2015.sommer - Dalum Kirke

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.
Pernille Svendsen: Kristusikon
(Pernille Svendsen udstiller i Annekset fra slutningen af august)
KIRKE OG SOGN
www.dalumkirke.dk
43. ÅRGANG
NR. 2
SOMMER 2015
Torsdag den 4. juni
Mandag d. 15. juni kl. 19.30:
Spændende heldagstur
til det midtjyske
Torsdag den 4. juni, tager vi på
en heldagsudflugt til det midtjyske, som er digterpræsten Steen
Steensen Blichers hjemegn. Vores
første stop er derfor landsbyen
Thorning, hvor Blicher var sognets
præst fra 1819-25. I Viborg ser vi
den nye bronzedør i Domkirken,
skabt af Maja Lisa Engelhardt, og
besøger Sortebrødre Kirke, som
blandt andet er berømt for sine billeder med bibelcitater på stolestaderne. Vi skal også besøge det lille,
men udsøgte Skovgaard Museum,
og naturligvis vil der være tid til
at gå rundt på egen hånd, før eftermiddagen rundes af med kaffe
og kage.
På tilbagevejen kører vi gennem
det smukke Hald Ege, og passerer Hald Hovedgård, som i dag
rummer et center for forfattere og
oversættere. Engang var det Niels
Bugges gård og i litteraturen er
Cd-releasekoncert: “Between Thoughts
and Dreams” med Susanne Skov Quartet
Hald bedst kendt gennem Blichers
novelle “Jøderne på Hald”. Vi fortsætter gennem Dollerup Bakker,
og videre gennem et fladt og fattigt landskab, hvor kartoffeltyskerne slog sig ned i 1700-tallet.
Dagen sluttes af med aftensmad på
Kongenshus Hotel. Pris: 530 kroner.
Tilmelding til kirkekontoret.
Kirkekaffe i
præstegårdshaven
Sommertid er havetid, også
i præstegården. Efter gudstjenesten den 14. juni vil det
glæde os at se menigheden
til en bid brød og en kop
kaffe i præstegårdshaven.
Vi håber på solskin og
tørvejr – men det er nok
en god idé at tage en varm
trøje med!
Rasmus og
Dorthe Tofte-Hansen
Savner du en at tale med – Så er
en besøgsven måske en mulighed
Dalum-Hjallese Kirkers Besøgstjeneste
Dalum og Hjallese Kirker tilbyder muligheden
for en besøgsven, hvis du synes, at du trænger
til et menneske at tale med eller bare drikke en
kop kaffe med.
Vi har brug for hinanden
– som medmennesker og naboer!
Derfor har vi i Dalum og Hjallese Kirker oprettet en besøgstjeneste. Er du bosat i et af disse
sogne, og ønsker du at modtage besøg af en besøgsven, kan du kontakte din sognepræst eller
en af koordinatorerne. Bodil Mortensen, koordinator i Dalum telefon 29 11 48 13. Overvejer du
selv at være besøgsven, så kan du også kontakte
ovenstående eller en af kirkens præster.
Sorggrupper for efterladte
Et dødsfald i den nærmeste familie trækker
lange spor. Den første tid efter tabet af en ægtefælle eller et nærtstående familiemedlem er ofte
fyldt med mange praktiske gøremål, men efter
et stykke tid melder hverdagen sig, og det kan
være svært at få hold på dagligdagen igen. Svært
at tale – selv med sine nærmeste – om hvordan
man har det. I en sorggruppe kan man møde ligesindede. Mennesker, som har mistet. En sorggruppe er et sted hvor de tanker og følelser, der
knytter sig til sorgen og tabet af et andet menneske, frit kan komme til udtryk. Et sted hvor man
kan bære sorgen sammen med andre i samme situation. I Dalum og Hjallese kirker kan efterladte
komme med i en sorggruppe, som ledes af sognepræsterne Lene Crone Nielsen og Dorthe TofteHansen i fællesskab. Yderligere oplysninger eller
tilmelding til Dorthe Tofte-Hansen på 66 13 20 60.
Kirkefrokost og Diakonissestiftelsen
2
Søndag den 30. august er der kirkefrokost i Annekset efter guds­
tjenesten. I forbindelse med frokosten vil Birgitte Borring fortælle om
Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Diakonissestiftelsen har eksisteret i mere end 150 år og har en lang tradition for syge- og ældrepleje.
Diakonissestiftelsen forestår desuden en række andre aktiviteter – blandt
andet hører alterbrødsbageriet under stiftelsen. Frokosten koster 30 kroner.
Koncert i kirken med valdhorn,
keyboard, bas og trommer – kan
man virkelig det? Det mener
Susanne Skov godt, at man kan.
Som klassisk uddannet musiker
har hun haft trang til at gå nye
veje med sit instrument, hvilket
bl.a. har resulteret i et forholdsvis nystartet, rytmisk og topprofessionelt ensemble “Susanne
Skov Quartet”. Foruden hende
selv består kvartetten af Thomas
Møller (klaver/keyboard – ved
koncerten i Dalum Kirke dog afløst af Edi Primate), Jakob Riis
(bas) og Ole Caspersen (trommer). Susanne Skov har selv skrevet musikken, som har rødder i
både jazz, singer-/songwriter- og
folkemusik med inspiration fra
nordisk folketone.
Der er gratis adgang, og efterfølgende bydes der på en let forfriskning i kirken, ligesom der vil
Torsdag d. 25. juni kl. 19.30:
Korkoncert med Syngedrengene
ved Vor Frue Kirke i Assens
Som det ældste fungerende drenge- og mandskor i Danmark er
Syngedrengene ved Vor Frue
Kirke i Assens en institution – ikke
blot i kirkens og lokalområdets
musik- og gudstjenesteliv, men på
landsplan – idet Syngedrengene
har en udadvendt koncertvirksomhed, som også med jævne mellemrum bringer dem til udlandet.
Få dage efter koncerten i Dalum
Kirke drager Syngedrengene på
turné til Island, og det er et ud-
pluk af korets flotte turnéprogram, som vil kunne høres i kir-
være mulighed for at købe kvartettens debutalbum til 100 kr.
Dalum kirke er
med på Dalumdage
n
den 20. juni
ken. På orgel medvirker Torben
Krebs, og der er gratis adgang.
Onsdag d. 19. august kl. 17:
“Toccata Toccatissima”
– en fyraftenskoncert med Torben Krebs
Alene navnet siger det hele:
“Toccata Toccatissima”! Her er
der tale om et virtuost og flamboyant koncertprogram, hvor
orglets (og organistens) tekniske
formåen bliver sat på en prøve. En
“toccata” er et frit formet og ofte
virtuost, musikalsk forløb, og toccataen som stil har været en populær sats­type lige siden barokken
og frem til vor tid. Ved fyraftenskoncerten i Dalum har Torben
Krebs sammensat et program,
som viser noget af denne spændvidde med værker af bl.a. Dietrich
Buxtehude, Joseph Jongen og
Louis Vierne, og programmet afsluttes med en improvisation over
et på stedet udleveret tema.Der er
gratis adgang og koncertcafé.
3
Gudstjenester
3. juni
17.00
7. juni
10.00
Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen
Guitarorkestret Maestro medvirker
1. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
14. juni
10.00
2. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkekaffe i præstegårdshaven *
21. juni
10.00
3. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
28. juni
10.00
4. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkekaffe
1. juli
17.00
Aftensang
Lars Hagensen
5. juli
10.00
5. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
12. juli
10.00
6. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
19. juli
10.00
7. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
26. juli
10.00
8. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkekaffe
2. august
10.00
9. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
5. august
17.00
Aftensang
Dorthe Tofte-Hansen
9. august
10.00
10. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
16. august
10.00
11. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
23. august
10.00
12. s. e. trinitatis
Lars Hagensen
30. august
10.00
13. s. e. trinitatis
Dorthe Tofte-Hansen
Kirkefrokost *
2. september
10.00
Aftensang
Lars Hagensen
6. september
10.00
14. s. e. trinitatis
Begge præster
Høstgudstjeneste
* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.
Aktivitetskalender forår 2015
JUNI
4/6
14/6
15/6 kl. 19.30
17/6 kl. 19.00
25/6 kl. 19.30
Menighedsudflugt
Kirkekaffe i præstegårdshaven
Koncert med Susanne Skov Quartet
Menighedsrådsmøde
Koncert med syngedrengene fra Assens
JULI
AUGUST
19/8 kl. 17
19/8 kl. 19
30/8
Orgelkoncert med Torben Krebs
Menighedsrådsmøde
Kirkefrokost
Sundhedsplejerskerne
holder åbent hus i Annekset:
Fredag den 12. juni kl. 10-11.45
Børn og Unge
De grønne pigespejdere
Pernille Jensen,
Tlf. 60 22 15 57
KFUM-Spejderne
Randi Strib
[email protected]
22 36 73 93
Dalum Spejdercenter
Birkedals allé 63, 5250 Odense SV
Kirkelige handlinger
Ved ønske om kirkelige handlinger
så som dåb, vielse/velsignelse
eller begravelse rettes henvendelse til
kirkekontoret eller en af præsterne.
Nærmere oplysning findes
endvidere på kirkens hjemmeside
www.dalumkirke.dk eller
www.folkekirken.dk
Kirkebil
Ældre og gangbesværede kan
rekvirere kirkebil til og fra Dalum
kirke ved alle gudstjenester,
også aftensang om onsdagen.
De skal blot ringe til kirkekontoret,
tlf. 66 13 24 14, inden fredag kl. 13.00.
Kirke og Sogn
udgives af Dalum Menighedsråd
Ansvarshavende redaktør: sognepræst Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen.
Tryk: OAB-Tryk ApS, Odense.
Dalum kirke
Sognepræst Lars Hagensen (KBF)
Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,
tlf. 66 17 97 73. Mail: [email protected]
Træffes ikke mandag.
Sognepræst Dorthe Ahlburg
Tofte-Hansen, Dalumvej 112,
5250 Odense SV, tlf. 66 13 20 60.
Mail: [email protected] Træffes ikke mandag.
Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen,
Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,
Mail: [email protected]
tlf. 66 13 24 14.
Kirkekontoret er åbent tirsdag og onsdag kl. 8-16. Telefonisk henvendelse
man-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-13
Organist Torben Krebs
Mail: [email protected],
tlf. 53 65 57 79
Kirketjener Lilian Larsen
træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.
Formand for menighedsrådet:
Torben Jakobsen,
Fruens Bøge Allé 7, 5250 Odense SV,
tlf. 28 64 76 07
Dalum sogns menighedsråd:
Oplysninger om menighedsrådets
medlemmer og enkeltposter kan
ses på kirkens hjemmeside
www.dalumkirke.dk
www.dalumkirke.dk