Hent avisen her. - Landsforeningen af Menighedsråd

ÅRSMØDE
MAJ
2015
AVISEN
GOD LEDELSE
på dagsordenen
Nyt kodeks skal sætte skub i
samtalerne om god ledelse
Vivi Rolskov Jensen underviser
på søndagens workshop
S. 13
Årsmødet holdes fredag den 29. maj - søndag den 31. maj 2015
DÅBSARBEJDE S. 6
Film
er magi
Hvem v inder
fi lmprisen
Gabriel i å r?
Se v inderfi lm
en fredag
eller lørdag k
l. 22 i
Aud itoriet
BANKE,
BANKE PÅ!
Foto: Henrik Petit
HVEM DER? Sognepræst
Leif G. Christensen opsøger
nybagte forældre. Det er
hans bidrag til at stoppe
faldet i folkekirkens dåbstal
UDSTILLERE S. 16
Foto: Hung Tien Vu
MØD DE MANGE UDSTILLERE
PÅ ÅRSMØDET 2015
POLITISK DEBAT S. 10
FREMTIDSFORSKEREN
Har vi en folkekirke om tyve år?
Landsforeningen af Menighedsråd
Hele Danmarks mødested
KTIVITE
EL
EN
FO R H
Nyborg Strand byder velkommen til
Landsforeningen af Menighedsråds
årsmøde 2015.
Vi håber, at I får et godt ophold på hotellet.
Måske I ovenikøbet får lyst til “Ferie på det
smilende Fyn”.
R
TE
A
2
E FA M I L I
Ferie på det smilende Fyn …
4-stjernet hotelophold med rabat, nydelse og velvære i de skønneste omgivelser nær strand og skov. Det kalder smilet frem og gi’r
overskud. Gratis swimmingpool/sauna. Skøn mad og imødekommende personale. Nyd jeres ferie fra midt i juni til midt i august og i
udvalgte helligdags- og ferieperioder. Vi venter jer med smil på læben!
Ferieværelse
4 dages miniferie*)
Ugeophold*)
• 1 x overnatning
• 3 x overnatning i dobbeltværelse
• 1 x stor morgenbuffet med brød fra eget bageri
• 3 x stor morgenbuffet
• 7 x overnatning i dobbeltværelse
med 1-2 opredninger
I 2-sengsværelse: Pris pr. nat kr. 795,I 3-sengsværelse: Pris pr. nat kr. 895,-
• 3 x 2 retters menu eller buffet
– efter køkkenchefens valg
I 4-sengsværelse: Pris pr. nat kr. 995,-
Pris pr. person kr. 1.680,-
• 7 x stor morgenbuffet
Pris pr. familieværelse
(2 voksne og 2 børn under 15 år)
kr. 5.152,-
26%
RABAT
*) I 2015 ingen tillæg på enkeltværelse.
Børn 0-3 år i forældres seng: Gratis · Børn 4-14 år, opredning: 1/2 pris
Østerøvej 2 5800 Nyborg Tlf. 65 31 31 31 nyborgstrand.dk
UNDGÅ ARBEJDSSKADER
Sørg for at dine medarbejdere på kirkegården undgår arbejdsskader gennem udvikling af deres kompetencer
indenfor ergonomi.
Målgruppe:
Gartnere, gartneriarbejdere, gravere og gravermedhjælpere.
Indhold:
Undervisningen gennemføres lokalt på de enkelte kirkegårde eller klynger af kirkegårde (mindre/små kirkegårde).
Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i relevant teori, cases og praktiske arbejdsopgaver. Det konkrete
indhold i undervisningen, herunder relevante øvelser, aftales med kirkegården.
Undervisningen afsluttes med en drøftelse af, hvordan medarbejderne og kirkegårdslederen i fællesskab kan sikre, at det lærte anvendes i praksis.
Kurset afvikles overalt i landet. Se datoer og steder på www.amu-fyn.dk.
Kontakt kursussekretær Elsebeth Høyer [email protected] for yderligere information.
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ
Vi uddanner folk
www.amu-fyn.dk
Indhold | Landsforeningen af Menighedsråd 3
Indhold
Udgiver
Damvej 17-19, 8471 Sabro
Tlf.: 87 32 21 33
www.menighedsraad.dk
Mandag-torsdag: kl. 10-15.30
Fredag: kl. 10-13
Kort NYT
4
Dåbsarbejde
På Vesterbro banker præsen på
6
Politisk debat
Vi har stadig en folkekirke om 20 år
10
Kodeks om god ledelse
13
God ledelse på dagsordenen
Udstillere
16
Redaktion
Jesper Moll (ansvarshavende)
Eva Strøm
Alex Kjær
Under luppen
Nyborgs Vor Frue Kirke
[email protected]
Redaktionen er afsluttet
den 21. maj 2015.
Annoncer
Dansk Mediaforsyning
[email protected]
Tlf.: 89 48 50 52
6
19
Vedtægtsændringer
21
Mere end 100 gange har sognepræst
Leif G. Christensen banket på
hos nybagte forældre med en
fødselsregistreringsattest i hånden
Det skal være tydeligere, hvordan de delegerede fordeles
Filmprisen Gabriel
22
Hvem vinder filmprisen Gabriel i år?
Interview
24
Verdens centrum ligger mange steder.
Interview med Elof Westergaard
Produktion
Datagraf Communications
Oplag: 1000 stk.
Avisen er produceret til årsmødet for
Landsforeningen af Menighedsråd.
22
Plan over udstillere på årsmødet
Formand for Gabrieljuryen, Erik
Vind, glæder sig til fredagens
prisoverrækkelse. Film kan noget
helt særligt, mener han
26
I Sulsted sogn har menighedsrådet
været hele udgiftspaletten rundt.
Det har givet penge til at holde
kirkehøjskole
Mere kirke for pengene
Mindre spild, mere kirke
26
4
Landsforeningen af Menighedsråd | Kort NYT
D.G. Monrad
– menneske og mand
Monrad var en af det nittende århundredes betydeligste, politiske personligheder. Udover at være den væsentligste ophavsmand til juni-grundloven i 1849 blev han konseilspræsident
– statsminister – i 1864. For samtiden og eftertiden fik han ansvaret for den nationale katastrofe i 1864.
Historikeren Kai Just kommer rundt om mennesket og manden. Han følger Monrads problematiske opvækst, hans ungdoms storme og den politiske vækkelse. Forfatterens hovedanliggende har været at skabe en mere indgående fremstilling
af Monrads personlighed og karakter, end vi hidtil har haft.
Forfatter:
Kai Just
Udgiver:
Forlaget Hovedland
Sider og pris: 415 sider, kr. 348
SNAK PÅ LIVET LØS
Stine Buje mistede sin mor til kræft i 2014 og besluttede sig bagefter for at skrive en bog om forløbet. Derfor sagde hun sit job op i
Røde Kors og debuterer nu med sin fortælling.
”Snak på livet løs” er ment som en hjælp til dem, som skal miste et familiemedlem eller en anden, som står dem nær. I bogen får man konkrete idéer og inspiration til at tage hul på de
svære samtaler før døden. Forfatteren har erfaret, at der ofte er
ting, man vil tale med den døende om, mens muligheden er der.
Desværre er der mange, som ikke får sat ord på det, der betyder
noget. I bogen møder man andre pårørende, som deler ud af deres erfaringer med at miste og giver deres bedste råd videre.
Forfatter:
Udgiver:
Pris:
Stine Buje
Turbine Forlaget
kr. 249,95
Lokal
udvikling i
folkekirken
Cirka 30 kirker fra Viborg Stift,
Aarhus Stift, Ribe Stift, Haderslev
Stift, Fyns Stift og Roskilde Stift har
deltaget eller deltager i et projekt,
som ledes af Kirkefondet i samarbejde
med Center for Kirkeforskning og
Danmission.
Ansatte, menighedsrådsmedlemmer, frivillige og lokale ressourcepersoner har fordybet sig i det at være
kirke og har arbejdet med at styrke
den lokale forankring gennem 2-3 år.
Det er der kommet viden ud af,
som er relevant for alle, der er optaget af at være lokalt forankret kirke i
dag. Nogle af de deltagende kirker har
medvirket ved lokale events sammen
med lokale foreninger. Andre har inviteret beboere fra skiftende landsbygader til at være med på gudstjenesten
eller inddraget børnefamilier mere
end før. En genbrugsbutik er startet,
teenagere holder biograf i en præstegårdshave, og en kirke har fået rollen
som dem, der samler lokale institutionsledere.
Udviklingskonsulent Dorte
Kappelgaard fra Kirkefondet uddyber:
- Det kræver mod at tage initiativ
til en samtale, hvor man skal lukke op
og give noget af sig selv, uanset om
det er lokale beboere eller potentielle
samarbejdspartnere. Men mange deltagere i Lokal Kirkeudvikling fortæller, at reaktionen hos folk har været
langt mere positiv, end de havde forventet.
Evalueringsrapporten kan downloades på www.kirkefondet.dk.
Viborg-konference
574
OM KIRKEN PÅ LANDET
ager
Så ma nge delt
på å rsmødet
i Nyborg
www.viborgstift.dk
En konference den 20. juni i Viborg sætter kirkernes muligheder, virkeligheder og udfordringer til debat. Kirken på
landet er nemlig under pres, og mange steder er skolen og
butikkerne lukket – og folk flytter til en større by. Men kirken er stadig til stede og er en meningsfuld aktør i det liv,
der leves på landet. På konferencen deltager bl.a. kirkeminister Marianne Jelved, Viborgs biskop Henrik Stubkjær
og lokale provster, præster og menighedsrådsmedlemmer.
Landsforeningen deltager med to medarbejdere fra foreningens projekt om netop kirkerne på landet, hvor antagelserne
om forskellen på by- og landsogne – og landsognene imellem,
undersøges.
Landsforeningen af Menighedsråd
www.dendanskesalmebog.dk
Fra Babysalmesang
til konfirmanddans!
Salmer i dans
og bevægelse
– er en håndbog, der henvender sig
til musikpædagoger, organister,
præster og sognemedhjælpere, som
ønsker at undervise i babysalmesang,
minikonfirmand- og konfirmanddans.
Håndbogen giver konkrete og lettilgængelige forslag til undervisning.
348.-
Min Første Salmebog
Beregnet for børn i alderen 0 -10 år.
Indeholder et udvalg af salmer fra Den
Danske Salmebog og et mindre antal
bibelhistoriske sange og salmer.Til
hver salme er der noder og becifringer.
Bog 198.Cd med udvalgte salmer Kr. 149,Køb bog og CD for kun kr. 282,-
Bestil kirkesalmebøger
og få stor mængderabat
På www.dendanskesalmebog.dk kan landets kirker købe deres kirkesalmebøger med forstærket bogblok og nyt meget slidstærkt cover og
tilmed give dem kirkens eget præg.
Skriv kirkens navn og få det trykt med guld. Et klik, og I får jeres kirkesalmebog bragt lige til døren!
Vælg en bog
Kirkesalmebøger
Normalpris 238,-/stk.
Skriv en tekst
198,-/stk.
Skriv evt. dato
ved køb af min. 40 stk.
incl. moms, guldtryk
og forsendelse
Vælg hvor teksten
skal placeres
Køb din salmebog på www.dendanskesalmebog.dk
Godmorgen & Godnat
- salmer for de mindste
10 kendte og elskede morgen- og
aftensalmer samlet i en papbog til de
allermindste (1-4 år). Salmerne er udvalgt efter, hvad man synger i kirkens
babysalmesangsundervisning.
128.-
5
6
Landsforeningen af Menighedsråd | Dåbsarbejde
På Vesterbro
banker
præsten på
I flere år har nogle af præsterne i Vor Frue-Vesterbro Provsti opsøgt nybagte
forældre med fødselsregistreringsattesten. For at byde de nye sognebørn
velkommen og for at vise at kirken kan være den, der kommer til folk
Af Heiner Lützen Ank | Foto: Henrik Petit
F
or fire-fem år siden kom nogle af
præsterne i Vor Frue-Vesterbro
Provsti til at tale om, at dåbstallet var faldende. De undrede sig i fællesskab over, hvorvidt man kunne
gøre noget ved det. Domprovst Anders
Gadegaard havde fra sin tid som sognepræst på Østerbro gjort sig nogle erfaringer med personligt at overbringe
fødselsregistreringsattesten til nybagte forældre. Domprovsten og præsterne blev på denne baggrund enige
om at gøre et forsøg med at tage ud
og personligt overbringe fødselsregistreringsattesten for at vise forældrene, at præsterne og kirkerne var til
at komme i kontakt med, og at kirkens
forskellige tilbud måske kunne være
noget for dem.
Godt at formulere sig på ny
Eva-Maria Schwarz, sognepræst ved
Vor Frue Kirke, bakkede straks op om
ideen:
- Mange bliver glade for at få besøg af præsten. Der er aldrig nogen,
der er blevet sure. Jeg er flere gange
blevet inviteret inden for til en snak.
Ikke nødvendigvis om dåben, men så
om noget andet, der melder sig, når
man uanmeldt får besøg af præsten.
Anledningen til Eva-Maria
Schwarz besøg har været, at fødselsregistreringsattesten skulle afleveres. Dermed har der altid været en
grund til, at præsten pludselig stod
og bankede på hos forældre, der måske ikke havde været i kirken før:
- Forældrene bliver glade for at få
attesten. Det opfatter de som god service. Jeg har så også haft en invitation med til børnegudstjeneste og har
også nogle gange fortalt om kirkens
øvrige tilbud. Og ellers har jeg fornemmet mig frem i situationen.
Eva-Maria Schwarz er præst ved
en kirke, hvor der møder mange mennesker op til gudstjenesterne og arrangementerne. Det, at skulle begive
sig uden for kirken og være opsøgende, er derfor en sund udfordring
for præsterne:
- Vi er på mange måder privilegerede her i kirken. Når vi laver noget, er der altid stor opbakning. At
skulle begive sig uden for de sikre
rammer er derfor sundt. Det gør, at
man må gennemtænke tingene på en
ny måde. Når forældre kommer her i
kirken, ved de i mange tilfælde godt,
hvad det handler om. Det samme er
ikke altid tilfældet, når man kommer
til folk. Så bliver man nødt til at forklare tingene på en anden og måske
enklere måde. Det er meget sundt.
Positiv forventning
Leif G. Christensen, præst ved
Helligåndskirken, har også været
med i flere år:
- De mere end 100 gange, jeg har
banket på hos forældrene, har jeg aldrig mødt en sur mine. Jeg ved ikke,
om jeg har ændret noget i forhold til
den store medlemsstatistik, men det
her har været mit lille, beskedne forsøg på at gøre noget på et hverdagsniveau.
Ifølge Leif G. Christensen er det
vigtigt, man er sig selv, når man begiver sig ud på uanmeldte besøg:
- Det er mange forskellige slags
mennesker, man møder. Personligt
har jeg ikke noget problem med at
gøre det, men hvis man har det svært
i rollen, skal man nok lade være.
Leif G. Christensen har nu besøgt
så mange nybagte forældre, at der er
skabt en forventning i sognet:
- Nogle gange, for eksempel, hvis
jeg skal på ferie, har jeg sendt attesten med posten. Når jeg efterfølgende har mødt forældrene, har de
nogle gange sagt: Hvorfor kom du
ikke på besøg som sidste gang?
En del af en større plan
Per Damgaard Pedersen er sogneog arresthuspræst ved Kristkirken
i Kolding, bestyrelsesmedlem i
Landsforeningen af Menighedsråd,
og medlem af det udvalg, der arbejder med Landsforeningen af
Menighedsråds nye dåbsprojekt. Han
Landsforeningen af Menighedsråd
Din
totalleverandøraf
af
Din
totalleverandør
løsningermed
medlyd
lydog
ogbillede
billede
løsninger
Vor Frelsers Kirke
København K
Sognepræst Leif G. Christensen har aldrig mødt en
sur mine, når han banker på hos nybagte forældre.
•
Historien bag
Da domprovst Anders Gadegaard i 1980erne var præst på
Østerbro, slog det ham, at en
del nybagte forældre ikke kom
i kirken for at lade deres børn
døbe. Ikke fordi de valgte kirken
og dåben fra, men fordi det ikke
var noget, de tænkte på. Det fik
Anders Gadegaard til at opsøge
de nybagte forældre med fødselsregistreringsattesten for at
byde det nye sognebarn velkommen og for at vise forældrene, at
præsten ikke var så farlig.
For nogle år siden overbeviste
Anders Gadegaard præsterne
i Vor Frue-Vesterbro provsti
om, at de skulle gør det samme,
nemlig at banke på hos de nybagte forældre for at vise, at kirken også kan være opsøgende.
For at styrke præsterne i arbejdet har der været afholdt kurser
i, hvordan man gør, når man skal
lave opsøgende arbejde.
I 2014 blev fødselsregistreringen digitaliseret, og præsterne
havde dermed ikke længere et
stykke papir, de kunne bruge som
begrundelse for at opsøge de nybagte forældre. Af den grund bliver der lige nu arbejdet på at lave
et informationsmateriale og en
CD med salmer, som præsterne
i stedet kan give, når de tager ud
på det, Anders Gadegaard i dag
hellere vil kalde medlemspleje end
opsøgende dåbsarbejde.
Mød os til
Landsforeningens
årsmøde
• Teleslynge- og højttaleranlæg
• Professionelle musikløsninger
• Projektorer og interaktive tavler
Foto tårn: Frederik Lillebæk
mener, opsøgende dåbsarbejde er et
godt initiativ:
- Jeg synes, opsøgende dåbsarbejde er et rigtig godt initiativ. Det
er helt i tråd med det fokus på dåben, vi har i Landsforeningen af
Menighedsråd.
Faktisk mener Per Damgaard
Pedersen, at historien om opsøgende
dåbsarbejde meget tydeligt illustrer
tankegangen bag det store dåbsprojekt:
- Vores dåbsprojekt er treleddet.
For det første gælder det om at få føling med virkeligheden, nemlig at
dåbstallet falder. For det andet gælder det om at samle alle de gode erfaringer, der findes rundt omkring, fx
babysalmesang og opsøgende dåbsarbejde. For det tredje gælder det så
om at få ideerne bredt ud, fx igennem seminarer eller forskellige materialer.
Selvom udgangspunktet for dåbsprojektet således er et faldende dåbstal, mener Per Damgaard Pedersen,
at et initiativ som opsøgende dåbsarbejde kan være med til at vende tankegangen om:
- Til trods for at dåbstallet er faldende, så er der grund til optimisme.
Der sker mange gode ting rundt omkring, babysalmesang, juniorkonfirmander og altså også opsøgende
dåbsarbejde. Der er tale om kæmpe
successer.
• Skærmløsninger
• Kameraer og streaming
• Transportable lydanlæg
• Trådløs styring via tablet
“Løsningen med højttalere i bænkerækkerne
er både lydmæssigt og æstetisk optimal, idet
der tages hensyn til kirkerummets integritet
ved at undgå beskæmmende højttalere”.
Marlene Lindsten, præst i Vor Frelsers Kirke
Kongebakken 9 • 2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101 • www.phonicear.dk
Phonic Ear er en del af William Demant Holding (Oticon)
7
Landsforeningen af Menighedsråd
Sognerejsen styrker
fællesskabet og
sammenholdet
i dit sogn
Sognerejser
8
Jens-­‐Christian Wandt Thi hjertesproget er vers og sang… Sange til hjertet -­‐ ord til sindet -­‐ tanker til livet Få inspiration til sognerejsen
På Menighedsrådenes Årsmøde
står rejsekonsulent Torgunn Skov
klar med gode råd og vejledning.
Kom og hør om vores planlagte
studieture for dig, der overvejer
at lave en sognerejse. Eller få en
snak Torgunn om, hvordan du
med vores hjælp gennemfører en
vellykket sognerejse.
Tlf. 8723 1240
Glarmestervej 20A • 8600 Silkeborg
www.unitasrejser.dk • [email protected]
Jens-­‐Chr. Wandt, operasanger, konferencier, debattør, kultur-­‐ambassadør programvært og meget andet. Netop nu er han aktuel med et nyt program, hvor kendte sange og salmer krydres med givende ord og stærke tanker om livet. Med udgangspunkt i sit eget liv fortæller Jens-­‐Christian Wandt -­‐ stærkt, engageret og med megen humor om bl.a. opvæksten, på Vesterbro i København, de tætte bånd til Skagen og Vendsyssel, om udfordringer på de skrå brædder, om mødet med store personligheder, om at miste og vinde på samme tid, og hvordan indtryk bliver til udtryk – livsudtryk. Aktuel i bogen: Mit livs øjeblik (Kristeligt Dagblads Forlag) Booking & info: tel. 22 47 74 10 [email protected] www.jcwandt.com HEDENSTED KIRKE
NYBYGNING | OMBYGNING | RESTAURERING
B I RCH & SVE N N I NG A /S
A
R
K
I
T
E
K
T
E
R
M
TLF. 75 62 64 55 · WWW.BIRCH-SVENNING.DK
Sct. Laurentii Vej 6, Viborg
Tlf. 8662 6716
www.meedom-arkitekter.dk
ALLEGADE 45, 8700 HORSENS
A
A
Landsforeningen af Menighedsråd
William Dams Boghandel
Altid billige bøger
Bibler . Salmebøger . Religion
Vi leverer til kirker over hele landet og har mange af de titler I står og
skal bruge, på lager. Det betyder at vi kan afsende samme dag.
Skriv til os, hvis I vil oprettes som fakturakunde.
m
s id e n 2 0
0
e re
b
r og m e g e t
WilliamDam.dk er en socialt ansvarlig virksomhed
forankret i lokalsamfundet, og vi støtter en række
velgørende organisationer.
r , s a lm e
Vi holder til oven på William Dams Boghandel midt i
Rønne på Bornholm. Herfra ekspederer vi ordrer, fra
butikken såvel som bestillinger, servicerer kunder, pakker
bøgerne, skriver om bognyt og laver forfatterforedrag og
litteraturfestival.
ib le
Vi sætter en ære i den personlige betjening og i at have så
godt kendskab som muligt til de bøger vi sælger.
ev e r a n d ø r a
fb
L
5.
e
øg
På WilliamDam.dk får I altid billige bøger uanset hvor
mange du bestiller, vi leverer hurtigt og sidder klar ved
telefonerne til at hjælpe jer, hvis I har brug for det.
William Dams Boghandel
St. Torv 7
3700 Rønne
Tlf: 56964600
E-mail: [email protected]
Internetboghandel: www.williamdam.dk
9
10
Landsforeningen af Menighedsråd | Politisk debat
Deltagere på fredagens
politiske debat
Fredag kl. 16 diskuterer fire folketingsmedlemmer
og tre oplægsholdere folkekirkens fremtid.
HANS KRAB KOED
er lektor og formand for Skt.
Nicolai Sogns Menighedsråd i
Kolding.
MARIE VEJRUP NIELSEN
er lektor, phd, i
religionsvidenskab på Aarhus
Universitet.
(Foto: Aarhus Universitet)
KAREN JOHANNE KLINT
er medlem af Folketinget for
Socialdemokraterne.
(Foto: Folketinget)
FLEMMING DAMGAARD LARSEN
er advokat og medlem af
Folketinget for Venstre.
(Foto: Folketinget)
TINE LINDHARDT
er biskop over Fyens Stift.
(Foto: Kasper Kamuk)
Vi har stadig
en folkekirke
om 20 år
CHRISTIAN LANGBALLE
er præst og medlem af
Folketinget for Dansk Folkeparti.
(Foto: Folketinget)
Fredag klokken 16 er der politisk debat om
folkekirken. Vi har spurgt en fremtidsforsker,
hvordan hun ser kirkens rolle i fremtiden
PERNILLE VIGSØ BAGGE
er cand.theol. og medlem af
Folketinget for Socialistisk
Folkeparti.
(Foto: Folketinget)
Tekst: Alex Kjær | Foto: Privat
KARSTEN NISSEN
er debattens ordstyrer og tidligere biskop over Viborg Stift
(Foto: Scanpix)
F
remtidsforsker Marianne Levinsen er den
rigtige at spørge, hvis man vil have et bud
på folkekirkens rolle i fremtiden. Ud over
at være anerkendt inden for sit felt, optaget i
Kraks Blå Bog som den første, kvindelige fremtidsforsker og brugt af talrige organisationer
og virksomheder, har hun en fortid i kirkeverdenen som personale- og udviklingskonsulent
samt kontorchef.
Som fremtidsforsker beskæftiger hun sig
blandt andet med, hvordan fremtidens trends
kommer til at påvirke samfundet, virksomhederne og arbejdspladserne. Et af elementerne
i samfundet, som helt sikkert bliver påvirket i
fremtiden, er kirkerne.
- Jeg er ikke i tvivl om, at vi har en folkekirke
om 20 år. Kigger vi 30-40 år frem, kan jeg være
mere i tvivl. Det helt afgørende for kirkerne er
at fastholde organiseringsgraden, men her og
nu er der ingen grund til bekymring. Jeg bliver
først bekymret for kirkerne, hvis medlemstallet når under halvtreds procent.
Marianne Levinsen konstaterer, at danskerne har et særligt forhold til kristendommen, hvis man sammenligner med nogle af landene omkring os.
Politisk debat | Landsforeningen af Menighedsråd 11
Marianne Levinsen spår
folkekirken en lang levetid.
Men det kræver, at kirken
møder danskerne, hvor de
lever deres liv.
- Vi er pragmatiske, og når man
spørger folk om tro, så siger de ofte, at
de tror på noget større uden at være
særlig specifikke omkring det. Vi er
ret afslappede i forhold til troen og de
ritualer, der knytter sig til. Det kræver en aktiv handling at definere sit
trosforhold. Det kræver også en aktiv
handling at melde sig ud af folkekirken, og det er der ikke mange, der gør.
Det lyder risikabelt at forlade sig
på folkekirkemedlemmernes passivitet i forhold til folkekirkens beståen, og det er heller ikke Marianne
Levinsens bud på en god fremtid for
kirkerne.
- Hvis folkekirken skal holde fast i
sin høje medlemsprocent, så skal den
forstå at møde samfundets mennesker i det liv, de lever. Det er vigtigt,
at danskerne kan genkende sig selv
i de tilbud, kirkerne har. Det gælder
hele palletten lige fra højmesse, spaghettigudstjenester, begravelser, dåb
og så videre.
Netop dåb er et emne, der har været på dagsordenen i kirkekredse den
sidste tid. På blot fem år er antallet af
JAKSLAND SKRIDSIKRE HYNDER
PUDE- HYNDE- OG
POLSTERFABRIK
JAKSLAND skridsikre hynder og knæfald er leveret til mere
end 3000 kirker i Skandinavien siden 1967. Uovertruffen
kvalitet betyder at udskiftning ofte først er nødvendig efter
20-40 års brug. Roskilde Domkirke og Vor Frelsers Kirke i
København er eksempler herpå …
Hynder tilpasses individuelt til rundinger, hak, stolper m.m.
Hermed opnås et pænt helhedsindtryk og god siddekomfort.
Se mere på www.jaksland.dk eller kontakt os for information,
tilbud og prøvemateriale.
JAKSLAND
Strandmøllevej 144,
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 06 09,
E-mail: [email protected]
www.jaksland.dk
nye danskere, der bliver døbt, faldet
med syv procent.
- At dåbstallet falder, kan skyldes
mange ting. Jeg har lige holdt nonformation for mit yngste barn, de andre tre er alle konfirmerede, fortæller
Marianne Levinsen.
- I min datters tilfælde handler
det om et bevidst valg. Hun tror ikke
på det. Det har altid været vigtigt for
unge at være del af et fællesskab,
som regel vigtigere end at markere
sit eget ståsted. Men de senere er en
individualiseringsbølge skyllet ind
over landet, så det kan være en forklaring på faldet i dåber.
Fremtidsforskeren ser altså ikke
det faldende dåbstal som tegn på generel krise for folkekirken. En generel
krise kunne derimod være en holdningsændring hos magthaverne, som
bestemmer over folkekirken, hvilket vil sige Folketingets medlemmer
og kirkeministeren. Debatten fredag
klokken 16 har fokus på netop politikernes ledelse af folkekirken fremover, og her er fremtidsforskeren
ikke bekymret. Marianne Levinsen
sammenligner folkekirken med kongehuset, når hun ser på folketingets
medlemmer.
- Det er på en måde fredet område.
Der er ingen politikere, som har lyst
til for alvor at lægge sig ud med kongehuset, hvis de har planer om at
blive valgt og opnå indflydelse. Det
samme kan man sige om folkekirken.
Selvom man sagtens kunne finde
emner at kritisere, så er der konsensus om at holde fingrene væk. Det er
farligt område, fordi det handler om
traditioner og følelser.
Hårdt presset på spørgsmålet om,
hvornår vi eventuelt kan se en adskillelse af stat og kirke og dermed et
farvel til en folkets kirke, siger fremtidsforskeren:
- Det kommer tidligst til at ske
om 30-40 år. Men det sker kun, hvis
folkekirken går i stå og ikke møder
danskerne, hvor de lever deres liv.
Folkekirken har alle muligheder for
at bestå i mange år, men det kræver,
at der fortsat er dygtige og engagerede præster og kirkepersonale, som
forstår at formidle og være aktive.
•
12
Landsforeningen af Menighedsråd
Kære menighedsråd
Vil i Være med
til at hjælpe
socialt udsatte ?
Bliv kirkepartner med den
lokale Kirkens Korshær.
I hjælper udsatte mennesker i jeres sogn,
samtidig med, at I styrker menighedens
sociale profil og bliver opdateret med
viden om det diakonale arbejde både
lokalt og i Danmark.
”Denne gang har vi fået lavet et anlæg,
der lever helt op til forventningerne”
Roskilde Domkirke
”Det er utroligt, så godt det kan lyde”
Hørby Kirke
”Lydkvaliteten er blevet meget, meget bedre
og dertil dækker de nye højttalere kirkerummet
mere effektivt”
Sorgenfri Kirke
”Det har været alle pengene værd. Lyden er
blevet helt fantastisk!”
Sankt Nicolai Kirke, Køge
”Prisen var kendt, og der var ingen usikkerhed
omkring akustik og efterklang. Det færdige
resultat overgik alle forventninger”
Garnisonskirken
Vi beklager...
Vi ses på
rum
Kirkens Fo pt.
25.-26. se
2015
Vi har så travlt med at installere lydanlæg og
AV-udstyr i kirker over hele landet, at vi
desværre ikke har mulighed for at deltage på
Årsmødet på Nyborg Strand.
Menigheden får bl.a.:
l
1/2 dags konfirmandundervisning
l
foredrag om Kirkens Korshærs arbejde
l
invitation til årlig besøgsdag
l
materialer, nyheder og opdateret viden om
socialt udsatte i Danmark
Menigheden giver:
l
10.000 årligt til honorering af aftalens indhold
Til inspiration har vi derfor valgt at dele nogle
af vores kunders vurderinger af NorthStars
løsninger.
Vores unikke koncept sikrer høj taleforståelighed,
vellyd og billedløsninger med en super nem
styring, skræddersyet til brugernes behov og
kirkens arkitektur
Kontakt os på telefon 44 95 06 62 for en
demonstration af vores lyd- og billedløsninger.
• Lydanlæg, teleslynge og mikrofonsystemer
• Interaktive løsninger, projektorer og lærreder
• Infoskærme og fladskærmsløsninger til
salmetavler
Det er helt uforbindende.
se www.kirkenskorshaer.dk
eller kontakt
Tenna Jepsen på 40 40 20 21
[email protected]
Farum Hovedgade 53-55 . 3520 Farum
Tlf. 4495 0662
www.northstar-aps.dk
God ledelse | Landsforeningen af Menighedsråd 13
GOD LEDELSE
på dagsordenen
Nyt kodeks skal sætte skub i
samtalerne om, hvad god ledelse er
WOR KS
HO
søndag k
l. 9
P
om ”Kod
eks for
god lede
lse”
Tekst: Jesper Moll | Foto: arkiv
Vivi Rolskov Jensen underviser
sammen med sin kollega Lisa
Junge Jensen på søndagens
workshop om kodeks for god
ledelse.
God ledelse giver medarbejdere, der
trives på jobbet, og tilfredse medarbejdere er med til at skabe gode
rammer for det lokale kirkeliv.
Nogenlunde så enkelt kan det stilles
op, når ledelsen i folkekirken sættes
på formel.
Når det kommer til praksis kan
det være en stor mundfuld for menighedsrådene at komme helt i hus
med opgaverne som personalechefer. Det skal "Kodeks for god ledelse",
et nyt initiativ fra Landsforeningen
af Menighedsråd og Kirkeministeriet,
hjælpe med til at gøre bedre. Samtalen om hvordan man bedriver god
ledelse skal på menighedsrådenes
dagsordner.
Vivi Rolskov Jensen er en af
Landsforeningens konsulenter i pro-
WORKSHOPS
Dåb eller ej
Folkekirkens
skoletjenester
Kirken på landet
Gode beslutningsprocesser i
menighedsrådet
Kodeks for
god ledelse
Udviklingsplaner
for kirkegårde
jektet, og til daglig arbejder hun med
rådgivning af menighedsrådene,
især når der skal tænkes nyt om ledelse og visioner. Hun mener ikke, at
man kan lave endelige facitlister for
god ledelse. Det er folkekirkens arbejdspladser alt for forskellige til. I
stedet for skal man få sat tankerne i
gang og på den måde få sat skub i forandringerne.
– Tanken bag kodekset er at lave
nogle udsagn, der kan skabe en eftertanke om, hvordan man selv gør tingene i kirken. Det er udsagn om, hvordan tingene bør være, eksempelvis:
Forstå strukturen og ager efter den.
Udsagnene suppleres med spørgsmål,
der skal sætte debatten i gang blandt
menighedsrådene. Den model har vi
valgt, fordi der ikke findes endegyl-
dige svar på, hvordan den gode ledelsespraksis er lokalt. Det kan man ikke
lave regler om. Forandringer, også når
det gælder ledelse, virker bedre, når
man tager udgangspunkt i de mennesker og arbejdspladser, der er lokalt.
Fokus på psykisk arbejdsmiljø
I 2012 blev det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken undersøgt. Undersøgelsen viste, at folkekirken er på
niveau med resten af arbejdsmarkedet, men også at der er plads til forbedringer. Efterfølgende er der blevet
sat fokus på, at der nogle steder i er
uklarhed om ledelsesforholdene, og
kodekset er et af initiativerne i den
forbindelse. Rådene bliver fulgt op af
forskellige materialer og gratis fyraftenskurser i løbet af efteråret.
•
Søndag kl. 9-11 er der mulighed for at dykke ned i forskellige emner på årsmødets
workshops. Se hvilken du er meldt til, på bagsiden af dit navneskilt.
På delegeretmødet lægger bestyrelsen op til at sætte fokus på, hvordan
menighedsråd og andre kan fremme forældrenes samtale om dåb og inspirere
til barnedåb. For at vurdere sådanne initiativer må vi kende til, hvorfor nogle
forældre – også medlemmer af folkekirken – vælger ikke at døbe deres børn.
Oplæg ved Per Damgaard Pedersen,
sognepræst og Karen Marie Sø Leth-Nissen,
Center for Kirkeforskning.
På workshoppen kan du, som er engageret i en skoletjeneste eller som
overvejer at etablere én, høre om hvordan andre gør og få inspiration til den
fortsatte udvikling af skoletjenesten eller til at etablere en skoletjeneste.
Oplæg ved John Rydahl, talsmand for
Folkekirkens skoletjenester i Danmark og
Bent Arendt, sognepræst.
Hvordan kan man udvikle kirkelivet og fastholde kirkens position i
landområderne under nutidens vilkår? For at kunne føre den debat,
gennemfører Landsforeningen for tiden et projekt, som har til formål at
belyse kirkernes meget forskellige vilkår på landet.
Oplæg ved Steen Marqvard Rasmussen,
sociolog og Marie Hedegaard Thomsen,
projektmedarbejder. Begge fra Landsforeningen.
På denne workshop skal vi se på, hvordan rådets arbejde kan organiseres,
så mødetiden bruges på det relevante, og så det enkelte medlem får
mulighed for at arbejde med egne interesseområder. Vi vil dele viden
om gode praktiske løsninger som f.eks. udvalg med gode kommissorier,
indstillingsdagsordener og årshjul, og vi ser på hvordan Den Digitale
Arbejdsplads kan understøtte beslutningsprocesserne.
Oplæg ved Flemming Vium Nielsen,
udviklingschef og Tobias Kunø Knudsen,
it-konsulent. Begge fra Landsforeningen.
Oplevelsen af manglende og uklar ledelse er udbredt i folkekirken viser
arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2012. Gennem udarbejdelse af et kodeks
for god ledelse skal der skabes viden og fokus på ledelse og lederroller i
folkekirken. Initiativet drives af Kirkeministeriet og Landsforeningen af
Menighedsråd.
Oplæg ved Lisa Junge Jensen og Vivi Rolskov
Jensen. Begge konsulenter i Landsforeningen.
Mange kirkegårde er blevet for store, da flere og flere vælger kremering
frem for kistebegravelser. Det giver et større og større areal med
tomme gravpladser på kirkegårdene, der skal vedligeholdes for
folkekirkemedlemmernes kirkeskat.
Oplæg ved Christian Kjøller, post.doc.,
Søren Kallestrup, provstiudvalgsmedlem og
Jørn Skov, kirkegårdsleder
14
Landsforeningen af Menighedsråd
- sammenhængende kommunikation
APP
KIRKEKALENDER
• Hvornår er der gudstjeneste
• Hvem prædiker
• Hvor ligger kirken
• Kørselsvejledning
• Fakta
SE DEN PÅ DIN P
ELLER T
• Menighedsråde
• Håndbøger
• Nyheder
• E-mail
M Ø D O S P Å S T A N D 12
C, SMARTPHONE
TABLET
ets dokumenter
Landsforeningen af Menighedsråd
Find:
• Dit sogn
• Kalender
• Menighedsråd
• Præster og ansatte
• Fakta om sognet
• Økonomi
SOGN.DK
NYHEDER
• Direkte på din smartphone
Folkekirkens egen It-leverandør
15
16
Landsforeningen af Menighedsråd | Udstillere
Standnr.Udstillere
Placering 2015:
Foto: Hung Tien Vu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kirkens Korshær
Brandsoft A/S
Landsforeningen af Menighedsråd
Kalkjarlen
Paulus
Unitas Rejser
Danmarks Kirkelige Mediecenter
HOWE a/s
Okholm Lighting A/S
PP Kirkeinventar
Folkekirken.dk
Folkekirkens.IT
Kirkefondet
55Nord
Danmission
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Selskabet for Kirkelig Kunst
33
Tlf.
34
32
1
2
3
Sal C
6
7
8
4
Sal A
9
10
5
19
18
Opgang 1. sal
16
15
17
14
1. Kirkens Korshær
2. Brandsoft A/S
(18)3. Nordisk
Glasmosaik af Menighedsråd
Landsforeningen
(19+20)
Landsforeningen af Menighedsråd
4. Kalkjarlen
Paulus.dk
(21)5. Den
Jyske Gørtler
Unitas Rejser
(22)6. Foreningen
af Orgelbyggerier i Danmark
Danmarks Kirkelige Mediecenter
(23)7. Bibelselskabet
HOWE a/s
(24)8. AMU-Fyn
Okholm Lighting
(25)9. Himmelske
Dage A/S
10. PP Kirkeinventar
(26) Birch & Svenning A/S
11. Folkekirken.dk
(27) Sicom A/S
12. Folkekirkens.IT
(28) Landets stifter
13. Kirkefondet
(29) Kirkeweb ApS
14. 55Nord
(30)
Scandinavia A/S
15. Keim
Danmission
(31)
A/S Folkekirkelige Søndagsskoler
16. Condair
Danmarks
(32)
Hansenfor
Guldsmedie
17. Tage
Selskabet
Kirkelig Kunst
(33)
Marxen & Bech-Jensen A/S
18. Vilhelmsen,
Nordisk Glasmosaik
Ear A/S
19(34)
+ 20. Phonic
Landsforeningen
af Menighedsråd
21. DSUK
Den Jyske Gørtler
(35)
22. Foreningen af Orgelbyggerier i Danmark
23. Bibelselskabet
24. AMU-Fyn
25. Himmelske Dage
26. Birch & Svenning A/S
27. Sicom A/S
28. Landets stifter
29. Churchdesk
30. Keim Scandinavia A/S
31. Condair A/S
32. Tage Hansen Guldsmedie
33. Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
34. Phonic Ear A/S
35.DSUK
20
24
11
21
25
22
23
27
28
29
26
Kontor
30
12
Auditoriet
13
31
Udgang
til værelser
35
1
Udstillere | Landsforeningen af Menighedsråd 17
Udstillere på årsmødet
NR. 1
Kirkens Korshær hjælper socialt
udsatte og nødstedte mennesker i
Danmark.
NR. 5
Paulus.dk.
Paulus er en app, der er målrettet
børn i alderen 7-13 og primært til
brug under gudstjenester i den danske folkekirke.
NR. 6
NR. 2
Unitas Rejser. Sognerejser styrker
fællesskabet i dit sogn | www.unitasrejser.dk | Unitas Rejser tlf. 87231240
EG-Brandsoft. Se EG-Brandsoft
løsningerne til folkekirken.
Økonomi, kalender/varmestyring,
eBoks, og hjemmesider.
NR. 3
NR. 14
NR. 10
NR. 7
DKM er til for at hjælpe kirken. Mød
os til en snak om Sigurd & Snapper,
grafik eller hjemmeside.
PP KIRKEINVENTAR
Hynder, knæfald, kirkestole og
tæpper.
WWW. Kirkeinventar.dk
Tlf. 97512111
NR. 11
FOLKEKIRKEN.DK
Folkekirken.dk
Mød os og hør om Folkekirkens
Påskeprojekt 2016 og Folkekirkens
Grafiske Værktøjskasse
NR. 12
Danmission
Lokal kirke = global kirke.
Hvordan kan din kirke være med?
FOLKEKIRKENS IT
NR.8
NR. 4
Med HOWEs smukke og stabelbare
stole og borde udnyttes kirkerum og
konfirmationsstuer optimalt.
NR. 13
NR. 9
Kirkefondet giver sogne og provstier
inspiration og hjælp til udvikling af
kirkens liv og vækst.
Okholm Lightning
KIRKEBELYSNING - kig gerne forbi
vores stand for drøftelse belysningen
i din kirke.
NR. 15
NR. 16
Landsforeningen af Menighedsråd
er interesseorganisation for landets
knap 1800 menighedsråd.
KalkJarlen er viden om materialer
og godt håndværk.
www.kalkjarlen.dk
55°NORD
Nu kan du hos 55°NORD købe
smukke gaveartikler og smart
beklædning med Folkekirkens logo
påtrykt.
Folkekirkens IT
Folkekirkens egen It-leverandør.
Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Det kan godt være de larmer, men de
er kirkens fremtid! DFS er inspiration
til "Kirke for børn"!
18
Landsforeningen af Menighedsråd | Udstillere
Udstillere på årsmødet
NR. 17
Selskabet for Kirkelig Kunst
Gratis konsulentbesøg før renovering
af kirken: www.kirkeligkunst.dk
NR. 23
Bibelselskabet
Gode tilbud - gode bøger!
Besøg Bibelselskabets stand.
NR. 24
NR. 27
NR. 32
Sicom A/S sikrer, at det der bliver
sagt, bliver hørt! Teleslynge-/
højttaleranlæg / AV-løsninger!
NR. 28
Landets stifter
NR. 18
NR. 29
Tage Hansens Guldsmedie
v/ Guldsmed Anne-Birte Hansen
Rolighedsvej 7, 4296 Nyrup
Tlf. 45 5780 3151
Folkekirkens logo som smykker i guld
og sølv. Symbolet for det folkekirkelige fællesskab.
NR. 33
Nordisk Glasmosaik
Islevdalvej 124
2610 Rødovre
Tlf. 44 94 10 30
AMU Fyn
Brug for nye kompetencer og efteruddannelser? Få det hos AMU-Fyn!
NR. 19 + 20
NR. 25
ChurchDesk er den førende leverandør af digitale værktøjer til kirker
i Europa. Få mindre administration
og kommuniker bedre med din
menighed.
NR. 30
Landsforeningen af Menighedsråd
er interesseorganisation for landets
knap 1800 menighedsråd.
NR. 21
Himmelske Dage
Vi ønsker en åben samtale, hvor alle
uanset, hvad de mener om kirken om
kristendommen om tro og religion, vil
deltage og blande sig. Himmelske
Dage er for alle nysgerrige sjæle.
NR. 26
Den Jyske Gørtler
Fremstilling og renovering af alle
former for kirkeffekter. Uforpligtende
tilbud gives i hele landet.
NR. 22
Foreningen af Orgelbyggerier
i Danmark
En brancheforening under DI.
Besøg vores medlemsvirksomheder
på stand nr. 22 i Vandrehallen.
VMB
Arkitektfirmaet Vilhelmsen,
Marxen & Bech-Jensen A/S.
Vi glæder os til at se jer på vores
stand.
NR. 34
KEIM silikatfarve til facader og
vægge.
Ren og naturlig – holdbar som sten.
Phonic Ear er din professionelle AVog lydleverandør til kirken med mere
end 100 års erfaring.
NR. 31
NR. 35
Arkitektfirmaet Birch &
Svenning A/S
udfører restaurering af kirker samt
projektering af nybyggerier.
Condair A/S har siden 1965,
forhandlet samt serviceret affugtere/
befugtere i DK.
Danske Sømandsog Udlandskirker, DSUK,
er folkekirken i udlandet.
Under luppen | Landsforeningen af Menighedsråd 19
Kirken i Nyborg
Tekst: Jesper Moll | Illustration: Kim Broström
I Nyborg bruger de også tiden på så meget andet end at huse årsmøder. Når de
går i kirke, er det i Vor Frue Kirke
Fem skibe
I næste 500 år er der løbende blevet
bygget på den store kirke. Den blev
indviet i 1428 efter 40 års byggeri. I
1550’erne lod Christian d. 3. kirken
udvide med et ekstra skib, og
kirken var fem-skibet indtil
1870.
Ingen kalk
Vor Frue er godt nok
gammel, men ikke en
klassisk, hvidkalket
middelalderkirke. Den er
tværtimod rød. I 2005
blev kirken renoveret
indvendig og bænkene
blev betrukket med rødt
stof som en hilsen til
kirkens røde teglsten.
En gammel sag
Præstegården i Nyborg er den
ældste bevarede i Danmark,
som stadig bliver brugt.
Helt tilbage til ca.
1400 har byens præst
sovet om natten på
Korsbrødregade lige
over for kirken.
Gammel kirke
– ny kunst
40 år undervejs
Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag, og heller ikke
Nyborgs kirke. Den blev bygget i årene 1388-1428. Egentlig
hedder den Vor Frue Kirke, og den blev indviet til Jesu mor,
Maria, pinsedag 1428 af biskop Navne Jensen Krigebusk.
Kunstneren Maja Lisa
Engelhardt har udsmykket en
del af kirken. I 2011 lavede
hun alterkorset til kirken.
Fire år senere kom så en ny
glasmosiak i altervinduet, også
fra hendes hånd.
Korsbrødregården
Der har aldrig været et kloster
i Nyborg, men johanitterne
fra Antvorskov havde et hus i
Nyborg. I dag bliver det gamle
hus fra 1400-tallet brugt til
bl.a. konfirmandundervisning og
administration.
To orgler
De kan ikke nøjes med et
enkelt orgel til den store
kirke fra 1388. To må der til,
det nyere hovedorgel og så
et mindre kororgel fra 1830.
20
Landsforeningen af Menighedsråd
“Smittende spilleglæde”
“Formidabel teknik”
“Sjælfuldt og sanseligt
udtryk”
KLEZMERDUO
Henrik Bredholt
sopransax, dulcimer, vokal
*
Ann-Mai-Britt Fjord
harmonika, vokal
Kirkekoncerter og Sogneaftener
Familie-fortællekoncerter
* ”Oktober 43” Fortælling om redningen af de
danske jøder i 1943
* Arrangementer for mini konfirmander og
konfirmander
* Folkekirkens skoletjeneste og Skole - kirke
samarbejde
*
*
Foreningen af Orgelbyggerier i Danmark
Medvirker ved Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde den 29. - 31. maj 2015
Hotel Nyborg Strand · Vandrehallen, stand 22
Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S
P. G. Andersen & Bruhn ApS
Marcussen & Søn Orgelbyggeri A/S
Landsforeningen_orgelforeningen.indd 4
Læs mere på www.klezmerduo.dk
Kontakt : [email protected] eller Tlf. 86 194092
18/03/15 12.47
KIRKETEKSTILER
og anden
KIRKEUDSMYKNING
ALTERTÆPPER
ANTEPENDIER
MESSEHAGELER
BLYINDFATTEDE RUDER
Elín Stefánsdóttir
væver og billedkunstner
Sognestatistik - Lokal Kirkeudvikling - Vejkirker Foredrag og inspirationsdage - Magasinet ”Kirken i dag” udgivelser til inspiration og fornyelse
Kirkefondet har stor erfaring med at hjælpe sogne og provstier.
Kom forbi og få en snak med os og se vore forskellige
udgivelser m.m.
M.a. Danske Kunsthåndværkere
Vrinners Bygade 8,
8420 Knebel
Tlf. 86 36 13 10
[email protected]
www.kirketekstiler.dk
Vedtægtsændringer | Landsforeningen af Menighedsråd 21
Det skal være
tydeligere, hvordan
delegerede fordeles
Tekst: Alex Kjær | Foto: Niels Clemmensen
D
er er flere forslag til ændring
af vejledende vedtægter for distriktsforeningerne i spil på
årsmødet 2015. Et af dem er et supplerende forslag om blandt andet fordelingen af delegerede, stillet af Erik
Normann Sørensen fra Jammerbugt
Distriktsforening og Arne Waage
Beck, formand for Vendsyssel
Distriktsforening.
- Vi synes, der mangler noget i forslag 3, som vi ellers grundlæggende
er enige i. Det er nogle gode punkter
til ændring af vedtægterne, men paragraf 5 er for løs. Som vi forstår det,
skal hver distriktsforening selv indskrive en paragraf 5 i sin vedtægt, og
det er simpelthen for upræcist.
Den paragraf, Arne Waage Beck
taler om, handler blandt andet om
fordelingen af delegerede mellem distriktsforeningerne i et stift.
Forslaget til vedtægtsændringer betyder, at distriktsforeningerne skal
tale sammen for at finde frem til den
bedste fordeling.
- Jeg kan godt se, at der selvfølgelig er forskel på, om der er ni distriktsforeninger i et stift, som det er
tilfældet hos os, eller der kun er to eller tre. Men jeg synes bare, at når nu
resten af vedtægtsændringerne er så
præcise, så skal der noget mere tekst
ind, end forslag 3 lægger op til.
Tanken bag den løse formulering i
paragraf 5 er ifølge Søren Abildgaard
fra bestyrelsen i Landsforeningen af
Menighedsråd, at det er meget forskellige vilkår og behov, der findes i
de enkelte stifter.
Formuleringen i paragraf 5, som
den er beskrevet i forslag 3, lyder således: Ifølge Landsforeningens vedtægter skal distriktsforeninger i stifter med flere distriktsforeninger
fastsætte en bestemmelse om løsning af fælles opgaver for distriktsforeningerne inden for stiftet, herunder fordeling af delegerede. I denne
paragraf tilføjes den bestemmelse,
som distriktsforeningerne i stiftet
har aftalt indbyrdes.
Ændringsforslaget fra Arne
Waage Beck og Erik Normann
Sørensen har som hovedpunkt, at der
inden 15. maj i året efter menighedsrådsvalg skal vælges en kontaktperson i stiftet. Hele det supplerende
forslag kan læses i Årsrapport 2015,
hvor det står som forslag 4.
Selv om Arne Waage Beck generelt er positiv over for de ændringer
af vedtægterne, som er til afstemning, så er han ikke enig i alt.
-Jeg synes, fordelingen af delegerede skal være baseret på antallet af
folkekirkemedlemmer i den enkelte
distriktsforening. Det er min grundlæggende holdning. Jeg kan forstå,
at Landsforeningens ledelse ikke er
enig i mit synspunkt, og det undrer
mig ærlig talt. Jeg finder det irrelevant for en landsforening af menighedsråd at blande provstiernes geografi ind over distriktsforeningernes
geografi.
Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd, Søren
Abildgaard, siger:
- For os handler det om at sikre, at
processen bliver så demokratisk som
mulig. Jeg er opmærksom på, at man i
Arne Waage Becks distriktsforening
har nogle særlige vilkår, fordi distriktsforeningsgrænserne ikke som
de fleste steder følger provstiernes.
Vores forslag bygger på et princip om
lokal forskellighed. Ud fra det kan distriktsforeningerne i et stift selv aftale den indbyrdes fordeling af delegerede.
For os handler det om at
sikre, at processen bliver
så demokratisk som mulig.
SØREN ABILDGAARD, BESTYRELSESMEDLEM
I LANDFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD
•
OPLEV SANDERUMGAARDS
ROMANTISKE HAVE
Rundvisning for grupper på min. 20 personer
Varighed: ca. 2 1/2 time
Pris: 170 kr. pr. pers. inkl. entré, kaffe og kage
Butikken er åben med dejlige gaveidéer
Arne Waage Beck, formand for
Vendsyssel Distriktsforening.
Der er desuden mulighed for foredrag ude i landet
om havens historie ved Susanne Vind.
www.sanderumgaard.dk
Sanderumgaardvej 150 - 5220 Odense SØ
22
Landsforeningen af Menighedsråd | Filmprisen
Bidragsydere
Bibelselskabet
Danmarks Kordegneforening
Det Danske Filminstitut
Haderslev Stift
Københavns Stift
Landsforeningen af Menighedsråd
Ribe Stift
Roskilde Stift
Viborg Stift
Erik Vind er filmelsker
og formand for juryen,
der vælger årets vinder
af Gabrielprisen.
Film er magi
Hvem vinder filmprisen Gabriel i år? Det bliver afsløret
på årsmødet fredag aften, og der er i hvert fald én person,
som glæder sig: Filmelsker og juryformand Erik Vind
Tekst: Alex Kjær | Foto: Hung Tien Vu
B
en-Hur spillet af Charlton Heston ligger på vejen i Golgata, da Jesus
kommer forbi. Han kigger op og får øjenkontakt, mens kameraet
zoomer ind. Mens mødets betydning går op for Ben-Hur, ser man en
langsom transformation i ansigtet på skuespilleren.
Erik Vind, formand for juryen bag den kirkelige filmpris Gabriel, husker
stadig scenen fra storfilmen Ben-Hur, som var det i går, han så den.
- Film er et fantastisk medie. Det har evnen til at vise tingene, så man virkelig forstår dem.
Gabriel prisen er blevet uddelt siden 2003, og gennem årene har film som
”Jagten” og ”Karlas kabale” vundet. Fælles for vinderne er, at de har et tema,
som på en eller anden måde formidler kristne værdier.
Juryen har kigget på 20-25 film og derefter valgt fem film ud til nominering. De bliver præsenteret på årsmødet, hvor også instruktøren af vinderfilmen vil gøre sin entre og sige et par ord.
- Normalt er der en eller to film, som skiller sig ud, men i år har opløbet været virkelig tæt, siger Erik Vind.
Gabriel prisen er ikke nogen stor filmpris, men alligevel er det formandens fornemmelse, at den vinder større og større anerkendelse og betydning.
Sidste år vandt instruktøren Mikael Noer med sin film ”Nordvest”, og han
kendte ikke prisen forud for sin nominering. Faktisk var han meget overrasket.
- Sidste års vinder er et udtryk for, at vi spænder bredt. Vi lægger os ikke
på forhånd fast på bestemte genrer eller typer af film. Det er den film, som falder mest i juryens smag, som vinder, slår Erik Vind fast.
Som en del af processen har juryen skrevet en kort tekst om hver af de nominerede film, og hvordan de rammer kriterierne for at blive udvalgt. Det er
Erik Vinds håb, at rigtig mange kirker og lignende organisationer vil bruge de
fem tekster til at vælge film ud til forevisningsaftener, hvor de for eksempel
kan kombineres med et tema.
- I mit eget sogn skal alle fem nominerede film på efterårets aktivitetsprogram. De retter sig mod forskellige publikummer, så jeg kan godt garantere, at
der er noget for enhver smag.
Erik Vind har oplevet, hvordan film nogle gange kan sætte ord på ting,
man ellers ville have sværere ved at tale om. De kan være indgangen og vejen ind i et emne, man ellers ikke ville have talt om.
- Et konkret eksempel kunne være en film, som handler om at få tingene
sagt i tide. At huske det vigtige, mens man lever. Det kan man selvfølgelig
godt have en fornuftig snak om, men når det foldes ud i en film, får det andre
nuancer og betydninger.
Juryen består af direktør Erik Vind, skuespiller Ellen Hillingsøe, lektor
Karsten Fledelius, cand. mag i filmvidenskab Brian Pedersen, rektor Mogens
Lindhardt, skuespiller og filmanmelder Helle Sihm og socialrådgiver Ellen
Hansen.
•
Filmprisen | Landsforeningen af Menighedsråd 23
Hvem vinder i år?
Fem film er nominerede til årets Gabrielpris
Tekst og foto: Det Danske Filminstitut
En chance til
Klumpfisken
Filmen er instrueret af Susanne Bier
Filmen er instrueret af Søren Balle
Framegrab
Foto: Henrik Petit
De to kriminalkommissærer og bedste venner,­Andreas
og Simon, lever vidt forskellige liv. Andreas er lykkelig
med sin smukke kone Anne og deres fælles søn, mens den
fraskilte Simon bruger størstedelen af sin tid på den lokale stripklub. Alt bliver dog vendt op og ned, da de en dag
kaldes ud til husspektakel hos Tristan og Sanne, et junkiepar fanget i en ond spiral af vold og stoffer. Det ligner
en rutinesag - indtil Andreas finder deres forsømte baby,
sulten og grædende. Den ellers så afmålte politimand bliver konfronteret med sin egen magtesløshed og rystes i
sin grundvold. Efterhånden som Andreas mister grebet
om retfærdighed, bliver det pludseligt op til den uregérlige Simon at genoprette grænsen mellem ret og uret.
Force Majeure
45-årige Kristian, kaldet Kesse, er tredje generations fisker bosat i Nordjylland ved vindblæste Hirtshals. Nye
tider i fiskeriet lægger pres på fiskerne, og Kesse kæmper en desperat kamp for at holde hovedet oven vande
og kreditorerne for døren. Kesse tvinges derfor ud i mere
lyssky metoder, som bl.a. fører til mødet med den kvindelige havbiolog Gerd fra København. Trods deres åbenlyse
forskelligheder forelsker de sig hovedkulds i hinanden,
og Kesse står pludselig over for det svære valg om,
hvorvidt han skal fortsætte med at kæmpe.
Mennesker
bliver spist
Filmen er instrueret af Erik Clausen
Filmen er instrueret af Ruben Östlund
Filmprisen
GABRIE
L
Den kirkelige filmpris Gabriel er en
hyldest til en nordisk film, der har en
høj kunstnerisk værdi, og hvis værdier
klinger med det kristne budskab. Juryen
arbejder i løbet af året med at udvælge
nominerede, og efter årsmødet viser
mange vinderfilmen i forbindelse med en
filmaften i sognet. Instruktøren Michael
Noer vandt i 2014 prisen for sin film
"Nordvest".
Juryen består af folk fra både kirkens og
filmens verden. Den er i år blevet
forstærket med en repræsentant fra "Kirke
og Film" og
skuespilleren
VINDERF
ILMEN
Ellen Hillingsø.
SE
fredag o
g lørdag
kl. 22.00
i Auditor
iet
Stille hjerte
Filmen er instrueret af Bille August
Foto: Susanne Mertz
Foto: Rolf Konow
Den lykkelige familie, Ebba, Thomas og deres børn, Vera
og Harry, er på skiferie i alperne. Meget uventet rammer
en lavine den restaurant, hvor de spiser og folk flygter i
alle retninger. Thomas løber for sit liv og efterlader sin familie tilbage. Ebba skriger efter ham, mens hun panikslagen står alene tilbage med børnene. Efter hændelsen er
spændingen i familien ekstrem, og trods Thomas’ indsats
for at undskylde for sin fejhed, afviser Ebba ham. Da Ebba
opdager, hvilken effekt dette har på Vera og Harry, giver
hun Thomas en ekstra chance for at genoprette sin rolle
som ansvarlig far. Mens alle synes lettede, er det fortsat
uklart, om dilemmaet faktisk er blevet løst, og hvilke andre udfordringer, der venter.
Herluf er en pligtopfyldende mand, far og mekaniker, der
i mange år har været ganske lykkeligt gift med Ingelise.
Deres ægteskab er blevet lidt for meget rutine, og på det
seneste har Ingelise sågar indledt en affære med en kollega. Ingelise er i fuld gang med at arrangere deres datter Gittes tredje bryllup, men det kunne Herluf nu godt
undvære, for det er ham og Ingelise, der må punge ud. Og
Herluf er begyndt at glemme ting. En dag melder han en
bil klar på værkstedet, uden at bremserne virker, og da
den kort efter kører galt, sender mester ham hjem på en
tænker. Herluf er chokeret, og en dag kommer han ikke
hjem, som han plejer. Ingelise og hele familien opdager,
hvor meget de savner ham - og tager deres liv og relationer op til revision.
Foto: Rolf Konow
Tre generationer af en familie samles
over en weekend. Søstrene Sanne og
Heidi har accepteret deres syge mors
ønske om at dø, før sygdommen forværres. Men som weekenden skrider
frem, bliver morens beslutning sværere at håndtere og gamle konflikter
dukker op til overfladen.
24
Landsforeningen af Menighedsråd | Interview
VERDENS CENTRUM
ligger mange steder
E
ENEST
J
T
S
D
GU
d
me
ard
sterga
e
W
f
o
El
.30
g kl. 11
sønda
Når man kommer ud,
bliver man overbevist om,
at verdens centrum ligger
mange steder, siger Ribes
biskop, Elof Westergaard.
Kirken har rod i det lokale
og er samtidig en del
af noget større, siger
Elof Westergaard, der blev
valgt som biskop over
Ribe Stift for et år siden
Tekst: Jesper Moll | Foto: Scanpix
Et år er gået, siden Elof Wester­
gaard pakkede sit provstekontor
i Silkeborg sammen og drog mod
Ribe som stiftets nye biskop. Han
overtog den gejstlige ledelse af et
stift, der er præget af store geografiske afstande og mange landsogne. Tiden er bl.a. blevet brugt
på landevejene for at komme
på besøg hos sognene, for det er
netop her, at folkekirkens centrum ligger.
RIBE STIFT
Provstier. . . . . . . . . . . . . . . 8
Pastorater. . . . . . . . . . . . 109
Sogne. . . . . . . . . . . . . . . . 203
Kommuner . . . . . . . . . . . . . 9
Kirker. . . . . . . . . . . . . . . . 226
Menighedsråd. . . . . . . . . 181
Præster . . . . . . . . . . . . . . 154
Indbyggere. . . . . . . 356.450
Folkekirkemedlemmer. . . . . . 307.208
Kilde: Ribe Stifts hjemmeside
- Jeg har en stor glæde ved at
komme ud i stiftet. Det kan ske
både ved en ny ansættelse, for at
holde foredrag og gudstjenester,
men også for at snakke. Når man
kommer ud, bliver man overbevist om, at verdens centrum ligger mange steder – den ligger jo
i hvert eneste sogn. Det tager jeg
mit udgangspunkt i, og som biskop skal jeg have øje for, at stiftet
ser forskelligt ud fra sogn til sogn.
Samtidig er kirken også større end
det enkelte sogn. Uanset hvor vi er
i landet, så skal evangeliet jo forkyndes, og så er der brug for, at det
også bliver forkyndt andre steder
end i den lokale sognekirke. Det
kan være på sygehuse, i arresthuse eller i skolesammenhænge.
Ifølge Elof Westergaard slås
menighedsrådene med de ekstra administrative opgaver, der er
kommet til, fordi folkekirken som
arbejdsplads er kommet til at ligne
det omkringliggende samfund.
- Det kan være svært at løfte
opgaverne, fordi man ikke nødvendigvis har den viden og de
kompetencer, der skal til. Jeg møder mange dejlige og dygtige folk
rundt om i menighedsrådene, og
fremover bliver udfordringen så
at finde ud af, hvordan vi fastholder menighedsrådenes myndighed og samtidig får løst de opgaver, som kræves af os. Ribe Stift er
præget af mange landsogne, så de
gode løsninger varierer, og man
må heller ikke underkende den
personlige vinkel, når der skal laves nye løsninger. Nogle steder
kan pastoratsammenlægninger
være en god ide, nogle steder er
det mere løse samarbejdsløsninger, der skal til.
Nye entreprenante præster
Ribes andel af landsogne gør også,
at forholdet mellem land og by
ikke kan undslå sig biskoppens
opmærksomhed. Mange landsogne er økonomisk pressede, og
flere steder er sognene præget af
fraflytning. – Vi har lavet et stiftsudvalg, der skal analysere, hvordan det ser ud i vores stift. Jeg bider også mærke i, at i mange af de
mindre sogne bliver kirken det
eneste samlingspunkt i landsbyen. Det kan man så begræde,
men det betyder også, at man må
være sig sit ansvar bevidst - at
man så er det eneste fællesskabende sted i sognet. Det kan man
godt bruge positivt. Vi kan som
kirke ikke klare alle udkantsproblematikkerne, men vi skal ikke
underkende vores rolle.
Landsognenes nye funktion
for lokalsamfundet har også haft
betydning for de forventninger
menighedsråd har til deres sognepræster.
- Man vil have en, der kan sin
teologi, og som kan forkynde kristendommen i en global verden.
Samtidig vil man gerne have entreprenante præster, der kan
være med til at binde kirke og
samfund sammen.
•
Landsforeningen af Menighedsråd
V I L H E L M S E N,
M A R X E N
&
B E C H – J E N S E N
25
A / S
VMB Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C [email protected] www.vmb-arkitekter.dk T:86138900
Blyindfattede ruder, glaskunst
og glasmalerier
Nænsom restaurering og reparation af blyindfattede ruder
i kirkerum
Ønsker I en vurdering af de blyindfattede glasmosaikker i jeres kirke,
udskiftning af et enkelt glas eller en hel rude kan vi løse opgaven !
Vi har løst restaurerings- og renoveringsopgaver for blandt andre: Maribo Domkirke
Humlebæk Kirke · Messias Kirken, Charlottenlund · Vor Frelser Kirke, Horsens
Sct. Michael Kirke, Kolding
Rådgivning i forbindelse med kirker, inventar, orgler, belysning, klokkestole,
kapeller, sognegårde og præstegårde m.v.
Kontakt tegnestuen for et uforpligtende møde.
Mød os til årsmøde den 29. - 30. maj
Vi er altid parate til en uformel samtale omkring byggesager, hvad enten det er
istandsættelse eller nybyggeri, varmeanlæg eller stabilisering.
Tlf: 44 84 88 88
www. schlæger.dk
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
-håndværk efter de klassiske dyder!
Skovvejen 46i
DK-8000 Århus C
+45 8613 8900
[email protected] cvr 14 24 73 35
I denne kirke er der kun brugt
energivenlig LED belysning
- med nænsomme hænder...
26
Landsforeningen af Menighedsråd | Mere kirke for pengene
Kasserer i Sulsted
Sogn, Harry Brix,
har stået i spidsen
for en stor gennemgang af økonomien i
sognet.
Mindre spild, mere kirkeliv
I Sulsted sogn har menighedsrådet været hele udgiftspaletten rundt,
og det har blandt andet givet penge til at holde kirkehøjskole for
Tekst: Eva Strøm | Foto: Axel Søgaard
I
Aalborg nordre provsti ligger
Sulsted sogn. Her holder menighedsrådet hus med en kirke, en
kirkegård med tilhørende velfærdsbygning og kapel, en sognegård,
en graverbolig og en præstegård –
og et kirkecenter og en præstebolig i Vestbjerg. Sognet i det nordjyske
er også udstyret med en kasserer,
Harry Brix, og han besluttede i 2013
at kigge nærmere på økonomien:
- Det startede med, at jeg sad og
kiggede på regninger og blev irriteret over, at nogle ting skulle koste så meget. Lønningerne stiger lidt
hele tiden, men der er ingen stigninger i ligningsmidlerne. Vi kørte på
det samme beløb på fjerde år, og på et
tidspunkt ville vores udgifter overstige indtægterne. Derfor foreslog jeg
menighedsrådet, at jeg gennemgik
alle udgifter og kom med et forslag
til, hvor vi kunne spare. Ikke fordi vi
skulle stable pengene, men for at vi
kunne bruge dem til aktiviteter i kirken. Og det fik jeg lov til, fortæller
Harry Brix.
Ud med TDC og kirkebladet
Det første, der stod på Harry Brix’s liste, var TDC. Sognet havde både fastnettelefoner, alarmer og internet fra
TDC, og det var ikke ligefrem markedets billigste leverandør:
- Jeg var irriteret over, hvor dyr
TDC var blevet. Vi havde to fastnettelefoner, men ingen brugte dem,
som dem fik vi nedlagt. Vi havde
også alarm fra TDC tre steder, og
det kostede det vide ud af øjnene,
så der fik vi i stedet en lokal alarminstallatør til at gøre alarmerne
trådløse. I kirkecenteret og sognegården havde vi internet fra TDC,
og det var dyrt, men ikke særlig
velfungerende. I stedet fandt jeg
en anden leverandør, der kunne levere to routere for kr. 300,- pr. styk
om måneden, som kan trække 30
pc’ere, så den løsning har vi nu i
stedet. Tilsammen sparer det os
for kr. 25.000,- om året, konstaterer
Harry Brix
Kirkebladet har også måttet lade
livet i Sulsted. I stedet har menighedsrådet fået en helsides annonce
hver måned i den lokale Vodskov
avis:
- Alle læser den avis, selv børnene. I annoncen står alle kirkens
aktiviteter i den kommende måned,
kontaktoplysninger osv. Avisen skriver gerne redaktionelt om kirken ved
siden af annoncen, og får vi brug for
det, køber vi en lille ekstra annonce.
Det fungerer rigtig godt. Der var flere
modstandere, som savnede kirkebladet, men et enigt menighedsråd ville
beholde annoncerne fremfor kirkebladet efter en to-årig prøveperiode.
Og det sparer vi hvert år kr. 48.000,på, fortæller kasseren.
Opmåling af stillinger
gav nye muligheder
Menighedsrådet bestemte også at opmåle nogle af medarbejdernes stillinger, blandt andet med hjælp fra
Landsforeningen. Og her viste der sig
flere muligheder. Hjælpeorganisten
havde for få timer, fordi en intention
om koncerter ved ansættelsen aldrig
var blevet til noget. Derfor afløser
hjælpeorganisten nu i nabosognet, og
det giver menighedsrådet kr. 16.000,om året, som et tilskud til lønnen. Og
der kom flere gode ideer til, hvordan
ressourcerne kunne bruges bedre:
-Vi har fået en fælles præstesekretær sammen med to nabosogne, og
det har vi sparet en del ved. Og vi har
opsagt det firma, der holdt præstegårdshaven i Sulsted, som er en hel
park med store hække og høje træer.
Den holder graveren og gravermedhjælperen nu, og det har de tid til,
fordi der ikke er så mange kistebe-
Mere kirke for pengene | Landsforeningen af Menighedsråd 27
På www.merekirke.dk er der inspiration at
hente for menighedsråd, der ønsker at bruge
flest mulige ressourcer på kirkelivet i sognet.
Webkataloget bygger på erfaringer hentet fra
sogne i hele landet.
Bliv inspireret af
andre sognes erfaringer
sat to unge mennesker til at stå for.
Jeg ved ikke, om vi har sparet noget
på den omrokering af opgaverne,
men vi har fået en meget bedre løsning, siger Harry Brix, som også fortæller, at alle stillingers indhold nu
vurderes ved fratrædelse og nyansættelse.
Kirkehøjskole og bedre koncerter
Harry Brix foran kirken i Sulsted.
gravelser i dag som tidligere. Det sparer os hvert år for kr. 40.000,- fortæller Harry Brix.
Da sognets kirketjener skulle på
pension, besluttede rådet at nedlægge stillingen og i stedet ansætte
en deltids kirke- og kulturmedarbejder, som også er korsanger:
- Vi slog en blækspruttestilling
op i stedet for kirketjenerstillingen, og vi har fået en medarbejder,
som både er en fantastisk sanger, og
som er god til minikonfirmander og
konfirmander. Rengøringsarbejdet
fra kirketjenerstillingen har vi an-
Den nye medarbejder er ikke den
eneste frugt af arbejdet med økonomien. Menighedsrådet har også fået
mulighed for at skrue op for aktivitetsniveauet, blandt andet med kirkehøjskole:
- I foråret 2014 startede vi en kirkehøjskole. Det er tre tirsdage i foråret og tre i efteråret. Dagene starter
10.30 med sang fra højskolesangbogen, og så en foredragsholder. Vi har
fx haft biskoppen i Aalborg Stift og
salmedigteren Lisbeth Smedegaard
Andersen til at fortælle. Så får vi
smørrebrød og mulighed for at stille
spørgsmål og slutter af med sang.
Det har været en succes. Der er fyldt
op hver gang, og vi synes, det er fint,
at der kan samles 80 mennesker i et
landsogn midt på dagen, siger Harry
Brix.
Også på musikfronten har menighedsrådet besluttet at ofre lidt mere:
- Vi har haft forårscafe med den
samme musik år efter år. Men sidste år kom der ikke så mange, og derfor lavede kulturudvalget et nyt arrangement i år med et godt jazzband
og vinsmagning. Billetterne blev revet væk, og det var en fantastisk aften. Vi har også investeret mere i vores julekoncerter. Sidste år havde vi
koncert med Anne Linnet, og der var
billetterne væk på to dage, fortæller Harry Brix, der også kan konstatere, at det ikke bare er menighedsrådet, der er tilfredse med de mange
aktiviteter:
- Alle synes, det er godt, også vores sognebørn. De synes, det er dejligt med de mange gode aktiviteter,
siger en meget tilfreds kasserer.
•
Alarmerne er blevet trådløse i Sulsted, og
det har sparet sognet for mange penge.
Landsforeningen har i projektet "Mere kirke for pengene"
indsamlet gode erfaringer med
prioritering fra landets sogne
- og nu er erfaringerne samlet
i et webkatalog til inspiration
for andre.
Når man fx sparer penge på
elregningen, satser på samarbejde med nabosognene, bruger frivillige på nye måder eller
undgår spild, er der pludselig penge til at lave mere kirkeliv for. Det har mange menighedsråd erfaret – og fortalt om
til projektet. Nu er de lokale erfaringer blevet bearbejdet og
samlet i et webkatalog, så du
og resten af dit menighedsråd
kan lade jer inspirere. Til efteråret bliver der også arrangeret en række minikonferencer, hvor projektets resultater
vil blive præstenteret, og hvor
en lokal dialog om prioritering
kan starte.
Bestyrelsesmedlem Lone
Hvejsel er en af Landsforeningens repræsentanter i projektets styregruppe, og hun
glæder sig over, at menighedsrådene nu kan trække på hinandens erfaringer:
- Der er en tendens til, at
vi bruger hinandens erfaringer for lidt i folkekirken. Argumentet er, at ikke to sogne er
ens – og det er de heller ikke.
Men måske kan vi alligevel lære
af, hvordan andre har arbejdet med fx samarbejde, prioritering og besparelser. Vi behøver jo ikke at gøre præcis
det samme – og skulle vi spare
nogle penge ved hjælp af andres metoder, bestemmer vi
jo selv, hvordan de penge skal
bruges i vores sogn. Jeg håber,
at mange vil lade sig inspirere.
Klik ind på www.merekirke.dk
og lad dig inspirere!
churchdesk
ÉN SAMLET PLATFORM TIL KIRKEN
MINDRE INTERN ADMINISTRATION. BEDRE ONLINE KOMMUNIKATION.
SPAR TID OG NÅ UD TIL FLERE.
HVAD KAN CHURCHDESK GØRE FOR JER?
ChurchDesk er lavet til kirkens behov og arbejdsgange. Det er den mest anvendte online platform til kirker, hvor
planlægning, ressourcestyring og kommunikation er tænkt tæt sammen. Fra vores afdelinger i Danmark, England
og Tyskland arbejder vi hver dag på at videreudvikle ChurchDesk i samarbejde med kirken.
Vi har fingeren på pulsen og lytter til kirkerne, for det er kirkernes behov og ønsker, der er i højsædet.
ÉN PLATFORM
ChurchDesks platform gør arbejdet for dig og er med i alle kirkens processer.
Tast én gang og al den interne og eksterne kommunikation klares automatisk af systemet.
Det gør hverdagen lettere og sikrer jer større synlighed.
FLERE MULIGHEDER



 
Kernen er en kalender som automatisk opdaterer hjemmeside, Sogn.dk, e-mail
nyhedsbreve, Facebook, mv. Samtidig kan medarbejdere, menighedsråd og frivillige
kommunikere i grupperum og dele filer i filarkivet.
NEMT OG ENKELT
ChurchDesk virker på alle computere, smartphones og tablets med internetadgang direkte
i browseren. Det er utrolig nemt at komme i gang og vi tilbyder telefon og online support
alle hverdage. Som ny kunde tilbyder vi gratis introduktion.
ChurchDesk · Njalsgade 21G, 3. · 2300 København S · Tlf. 7070 2670 · [email protected] · www.churchdesk.com