholdes)
Pris pr. person: 425.00 kr., som dækker bus, sejltur, morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe, middag, rundvisning og entré. Drikkevarer er for egen regning.
Bindende tilmelding og betaling til Kirkekontoret: fra tirsdag den 14. april til
torsdag den 30. april. Medbring venligst aftalte penge.
5 X BABYSALMESANG
5 X MUSIKALSK LEGESTUE
Er for 0 – 1-årige og deres voksne
og foregår i kirken, hvor musikpædagog Christina Øbo Andersen vil
sørge for at give alle en god musikalsk og sansemæssig undervisning
i hinandens nærvær. Det kræver
ingen musikalske forudsætninger
for at deltage - kun at du har modet
til at bruge dig selv og din stemme
til glæde for dit barn. Det er gratis
at deltage.
Så vel mødt!
Musikalsk legestue er for alle børn
i alderen 1-3 år og deres forældre,
bedsteforældre eller dagplejere.
Vi mødes på følgende tirsdage:
Vi mødes på følgende tirsdage:
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf.:
6321 0326 senest den 20. marts.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf.:
6321 0326.
7/4, 14/4, 21/4, 28/4 og 5/5 i
tidsrummet kl. 10.00-10.45.
Det er musikpædagog Christina
Øbo Andersen, der synger, leger
og spiller sammen med jer i de helt
særlige omgivelser, som kirkerummet giver.
24/2, 3/3, 10/3, 17/3 og 24/3 i
tidsrummet kl. 10.00-10.45.
5
SOGNEKALENDER
FEBRUAR
28. februar 14.00
Gospelgudstjeneste i Vor Frue Kirke
med konfirmander fra Vor Frue
og Fredens kirker
MARTS
1. marts 10.00
2. s. i fasten
Højmesse v/L. G. B
3. marts 10.00
Musikalsk legestue
v/Christina Øbo Andersen
3. marts 14.00
Tirsdagstræf
med Edin Hasanbegovic (kaldet Edo)
4. marts 19.00
Foredrag
med Annemarie Hessellund Beanland
8. marts 9.30
Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
8. marts 13.30
3. s. i fasten
Højmesse v/L. P. W. K
10. marts 10.00
Musikalsk legestue
v/Christina Øbo Andersen
15. marts 10.00
Midfaste
Højmesse v/L. P. W. K
17. marts 10.00
Musikalsk legestue
v/Christina Øbo Andersen
APRIL
2. april 19.00
Skærtorsdag
- altergangsgudstjeneste
Højmesse v/L. P. W. K
3. april 10.00
Langfredag - liturgisk
Højmesse v/L. P. W. K
18. marts 18.30
Menighedsrådsmøde
5. april 10.00
Påskedag
Højmesse v/L. P. W. K
22. marts 10.00
Maria bebudelsedag
Højmesse v/L. P. W. K
6. april 11.30
2. påskedag
Højmesse v/NN
24. marts 10.00
Musikalsk legestue
v/Christina Øbo Andersen
7. april 10.00
Babysalmesang
v/Christina Øbo Andersen
25. marts 10.00
Påskegudstjeneste for de mindste
v/L. P. W. K
7. april 14.00
Tirsdagstræf
med OPTIMISTERNE
29. marts 10.00
Palmesøndag - festgudstjeneste
Højmesse v/L. G. B
12. april 10.00
1. s. e. påske
Højmesse v/L. P. W. K
14. april 10.00
Babysalmesang
v/Christina Øbo Andersen
BRUG EN FORMIDDAG FOR
VERDENS FATTIGSTE
Fredens Kirke har stadigvæk brug for indsamlere, der vil gå en rute i vores sogn
søndag den 8. marts, hvor Folkekirkens
Nødhjælp afholder sogneindsamling over
hele landet til gavn for kvinder i verdens
fattigste lande, bl.a. i Nepal.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf.:
6321 0326 eller mail til [email protected]
Oplys venligst om du ønsker at deltage i
frokosten.
Vi mødes i Fredens Sognehus kl. 9.30 og
gør os klar til at samle ind i tidsrummet
kl. 10.00-12.00. Efter indsamlingen byder Menighedsrådet på gratis frokost
som tak for din indsats.
Foto: Thomas White
6
15. april 18.30
Menighedsrådsmøde
19. april 10.00
2. s. e. påske
Gudstjeneste v/NN
21. april 10.00
Babysalmesang
v/Christina Øbo Andersen
26. april 10.00
3. s. e. påske
Højmesse v/L. P. W. K
28. april 10.00
Babysalmesang
v/Christina Øbo Andersen
MAJ
1. maj 10.00
Bededag
Højmesse v/NN
3. maj 10.00
4. s. e. påske
Højmesse v/L. P. W. K
3. maj 11.30-14.00
50 års fødselsdagsreception
for Lars Peter Wandsøe Kristiansen
5. maj 10.00
Babysalmesang
v/Christina Øbo Andersen
10. maj 11.30
5. s. e. påske
Højmesse v/NN
14. maj 10.00
Kristi himmelfartsdag
Konfirmationsgudstjeneste v/L. P. W. K
14. maj 12.00
Kristi himmelfartsdag
Konfirmationsgudstjeneste v/NN
17. maj 10.00
6. s. e. påske
Højmesse v/NN
20. maj 7.45
Sogneudflugt til Ærø
24. maj 10.00
Pinsedag
Højmesse v/L. P. W. K
25. maj 10.00
2. pinsedag
Højmesse v/L. P. W. K
27. maj 18.30
Menighedsrådsmøde
31. maj 10.00
Trinitatis
Højmesse v/L. P. W. K
JUNI
7. juni 10.00
1. s. e. trin.
Højmesse v/NN
7. juni 16.00
Forårs-sommerkoncert.
med KammerJazzen
14. juni 10.00
2. s. e. trin.
Højmesse v/L. P. W. K
17. juni 18.30
Menighedsrådsmøde
21. juni 11.30
3. s. e. trin.
Højmesse v/NN
28. juni 10.00
4. s. e. trin.
Højmesse v/NN
(Ret til ændringer forbeholdes!)
L. P. W. K
Lars Peter Wandsøe Kristiansen.
L. G. B
Lotte Grauslund Boas.
NN
Endnu ukendt.
KIRKEBLADET
KONFIRMATION I 2016
Udebliver bladet kan der rettes
henvendelse til Kirkekontoret.
Konfirmationsdatoer for 2017 og 2018 offentliggøres omkring sommerferien i år på kirkens hjemmeside samt i det næste kirkeblad.
uddeles af KFUM-Spejderne
Svendborg fra d. 19. februar
t.o.m d. 1. marts.
Konfirmationsdatoen for 2016 ligger nu fast, og det bliver Kristi himmelfartsdag d. 5. maj. Tidspunkt offentliggøres, når antallet af konfirmander
kendes.
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
7
FREDENS KIRKE SVENDBORG
Kirkebladet udgives af:
Fredens Sogns Menighedsråd
www.fredenskirke.dk
ADRESSELISTE
Kirkekontoret
Jonna Kristensen
Glarmestervej 8
Tlf. 6321 0326
[email protected]
Åbent:
Tirsdag, onsdag, fredag kl. 10-13
Torsdag kl. 10 - 15
Mandag lukket.
Sognepræst
(Kirkebogsførende)
Lars Peter Wandsøe
Kristiansen
Glarmestervej 6
Tlf. 6321 0324
[email protected]
Træffes efter aftale.
Mandag fri.
Sognepræst (Vikar)
Lotte Grauslund Boas
Tlf. 6321 0325 / 2940 3068
[email protected]
Træffes som regel i Sognehuset
tirsdag - fredag efter aftale.
Mandag fri.
Kirketjener Inger Hoppe
Kirken 6321 0328
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00
Kirketjener 2
Birgit Saabye
Organist Allan Wahl
Medlemskab
Latyrusvænget 30
Tlf. 2728 0328
Kirkegårdskontor
Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533
Fødsel
Regnskabsfører:
Reg. revisor
Benny Rasmussen
Forældre skal kun anmelde fødsel,
hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde
Tordenskjoldsvej 21
skal anmeldelsen være kirkekonTlf. 6222 7288
toret i hænde senest 14 dage
efter fødslen. Ugifte forældre skal
KIRKELIGE ORGANISATIONER indsende Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. BlanFDF Svendborg
Kredsleder: Flemming Laustsen, ketten skal indsendes digitalt via
www.borger.dk og være udfyldt og
Vædderen 88
signeret af begge forældre senest
Tlf. 4072 2074
14 dage efter barnets fødsel.
De Grønne Pigespejdere
Gruppeleder: Conny Nielsen,
Høje Dong, Stenstrup
Tlf. 6221 7046
[email protected]
KFUM-Spejderne Svendborg
Dåb
Anmeldes til kirkekontoret, der
henviser til den præst, der skal
foretage dåben. Derefter aftales
samtale med præsten.
www.spejderisvendborg.dk
Gruppeleder: Lasse Lapertis
Jernbanegade 56, Ringe
Tlf. 2061 6591
Navne
Svendborg Y’s Men’s Club
Konfirmation
Præsident: Irene Albertsen,
Svalevænget 9
Tlf. 6220 6540 / 4016 5406
Sognehusets lokaler kan lejes til møder.
8
Anmeldes til kirkekontoret, som
henviser til den præst, der skal
foretage vielsen. Derefter aftales
samtale med præsten.
Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Kirken er åben
mandag til fredag mellem kl. 10 og 14.
Henvendelse til kirketjeneren.
Vielse
Fruerstuevej 75
Tlf. 6222 2676
Tlf. kontor 6321 0380
[email protected]
[email protected]
Navngivning uden dåb og navneændring foretages digitalt på
www.borger.dk
2015: 14. maj - Kr. himmelfartsdag
2016: 5. maj - Kr. himmelfartsdag
Tilmelding til kirken i juni året før.
Redaktion
Charlotte Kromann,
Inge Lise Gjersen,
Jonna Kristensen,
Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
Lotte Grauslund Boas og
Tina Devantier Christensen (ansv.)
Personer, der døbes i folkekirken,
bliver ved dåben medlem af folkekirken. En person, som er udmeldt
af folkekirken, kan genoptages ved
skriftlig anmeldelse til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Et
medlem af folkekirken kan bringe
sit medlemsskab af folkekirken til
ophør ved skriftlig anmeldelse til
den kirkebogsførende sognepræst i
det sogn, hvor man bor.
Dødsfald
Pårørende til en afdød skal anmode
begravelsesmyndigheden om
begravelse eller kremering snarest
muligt efter dødsfaldet.
Dette gælder uanset, om afdøde
var medlem af folkekirken eller ej.
Den lægelige dødsattest skal følge
med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på
www.personregistrering.dk
og www.borger.dk.
Samtale og sjælesorg
Kirkens præster er altid til rådighed
for en samtale. Ring eller mail og
aftal tid på forhånd, hvis det er
muligt.
Kirkebil
Til gudstjenester er der gratis
kørsel for gangbesværede blandt
sognets beboere og sognebåndsløsere. Kirkebil bestilles på kirkekontoret senest fredag kl. 12.00.
Layout og tryk
trykteam svendborg a/s
tlf. 62 22 91 22
www.trykteam.dk