VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD
NR. 234
AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015
Indhold
Oversigtskalender
side
2
Præstens klumme
side
3
Årets konfirmander, Torsdagsklubben,
side
4
Babysalmesang, Spaghettigudstjenester
”Orgelhøst”, Kulturnat, Højskoledag,
Børne- og ungdomskor, Vægterandagter
side
5
Hyggeklub, Krea-dag, Syng-sammen,
Kirkefrokoster, Musik- og mindegudstjeneste,
Dåb og dåbsoplysningsarbejde
side
6
Gudstjenestelisten
side
7
Kirkenøglen, Adresser
side
8
Husk at se de mange spændende arrangementer i kirkebladet
- måske er der et for dig!
DET SKER I DIT SOGN
Oversigtskalender
August
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
15.00
10.00
September
Ti
Koncert
Gudstjeneste
32
22.00
10.00
Vægtergudstjeneste
Gudstjeneste
33
22.00
14.00
Vægtergudstjeneste
Torsdagsklub
10.00
Gudstjeneste
10.30
22.00
34
Hyggeklub
Vægtergudstjeneste
10.30
Gudstjeneste
35
22.00
14.00
17.00
22.00
10.00
Vægtergudstjeneste
Torsdagsklub
Koncert
Vægtergudstjeneste
Gudstjeneste
36
1
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
11
12
13
14
15
On
To
Fr
Lø
Sø
16
17
18
19
20
Ma
Ti
21
22
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
23
24
25
26
27
28
29
On
30
Oktober
10.30
13.00
Hyggeklub
Babysalmesang
To
Fr
1
2
17.00
Koncert
10.00
Gudstjeneste
13.00
Babysalmesang
14.00
17.00
Torsdagsklub
Koncert
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
21
22
23
24
25
26
27
On
To
Fr
Lø
28
29
30
31
37
10.00
Gudstjeneste
38
10.30
13.00
17.00
10.00
Hyggeklub
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste
Høstfrokost
39
10.00
13.00
Syng sammen
Babysalmesang
14.00
Torsdagsklub
10.00
Gudstjeneste
40
10.30
13.00
Hyggeklub
Babysalmesang
2
19.00
21.00
9.30
10.00
November
Koncert
Koncert
Højskoledag
Gudstjeneste
41
14.00
10.00
Torsdagsklub
Gudstjeneste
42
10.00
Gudstjeneste
13.00
17.00
43
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
14.00
Torsdagsklub
10.00
Gudstjeneste
44
10.30
13.00
Hyggeklub
Babysalmesang
Sø
1
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
On
To
Fr
Lø
Sø
Ma
Ti
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
On
To
Fr
Lø
Sø
25
26
27
28
29
Ma
30
10.00
16.00
Gudstjeneste
Mindegudstjeneste
13.00
Babysalmesang
14.00
Torsdagsklub
10.00
Gudstjeneste
10.30
Hyggeklub
10.00
10.00
Afsl. Babysalmesang
Gudstjeneste
47
14.00
Torsdagsklub
14.00
10.00
Kreadag
Gudstjeneste
10.30
17.00
48
Hyggeklub
Spaghettigudstjeneste
45
46
10.00
Gudstjeneste
Adventsfrokost
49
PRÆSTENS KLUMME
En regnfuld efterårsdag
Der er en mening og en hensigt med vort liv
Digteren Johannes Jørgensen som har skrevet så megen
underskøn poesi - har også
beskrevet en regnfuld
efterårsdag i et festskrift til
Holger Drachmann:
Da hændte det, at jeg en
regnvejrsdag kom gående ad en
ensom vej. Det ruskede stærkt
og efterårsagtigt i de store
popler, og regnen trommede på
vejhækkens blade og på skyggen
af min hat.
Og vindens brusende røst i løvet
og regnfaldets sagte, hviskende
stemme, de syntes mig begge to
at sige ét og det samme; og det,
de sagde, behagede mig ikke.
De to stemmer sagde:
Se op mod himlen! Den er intet
uden kolde, grå skyer! Se ned til
jorden! Den er smudsig, opblødt
og trist at træde på!
Se rundt omkring dig! Du er ene, og kun langt borte ser du nogle våde, forkomne væsener som du
selv. Og du og de andre, I er intet uden kummerligt støv, våd jordælte, der skal flyde bort med
regnen, tørres af solen, blæses bort af vinden.
Sådan talte blæsten og regnen til mig. Og himlen var virkelig grå og kold at se på, og jorden var
virkelig våd og kummerlig, og menneskene krøb ynkeligt af sted som gennemblødte og forpjuskede
små sommerfugle. Og jeg kunne intet svare dertil.
Men da jeg kom til mit hus, gik jeg ind og stillede mig foran mine bøger, og jeg fandt en, og jeg slog
op et sted, hvor der stod:
Der er en mening i denne verden! Der er en hensigt med vort liv! Regnen og den ruskende blæst
har ikke ret og skal aldrig få det!
Jeg lukker bogen, befriet og frelst, med en glad taknemmelighed mod ham, som har skrevet det,
nemlig Holder Drachmann.
(De unges bog til Holger Drachmann s.6)
Med sin religionsfilosofiske livsoplysning søgte den navnkundige teolog K.E. Løgstrup at vise, at der er
en absolut mening med vort liv. Han tog sit udgangspunkt i de tab, som vi mennesker bliver udsat for
på den ene eller anden måde. Han tog det meget dystre eksempel, at man mister et barn. I den
situation rækker det ikke til at forklare dette dødsfald biologisk, at barnet døde af de og de biologiske
årsager. At miste et barn opfattes som tab af mening i absolut forstand, som tab af kærlighedens
mening med livet. Og den opfattelse er sand, føjer Løgstrup til. Hvorfor vil mennesker have livet, selv
under helt utålelige vilkår, spørger Løgstrup? Fordi vi ikke kan lade være at finde dødens intethed
gysende forkert, og fordi vi anser livet for livet værd på trods. Sådan er vor inderste livsfølelse.
Ubevidst tager vi livet som en gave, selv når det arter sig forfærdeligt.
Ove Lindberg-Larsen
3
DET SKER I DIT SOGN
TIL LYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER - Se billederne på hjemmesiden
Store bededag Odense Friskole
Hold B
Cathrine Wedsted Olsen
Josefine Cecilie Grahn Boklund
Asger Lindholm Valentin
Hans Grønholdt Clausen-Bruun
Laura Bistrup
Anna Winther
Kristi himmelfartsdag
Sct. Albani Skole
Elisabeth Vennerstrøm Jensen
Kasper Dalberg Laursen
Jeppe Steen Nielsen
Nikolai Vedel Rosander Nørgaard
Christopher William Segnitz Basham Haus
Yeradine Kaewchuen Lopdrup
Anna Gohlke
Caroline Jytte Brandt
Martin Egeskov Olsen
Luna Oliver-Schmidt Fredgaard
Hold A
Ida Katrine Juel Sindberg
Asger Nielsen
Anna Katrine Ellegaard
Jonathan Husted Andersen
Gustav Christian Hansen
Clara Luplau Castelão
Erantis Fodgaard Præstgaard Sørensen
Anders Ferslev Klynge
Amanda Foged Kortholm
Anders Kaas Larsen
Christoffer Hjernø Flindt
Christian Thomsen Halkjær
Nicklas Fejerskov Gade
Laura Golles Andreasen
Laura Ehlert Binggeli
Silje Marie Hestelund
Aksel Hunosøe-Johannesen
Gustav Høirup
Mads Brygger Rasthøj
Caroline Meinert Eiersted
PROGRAM FOR TORSDAGSKLUBBEN kl. 14-16
Torsdagsklubben mødes igen efter sommerferien! Som altid begynder vi i kirken kl. 14 efterfulgt af kaffebord
med hjemmebag, snak, sang og lidt underholdning. Deltagelse er gratis, og alle er hjerteligt velkomne.
Torsdag den 13. august (CB) synger vi sammen.
Torsdag den 27. august (OLL) Ove Lindberg-Larsen underholder og fortæller.
Torsdag den 10. september (CB) får vi besøg af Mariann Hill, der fortæller om kunstneren
Maja Lise Engelhardt og viser billeder.
Torsdag den 24. september (OLL) Ove Lindberg-Larsen underholder og fortæller.
Torsdag den 8. oktober (CB) er der efterårstema og sange i tilknytning dertil.
Torsdag den 22. oktober (OLL) Ove Lindberg-Larsen fortæller og underholder.
Torsdag den 5. november (CB) får vi besøg af ægteparret Jørgen og Kirsten Flensted Jensen som har besøgt
Amishfolket og fortæller levende om deres rejse.
Torsdag den 19. november (OLL) Ove Lindberg-Larsen underholder og fortæller.
Torsdag den 3. december (CB) Vi får besøg af konservator Jens Johansen, der stod for restaureringen af
kirkens prædikestol. Han vil fortælle om sit arbejde med at restaurere kirkeligt inventar med flere hundrede år
på bagen.
4
DET SKER I DIT SOGN
BABYSALMESANG
Der begynder et nyt hold babysalmesang i efteråret.
Vi mødes i kirken tirsdage fra den 1. september og frem til afslutning lørdag den 14. november.
Det foregår i tidsrummet kl. 13.00-13.45, hvorefter der er kaffe, frugt og snak.
Vi synger, danser, bruger rasleæg, tørklæder, faldskærm, alt foregår i en rar og afslappet stemning.
Undervisningen varetages af musikpædagog Maria Hørup, og sognepræst Camilla Balslev deltager
også de fleste gange.
Deltagelse er gratis, der er tilmelding til kirkekontoret efter først til mølle-princippet.
Der er plads til 15 på holdet.
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
I efteråret er der igen spaghettigudstjeneste, hvor voksne og børn kan komme til en kort
børnegudstjeneste inden vi spiser sammen i sognehuset.
Vi begynder i kirken kl. 17. og spiser ca. 17.30.
Der er også legetøj og kaffe, så der er god mulighed for at hygge sig sammen med de øvrige børn og
voksne inden vi slutter ca. kl. 18.30.
Tirsdag den 15. september: Temaet er høst og alle børn er velkomne til at bringe noget med fra
haven eller altankassen.
Tirsdag den 20. oktober: Temaet er Jesus som fisk – det hemmelige tegn.
Tirsdag den 24. november: Temaet er advent.
"ORGELHØST" I FRUE KIRKE
Torsdag den 27. august kl. 17.00:
Organist Roberto Padoin fra Venedig. Værker af J. S. Bach,
J. G. Walther, César Franck, Joseph Rheinberger og af Léon Boëllmann.
Torsdag den 3. september kl. 17.00:
Organist Steen Wrensted Jensen fra Tønder.
Værker af de to danske komponister Otto Malling og Carl Nielsen.
Torsdag den 10. september kl. 17.00:
Organist Walter d'Arcangelo fra Rom. Værker af barokkomponisterne
H. Scheidemann, J. P. Sweelinck, D. Buxtehude og J. S. Bach samt af
romantikeren Felix Mendelssohn Bartholdy.
Alle orgelhøstkoncerter varer ca. en time, og der er gratis adgang.
Roberto Padoin
KULTURNAT FREDAG DEN 2. OKTOBER
Sange af Carl Nielsen med sangeren Niels Thåstrup og organist Lars Frederiksen i Latinskolen kl. 19.00.
Koncert med Det Fynske Kammerkor under ledelse af Alice Granum i Kirken kl. 21.00.
Programmet indeholder bl.a. satser af Carl Nielsen, Edvard Grieg og Knut Nystedt.
Der er gratis adgang til begge koncerter på kulturnatten.
HØJSKOLEDAG SOGNEHUSET DEN 3. OKTOBER 2015
PROGRAM
Kl. 9.30 Ankomst og kaffe med et rundstykke
Kl. 10 Foredrag ved journalist/reporter
Jesper Mads Eriksen - ”Min gang i byen”
Kl. 12 Frokost med øl og vand
Kl. 13 Foredrag ved forfatter/journalist
Ann Mariager - ”Velopdragne kvinder skaber
sjældent historie”
Pause med eftermiddagskaffe og brød
Kl. 15 Afslutning
Deltagerpris kr. 140,00 inkl. fortæring
Tilmelding senest torsdag den 1. oktober til
kirkekontoret telefon 66 12 65 39
eller 66 13 73 85 - mail: [email protected]
BØRNE- OG UNGDOMSKORET
er åbent for nye medlemmer. Koret henvender
sig til sangglade piger og drenge i alderen 9 år
og opefter. Koret øver hver tirsdag eftermiddag
kl. 14.45 - 16.15 i sognesalen og medvirker
ved mange forskellige gudstjenester og
kirkelige arrangementer i løbet af sæsonen.
Koret ledes af organist Lars Frederiksen.
Koret begynder igen efter sommerferien
tirsdag den 1. september kl. 14.45.
VÆGTERANDAGT
Igen i år går vægteren sin runde i kvarteret
omkring Overgade i juli og august og der
afsluttes hver onsdag med en kort aftensang i
Vor Frue Kirke kl. ca. 22.00.
Afslutning på sæsonen fredag den 28.
august med andagt kl. 22.00.
5
DET SKER I DIT SOGN
NY HYGGEKLUB TIRSDAG DEN 18. AUGUST KL. 10.30
Ny aktivitet hvor det er meningen, at deltagerne i ”klubben”
(både mænd og kvinder) selv skal stå for diverse aktiviteter
fx samvær med andre mennesker, kortspil foredrag eller
hvad deltagerne selv har lyst til. Kirken lægger lokale til.
Tirsdag den 18. august 2015, som er første gang for
”klubben”, er kirken vært ved en kop kaffe og en friskbagt
bolle, og derefter mødes vi hver anden tirsdag.
Håber at vi ses!
KREADAG 21. NOVEMBER KL. 14
Igen i år holder vi jule-kreadag, hvor der er
mulighed for at lave flotte julegaver til far,
mor, bedsteforældre eller andre i familien.
Vi kan også klippe julepynt og så hygger vi
os med friskbagte boller, the, kaffe og saft.
Deltagelse er gratis!
KIRKEFROKOST SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER
SYNG-SAMMEN TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER
Vi fejrer høsten efter gudstjenesten søndag den
VOR FRUE KIRKE vil prøve noget nyt.
20. september med frokost i sognehuset.
Syng sammen formiddag, vi mødes kl. 10–12.
SØNDAG DEN 29. NOVEMBER
Der vil blive serveret kaffe/te samt kage.
Adventsfrokost.
Det koster kr. 10,- håber, at I har lyst til at komme.
Tilmelding til kirkekontoret. Prisen er 25 kr.
MUSIK- OG MINDEGUDSTJENESTE I VOR FRUE KIRKE SØNDAG DEN 1. NOVEMBER 2015 kl. 16
Denne minde- og musikgudstjeneste giver anledning til at understrege at selvom de mennesker, vi
har bisat eller begravet i løbet af året, er taget fra os, så er der stadig en dyb samhørighed med
dem. Oprindeligt var Alle Helgens Dag dagen, hvor de der var døde for kirkens og troens skyld blev
mindet. I dag er det mere en mindedag for vore døde, som vi har levet sammen med og som
efterlader os med et dagligt savn og taknemmelighed over det, der blev os forundt i den fælles tid.
Gudstjenesten er et samspil mellem musik, poesi, læsninger, som fortæller om dødens komme til
verden, om dødens overvindelse ved Jesu død og opstandelse og om det kristne håb om evigt liv
hos Gud samt oplæsning af navne på dem, der er bisat eller begravet fra kirken i perioden oktober
2014 til oktober 2015. Gudstjenesten er for alle, der er mulighed for at tænde lys for vore døde og
at få en kop kaffe og en snak med en af præsterne.
Statistik – børn født i Vor Frue Sogn i 2014
DÅB OG DÅBSOPLYSNINGSARBEJDE
Dåben er en kerneopgave for kirken og en vigtig
Fødte i alt 104
begivenhed i menneskers liv.
Heraf:
I Vor Frue Kirke glæder vi os over at have mange
Døbt i Vor Frue Kirke
45
Døbt i udensogns kirke
23
dåb hen over året, også af en del udensogns fødte,
Alene navngivet
35
hvis forældre har haft en eller anden tilknytning til
Udrejst
før
navngivning/dåb
1
kirken og sognet. Af årets fødte i Vor Frue Sogn i
I
alt
104
2014 blev lidt over 65% døbt og de øvrige navngivet.
Udensogns fødte børn,
Både lokalt og på landsplan kan vi dog registrere en døbt i Vor Frue Kirke i 2014 28
faldende dåbsprocent, især i de større bysogne.
Kirkeministeren og biskopperne har nu i foråret meldt ud, at man vil undersøge, hvad denne tendens
skyldes, og forsøge at få dåbsprocenten i vejret.
Lokalt i Odense fik det vigende dåbstal en gruppe af præster og lægfolk til i vinteren 2015 at
etablere en åben arbejdsgruppe på tværs af sognene med det overordnede formål at øge dåbsprocenten samt fastholde kontakten til de døbte gennem oplysning og andre tiltag. De foreløbige planer
går ud på i efteråret 2016 at afholde en stort anlagt, fælles temadag/ ”dåbsmesse” i Domkirken,
hvor dåben vil blive belyst fra alle tænkelige vinkler, og hvor man kan møde præster og andre og
om ønsket få en snak om dåben. Alle vil være velkomne, herunder ikke mindst kommende og
nuværende forældre. Denne dåbsmesse tænkes som indledningen til et fortsat oplysningsarbejde
ude i de enkelte sogne.
Ud over at søge dåbsprocenten øget, ser arbejdsgruppen det som vigtige formål, at kirkerne skal
være mere opsøgende og fortælle om dåben, da der mange steder mangler viden om dåben og
dens betydning, samt være åbne og favnende, så alle oplever, at kirken er et sted, man frit kan
komme, som man er, og føle sig velkommen.
For at løfte opgaverne har arbejdsgruppen ønsket at etablere samarbejde med Fyens Stift, som også
har dåbstal og dåbsoplysning som fokusområde. Vi forventer, at rammerne herfor kan fastlægges
inden længe, så alle gode kræfter kan forenes i dette vigtige arbejde.
6
GUDSTJENESTER I VOR FRUE KIRKE
AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER
LØRDAGS-OG SØNDAGSDÅB
Man kan få dåb på alle lørdage og søndage.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.
OKTOBER
Søndag 4. kl. 10 (18.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Torsdag 8. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 11. kl. 10 (19.s.e.trinitatis)
Ove Lindberg-Larsen
Søndag 18. kl. 10 (20.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Tirsdag 20. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev
Torsdag 22. kl. 14
Ove Lindberg-Larsen
Søndag 25. kl. 10 (21.s.e.trinitatis)
Ove Lindberg-Larsen
NOVEMBER
Søndag 1. kl. 10 (allehelgenssøndag)
Ove Lindberg-Larsen
Søndag 1. kl. 16 (allehelgenssøndag)
Mindegudstjeneste
Torsdag 5. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 8. kl. 10 (23.s.e.trin.)
Camilla Balslev
Lørdag 14. kl. 10 (afslutn. babysalmesang)
Camilla Balslev
Søndag 15. kl. 10 (24.s.e.trinitatis)
Ove Lindberg-Larsen
Torsdag 19. kl. 14
Ove Lindberg-Larsen
Søndag 22. kl. 10
(sidste søndag i kirkeåret)
Camilla Balslev
Tirsdag 24. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev
Søndag 29. kl.10 (1.s. i advent)
Ove Lindberg-Larsen
AUGUST
Søndag 2. kl. 10 (9.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Onsdag 5. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Lægmand
Søndag 9. kl. 10 (10.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Onsdag 12. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Lægmand
Torsdag 13. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 16. kl. 10 (11.s.e.trinitatis)
Ove Lindberg-Larsen
Onsdag 19. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Lægmand
Søndag 23. kl. 10 (12.s.e.trinitatis)
Ove Lindberg-Larsen
Onsdag 26. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Lægmand
Torsdag 27. kl. 14
Ove Lindberg-Larsen
Fredag 28. kl. 22 (vægtergudstjeneste)
Afslutning på sommerens vægtergang
Ove Lindberg-Larsen
Søndag 30. kl. 10 (13.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
SEPTEMBER
Søndag 6. kl. 10 (14.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Torsdag 10. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 13. kl. 10 (15.s.e.trinitatis)
Camilla Balslev
Tirsdag 15. kl. 17 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev
Søndag 20. kl. 10 (16.s.e.trinitatis)
Høstgudstjeneste
Ove Lindberg-Larsen
Torsdag 24. kl. 14
Ove Lindberg-Larsen
Søndag 27. kl. 10 (17.s.e.trinitatis)
Ove Lindberg-Larsen
DECEMBER
Torsdag 3. kl. 14
Camilla Balslev
Søndag 6. kl. 10 (2.s. i advent)
Camilla Balslev
GUDSTJENESTER PÅ FREDERIKSBROEN
Lørdag den 15. august kl. 16
Lørdag den 19. september kl. 16
Lørdag den 24. oktober kl. 16
Lørdag den 14. november kl. 16
Ove Lindberg-Larsen
Kirkebil
Er du gangbesværet, kan du få gratis transport til
kirkens gudstjenester og sognemøder.
Liftbus til kørestolsbrugere.
Ring til kirkekontoret senest fredag kl. 10 - 12
Handicapindgang på sydsiden!
Kirkekaffe
Efter alle gudstjenester serveres en kop (stående)
kaffe i kirken - ved siden af prædikestolen,
så vi får lejlighed til at hilse på hinanden,
inden vi igen går hver til sit.
7
KIRKENØGLEN
OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING
Folketinget har vedtaget lov om obligatorisk
digital selvbetjening, som betyder, at borgerne for
fremtiden skal anvende de digitale
selvbetjeningsløsninger ved
- Afgivelse af erklæring om faderskab
(omsorgs- og ansvarserklæring)
- Ansøgning om navngivning (uden dåb)
- Ansøgning om navneændring
- Anmodning om begravelse eller
ligbrænding
De nye selvbetjeningsløsninger finder man på
www.borger.dk
Der findes dog visse undtagelser fra kravet om at
bruge den digitale selvbetjening.
Kirkekontoret kan vejlede herom.
For så vidt angår navngivning ved dåb samt vielse
er der ingen ændringer. Man henvender sig til
kirkekontoret, hvor registreringen sker, og det
videre forløb aftales med præsten.
ADRESSER
Kirkekontoret:
Kordegn Lis Winther
Kordegn Jonna Grue
Frue Kirkestræde 12 B, 5000 Odense C
telefon: 66 12 65 39 - fax: 66 12 91 66
E-mail: [email protected]
Kontortid – nye åbningstider
Tirsdag og torsdag kl. 10.00-13.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Fredag
kl. 10.00-13.00
Sognepræst Ove Lindberg-Larsen
Georgsgade 50, 5000 Odense C
Telefon: 66 12 57 84 - Fax: 66 12 70 66
E-mail: [email protected]
Træffes efter aftale - undtagen fredag
Sognepræst Camilla Balslev
Sognehuset – Frue Kirkestræde 12B
Telefon: 21 74 65 39
E-mail: [email protected]
Træffes efter aftale - undtagen mandag
ANMELDELSE AF FØDSEL
Fra 1. oktober 2010 skal forældre kun anmelde en
fødsel, hvis der ikke har medvirket en
jordemoder ved fødslen.
I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret
i hænde senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet
registreret ved at afgive en digital omsorgs- og
ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets
fødsel via www.borger.dk.
Fra kirkekontoret fremsendes:
Kirketjener Torben Brohus-Weiss
Kirketjener Ernst Andersen
Træffes bedst hverdage kl. 8.00 - 14.00
undtagen mandag
Telefon: 23 43 66 36
E-mail: [email protected]
Der henvises til kirkens hjemmeside:
www.vorfrueodense.dk
”Fra vugge til grav” vedrørende
FØDSELSANMELDELSE
DÅB, NAVNGIVNING (uden dåb)
VIELSE
DØDSFALD og BEGRAVELSE eller
BISÆTTELSE
GUDSTJENESTER I HJEMMET.
På www.borger.dk og
www.personregistrering.dk
finder du information om
personregistrering, som du kan
få brug for som borger i
Danmark.
OFFENTLIGE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Se Hjemmesiden:
www.vorfrueodense.dk
Menighedsrådsformand Birgit Nielsen
Nyborgvej 101, 2. tv., 5000 Odense C
Telefon: 66 11 51 54
E-mail: [email protected]
Vejledning om faderskab.
Organist Lars Frederiksen
Henriettevej 24, 5000 Odense C
Telefon: 21 22 06 19
E-mail: [email protected]
Kirkeværge Karen Margrethe Jensen
Valmuemarken 25, 5260 Odense S
Telefon: 66 13 73 85
E-mail: [email protected]
Hjemmesiden: www.vorfrueodense.dk
Deadline for næste blad
den 20. oktober 2015
Redaktion: Camilla Balslev (ansvarshavende), Bente Lund Pedersen, Merry Hansen, Kirsten Andresen, Birgit Nielsen
8