Nyhedsbrev juli 2015

3. juli 2015
NYHEDSBREV
PUS klar til nye tider
Nye ledere, nye procedurer
og flere fastansatte – vi er
klædt på til den stigende
efterspørgsel bedre rustet
og mere professionelle
Det seneste halve år har været en turbulent tid for os i PUS A/S. Vi har i en
årrække drevet behandlingssteder for
personer med en psykisk lidelse og
har en erfaren vikarstab, der leverer
akut personale til plejehjem og psykiatriske afdelinger og bosteder i offentligt regi.
Siden januar har vi både haft gode
og dårlige oplevelser. Vi har oplevet,
at flere vælger os, og så har vi mærket,
hvordan det er, når pressen sætter en
virksomhed i et kritisk lys og kun det.
I foråret har Jydske Vestkysten
gentagne gange skrevet negativt om
Behandlingscentret Stentoft i Sdr.
Stenderup ved Kolding.
Og ret skal være ret. Dele af kritikken har været korrekt, da Stentoft
har fået tildelt nogle påbud fra blandt
andet Kolding Kommune. Vi har dog
handlet på alle påbud, inden de kom
i spalterne, og efterfølgende fulgt op
på alle påbud og henstillinger.
Der er strammet op hele vejen
rundt på alle behandlingsprocedurer
og beboerhåndtering. Så i dag har vi
taget hånd om alle påbud.
Solidt fagligt løft
Undervejs og samtidig med den proces, har vi fået et solidt fagligt løft og
ansat en række nye, specialiserede ledere med spidskompetencer inden for
psykiatrien.
Vi er i fuld gang med at implementere den rette pædagogik baseret på
recovery-princippet og har iværksat
faglig efteruddannelse af medarbejderne.
Og så vil vi fastansætte en større
del af personalet. I september/okto-
Nye kompetente
ledere
I de seneste måneder har PUS investeret en del tid og kræfter på
at sætte det helt rigtige hold, så vi
i det daglige er helt skarpe og fokuseret på de mange udfordringer.
Det kræver ledere med den rette
faglighed og erfaring. Og det har vi
fået:
Henrik Sven Sørensen
ber forventer vi, at 70 procent af vores
personale er fastansat.
Det sikrer stabiliteten på behandlingsstederne og på vores enkeltmandsprojekter. Og det understreger
vores professionalitet internt og eksternt.
Vi er nu klar til en ny epoke med
PUS – mere skarpe og professionelle
end nogensinde før og inden længe
under et andet navn og identitet, som
lanceres til efteråret.
Vi vil i højere grad signalere med
vores navn, hvad vi beskæftiger os
med. I praksis vil vi også tydeliggøre
over for offentligheden, hvem vi er, og
hvad vi beskæftiger os med. Vi er inden for et fag med mange tabuer. Det
vil vi gerne gøre op med.
En ting er sikkert. Der er brug for
os. Det er vores klare indtryk, når vi
taler med beboere, deres pårørende
og personale på plejecentre, hvor vi
er med til at sikre, at personer med
demens får en mere tryg dagligdag til
gavn for alle beboere.
God sommer.
Mange hilsner fra adm. direktør,
Henrik Sven Sørensen
Dette nyhedsbrev udsendes per e-mail til medarbejdere og vikarer tilknyttet PUS A/S
eller et af dets datterselskaber. Kontakt os gerne på [email protected]
●● Ny centerchef i PUS, Mia H. Fatum. Uddannet sygeplejerske,
kandidat i pædagogisk psykologi. Mange års erfaring fra
psykiatrisk behandling i det offentlige senest viceforstander i
socialpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri.
●● Ny leder på Stentoft i Sdr. Stenderup ved Kolding, Thomas
Eriksen. Uddannet pædagog og
cand. pæd. i pædagogisk psykologi. Erfaring blandt andet som
afdelingsleder og stedfortræder på et §108-center for handicap & psykiatri.
●● Ny leder på Stenlyst, Henrik
Skovbakke. Uddannet socialpædagog og diplomuddannelse i
ledelse. Bred erfaring inden for
socialpsykiatrien blandt andet
som afdelingsleder.
●● Ny leder på Tjørnehøj, Jan Bartholomæussen.
Pædagogisk
bagrund og en master i offentlig
ledelse. Har arbejdet 25 år med
de særlige udsatte grupper –
blandt andet som forstander.
●● Faglig konsulent Jan Svensson.
Uddannet plejer og cand. scient.
i idræt. Ph.d. om psykiatriske
patienter. Arbejdet med akut
psykiatri i 15 år.
●● CFO (finans og forretningsudvikling). Michael Suhr Fabrin.
Uddannet cand.merc.jur og med
erfaring fra blandt andet ejendomsadministration, økonomi,
juridiske forhold og forretningsudvikling.
1
NYHEDSBREV 3. juli 2015
Vi finder mennesket
bag diagnosen
Thomas Christensen er
vild med sit arbejde på
Stenlyst i Sdr. Stenderup
ved Kolding. Den 46-årige
pædagog ser de små sejre,
og han tror på forandring.
”Min far var diagnosticeret skizofren.
Men han var meget mere end en diagnose. Han var både en fin fyr og en
klog mand. Og det skal man altid huske, når vi er sammen med beboerne
her. Der er altid et menneske bag, og
det skal vi tale til, når vi lærer dem at
håndtere deres sygdom”, siger Thomas
Christensen.
I snart to et halvt år har han arbejdet mere eller mindre fuld tid som
medarbejder på Stenlyst i Sdr. Stenderup ved Kolding. Her bor der 12 personer i mange forskellige aldre i hver
deres rækkehus. Alle har en lang sygdoms- og behandlingshistorie inden
for psykiatrien bag sig. Thomas er en
af de personer, der tager sig af dem og
får deres dagligdag til at fungere.
Ikke et tilfældigt job
For Thomas er det ikke et tilfældigt
job, som han lige fik. Han sagde faktisk
sit job op som pædagog på en skole
for at kunne arbejde på Stenlyst.
”Jeg havde i flere år efter min fars
død tænkt på at arbejde med personer med en psykisk lidelse. Både fordi
det er interessant, og fordi jeg med
min uddannelse og viden kan gøre en
forskel”, fortæller han.
Hans mor har i mange år arbejdet på Overmarksgården i Kolding for
hjemløse, og hun nævnte PUS for ham.
”Jeg tog kontakt og kom i gang. Efter et par vagter var jeg solgt. Det er
både et vedkommende og spændende
arbejde”, siger Thomas.
Siden har han arbejdet i Sdr. Stenderup. Thomas er meget glad for sit
arbejde, selv om det kan være hårdt.
Han er primært tilknyttet fire mænd,
”Der er altid et menneske bag, og det skal vi tale til, når vi lærer dem at håndtere deres
sygdom”, siger Thomas Christensen, der her er på tur med et par beboere.
der trods en relativ ung alder alligevel
har en større sygejournal hos det offentlige.
”De borgere, vi arbejder med, har
alle en række behandlingshjem og afdelinger bag sig, og de har ofte et misbrug. Det betyder, at det kan være rigtigt svært for dem at ændre deres liv.
Det gør, at vores arbejde er ikke nemt
at forudsige og planlægge. Man kan
have en fin og klar aftale om, at vi skal
i fitness-center på mandag, og når
man så møder klar med sportstasken,
så er beboeren ikke i stand til det den
dag alligevel. Og det må man somme
tider acceptere. Men så er han klar en
anden dag”, fortæller han.
Dette nyhedsbrev udsendes per e-mail til medarbejdere og vikarer tilknyttet PUS A/S
eller et af dets datterselskaber. Kontakt os gerne på [email protected]
Indsatsen nytter
Thomas er overbevist om, at deres
indsats nytter noget.
”Overordnet set gør vi en forskel.
Selv om det kan gå langsomt, så går
det fremad. Det handler om at sætte
ambitionerne på det rette og realistiske niveau”, siger han.
Thomas Christensen mener, at PUS
er god til at sikre fagligheden og komme med relevante input. Og så roser
han sine kolleger.
”I job som vores er det altafgørende, at vi har nogle gode kolleger, der
kan bakke op og kan sikre en ordentligt supervision. Og det har vi her på
Stenlyst”.
2