Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister
til
Nørrejyske Godsarkiver
ved Bente S. Vestergaard
Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard.
Udgiverselskabet ved
Landsarkivet for Nørrejylland
2000
Landsarkivet for Nørrejylland hedder i dag Rigsarkivet, Viborg
Herreds-nummer-register:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Horns
Vennebjerg
Dronninglund
Børglum
Hvetbo
Han, Øster
Han, Vester
Hillerslev
Hundborg
Hassing
Refs
Morsø Nørre
Morsø Sønder
Kær
Fleskum
Hornum
Hellum
Hindsted
Slet
Års
Gislum
Hindborg
Harre
Salling Nørre
Rødding
Fjends
Rinds
Nørlyng
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Sønderlyng
Middelsom
Lysgård
Hids
Houlbjerg
Onsild
Gjerlev
Nørhald
Støvring
Galten
Rougsø
Sønderhald
Djurs Nørre
Djurs Sønder
Mols
Lisbjerg, Øster
Hasle
Lisbjerg, Vester
Sabro
Framlev
Ning
Hads
Hjelmslev
Gjern
Tyrsting
Vrads
Vor
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Nim
Bjerre
Hatting
Nørvang
Tørrild
Jerlev
Elbo
Holmans
Brusk
Tyrstrup, Nørre
Skodborg
Vandfuld
Hjerm
Ginding
Hammerum
Ulfborg
Hind
Bølling
Horne, Nørre
Horne, Vester
Horne, Øster
Skast
Gørding
Malt
Slavs
Anst
Ribe
Alfabetisk-herreds-register:
81.
57.
64.
73.
4.
41.
42.
3.
62.
26.
15.
48.
38.
69.
21.
35.
52.
78.
50.
70.
7.
6.
23.
45.
10.
58.
17.
32.
Anst
Bjerre
Brusk
Bølling
Børglum
Djurs Nørre
Djurs Sønder
Dronninglund
Elbo
Fjends
Fleskum
Framlev
Galten
Ginding
Gislum
Gjerlev
Gjern
Gørding
Hads
Hammerum
Han, Vester
Han, Øster
Harre
Hasle
Hassing
Hatting
Hellum
Hids
8.
72.
22.
18.
51.
68.
63.
74.
75.
76.
1.
16.
33.
9.
5.
61.
14.
46.
44.
31.
79.
30.
43.
12.
13.
56.
49.
Hillerslev
Hind
Hindborg
Hindsted
Hjelmslev
Hjerm
Holmans
Horne, Nørre
Horne, Vester
Horne, Øster
Horns
Hornum
Houlbjerg
Hundborg
Hvetbo
Jerlev
Kær
Lisbjerg, Vester
Lisbjerg, Øster
Lysgård
Malt
Middelsom
Mols
Morsø Nørre
Morsø Sønder
Nim
Ning
36.
28.
59.
34.
11.
82.
27.
39.
25.
47.
24.
77.
66.
80.
19.
37.
40.
29.
53.
65.
60.
71.
67.
2.
55.
54.
20.
Nørhald
Nørlyng
Nørvang
Onsild
Refs
Ribe
Rinds
Rougsø
Rødding
Sabro
Salling Nørre
Skast
Skodborg
Slavs
Slet
Støvring
Sønderhald
Sønderlyng
Tyrsting
Tyrstrup, Nørre
Tørrild
Ulfborg
Vandfuld
Vennebjerg
Vor
Vrads
Års
© Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland
Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s
ISBN 87-89039-43-2
Forsidebillede: Voergård Gods,
Dronninglund herred.
Foto: Bente S. Vestergaard
Indhold
Forord -----------------------------------------------------------------------------------------I
Sådan bruges bogen --------------------------------------------------------------------- II
Stedregister til godsarkiver-------------------------------------------------------------- 1
Alfabetisk fortegnelse over godser ------------------------------------------------- 94
Sogneregister----------------------------------------------------------------------------103
Forord
Godsarkiverne rummer meget vigtige personalhistoriske kilder. Især fæste- og skifteprotokoller indeholder givtige oplysninger for slægtsforskningen.
I 1927 udgav daværende registrator ved Landsarkivet for Nørrejylland O. M. Hofman-Bang bogen ”Jens
Sørensen og Maren Nielsdatter. Håndbog til Brug ved slægtshistoriske Undersøgelser ved Jydske
Arkiv.” Bogen rummede som det væsentligste et detaljeret stedregister med herred-, sogne- og
ejerlavnavne til brug ved fremfinding af fæste- og skiftebreve. Arkivbetjent Carl G. Barret supplerede
senere registret med nye oplysninger. Det hele er gennem de sidste år samlet og redigeret af
arkivregistrator Bente S. Vestergaard, der også har anført de enkelte godsers arkivsignatur.
Det er landsarkivets håb, at bogen vil hjælpe mange besøgende på vor læsesal. Den er udgivet med
støtte fra Johan Hvittfeldts Forskningslegat og Landsarkivet for Nørrejylland.
Viborg, december 2000
Chr. R. Jansen
landsarkivar
Sådan bruges bogen:
Udgangspunktet for brugen af bogen er som oftest ønsket om at finde oplysninger om en person, der
levede og døde et bestemt sted. Det er nødvendigt at vide i hvilket sogn og herred, stedet var
beliggende. Det kan findes i Post- og telegrafadressebogen eller i Trap: Danmark.
Bagest i bogen er et alfabetisk sogneregister. Her finder man det ønskede sogn med henvisninger til
hvilke godser, der har haft bøndergods i sognet. Sidetallet fortæller herefter på hvilken side i første del
af bogen, dette gods, med stednavne på underliggende bøndergods, er beskrevet.
Drejer det sig om et eventuelt skifte, kan vedkommende herefter søges i kopierne af registre fra
godsskifteprotokollerne, som er opstillet på Landsarkivets læsesal i registraturafsnittet.
Er der tale om et fæstebrev eller andre arkivalier fra godset, benyttes registraturene til godsarkiverne,
som findes i røde ringbind i registraturafsnittet.
På side 94 ses en alfabetisk fortegnelse over godser med henvisning til den side, det pågældende gods
er omtalt.
Sognenavnenes stavemåde retter sig efter 5. udgave af Trap: Danmark.
Et eksempel:
Anders Jensen i Glerup, Vesterbølle sogn, døde den 16. maj 1721.
Find Vesterbølle i det alfabetiske sogneregister side 103 til 178. Her ses tre godser, som har haft
fæstere i sognet: Gunderupgård, Lerkenfeld og Horsens Hospital.
Slå op på Gunderupgård side 32, se efter Vesterbølle, her er Glerup ikke nævnt. Gå videre til
Lerkenfeld side 37, her er Glerup nævnt under Vesterbølle, kontroller også Horsens Hospital på
samme side, her ses Glerup ikke.
Det vil sige, at fæstere i Glerup, Vesterbølle sogn hørte under Lerkenfeld gods.
Se kopier af navneregistre til godsskifteprotokollerne reol 101 på læsesalen, heri
ses G 206 - 58 Lerkenfeld. Register til skifteprotokol 1719-1737:
Jensen, Anders, Glerup, død 1721, 16. maj side 56b
Herefter bestilles protokollen G 206 – 58, og i denne ses skiftet efter Anders Jensen i Glerup
påbegyndt side 56b.
Hvis man ønsker fæsteprotokoller eller andre arkivalier fra Lerkenfeld, eftersøges disse i
registraturen til godsarkiver.
1
1. HORNS HERRED.
G 1 Eget i Skærum sogn.
SKÆRUM: Skærum by, Sludstrup, Trygdrup, Pandberg, Birket.
G 2 Nørre Elkær i Tværsted sogn.
TVÆRSTED: Tværsted by, Slottet, Risager, Terpet, Gjøgsig, Østergård, Sparretoft, Klitten, Østerkær, Sørig,
Nørre Elkær, Diget, Tuen, Volby. UGGERBY: Uggerby by, Stabæk, Heden. BINDSLEV: Tronsmark.
VIDSTRUP: Vidstrup by. TORNBY: Tornby by. BJERGBY: Bjergby by, Snevre. RÅBJERG: Råbjerg by,
Laskovad, Bunken, Kyllesbæk, Ålbæk. MOSBJERG: Mosbjerg by, Vogn. HØRMESTED: Hørmested by,
Volstrupgård.
G 3 Ellinggård i Elling sogn.
ELLING: Strandby, Lien, Heden, Tolshave, Rimmen, Holmen, Lerbæks eller Ellinggårds Mølle, Vindbæk,
Frøkær, Skarnvad, Langthjem, Jerup, Vesterholmen, Råsig, Fredborg, Mosen, Hedeleddet, Napstjært,
Klitten, Bratten, Vejen. GERUM: Skoven. RÅBJERG: Heden, Lakskovad, Bunken, Sørig, Klitlund. ÅSTED:
Hedeås, Kvissel. SKÆRUM: Studsberg.
G 4 Eskær i Mosbjerg sogn.
MOSBJERG: Mosbjerg by, Måstrup, Ballehede, Heden, Stendrup, Kobbelhede, Bjørnager, Grårup, Lille
Blæsbjerg, Vien, Råbhøje, Lakhjem. HØRMESTED: Korsholt, Studsholt. TORNBY: Lilholt. ÅSTED: Store
Håbendal, Starbakken, Vejrbakken, Meiling. ELLING: Jerup. TOLNE: Ved Bækken, Knurren, Skjørpeshede.
BINDSLEV: Eiås. STENUM: Stenum by.
G 5 Fladstrand i Flade sogn.
G 6 Hirsholm på Hirsholmene.
G 7 Høgholt i Hørmested sogn.
HØRMESTED: Neistskov, Tislum, Nygård, Nørgård, Kringelholt, Neder Skreiborg, Ingvad, Højen, Høgholt,
Høgholt Mølle, Bakken, Målund, Søndergård, Birket, Korsenstved, Mojen, Stensbæk, Brohus, Holtet.
ÅSTED: Krogen, Nederskoven, Sdr. Vasen. TORSLEV: Skjerne. LENDUM: Klemhuset, Begborg, Stenberg,
Stubben. SKÆRUM: Ørnhøjen, Lille Skudsig, Røllen, Dybro, Bomborg, St. Vognsbæk. UGILT: Bukholt,
Glimsholt, Haverdal, Fårborg, Søndenåbæk. TOLNE: Dal. RÅBJERG: Råbjerg by. HJØRRING SANKT
HANS: Krustrup. JERSLEV: Svennum. HVORUP: Uttrup.
2
G 8 Knivholt i Flade sogn.
FLADE: Fladberg, Birkebakken, Apholmen, Knivholt, Torndal, Røntved, Trondrup, Dal, St. Stenhaven,
Stendet, Koldenå, Damsgård, Købstrup, Tøstenborg, Davidsled, Sauggård, Bøjen, Båder, Østerby.
FLADSTRAND: Fladstrand by. GERUM: V. Rør, Boel, Boel Mølle, Lobeshøj. ÅSTED: Åsted by, Åsted
Mølle, Meiling, Tørrildhaven, Bekmånd, Lindet, Krog, Gjedsig, Mosen, Ravnholt, Ravnholt Mølle,
Eskershøjen, Guldbækskjær, Frakholt, Lønget, Hald, Skavtved, N. Stenhaven. SKÆRUM: Skærum by, Ø.
Skærum. HØRMESTED: Grimshauge. TORSLEV: Højen.
G Lengsholm i Lendum sogn.
LENDUM: Lendum by, Lendum Bro, St. Albæk, Stormosen, Gaden, Troldborg, L. Mosen, Bollejerne,
Krasdalerne, Huuelt Grysborg, Useltoft, Diget, Rødkær, Rammelhøj, Ultsig, UltsigHus, Norge, Kåbersbro,
Kammer, Ø. Stenheden, V. Stenheden, Trøkimellem, Ø. Stuben, Huiborg, Huiborg Hus, St. og L. Bonden,
Lendumbunke, Meden, Kjærsgård, Hedeleddet, Fælled, Veien, Kåbersmark, Kusisgård, Kringelmose, Ø. og
V. Milbak, Ø. Milbakhus, Kassum, Kukkerhuset, Grimhøjen, Maursholt, Svampen, Bredmose, Topholt,
Mikkelstrup, Hvidet, Damsgård, N. og S. Foldsted, Stokbro, Heden, Lillebakken, Brødeledet, Hengborg,
Rålund, Bakken, Ringsholt, Stidsholt, Fuglsang. TORSLEV: Skjellet, Hjortmose, Hjortholm, Hjortholmhus,
Revmose, Stidsholt, Langholt, St. og L. Krogen, Knabshauge, Fladbirk, Vangkjær, Vange, Leddet, Fælled,
Trindkjær, Langodde, Torndal, Tippenborg. GERUM: Fuglsang. SKÆRUM: Stokholm, Albæk.
G 9 Lerbæk i Elling sogn.
ELLING: Sortkjær, Bratten, Klitten, Bundervadet, Holmene, Napstjert, Lomanshauge, Heden, Skoven.
TOLNE: Kraghede, Katsig, Dvergetved, Boesholt, Pinkrogen, Tranget, Vadet, Holmen, Bremsholtet,
Skårupmølle, Snerpen, Mølleheden. ÅSTED: Reberholt, Ø. og V. Nistrup, Fuglsang Mølle, Meiling, Kvissel,
Grønlund, Nørvasen. SKÆRUM: Spendelund, Sludstrup, Skudsig. RÅBJERG: Klitlund, Jenned, Knasborg,
Ålbæk. TÅRS: Fælden.
G 10 Skårupgård i Tolne sogn.
TOLNE: Tolne by, Lerberghus, Skårupgård.
G 11 Stensbæk i Bindslev sogn.
BINDSLEV: Bindslev, N. og S. Bindslev, Heilselbæk, Bjerregård, Lykkegård, V. Tronsmark, Barkholt,
Hedegård, Østergård, Årskoven. RÅBJERG: Kyllesbæk, Ålbæk. SKAGEN: Karred. MOSBJERG: Vogn,
Vogn Søndergård, Abildholt. MYGDAL: Kaultved, Røde Mølle, Knaure.
C 54 Åsted Præstegods.
ÅSTED: N. Grønlund. SKÆRUM: Skærum, Skærum Annexgård.
C 55 A Flade Præstegods
GERUM: Gerum.
3
C 57 A Hjørring Kaldskapellans Gods.
ÅSTED: Faurholt.
2. VENNEBJERG HERRED.
G 12 Asdal i Asdal sogn.
ASDAL: Asdal, Slørborg Rimmen, Mosen, Heden, Nørre Kyvel, Graverholt. HORNE:Terp, Højrup.
RÅBJERG: Kyllesbæk, Klitlund, Gårdbohede, Sovkrog. TORNBY: Tornby. VIDSTRUP: Tofte. BJERGBY:
Hverrekær. UGGERBY: Uggerby, Tolstrup. ALBÆK: Faldt. HELLUM: Krogshauge. VRENSTED: Åsendrup.
G 13 Baggesvogn i Sindal sogn.
SINDAL: Sindal, Øster Sindal, Sindal Lund, Sindal Skov, Sindal Nørgård, Sindal Gade, Sommerdal,
Bradsholt, Lille Bradsholt, Skjelstrup, Nymark, Slotved, Ulstedbo, Gildkrog, Bolleholt, Skoven, Røgelhus,
Baggesvogn, Baggesvogn Mølle, Ledet, Tværkær, Heden, Stokholm, Veiberg, Langheden, Ordmose,
Stokdal, Tågholt, Lille Tveden, Nymark, Bidfra, Fortuna, Tommelbak, Menholt, Rævbak,Tronsig. Lilholt.
ASTRUP: Store og Lille Ryd, Bjørnsbølle, Sandager, Sparrevogn, Risberg, Borrisholt, Bakken. TÅRS:
Klarup, Engene. MYGDAL: Lilleholt. UGGERBY: Stabæk. RUBJERG: Rubjerg. HJØRRING SANKT OLAI:
Vellinghøj,
Gårestrup.
SKALLERUP:
Skallerup
Klit.
VIDSTRUP:
Vidstrup.
HORNE:
Ørnhøj.
NØRRESUNDBY: Uttrup, Uttrup Nørgård. - Tyssig og Hellede.
G 14 Bøgsted i Astrup sogn.
ASTRUP: Grimshauge, Vadet, Højen, Skoven, Hvims, Torne, Hving, Solberg, Skovbo, Voldbakhus,
Skjerping, Hvinge, Mølskov. ASTRUP: Astrup, Klastrup. HJØRRING SANKT OLAI: Skibsby, Højene.
HJØRRING SANKT HANS: Krustrup. RUBJERG: Rubjerg, Ulstrup. LYNGBY: Lyngby. TORSLEV: Nørkjær,
Tryed, Ålborg, Klattrup.
G 15 Fuglsig i Hjørring Sankt Olai sogn.
SANKT OLAI: Brønderup, Skibsby, Hvashøj, Højen, Hesthaugen, Ilebro, Amdal i Ilebro, Ulstrup, Vellinghøj,
Nørre Bro. HJØRRING SANKT HANS: Gjurup, Lund. JELSTRUP: Jelstrup, Gjølstrup. SKALLERUP:
Nørum, Knold, Villes Mølle, Søndelev, Sdr. Mølle. RUBJERG: Rubjerg. MÅRUP: Lønstrup. TORNBY: Nr.
Tornby. VIDSTRUP: Vidstrup. HARRESLEV: Harreslev. RAKKEBY: Rakkeby. VENNEBJERG: N.Harreslev,
Låge, Dal. HØRBY: Skovsende, Trankjær. TOLSTRUP: Tømmerby. STENUM: Stenum. RÅBJERG:
Laskovad, Ålbæk. UGILT: Lørslev. TÅRS: Tårs, Heiselholt, Birket. JERSLEV: Sterup, Løth i Sterup,
Ulmosen. VRÅ: Sdr.Vrå. SERRESLEV: Serreslev. HÆSTRUP: Hæstrup. VUST: Vust. HELTBORG:
Ginnerup.
G 16 Kærsgård i Tornby sogn.
TORNBY: Nørre og Sønder Tornby, Kjøbsted, Revskjær, Kjærsgård, Kjærsgård Mølle. VIDSTRUP: Vidstrup,
Dalsgård. HJØRRING SANKT OLAI: Gårestrup, Vindstrup, Vindstrup Gård, Vindstrup Hedehus. HJØRRING
SANKT HANS: Krustrup. SKALLERUP: Størup, Klitten.
4
G 11A Linderumgård i Ugilt sogn.
UGILT: Over og Neder Ugilt, Halvodde, Sindholt, Mølskov, Sigtenborg Linderum, Linderum Mølle, Dalsager,
Rountved, Gilleladen, Romholt, Vormstrup, Kraghede, Boholt, Horsevad, Melbæk, Smørkrog, Burskov og
Lille Burskov, Stensodde, Øster og Vester Aistrup, Nørre og Sønder Tang, Skoven, Galtoft, Lilheden.
SINDAL: Fjeldsted, Vagthuset, Grøndal, Nybro, Faurholt. TÅRS: Tårs, Bedelund, Stendal. Hjortheden,
Hønstrup, Krogsholt, Rugholm, Lille Rugholm, Parholt, Barholtsdal, Hovedbåren, Kragvad. HJØRRING
SANKT OLAI: Vellinghøj, Gårestrup. TORNBY: Nørre Tornby, Nastgård. VENNEBJERG: Nr.Harreslev.
TOLNE: Dvergetved. GERUM: Hulsig. FLADE: Vangsgård, Middag, Rødkjær.
G 17 Odden i Mygdal sogn.
MYGDAL: Taxehede, Mygdal, Varbrohus, Degneboliget, Skovmose, Kobberholt, Krogholt, Retholt,
Knurborg, Skarndal, Højtved. BJERGBY: Ørnbøl, Nørhede, Sønderhede, Bjergby, Saxtrup. HJØRRING:
Bidstrup. TORNBY: Tornby.
G 19 Villerup i Skallerup sogn.
SKALLERUP: Nørlev, Nørum, Kringelhuset, Søndelev. VENNEBJERG: Vennebjerg, Lophauge, Stade,
NørreHarreslev, Hvidevold, Overklit. JELSTRUP: Hundelev, Gjølstrup. TORNBY: Neistgård. ASDAL:
Rynken. HORNE: Horne Mølle, Terp, Højrup. RUBJERG: Alstrup Mark. MÅRUP: Lønstrup, Vilstrup.
HARRESLEV: Harreslev. SINDAL: Sindal Hede. HJØRRING SANKT OLAI: Gårestrup, Højene, Vellinghøj,
Skibsby. HJØRRING SANKT HANS: Gjurup, Bagterp, Ø. Høngård, Lund, Vanggårds Mark, Haven.
ASTRUP: Grimshauge, Bøgsted, Astrup, Højene. UGILT: Overtang, Holmen, Berghuset. BJERGBY:
Saxtrup, Bjergby, Snevre. MYGDAL: Mygdal, Skarndal, Skeen Mølle. UGGERBY: Østenåen. BINDSLEV:
Sandager. INGSTRUP: Brødslev. VESTER HJERMETSLEV: V. Hjermetslev. STENUM: Stenum. VRÅ:
Sønder Vrå.
G 20 Åstrup (og Overklit) i Hjørring Sankt Hans sogn.
SANKT HANS: Høngård, Bagterp, Åstrup, Jungstrup, Gjurup. HJØRRING SANKT OLAI: Sønder Tirup.
RUBJERG: Rubjerg, Ulstrup, Alstrup. MÅRUP: Lønstrup. SKALLERUP: Søndelev, Nørum. VENNEBJERG:
Vennebjerg, Overklit, NørreHarreslev, Løgtegård, Stade, Låge, Dal. JELSTRUP: Hundelev. TORNBY:
Tornby. HARRESLEV: Mølbakken, Øster Hedegård. TÅRS: Tårs. SERRESLEV: Underåre. SULSTED:
Sulsted.
C 57 A2 Hjørring Pastorats og Kapellanis Gods.
SKALLERUP: Klitten. HJØRRING SANKT HANS: Lille Lundergård. VIDSTRUP: Vidstrup. RUBJERG:
Rubjerg, Sortfeldt, Ulstrup.
C 649 Ålborg Hospital.
MÅRUP: Lønstrup. TORNBY: Tornby, Storgård, Neistgård.
HENVISNING:
Rubjerg sogn: Se også Høstemark i Fleskum herred.
5
3. DRONNINGLUND HERRED.
G 21 Dronninglund og Dronninggård i Dronninglund sogn.
DRONNINGLUND: Ørsø, Stagstrup, Ørsøled, Skrædergård i Ørsø, Hulen, Bur, Hjallerup, Redet, Tolstrup,
Lille Glindvad, Kyllingborg, Kibsgård, Kjæret, St. og Ll. Langhede, Skjellet, Dalen, Dal, Lyngmose, Rosenby,
Tybodalen, Gjerå, Try, Try Hede, Aså, Aså Mølle, Bolle, Slottet ved Bolle, Bollehede, Sørå, Sørå Hede, Sørå
Mark, Snedkerhuset, Dorfsgade, Dorfsmølle Østerdorf, Bøgsted i Dorf, Krogen, Ravnholt, Byrvang,
Dronninglund, Ståltveden, Fladkjær, Kausholt, Møgelmose, Sidelåsen, St. og Ll. Rævdal, St. og Ll. Fælled,
St. og Ll. Kjærsgård, St. Bjørnlund, Ll. Bleisborg, Damsgård, Gl. Dal, Suddergård, Hedegård, Hønborg,
Storskoven, Milholt, L. Trindtved, Milholtsvad, Milholtsgård, Østerled, Thorup, Thorup Søndergård, Lagtved,
Knirren, Skrydsholt, Kokkenborg, Kjeldbak, Kustrupholt, Giverholt, Mørkholt, Torsvadhede, Ulfsgård,
Ringstedbrønd, Tvedergårdsled, Sandhuset, Strædet.
G 22 Dybvad og Knudseje i Skæve sogn.
SKÆVE: Ravnsholt, Smågårde, Mølhakken, Langholt, Tuen, Ålgårdsodde, Stagsted, Krogsdam,
Skovhusene, Båse, Ovnstrup, Mølholtet, St. og Ll. Spånheden, Bolleshøj, Mosen, Nødbak, Tuebakken,
Knudseje, Barkholt, Rugholm, Krattet, Årkeledet, St. og Ll. Brønden, Hammerværksted, Eggerværksted,
Hugdrup, St. og Ll. Neisom, Tøsbæk, Råholt, Fladkjær, Mølle, Byrdal, Hytten, Bondgård, Sellebakken,
Krathuset, Holtet, Toppehuset, Broen, Skjæve, Vitten, Vrængmose, Mølhaven, Kjærsgård, Føltvedhus,
Skæveled, Degneboligen, Stensholt, Smorren. HELLUM: Hellum, Stoksted, Merkmose, Ledet, Diget,
Vestergård. HELLEVAD: Kirkeskoven, Fælden, Skindberg, Oddingen, Allerup, Allerup Torp, Mosen, Føltved,
St. Halskov, Stenbakhus, Strækningen, Paihede, Skjeloddingen, Allerupled, Lyngrod. ALBÆK: Lyngså.
VOER: Idskov, Dammen, Bunkene, Vor, Rykind, Hald, Vinkeldak. HØRBY: Rosenhaven. TORSLEV:
Donskov, Ll. Østergård i Try, Galstrup, Bødkerhuset, Bakken, Elsthave, St. Fiembe, Krogsdam.
G 23 Haven i Hørby sogn.
HØRBY: Vester Hørby, Bastkjær, Bastkjær Mølle, Ø. og V. Estrup, Klemmen, Bækken, Kur, Bredmose,
Svangen og Ll. Svangen, Skoven, Skovhuset, Snedkergården, N. og S. Ropperheden, Kvisthuset, Tofte,
Bakken, Fimb og Ll. Fimb, Sigen, Mølgård, Refbakken, Kjæret, Faurholt, Ll. Skjærping, Broens Mølle,
Vesterkjær, Huset. ALBÆK: Albæk Skovhus, N. Fæbroen, Sørå. VOER: Agersted. TORSLEV: Ll. Tamstrup,
Tingbakken, Klattrup. UNDERSTED: Hestvang. HELLEVAD: Allerup. VENNEBJERG: Vennebjerg.
VOLSTRUP: Bunkhule.
G 24 Hejselt i Torslev sogn.
TORSLEV: Torslev, Nalden, Ørslev, Try, Trydiget, Rasbakken i Try, Heiselt, Gryd, Bjerget, Vrå. HØRBY:
Follerbakken, Gjerndrup, Skovsende, Boelet.
6
G 25 Hørbylund i Hørby sogn.
HØRBY: Hørby, Hørbylund, Hørby Mølle, Nyholm, Busken, Ørvad, Tunghuset, Båren, Bødkerhuset,
Gundestrup, Ø. og V. Sveje, Kåsager, Loesen, Piggerhuset, Hørbylund Skov, Mellersveje, Kraghede, Mosen.
TORSLEV: Vrå. KARUP: Karup, Stendal, Stisborg, Rølborg, Mellerbølle, Tveden, Nørbak, Kirkhuset,
Bakken, Kokkenborg, Floholt, Haele, Ledet, Smidien, Ø. og V. Smidien, Tykkenet, Kjæret, Fladholt, Odden,
Ø. Bolle. UNDERSTED: Kis og Damsgård i Understed, Skiftved. GERUM: Guddal, Hedegård, Kirkevadet,
Rævdal, Hillenslev, Giedgård. ÅSTED: St. Buje, Overskoven. SÆBY: Sæby.
G 26 Clausholm i Hellevad sogn.
HELLEVAD: Hellevad, Bastrupdal, Allerup, Lem, Kirkeskov, Halskov, Ll. og St. Landvad, Trøderup.
G 27 Kølskegård i Hallund sogn.
HALLUND: Hallund, Hollensted, Hebbelstrup, Krogen, Østenkjær, Ledet, Smidgård, Nørlunden, Klemgård,
Lunden i Hollensted, Klokkerholms Mølle, Vestermarken. HAMMER: Vodskov, Rødsighuset. HELLEVAD:
Hellevad, Krabdrup, Kvindvad, JERSLEV: Jerslev, Sørheden, Mølholm.
G 28 Ormholt i Torslev sogn.
TORSLEV: Vrågård, Vester Søholt, Fjeldgård, Stenskrog.
G 29 Nørre Ravnstrup i Ørum.
ØRUM: Ørum, Ørum Tved, Bjørnholm, Ll. Bjørnholm, N. og S. Ravnstrup, Melbrøndgård, Ågård, Brunvang,
Brunvang Hus, Trinberg, Dalsgård, Østergård, Battrup, Diget.
G 30 Sæbygård-Stenshede (Ottestrup) i Volstrup sogn.
VOLSTRUP: Volstrup, Enghuset, Øxenhede, Solsbæk, Stidsholt, Kragelund, Toftelund, Ugerholt, Løgtved,
Langtved, Sæbygårds Mølle, Heden, Dyrheden, Krætterup, Ryllen, Skjølstrup, Memhave, Grønheden,
Folhauge, Birkemose, Rydsholt Gadengård, Knæverhede, Agerledet, Ørtoft, Rønholt, Toftlund, Krafted,
Holtet Stenshede, Tamholt, Lundergård, Vandkjær, Øxenvadet, Hytten, Ugerhuset, Skovsgård, Ørheden,
Kielstrup, Gråerhus, Hybholt, Baunsgård, Skjøthuset, Årkesløs, Fuglsang, Bakhus. HØRBY: Bastkjær,
Fælget, Gjeldersholt, Volden, Slyngborg, Løvtved. UNDERSTED: Rugtved, Gadholt, Plettesholt, Vangen,
Tvær- kjær, Kvessel, Dal, Stensig Krattet, Sulbæk, Freden, Jegenshus, Sandborghus.
7
G 31 Voergård-Rugtved i Vor sogn.
VOER: Voer, Skjellet, Tabroen, Agersted, Gårsholt, Bondhagen, Dyssevad Kjæret, Vesterskov, Lem,
Høssen, Gabet, Smalbro, Togårde, Vandsted, Bækken, Vorgård, Trangeledet, Bøgeskovhale,
Svallerbakken, Flauenskjold, Rosen, Lillien, Mosen, Ravnholt, Lunderhede, Strudsholm, Hvidkilde, Enodden,
Kniben, Svinhauge, Vestergård, Øster Gårsholt, L. Fiemtrang, Overgård, Ensted, Bjeldbakken, Betteby,
Gyden, Kold i Sønderkjæret, Sdr. og Mellemstore, St. Tranget, Eendel, Tobroen, Korren, Knuren, Brunvang,
Mølkær, Skovmølle, Østerbroen, Åbolet, Sølvkjær. ALBÆK: Albæk, Skrogsmose, Vorså, Donsted,
Fæbroen, N. Strengsholt, Pilværn, Skrå, Rugtved, Kjærskov, Holbæk, Holbæk Mølle, Sørå, Eendel, Nybro,
Stolsholt, Faldt, Knøsene, Sanden, Feiborg, Klemmenshauge, Tveden, Mølholtet, Teglbakken, Dammen,
Hausig, Bjergene, S. og N. Klit, Rom, Kringelhede, Krogen, Hytten, Porsmose, Præstbro, Hvol, Faurholt,
Nørskov, Ledet, Bexhede, Skoven, Korre i Lyngså, Albækgård, Højene, Schiøe, Heden, Mellergårsholt,
Slettingen, Holdensgård, Siverslet, Skarpholt, Krogsmark. SKÆVE: Aunkjødtslund og Aunkjødtslund Mølle,
Lunden, Foldsted.
C 73 Albæk - Voer Præstegods.
VOER: Frismose (l800).
C 71 Torslev - Lendum Præstegods.
LENDUM: Lendum.
C 649 Ålborg Hospital.
HELLEVAD: Svenstrupdal.
4. BØRGLUM HERRED
G 32 Ås i Tårs sogn.
TÅRS: Tårs, Skovhusene, Houstrup, Terpet, Svenstrup, Klarup, Krogen, Skrold. JERSLEV: Alstrup, Løth,
Brødholt, Sterup, Svennum, Klammerbakken, Kirkholt. ALSTRUP: Alstrup. STENUM: Stenum.
SERRESLEV: Serreslev. VRÅ: Vrå. INGSTRUP: Brødslev. VREJLEV: Bastholm, Bastholm Mølle.
G 33 Boller i Tårs sogn.
TÅRS: Tårs, Tranget, Stamhuset, Lindholt, Orangelund, Hedegård, Brødeled, Stagsted, Volsdam i Graum,
Hatholt, Boller, Boller Mølle. JERSLEV: Jerslev, Barsebæk, Sterup, Klæstrup, Højris, Myrlund, Langthjem.
TORSLEV: Skavange, Vangterp, Vrå. VREJLEV: Hjelmskjær, Lendestved. VRÅ: Stenvad. SERRESLEV:
Kalum. HØRBY: Hørslemark.
G 34 Burholt i Øster Brønderslev sogn.
ØSTER BRØNDERSLEV: Øster Brønderslev, Hvilshøj, V. Gjerndrup, Kraghede. HALLUND: V. Hebbelstrup,
Ø. og V. Hoelhøj. HELLUM: Holmgård. VESTER BRØNDERSLEV: Vester Brønderslev.
8
G 35 Børglumkloster i Børglum sogn.
BØRGLUM: Børglum, Børglumkloster, Børglum Mølle, Skjøttrup, Vittrup, Vittrup Østergård, Stenberg,
Stenberggård, Frøkær, Kandstrup, Hjortnæs Fristrup, N. Bisgård i Bisgård, Mariegård, Damsgård i Fristrup,
Hedehuset, Vanggård. VEJBY: Vejby, Løth, Vangen, Kirkholm, Dalmark. LYNGBY: Lyngby Torp, Hoven.
JELSTRUP: Gjølstrup. TÅRS: Krabdrup, Feiersholt. UGILT: Kringelborn, Stadshede, O. og N. Skaiberg,
Hornberg, Skovhuset, Snapholt, Kolborn. RUBJERG: Rubjerg, Ulstrup. MÅRUP: Lønstrup. HELLUM:
Munkholt, Langtved. HELLEVAD: Korslundgård. ØRUM: V. Kraghede, Skarvad. VESTER BRØNDERSLEV:
Hedegård. JERSLEV: Torstendal og Hathuset i Jerslev. SALTUM: Saltum, N. og S. Saltum , Stride, Bonken,
Bakken, Østrup. HUNE: Hune, Torp, Farup, Rønnelin, Kirkhusene. TOLSTRUP: Knappeshauge, Linnerup,
Knappeshus, Tårup. STENUM: Stenum, Vanggård, Kokholm. SERRESLEV: Ulhøj. VRENSTED: Vrensted,
Åsendrup, Rodgården i Åsedrup, Bakken, Lilbakken, Sundsted, Bundgård, Eilersgård, Søndermark, Vanggård, Munkebo, Truslegård. TISE: Tise, Krogsgård, Haugård. VESTER HJERMESLEV: Vester Hjermeslev.
INGSTRUP: Ingstrup. HAVERSLEV: Holmsøgård, Tanderup. JETSMARK: Hedegård, Kvorup, Hønsholm,
Sønderby, Purkær, Stien, Kjærgård, Pilgård. ØSTER HORNUM: Ø. Hornum, Hæsum, Volstrup. FERSLEV:
Nøtten. HARRESLEV: Kirkholm.
G 36 og G 38 Hammelmose i Tise og Hjermeslevgård i Tolstrup sogn.
TISE: Manna, Filholm, Stavad, Hammelmose, Hammelmose Mølle, Oddingen i Manna, Hellede, Mølgrøften,
Stadsvold, Kjæret. TOLSTRUP: Ø. Teilsted, Ø. Hjermeslev, Tømmerby, Hjermeslevgård, Hjermeslevgård
Mølle, Vibsig, Meilsted, V. og Ø. Meilsted, Gundersmølle, Oddergårdsmølle. STENUM: Bækgård. VESTER
HJERMESLEV: V. Hjermeslev. INGSTRUP: Ingstrup, Brødslev. ALSTRUP: Alstrup. SALTUM: Saltum, S.
Saltum, Bunken, Østrup, Fårup, Langbæk, Eiersted. EM: Em, Em Hede, Vollerup. SERRESLEV: Serreslev,
Underåre, Ulhøj. VESTER BRØNDERSLEV: Vester Brønderslev, Kornum, Præstegård, Thorsmark, Hellede,
Agdrup, V. Brønderslev Hede. ØSTER BRØNDERSLEV: Ø. Brønderslev. JERSLEV: Dårbakken, Vantmose,
Falden, Paihede, V. Paihede, Milbak, Oustrup, Oustrup Hus, Oustrup Mølle, Træholt, Hathuset. SKÆVE: St.
Neisum, St. Neisum Skovhus.
G 37 Haurholm i Vrejlev sogn.
VREJLEV: Gunderup, Haurholm.
G 40 Hvidstedgård i Tårs sogn.
TÅRS: Tårs, Haugen, Hvidsted, Borup, Stenbroen, Heden, og V. Heden, Houstrup, Hvidstedgård,
Heiselbakken, Haven, Ø. og V. Kragerup, Tykskov. UGILT: Lørslev, Mølgård. ØSTER BRØNDERSLEV: Ø.
Brønderslev, Damsgår. SERRESLEV: Holtet. VRENSTED: Vrensted, Bækgård, Holmen. TOLSTRUP:
Holtet, Linderup, Mølgård.
G 39 Hvilshøjgård i Ø. Brønderslev sogn.
ØSTER BRØNDERSLEV: Ø. Brønderslev, Hvilshøj, UGILT: Krathuset, Peiterhuset.
9
G 42 Kornumgård i Vester Brønderslev sogn.
VESTER BRØNDERSLEV: V. Brønderslev, Rostok, Kjæret, V. og Ø. Kjær, Skorstengård, Heden. ØSTER
BRØNDERSLEV: Ø. Brønderslev, Stubdrup. JERSLEV: Svarrebakken, Rompen, Bondesholt. SERRESLEV:
Hjelmsted. SALTUM: Tårup.
Vester Mellerup i Jerslev sogn.
JERSLEV: Mellerup, Sterup, Løth, Svennum, Flyberg, Jerslev.
G 43 Nibstrup i Vester Brønderslev sogn.
VESTER BRØNDERSLEV: Vester Brønderslev, Vrangdrup, Spetten, Grindsted, Bøgen Skabet, V. Hedegård, Hedegårdshus, Vasen, Østergård, Nipstrup, Vrangsbæk, Agersig. ØSTER BRØNDERSLEV: Ø.
Brønderslev, Røgbolet, Ledet, Linderup, Skabensgård, Stubdrup. JERSLEV: Jerslev, Klæstrup, Milbakken,
Bondesholt, Hummelhede, Hveisen, Fårbro og Rompen i Klæstrup, Sterup, Hausager, Løth, Langthjem,
Ø. Mellerup, Flyberg, Svarrebakken, Ålstrup, V. Sterup Mølle. SERRESLEV: Vesterå. TOLSTRUP:
Tømmerby. VRENSTED: Vrensted. HALLUND: Hallund, Hollensted.
G 44 Rønnovsholm i Vrejlev sogn.
VREJLEV: Guldager, V. og Ø. Dammen, Høgsted, Gunderup, Gunderup Vestergård, Rerup, Sønderbro,
Grynderup, Lie, N. og S. Lie, Harken, Nørtjæret, Heden, Greshede, Rønnovsholm, Vrejlevkloster, Krogholm.
HÆSTRUP: Hæstrup, Hæstrup Mølle, Rødsig, Pælen, Oddingen. JELSTRUP: Gjølstrup. SKALLERUP:
Nørum. RAKKEBY: Rakkeby. FURREBY: Furreby, Furreby Mølle, Løkken, Kringelen. VRÅ: S. Vrå, Borup,
Bombæk i Borup, Bundgård. SERRESLEV: L. Nygård, Ulhøj. VRENSTED: Åsendrup.
G 45 Sejlstrup i Sejlstrup sogn.
SEJLSTRUP: Sejlstrup, Sejlstrup Mølle, Smidstrup, Smidstrup Huse, Stagsted. RAKKEBY: Rakkeby,
Snarup, Bådsgård. JELSTRUP: Jelstrup, Jelstrup Præstegård, Hundelev, Gjølstrup. LYNGBY: Lyngby.
TÅRS: Tårs, Klarup. HJØRRING SANKT OLAI: Vellinghøj. RUBJERG: Rubjerg. MÅRUP: Vidstrup. VRÅ: N.
og S. Vrå, Vrå Lund, Borup. EM: Em, Vollerup. SERRESLEV: Serreslev, Kalum, Underåre, Vesterå, Åsiger.
JERSLEV: Klæstrup. HJØRRING: Hjørring. TISE: Tise.
G 46 Vrejlevkloster i Vrejlev sogn.
VREJLEV: Vrejlev Mølle, Vrejlev Kloster, Høgsted, Gunderup, Fuglsang, Tollestrup, Årup, Skovbakken, Plet,
St. og Ø. Plet, Grønnerup, Foldberg i Grønnerup, Rønneberg, Mønderup, Poulstrup, Åbenterp, Hjelmskjær,
Krogholm, Lie, N. og S. Lie, Saxager, Guldager, Lund. VRÅ: N. og S. Vrå, Stenvad. EM: Em. SERRESLEV:
Serreslev, Ulhøj, Bakken, Sdr. og Mellerhaven, Lille Smersted, Lille Nygård, Stenstubak, Hjelmsted,
Underåre, Skarnager. VESTER BRØNDERSLEV: V. Brønderslev. JERSLEV: Jerslev, Krakou, Pølen, Holtet,
Klæstrup, Lunken. TÅRS: Terpet. RAKKEBY: Rakkeby. HELLUM: Hellum Lund, Føiting, Pilegård Mølle,
Nokkeberg.
C 78 B Børglum-Furreby-Vejby Præstegods.
VEJBY: Vejby, Løth, Vangen.
10
C 81 Tolstrup-Stenum Præstegods.
TOLSTRUP: Tolstrup, Kjærsgård.
C 649 Ålborg Hospital.
VESTER BRØNDERSLEV: Vester Brønderslev. JERSLEV: Ø. Mellerup. VRENSTED: Vrensted.
SERRESLEV: Serreslev, Underåre.
5. HVETBO HERRED.
G 47 Birkumgård på Gøl.
GØL: Gøl.
G 48 Kettrupgård i Ingstrup.
INGSTRUP: Ingstrup, Sdr. Kjettrup, Rolighed, Trudslev, Skjulsmark, Grønhøj, Hougård i Brødslev, Ø. Borup,
Kringel. JETSMARK: Tvilstedgård, Hønsmark, FURREBY: Furreby.
G 49 Lundergård i Jetsmark.
JETSMARK: Jetsmark, St. og L. Pandrup, Kås, Purkjær, Bræmmen, Hønsholm, Fruensgård, Kalsensgård,
Mosehusene, Lundbak, Skadbak, Klarborg, Ø. og V. Bleggrav, Kvorup, Lundergård, Skive, Skivehus,
Bisgård, Sønderby, Bundgård, Brohuset, Holmsgård, Kongsbak, Lise, Lisehusene, Mosehul, Meilholm,
Klostergård, Skjødsholm. SALTUM: Saltum, Sdr. Saltum, Drustrup, Østrup, Fårup, Rendbæk, Bonken.
HUNE: Hune, Blokhus, Kirkehusene, Dommerborg, Rønnelien, Hvorregård, Rødhus, Hune Torp, Sten, Nøg,
S. Brogård, Ribergård, Krattet, Ulholm, Pirup, Pirup Hverre, Højen, TRANUM: Bratberg. VESTER
HJERMESLEV: Stride.
G 50 Rævkærgård i Åby.
Se Birkelse i Kær Herred.
C 86 A Ingstrup-Vester Hjermeslev-Alstrup Præstegods.
HJERMESLEV: Hjermeslev. ALSTRUP: Alstrup.
C 649 Ålborg Hospital.
HUNE: Hune, Hune Hvarret, Pirupkrat, Sønderbrogård, Høgsted, Fergen, Voldsted. INGSTRUP: Rolighed.
VESTER HJERMESLEV: V. Hjermeslev, Holmgård. SALTUM: N. og Sdr. Saltum, Torpet, Dalen.
JETSMARK: Pandrup, Purkjær, Kvorup.
11
6. ØSTER HAN HERRED.
G 53 Bratskov i Brovst sogn.
BROVST: Bratskov, Podehuset, N. og S. Øxe, Røgel, Esbæk, Brohuset, Jegerum, Langeslund,
Langelundshuse, Boelsgården. ØSTER SVENSTRUP: Ø. Svenstrup, Nesgård, Janum, N. Skovsgård.
LERUP: Møgelvold, Telling. TRANUM: Tranum, Bratberg ved Bækken, Jarmsted, Klithuse, Eistrup,
Underline, Krogen. HAVERSLEV: Haverslev, Bonderup. BEJSTRUP: Holme, Holme gård. AGGERSBORG:
Aggersborg, Ullerup. HJORTDAL: Hjortels, V. Svenstrup. TISE: Tise. TORSLEV: Lindholm, Attrup.
SALTUM: Fårup. INGSTRUP: Brødslev. ALSTRUP: Alstrup. KOLLERUP: Kollerup, Brøndum, Hingelberg,
Fjerritslev. SKRÆM: Skræm. KETTRUP: Øslev. GØTTRUP: Gøttrup. TORUP: Thorup, Thorup Holme.
KLIM: Klim. TØMMERBY: Kjærup. LILD: Kjæret, Nørklit, Vabisgård, Lund og Hanist i Lund.
G 54 Kokkedal i Torslev sogn.
TORSLEV: Kokkedal, Kokkedal Mølle, Attrup, Flegum, Årup, Alsberg, Haugen. HAVERSLEV: Haverslev,
Lørsted(Mølle), Holmsø. BEJSTRUP: Bejstrup, Mandstrup, LERUP: Lerup, Mellemmølle, Mølgård.
TRANUM: Klithuse, Snever. HJORTDAL: V. Svenstrup. AGGERSBORG: Thårup, Ullerup. KETTRUP:
Øslev. ØSLØS: Øsløs. VESLØS:Vesløs. TØMMERBY: Tømmerby, L.Vabisgård. VESTER TORUP: Thorup.
VUST: Vust.
G 55 Oksholm i Øland sogn.
ØLAND: Østerby, Vesterby, Knudergård, Hvolgård, L. Hvolgård, Møllen, Oksholm, Oksholm Mølle, Boen.
BROVST: Øxe, S. Øxe, Søndermølle. ØSTER SVENSTRUP: Ø. Svenstrup, Janum, Janum Hauge,
Neesgård. HAVERSLEV: Haverslev, Holmsø, Lørsted. BEJSTRUP: Bejstrup. LERUP: Møgelvold, Telling,
Pårup. TRANUM: Klithuse, Eistrup, Højen. KETTRUP: Stubsgård. GØTTRUP: Gøttrup Sdr. Holm. KLIM:
Klitgård. VUST: Vust, Haugen, S. Haugen. KOLLERUP: Kollerup, Hingelberg, Aldrup. LILD: Lund. NIBE:
Nibe. NØRHOLM: Klitgård. ROLD: Rold.
G 51 Ålegård i Skræm sogn.
SKRÆM: Skræm, ved Tinget, Horslev. KOLLERUP: Kollerup, Hingelberg, Pedersbæk, Tinghuset.
HJORTDAL: Hjortels. LERUP: Pårup, Telling. TRANUM: Tranum, Jarmsted, Eistrup, Bratberg, Bratberg
Krog, Klithus. ØSTER SVENSTRUP: Ø. Svenstrup. HAVERSLEV: Haverslev, Lørsted, Holmsø, Bonderup,
Borregård, Tandrup. BEJSTRUP: Bejstrup, Sønderstrup, Mandstrup. VESTER TORUP: V. Thorup Strand.
KLIM: Klim, Terp. VUST: Vust, Sønderhaven. KETTRUP: Kjettrup, Trustrup, Øslev, Stubsgård. GØTTRUP:
Gøttrup, Gøttrup Rimmen. HJAREMÅL: L. Oddersbøl. ROLD: Rold.
C 94 A Aggersborg Præstegods.
AGGERSBORG: Aggersborg.
C 91 A Brovst-Øster Svenstrup Præstegods.
ØSTER SVENSTRUP: Ø. Svenstrup.
12
C 93 A Haverslev-Bejstrup Præstegods.
HAVERSLEV: Haverslev, Haverslev Mølle, Lørsted, Bonderup, Holmsø. BEJSTRUP: Bejstrup.
C 90 Lerup-Tranum Præstegods.
LERUP: Lerup, Underline.
C 95 Øland Præstegods.
ØLAND: Øland.
HENVISNINGER:
Mandstrup: Se Lundbæk i Hornum herred.
Bratberg: Se Restrup i Hornum herred.
7. VESTER HAN HERRED.
G 57 Nørgård i Vester Thorup sogn.
VESTER TORUP: N. Thorup. KOLLERUP: Andrup.
G 58 Slettegård i Hjortdal sogn.
HJORTDAL: Slet, S. Slet, Slet Mølle, Slet Strand, Sanden, Sanden Klit, V. Svendstrup, Under Bakken,
Præstbjerg, Heden.
G 59 Vesløsgård i Vesløs sogn.
VESLØS: Vesløs, Odgård, ØSLØS: Øsløs, Hjortsholms Mølle. ARUP: N. og S. Arup. TØMMERBY:
Tømmerby, Lynge, Højstrup, Frøstrup, Fuglsang, Langvad. LILD: Lund, Bjerget, Nørklit, Kjæret, Glæde.
VESTER TORUP: V. Thorup, Ullerup. KLIM: Klim. AGGERSBORG: Ullerup.
G 61 Kr. Kristensen Klims Gods i Vester Thorup.
VESTER TORUP: Holme. VUST: Holm i Mølbæk. KETTRUP: Øslev. BEJSTRUP: Bejstrup. TØMMERBY:
Højstrup. ØSLØS: Øsløs. ARUP: Arup, Amtoft, Kjærgård.
G 62 Kristoffer F. Petersens Gods i Gøttrup.
GØTTRUP: ( skifte efter L. M. Hvids enke. )
G 60 P. Ingvorsen, Chr. J. Krog og P. Brix i V. Thorup deres gods.
VESTER TORUP: V. Thorup, Ullerup Vestergård. KLIM: Klim. VUST: Vust. LILD: Kjæret. KOLLERUP:
Fjerritslev. GØTTRUP: Gøttrup Kjær. HAVERSLEV: Haverslev, Holmsø.
13
G 56 Ågård i Kettrup sogn.
KETTRUP: Kettrup, Ågård, Ågård Mølle, Kjeldgård, Ø. Kjeldgård, Øslev, Husby, Sigård, Sigård Holm,
Holmen, Trustrup, Trustrup Nørgård, Kragholm, Drøstrup. GØTTRUP: Gøttrup, Gøttrup Hede, Stierslev,
Bjerre, Kolborg, Rimmen, Strand. KOLLERUP: Kollerup, Fjerritslev, Dromshave, Brøndum, Årup, Andrup,
Graven. SKRÆM: Skræm, Gundestrup. LILD: Lild, Glæde, Skadhauge, Bjerget. VESTER TORUP: V.
Thorup, Ullerup, Rimme. KLIM: Klim, Tenlaug Mølle. VUST: Vust Holme. VESLØS: Vesløs. LERUP:
Møgelvold. TRANUM: Klithuse, Jarmsted, Bratberg. HAVERSLEV: Bonderup, Holmsøgård, Tandrup.
AGGERSBORG: Ullerup. ARUP: Arup.
C 97 Kettrup-Gøttrup Præstegods.
GØTTRUP: Gøttrup.
C 96 B Hjortdal Præstegods.
HJORTDAL: Hjortels.
HENVISNINGER:
Husby: Se Lundbæk i Hornum herred.
Langvad, Keltruphus og Tømmerby i Tømmerby: Se Lundbæk.
Ellitsbøl, Svanberg og Vust i Vust: Se Lundbæk.
Vust i Vust: Se Restrup i Hornum herred.
Vust: Se Fuglsig i Vennebjerg herred.
Ullerup, Ullerup Østergård og V. Thorup i V. Torup: Se Restrup i Hornum herred.
8. HILLERSLEV HERRED.
G 63 Kølbygård i Hundstrup.
HUNSTRUP: Hundstrup, Klou, Klou Mølle, Lynderup, Klastrup. ØSTERILD: Østerild, Vester og Sønderby, L.
Abildgård, Havre, Hoxer, Tagmark, Håstrup, Vester og Søndergård. HJAREMÅL: Hjardemål, Kårse, Tved,
Klitten, Esdal, Bjerget. HILLERSLEV: Bro Mølle, Skovsted. NORS: Nors, Hinding. TVED: Tved, Nør og
Sønderby, Balrum. SKINNERUP: Skinnerup. VIGSØ: Vigsø, Roesholm, Krægpøt. HANSTED: Hansted.
VESTER VANDET: Klitmøller, Fuglsang. THISTED: Tingstrup. TILSTED: Tilsted. TØMMERBY: Højstrup,
Frøstrup, N. Skadhauge, Langvad, Dalsgård. LILD: Lild, Kjær, Lund, Thorhauge, Kvolsgård, Roelsgård,
Smerup. VESTER TORUP: V. Thorup, Løversgård. VUST: Vust, Holm. KLIM: Klim. ØSLØS: Øsløs,
Bundgård, Heden, Hjortholm, Toudal. ARUP: N. Arup. SENNELS: Brusgård. GØTTRUP: Gøttrup.
VILLERSLEV: Villerslev. LODBERG: Todbøl, På Bjerget i Tolbøl. HVIDBJERG: Hvidbjerg Mølle. ODBY:
Odby.
G 68 O. P. Dragsbæks Gods Thisted landsogn.
VESTER VANDET: Sandodde, Klitmøller, Nebel Mark, Nebel Havreland, Fuglsang, Bjerregård, Kabestoft,
Agerholm, N. Vilsbøl, Bleghule. ØSTER VANDET: Sandgårde. VANG: Skårhede.
14
G 69 Chr. Pedersen Grøntofts Gods.
NORS: Nors, Vorring.
G 64 Nørtorp i Ræer sogn.
RÆER: Ræer, Korsgård, Febbersted, Bjerre, Hedegård, Pugdal, Sårup, Koppel, Borup, Hjertberg. VIGSØ:
Vigsø, Hesseldal, Bjerre, Brunberg. HANSTED: Hansted, Hansted Mølle, Båsgård, Korsgård. NORS: Nors,
Døihal, Vorring. TVED: Tved, Langgård, Tang, Tang Gård. SJØRRING: Dollerup. VILLERSLEV: St. Villerslev. HJAREMÅL: Hjardemål. THISTED: Tingstrup. HILLERSLEV: Hillerslev, Skovsted. HUNDBORG:
Hundborg. HUNSTRUP: Kløv. KÅSTRUP: Kåstrup.
G 65 Oddersbøl i Hjardemål sogn.
HJAREMÅL: Hjardemål, Klitten, Skiverklit, Oddersbøl. TØMMERBY: Tømmerby, Langvad, Bollehus. LILD:
Lund. KÅSTRUP: Kåstrup. SEJERSLEV: Hesselbjerg. ØSTERILD: Østerild.
G 66 Tøfting i Øster Vandet.
ØSTER VANDET: Ø. Vandet, Sandgården. VESTER VANDET: Agerholm. NORS: Nors. SENNELS: Malle,
Hørby. VANG: Vang. HUNSTRUP: Lynderup. SKINNERUP: Skinnerup. THISTED: Fårtoft. KÅSTRUP:
Kåstrup, Nergård. HJAREMÅL: Kårse.
G 67 Ullerup i Sennels.
SENNELS: Sennels, Malle, Hou, Kortegård, Odden, Hundal, Ullerupgård N. Knudsgård, Gåsdal, Hedegård,
Svingel, Vandtrang, Brusgård. HILLERSLEV: Hillerslev, L. Hillerslev, Brund, Skovsted, Kielstrup,
Oddershede, Kilsgård, Kilshus. KÅSTRUP: Kåstrup, Nergård. SKINNERUP: Skinnerup, Ø. Baun. THISTED:
Tingstrup, Fårtoft. NORS: Nors, Hinding. RÆER: Sårup, Febbersted. VIGSØ: Bjerre. VESTER VANDET:
Brunberg. TORUP: Thorup, Sandsted. GØTTRUP: Gøttrup. SKJOLDBORG: Ås. TORSTED: Torsted.
SOLBJERG: Mellemste Jølby.
G 71 Niels Christensen Viigs Gods i Øster Vandet sogn.
ØSTER VANDET: Holm.
C 101 Ræer - Hansted - Vigsø Præstegods.
RÆER: Ræer. HANSTED: Hansted. VIGSØ: Vigsø.
C 103 Øster og Vester Vandet Præstegods.
VESTER VANDET: Klitmøller. ØSTER VANDET: Hjordal.
HENVISNINGER:
Kielstrup i Hillerslev: Se Nandrup på Mors.
Østerild: Se Restrup i Hornum herred.
15
9. HUNDBORG HERRED.
G 74 Diernæs i Vang sogn.
VANG: Vang, Nystrup. HUNDBORG: Hundborg. TORUP: Torup.
G 76 Faddersbøl i Hundborg sogn.
HUNDBORG: Hundborg, Brunskove, Førby, Vorupør, Vorupør Klithuse, Stoholm, Vorup, Udermark.
JANNERUP: Jannerup, Snedstrup. VESTER VANDET: Klitmøller. NØRHÅ: Nørhå, Nørhå Gård, Stenberg,
Kjærgård, Kløverbakken, Kløverbakkenhus, Nør - og Søndergård, Krogsgård, Legind. TILSTED: Tilsted.
SJØRRING: Tinggård, Nestrup. HØRDUM: Koldby. VILLERSLEV: Villerslev. STAGSTRUP: Stagstrup,
Gjerup. SØNDERHÅ: Sønderhå Kløverhus. SNEDSTED: Årup, Årup Mølle, Elsted. VANG: Vangså.
KÅSTRUP: Kåstrup. VISBY: Visby.
G 77 Næsgård i Nørhå sogn.
SKJOLDBORG: Ås. STAGSTRUP: Sundby og Møgelvang. SKINNERUP: Skinnerup. SNEDSTED: Årup.
HVIDBJERG V. Å.: Svankjær.
G 76 Nørhågård: Se Faddersbøl.
G 79 Råstrup i Hundborg sogn.
HUNDBORG: Hundborg, Rostrup, Krogsgård. VESTER VANDET: Vester Vandet, Klitmøller, Agerholmgård,
Bleghule. TVED: Tved, Sønderby. TORUP: Thorup. VANG: Vang, Klostergård, Skårhede, Vangså, L.
Diernæs, Karsborg. SJØRRING: Sjørring, Sperring, Ladegård, Nestrupgård, Brogård, Slumstrup, Skårup.
TILSTED: Tilsted. HURUP: Hurup.
G 75 Niels Edvardsens Gods.
TILSTED: Tilsted, Kanstrup. HILLERSLEV: Brund.
G 73 Claus Caspergårds Gods (Todbøl Strøgods).
HILLERSLEV: Hillerslev, Kielstrup, Skovsted. ØSTER VANDET: Hjardalshus. THISTED: Tingstrup, Torp.
TORSTED: Thorsted. SENNELS: Sennels, Malle. SKINNERUP: Skinnerup. VISBY: Ambygård.
HELTBORG: Heltborg, Ullerup, Kistrup. GRURUP: Gammelby. GETTRUP: Gundtoft. YDBY: Dover. ODBY:
Odby.
16
G 81 Ulstrup i Hundborg sogn.
HUNDBORG: Hundborg, L. og St. Stensgård, Borregård på Toften, Ulstrup og Ulstrup Mark Kjærhus,
Harkjær, Meielager, Landbo, Karstgård. HILLERSLEV: Hillerslev, Skovsted. VANG: Nystrup. VESTER
VANDET: Klitmøller. ØSTER VANDET: Øster Vandet, Hjardal. SJØRRING: Nestrup. HØRDUM: Hørdum,
Koldby. SNEDSTED: Snedsted, Gjersbøl, Årup, Revborg. STAGSTRUP: Stagstrup, Sundby.
SKJOLDBORG: Skjoldborg, Møgelvang, Bundgård. NORS: Skårup, Mellem Skårup. HJAREMÅL:
Hjardemål, Korsø. SØNDERHÅ: Jestrup. SKINNERUP: Skinnerup. JANNERUP: Jannerup, Snedstrup.
HØRSTED: Hørsted. VILLERSLEV: Villerslev. BEDSTED: Horsfeld. YDBY: Refshedegård. FRØSLEV:
Frøslev Gård. JØRSBY: Jørsby.
G 78 J. P. Nordentofts Gods i Sjørring sogn.
C 107 Thisted - Tilsted Præstegods.
TILSTED: Tilsted.
C l09 Sjørring Præstegods.
SJØRRING: Sjørring. TORSTED: Thorsted.
C 110 Skjoldborg Præstegods.
SKJOLDBORG: Skjoldborg, S. Skjoldborg, Fald, Møgelvang. KALLERUP: Kallerup. HURUP: Refs.
C 112 Hundborg Præstegods.
HUNDBORG: Hundborg. JANNERUP: Jannerup. SKJOLDBORG: S. Skjoldborg.
C 111 Vang Præstegods.
VANG: Vang, Poldbjerg.
HENVISNINGER:
Skinnerup: Se Nandrup på Mors.
Støvring Boel i Skjoldborg: Se Dueholm på Mors.
Ås i Skjoldborg: Se Højris på Mors.
Torsted: Se Højris på Mors.
10. HASSING HERRED.
G 82 Abildgård i Grurup sogn.
GRURUP: Grurup. BEDSTED: Bedsted, Hedeholm, Horsfeld, Fuglsang. HVIDBJERG: Madsted.
17
G 83 Irup i Hørdum sogn.
HØRDUM: Hørdum, Hedetoft, Koldby, Mell. Mølle, Tøttrup. VILLERSLEV: Villerslev, Gudnæs, Gudnæs
Mølle, Vebbestoft, Lilbjerg. HASSING: Hassing. SKYUM: Skyum, Skyum Mølle. VISBY: Ambyhus.
G 84 Koldbygård i Hørdum sogn.
HARRING: Harring. SKYUM: Skyum. HILLERSLEV: Skovsted. STAGSTRUP: Vilsund.
G 85 Kovstrup i Sønderhå sogn.
SØNDERHÅ: Sønderhå, Jestrup. HUNDBORG: Krogsgård. STAGSTRUP: Gjerup. HØRSTED: Hørsted.
GETTRUP: Gettrup, Kobberø, Gundtoft, Gundtoft Mølle. SNEDSTED: Årup. HØRDUM: Hørdum. NØRHÅ:
Nørhå. HURUP: Refs. HELTBORG: Heltborg. HASSING: Hassing.
G 86 Lyngholm i Hvidbjerg sogn.
HVIDBJERG: Hvidbjerg, Hvidbjerggård, Kjallerup, Svankjær, Istrup, Lomborg, Maskedal, Grimmelykke.
BEDSTED: På Heden, Hedeholm. LODBERG: Tolbøl.
G 87 Nørhedegård i Visby sogn.
VISBY: Visby.
G 88 Tandrup i Bedsted sogn.
BEDSTED: Grøntoft, Vittrup, Brågård, Fuglsang, Horsfeld, Spangberg, Dalgård, Søndergård, Tandrup,
Fladskjær, Mølgård, Hundskjær, Brydbjerg, Brydbjerg Mølle, Bjerregård, Morup Mølle, Stadshoue, Habæk,
Ulnits, Ulnitsgård. GRURUP: Gammelby. VISBY: Visby, Nørhedegård. HELTBORG: Heltborg, Ullerup,
Ginnerup, Overgård. YDBY: Tvolm, Dover, Dover Mølle, Simonsgård, Sindrup. TORSTED: Thorsted.
HVIDBJERG (Refs herred): Hvidbjerg, Hvidbjerggård, Hvidbjerg Mølle, Stivel, Barslev, Floulev. LYNGS:
Torp, Rønborg. STAGSTRUP: Sundby, Gjerup. SKYUM: Skyum. SØNDERHÅ: Sønderhå, Kovstrup,
Knattrup, Jestrup, Dybdalhus. HØRSTED: Hørsted, Tyrhove. HVIDBJERG: Hvidbjerg Mølle, Madsted,
Kjallerup. SNEDSTED: Gjersbøl. HURUP: Løedal. HASSING: Hassing. GETTRUP: Stensgård, Nørgård,
Gundtoft. VANG: Vang. VILLERSLEV: Villerslev. SØNDBJERG: Hellerød. ODBY: Bjørndal. SEJERSLEV:
Sejerslev, Hesselbjerg. VESTER ASSELS: Kjærgård. LØRSLEV: Ljørslev. DRÅBY: Nørre Dråby.
G 89 Øland i Harring sogn.
HARRING: Harring, Harring gård, Brødløshove, Trædholm. STAGSTRUP: Stagstrup, Gjerup, Sundby.
SNEDSTED: Årup, Elsted, Gjersbøl. SØNDERHÅ: Sønderhå, Sønderhågård, Jestrup. HØRSTED: Hørsted.
NØRHÅ: Nørhå gård. SKYUM: Skyum, Langvang, Haushøjhus. HØRDUM: Hørdum, Koldby. VISBY: Visby,
Sønderhedegård. SKJOLDBORG: Møgelvang. VILLERSLEV: Villerslev, Vebbestoft, Lilberg, Revborg.
G 90 Ørum i Ørum sogn.
ØRUM: Ørum, Hedegård. LODBERG: Tolbøl og Løvstrup. HELLIGSØ: Helligsø, Helligsøgård. VESTERVIG:
Hannerup, Spolum, Trankjær. HARRING: Kjærgård.
18
C 114 Sønderhå Præstegods.
SØNDERHÅ: Sønderhå, Jestrup. HØRSTED: Hørsted.
C 117 Hassing Præstegods.
HASSING: Hassing. VILLERSLEV: Villerslev.
C 118 Visby Præstegods.
HELTBORG: Heltborg, Grall, Ginnerup, Pilgård. VISBY: Visby, Vang.
C 113 A Snedsted Præstegods.
SNEDSTED: Snedsted, Revborg, Elsted, Giersbøl.
C 116 Skyum Præstegods.
SKYUM: Skyum. HØRDUM: Hørdum.
HENVISNINGER:
Stagstrup: Se Nandrup på Mors.
Vilsund i Vilsund: Se Glomstrup på Mors.
Sønderhå: Se Højris på Mors.
Sundby i Stagstrup: Se Højris på Mors.
Grurup Vestergård: Se Højris på Mors.
Ginnerup i Heltborg: Se Fuglsig i Vennebjerg herred.
11. REFS HERRED.
G 91 Bodum Bisgård i Bodum sogn.
BODUM: Bodum, Bodum Bisgård, Brundgård, Kongensgård. YDBY: Ydby, Sindrup, Dover, Tvolm, Krogen.
HELTBORG: Heltborg, Futterup. HURUP: Ettrup, Refs. GRURUP: Gammelby.
G 92 Helligkildegård i Hvidbjerg sogn.
HVIDBJERG: Hvidbjerg, Hvidbjerggård, Helligkilde, Flovlev, Barslev og Barslevgård, Trindodde. LYNGS:
Torp. YDBY: Dover. HURUP: Refs. SØNDBJERG: Hellerød, Teilberg, Mosehuset, Sleihuset. ODBY: Odby,
Bjørndal, Uglev. SØNDERHÅ: Jestrup. GETTRUP: Gettrup, Kobberø.
G 94 Hindsels i Hvidbjerg sogn.
HVIDBJERG: Hvidbjerg, Smerup, Semb, Barslev, Egebjerg, Graugård, Grud, Helligkilde, Styvel. LYNGS:
Lyngs, Torp, Snæver, Stoktoft, Søndertoft. SØNDBJERG: Hellerød. ODBY: Odby, Odgård, Serup, Bjørndal.
SØNDERHÅ: Jestrup. HURUP: Hurup.
G 101 Chr. Thøgersens Gods.
GETTRUP: Kobberø. YDBY: Sindrup.
19
G 96 Inger Jensdatters Gods.
LYNGS: Skifte efter Ane Christensdatter i Søndergård.
G 97 Chr. Knudsens Gods.
GETTRUP: Gettrup, Nørre Gettrup. SØNDBJERG: Søndbjerg. GRURUP: Grurup. YDBY: Dover.
G 93 Skibstedgård i Ydby sogn.
YDBY: Ydby, Ydbygård, Trolsgård, Flarup, Holmgård, Sindrup, Refstorp. LYNGS: Lyngs.
G 95 Vestervig Kloster i Vestervig sogn.
VESTERVIG: Vestervig Kloster, Villerup, Handrup, Oxenbøl, Tygstrug, Seiersbøl, Randrup, Tåbel,
Tåbelberg, Tåbelbro, Hedehuset, Vesterby, Veilegård, Nørbo, Trankjær, Gltofthus, Overastrup, Gramstrup,
Nørre og Øster Gramstrup, Møllerhuset og Møllergården, Røikjær, Rodenberg, Bubbel, Tingstrup, Kjærgård,
Adbøl, Blokhuset, Brohuset, Staversbøl, Vester og Øster Ulsted, Toppenberg. ØRUM: Ørum, Svindborg,
Hedegård. AGGER: Agger, Vester og Øster Agger, Nørre og Sønder Ålum, Toft, (Thybo) - Røn. LODBERG:
Tolbøl. BEDSTED: Morup Mølle. HELTBORG: Heltborg. YDBY: Dover, Flarup. GETTRUP: Gettrup,
Kobberø, Gundtoft.
G 95 Ørum: Se Vestervig Kloster.
C 123 B Bodum Præstegods.
BODUM: Bodum. YDBY: Tvolm.
HENVISNINGER:
Hurup: Se Ole Nielsens Gods i Nykøbing Mors.
Heltborg: Se do.
Ydby: Se Blistrup på Mors.
Søndbjerg: Se do.
Bøel, Sønderskov, Store ogLille Nørskov og Ifsted Søndergård på Jegindø: Se Højris (Mors).
Oddesund, og Odby: Se Højris.
Floulev, Barslev, Jegebjerg, Semb og Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn: Se Højris. Bøel, Dahl, Søndertoftskov,
Nørby, Nørskov, Ibsted og Bjerresnap på Jegindø: Se Lund på Mors.
20
12. MORSØ NØRRE HERRED.
G 103 Nandrup i Flade sogn.
FLADE: Flade, Fuglevighus. SØNDERDRÅBY: Sønderdråby. ELSØ: Elsø. BLISTRUP: Em. SUNDBY:
Sundby, Fårtoft. SOLBJERG: Solbjerg. BJERGBY: Bjergby, Gullerup. ALSTED: Alsted, Skovbo.
SEJERSLEV: Hanstholm, Skarregård. ØRDING: Ørding. GALTRUP: Tøvring. ØSTER JØLBY: Østerjølby.
JØRSBY: Jørsby, Jørsbygård. ERSLEV: Erslev. SKALLERUP: Skallerup. LØDDERUP: Frydsbrønd.
FRØSLEV: Frøslev. STAGSTRUP: Stagstrup. SKINNERUP: Skinnerup. HILLERSLEV: Kielstrup.
G 104 Sø i Sejerslev sogn.
SEJERSLEV: Sejerslev, Nørre Dråby, Hesselbjerg, Hanstholm, Skjærbæk, Skranderup, Kjærgård.
EIERSLEV: Eierslev. SØNDERDRÅBY: Sønderdråby. ØSTERJØLBY: Øster Jølby. SOLBJERG: Mellemste
Jølby. SUNDBY: Fårtoft. BJERGBY: Gullerup. ALSTED: Alsted, Skarum. GALTRUP: Galtrup.
G 105 Ullerup i Dragstrup sogn.
DRAGSTRUP: Vester Jølby, Ullerup. SKALLERUP: Torup, Torupgård,Kjeldgård. ALSTED: Skarum.
BJERGBY: Gullerup. SØNDERDRÅBY: Sønderdråby. FLADE: Flade, Flade Præstegård. GALTRUP:
Galtrup, Galtrupgård, Tøving. ØSTER JØLBY: Øster Jølby. SEJERSLEV: Skjærbæk, Skrandrup.
EIERSLEV: Eierslev, Vester og Øster Hundrup. ELSØ: Elsø, Overgård. JØRSBY: Jørsby. SUNDBY: Sundby
SOLBJERG: Mellemste Jølby. ERSLEV: Erslev. TØDSØ: Tødsø. ØRDING: Ørding. FRØSLEV: Ånderup.
G 106 Ole Nielsens Gods.
ERSLEV: Erslev. REDSTED: Redsted. VEJERSLEV: Vejerslev. SEJERSLEV: Hesselbjerg. ELSØ: Elsø.
TÆBRING: Tæbring. FLADE: Flade. KARBY: Ness. HURUP: Hurup. HELTBORG: Ginnerup.
C 131 Solbjerg Præstegods.
SOLBJERG: Chr. Stoubys kone (skifte l803).
C 129 A Flade Præstegård.
FLADE: Flade. SØNDER DRÅBY: Sønder Dråby.
HENVISNINGER:
Hesselbjerg i Sejerslev: Se Odderbøl i Hillerslev herred.
Mellemste Jølby i Solbjerg: Se Ullerup i Hillerslev herred.
Jørsby: Se Ulstrup i Hundborg herred.
Hesselbjerg og Sejerslev: Se Tandrup i Hassing Herred.
Dråby. Se do.
Sejerslev Søndergård. Se Rødslet i Kær herred.
Dragstrup Mølle (1735): Se Århus Rektorats Gods.
21
13. MORSØ SØNDER HERRED.
G 107 Blistrup i Blistrup sogn.
BLISTRUP: Blistrup, Em, Kronborg. REDSTED: Redsted, Sindbjerg. VEJERSLEV: Vejerslev, Vils,
Kalundborg. TÆBRING: Tæbring. ELSØ: Elsø. KARBY: Torp. LØDDERUP: Lødderup. SOLBJERG:
Solbjerg. YDBY: Ydby. SØNDBJERG: Søndbjerg.
G 108 Damsgård i Outrup sogn.
OVTRUP: Outrup, Damsgård, Damsgård Mølle, Fiallerslev, Hou Mølle. TÆBRING: Træbring, Tæbring
Hede, Vosborg, Vosborggård og Hedehus. KARBY: Agger. HVIDBJERG: Hvidbjerg. DRAGSTRUP:
Dragstrup, Dragstrup Mølle, Vester Jølby. SKALLERUP: Skallerup. MOLLERUP: Mollerup, Dalgård.
ALSTED: Alsted. BLISTRUP: Moutrup, Stiarup Mølle.
G 109 Dueholm i Nykøbing.
Dueholm, Dueholm Mølle, Paulund, Rolstrup, Refshammer. LØDDERUP: Mark Mølle, Fårup. ELSØ: Elsø.
ERSLEV: Erslev, Korsgård, Sandal. JØRSBY: Jørsby. SØNDERDRÅBY: Sønderdråby. SUNDBY: Sundby.
EIERSLEV: Eierslev, Vester Hundrup. BJERGBY: Bjergby. RAKKEBY: Rakkeby. ALSTED: Alsted.
SKJOLDBORG: Stauning Boel.
G 110 Frøslevgård i Frøslev sogn.
FRØSLEV: Frøslev, Frøslevgård, Ånderup. MOLLERUP: Mollerup. OVTRUP: Fjallerslev. TØDSØ: Tødsø,
Tødsøgård. ØRDING: Ørding. FLADE: Flade. SEJERSLEV: Feggeklit. JØRSBY: Jørsby. DRAGSTRUP:
Dragstrup, Dragstrup Mølle, Vester Jølby. VEJERSLEV: Vejerslev. LØDDERUP: Lødderup, Legind, Øster
Mølle, Trældborg. SKALLERUP: Skallerup Torupgård, Maigård. SOLBJERG: Solbjerg, Mellemste, Jølby.
TÆBRING: Tæbring. ØSTER ASSELS: Sillerslev. RAKKEBY: Rakkeby. VILLERSLEV: Villerslev.
NAUTRUP: Bysted Mølle.
G 111 Glomstrup i Hvidbjerg sogn.
HVIDBJERG: Hvidbjerg, Glomstrup. KARBY: Agger. REDSTED: Redsted, Sindbjerg, Espenshus. ØSTER
JØLBY: Øster Jølby. DRAGSTRUP: Dragstrupgård, Vester Jølby. SKALLERUP: Skallerup. SUNDBY:
Sundby, Sallingsund. RAKKEBY: Rakkeby, Sønder Mølle, Blåbjerg. ØRDING: Ørding, Storup.
STAGSTRUP: Vilsund.
G 112 Højris i Ljørslev sogn.
LØRSLEV: Ljørslev, Højris, Lilleris Mølle, Brogård, Vilstrup, Vittrup, Nebel, Knokkergård. ØRDING: Ørding,
Stourup, Husted. NYKØBING: Nykøbing, Rolstrup, Hedegård. LØDDERUP: Lødderup, Legind, Fredsø,
Mark Mølle, Fårup, Bisgård, Vester Mølle, Kårup, Dalgård, Sallingsund, Kornhuset. ELSØ: Elsø. ALSTED:
Alsted. BJERGBY: Bjergby. JEGINDØ: Jegindø, Bøel, Sønderskov, St. Nørskov, L. Nørskov, Ibsted Søndergård. SOLBJERG: Solbjerg, Mellemste, Jølby. SØNDERDRÅBY: Sønderdråby. SUNDBY: Sundby, Lille
Kapelhus. EIERSLEV: Eierslev, Vester Hundrup. VEJERSLEV: Vils og Vilsgård. ØSTER ASSELS: Sillerslev.
VESTER ASSELS: Vester Assels. Fortsættes næste side.
22
SEJERSLEV: Sejerslev, Hesselbjerg. JØRSBY: Jørsby. DRAGSTRUP: Dessinggård i Vester Jølby.
KARBY: Ness. REDSTED: Redsted, Sindbjerg. ERSLEV: Erslev, Sandal. MOLLERUP: Mollerup.
SKALLERUP: Thorup. SKJOLDBORG: Ås. TORSTED: Thorsted. SØNDERHÅ: Sønderhå. ODBY: Odby,
Oddesund. HVIDBJERG: Hvidbjerg, Floulev, Barslev, Semb, Jegebjerg. STAGSTRUP: Sundby. GRURUP:
Vestergård. HJERK: Bailum. TØDSØ: Tødsø, Purup, Hyldig, Vodstrup, Smedgård, Skjærbæk.
G 113 Lund i Øster Assels sogn.
ØSTER ASSELS: Øster Assels, Sillerslev, Lund. VESTER ASSELS: Vester Assels. VEJERSLEV: Vejerslev.
REDSTED: Redsted. JEGINDØ: Jegindø, Bøel, Dahl, Søndertoftskov, Bjerresnap, Nørby, Norskov, Ibsted.
Torp i Karby sogn se G 115.
G 115 Mads Poulsens Gods i Karby sogn.
KARBY: Karby,Torp. HVIDBJERG: Hvidbjerg. REDSTED: Redsted. TÆBRING: Tæbring.
G 116 Jens Kjærgårds Gods i Karby sogn.
KARBY: Torp.
G 117 Skifte efter Maren Andersdatter i Hvidbjerg.
( gift med Niels Clausen Gade )
G 118 Chr. Sørensens Gods i Karby sogn.
KARBY: Næssund Færgested, Hvidbjerg, Øster Hvidbjerg.
G 114 Ørndrup i Karby sogn.
KARBY: Karby, Torp, Nees, Ørndrup. HVIDBJERG: Hvidbjerg. REDSTED: Redsted. SOLBJERG: Solbjerg.
SUNDBY: Sundby. TÆBRING: Tæbring. RAKKEBY: Rakkeby. ØSTER JØLBY: Øster Jølby. VEJERSLEV:
Vejerslev. BJERGBY: Gullerup. SKALLERUP: Thorup, Ved Sallingsund Færgested i ?
C 138 Karby Præstegods i Karby sogn.
KARBY: Karby. REDSTED: Redsted.
C 141 Øster og Vester Assels Præstegods i Vester Assels sogn.
ØSTER ASSELS: Øster Assels.
HENVISNINGER:
Frøslev sogn: Se Ulstrup i Hundborg herred.
Vester Assels: Se Tandrup i Hassing herred.
Lørslev: Se Tandrup i Hassing herred.
23
14. KÆR HERRED.
G 119 Attrupgård i Hammer sogn.
HAMMER: Grindsted, Ulholm, Plovhusene, Skoven. VESTER HASSING: Vester Hassing, Gandrup Mølle.
NØRRE SUNDBY: Lindholm.
G 120 Birkelse og Rævkærgård i Åby sogn.
ÅBY: Åby, Fristrup, Mumgård, Vedsted, Rådkjær, Bjerget, Eendelen, Knøsgård, Kjølvring, Hausgårds Mølle,
Engeland, Skald, Rødehus, Birkelse, Glarhusene i Vedsted, Hoven, Rævhede, Rendbæk, Skjellerum, Røn,
Kneppet, Heden, Teglladen, Thorngård, Åstrup, Diget, Mølhave, Højen, Voldbro, Sovbæk, Mølhuset,
Dovnborg. BIERSTED: Biersted. SALTUM: Jonstrup. HUNE: Hune, Blokhus, Dommerborg, Lund, Hunetorp,
Hvarregård, Pirup, Pirup Hvarre, Bui, Bui Klit,Kjærsig, Lykkergård, Krattet, Grindsted, Rønnelin. JETSMARK:
Bleggrav, Mosen i Bleggrav, Bedholm, Toftegård, Lille Pandrup, Løth. ALSTRUP: Alstrup. GØL: Gøl, Bolet,
Bolet Skiftet. VESTER HJERMESLEV: Vester Hjermeslev, Myretuen, Holmgård. BROVST: Røgel.
INGSTRUP: Ingstrup, Brødslev.
G 121 Bjørnkær i Biersted sogn.
BIERSTED: Biersted, Krog, Krogmark, Vigen. JETSMARK: Hedegård, Bonken, Sigsgård, Tvilstedgård,
Krogsgård, Kås, Hønsholm, Stien, Purkær, Purkærgård, Kvorup, Pandrup, Lille Pandrup, Skjødsholm,
Risager, Kjedegård. INGSTRUP: Trudslev, Skjulsmark, Brødslev, Øster Borup, Sønder Kettrup, Hougård i
Brødslev, Kringel. SALTUM: Nørre Saltum. VADUM: Nørre Halne.
G 127 Sønder Elkær: se Vrå.
G 122 Gettrup i Ulsted sogn.
ULSTED: Melholt, Gravholt, Nørhede, Gettrup. ØSTER HASSING: Øster Hassing, Poulstrup, Hølund,
Skindbjerg, Føltved. VESTER HASSING: Vester Hassing, Stade, Gandrup, Haven i Gandrup.
DRONNINGLUND: Snørholt.
G 124 Langholt i Horsens sogn.
HORSENS: Horsens, Vester og Øster Kindrup, Tranholm, Nykro, Lyngdrup, Lyngdrup Mellemgård, Faurholt,
Snorren, Fredenshus, Skovhuset, Vestergård, Graverhuset, Langholt, Laen, Uggerhale, Fuxlund,
Folstedgård. HAMMER: Grindsted, Vodskov. ØSTER HASSING: Øster Hassing, Ved Diget, Gåser, Toftgård
i Gåser, Østerneden. VESTER HASSING: Vester Hassing, Striben, Ny Striben, Nerup, Enderby, Ved
Dammen, Hald, Gandrup Trankær, Dysskov, Hassinggård, Rendlef, Hækken, Hulgård, Vester og Heden,
Sivebusken, Hovgården, Byghaven. AJSTRUP: Kærsgårds Mølle. BIERSTED: Krogen. NØRRE SUNDBY:
Lindholm, Vårberg. ØRUM: Brøndsvang, Ågård, S. Ravnstrup, Ravnstrup, Kjællingbro, Tækkegård.
JETSMARK: Purkær. VRENSTED: Vrensted. VESTER HJERMESLEV: V. Hjermeslev, Lemmergård.
24
G 125 Rødslet i Vadum sogn.
VADUM: Vadum, Halager, Øster og Vester Halne, Kirkegård, Torpet, Vadskær, Rødslet, Rødslet Mølle,
Vadum Mølle, Korringen, Mortens Skovhus, Fruerhus, Skærsig, Nyborg. BIERSTED: Nørhalne. ÅLBORG
FRUE: Egholm. HUNE: Hune, Blokhus, Ulholm i Blokhus, Pirup, Piruphvarre, Ribegård, Rønnelin, Hunetorp.
TRANUM: Klithuse, Bratbjerg. JETSMARK: Sønderby, Pilgård, Brogård. HVORUP: Hvorup, Hvorup Torp,
Gildsig. GØL: Gøl, Gøl Mølle, Kæret ved Bjerget, Lykkegård, Tuen, Floulev. NØRRE SUNDBY: N. Sundby,
Lindholm, Lindholm Mølle, Uttrup, Vårberg. VESTER HASSING: Dytskov. HELLEVAD: Helskov.
SVENSTRUP: Lere. ROMDRUP: Romdrup. BINDERUP: Store Binderup. SEJERSLEV: Søndergård.
G 126 Vang i Sulsted sogn.
SULSTED: Sulsted, Vestberg og Højholt i Vestberg, Melsted, Ledet i Vestborg, Knorborg, Hostrup,
Langelund, Bakmølle, Tandal, Tveden, Heden, Stegenborg, Vang, Sanden, Stoulund, Agdrup. AJSTRUP:
Ajstrup. VADUM: Heden. BIERSTED: Nørhalne, Nørkær. NØRRE SUNDBY: Lindholm, Uttrup. HVORUP:
Hvorup, Uttrup. HAMMER: Mosen, Møgel Mosen. HELLEVAD: Allerup.
G 127 Vrå i Ajstrup sogn.
AJSTRUP: Ajstrup, Bilgård, Medholt, Graverhuset, Ultved, Vrå, Sindholt, Tylstrup, Lasgård, Heden,
Kirkegård, Bredholt, Brandberg, Kronborg. SULSTED: Sulsted, Agdrup, Stapris, Nebstrup. HAMMER:
Vodskov, Grindsted, Langbrokro, Brødland. ØSTER HASSING: Øster Hassing, Føltved, Toftgård, Gandrup,
Skoven i Gandrup, Neisigbro, Øster Aslund, Gåser, Poulstrup, Skindbjerg, Hedegård. VESTER HASSING:
Vester Hassing, Stade. VADUM: Vadum, Torpet, Vester og Øster Halne, Heden i Halne, Kæret Plumgård,
Bjørum, Knepholt, Revsgård, Laggersgård, Kjeldgårdshus. BIERSTED: Nørkær. ULSTED: Ulsted, Gravholt,
Ledet, Vadsholt, Hyllen, Melholt, Bastberg, Elsnab, Rottrup, Gettrup, Klitgård. ØSTER BRØNDERSLEV:
Øster Gjerndrup.
C 146 Horsens Præstegods.
HORSENS: Horsens, Soolgårde.
C 649 Ålborg Hospital.
HORSENS: Horsens, Vester Laen. VESTER HASSING: Vester Hassing, Lunden, Vester Aslund, Øster
Laen, Kolding. ØSTER HASSING: Øster Hassing. HVORUP: Hvorup. NØRRE SUNDBY: Lindholm, Sundby.
HENVISNINGER:
Uttrup i Hvorup: Se Høgholt (Horns herred)og Baggesvogn (Vennebjerg herred) Sulsted: Se Åstrup i
Vennebjerg herred.
25
15. FLESKUM HERRED.
G 129 Egensekloster i Mou sogn: Se Høstemark.
G 135 Ferslevgård i Ferslev sogn: Se Vennersborg.
G 130 Gudumlund i Gudum sogn.
GUDUM: Gudum, Bødkerholm, Marksgård, Rodskersholm, Henriksdal, Kjeldgård, Gudumlund, Gudumlund
Vandmølle, Hansgahrd, Jørgenstrup, Tiendegård, Tiendegård Mølle,Markhuset, Bakkegård, Kjærhuset,
Brohuset, Kanalen, Fabrikken, Blokgården, Vildmosen, Palsgård, Louisedal, Skjelhuse, Limgård, Louisegård,
Rothusene. LILLEVORDE: Lillevorde, Svenstrupgård, Steffenstrup, Sørenstrup, Christenstrup, Svenstrup,
Ugilgårdene. GUNDERUP: Lundby, Vårst, Skovstrup Torderup, Torup, Krathuset, Oppelstrup. NØVLING:
Visse. ROMDRUP: Romdrup, Limhuset. SEJLFLOD: Seilflod. ALS: Hurup, Tofte, Sellegård, Veirholm.
G 131 Høstemark i Mou sogn.
MOU: Mou, Dokkedal, Knarmou, Egense, Skjelhuse, Strædbæk, Brohus, Mou Kro, Høstemark, Høstemark
Mølle, Høstemark Gårde, Høstemark Skovhus, Færgehus, Strit Mølle, Heden, Skjellet Stabsted i Dokkedal.
ALS: Hurup. RUBJERG: Rubjerg. VRENSTED: Vrensted.
G 132 Klarupgård i Klarup sogn.
KLARUP: Klarup. ROMDRUP: Romdrup. SEJLFLOD: Seilflod. STORVORDE: Storvorde. GUNDERUP:
Gunderup, Fjellerad, Torup, Vårst. FRÆER: Fræer.
G 134 Sohngårdsholm i Nørre Tranders sogn.
NØRRE TRANDERS: Nørre Tranders, Øster Sundby. SØNDER TRANDERS: Sønder Tranders, Gug.
ØSTER HORNUM: Hæsum. NØVLING: Nøvling, Lundergård, Gunderup, Oppelstrup. ÅLBORG BUDOLFI:
Hasseris. NØRRE SUNDBY: Lindholm.
G 135 Vennersborg i Ferslev sogn.
FERSLEV: Ferslev, Meels Nøtten. VOLSTED: Volsted.
G 136 Vissegård i Nøvling sogn.
NØVLING: Vissegård, Visse, Gistrup. FREJLEV: Drastrup.
C 152 B Ålborg Vor Frue Præstegods i Nørre Tranders sogn.
NØRRE TRANDERS: Nørre Tranders.
C 649 Ålborg Hospital.
KLARUP: Klarup. GUNDERUP: Gunderup, Thorup, Oppelstrup, Torderup. NØVLING: Nøvling, Sæderup,
Gultentorp. DAL: Dal, Poulstrup. SØNDER TRANDERS: Gug.
26
16. HORNUM HERRED.
G 137 Albæk i Suldrup sogn: Se Torstedlund.
G 138 Buderupholm i Buderup sogn.
BUDERUP: Buderup, Buderup Brohus, Buderup Holm, Buderup Mark, Buderup Kirkehuse, Støvring,
Kalvadgården i Støvring, Mastrup, Hollandshuset, Moesgård, Vaseholm, Vittrup, Vittrup Holm, Vittrup Hus,
Lundehus. SKØRPING: Skørping, Mosskov, Soerighuset, Teglgårds Mølle og Hedehus, Legensgård,
Sverighuset, Ottrupholt, Mølgård, Ræbild, Skovhusene, Vedsted, Teglhøjhus. ARDEN: Hesselholt.
GUNDERUP: Oppelstrup. NØVLING: Nøvling. TORUP: Hellumtved, Skovhus. VOLSTED: Volsted.
GRAVLEV: Gravlev, Gravlev Mark. FRÆER: Fræer, Fladhøjhuset, Ørnebjerg og Kobbertrang.
G 139 Lundbæk i Bislev sogn.
BISLEV: Bislev, Holmager, Djørup, Meilbyhus i Djørup, Ilsøgård, Lundbæk, Lundbæk Mølle, Lundbæk
Salterbod, Lundbæk Huse, Priorboderne, Pinstrup, Snarupgård, Tyrrestrup, Pælhuset, Bleghuset.
VEGGERBY: Veggerby, Byrsted, Åstrup, Lyngsø, Lyngså Hedehus, Højris. NIBE: Nibe. VOKSLEV: Voxlev,
Gjelstrup, Grydsted, Grydsted Kjærhus, Thorup, Pandum, Pandum Hus, Klæstrup, Klæstrup Lund, Binderup,
Binderup Mølle, Harrild, Roedstrup. ØSTER HORNUM: Ø. Hornum, Abildgård, Snorup. SKØRPING: Lerholt,
Ræbild, Klokholm i Ræbild, Slettingen. SKIVUM: Skivum. HAVBRO: Haubro. BEJSTRUP: Manstrup.
KETTRUP: Husby. TØMMERBY: Tømmerby, Langvad, Keltruphus. VUST: Vust, Ellitsbøl, Svanberg.
G 140 Pandum i Vokslev: Se Lundbæk.
G 141 Store Restrup i Sønderholm sogn.
SØNDERHOLM: Sønderholm, Nyrup, Nyrup Østergård, Restrup Brohus, Goerim, Væverhuset. FREJLEV:
Freilev, Drastrup. FERSLEV: Bonderup. NØRHOLM: Nørholm, Klitgård, Dannesøhuset. VEGGERBY:
Veggergårde Bradsted, Hieds. VOKSLEV: Voxlev, Klæstrup, Binderup, Gudskift Mølle. ØSTER HORNUM:
Øster Hornum, Volstrup, Estrup, Mølgård. SULDRUP: Suldrup. GUNDERUP: Gunderup, Flamsted.
SVENSTRUP: Svenstrup, Lere. ÅLBORG BUDOLFI: Hasseris, Sophiendal. TRANUM: Bratberg.
ØSTERILD: Østerild. VUST: Vust. VESTER TORUP: Vester Thorup, Ullerup og Østergård i Ullerup, Hoel
Mølle.
G 142 Torstedlund i Årestrup sogn.
ÅRESTRUP: Årestrup, Ersted, Stubberup, Thorsted, Foldager, Røde Mølle, Thorstedlund, Espelund,
Hjortespring, Rådamshuset, Kragelund, Ingershøj. BUDERUP: Støvring, Julstrup Præstegård. GRAVLEV:
Gravlev, Oplev, Oplev Tved, Tindbæk Mølle. SØNDERUP: Sønderup, Rodsted, Knold, Tøttrup, Pleilstrup,
Gammelholm, Munkholm, Bravelstrup. SULDRUP: Suldrup, Østrup, Hyllested, Hyldal, Hyldal Mølle, Dalum,
Frendstrup. VEGGERBY: Hieds, Busted. GIVER: Giver, Katby, Katby Hus, Katbygård, Ågård, Posborg.
SKIVUM: Skivum. BLÆRE: Langdal, Troelstrup. EJDRUP: Skjørbæk, Halkjær Mølle. Fortsættes næste
side.
27
ØSTER HORNUM: Øster Hornum. SKØRPING: Ræbild, Ræbild Tved, Mørket, Mørkeskoven.
BRORSTRUP: Brorstrup, Holm. HAVERSLEV: Haverslev, Dalsager, Vestby.
G 143 Vester Ladegård i Ålborg Budolfi sogn.
BUDOLFI: Vester Ladegård, Damhave. NØRRE TRANDERS: Øster Uttrup. GUNDERUP: Skovstrup.
NØVLING: Nøvling, Visse, Gultentorp, Sæderup, Gistrup. ØSTER HORNUM: Guldbæk. SVENSTRUP:
Svenstrup, Lere. FREJLEV: Drastrup. VOKSLEV: Rodstrup.
C 649 Ålborg Hospital.
ÅLBORG BUDOLFI: Hasseris, Markhuset. SØNDER TRANDERS: Gug. NØRRE TRANDERS: Nørre
Tranders, Øster Uttrup, Øster Sundby. VEGGERBY: Kalstrup, Kalstrup Mølle, Bradsted, Hieds. SULDRUP:
Hyllested. BUDERUP: Sørup. ELLIDSHØJ: Ellitshøj. ØSTER HORNUM: Øster Hornum, Guldæk. NIBE:
Nibe. SVENSTRUP: Svenstrup, Svenstrup Østermølle, Lyngbjerggård. FREJLEV: Freilev, Drastrup.
VOKSLEV: Gjelstrup. GRAVLEV: Gravlev.
C 636 Århus Lektorats Gods.
SØNDERHOLM: Tostrup.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods i Sønderholm.
Skifte efter Jørgen Andersen l727.
HENVISNINGER:
Hæsum, Volstrup og Øster Hornum i Øster Hornum og Nøtten i Ferslev: Se Børglumkloster i Børglum
herred.
Klitgård og Nørholm i Nørholm samt Nibe by. Se Oksholm i Øster Han herred. Bislev: Se Volstrup i Gislum
herred og Lerkenfeld i Rinds herred.
l7. HELLUM HERRED.
G 144 Bælumgård i Bælum sogn.
BÆLUM: Bælum.
Dragsgård i Bælum.
Skp. se Refsnæs l773 - l800.
G 146 Kongstedlund i Sønder Kongerslev sogn.
SØNDER KONGERSLEV: Sønder Kongerslev, Kongstedlund, Kjællingbjerggård, Bleg-kildegård. NØRRE
KONGERSLEV: Nørre Kongerslev. SKIBSTED: Svanfolk. ALS: Hurup. BÆLUM: Bælum Smidie.
SOLBJERG: Korup.
28
G 147 Lindenborg i Blenstrup sogn.
BLENSTRUP: Blenstrup, Askildrup, Storgård i Askildrup, Horsens, Horsens Hedegård, Dollerup, Lindenborg,
Lindenborg Kro, Lindenborg Brohus, Øxenvad Mølle, Kaishus, Ernstpris, Adamshoff. TORUP: Thorup,
Thorup Kirkhus, Asp, Hellum, Madum Søhus, Rauf, Gjedhøj, Tulsted. BRØNDUM: Brøndum, Brøndum
Mølle, Brøndum Hedegård, Eistrup, Mølholm. ALS: Kragelund Hurup, Tofte, Sellegård, Sandhusene,
Langerim, Sjældenglad. GUNDERUP: Gunderup, Hals, Torup (Tordrup) Vårst, Fjelleråd, Fjelleråd Gård,
Hals Brohus, Arndruphus. SKØRPING: Skindberg, Skindberg Lund, Jægersborg. FRÆER: Fræer,
Birkeholm, Seilstrup, Tustrup, Ny Tustrup. BÆLUM: Bælum, Korsgård. SKIBSTED: Skibsted. SIEM: Siem,
Bredal, Lindholt. GERDING: Gjerding,
Risegård. LYNGBY: Krastrup. SØNDERHOLM: Tostrup.
SVENSTRUP: Svenstrup, Vester Mølle. ELLIDSHØJ: Ellitshøj. GRAVLEV: Flø. MOU: Knarmou,
Vildmosegård, Dokkedal, Hedegård ved Dokkedal. GUDUM: Gudum, Fabrikken. ROMDRUP: Romdrup.
ÅRS: Pitzelhøj.
G 148 Randrup i Skibsted sogn.
SKIBSTED: Skibsted. LYNGBY: Terndrup, Torup, Huset Kjærsholm.
G 149 Refsnæs i Nørre Kongerslev sogn.
NØRRE KONGERSLEV: Nørre Kongerslev, Sig, Slotsgården, Ørstubgård, Melgård, Stennis, Bjerregård,
Lyngdal, Lamdal. SKIBSTED: Skibsted, Svanfolk. LYNGBY: Lundsgård. FRÆER: Fræer. GUNDERUP:
Vårst. KOMDRUP: Komdrup, Skjelgården. BÆLUM: Bælum. Lille Brøndum, Dragsgård. BUDERUP:
Støvring. ELLITSHØJ: Råkilde. FERSLEV: Meels, Pineberghuset.
Godset i Rold.
Se skp. 1796 - 1799 for do. i Oksholm godsarkiv, Øster Han herred.
G 152 Viffertsholm i Solbjerg sogn.
SOLBJERG: Solbjerg, Graverhusene, Korup, Vester Korup, Korup Gård, Korup Stampemølle, Ravnborg,
Porsgård, Viffertsholm, Skovhusene, Sønderholt, Korup Skovhuse, Krogtved, Træskovhusene, Trepælhuset,
Hedehusene, Trommelholt. BÆLUM: Bælum, Lille Brøndum, Halegårdene, Flovgård. ROLD: Teglhusene.
VEBBESTRUP: Øster Doense. OVE: Ove, Houtved. VIVE: Østergård. ROSTRUP: Mundstrup. VISBORG:
Glerup. HØRBY: Tåbberup. DØSTRUP: Døstrup. GISLUM: Gislum. ALS: Hurup.
C 174 Skørping Præstegods i Skørping sogn.
Fæstebrev l8l0 - l859 Skørping.
C 172 Store Brøndum Præstegods i Store Brøndum sogn.
Skiftepr. l793 - l798 Brøndum.
29
18. HINDSTED HERRED.
G 154 Dalsgård i Vive sogn.
VIVE: Vive, Grevlund, Meritsholt. Østergård By, Vive Bro, Kro og Mølle, Hadsund, Halkjær, Hansbak,
Harphøjhus, Holmdalshus, Højgård, Bakken, Søndergård Ålborgdalhus, Dalsgård, Ouegård, Bilidt. OVE:
Ove, Houtved. VALSGÅRD: Valsgård, Rise, Frisdal, Nakkedal, Redsø. ROSTRUP: Rostrup, Hedegård,
Blegedøi, Stovskoven, Vrå, Vrågård og Mølle, Karmdalshus. VEBBESTRUP: Vester og Øster Doense,
Gandrup. VISBORG: Hadsundshus, Sundhusene, Sundskovhusene, Sindholt, Søndergård, Holtet.
SKELUND: Veddum, Nørreskovhus.
G 155 Havnø i Visborg sogn.
VISBORG: Visborg, Søndergårde, Hadsund, Skovhusene, Brohuset, Glerup, Haunø, Haunø Færgehus,
Holtet, Østergård, Frandsbjergholt, Sindholt, Lysholt. SKELUND: Veddum. ALS: Als, Helberskov, Buddum,
Haslevgård, Haslevgård Mølle, Odde, Hedegård, Als Kro, Fruerlund. VINDBLÆS: Ajstrup, Det Røde Hus.
G 156 Mylenberg i Rold sogn.
Se ved Villestrup.
G 157 Ovegård i Ove sogn.
OVE: Ove, Ovegård, Kielstrup, Houtved. VALSGÅRD: Røkkendal. VEBBESTRUP: Vebbestrup, Gandrup.
ROSTRUP: Hedegård. HØRBY: Hørby, Tåbberup.
G 159 Visborggård, i Visborg sogn.
VISBORG: Visborg, Visborg Kro, Glerup, Teglgården, Urenholt, Glargården, Mølgården, Skoven,
Skovhusene, Fuglholt, Glerupvadhus, Stenbæk, Kokhuset, Søndergårde, Stenberghus. SKELUND: Skelund,
Skelund Kro, Marienlyst, Veddum. ALS: Als, Als Kro, Hedegård, Langrend, Odde, Buddum, Helberskov,
Murhuset, Hurup, Fruerlund, Haslevgård. OVE: Ove, Stubberup. ENSLEV: Enslev. VIVE: Østergård.
LYNGBY: Terndrup. HØRBY: Kirketerp.
G 158 Villestrup i Astrup sogn.
ASTRUP: Astrup, Villestrup, Lille Arden, Thisted, Nørkjærhus, Munkhavehus, Rolshøjhus, Axelterp,
Højmosegård, Dragshuset, Engholt, Grevehus, Stuehøjhus, Grønhøj, Iverslyst, Gjeshedehus, Hosmosegård,
Lerbækhuse, Roldhøi, Munkehaugen, Dragshuset, Vester Skovhus, Kildedahlhus, Langbækhus, Buurholtslund, Nibeslethus, Holmenshuse, Grevehus, Holdtmosehus, Birkeholm, Laulund, Molberghus, Sophiendal,
Madumhoved, Holtmosehus, Frederiksminde. ROSTRUP: Rostrup, Vrå, Vrå Mølle, Stenstrup, Stenstrup
Gård, Brøndberg, Blegedøi, Tvidemosegård, Harhøjhus, Lundgård, Soelhøjhus, Stenstrupsgård,
Stouskoven, Øster Skovhus, Karmdahlhus, Thostrup, Tougdalgård, Damstedgård, Wiveterp, Wernerslund.
STORARDEN: Storarden, Baimose, Holthusene, Veirholt, Alminde. VEBBESTRUP: Hvarre. TORUP:
Hellum. VIVE: Nybro,Østergård by. ROLD: Rold, Rold Kro, Rold Mølle, Tved, Tved Huse, Skjellet, Skjelhuse,
Skrækkenborg, Teglhuset, Fruerlund, Sverrigshuse, Bakhuset, Bakkerne. SKØRPING: Hedekrog, Trydsø.
30
G 160 Vivebrogård i Vive sogn.
Se Dalsgård (Hindsted herred).
C 653 Horsens Hospital.
VIVE: Vive.
C 649 Ålborg Hospital.
VEBBESTRUP: Gandrup, True.
LØSE SKIFTER:
1719 efter Mourids Nielsen ~ Anne Jacobsdatter i Rold.
1728 efter Anne Clausdatter i Øls.
1755 efter Murmester Niels Ollinger i Hørby.
HENVISNINGER:
Rold: Se Oksholm i Øster Han herred og Ålegård i do.
Skelund og Als: Se Trudsholm i Gjerlev herred.
19. SLET HERRED.
G 164 Årupgård i Vindblæs sogn.
Årupgods Mark. VILSTED: Vilsted Mølle. NÆSBORG: Næsborg, Tolstrup, Rimmerhuset. KORNUM: Øster
Ørbæk. LØGSTED: Løgsted, Løgsted Mark. OUDRUP: Oudrup, Brårup.
G 166 Bjørnsholm i Bjørnsholm sogn.
BJØRNSHOLM: Bjørnsholm, Østergård, Livø, Overlade, Ranum, Lundhuset, Borregård, Neisby, Kjærgård,
Vesterfald, Munksjørup, Rønbjerg, Skalden, Sønderlade, Trend, Hedehuset, Rimhuset, Padkjær, Lundgård,
Dalsgård, Øster Fald. FLEJSBORG: Fleisborg, Eistrup, LØGSTED: Løgsted, Tollerup, Vester Ørbæk,
Ravnstrup. HYLLEBJERG: Hyllebjerg, Svenstrup, Holmgård, Boltrup. MALLE: Malle, Brøttrup, Vandsted,
Skalhuset, Skalborg, Østergård. FARSØ: Fandrup. VESTER HORNUM: Vester Hornum. GRYNDERUP:
Grynderup. ULLITS: Ullits. NÆSBORG: Tolstrup. VINDBLÆS: Engelstrup.
G 169 Vår i Farstrup sogn.
FARSTRUP: Farstrup, Stavn, Ørsnæs, Horns Skovhus, Vester Skovhus, Vår Hornsgård, Lundgård,
Skyttehuset, Risgård, Nørgård. MALLE: Lemdrup. VILSTED: Vilsted, Vilsted Mølle, Vester Stræt. SEBBER:
Barmer, Munkgård, Rindsig. NÆSBORG: Aggersund, Tolstrup. LØGSTED: Løgsted, Mjallerup.
BJØRNSHOLM: Øster Fald. VINDBLÆS: Vindblæs, Engelstrup. LUNDBY: Lundby, Mølgård, Mølgård
Mølle. SALLING: Salling.
C 649 Ålborg Hospital.
VINDBLÆS: Vindblæs. NÆSBORG: Næsborg. OUDRUP: Oudrup. BJØRNSHOLM: Neisby. LØGSTED:
Ravnstrup. KORNUM: Smak Mølle.
31
C 184 Vilsted Præstegods.
VINDBLÆS: Vindblæs, Kirkegård. VILSTED: Vilsted, Kirkegård.
G 168 Sebberkloster i Sebber sogn.
( Fæste og skifteprotokoller l776 ff se registraturen. )
20. ÅRS HERRED.
G 170 Halkær i Ejdrup sogn.
EJDRUP: Ejdrup
Skjørbæk, Skjørbæk Kro, Kjedal. BLÆRE: Blære, Langdal, Troelstrup. SKIVUM:
Sønderlund. ULSTRUP: Ulstrup. ÅRS: Tolstrup, Gundestrup, Svenstrup, Bakgården, Pugholm. BISLEV:
Holmager.
G 171 Mølgård i Haubro sogn.
HAVBRO: Haubro, Haubro Gård, Nørre og Sønder Haubrogård, Bakhusene, Annexhusene, Enlighed,
Jelstrup, Hedehusene, Skovmosegård, Gamborg, Pedersminde, Mølgård, Lyngborghusene. ULSTRUP:
Ulstrup, Hvorvarp, Fadestrup Mølle, Mølholm, Evagård, Rudbækgård, Bilidthuset, Taudal. VESTER
HORNUM: Vester Hornum, Vester Hornum Bro, Rise, Rishuset, Krogstrup, Hornumbromølle. FARSØ:
Støttrup, Holme, Vanderup, Møllerup. VINDBLÆS: Vindblæs. FLEJSBORG: Eistrup. OUDRUP: Hornbæk.
G 172 Nørlund i Ravnkilde sogn.
RAVNKILDE: Ravnkilde, Ravnkilde Annexgård, Nysum, Fyrkilde, Lille Rørbæk, Kirkegårde, Skalborg,
Skårup, Lundhuset, Bradstrup, Skovhuset, Damskovlyng, Fyrkilde Bisgård, Trads, Nørvad Mølle, Damborg,
Nysumlund, Nørlund. HAVERSLEV: Haverslev, Vestby, Gammel og Ny Overvad, Haverslev Hospital,
Grøftager, Stausgård, Dalsager. BRORSTRUP: Brorstrup, Meilby, Vejrhøj, Holm. OVE: Stubberup,
Stubberup Mølle. STORE BINDERUP: Store Binderup, Lille Binderup. VOGNSILD: Morum. ÅRESTRUP:
Årestrup, Årestrup Hospital, Thorsted, Ersted. SØNDERUP: Sønderup. ØSTER HORNUM: Eistrup.
GRYNDERUP: Allestrupgård. DØSTRUP: Døstrup. VEBBESTRUP: True, Gandrup.
C 649 Ålborg Hospital.
VESTER HORNUM: Krogstrup. FLEJSBORG: Trøiborg, Sjørup. BRORSTRUP: Meilby. ULSTRUP: Søttrup.
RAVNKILDE: Nysum. HAVBRO: Houbro. VINDBLÆS: Vindblæs.
C 188 A Vester Hornum Præstegård i Hyllebjerg sogn.
Annexgården.
HENVISNINGER:
Fredbjerg i Farsø samt Dollerup og Stistrup i Fovlum: Se Furland i Harre herred.
32
21. GISLUM HERRED.
G 174 Gunderupgård i Strandby sogn.
STRANDBY: Strandby, Strandbygård, Strandby Sjørup, Trend, Trend Mølle, Tandrup, Ertbølle, Myrhøj,
Vestergård, Kjærsgård, Risgård, Gunderupgård, Tandrup Bjerregård, Lille Mølle, Sjørup, Sjørup Hus, Sjørup
Hedehus, Grønnerup, Tamdrup. FARSØ: Farsø, Fragtrup, Ebdrup, Fandrup, Kjelgård, Fredbjerg. BJØRNSHOLM: Overlade, Vesterfald, Livø, Munksjørup. MALLE: Malle. ALSTRUP: Øster Elkjær. VESTERBØLLE:
Knudstrup, Studstrup. VOGNSILD: Vognsild, Morup, Vestrup. GEDSTED: Dalsgård, Bystrup. ULBJERG:
Tolstrup. ULSTRUP: Mølholm. TOSTRUP: Kastrup. FOVLUM: Stistrup, Dollerup. VINDBLÆS: Bjørumslet,
Engelstrup. LUNDBY: Freistrup. NÆSBORG: Tolstrup Nørgård.
G 175 Hessel i Lovns sogn.
LOVNS: Lovns, Skoue, Lingård, Hole, Bregnsø, Ovenskov, Hedegård. ALSTRUP: Alstrup, Elkjær.
FOVLUM: Fovlum, Hestbæk, Stistrup, Hestbæk Mølle. ÅRS: Vester Oustrup, Øster Tandrup. ULSTRUP:
Grårup.
G 177 Nøragergård i Durup sogn.
DURUP: Durup, Nørager, Nørager Gård, Ømark, Tardals Mølle. RØRBÆK: Rørbæk. GRYNDERUP:
Grynderup, Allestrup, Kjemtrup. TISTED: Thisted, Bonderup, Alstrup Hedehus. STENILD: Stenild, Boldrup.
SIMESTED: Simested, Guldager, Torup. HVILSOM: Hvilsom. TOSTRUP: Kyneb, Kastrup. GEDSTED:
Gjedsted, Bystrup. DØSTRUP: Døstrup. VEBBESTRUP: True. STRANDBY: Grønnerup.
G 178 Volstrup i Rørbæk sogn.
RØRBÆK: Rørbæk, Volstrup, Volstrup Mølle. STENILD: Stenild, Hannerup, Røjdrup, Bundegården.
DØSTRUP: Døstrup. ULLITS: Ullits. GRYNDERUP: Grynderup, Annexgården. BISLEV: Bislev.
VALSGÅRD: Ulstrup.
C 649 Ålborg Hospital.
FARSØ: Holme, Vannerup. STENILD: Røjdrup, Studstrup.
VOGNSILD: Vognsild. FOVLUM: Fovlum. GISLUM: Gislum. LOVNS: Hole, Overgård.
C 653 Horsens Hospital.
BINDERUP: Binderup.
LØSE SKIFTER:
Skifte l753 efter Helvig Nielsdatter i Tulstrup i Grynderup ~afg. Christen..
HENVISNINGER:
Store Binderup: Se Rødslet i Kær herred. Fredbjerg i Farsø: Se Furland i Harre herred.
Dollerup og Stistrup i Fovlum: Se Furland i Harre herred.
Hvalpsund Færgested i Lovns: Se Eskjær i Salling Nørre herred. Gislum: l Skifte i Viffertsholm Skifteprotokol.
33
22. HINDBORG HERRED.
G 179 Krabbesholm i Resen sogn.
RESEN: Resen, Resengård, Røgild, Hagens Mølle, Annexgården, Krabbesholm, Kongenshus. SKIVE
LANDSOGN: Glattrup, Årberg, Vinde, Ved Ledet i Vinde, Lund. HINDBORG: Hindborg. HEM: Hem, Hem
Krone, Krarup. DØLBY: Dølby, Vester og Øster Dølby, Vad, Trustrup, Rud Mølle, Søndergård, Øxenvad.
LYBY: Lyby, Øster Lyby, Intrup. GRØNNING: Vester Grønning. BRØNDUM: Grove. HJERK: Bailum.
KOBBERUP: Ajstrup, Søby. VROUE: Sjørup. SEVEL: Stenholm.
G 180 Skivehus i Skive Landsogn.
SKIVE LANDSOGN: Bilstrup, Vinde, Lund. KOBBERUP: Kobberup, Søby. BRØNDUM: Storgård, Grove.
DØLBY: Vester Dølby, Øxenvad, Tolstrup, Tuedal, Estkær. HINDBORG: Hindborg, Gravgård, Lundsgård.
ODDENSE: Oddense, Nestild, Frammerslev, Kastrup. HEM: Hem, Krarup. LYBY: Øster og Vester Lyby, Lille
Mølle, Dalgård, Bostrup. OTTING: Otting. SKIVE: Skive. DAUGBJERG: Seibækgård. HJERM: Hjerm Hede
Kjærup.
HENVISNING:
Grove i Brøndum: Se Randrup i Middelsom herred.
23. HARRE HERRED.
G 181 Furland på Fur.
FUR: Fur, Fur Mølle, Voil, Nederby, Sundet, Sundet Gård, Debel, Engelst, Bjerregård, Madsbad, Præstgård,
Griselgård, Hvirp, Hvirp Gade, Under Bakken. FARSØ: Fredbjerg. FOVLUM: Dollerup, Stistrup.
G 182 Hegnet i Tøndering sogn.
TØNDERING: Tøndering. DURUP: Durup, Durupgård, Conradsborg, St. Nygård, Selieusborg, Annelund,
Toustrup. NAUTRUP: Nautrup, Glynge, Bysted, Høgedal. RYBJERG: Rybjerg, Yttrup, Hestbæk.
G 183 Østergård i Åsted sogn.
ÅSTED: Åsted, Åsted Skov, Åsted Skovgård, Åsted Mølle, Nissum, Risum Hjorbusk, Torp, Elkjær,
Sæbygård, Sæbygård Mølle-Søgård, Nissumbjerg. SELDE: Skaffergård, Floutrup. SÆBY: Sæby,
Grynderup. DURUP: Toustrup. ROSLEV: Roslev. NAUTRUP: Dalgård, Glynge. DØLBY: Dølby, Vester
Dølby.
C 210 Roslev Præstegods.
ROSLEV: Kirkeby Annexgård ( Jeppe Jensen ).
HENVISNINGER:
Bysted Mølle i Nautrup: Se Frøslevgård, Morsø Sønder herred. Bailum i Hjerk: Se Højris, Morsø Sønder
herred. Ved Sallingsund Færgested i Nautrup: Se Ørndrup og Højris, Morsø Sønder herred.
34
24. SALLING NØRRE HERRED.
G 184 Astrup i Grinderslev.
GRINDERSLEV: Astrup, Astrup Skovhus, Rærup, Breum, Rusted Mølle, Fruerhuset. (Axellund).
GRØNNING: Øster og Vester Grønning, Thordal, Ustrupgård, Voirbækhus. OTTING: Otting. LYBY: Øster
Lyby. ODDENSE: Oddense, Frammerslev, Nestild, Kirkeholm. RYBJERG: Rybjerg, Ilberg, Kirkeby, Yttrup.
JEBJERG: Jebjerg, Tustrup. RAMSING: Lille Ramsing. TISE: Torp. ROSLEV: Roslev.
G 185 Eskær i Grinderslev sogn.
GRINDERSLEV: Grinderslev, Breum, Breum Fald, Mogenstrup, Rusted Mølle, Haugård, Saltbæk Mølle,
Tvisthuset i Breum, Helenesgård i Breum, Fredshuset, Eskjær, Langesøje, Langesgård, Stouby. TORUM:
Torum, Møgel Torum, Hegelund, Lille Torum, Hinnerup, Ruseng. TISE: Tise, Sønder og Nørre Tise, Torp,
Øster Hegnet, Kilskov, Kilskov Mark, Sundsør. RYBJERG: Rybjerg, Ilbjerg, Kirkeby. JEBJERG: Jebjerg,
Tustrup, Tustrup Gård, Tustrup Mark. LYBY: Bostrup. HINDBORG: Hindborg. ODDENSE: Frammerslev.
ROSLEV: Gamstrup. NAUTRUP: Nautrup, Glynge. GRØNNING: Vester Grønning, Grønris. JUNGET:
Brokholm. LOVNS: Hvalpsund Færgested.
G 186 Grinderslev Kloster i Grinderslev sogn.
GRINDERSLEV: Baulehus, Breum, Skjerris, Godrum.
G 187 Jungetgård i Junget sogn.
JUNGET: Junget, Jungetgård, Junget Mølle, Grettrup, Brokholm, Skoue. TORUM: Torum, Torumgård,
Møgelgård, Lille Møgelgård, Gjeddegård, Ved Kirken. TISE: Nørre og Sønder Tise, Tisegård, Torp, Børsting,
Børstinggård, Dybdal, Hedegård, Tromgade. GRINDERSLEV: Voismark, Stoubygård. SELDE: Selde.
HJERK: Bailum.
G 188 Kjeldgård i Selde sogn.
SELDE: Selde, Selde Mølle, Floutrup, Branden, Skammergård, Kjeldgård, Bjørhus. TORUM: Møgel Torum.
G 189 Nørgård i Grinderslev sogn.
GRINDERSLEV: Nørgård, Sleitrup. GRØNNING: Vester Grønning. JEBJERG: Jebjerg, Jebjerg Mark,
Nandrup, Hedehus, Storgård. LYBY: Vester Lyby. HJERK: Hjerk, Neder og Over Hjerk. KREJBJERG:
Kreibjerg, Kreibjerg Gård, Svendsgård. ROSLEV: Roslev. TISE: Sønder Tise. HARRE: Harre. RYBJERG:
Rybjerg. HVIDBJERG: Holmgård.
C 649 Ålborg Hospital.
TORUM: Møgel Torum.
35
25. RØDDING HERRED.
G 190 Bustrup i Ramsing sogn.
RAMSING: Ramsing, Marskendal Vestergård. HÅSUM: Torp. LEM: Nørre, Sønder og Vester Lem. DØLBY:
Langgård, Øxenvad. HVIDBJERG: Bønding. VEJBY: Vejby, Vejby Vad.
G 191 Hostrup i Lem sogn.
LEM: Nørre og Vester Lem, Opperby, Brogden, Kurup, Kurupgård, Strade, Hostrup. VEJBY: Vejby. HJERK:
Hjerk, Nørre Hjerk, Dalhuset, Vium, Gjeddelykke, Bakgården, Bailum. HARRE: Harre. LYBY: Bostrup.
RYBJERG: Ilberg. RAMSING: Ramsing.
G 192 Kærgårdsholm i Håsum sogn.
HÅSUM: Håsum, Grønholm. HVIDBJERG: Hvidbjerg, Gadgård, Stabbelholm. VOLLING: Volling,
Truekjærhus. BRØNDUM: Rettrup.
G 193 Kås i Lime sogn.
LIHME: Lime, Limegård, Husted, Sønderhede, Sinding, Vadum, Ålbæk, Ålbæk Mølle, Hofmansborg i Ålbæk,
Smidemark, Øster og Vester Hærup, Svinstigård (Svingåsti), Trerup, Baunsgård, Kås, Jeppesgård.
BALLING: Nørre, Øster, Vester og Sønder Balling, Ballinggård, Høstmark, Vesterby, Damgård, Vester
Ballinggård, Nittrup, Gust, Fårkrog, Toftgård, Myrhøj i Gust, Bække. LEM: Lem, Nørre Lem, Ebbesgård,
Brusgård. VOLLING: Volling. KREJBJERG: Andrup, Sønder Andrup. SKIVE LANDSOGN: Lund. RAMSING:
Ramsing. DØLBY: Øxenvad.
G 194 Spøttrup i Rødding sogn.
RØDDING: Rødding, Strømhuset, Mollerup, Mollerupgård, Grundvad, Skovhøjgård, Eistrup, Knudby,
Korsbakgård, Nymølle, Kjær, Kjær by, Kjærgård, Mølvadgård, Hellerupgård, Søgård, Nørkjær, Mollerup
Hedehus. KREJBJERG: Kreibjerg, Nørre Andrup, Ginnerup, Gammelhede, Gammelhede Hus. LEM: Vester
Lem. JEBJERG: Jebjerg.
26. FJENDS HERRED.
G 196 Lundgård i Gammelstrup sogn.
GAMMELSTRUP: Gammelstrup. BORRIS: Borrisgård, Lille Thorup, Sparkær, Rørgård i Sparkær. FLY: Fly,
Åkær. VROUE: Vrou, Bjergehus. MØNSTED: Gundelund, Møgelbjerggård. FELDINGBJERG: Feldingbjerg,
Sønder Feldingbjerg, Troelstrup, Skalmstrup, Skalmstrup Mølle. SMOLLERUP: Smollerup, Østergård.
VRIDSTED: Vridsted, Trevad. HADERUP: Haderup, Torsø.
G 197 Stårupgård i Højslev sogn.
HØJSLEV: Højslev, Svenstrup, Stårup, Stårup Mølle, Østerris, Vinkel, Store og Lille Halskov, Øster Pothus,
Engelsholmz. DOMMERBY: Dommerby, Dalsgård, Jestrup. SMOLLERUP: Smollerup.
36
G 198 Strandet i Ørum sogn.
ØRUM: Ørum, Nørre og Sønder Ørum, Dront Mølle, Strandet Mølle. HØJSLEV: Bådsgård, Svenstrup,
Brudal, Seistrup, Maigård, Dungsgård. KOBBERUP: Kobberup, Søby, Tastum, Røgind, Gamskær. LUNDØ:
Lundø. VRIDSTED: Trevad.
G 199 Søby Mølle i Kobberup sogn.
KOBBERUP: Kobberup, Søby.
G 200 Tårupgård i Tårup sogn.
TÅRUP: Knud, Klosterhuse, Borup, Kvosted, Kvosted Lund, Kvosted Skovhus, Nørre og Sønder Revn,
Risgård, Teils, Jordbro Mølle, Moesgård, Ris Mølle, Dalsgård Præstegård. KVOLS: Kvols, Kurgård,
Nybrohuset. ØRUM: Sønder Ørum. HØJSLEV: Vinkelplet. KOBBERUP: Kardyb. RESEN: Kolkur. LØVEL:
Løvel Brohus. ROMLUND: Romlund, Vesbæk. FISKBÆK: Fiskbæk, Løgstrup, Ørredgård. RØDDING:
Ingstrup. PEDERSTRUP: Vrå. VAMMEN: Vammen. BIGUM: Bigum, Erikstrup. BJERREGRAV: Bjerregrav.
ULBJERG: Gjørup. HVORNUM: Hvornum. HADERUP: Vormstrup, Løvig.
G 201 Ørslevkloster i Ørslevkloster sogn.
ØRSLEVKLOSTER: Ørslevkloster, Lund, Bøstrup, Sundhuset, Heilskov, Hald. FLY: Ilsø. VROUE: Vester
Børsting, Vittrupgård.
C 634 Viborg Konrektorats Gods.
LUNDØ: Lundø.
C 2 Viborg Bispegods.
GAMMELSTRUP: Fusager.
27. RINDS HERRED.
G 202 Hersomgård i Hersom sogn.
HERSOM: Hersom, Trøstrup, Ørris, Hersomgård. BJERREGRAV: Bjerregrav, Haugård, Nørskov, Hulris,
Navndrup, Navndrup Mølle. KLEJTRUP: Hejring, Fristrup, Hærup, Skorup. HVAM: Kallestrup. LÅSTRUP:
Borup Mølle, Vie. TOSTRUP: Tostrup. ROUM: Roum, Trængsel, Nørris, Lund, Møldrup, Skamris, Plovhuset.
G 203 Holmgård i Skals sogn.
SKALS: Skals, Skringstrup, Estrup. FJELSØ: Ettrup (Ebdrup). ULBJERG: Uldbjerg, Tolstrup, Ulstrupgård.
BJERREGRAV: Bjerregrav, Hørup, Hørup Mølle. TOSTRUP: Tostrup, Nørre og Øster Ugelris. HVAM:
Tulstrup.
37
G 205 Korsøgård i Simested sogn.
SIMESTED: Skjedshale, Korsø, Båndrup, Hverrestrup. HVILSOM: Hvilsom, Havredalsgård, Tollestrup.
TOSTRUP: Troelstrup. GISLUM: Kjællingtand.
G 206 Lerkenfeld i Vesterbølle sogn.
VESTERBØLLE: Vesterbølle, Lerkenfeld, Lerkenfeld Mølle, Svingelbjerg, Glerup. ØSTERBØLLE:
Østerbølle. ULLITS: Ullits, Vester Søkbæk, Skou. FOVLUM: Fovlum, Stistrup. ROUM: Hedehuset. LOVNS:
Lovns, Hole, Ovenskov, Torp, Lingård. ALSTRUP: Alstrup, Hestbæk, Hestbæk Mølle, Vester Elkjær. ÅRS:
Års, Tandrup. ULSTRUP: Grårup, Hvorvarp. HAVBRO: Jelstrup. BJERREGRAV: Bjerregrav. FARSØ:
Farsø, Dommergård, Fandrup, Fragtrup. GEDSTED: Gedsted, Nørgård. FJELSØ: Klotrup. VOGNSILD:
Vognsild, Morum, Meilstrup, Vester og Øster Årup, Svoldrup, Østrup, Vestrup, Blaksgård. ULBJERG:
Storthorup. BISLEV: Hedegård. GISLUM: Kjællingtand Mølle, Nyrup, Molbjerg.
G 207 Lynderupgård i Lynderup sogn.
LYNDERUP: Lynderup, Lynderup Gård, Rind. ULBJERG: Uldbjerg, Gjørup, Sundstrup, Lille Thorup, Skoue,
Tolstrup. SKALS: Skals. LÅSTRUP: Låstrup, Sønder Borup, Lille Veilhus, Østerby, Vesterby, Kjærsgård.
TOSTRUP: Troelstrup, Skinderup. FJELSØ: Fjeldsø, Klotrup.
G 208 Restrup i Hvam sogn.
HVAM: Hvam Mølle, Rugdalhus, Moesgård. SIMESTED: Simested, Hverrestrup. ØSTERBØLLE:
Østerbølle, Ålestrup, Bygum. GEDSTED: Gedsted, Stensgård, Katbakgård, Svendsgård, Steinsbækgård,
Høgård, Holmmark, Bjerregård, Bystrup. FOVLUM: Fovlum. FJELSØ: Fjeldsø, Kalvbækgård, Spanggård,
Klotrup, (Stensbækgård?). GISLUM: Gislum, Nyrup. TOSTRUP: Tostrup, Troelstrup, Tuersgård. LOVNS:
Lovns. ULBJERG: Sundstrup, Storthorup. THESTRUP: Kastrup, Vesterris.
G 209 Søren Testrups Gods i Thestrup sogn.
THESTRUP: Vesterris.
Skifte efter Jens Michelsens kone Ane Sørensdatter i Sundstrup i ULBJERG.
C 653 Horsens Hospital.
VESTERBØLLE: Svingelbjerg.
HENVISNINGER:
Skals: Se Rosenvold i Bjerre herred.
Bjerregrav og Ulbjerg: Se Tårupgård i Fjends herred.
38
28. NØRLYNG HERRED.
G 211 Asmildkloster i Asmild sogn.
ASMILD: Lille og Gammel Asmild, Færgehuset, Søgård, Dalsgård, Overlund, Holmsgård, Tranborghus,
Søndermølle, Åle Mølle. TAPDRUP: Tapdrup, Thisted, Skovsgård, Surbæk Mølle. RIND: Rindsholm.
VISKUM: Store Thorsager, Thorsager gård. VAMMEN: Vammen. SKALS: Skals. ØSTER VELLING: Øster
Velling.
G 214 Fastruplund Gods i Vammen sogn.
VAMMEN: Vammen, Fastrup. VORNING: Vorning.
G 215 Hald i Dollerup sogn.
DOLLERUP: Dollerup, Dollerup Mølle, Hald, Neder og Over Hald, Bækkelund, Nonbo. FINDERUP:
Finderup, Bakhus, Domdalsgård, Agerskov. ASMILD: Vranum, Snabe. VIUM: Vium. LYSGÅRD: Lysgård.
VROUE: Vester Børsting, Sjørup, Vester Sjørup. DAUGBJERG: Daugbjerg Engedal, Vedhoved. RESEN:
Resen
Rabis. SMOLLERUP: Smollerup, Øster Børsting. FLY: Fly. MØNSTED: Mønsted. VORDE:
Vordegård, Kjølsen, Navntoft. GAMMELSTRUP: Fusager. HADERUP: Fårbæk, Nørre Feldborg, Grougård.
SEVEL: Nautrup, Raunholt. GJELLERUP: Gjellerup. SUNDS: Lind. RIND: Nørre Søby. LUNDUM: Lundum,
Lundum Skov, Ildsgård.
G 216 Sødal i Rødding sogn.
RØDDING: Rødding, Meldgård, Klaris, Gemmergård, Batumgård, Klarisgård, Nørgård. PEDERSTRUP:
Pederstrup, Løvelbro, Risgård, Dalsgård. LØVEL: Løvel, Løvel Mølle, Havris, Kistrup, Åstrup.
C 634 Viborg Konrektorats Gods.
RAVNSTRUP: Gåsdal, Neder Gåsdal. VORDE: Kjølsen, Kjølsen Mølle, Kjølsen- gård, Lundsgård, Navntoft.
FISKBÆK: Fiskbæk. ROMLUND: Romlund.
C 2 Viborg Bispegods.
FINDERUP: Finderup. RAVNSTRUP: Ravnstrup, Bredsgård, Holm, Viborg Domkapitels Gods på Læsø.
HENVISNINGER:
Rosborg i Mønsted: Se Haraldslund i Vester Lisbjerg herred.
29. SØNDERLYNG HERRED.
G 218 Fussingø i Ålum sogn.
ÅLUM: Ålum, Giandrup, Svinding, Volstrup, Fussingø, Fusingø Vasehus, Mådal. Venning. BJERREGRAV:
Bjerregrav, Overfussing, Overfussing Holm, Hedegård. TÅNUM: Tånum. VORNING: Vorning. KVORNING:
Årup. HAMMERSHØJ: Lundegårde. NØRBÆK: Nørbæk. SØNDERBÆK: Sønderbæk, Reistrup. LÆSTEN:
Læsten. KOVTED: Kousted.
39
G 219 Tjele i Tjele sogn.
TJELE: Tjele, Vester Tjele, Tjele Mølle, Tjelegård, Tjele Mark, Kvornum Vasehus, Fovlum, Engedal,
Formyre, Flarup, Flarupgård, Gammelby, Gammelbygård. NØRRE VINGE: Nørre Vinge, Nørre Vinge Mølle.
VORNING: Holme, Skotterupgård. KVORNING: Kvorning, Levringgård. VAMMEN: Vammen, Thorup, Norup,
Smedehuset, Sønderup, Sønderupgård. BIGUM: Bigum, Bigum Huse, Bakkegård, Erikstrup. LINDUM:
Lindum, Lindum Skov, Lindum Huse, Helmuthslyst, Søvig, Lindalshus, Sjørring, Skjelshus, Munkhoved,
Stoholm, Hvornum Vasehus. ØRUM: Ørum, Mollerup, Velds, Hvolbæk. VISKUM: Fårdal. KLEJTRUP:
Vorningboel. NØRBÆK: Nørbæk, Hougård. SØNDERBÆK: Sønderbæk. GLENSTRUP: Handest. LEM:
Brastrupholm. KØBENHAVN. VIBORG. REGNEMARK PÅ SJÆLLAND. Charlottedal.
G 221 Viskumgård i Viskum sogn.
VISKUM: Viskum, Viskumgård, Over Viskum, Øe, Nøråhuset, Lille Thorsager, Clausholm, Skovhuset,
Hedeborghuset, Egelund, Dunkø. ØRUM: Ørum, Mollerup, Velds, Velds Mølle, Hvolbæk. VEJRUM: Vejrum,
Budehuset, Lundorf, Veirumholt, Annexgården, Hesselholt, Bjerregården. RØDDING: Meilgård, Kokholm,
Nørre og Øster Kokholm, Batum, Batumgård, Ingstrup, Ingstrup Bjerregård. TAPDRUP: Thisted. VORNING:
Vorning. LEE: Koldbæk. MAMMEN: Nørå, Nørå Hus.
G 489 Af det Dronningborske Rytterdistrikt.
TÅNUM: Tånum. NØRBÆK: Nørbæk.
C 15 Viborg Stiftsprovstis Gods.
SØNDERBÆK: Sønderbæk. ØRUM: Ørum.
30. MIDDELSOM HERRED.
G 224 Himmestrup i Lee sogn.
LEE: Lee, Lee Krog, Lee Fællesskov, Koldbæk, Hedemølle, Himmestrup, Fruegård. HJORTHEDE:
Hjorthede, Rugballegård, Hedegård, Rullegård. HJERMIND: Taul. BJERRING: Bjerring, Hesselhus.
MAMMEN: Mammen. VISKUM: Lille Thorsager. VEJRUM: St. Fuglsang. (Knæberhede).
G 223 Karmark i Skjern Sogn.
se Skjern i Middelsom herred.
G 225 Randrup i Vinkel sogn.
VINKEL: Randrup, Sønder Hedegård, Tromholt, Engedal. VIBORG NØRRESOGN: Tougård. VEJRUM:
Vejrum, Hesselholt. MAMMEN: Mammen. ASMILD: Dalsgård. ALMIND: Mostgård, Tolstrup, Tostrup.
LYSGÅRD: Overtestrup. HVORSLEV: Vidstrup. BRØNDUM: Grove.
40
G 226 Skaungård i Vindum sogn.
VINDUM: Brandstrup. RIND: Rind, Holmhuset, Kielsøhus.
G 228 Ulstrup i Sønder Vinge, Skjern i Skjern, Himmestrup i Lee, Viskum i
Viskum, Karmark i Skjern sogn.
SØNDERVINGE: Sønder Vinge, Rønge, Rønge Mølle, Højlund, Ulstrup, Teglhuset. LANGÅ: Langå, Langå
Hospital, Hollerup. THORUP. Thorup. VESTER VELLING: Vester Velling, Terp, Lille Thorup. SKERN:
Løvskal, Tindbæk, Stubberup, Karmark, Ilsø. ØSTER VELLING: Øster Velling. GRENSTEN: Grensten.
VORNING: Vorning, Hvidding. KVORNING: Kvorning. HAMMERSHØJ: Hammershøj. HJERMIND:
Hjermind, Taul, Solgård. LEE: Lee, Lee Krog, Overskov, Nørre Tulstrup, Hedemølle, Koldbæk.
HJORTHEDE: Hjorthede, Sønder Tulstrup, Sløukrog, Kjællingbøl. BJERRING: Bjerring, Seerup (Sjørup).
MAMMEN: Trængsel, Herreborg. TÅNUM: Tånum. RØDDING: Ingstrup, Ingstrup Mølle, Batum, Batumgård,
Kokholm, Meilgård. ØRUM: Mollerup, Velds, Hvolbæk. VISKUM: Viskum, Over Viskum, Viskum Mølle, Øe,
Nøråhus. VEJRUM: Vejrum, Bromølle, St. Fuglsang, Lundorf. SØNDERBÆK: Sønderbæk. TAPDRUP:
Thisted. FELDINGBJERG: Feldingbjerg.
G 228 Ulstrup i Sønder Vinge sogn.
SØNDER VINGE: Sønder Vinge, Rønge, Rønge Mølle, Ulstrup. LANGÅ: Langå, Langå Hospital, Hollerup.
HJERMIND: Hjermind, Hjermind Skovhus. HJORTHEDE: Sønder Tulstrup, Kjællinghøl, Sløukrog. TÅNUM:
Tånum. GRENSTEN: Grensten. ØSTER VELLING: Øster Velling.
G 227 Skjern og Karmark i Skjern sogn.
SKERN: Skjerngård, Tindbæk, Løvskal. VESTER VELLING: Vester Velling, Terp, Dengsø. HAMMERSHØJ:
Hammershøj. VORNING: Hvidding. SØNDER VINGE: Sønder Vinge. SØNDERBÆK: Sønderbæk.
G 489 Af det Dronningborgske Rytterdistrikt.
VESTER VELLING: Terp, Dengsø, Lille Thorup. SKERN: Løvskal, Tindbæk, Ilsø.
C 251 Vester Velling Præstegods.
VESTER VELLING: Vester Velling, Præstegården.
31. LYSGÅRD HERRED.
G 230 Alhedens Kolonier.
FREDERIKS: Frederikshøj, Frederikshede, Frederiksøsterhede, Haurdal, Grønhøj, Sandkjærgård. VIUM:
Stendal. TORNING: Frederiksmose, Frederiksmose- dal, Over, Gammel og Midler Frederiksmose, Gammel
og Midler Frederiksdal. KRAGELUND: Kragelund, N. Julianehede, Neder, Nordre og Midler Frederiksmose,
Christianshøj, Neder, Over,
Sønder og Midler Frederiksdal. BORDING: Bording, Christianshede,
Christianshøj, Overjulianehede, Bækgården.
41
G 23l Avnsbjerg i Sjørslev sogn.
SJØRSLEV: Sjørslev, Demstrup, Avnsbjerg, Øster og Vester Vandet, Meldvandet, Humle Mølle, Lille
Medelhede eller Brødløs. VIUM: Vium, Nørre og Over Hvam, Papsøhus, Nipgård. TORNING: Sangildgård,
Ungstrup. HØRUP: Hørup, Kjellerup, Almtoft. KARUP: Karup, Bøglund. ELSBORG: Elsborg. BORDING:
Agerskov. HADERUP: Egelund, Nørre Uhre.
G 232 Kærsholm i Thorning sogn.
TORNING: Thorning, Kjærsholms Mølle, Nørre Knudstrup, Ungstrup, Store Oustrup, Grågård, Vattrup,
Impgård, Store Impgård, Bøgild. KARUP: Karup.
G 233 Marsvinslund i Vium sogn.
VIUM: Marsvinslund, Marsvinslund Hede. ALMIND: Almind, Bastruphus.
G 234 Palstrup i Højbjerg sogn.
HØBJERG: Højbjerg, Trasborg. ELSBORG: Elsborg. LEVRING: Levring, Vesterskov, Døssing. HINGE:
Astrup. VRADS: Thorup.
G 235 Vinderslevgård i Vinderslev sogn.
VINDERSLEV: Vinderslev, Vinderslevgård, Elkjær, Mausing, Mausing Hollænderhus, Mausing Mølle,
Pederstrup, Fruerlund, Hauge, Skovhuset, Hønholt, Voer, Revel, Lysdal. HINGE: Hinge, Tanghuset,
Frausing. KRAGELUND: Kragelund, Engesvang. SINDING: Sinding. SEJLING: Seiling, Ebstrup. GØDVAD:
Resendal. BALLE: Kjærsgård, Hvinningsdal, Øster Bording. VIUM: Vium. GRØNBÆK: Iller, Brorup, Ans,
Ans Kro, Roe, Ris. SVOSTRUP: Svostrup, Borup, Grauballe, Asmildgård, Dalsgård, Allingmølle, Nebel.
SERUP: Serup, Holm, Holm Mølle, Tandskov. LEMMING: Lemming, Nisset, Overgård, THEM: Them.
VRADS: Vrads, Vipskov. KØBENHAVN: Haurbak og Ballehuse.
32. HIDS HERRED.
G 236 Allinggård i Svostrup sogn.
SVOSTRUP: Svostrup, Borup, Borup Skovhus, Grauballe, Alling Mølle, Asminde, Asmildgård, Nebel.
GRØNBÆK: Grønbæk, Grønbæk Huse, Grønbæk Hospital, Ans, Ans Kro, Iller, Iller Huse, Ris, Ris Huse,
Naderup, Kongensbro, Dalsgård, Roe, Brorup. SERUP: Serup, Holm, Holm Mølle, Høgdal, Tandskov.
LEMMING: Lemming, Lemming Østerby, Lemming Vesterby, Nisset, Overgård. HINGE: Frausing.
VINDERSLEV: Vinderslev, Mausing. KRAGELUND: Kragelund. GØDVAD: Gjødvad, Resendal. BALLE:
Balle, Hvinningdal, Øster Borring, Kjærsgård. SEJLING: Seiling, Ebstrup. LINÅ: Linå, Linå Hospital.
G 237 Grauballegård i Svostrup sogn.
SVOSTRUP: Borup Grauballe, Nebel, Dalsgård. LEMMING: Nisset. SEJLING: Ebstrup.
42
G 238 Vester Kejlstrup i Balle sogn.
BALLE: Balle, Hvinningdal, Kjærsgård, Kjærsgård Mølle, Kjærsgård Hyrdehus, Overgård, Øster og Vester
Borring, Vester Keilstrup. SINDING: Sinding. FUNDER: Funder, ved Kirken, Elling, Elling gård, Pårup,
Tollund, Moselund, Hesselhus, Abildskov. THEM: Sepstrup, Brand. VRADS: Andsøgård.
G 49l Af det Skanderborgske Rytterdistrikt.
FUNDER: Funder, ved Kirken, Store Tollund, Faurholt. SINDING: Sinding. BALLE: Balle, Hvinningdal, Øster
Bording. KRAGELUND: Kragelund.
33. HOULBJERG HERRED.
G 240 Bidstrup i Granslev sogn.
GRANSLEV: Granslev, Granslev Mølle, Knudstrup, Vor Mølle, Røde Mølle, Augstruphuset, Rosenlund,
Bidstrup, Garveriet. HOULBJERG: Houlbjerg. HELSTRUP: Helstrup. GRENSTEN: Grensten, Stevnstrup.
ØRUM: Væth, Jeberg. VÆRUM: Værum. LAURBERG: Laurberg, Løjstrup, Essendrup, Brohuset,
Sophienlund, Karmark, Gerhardslyst. LYNGÅ: Bægård, Sveistrup. SKØD: Skjød, Torup, Hasager, Lille
Glæsborg, Lopdrup. HASLUND: Haslund, Tebbestrup. TRIGE: Pannerup. GALTEN: Galten. HVORSLEV:
Præstegård. MEJLBY: Mejlby. ØRSTED: Boe, Hollandsberg. ØDUM: Selling.
G 241 Frisholt ( Se Ormstrup G 243 ).
G 242 Hagsholm i Houlbjerg sogn.
HOULBJERG: Bøsbroe, Hagsholm, Hagsholm Mark, Hjulhuset, Bøstrup, Bøstrup Mølle, Kongstrup.
GRANSLEV: Vrangstrup. SKØD: Skjød, Kvolbæk, Sølvsten, Glæsborg, Brundt, Geilund, Helstrup, Lindgård,
Damhuset. SAHL: Sahl, Aptrup, Tulstrup, Tulstrup Mølle. GULLEV: Gullev, Nøddelund. AIDT: Aidt,
Tungelund, Mondrup, Astrup, Salpeterhuset. TORSØ: Torsø, Luud, Luud Mølle, Futting. VELLEV: Vellev,
Tostrup, Tostrup Skovhus, Enslev, Holm, Koudal, Overmølle, Østergård, Østergård Fiskerhus, Åbrohuset,
Christianfians, Årup Mølle, Kalstrup. LAURBERG: Bøsbrohuset. LERBJERG: Lerberg. HAURUM: Haurum,
Haurum Skovhus, Frisendal, Snorum, Kragelund. VEJERSLEV: Vejerslev, Borre, Borre Skovhus, Katvad
Mølle, Louiselund. HVORSLEV: Hvorslev, Hvorslevgård, Hagenstrup Mølle, Amstrup, Vidstrup, Aldrupgård,
Aldrupgård Skovhus, Aldrup. GERNING: Gjerning Danstrup, Danstrupgård, Bundgård, Tind, Borritsø,
Borritsø Lund, Stærkjær, Hesselbjerg. SØNDER VINGE: Søndervinge, Magård. VEJRUM: Lille Fuglsang
ved Veirumbro. SPORUP: Farre.
G 243 Ormstrup ( Frisholt ) i Sahl sogn.
SAHL: Sahl, Skibelund, Vinkelholm, Frisholt, Pralborg, Skovhus. GULLEV: Gullev, Bøgeskov. GERNING:
Hesselberg, Stærkjær. MAMMEN: Snorsang. SØNDER ONSILD: Sønder Onsild.
43
34. ONSILD HERRED.
G 245 Ballegård i Falslev sogn.
FALSLEV: Falslev, Ballegård, Tusmølle. VINDBLÆS: Lystrup, Nebstrup, Norup, Vester og Øster Skovhus,
Haderup, Sølen, Sølen Hus. HEM: Hem, Kirkeladehuset.
G 246 Kjellerup i Svenstrup sogn.
SVENSTRUP: Svenstrup, Svenstrup Mølle, Svenstrup Smedehus, True, Kjellerup, Aunsberg, Gunderup,
Bagergården, Lykkemark, Lykkemark Hus, Lykkemark Holm, Charlottenpris, Fruelund, Kjellerup Mølle og
Skov, Sohøi. VESTER TØRSLEV: Vester Tørslev. HEM: Hem, Hyrdehus, Kvotrup, Kvotrup Mølle,
Solhøjhuset, Brasksillien, Skrødstrup, Lottepris. SEM ( SIEM ): Sem. KÆRBY: Kjærby, Kjærby Mølle.
GASSUM: Dyrby, Allestrup, Allestrup Hede, Hvedsten. GLENSTRUP: Gundestrup. FÅRUP: Fårup,
Munkhuset.
G 247 Mariager Kloster i Mariager sogn.
MARIAGER: Mariager Kloster, Katberg, Katberg Odde, Alstrup, Fjeldsted, Fjeldsted Hedehus, Hou, Hou
Mølle, Fladberg, Det Røde Hus, Mariager Færgested, Hedehuset, Brødløs. Sønder og Nordgårdshuset,
Jomfrubakket, Sillieborg, Frandsberg, Trinderup By, Voldstedlund. VINDBLÆS: Vindblæs, Vebstrup, Norup.
VESTER TØRSLEV: Vester Tørslev Mølle. SVENSTRUP: True. FALSLEV: Ballegård. SKJELLERUP:
Skjellerup, Gettrup. SØNDER ONSILD: Ulstrup. HVORNUM: Hvornum. GLENSTRUP: Gundestrup. NØRRE
ONSILD: Gråholm. ASFERG: Asferg.
G 248 Skovsgård i Skjellerup sogn.
SKJELLERUP: Skjellerup, Skjellerup Annexgård, Gettrup, Strandholt, Amdrup, Skovsgård. SØNDER
ONSILD: Sønder Onsild. NØRRE ONSILD: Fyrkat Mølle. HVORNUM: Brøndumdal. SNÆBUM: Snæbum,
Snæbum Hyrdehus. SVENSTRUP: True, Indslev Tårup.
G 249 Trinderup i Hvornum sogn.
HVORNUM: Hvornum, Brøndum, Brøndum Dal, Fogedgården. SNÆBUM: Snæbum. SØNDER ONSILD:
Sønder Onsild. ØLS: Øls, Hougård, Haldtostrup, Tostrup. HØRBY: Hørby, Blæsberghuset. KLEJTRUP:
Hærup.
G 489 Af det Dronningborgske Rytterdistrikt.
SVENSTRUP: True.
C 649 Ålborg Hospital.
HVORNUM: Brøndumdal.
HENVISNINGER:
Hvornum: Se Tårupgård i Fjends herred.
Sønder Onsild: Se Ormstrup i Houlbjerg herred.
44
35. GJERLEV HERRED.
G 251 Demstrup i Råby sogn.
RÅBY: Råby, Demstrup, Demstrup Vase, Kneisted, Dal, Skadelund, Udbyhøj Færgested. DALBYNEDER:
Dalbyneder. ØSTER TØRSLEV: Øster Tørslev, Tørring. GJERLEV: Blendstrup. LINDE: Meilby.
G 253 Fuglsø i Udbyneder sogn.
FUGLSØ: Fuglsø. HEM: Hjulhuset, Kjelstruplund, Dalhuset.
G 254 Øster Kondrup i Kastbjerg sogn.
ENSLEV: Enslev. GASSUM: Dyrby.
G 255 Overgård i Udbyneder sogn.
UDBYNEDER: Udbyneder, Udbyneder Hospital, Udbyneder Veirmøllehus, Bilidt, Udbyover, Klattrup, Bjerre,
Overgård, Nøddenæs. KASTBJERG: Kastbjerg. DALBYOVER: Stangerum, Vinstrup. DALBYNEDER:
Dalbyneder, Binderup. RÅBY: Råby, GJERLEV: Gjerlev, Vindbylund. ENSLEV: Enslev, Kirkeladen,
Ladehuset. VINDBLÆS: Ajstrup, Haderup, Hadsund. FALSLEV: Assens. SEM: Edderup. ØSTER TØRSLEV: Øster Tørslev, Kneisted. ALS: Als, Helberskov, Odde i Helberskov, Fruerlund, Haslevgård, Haslevgård
Mølle, Hurup. SKELUND: Veddum. HVORNUM: Brøndum. SNÆBUM: Snæbum. SØNDER ONSILD:
Sønder Onsild. NØRRE ONSILD: Nørre Onsild. GLENSTRUP: Glenstrup, Handest.
G 256 Sødringholm i Sødring sogn.
SØDRING: Sødring, Sødringholm, Udbyhøj. RÅBY: Råby, Demstrup, Dal, Vase. DALBYNEDER:
Dalbyneder, Binderup. DALBYOVER: Dalbyover, Vinstrup, Stangerum. ØSTER TØRSLEV: Tørring, Tørring
Mølle. GJERLEV: Blenstrup. ENSLEV: Enslev. VINDBLÆS: Haderup, Norup. HARRIDSLEV: Meilby.
G 257 Trudsholm i Kastbjerg sogn.
KASTBJERG: Kastbjerg, Trudsholm, Stejlberg. UDBYOVER: Udbyover. UDBYNEDER: Steilberg.
DALBYOVER: Dalbyover, Stangerum. RÅBY: Kneisted. HALD: Stouby. FALSLEV: Assens. VINDBLÆS:
Ajstrup, Haderup, Norup, Sønder Hadsund, Nebstrup, Lindskovhus. HEM: Hem, Skrødstrup, Skrødstrup
Skovhus, Odderhuset, Dalhuset. SEM: Sem. GJERLEV: Gjerlev. NØRRE ONSILD: Nørre Onsild.
HVORNUM: Hvornum. SKELUND: Skelund. ALS: Als, Munkhuset. ENSLEV: Enslev.
HENVISNINGER: Kastbjerg, Tørring i Ø. Tørslev og Dalbyover: Se Holbækgård i Rougsø herred. Dalbyover
og Vinstrup i Vinstrup, Dalbyneder, Dalbyneder Lund og Binderup i Dalbyneder, Demstrup, Demstrup Vase,
Råby og Kneisted i Råby, Sødring, Sødring Skovhus, Sødringholm, Hammergårdshedehus og Mølholm i
Sødring, Tørring og Kneisted i Øster Tørslev. Se Løvenholm, i Sønder Hald Herred.
Ajstrup i Vindblæs: Se Haunø i Sønderhald Herred.
Enslev: Se Visborggård i Enslev.
45
36. NØRHALD HERRED.
G 258 Gjessinggård i Tvede sogn.
TVEDE: Tvede, Tvedegårde, Bjerregårde, Skalmstrup, Gjessinggård, Gjessinggård Mølle, Gademølle,
Hjørn-Kjær Mølle. ØSTER TØRSLEV: Øster Tørslev, Ilshøj, Dalsgård, Tørring. RÅBY: Kneisted. HALD:
Hald. MARIAGER: Blærehauge.
G 489 Af det Dronningborgske Rytterdistrikt.
SPENTRUP: Spentrup, Jennum, Hastrup. GASSUM: Gassum, Dyrby, Randrup, Hvedsten, Østergård.
HALD: Hald, Stouby. KOVTED: Kousted, Terp. LINDE: Linde, Lindegårde, Meilby. ASFERG: Asferg, Kotrup.
C 358 Århus Domkirkes Gods.
SPENTRUP: Hastrup.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods.
FÅRUP: Ørild.
C 653 Horsens Hospital.
VESTER TØRSLEV: Vester Tørslev.
HENVISNINGER:
Gassum og Derby i Derby samt Gunderup og Gunderupgård i Glenstrup: Se Frisenvold i Galten herred.
37. STØVRING HERRED.
G 259 Bjellerup Ladegård i Randers Sankt Mortens sogn.
KRISTRUP: Kristrup.
G 260 Dronningborg i Randers Sankt Mortens sogn.
SANKT MORTENS: Dronningborg. BORUP: Borup, Bradstruphuset, Kondrup, Bjergby, Helsted, Rosenholm.
RÅSTED: Råsted. ASFERG: Asferg. HALD: Hald, Stouby. GIMMING: Gimming. LEM: Lem. LINDE: Linde,
Mejlby. HARRIDSLEV: Meilby. ALBÆK: Albæk. ØSTER TØRSLEV: Øster Tørslev. KRISTRUP: Romalt.
MARIAGER: Marenmølle.
C 651 Randers Hospital i Sankt Mortens sogn.
HALD: Hald, Stouby. ØSTER TØRSLEV: Øster Tørslev, Tørring, Stadsgård. GJERLEV: Gjerlev.
VINDBLÆS: Norup. FÅRUP: Fårup, Ørrild. KOVTED: Kousted, Vindingholm. BORUP: Kondrup.
46
C 651 A Støvringgård i Støvring sogn.
STØVRING: Støvring, Støvringgård, Støvring Mølle, Åstrup, Murhuset, Podehuset. MELLERUP: Mellerup.
LINDE: Linde. HARRIDSLEV: Harreslev, Lindberg, Sparrehusene, Vangagergård. ALBÆK: Albæk, Østrup,
Østrup Skovhus. HALD: Hald. DALBYOVER: Dalbyover. ØSTER TØRSLEV: Øster Tørslev. GJERLEV:
Gjerlev, Blenstrup, Nørager. SPENTRUP: Hastrup. GASSUM: Gassum.
G 489 Af Dronningborgske Rytterdistrikt.
HARRIDSLEV: Harreslev, Lindberg. ALBÆK: Albæk, Albæk Mølle, Annexgården, Vestrup. GIMMING:
Gimming, Gimming Gård, Tjærby. LEM: Lem. RÅSTED: Råsted, Sveistrup, Blegvadgård. BORUP: Borup,
Kondrup, Helsted, Bjergby, Bradstruphuset. MELLERUP: Mellerup, Sædou.
HENVISNINGER:
Mellerup Færgested: Se Stenalt i Rougsø herred.
38. GALTEN HERRED.
G 261 Brusgård i Ølst sogn.
ØLST: Ølst, Ølst Vadhus, Ølst Kro, Mikkelstrup, Brusgård, Brusgård Mølle, Askildrup, Ølst Skjøthus,
Podehuset, Trustrup, Hedehuset, Teglgården. HASLUND: Haslund, Amstrupgård, Borup. ÅRSLEV: Årslev.
KRISTRUP: Munkdrup. Stånum. HORNBÆK: Neder og Over Hornbæk, Nørbæk. LIME: Kastrup. ØRSTED:
Ørsted.
G 262 Frisenvold i Ørum og Løjstrup i Laurberg, samt fra l773 Brusgård.
ØRUM: Væth, Jebjerg, Frisenvold, Frisenvold Fiskerhus. VÆRUM: Værum, Værum Mølle, Værum Nørgård,
Værum Bundgård, Præstegården. GALTEN: Galten, Erslev, Vinterslev, Hinge, Præstegården. VISSING:
Nyborg. HASLUND: Haslund, Tebbestrup. ØLST: Ølst, Ølstvad Kro, Hedehuset. RANDERS SANKT
MORTENS: Vorup. KRISTRUP: Kristrup, Munkdrup, Romalt. LAURBERG: Laurberg, Laurberg Degnebolig,
Løistrup, Løistrup Nymølle, Elgård. ØSTER VELLING: Øster Velling. HELSTRUP: Helstrup. GRENSTEN:
Grensten, Stevnstrup, Fladbrohus. VESTER VELLING: Vester Velling, Terp. SKERN: Skjern, Løvskal,
Tindbæk. LEE: Lee Krog. HADBJERG: Hadbjerg, Bredgård. ÅRSLEV: Årslev. GASSUM: Gassum, Dyrby.
GLENSTRUP: Gundestrup,
Gundestrupgård, Gundestrup Hus, Bilidt. HARRIDSLEV: Lindberg. LINDE:
Linde. GULLEV: Gullev. ØRSTED: Ørsted, Bode. ESTRUPLUND: Tørslev, Storsjørup. EGÅ: Skjerring.
ELSTED: Elsted. FRAMLEV: Voergårde. YDING: Yding. ENGUM: Bredal.
47
G 263 Clausholm i Voldum sogn.
VOLDUM: Voldum, Clausholm, Clausholm Mølle, Rigtrup, Rebens Mølle, Vasehuset, Hvalløs, Schildenseje.
RUD: Nielstrup, Bramstrup, Elgård, Sandhule, Stobdrup, Hallendrup, Alstrupgård, Alstrup Mølle,
Drostrupgård. HALLING: Halling, Villendrup. SØBY: Søby, Estrup, Estrupgård, Grimskjær, Knabstrup.
SKADER: Skader. MEJLBY: Mejlby, Ogstrupgård, Bygballe. TODBJERG: Linå, Linå Mark. MYGIND:
Mygind Skovhus. HORNSLET: Fladhøjhusene, Fladbakhus ved Amaliegård. ØLST: Askildrup, Ginnerup,
Trustrup, Robdrup. ØDUM: Astrup, Røved, Langskov, Tanghuset. HASLUND: Tebbestrup. HADBJERG:
Hadbjerg. ÅRSLEV: Årslev. RANDERS SANKT MORTENS: Vorup. GALTEN: Erslev.
G 264 Kollerup i Hadbjerg sogn.
HADBJERG: Hadbjerg, Hadbjerg Mølle, Hadbjerg Smedie. ØDUM: Selling, Tobæk Mølle, Tostrup.
GALTEN: Hinge, Vinterslev, Balle, Kollerup Mølle. SKADER: Østrup. LERBJERG: Lerbjerg.
G 265 Løjstrup: Se Frisenvold G 262.
G 489 Af Dronningborgske Rytterdistrikt.
ØDUM: Ødum, Langskov, Selling, Astrup, Ebbestrup, Røved, Tostrup. VOLDUM: Voldum, Clausholm Mølle,
Rigtrup, Hvalløs. HALLING: Halling, Villendrup. RUD: Alstrupgård, Hallendrup, Bramstrup. HASLUND:
Haslund, Tebbestrup. HADBJERG: Hadbjerg. GALTEN: Erslev. RANDERS SANKT MORTENS: Vorup.
ØLST: Ginnerup.
C 297 Haslund Præstegods.
HASLUND: Haslund.
C 300 A Galten Præstegods.
GALTEN: Galten.
HENVISNINGER:
St. Mortens Sogn: Se Bjellerup Ladegård i Støvring herred.
Selling i Ødum: Se Århus Hospital Hasle herred.
39. ROUGSØ HERRED.
G 266 Estruplund i Estruplund sogn.
ESTRUPLUND: Storsjørup, Ingerslev, Tørslev. ØRSTED: Ørsted, Hevring, Bode. HOLBÆK: Ingerslev, Kar.
NØRAGER: Kokkegården. ÅRSLEV: Eistrup.
48
G 267 Holbækgård i Holbæk sogn.
HOLBÆK: Holbæk, Ingerslev. UDBY: Udby, Udbyhøj. ØRSTED: Ørsted, Lillesjørup, Lykkegård.
ESTRUPLUND: Tørslev, Lykkegård. VEJLBY: Vejlby. MARIE MAGDALENE: Marie Magdalene, Klemstrup,
Rosenborghuset, Ålborghuset. KASTBJERG: Kastbjerg. ØSTER TØRSLEV: Tørring. DALBYOVER:
Dalbyover.
G 268 Stenalt i Ørsted sogn.
ØRSTED: Ørsted, Ørsted Hospital, Stenalt, Bode, Hollandsbjerg. ESTRUPLUND: Tørslev, Tørslev
Annexgård. VOER: Vor, Vor Færgested, Stenalt Mølle, Thorsagerhuset. HOLBÆK: Kar. GJESING: Eldrup,
Hummelborg, Elsborg, Hvidbjerg. MARIE MAGDALENE: Pindstrup. MELLERUP: Mellerup Færgested.
HENVISNINGER:
Ørsted og Bode i Ørsted: Se Brusgård og Frisenvold ( Bode kun F.) i Galten herred.
Storsjørup og Tørslev i Estruplund: Se Frisenvold.
40. SØNDERHALD HERRED.
G 269 Gammel Estrup i Auning sogn.
AUNING: Auning, Tårup, Estrup Mølle, Gammmel Estrup, Molshuset, Klieboehuset. FAUSING: Fausing,
Grund, Drammelstrup, Liltved, Viballegård, Estrupbrohus. ØSTER ALLING: Moesgården, Øster Alling,
Oustrup, Ring. VESTER ALLING: Bekkehede, Vester Alling, Rævbrohus, Udflytterne. VIRRING: Virring,
Ammelhede, Floeshede, Skovhus, Hyrdehuset. ESSENBÆK: Essenbæk, Assentoft, Drastrup, Tammestrup.
ÅRSLEV: Årslev. HØRNING: Lund, Krogsager, Moskjær, Råballe, Fløjstrup, Dyrholmhuset. KRISTRUP:
Kristrup, Paderup, Romalt. VEJLBY: Vejlby, Tøjstrup, Udbygårde. ØRSTED: Bode, Hollandsbjerg.
HOLBÆK: Kahr. LIME: Lime, Bøyen, Lemmer, Heilskov, Sønder Kastrup, Munkhuset. SØBY: Søby.
SKADER: Skader, Østrup. SKØRRING: Skjørring, Andi. KROGSBÆK: Borup. MARIE MAGDALENE:
Pindstrup. ØEN HJELM.
G 270 Hevringholm i Vivild sogn.
VIVILD: Vivild, Vivild Mark, Lystrup, Bentesholm, Fieldhagen, Jordballe Skovhus. VEJLBY: Vejlby. ØRSTED:
Ørsted, Haldkjærgård. ESTRUPLUND: Hevring Mølle, Storsjørup, Tørslev. UDBY: Ingerslev. MARIE
MAGDALENE: Brunmose, Søhuset. NIMTOFTE: Battrupholt, Skovkjærsgård.
49
G 271 Løvenholm i Gjesing sogn.
GJESING: Gjesing, Østerfield Skovhus, Østerfield Troldhus, Dyrbakhuset, Sorvad, Stenbergholt, Kvastbrød,
Skofferhuset, Løvenholm, Krusborghuset, Højholt, Vestergård, Filhauge, Filkjæret, Nymarkhuset, Korsholdt.
NØRAGER: Nørager, Hedegård, Strandkjærholm, Mogenstrup, Mogenstrup Gård, Tustrup, Fierupgård,
Nymølle, Munkhuset. VIVILD: Vivild, Hevringholm, Kahrhuset, Nielstrup, Nielstrup Mølle, Nielstrup Gård,
Rygård, Rygård Strand, Lystrup, Kokkegård, Havhusene, Elkjærholm, Hedegård. VEJLBY: Vejlby, Allestrup,
Kjærgård. SKØRRING: Andi. VOLDBY: Voldby, Sangstrup, Thorsø. HAMMELEV: Hammelev. NIMTOFTE:
Nimtofte, Kolstrup, Øster Mogenstrup. TØSTRUP: Skiffard, Sivested. HVILSAGER: Bøjen. LIME: Lemmer.
SØBY: Søby. KOED: Koed. LYNGBY: Allelev. ALBØGE: Albøge. NØDAGER: Krarup. FUGLSLEV:
Fuglslev.
VISTOFT:
Strands.
SKØDSTRUP:
Hjelmager.
DALBYOVER:
Dalbyover,
Vinstrup.
DALBYNEDER: Dalbyneder, Dalbyneder Lund, Binderup. RÅBY: Råby, Demstrup, Vase, Kneisted.
SØDRING: Sødring, Sødring Skovhus, Sødringholm, Hammergårdshedehus, Mølholm. ØSTER TØRSLEV:
Tørring, Kneisted. DRÅBY: Lyngsbæk.
G 273 Ryomgård i Marie Magdalene sogn.
MARIE MAGDALENE: Marie Magdalene, Ryomgård Mølle, Lille og Store Bøjstrup, Pindstrup,
Stadsborghuset, Skofferhuset. KOED: Koed, Attrup, Kjærende. NIMTOFTE: Nimtofte, Nimtofte Mølle,
Svendstrup. TØSTRUP: Tøstrup. SKARRESØ: Skarresø, Skarresø Skovhus, Mesballe, Astrup,
Lykkegården, Ballegård. FELDBALLE: Feldballe. NØDAGER: Nødager, Mårup, Kjeldstrup. EBDRUP:
Ebdrup.
G 274 Skaføgård i Hvilsager sogn.
HVILSAGER: Hvilsager, Bendstrup, Daugstrup, Termestrup, Lille Mølle, Skafføgård, Trelle. MØRKE: Balle.
LIME: Kastrup, Kastrup Hougård. SKARRESØ: Tierrild.
G 277 Tustrup i Hørning sogn.
HØRNING: Hørning, Gundestrup, Tustrup. ÅRSLEV: Årslev, Eistrup. LIME: Lime, Lemmer. VIRRING:
Uggelhusene, Langkastrup, Kjørupboel. ESSENBÆK: Essenbæk, Essenbæk Ladegård, Essenbæk Kloster,
Assentoft, Drastrup, Stampen. RANDERS SANKT MORTENS: Vorup. KRISTRUP: Kristrup, Vilstrup,
Stånum, Paderup. ØDUM: Selling. HASLUND: Tebbestrup. ØLST: Askildrup. MYGIND: Mygind.
G 279 Vedø i Koed sogn.
KOED: Koed, Veed, Krogsbæk, Borup, Fårup. NIMTOFTE: Sjørup. TØSTRUP: Tøstrup, Sivested. KOLIND:
Kolind, Kolind Brohus, Bugtrup.
G 278 1 Skifte l792 i Virring sogn.
Efter Jens Rasmussens Kone i Kjørupboel.
G 489 Det Dronningborgske Rytterdistrikt.
KRISTRUP: Kristrup, Romalt. SØBY: Søby, Estrup. SKADER: Knabstrup.
50
C 311 B Marie Magdalene Præstegods.
MARIE MAGDALENE: Marie Magdalene.
C 359 A Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods.
SKADER: Østrup.
C 651 B Den Hørningske Stiftelses Gods.
HØRNING: Hørning. VOLDUM: Mellemmølle. MYGIND: Mygind Mølle. ESSENBÆK: Volk Mølle.
HARRIDSLEV: Lindberg.
HENVISNINGER: Kristrup: Se Bjellerup Ladegård og Dronningborg i Støvring herred. Skovgård i Nørager:
Se Hessel i Sønder Djurs herred. Sønder Kastrup i Lime: Se Rolsøgård i Mols herred.
41. DJURS NØRRE HERRED.
G 284 Mejlgård i Glesborg sogn.
GLESBORG: Glæsborg, Kukkerhusene, Laen, Stenvad, Hedegård By, Tvedhusene, Hytten, Meilgård, Øster
Tustrup, Nørgård i Øster Tustrup, Tranhusene, Charlottelund, Hagenskoven, Birkelund, Grønalthuset,
Hagenskovhus, Høgenberghus. HEMMED: Hemmet, Hemmet Mølle, Bønderup, Treå Mølle, Strandhuset.
HAMMELEV: Hammelev. VOLDBY: Sangstrup. GRENÅ: Bredstrup. RIMSØ: Rimsø, Emmelev. VEGGERSLEV: Veggerslev. NØRAGER: Vester Tustrup.
G 280 Skeel (Benzon) i Gjerrild sogn.
GJERRILD: Gjerrild, Stokkebro, Brønstrup, Brønstrup Mølle.
HEMMED: Hemmet, Hemmet Mølle,
Emmitsbo, Bønderup. RIMSØ: Rimsø, Albæk, Svapkjær. VEGGERSLEV: Veggerslev. KARLBY: Karlby.
VOLDBY: Sangstrup. HAMMELEV: Hammelev. Hertil hører endnu Fannerupgård, Skjærvad og Ørbækgård,
se disse. Det her anførte gælder for størstedelen hele grevskabet.
G 286 Skærvad i Ginnerup sogn.
GINNERUP: Ginnerup, Mastrup, Skjærvad Mølle, Nørre Slemming. VILLERSØ: Villersø, Dalstrup.
VOLDBY: Voldby, Thorsø. RIMSØ: Emmelev. KASTBJERG: Kastbjerg, Skindbjerg. ENSLEV: Enslev,
Buskerhuset, Over Slemming, Kirial. HEMMED: Hemmet Mølle. GAMMELSOGN: Dolmer, Åstrup,
Bredstrup. LYNGBY: Allelev.
G 287 Ørbækgård i Ørum sogn.
ØRUM: Ørum, Ørum Mølle, Overbroen, Dystrup, Ulstrup, Bastland, Ramten, Kvisthuset, Gammel Mølle, Kni.
KASTBJERG: Kastbjerg. GINNERUP: Fannerup, Fannerupgård, Fannerup Mølle. GLESBORG: Vester
Tustrup. NIMTOFTE: Ramten Mølle. TØSTRUP: Kovstrup, Skiffard. KNEBEL: Skjellerup.
51
G 288 Østergård i Fjellerup sogn.
FJELLERUP: Fjellerup, Fjellerup Mølle, Østergårds Mark, Hegedal, Løgholmgård og Skovgård. VOLDBY:
Voldby, Sangstrup, Thorsø. NØRAGER: Nørager. TØSTRUP: Skiffard. VEJLBY: Vejlby, Allestrup. MARIE
MAGDALENE: Brunmose.
C 320 Veggerslev Præstegods.
VILLERSØ: Villersø.
C 319 Karlby Præstegods.
KARLBY: Karlby.
HENVISNINGER:
Dolmer og Bredstrup i Grenå Gammel Sogn, Sangstrup og Voldby i Voldby, Hammelev sogn, Veggerslev og
Villerslev sogne: Se Århus Hospital, Hasle herred.
42. DJURS SØNDER HERRED.
G 289 Fævejle i Lyngby sogn.
1812 Skifte efter Poul Madsen i Albøge.
G 290 Hessel i Ålsø sogn.
ÅLSØ: Ålsø, Fuglsang, Kronborg, Hessel, Standhuset. HOED: Hoed. HOMÅ: Homå, Lund, Lund Skov.
GRENÅ: Dolmer. VEJLBY: Vejlby, Dalsgård, Tolstrup. NØRAGER: Skovgård.
G 291 Høgholm i Tirstrup sogn.
TIRSTRUP: Tirstrup, Øxenmølle, Drammelstrup, Norupgårdene, Skramsø Mølle, Høgholm, Hedegårdshus.
FUGLSLEV: Fuglslev, Groulev Mølle. NØDAGER: Pederstrup, Stabrand, Horstved. LYNGBY: Lyngby,
Kronborghus, Obdrup, Petersborg, Pismølle, Allelev, Fladstrup, Trustrup, Nygård, Lykkesholm, Saldrup.
ALBØGE: Albøge, Hallendrup, Pinneberg, Rallingen, Søby. HOED: Hoed, Glatved. DRÅBY: Boeslum.
VEJLBY: Revn, Løgismose på Fyn.
G 292 Ingvorstrup i Vejlby sogn.
VEJLBY: Revn, Ingvorstrup. LYNGBY: Fladstrup.
G 293 Katholm i Ålsø sogn.
ÅLSØ: Høberg, Ålsrode, Ramskov, Katholmhus, Sigfard. HOED: Hoed, Østerballe, Glatved. VEJLBY:
Vejlby, Tolstrup. ALBØGE: Albøge. LYNGBY: Allelev, Obdrup.
G 294 Lykkesholm i Lyngby sogn.
LYNGBY: Tonbrogård, Tustrup. HOED: Glatved.
52
G 295 Møllerup i Feldballe sogn.
FELDBALLE: Feldballe, Keilstrup, Skårup, Essig, Torlykke, Torlykke Hus, Nymølle, Tåstrup, Hedegård by,
Møllerup, Gåskjær. THORSAGER: Rostved. BREGNET: Tovmølle, Korup, Bjøstrup. NØDAGER:
Pederstrup. AGRI: Agri, Grønfeld. EGENS: Egens. VISTOFT: Begtrup, Fuglsø, Togerbo, Bogens,
Bogensholm.
G 296 Rugård i Rosmus sogn.
ROSMUS: Rosmus, Balle, Attrup, Ørup, Rugårds Mark, Lundehuset. HYLLESTED: Hyllested, Hyllested
Skovgårde, Langballegård, Hulgaden. LYNGBY: Lyngby, Pismølle, Allelev, Obdrup, Fladstrup, Trustrup.
ALBØGE: Albøge, Søby, Hallendrup, Pinneberghus. FELDBALLE: Feldballe, Tåstrup, Bjødstrup, Keilstrup,
Skårup, Ulstrup, Torlykke, Nymølle. NØDAGER: Ilberggård, Stabrand, Pederstrup, Mårup, Korup. HOED:
Hoed, Glatved, Glatved Mark, Østerballe. EBELTOFT: Ebeltoft, Skovgårde, Elsegårde. DRÅBY: Dråby,
Havmøllen, Holme, Egsmark, Hesselballe, Boeslum, Stubbe, Visbroholm. VEJLBY: Vejlby, Tolstrup, Revn.
HELGENÆS: Helgenæs, Stødou, Ørby, Borup, Kleberg, Esby. TVED: Tved, Eeg, Deiret, Blåkjær, Tillerup.
FUGLSLEV: Fuglslev, Gravlev. TIRSTRUP: Tirstrup, Øxenmølle, Nøruplund, Nøruplund Huse,
Drammelstrup. AGRI: Agri, Grønfeld, Basballe, Strandkjær. EGENS: Egens. KNEBEL: Knebel, Skjellerup,
Lynge, Vingelsborghus. ROLSØ: Vrinders. VISTOFT: Vistoft, Bogens, Begtrup, Strands. HOMÅ: Homå.
KOLIND: Kolind, Bugtrup. EBDRUP: Ebdrup.
G 297 Søholt i Fuglslev sogn.
FUGLSLEV: Fuglslev, Søholt. EBELTOFT: Ebeltoft, Skovgårde. DRÅBY: Egsmark. Skovmølle. AGRI: Agri,
Grønfeld, Basballe. LYNGBY: Obdrup, Allelev. TVED: Tved, Deiret. FELDBALLE: Skårup, Tåstrup.
NØDAGER: Pederstrup. HELGENÆS: Ørby. VISTOFT: Strands. ÅLSØ: Høberg. HOED: Østerballe.
HYLLESTED: Holmgård. ROSMUS: Attrup.
C 327 Ålsø Præstegods.
HOED: Hoed.
C 358 Århus Domkirkes Gods.
ALBØGE: Albøge. NØDAGER: Horstved.
C 359 A Århus Domkirkes øverste Kapellanis Gods.
NØDAGER: Nødager. LYNGBY: Lyngby.
C 636 Århus Rektorats Gods.
LYNGBY: Fladstrup.
HENVISNINGER:
Pederstrup i Nødager: Se Århus Hospital i Hasle Herred.
53
43. MOLS HERRED.
G 298 Bogensholm i Vistoft sogn.
VISTOFT: Vistoft, Bogens, Fuglsø.
G 303 Niels Jørgensens Gods i Følle sogn.
HELGENÆS: Borup, Ørby, Stødou, Esby, Skovgården, Øster Skovgården.
G 299 Isgård i Tved sogn.
TVED: Tved, Deiret, Tillerup, Bjøstrup, Landborup, Blåkjær, Eeg,Tårup, Kvelstrup. VISTOFT: Strands,
Fuglsø, Begtrup. KNEBEL: Knebel, Vingelsborg Skovhus, Lidengård. HELGENÆS: Esby. MØRKE:
Ommestrup.
G 299 Kvelstrup i Tved: Se Isgård.
G 301 Lyngsbækgård i Dråby sogn.
DRÅBY: Egsmark, Handrup, Skovmølle, Lyngsbæk, Birkehuse. AGRI: Agri, Femmøller, Basballe,
Ravnslykke, Brunsmølle, Overmølle, Strandkjær. HELGENÆS: Esby, Stødou, Ørby, Kongsgård, Feirup.
FELDBALLE: Ulstrup Mølle, Tofteskovhus, Troldhuset. NØDAGER: Stabrand. VEJLBY: Ved Ingvorstrup.
TIRSTRUP: Tirstrup Skovhus, Bagerhusene, Snedkerhuset, Strandhuset.
G 302 Rolsøgård i Rolsø sogn.
ROLSØ: Vrinders. KNEBEL: Knebel. LIME: Sønder Kastrup.
G 304 Skærsø i Dråby sogn.
DRÅBY: Dråby, Holm, Boesbum, Ørnberg Mølle, Egsmark, Handrup. VISTOFT: Vistoft, Viderup. KNEBEL:
Lynge. EBELTOFT: Elsegårde. HELGENÆS: Stødou, Feirup. FUGLSLEV: Fuglslev, Gravlev, Gravlev
Mølle.
G 305 Gods i Vistoft og Agri sogne.
VISTOFT: Vistoft, Kjærsgård, Strands, Grevensgård, Sommergården. AGRI: Overmølle.
C 636 Århus Rektorats Gods.
AGRI: Agri, Kannikmølle, Kannikmøllegård, Basballe.
HENVISNINGER:
Øen Hjelm: Se Gammel Estrup, Sønderhald herred.
Strands: Se Løvenholm, Sønderhald herred.
Lyngsbæk: Se Løvenholm, Sønderhald herred.
Skjellerup i Knebel: Se Ørbækgård, Nørre Djurs Herred.
54
44. ØSTER LISBJERG HERRED.
G 307 Kalø i Bregnet sogn.
BREGNET: Bregnet, Rønde, Rønde Kro, Følle Mølle, Korup, Bjødstrup, Nymølle, Ringelmose, Kalø, Kalø
Ladegård. THORSAGER: Thorsager, Fårup, Skreirup, Rostved, Klokkerholm, Hedeskov. EGENS: Egens.
AGRI: Agri. NØDAGER: Kjeldstrup. EGÅ: Skjerring.
G 306 Hjortshøjlund i Hjortshøj sogn.
HJORTSHØJ: Hjortshøj, Hjortshøj Lund, Hesselballe. EGÅ: Egå.
G 310 Skæring Munkgård i Egå sogn.
EGÅ: Skæring, Skæring Munkgård. ELSTED: Elsted.
G 309 Skårupgård i Todbjerg sogn.
TODBJERG: Todbjerg, Balle, Bendstrup, Hårup, Grottrup, Skårupgård. ELSTED: Elsted, Lystrup, Såstrup,
Såstrupgård, Sønderskov. ELEV: Elev, Annexgården, Borishuset. TRIGE: Pannerup. LISBJERG:
Rødemølle. EGÅ: Lystrup.
G 311 Vosnæsgård i Skjødstrup sogn.
SKØDSTRUP: Skjødstrup, Hjelmager, Vosnæsgård, Stustrup, Segalt, Vorre, Åstrup, Vadsken Kro, Løgten.
HORNSLET: Eskerod, Havhusene, Løgten, Tendrup, Rodskov, Rodskovmølle, Skrald, Damgård. MØRKE:
Ommestrup, Balle, Balskov, Føllegården, Falkjer. Uggelbølle. BREGNET: Følle. HJORTSHØJ: Brandstrup,
Kankbølle. EGÅ: Egå, Skjerring, Svinbo. ELSTED: Elsted. KROGSBÆK: Karlby, Redsøegården
(Redsetgård). SKØRRING: Skørring Mølle.
G 308 Rosenholm i Hornslet sogn.
HORNSLET: Hornslet, Tendrup, Rodskov, Rodskov Mølle. MØRKE: Mørke, Balle, Balskov. SKØRRING:
Skjørring, Skjørring Mølle. KROGSBÆK: Karlby. SKØDSTRUP: Segalt.
G 489 Dronningborgske Rytterdistrikt.
TODBJERG: Todbjerg, Hårup, Balle, Linå. MEJLBY: Mejlby, Oustrup, Krannestrupgård, Kalstrupgård,
Bygballe.
C 636 Århus Rektorats Gods.
SKARRESØ: Skarresø Skovhus. EGÅ: Egå.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods.
MEJLBY: Mejlby.
C 636 Århus Lektorats Gods.
MEJLBY: Mejlby.
55
C 636 Århus 5. Lektiehørers Gods.
EGÅ: Egå.
C 361 A Århus Vor Frue Kapellanis og Hospitals Præstegods.
MEJLBY: Mejlby.
C 361 A Århus Hospitalpræsts Gods.
MEJLBY: Mejlby.
C 360 A Århus Vor Frue Præstegods.
EGÅ: Egå.
C 359 A Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods.
TODBJERG: Bendstrup.
C 358 Århus Domkirkes Gods.
TODBJERG: Hårup. SKØDSTRUP: Svindbo. HORNSLET: Kradbjerg. EGÅ: Lystrup.
C 3 Århus Bispestols Gods.
EGÅ: Skjerring.
HENVISNINGER:
Skjerring: Se Frisenvold, Galten herred.
45. HASLE HERRED.
G 312 Kærbygård i Kasted sogn.
KASTED: Kasted, Koldkjærgård, Kjærbygård. TRIGE: Trige. ØLSTED: Ølsted. SØFTEN: Søften.
SPØRRING: Spørring. LISBJERG: Lisbjerg, Nymølle. TILST: Brendstrup. HASLE: Hasle. SKEJBY: Skejby.
G 313 Lyngbygård i Lyngby sogn.
LYNGBY: Lyngby, Lyngbygård, Amhøjsgård, Kannike Møllebrohuset, Skovfogedhuset. BORUM: Borum,
Yderup. FRAMLEV: Framlev, Labing, Højbygård. ÅBY: Åby. SKOVBY: Skovby. BRABRAND: True. TILST:
Tilst, Eldal, Eldalgård. ÅRSLEV: Årslev. STORRING: Storring.
C 652 Århus Hospital.
LISBJERG: Mollerupgård. BRABRAND: True. MEJLBY: Mejlby. LYNGBY: Lyngby. VEJLBY: Vejlby.
SØFTEN: Søften. TODBJERG: Hårup, Lime. TISET: Tander. KOLT: Koldt. EGÅ: Egå. NØDAGER:
Pederstrup. ELSTED: Elsted. MALLING: Malling, Ajstrup. HJORTSHØJ: Hjortshøj. TRANBJERG: Jegstrup,
Bjødstrup, Slet. TULSTRUP: Jaungyde. ØDUM: Selling. BLEGIND: Blegind. Fortsættes næste side.
56
GRENÅ: Dolmer, Bredstrup. VOLDBY: Voldby, Sangstrup. HAMMELEV: Hammelev. LÅSBY: Låsby.
VILLERSØ: Villersø. VEGGERSLEV: Veggerslev. HEDENSTED: Hedensted. STENDERUP: Stenderup,
Brå.
C 365 A Brabrand Præstegods.
BRABRAND: Brabrand, True.
C 358 Århus Domkirkes Gods.
BRABRAND: True.
C 359 A Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods.
VEJLBY: Vejlby. BRABRAND: Gjellerup.
C 359 B Århus Domkirkes Nederste Kapellanis Gods.
VEJLBY: Vejlby. BRABRAND: Gjellerup.
C 361 A Århus Vor Frue og Hospitals Præstegods.
HASLE: Hasle.
C 361 A Århus Hospitals Præstegods.
HASLE: Hasle.
C 636 Århus Konrektorats Gods.
HASLE: Hasle. SKEJBY: Skejby. ÅBY: Åby.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods.
VEJLBY: Vejlby. SKEJBY: Skejby.
C 636 Århus Rektorats Gods.
BRABRAND: Brabrand. SKEJBY: Skejby, Skejby Vestergård.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
ÅRSLEV: Årslev.
57
46. VESTER LISBJERG HERRED.
G 315 Haraldslund i Grundfør sogn.
GRUNDFØR: Grundfør, Grundfør Mølle, Haraldslund Mølle, Amdruphuus, Holmhuset, Raundahl. SØBY:
Søby. MØNSTED: Rosborg.
C 348 Trige Præstegods.
TRIGE: Trige.
C 636 Århus Rektorats Gods.
SPØRRING: Spørring.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods.
SPØRRING: Spørring.
C 636 Århus Lektorats Gods.
SPØRRING: Spørring.
C 359 A Århus Domkirkes Øverste Kappellanis Gods.
LISBJERG: Lisbjerg.
C 358 Århus Domkirkes Gods.
SPØRRING: Spørring. LISBJERG: Lisbjerg.
HENVISNINGER:
Pannerup: Se Bidstrup, Houlbjerg herred.
Elsted: Se Frisenvold, Galten herred.
Trige, Søften, Grundfør, Spørring, Lisbjerg og Ølsted: Se Konstantinsborg, Ning herred.
47. SABRO HERRED.
G 316 Favrskov i Lyngå sogn.
LYNGÅ: Lyngå, Vivild, Volstrup, Smidie, Moesgård, Nydamsgård, Nygård, Tranberggård, Sveistrup.
HADSTEN: Hadsten, Hadsten Møllegyde, Hadsten Skovhus, Over og Neder Skovhus, Ormgård, Overlund.
GALTEN: Balle, Vinterslev. HADBJERG: Kollerup, Kollerup Smedie. ØDUM: Selling.
G 318 Ristrup i Sabro sogn.
SABRO: Sabro, Sabro Mølle, Ristrup, Ristrup Mølle, Clausholmhus, Ustrup, Hanghede. FÅRUP: Fårup,
Mundelstrup, Kvottrup. TILST: Gjeding. LISBJERG: Lisbjerg. SØFTEN: Søften. TRIGE: Herst, Stenalt. EGÅ:
Egå.
58
C 358 Århus Domkirkes Gods.
HALDUM: Hår.
48. FRAMLEV HERRED.
G 319 Wedelslund i Sjelle sogn.
SJELLE: Sjelle, Wedelslund. SKIVHOLME: Herskind. SKØRRING: Skjørring, Skjoldsbjerg, Rode.
DALLERUP: Toustrup. RØGEN: Røgen, Oustrup. RY: Ry, Nørskov.
C 359 A Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods.
FRAMLEV: Lillering.
C 359 B Århus Domkirkes Nederste Kapellanis Gods.
FRAMLEV: Lillering.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods.
FRAMLEV: Lillering.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
SJELLE: Sjelle, Sjelle Skovgård. SKØRRING: Skjørring, Rode. SKIVHOLME: Herskind. SKOVBY: Skovby,
Lundgård. STJÆR: Stjær. HARLEV: Harlev, Tåstrup, Skiby. FRAMLEV: Framlev, Snåstrup, Snåstrup Mølle,
Labing, Hørslev, Hørslev Boel, Hørslevgård, Lillering. STORRING: Storring, Gammelgård, Høver. GALTEN:
Galten. BORUM: Borum.
G 320 Borgmester Møllers Gods.
DOVER: Boes. ADSLEV: Jexen. HARLEV: Harlev.
HENVISNINGER:
Voergårde i Framlev: Se Frisenvold, Galten herred.
49. NING HERRED.
G 321 Constantinsborg i Ormslev sogn.
ORMSLEV: Ormslev, Konstantinsborg, Konstantinsborg Skovhus, Åbo, Åbogård, Kunnerup. KOLT: Koldt,
Koldt Skolehus, Bering, Edslev, Edslev Mølle, Enslev, Stautrup, Lemming, Kattrup, Pindsmølle, Ebbehuset.
TISET: Tiset, Ingerslev, Ingerslev Skovhus, Ravnholt, Tander, Battrup, Mustrup, Solberg, Nørgård i Ingerslev, Hedegård. BRABRAND: Brabrand, Brabrand Hougård, True, Vardinghus. VEJLBY: Vejlby. TRIGE:
Trige, Herst. HASLE: Hasle. SØFTEN: Søften. HOLME: Holme. TRANBJERG: Tinghuset. SAKSILD:
Kysing. ASTRUP: Astrup. Findes kun i protokol l674 - 1719: GRUNDFØR: Grundfør. Fortsættes på næste
side.
59
SPØRRING: Spørring, Spørring Kro. LISBJERG: Lisbjerg, Terp. TILST: Tilst. ØLSTED: Ølsted. ÅBY: Åby.
VIBY: Havreballegård. BORUM: Yderup. TISET: Ebbesbøge i Battrup. VRIGSTED: Vrigsted. STENDERUP:
Brå, Lystrup, Markhuset og Bromølle.
G 322 Marselisborg i Viby sogn.
VIBY: Viby, Viby Terp, Stampemøllen, Marselisborg, Marselisborg Jægergård, Donbækhuset, Hørhaven,
Fiskerhuset, Skindertoften, Louisenhøj, Louisenlund. HOLME: Holme, Holme Bjerge, Holme Mark, Silistria,
Skåde, Skåde Mark, Hørhaven, Marselisborg Teglbrænderhus. HASLE: Hasle. VEJLBY: Vejlby. SKEJBY:
Skejby.
G 323 Moesgård i Mårslet sogn.
MÅRSLET: Storfulden, Storfulden Skovhus, Moesgård, Moesgård Skovhus, Skovmølle, Løvhovederne i
Storfulden. MALLING: Malling, Nederfløistrup, Krekjær, Elkjær, Vormstrup, Pøel, Ajstrup, Snogdrup.
BEDER: Lillefulden, Lillefulden Mølle, Trianglen i Lillefulden. TISET: Ingerslev. TRANBJERG: Jegstrup,
Gundestrup, Østerby, Slette, Skovhuset, Børup, Bjøstrup.
G 324 Vilhelmsborg i Mårslet sogn.
MÅRSLET: Mårslet, Hørret, Testrup, Vilhelmsborg, Langballe, Opstrup, Overgård, Høyballe, Urneberg,
Margrethenlyst, Strasburg, Sophienberg, Christinekier, Tranbergskole, Frøkjærgård, Frederiksdal,
Trandberggård, Bredballegård, Fortoget, Moesgård. MALLING: Malling, Ajstrup, Snogdrup, Storenord,
Lillenord, Bisgård, Nederfløistrup, Henriettengård, Skåbling, Vormstrup, Pedholt, Pøel, Synnedrup, Elmose,
Starup, Udsigt, Elkjær, Augustenberg, Mariendal, Marienlund, Vilhelmsdal, Dynkirkehuset, Frederiksodde, Ny
Starupgård. BEDER: Lillefulden, Beder, Seldrup, Overfløistrup, Hophaven, Storgård, Rokballe, Fulden,
Beder Præstegård, Rokballe Mølle, Frydenlyst, Mathisenlyst, Samshuset, Fløjstrupmark, Lillenord.
G 325 Østergård i Tulstrup sogn.
TULSTRUP: Hinnedrup, Pederstrup. ASTRUP: Astrup, Løjenkjær, Ask. KOLT: Stautrup. SAKSILD: Kysing.
NØLEV: Assedrup.
C 636 Århus Lektorats Gods.
MALLING: Malling.
C 361 A Århus Vor Frue Kapellanis og Hospitals Præstegods.
ASTRUP: Ask.
C 361 A Århus Hospitals Præstegods.
ASTRUP: Ask. HOLME: Holme.
C 360 A Århus Vor Frue Præstegods.
MALLING: Lillenord.
60
C 358 Århus Domkirkes Gods.
MALLING: Store og Lillenord, Ajstrup og Bregenballe i do., Starup. TUNØ: Tunø.
C 3 Århus Bispestols Gods.
KOLT: Edslev, Hasselager. MALLING: Pøel. BEDER: Lillefulden. TISET: Tiset. ASTRUP: Løjenkjær.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
TRANBJERG: Slette. TISET: Ingerslev Mølle. KOLT: Koldt. HOLME: Holme. ASTRUP: Bøgeskov. BEDER:
Lillefulden.
C 653 Horsens Hospital.
ASTRUP: Ask.
50. HADS HERRED.
G 327 Dybvad i Gosmer sogn.
GOSMER: Dybvad. HUNDSLUND: Skablund. SAKSILD: Saksild. NØLEV: Nølev. RANDLEV: Randlev.
BJERGAGER: Bjergager. ODDER: Sorbæk. HVILSTED: Hvilsted.
G 652Å Gosmer Hospital.
SAKSILD: Rude. NØLEV: Nølev. HVILSTED: Ousted. FRUERING: Fruering, Svinsager, Sophienlund.
VEDSLET: Hedevigslund.
G 331 Rantzausgave ( -Kane ) i Hvilsted sogn.
HVILSTED: Hvilsted, Onsted. ASTRUP: Solbjerg, Drammelstrup. ODDER: Balle, Rodstenseje, Oddermark,
Frakkergård, Bisgård, Mølle, Brohus, Nedermølle, Kjellergård, Tuesmølle, Stampemølle, Snedkergård,
Præstegård, Øverste Mølle, Egholm, Ondrup, Fillerup, Mosholt, Sander, Roldshuset, Petersminde, Lilliengyde. Snærild, Snærild Nedergård, Sorbæk. RANDLEV: Randlev, Skovsgård, Tvenstrup, Terpgården,
Sophienlyst, Randlev Hougård. HALLING: Spøttrup. VITVED: Vitved. TORRILD: Fensholt. BJERGAGER:
Bovlstrup, Christianshoff.
G 332 Rathlousdal i Odder og Gersdorffslund i Gosmer sogn.
ODDER: Fillerup, Fillerup Mark, Fillerup Nedermølle, Rathlousdal, Skjægsmølle, Veilhuset, Ulvskov.
GOSMER: Gosmer, Søby, Fensten, Fensten Mark, Fensten Hougård, Fensten Skovfogedhus, Smederup,
Smederup Mark, Gersdorfslund, Fuglsang, Præstholm. HUNDSLUND: Oldrup, Oldrup Mark, Haderup,
Gøderup, Sødrup. GYLLING: Søby. BJERGAGER: Bjergager, Hougård, Rørt. RANDLEV: Randlev.
SAKSILD: Saksild, Rude. HALLING: Halling, Halling Skovhus, Spøttrup. TORRILD: Torrild, Torrild Mark,
Kongshuset, Kroghuset, Krogstrup, Tornsberg. HVILSTED: Oxenballe. MALLING: Lillenord. TULSTRUP:
Østergård. FRUERING: Svinsager.
61
G 333 Rodsteenseje i Odder sogn.
ODDER: Odder, Odder Mark, Odder Frakkergård, Odder Bisgård, Odder Mølle, Odder Brohus, Odder
Nedermølle, Odder Kjellergård, Odder Tuesmølle, Odder Stampemølle, Odder Snedkergård, Odder
Præstegård, Odder Øverste Mølle, Odder Egholm, Snærild, Ondrup, Fillerup, Mosholt, Rodstenseje, Balle,
Sander, Roldshuset, Petersminde, Liliensgyde. BJERGAGER: Bjerager, Bovlstrup. RANDLEV: Randlev,
Randlev Hougård, Randlev Skovsgård, Tvenstrup. HVILSTED: Hvilsted, Onsted. ASTRUP: Solbjerg.
TORRILD: Fensholt.
G 335 Pastor Hartmans Gods.
BJERGAGER: Bjerager, Rørt. SAKSILD: Saksild.
G 336 Davidsens Gods i Rude, Saksild sogn.
SAKSILD: Rude.
G 326 Åkær i Falling sogn.
FALLING: Falling, Olstrup, Olstrup Mark, Vads Mølle, Amstrup, Uldrup, Skovhus, Åkjær, Åkjær Mark,
Brendby, Halkjær. ØRTING: Ørting, Ørting Østerby, Vestergård, Østergård, Hvolgård. GYLLING: Gylling,
Lerdrup, Blosborghus. BJERGAGER: Bjerager, Bjerager Hougård. RANDLEV: Randlev. HUNDSLUND:
Hundslund, Kjærsgård, Svinballe, Søderup. SAKSILD: Saksild. GOSMER: Dybvad. TORRILD: Torrild.
SØVIND: Brigsted. ALRØ: Alrø.
G 491 Af Skanderborgske Rytterdistrikt.
SAKSILD: Rude.
C 359 B Århus Domkirkes Nederste Kapellanis Gods.
SAKSILD: Saksild Præstegård.
HENVISNINGER:
Rude i Saksild: Se Boller (Bjerre herred).
62
51. HJELMSLEV HERRED.
G 338 Herschendsgave i Fruering sogn.
FRUERING: Gesing, Gesing Ødemølle, Herschendslund, Fredelighed. SKIVHOLME: Herskind. VEDSLET:
Assendrup. GANGSTED: Herschendsholm på Ballebo Mark.
C 24 Århus Stiftsprovstis Gods.
ADSLEV: Adslev.
C 361 A Århus Frue Kapellanis og Hospitalpræsts Gods.
BLEGIND: Blegind.
G 491 Af Skanderborgske Rytterdistrikt.
SKANNERUP: Vrold, Foerlev, Skanderborg, Ladegård, Gram, Skvætmølle, Fuldbro Mølle. MESING:
Mesing. STILLING: Stilling. DOVER: Dover, Boes, Alken, Illerup, Biestrup, Sveistrup Firgårde, Sim, Nygård,
Hemstok. VENGE: Venge, Vengegård, Nørrevissing, Søballe, Hårby. FRUERING: Fruering, Vestermølle,
Skårup, Hvolbæk, Gjesing, Gjesing Mølle, Hedemølle, Rindelev, Svinsager, Virring, Rødemølle. VITVED:
Fastrup, Torupgård. BLEGIND: Blegind. HØRNING: Hørning, Fregerslev, Dørup, Dørup Mølle, Boel Mølle,
Bjertrup, Bering. ADSLEV: Adslev, Koldens Mølle, Koldensgård, Ødegård, Jexen.
HENVISNINGER:
Blegind: Se Århus Hospital, Hasle herred.
52. GJERN HERRED.
G 341 Frijsenborg i Hammel sogn.
HAMMEL: Hammel, Hammel Mark, Hammel Kro, Hammel Hospital, Blytækkerhuset, Damhuset,
Malerhuset, Frijsenborg, Tinghuset, Gartnerboligen, Teglværket, Teglhuset,
Anbækhuset, Dyrhuset,
Urbakken, Fuglsang, Dyrbakhuset, Pøtmølle, Ladefogedhuset. VOLDBY: Voldby, Voldby Kro, Voldby Mark.
HAURUM: Frisendal. SØFTEN: Søften. FOLDBY: Foldby, Foldby Mark, Norring, Norring Ris, Norring
Skovhus, Norring Mark, Norring Mølle, Tinning, Mellemris, Østerris, Rønnen, Sønderskoven. VITTEN:
Vitten, Vitten Mark, Snestrupgården. HALDUM: Haldum, Haldum Kro, Hår, Hår Smedehus, Sandby,
Hinnerupbrogård. HADSTEN: Hadsten, Hadsten Mølle, Hadsten Mark, Ravngård. GRUNDFØR: Grundfør.
TRIGE: Trige, Hæst. LADING: Lading, Lading Præstegård, Lading Degnebolig, Faistrup, Skjoldelev,
Skjoldelev Mark, Hummeluhr, Lyngballe. BORUM: Borum, Borum Mark, Borum Mølle, Borum Kro,
Tandholm. SKIVHOLME: Skivholme, Skivholme Mark, Herskind, Terp, Terp Mølle. ORMSLEV: Ormslev,
Ormslev Præstegård. KOLT: Koldt, Edslev, Lemming. SKEJBY: Skejby. ÅRSLEV: Årslev. HOULBJERG:
Houlbjerg, Hagsholm. GRANSLEV: Granslev. LYNGÅ: Lyngå, Mosgård, Vivild. SKØD: Geilund, Brundt,
Lindgård, Kvolbæk, Sølvsten, Helstrup, Bilidt. GALTEN: Balle, Balle Mark. SKORUP: Grølsted. SKØRRING:
Skjørring, Rode, Skjoldborghus. SKADER: Østrup. LISBJERG: Lisbjerg. SKOVBY: Skovby. EGÅ: Egå.
SJELLE: Sjelle, Sjelle Skovgård, Wedelslund. FRAMLEV: Hørslev. HOLME: Holme, Skåde. SPØRRING:
Spørring. TILST: Tilst, Brendstrup. SPORUP: Farre. VEJERSLEV: Borre.
63
G 342 Kalbygård i Låsby sogn.
LÅSBY: Låsby, Flensted, Ersholt Mark, Kalbygård, Åsbæk, Overgård. DALLERUP: Dallerup, Sorring,
Annexet. FRAMLEV: Lillering, Hørslev og Hørslev Boel. SKØRRING: Rode.
G 343 Silkeborg Gods i Linå sogn.
LINÅ: Linå, Skjellerup, Skjellerup Nygård, Hårup, Laven, Mollerup, Silkeborg, Resenbro. TVILUM: Voel.
GJØDVAD: Gjødvad. THEM: Tem, Hjortballe, Engetved, Tømmerby, Virklund, Lindegård, Hedegård, Pårup,
Tolstrup, Vorret, Myrehus, Højgård, Voldbygård.
G 344 Søbygård i Søby sogn.
SØBY: Møgelby, Møgelby Mark, Mølgårde, Mølgårde Mark, Vadsted, Svenstrup, Hedehus, Hedegården,
Søbygård, Søbygård Mølle, Søbygård Mark, Søbygård Skovlade, Rampes Mølle. SPORUP: Lyngby, Lyngby
Mark, Farre, Farre Mark, Farre Hede. RØGEN: Røgen, Lykkehuset, Klintrup, Ovstrup. SKORUP: Skorup,
Grølsted, Grølsted Mark. TVILUM: Ved Tvilum. RY: Ry Skov. GJERN: Gern, Nårup, Søbyvad, Søbyvad Kro,
Søbyvad Mølle. LINÅ: Bjarup Mark. DALLERUP: Toustrup, Toustrup Mark. SJELLE: Sjelle. SKIVHOLME:
Herskind. SKØRRING: Foldby, Norring.
G 345 Tvilumgård i Tvilum sogn.
TVILUM: Tvilum, Tvilum Skovfogedhus, Horn, Trust, Fårvang, Sminge, Trust Hyrdehus.
G 491 Af Skanderborgske Rytterdistrikt.
SØBY: Søby, Mølgårde, Rampesmølle, Svenstrup, Vadsted, Torsølund, Møgelby. SPORUP: Farre, Lyngby,
Nårup. SKORUP: Skorup, Grølsted. RØGEN: Røgen, Ousted, Klintrup. TVILUM: Trust, Fårvang, Horn,
Sminge, Voel. SKANDERUP: Skanderup, Skanderup Mølle, Mølhauge, Glapgård, Dalby, Dalbygård,
Holmstol. GJERN: Gern, Ellerup, Søbyvad, Søbyvad Mølle. LINÅ: Linå, Mollerup, Laven, Skjellerup, Hårup,
Silkeborg Mølle, Lysbrohus. LÅSBY: Låsby Årsbæk, Ersholt Flensted, Kalbygård. TULSTRUP: Tulstrup,
Skovsrod, Kilstrup, Jaungyde, Tørring. ALLING: Alling, Bomholt. DALLERUP: Dallerup, Sorring, Toustrup.
C 360 A Århus Vor Frue Præstegods.
DALLERUP: Toustrup.
HENVISNINGER:
Låsby: Se Århus Hospital, Hasle herred.
64
53. TYRSTING HERRED.
G 346 Mattrup i Tyrsting sogn.
TYRSTING: Tyrsting, Tyrsting Mark, Mattrup, Pindhus, Håbefuld, Stids Mølle, Heftholm, Rolighed,
Nålehuset, Højgård. KLOVBORG: Klovborg, Klovborg Mark, Dalsgård, Velgård, Nørskov, Nørskovdal,
Sønderdal, Gribstrup, Skade, Tirsvad, Skildal, Jørgenslyst, Rishede, Tranholm, Rodvigsballe, Malund,
Vingum, Nedergård, Donnerup, Susedal. GRÆDSTRUP: Hamborg, Grædstrup Mark, Sønderskov, Løvet,
Jensgård, Nimdrup, Dauding, Rodvigsballe. ÅLE: Haubjerggård. NØRRE-SNEDE: Sandvad. RING: Ring,
Brædstrup, Fredebo. FØVLING: Føvling, Føvling Mark, Våbensholm, Hårup, Åstrup, Holdhedehus,
Håbegård, Helligkildegård. SØNDER VISSING: Søndervissing, Vissingkloster, Addit. TØNNING: Tønning,
Gammelstrup, Troelstrup. TRÆDEN: Træden. NIM: Bredvadsmølle. VINDING: Vinding, Fuglsang, Poulslyst,
Langballe. BRYRUP: Bryrup, Seiet, Velling, Kolpengård.
G 347 Møldrupkrog i Vorladegård sogn.
VOERLADEGÅRD: Vorladegård, Dørup, Gantrup, Hem, Krog, Grønskov. ØSTBIRK: Holm. YDING: Yding,
Såby, TOLSTRUP: Gjedved. LUNDUM: Lundum.
G 348 Nedenskov-Vilholt i Søndervissing sogn.
GRÆDSTRUP: Grædstrup, Halle, Slaugballe, Dauding, Burgårde, Rodvigsballe, Hamborg, Vingum, Løvet,
Hovedskov. TRÆDEN: Træden.
G 491 Af Skanderborgske Rytterdistrikt.
TØNNING: Tønning, Troelstrup, Gammelstrup. TRÆDEN: Træden. FØVLING: Føvling, Åstrup, Overåstrup,
Hårup, Våbensholm. RING: Ring, Brædstrup. GRÆDSTRUP: Burgårde, Dauding, Daudinggård,
Kæmpegård, Slaugballe. BRYRUP: Bryrup, Bryrup Mølle, Velling. VINDING: Vinding, Ulstrup, Langballe.
THEM: Vorret, Engetved, Pårup, Salten. SØNDER VISSING: Søndervissing, Addit, Vilholt, Nedenskov,
Vissingkloster, Pindsmølle. RY: Ry, Ry Mølle, Fårhuset, Fiskerhusene, Emborg, Emborg Kloster.
G 349 Våbensholm: Se Mattrup.
C 653 Horsens Hospital.
VINDING: Vinding. GRÆDSTRUP: Nimdrup. BRYRUP: Løve.
54. VRADS HERRED.
G 350 Bjerregård i Åle sogn.
ÅLE: Åle, Åle Skovhus, Breinholm, Breinholm Mølle, Åstedbro, Bjerres Mølle, Bjerregård. HVIRRING:
Hvirring, Trebierre. HORNBORG: Hornborg, Flemming. TAMDRUP: Vrønding, Molgier. NØRRE-SNEDE:
Bjørnskov, Grættrup. EISTRUP: Eistrup, Eistrupgård, Rønslunde, Adserbjerre, Kreibjerre, Nortvig.
LINNERUP: Linnerup, Hjortsvang. THYREGOD: Hastrup.
65
G 351 Hammergård i Hammer sogn.
HAMMER: Brenberg, Myllerup, Kovstrup, Hage. LINNERUP: Hjortsvang, Lensgårde. ØSTER NYKIRKE:
Vonge, Houstrup, Mølgård, Tinnet, Ørnsholt. GIVE: Give. KLOVBORG: Malund. NØRRE-SNEDE: NørreSnede, Boest, Nørre Kjelstrup, Hampenbjerg, Søgård, Arreskov, Nortvig. THYREGOD: Vester Seirup,
Damgård.
G 491 Af Skanderborgske Rytterdistrikt.
THEM: Tem, Virklund, Fogstrup, Lindegård, Tømmerby, Hedegård, Hjortsballe, Loudal, Rudstrup, Engetved,
Gjedsø, Løgager, Lisbjerg. VRADS: Vrads, Lille Hjølund. LINNERUP: Lønsgård. NØRRE-SNEDE: Palsgård,
Nørhoved.
C 361A Århus Vor Frue Kapellanis og Hospitals Præstegods.
THEM: Vorret.
C 361 A Århus Hospitals Præstegods.
THEM: Vorret.
HENVISNINGER:
Thorup i Vrads: Se Palstrup, Lysgård herred.
Vipskov og Vrads i Vards: Se Vinderslevgård, Lysgård herred.
Them: Se do.
Nørre-Snede og Leret i do. og Eistrup og Breil i do.: Se Rosenvold, Bjerre herred.
Hjortsvang, Lensgårde og Skovborg i Linnerup: Se Hvolgård, Nørvang herred. Tørringholt og Ploustrup i
Tørring: Se do.
Nørre-Snede: Se Engelsholm, Tørrild herred.
Breil i Tørring og Tørring: Se Stougård, Nørvang herred.
Lynderupgård i Lynderup sogn, Rind herred.
55. VOR HERRED.
C 652 A Hansted Hospital i Hansted sogn.
HANSTED: Hansted, Hansted Mark, Hansted Hospital, Lagård, Egeberg, Egeberg Mølle, Kannerup,
Strandgård, Fiskbækgård, Højballegård, Bregnetgård. UNDERUP: Underup, Torp Vårbjerg. STOUBY:
Hostrup. NEBSAGER: Hornsyld. NEBEL: Bleld. TAMDRUP: Herlykke, Lund, Lund Mark, Vinten, Mosegård.
TOLSTRUP: Tolstrup. LØSNING: Stobberup. KLAKRING: Klakring. VRADS: Sillerupgård. RING:
Brædstrup. FØVLING: Føvling. NIM: Bredstenbro.
66
G 356 Serridslevgård i Nebel sogn.
NEBEL: Nebel, Serridslevgård, Serridslev, Serridslev Mølle, Serridslev Hospital, Bled, Bled Skovhus,
Bentlund, Lyshøj. KATTRUP: Kattrup. ØRRIDSLEV: Ørridslev, Tvingstrup, Ørskov. TOLSTRUP: Gjedved,
Gjedved Mølle. NIM: Nim. UNDERUP: Underup, Torp, Vårbjerg. HANSTED: Egebjerg. OVSTED: Tebstrup.
STENDERUP: Øster Stenderup. HYLKE: Elbjerglund, Brørup. HUNDSLUND: Hundslund Sondrup, Torup,
Oudrup, Glibing Mølle, Trustrup, Glædenshjem.
G 354 Stensballegård i Vær sogn.
(Desuden en særlig skifteprotokol for Endelave.) VÆR: Præstegård, Præstegård Skovhus, Præstegård
Bjerremark, Værholm, Værholmhus, Stensballe, Stensballegård, Mellerup, Haldrup, Haldrup Mølle, Haldrup
Overmark, Haldrup Bjerremark, Blirup, Sundhuset, Blirup, Overmark, Bækhus. ØRRIDSLEV: Tvingstrup.
SØVIND: Brigsted, Vårsø. ENDELAVE: Endelave, Edelsholm. HUNDSLUND: Skablund.
G 357 Tyrrestrup i Søvind sogn.
SØVIND: Søvind, Ås, Toftum, Brigsted, Tyrrestrup, Tyrrestrup Skovhus, Reballe, Grotkjær, Ørbæk,
Hvedballe, Marenbol. GANGSTED: Aggestrup, Elbæk, Elbæk Præstegård. ØRRIDSLEV: Hoved Skovhus.
VÆR: Haldrup. HUNDSLUND: Sondrup.
G 358 Urup i Østbirk sogn.
ØSTBIRK: Østbirk, Naldal, Purup, Urup, Urup Mølle, Mondbjerg, Sattrup, Sattrup Mark, Fuglsang, Stobhus,
Birkenæs, Vestbirk, Trampendal, Vendelbogård, Tindberghus, Hedehald, Kollerup, Kolleruphus,
Brokbjerrehus. LUNDUM: Lundum, Lundum Skov, Fruenshus. HANSTED: Råved, Råveddal, Råvedhus,
Lerkenfeld, Bielidt. GANGSTED: Gangsted, Ballebo. ØRRIDSLEV: Tvingstrup. TOLSTRUP: Gjedved,
Gjedved Mølle. TAMDRUP: Kjørup, Vinten, Enner. UNDERUP: Underup. HATTING: Hatting Præstegård.
VRADS: Kolpensiggård. VEDSLET: Vedslet.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
HYLKE: Hylke, Hylke Mølle, Nissumgård, Ringkloster, Båstrup, Hjortberg, Hjortberggård, Brørup, Tykjær,
Ustrup, Gantrup. VEDSLET: Vedslet, Grumstrup, Assendrup. KATTRUP: Kattrup, Borup, Overby, Møballe,
Testrup. ØRRIDSLEV: Ørridslev, Hoved, Ørskov, Tvingstrup. TOLSTRUP: Tolstrup, Tamdrup, Gjedved.
OVSTED: Elling, Bjøstrup, Ris, Eier, Tammestrup, Tammestrupgård, Tebstrup. TÅNING: Tåning, Haurballe,
Horndrup. ØSTBIRK: Vestbirk, Birkenæs. YDING: Yding, Såby. VOERLADEGÅRD: Vorladegård, Hem,
Dørup, Krog, Kroggård, Møldrup, Gandrup. LUNDUM: Lundum. HANSTED: Egeberg, Rådved. SØVIND: Ås.
GANGSTED: Gangsted, Ballebo, Aggestrup.
C 653 Horsens Hospital.
VÆR: Haldrup.
HENVISNINGER:
Lundum og Lundumskov: Se Hald, Nørlyng herred.
Yding sogn: Se Frisenvold, Galten herred.
67
56. NIM HERRED.
G 360 Endelave.
ENDELAVE: Endelave, Endelave Mølle.
C 653 Horsens Hospital.
TAMDRUP: Molgier.
G 362 Klaks Mølle i Hornborg sogn.
HORNBORG: Hornborg, Flemming. ØSTERSNEDE: Bøgballe.
G 363 Rask i Hvirring sogn.
HVIRRING: Boring, Over og Neder Kodallund, Honum, Rask, Rask Skovhus, Rask Mølle, Kokborg,
Kokborghus, Skyggerslund. HORNBORG: Hornborg, Kalhauge, Haurum. TAMDRUP: Lund. ULDUM:
Uldum. KORNING: Korning. UNDERUP: Underup.
G 364 Tamdrup Bisgård i Tamdrup sogn.
TAMDRUP: Tamdrupgård, Over og Neder Vrønding, Vrønding, Lund, Kjørup, Kjørupgård. LUNDUM:
Komind.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
NIM: Nim, Bredvad Mølle, Bredstenbro. TAMDRUP: Vrønding.
57. BJERRE HERRED.
G 365 Barritskov i Barrit sogn.
BARRIT: Over Barrit, Barrit Skov, Barrit Mølle, Barrit Hule, Barrit Lund, Barrit Skovhus, Gramtange,
Nørlykke, Karsbækhoved, Bret, Ravnsborg, Parisgård. VRIGSTED: Vrigsted. KLAKRING: Klakring, Klakring
Vesterby, Albækhoved. RÅRUP: Refsgård, Stenkjær, Lottrup Skovfogedhus.
G 366 Boller i Ut.
UTH: Ut, Ut Hospital, Bommer Mølle, Ustrup, Ustrup Skovhus, Nederholm i Ustrup, Seiet, Seiet Mark,
Truberg, Drejerhuset, Bødkerhuset, Boller, Boller Mark, Boller Overmølle, Boller Nedermølle, Boller Teglhus,
Rodkjær, Fuglsang, Kragelund. TYRSTED: Tyrsted, Tyrsted Skovfogedhus, Dallerup, Strandkjær, Dagnæs.
RÅRUP: Rårup, Rårup Mark, Nebel, Kleis, Møgelkjær, Gram, Ravnholt, Skyttehuset på Nebel Mark,
Langager, Ørnsvig. Glattrup, Åstrup, Nøttrup, Kjærshuset, Brendstub. BARRIT: Stagsrode, Langager,
Godrum, Rand. GLUD: Glud, Over Glud, Glud Mark, Østrup, Østrup Mark, Sønderby, Borre, Strandkjær,
Nørby, Nørby Mark, Østerhisholt, Østerhisholt Mark, Stovgård Mark. HORNUM: Hornum, Hornum Kjær, Lille
Mølle. STOUBY: Stouby, Stouby Skov, Rønsholt, Rønsholt Krog, Grund, Fakkegrav, Belle, Hjerrild, Bobæk,
Lyse, På Banken, Dyrkjøb, Bankehuset, Hyruplyse, Roden, Belle Mølle, Hugholm, Tornshoved.
Fortsættes næste side.
68
STENDERUP: Stenderup, Bråskov, Bråskov Mølle, Lystrup, Lystrup Mark, Lystrup Skovhus, Lystrup Trelde,
Nørre og Sønder Aldum, Kjærskovhus, Bråbroe. BJERGE: Bjerge, Nørre og Sønder Bjerge, Bjerge Mølle,
Bjerge Mark, Over og Neder Bjerge, Bjerge Lide, Nedermølle, Annexgården, Pusholm. SKJOLD: Skjold,
Skjold Mark, Vester Skjold, Stourup, Vester Bisholt, Brund, Halagerhuset. ØLSTED: Ølsted, Oens.
KØBENHAVN: København. KORNING: Merring. HANSTED: Rådved. UNDERUP: Underup. KLAKRING:
Fiskerhuset, Strandhuset. SAKSILD: Rude, Christiansminde og Trueborg. NEBSAGER: Hornsyld, Hyllerød.
G 368 Jensgård i Glud sogn.
GLUD: Glud, Over Glud, Glud Mark, Øster Bisholt, Sønderby, Østrup, Østrup Mark, Nørby, Kolsgård,
Kolsgård Mark, Allesgård, Jensgård, Jensgård Skov og Skovhus, Stenvad, Fæhave Skovhus. HJARNØ:
Hjarnø. RÅRUP: Kragborg, Ikjær, Glattrup, Åstrup, Skiulund. SKJOLD: Skjold, Brund, Vester Bisholt.
G 369 Møgelkær: Se Boller G 366.
G 370 Palsgård i As sogn.
AS: Hosby, Overby, Holgersdal, Kirkholm, Thomashøj, Nørsø, Søndersø, Hvillerup, Sønderhåb,
Jægersborg, Palsgård, Palsgård Schæferhus, Minelund, Ashoved Mølle, Damsgård, Catrinebjerg,
Hedehusene, Ringstholm, Vester England, Skovmøllen, Brandlykke, Kombusk. KLAKRING: Klakring,
Klakring Mark, Grønbjerggård, Helbergsmølle, Strandhusene, Bjørnsknude, Julsminde, Vesterby, Pilborghuset. STENDERUP: Sønder Aldum. GLUD: Glud, Sønderby, Sønderby Mark. RÅRUP: Rårup,
Brunsvang, Åstrup, Skiulund, Strandlykke, Underlykke og Kombusk, Kleis, Nøttrup, Lindved, Rødbjerre,
Raunholt.
G 371 Rohden i Stouby sogn.
STOUBY: Roden. (Jens Feveiles kone.)
G 372 Rosenvold i Stouby sogn.
STOUBY: Stouby, Stouby Strand, Stouby Lund, Stouby Skov, Rosenvold, Hyrup, Belle, Belle Mølle, ved Åen,
Åhusene, Ullerup, Ullerup Skov, Nyborg Skovhus, Gammelby, Nyborghus. DAUGÅRD: Daugård. ØSTER
SNEDE: Kragelund. TORSTED: Ørnstrup. RÅRUP: Rårup, Gramrode, Åstrup. GREJS: Grejs. HORNBORG:
Hornborg. BARRIT: Røikjær i Bret. NEBSAGER: Nebsager, Nebsager Skov. BJERGE: Bjerge. NØRRESNEDE: Nørre-Snede, Leret. EISTRUP: Breil. SKALS: Skals, Maribo og København.
G 373 Skerrildgård i Nebsager sogn.
NEBSAGER: Nebsager, Nebsager Skov, Kauben, Hornsyld, Hyllerød, Hyllerød Møllested, Bjerreskov.
BJERGE: Bjerge, Over og Neder Bjerge. RÅRUP: Lindved, Kleis, Gramrode, Gramrode Møllested, Nøttrup,
Bro- og Skovhuset. BARRIT: Bret. STENDERUP: Bråskov.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
VRIGSTED: Over og Neder Vrigsted. SKJOLD: Skjold, Brund, Vester Bisholt, Stourup. GLUD: Over Glud,
Hedehuset. RÅRUP: Kleis. STOUBY: Hyrup.
69
C 653 Horsens Hospital.
URLEV: Urlev. SKJOLD: Skjold, Brund. VRIGSTED: Vrigsted. STOUBY: Hyrup. RÅRUP: Gram.
HENVISNINGER:
Vrigsted: Se Konstantinsborg, Ning herred.
58. HATTING HERRED.
G 376 Bygholm i Hatting sogn.
HATTING: Hatting, Hatting Præstegård, Bygholm, Bygholm Mølle, Bygholm Teglgård, Bygholm Mark,
Østerhåb, Eriknaur, Eriknaur Overgård, Snapsund, Haulhuset, Råballegård, Nørhåb og Nørhuse. URLEV:
Spettrup. STENDERUP: Stenderup, Nørre og Sønder Aldum. LØSNING: Løsning, Løsning Mølle, Sebberup,
Neder Sebberup, Volsberggård, Stobberup, Stobberup Mark. KORNING: Korning, Korning Mark, Tanggård.
TAMDRUP: Enner, Lund, Lund Mark, Vinten, Provstlund, Vinten Skov, Molgier Mark, Pilborg, Marienlund.
ØLSTED: Ølsted, Bottrup, Oens, Søndergård, Hjortholm. TORSTED: Torsted. HEDENSTED: Hedensted,
Rimmerslund, Lille Dalby, Lille Dalby Mark, Årup, Silleberghus. DALBY: Store Dalby, Stouenberg.
VRIGSTED: Vrigsted. NIM: Over Nim. GLUD: Sønderby. HORNUM: Hornum. BJERGE: Bjerge. ØSTER
SNEDE: Solskov Hede. HORSENS: Stjernholm Slotsplads. ØRRITSLEV: Hoved.
G 377 Merringgård og Ussinggård i Korning sogn.
KORNING: Korning, Merring, Merringgårds Mark, Ussinggård, Ussinggård Skovhus, Hjelmslund, Skræklund.
LØSNING: Løsning, Stobberup, Stobberup Mark, Paiballegård. HORNBORG: Hornborg. TAMDRUP: Lund.
TORSTED: Ørnstrup. HATTING: Eriknaur. ØLSTED: Ølsted.
G 378 Tirsbæk i Engum og Williamsborg i Daugård sogn.
ENGUM: Engum, Tirsbæk, Tirsbæk Mølle, Tirsbæk Strand, Tirsbæk Fiskerhus, Bredal, Bredalland, Bredal
Mark, Bredalgård, Assendrup, Bielidt. VRIGSTED: Vrigsted. STOUBY: Stouby, Gammelby, Hyrup, Belle.
HEDENSTED: Hedensted, Gjesager, Rimmerslund, Rimmerslund Mark, Palmelund, Thorup. DALBY: Dalby.
DAUGÅRD: Daugård, Daugård Strand, Høgdal, Bryskesborg = Villiamsborg, Askebjerg, Kirkegård.
HORNSTRUP: Hornstrup, Bredballe, Bredballe Fiskerhuse, Brunodde, Bybæksodde, Drashoved. GREJS:
Holtum. ØSTER SNEDE: Solskov. VEJLE MARK: Stokholmhuset.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
ENGUM: Bredal. HEDENSTED: Lille Dalby.
C 653 Horsens Hospital.
HEDENSTED: Hedensted. HATTING: Eriknaur. TORSTED: Ved Kirken. ØLSTED: Bottrup.
HENVISNINGER:
Bredal i Engum: Se Frisenvold, Galten herred.Hedensted, Stenderup og Brå i Stenderup: Se Århus Hospital,
Hasle herred. Brå og Lystrup i Stenderup: Se Konstantinsborg, Ning herred.
70
59. NØRVANG HERRED.
G 381 Agersbøl i Øster Snede sogn.
ØSTER SNEDE: Øster Snede, Krollerup, Kragelund, Gammelsole, Båstrup, Modvig, Bøgballe.
HORNBORG: Haurum. TAMDRUP: Enner. GREJS: Holtum. SINDBJERG: Lindved. ØLSTED: Bottrup.
URLEV: Urlev. ALSTED: Se Stougård.
G 382 Brandholm i Brande sogn.
BRANDE: Over Døslund, Gartnerhuset, Nørre Askjær, Ure. ØSTER SNEDE: Krollerup, Båstrup.
GADBJERG: Smidstrup Mark. THYREGOD: Tyregod Mark, Lønå. RANDBØL: Randbøl Kro, Vandelgård.
NØRUP: Engelsholm Mark. RINGGIVE: Uhe. HVEJSEL: Hveilsel Mark, Ilved, Ilved Mark, Bjerlev Mark.
GIVE: Farre. LANGSKOV: Hvolgård. SØNDER OMME: Julingsholm. ØSTER NYKIRKE: Haustrup.
JELLING: Hørup. VINDELEV: Vindelev Mark, Øen Als ( et skifte ).
G 384 Donneruplund i Give sogn.
GIVE: Give, Beksgård, Ullerup, Nygård, Store Mosgård, Tromborg, Øgelund, Overbillund, Hestlund, Givskov,
Uglkjær. ØSTER SNEDE: Øster Snede, Bøgeballe. THYREGOD: Lille Mosgård. GIVSKUD: Østerhøe,
Harresø. HVEJSEL: Hallund. SØNDER OMME: Østerby, Filskov. RINGGIVE: Ulken, Nørre Langlund,
Billund, Gammelby. BRANDE: Brande, Askjær, Lille Langkjær, Skjerris, Lundfoed, Ure, Sandfeld, Bjerre,
Brogård. ØSTER NYKIRKE: Vonge, Ørnsholt. EISTRUP: Rønslunde, Vester Harrild. NØRRE-SNEDE:
Hundshoved.
G 383 Brantsgård, Niels Brants Gods i Grejs sogn.
1 skifte l774.
G 385 Grundet i Hornstrup og Højgård i Grejs sogn.
GREJS: Grejs, Store Lysholt, Grundet, Kirkeby, Beriderhuset, Fjerdepartgården, Grundet Skovfogedhus.
ØSTER SNEDE: Gammelsole, Soleskov, Snede eller Gjøgemølle, Båstrup, Kragelund. GREJS: Grejs,
Holtum, Høigård Skovfogedhus. SINDBJERG: Ulkjær. HOVER: Ure. LANGSKOV: Ølholm. VINDELEV:
Fløistrup. VORBASSE: Skjødebjerg.
G 386 Hastrup i Tyregod sogn.
THYREGOD: Tyregod, Tyregodlund, Odderbæk, Svinbæk, Hesselberg, Egsgård, Enkelund, Lønå, Seirup,
Dørken, Hindskov, Kragegård. BRANDE: Vester Harrild, Ure, Brandlund, Blæsberg, Risberg, Store
Langkjær, Lundfoed. ØSTER NYKIRKE: Tinnet. EISTRUP: Eistrup, Gludsted, Lille Tykskov, Tykskovgård,
Tykskovkrog, Nybygge, Hjerrild, Hallundeæk, Hyggild, Nygård, Sønder Hvillum, Hedegård, Rønslunde,
Vester Harrild.
71
G 387 Hvolgård i Langskov sogn.
LANGSKOV: Langskov, Ølholm, Ølholm Mark, Hvolgård. SINDBJERG: Sindbjerg Mark, Sindbjerg Skovhus,
Sindbjerglund, Ørum, Lund, Skjeldborg, Skjeldborghus, Halmhus i Ørum by. ULDUM: Uldum, Hesselballe,
Hesselballe Mark. RINGGIVE: Store Karlskov. GIVSKUD: Harresø. HVEJSEL: Hvejsel, Ildved, Ildved Mark,
Hovedmark. VINDELEV: Vindelev. LINNERUP: Hjortsvang, Lensgårde, Skovborg. TØRRING: Tørringholt,
Plovstrup.
G 389 Låge i Sindbjerg sogn.
SINDBJERG: Sindbjerglund, Lund, Ørum, Ørum Skovhus, Lindved. GREJS: Holtum. ØSTER SNEDE:
Gammelsole, Soleskov, Bøgeballe, Kragelund. HORNBORG: Hornborg, Kalhave. RINGGIVE: Uhe.
GIVSKUD: Lerager, Harrest. JELLING: Hørup, Stivel. HOVER: Ure. ULDUM: Hesselballe. LANGSKOV:
Nyborg, Ølholm. LINDEBALLE: Bindesbøl. HATTING: Hatting.
G 390 Mindstrup i Hvejsel sogn.
For tiden l762 - l798 se Skovgård i Tørrild herred.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrict.
BRANDE: Skjærlund, Ure, Sønder Askjær. HVEJSEL: Sandvad.
C 653 Horsens Hospital.
ØSTER NYKIRKE: Haustrup. HVEJSEL: Dalsgård, Ildved.
G 492 Koldinghus Rytterdistrict.
BRANDE: Brande, Usseltoft.
C 441 Vejle-Hornstrup Præstegods.
JERLEV: Tved.
C 446 A Øster Nykirke Præstegods.
ØSTER NYKIRKE: Ørnsholt.
G 392 Stovgård og Alsted i Øster Nykirke.
ØSTER NYKIRKE: Vonge, Egholm, Nørre og Sønder Kollemorten, Alsted Mølle. LANGSKOV: Ølholm,
Hauge, Fausing, Nyborg. HVEJSEL: Hvejsel. SINDBJERG: Sindbjerglund. ØSTER SNEDE: Kragelund.
TØRRING: Tørring, Breil.
G 391 Rørbæk i Vester sogn.
VESTER: Vester, Linnet, Skovsbøl, Vesterlund, Risagergård. NØRRE-SNEDE: Ibsgård, Gludsted, Nortvig,
Nørhoved, Leret, Øster Bøgeskov, Smedebæk.
72
60. TØRRILD HERRED.
G 393 Brandbjerg i Kollerup sogn.
KOLLERUP: Hygum, Charlottenlund, Rosenborg, Oldenborg, Glyksborg, Timmergården, Lureby, Strasborg,
Rolighed, Stoltenborg. VINDELEV: Vindelev, Vindelev Mark. HVEJSEL: Ildved. GREJS: Holtum.
SINDBJERG: Ulkjær. ØSTER SNEDE: Bøgballe.
G 394 Engelsholm i Nørup sogn.
NØRUP: Nørup, Nørup Præstegård, Trollerup, Lime, Lille og Store Lime, Limeskov, Sødover,
Kobberbøllegård, Førstballe, Åst, Klarlund, Gjøding, Gjøding Mølle, Mørup, Fårehuset, Gammelby,
Eugelsholm, Eugelsholm Papirmølle, Amsterdam, Ladegården, Treballe, Tyrrild. RANDBØL: Randbøl,
Dalover, Vandel, Ryberg, Bindeballe. BREDSTEN: Ravning, Balle, Abildgård, Lund, Kjeldkjær, Kjeldkjær
Mølle, Tørskind, Ved Kirken, Kjærbolling, Søskov, Søskovhus, Lildfrost, Teglhuset. GADBJERG: Tykhøje,
Rostrup, Smidstrup. LINDEBALLE: Lindeballe, Gjødsbøl, Brendegård, Nørskov, Øster og Vester Åst,
Amlund, Nedvad. SINDBJERG: Lindved. SKIBET: Jennum, Potholm, Haraldskjær Kobberfabrik, Kvakmølle,
Kjølholt, Stokholm. JELLING: Jelling, Hopballe, Rugballe, Skovbølling Kidde. ØSTER NYKIRKE: S.
Kollemorten. EGTVED: Refsgård, Spjarup, Tågelund, Overgård, Torsted, Lie, Liegård. HVEJSEL: Frydendal,
Sandvad. GIVSKUD: Lerager, Ris. GIVE: Give, Bæksgård. RINGGIVE: Ringgive, Trøggelborg, Bråstlund,
Lille Kalskov, JERLEV: Meisling. TAPS: Tingkjærhus. SKANDERUP: Skanderup. HEJNSVIG: Bolding.
GRENE: Billund, Løvlund. VORBASSE: Knorborg, Hølled. GRINDSTED: Hindum. ENGUM: Bredal. NØRRESNEDE: Nørre-Snede. KØBENHAVN.
G 396 Haraldskær i Skibet sogn.
SKIBET: Jennum, Ruhe, Kvakmølle, Mll. Knaberup, Haraldskjær, Nørre Vilstrup, Grønland, Beskjærgård.
LINDEBALLE: Nørskov, Store og Øster Åst. JERLEV: Jerlev. BREDSTEN: Sjøskov, Kjærbølling,
Rodinghus, Bredstenlund, Ravning, Ollerup. NØRUP: Trollerup, Mørup. KOLLERUP: Kollerup. ØSTER
NYKIRKE: Vonge. JELLING: Vester Hornstrup, Kidde, Knude. HVEJSEL: Hvejsel. GIVSKUD: Lerager.
G 398 Lerbæk i Hover sogn.
HOVER: Hover, Høgsholt, Ure, Teglværket, Lerbæk, Lerbæk Mark, Lerbæk Mølle, Gårde, Vesterlund,
Løkdam, Havretoft, Nydamslund, Thomaseskrog. JELLING: Jelling, Hørup, Hørup Mark, Hopballe,
Kirkehuset. SKIBET: Over og Neder Knaberup, Træballe, Slelde. VINDELEV: Vindelev, Kirkehus. GREJS:
Holtum mark. THYREGOD: Tyregod, Østergård i Seirup. GIVE: Vieborg på Donneruplunds Mark, Farre.
G 399 Randbøl Gods.
RANDBØL: Hofmansfeldt, Hofmanslyst, Christiansejegod, Fromssejer, Rewentlovshede, Ølgård,
Sporonsgård, Frederikshåb, Wormskjoldsdal. VORBASSE: Kolbjørnsenshede, Over og Neder Moltkenborg.
G 400 Refstrup i Gadbjerg sogn.
GADBJERG: Gadbjerg, Tofthøj, Clausholm, Smidstrup. GIVE: Sillesthoed, Farre, Ullerup, Lille Hestlund.
THYREGOD: Vester Seirup. LINDEBALLE: Lindeballe. RINGGIVE: Ulkinde, Hedeby, Gammelby, Højelund,
Elkjær.
73
G 401 Skovgård i Kollerup sogn.
KOLLERUP: Kollerup, Hygum. HVEJSEL: Hvejsel, Hvejsel Lundgård, Tremhuse, Knude, Sandvad.
GIVSKUD: Givskud, Givskudlund, Harresø, Ris, Lerager. GIVE: Givskov. ØSTER NYKIRKE: Vonge.
JELLING: Skovbølling, Hopballe.
G 491 Skanderborgske Rytterdistrikt.
JELLING: Jelling. ( Kun før l7l8 )
G 492 Koldinghus Rytterdistrikt.
SKIBET: Nørre Vilstrup.
61. JERLEV HERRED.
G 492 Koldinghus Rytterdistrikt.
JERLEV: Jerlev, Meisling. HØJEN: Højen, Horsted, Stubberup, Oxvig. ØDSTED: Ødsted, Ammidsbøl,
Tudvad, Vesterby, Høllund, Rugsted. EGTVED: Egtved, Vork, Risgård, Refsgård, Amhede, Oustrup,
Bøgvad, Hjelmdrup, Ballesgård, Venborghus, Bølling, Spjarup.
62. ELBO HERRED.
G 402 Niels Basses Gods.
TAULOV: Tårup. ULLERUP: Stoustrup.
G 492 Koldinghus Rytterdistrikt.
BREDSTRUP: Bredstrup, Stallerup, Ødstedgård, KONGSTED: Kongsted, Kongsted Torp. TAULOV:
Taulovnebel, Studsdal, Gudsø, Oddersted, Skjærbæk, Børup, Søholmgård, Tårup. ERRITSØ: Erritsø,
Erritsø Mølle, Snoghøj. ULLERUP: Stoustrup, Igum, Igum Mølle. VEJLBY: Vejlby, Igeskov, Gade, Lomholt,
Trelde.
63. HOLMANS HERRED.
G 404 Nebbegård i Gårslev sogn.
GÅRSLEV: Gårslev, Nebbegårds Mølle, Nebbegårds Skovhus, Mørkholt, Høll, Rans. GAUERSLUND:
Gaverslund, Sellerup, Børkop, Andkjær. VEJLBY: Tved. BREDSTRUP: Bredstrup.
G 492 Koldinghus Rytterdistrikt.
SKÆRUP: Skærup, Lunde Mølle ell. Brandlund, Svinholt. VINDING: Vinding. GAUERSLUND: Gaverslund,
Andkjær, Sellerup, Sellerup Mølle, Breining, Børkop, Børkop Mølle, Brøndsted, Skikballe, Hvilsberg.
GÅRSLEV: Gårslev, Mørkholt, Rans. PJEDSTED: Pjedsted, Gammelby Mølle.
74
64. BRUSK HERRED.
C 656 Kolding Hospital.
ALMIND: Almind. BRANDE: Ure. VORBASSE: Vorbasse. VERST: Verst. SKÆRUP: Skjærup. HARTE:
Rådvad. PJEDSTED: Pjedsted. GAUERSLUND: Brøndsted. VAMDRUP: Knurborg.
G 406 Jens Simonsens Gods i Dons, Almind sogn.
GRENE: Grene Krog, Krog, Plouslund, Elkjær. RANDBØL: Store Almstok. EGTVED: Vollund.
G 492 Koldinghus Rytterdistrikt.
VESTER NEBEL: Vesternebel. HARTE: Harte, Påby, Rådvad, Stallerupgård, Lyngård, Brøsgård, Stubdrup,
Eistrup, Stenvad Mølle. BRAMDRUP: Bramdrup. ELTANG: Eltang, Lilballe, Bjert, Stenderup, Nyby,
Strandhuse, Rubishauge. SØNDER VILSTRUP: Sønder Vilstrup, Skovsgård, Landerupgård. ALMIND:
Almind, Dons, Dons Mølle, Møsvrå. VIUF: Viuf. HERSLEV: Herslev, Follerup, Follerup Mølle, Tolstrup,
Højrup. SMIDSTRUP: Smidstrup, Smidstrup Mølle, Håstrup, Tiufkjær, Rønshauge, Store og Lille Velling.
ØSTER STARUP: Øster Starup, Fredsted, Borlev, Hesselballe, Nygård, Ågård, Ris.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
ELTANG: Lilballe.
C 469 Kolding Præstegods.
ALMIND: Almind.
C 469 Kolding Kirkegods.
HARTE: Harte.
C 475 A Herslev-Viuf Præstegods.
VIUF: Viuf.
C 472 Eltang-Sønder Vilstrup Præstegods.
SØNDER VILSTRUP: Sønder Vilstrup.
66. SKODBORG HERRED.
G 409 Gudumkloster i Gudum sogn.
GUDUM: Gudum, Ørveile, Sønder Ørveile, Krogehuset, Sobael, Gudumkloster, Råberghus, Lille Klosterhus,
Kjærhuset, Kamose.
75
G 411 Kabbel i Nørlem sogn.
NØRLEM: Nørlem, Nyholm, Brydeboelhus, Vester Damgård, Damgårdhus, Mølhøj, Tanderbækhus,
Splidsboel, Store Lemtorp, Øster og Vester Skovgård, Skidengård, Skilleshøj, Gilsgård, Gammeltoft,
Moskjær, Brunsgårdhus, Østerboel, Sparreseng, Skovshoved, Veje. NØRRE NISSUM: Geilgård, Tved,
Storholm, Sønder Balle, Eidal, Østergård, Åbenrå. FABJERG: Fabjerg, Fabjergboel, Tinggård, Vester
Kviesgård, Lille Vestergård. VANDBORG: Munksgård og Munksgårdhus. DYBE: Vester Slet. HELDUM:
Kirkeboel. ROM: Sønder Ørs. TØRRING: Lykkesgård. TRANS: Kirkeby.
G 412 Rysensten i Bøvling sogn.
BØVLING: Bøvling, Øster Bøvling, Bøvlingbjerg, Lergrav, Bøgerhuset, Fjordside, Vester Fjordside, Ågård,
Vestermarkhus, Grønkjær, Gammelgård, Mellem Gammelgård, Kroghede, Skovhus, Østergård,
Sandmandsgård, Brendsgård, Kjølhede, Toft, Lille Galsgård, Østerlund, Sudermark, Lund, Klitsgård,
Smørpøt, Smedsgård, Fårmølle, Mølgårdhus, Pugpøt, Sjøgård, Brørup,Skovhus, Øster Skadhede,
Villensgård, Mågdam, Gadkjær, Lilleberg, Storberg. FLYNDER: Råkjær. HARBOØR: Harboøre,
Harboøreland, Skyttesgård, Nørlanger, Langerhus, Vrist, Noer, Tvillingsgård, Vejlby, Lilleør, Stausholm,
Vester Stausholm, Påkjær, Koubisgård, Nygård, Trillingsgård, Mollerup, Mollerupgård, Sønderklit, Flyvholm,
Tørrestakgård, Agger, Store Pers, Ørumsgård, Lasjøssensgård. ENGBJERG: Engbjerg, Ålsgård, Lund,
Troldberg, LilleSkidenvad, Neirup, Sønder Neirup. LOMBORG: Lomborg, Lomborgbjerg, Brågård,
Brågårdhus, Nørhvingelby, Østerlundsby, Døj, Underberg, Bendsgård, Kirkegård, Damsmark, Øster Kjelder,
Melkjelder, Lundsby, Vester Lundsby, Østergård, Melravnsbæk, Glarberg, Gadbækhus, Nordenkjær,
Nordenkjærhus, Hvassesgård. ROM: Rom, Overby, Overby Mark, Roesgård, Bonnet, Pilgårdhus.
TORSTED: Torsted, Gammelby, Geil, Geidal, Sønder Esp. VANDBORG: Kvistgård, Hålsgård, Mægbæk,
Bjerg, Galtmose, Agger, Lille Sande, Skovhuset, Strandgård, Mølgård, Vester Gørkjær, Blåbjerg, Dalgård.
FERRING: Ferring, Melborup, Nørborup, Lund, Vester Lund, Lundshuset, Damsgård, Damshus, Bak,
Kåsgård, Brunsgård, Hålhus, Ørum, Borg. HYGUM: Hygum, Hygumbjerg, Sønder Byskov, Nejerby,
Vestergård, Nørby, Østerby, Vej, Houlyng, Nygård, Dalgård. HOVE: Hove, Klinkby, Øster og Vester Klinkby,
Houmark, Refskov, Øster Refskov, Houlind, Løgberg, Lille Houdam, Snabe, Knurborghuset. FJALTRING:
Fjaltring, Eskesgård, Tøftinghus, Houls, Vrå, Øster Vrå, Posthus, Lisby, Nørre Lisby, Bjerg, Sønderby, Lille
Sønderby, Mærsk, Øster Mærsk, Sønder Skalkhøj, Otdal, Kjærsgård, Ruby, Goulshøj. TRANS: Vester
Rekby, Møllerup, Sønder Møllerup, Kirkby, Sønder Kirkby, Boubjerg, Lillelykke, Grebdal. DYBE: Nørdybe,
Knudesgård, Ertberg, Kastberg, Store Pugholm, Herup, Øster Herup, Flanmose, Bromsgård, Kirkgård,
Grobsgård, Knudshus. RAMME: Ramme, Vestermølle, Sønderby, Østerhøj. HUSBY: Husby, Husby Klit,
Græm, Bækby, Sønderklit. SØNDER NISSUM: Pilgård, Øster Pilgård, Fiand, Nørfiand, Sønderklit, Meltorup.
GAMMELSOGN: Ungersgård. VEJRUM: Moesgård, Kronborghus. Rindom. Storgård.
G 413 Strandbjerggård i Humlum sogn.
HUMLUM: Gotterup, Ryttesgård. RESEN: Bæk, Vester Toftum. VEJRUM: Overdal. GUDUM: Gudum.
NØRRE NISSUM: Støvlbæk.
76
G 414 Ulsund i Ness sogn.
NEES: Nørre og Sønder Saxkjærgård, Fjørtisgård, Skalstrup, Ulsundby, Aggersende, Liden og Stor
Aggersende, Pralborghus, Sønder Gråkjær, Lille og Store Bjerregård, Kirkestaldhus, Ballesig, Nørre og
Vestre Ballesig, Bekke, Øster Bekke, Fjordside, Vester Fjordside, Liden Rimme, Vester og Store Rimme,
Grønsmølle, Nørbygård, Vester og Øster Nørbygård, Jørgensgård, Kjærdige, Moseboel, Lille Skovhede,
Prangsboel, Brunsled, Brusledhus, Heden, Øser Heden, Lykke, Gade, Yderstedhus, Gammeltofthus,
Kjærsidehus, Høj, Brunstedhus, Haugård, Knæberholm, Brunslund, Højgård, Nørager, Nørgård,
Brinkenberghus, Mose, Harpøt, Bakhus. LOMBORG: Lundsby. ROM: Neder Dubgård. NØRRE NISSUM:
Aggergård.
GUDUM:
Søndertang,
Søndertanghus,
Højbjerg,
Nøbredal.
FABJERG: Pigsborg,
Saugmandsgård, Kjærgård, Vester og Øster Børring, Nørre og Sønder Børring, Nørre og Sønder
Nørbøringhus, Broxengård, Haurballe, Hede. FJALTRING: Morrupgård, Vester og Kjærside, Kjeldborg,
TRANS: Sønder Rekby. GØRDING: Mungsgård, Klaustrup, Sø, Slyk, Nygård. FOVSING: Fausinggård,
Stadsberg, Store Stadsberg, Bak, Hundsdal Pilgård, Krog.
C 653 Horsens Hospital.
NØRRE NISSUM: Nørre Nissum.
C 483 Lemvig-Nørlem Præstegods.
NØRLEM-LEM: Nørlem-Lem, Ravndal, Nørre og Sønder Ravndal, Vesterskilleshøj, Tonsberg,
Skilleshøjhus, Færgemandshuset.
C 485 Tørring- Heldum Præstegods.
TØRRING: Kåberholm.
67. VANDFULD HERRED.
G 417 Rammegård i Ramme og Udstrup i Sønder Nissum sogn.
RAMME: Ramme Kirkegård, ved Kirken, Vestermølle, Volder, Bommerhede, Lundsgård og Jellesmark,
Fladhede, Gliphede, Hvistenhoele, Nørre Veje, Marsberg, Bjerregård, Brandtes, Melmølle, Melrammeskov,
Troldvad, Overmølle, Nørre Hjortkjær. DYBE: Dybeslet, Lille Flænsmose, Kammerdige, Mølgård.
FJALTRING: Gadgård, Øster Otdal, Nørre Lasholm, Vrå, Mærsk, Vester Nør, Skalkhøje, Lisby, Sønder
Lisby, Ruby, Nørby, Gaulshøj, Skyttesgård, Kjær, Tofting, Sønder Dybo, Dybo, Klostergård, Enevoldsgård,
Øster Yderstræde. TRANS: Fuglkjær, Øster og Lille Herping, Lyssenberg, Stjærborghus, Kirkeby, Bjerg,
Bakshus. BØVLING: Øster Bøvling, Ryssensten, Vester Krogshede, Sønder Gadkjær, Trøjborg, Fårmølle,
Gadballe. TORSTED: Lystbæk, Gindtberg. ØLBY: Øster Ølby. HYGUM: Hygum, Hygumbjerg, Vestergård,
Nørby, Ålsgård, Byskov, Padsgård, Vester Padsgård, Smedsgård. HOVE: Løgberg. RINDUM: Isagergård.
FABJERG: Fabjerg, Børring, Vester Børring, Sand, Hvirgeltude, Rattisgård, Lundsby. SØNDER NISSUM:
Vester Pilgård. HUSBY: Sønderklit, Nørby, Græm, Græmhus. HARBOØR: Harboøre, Noer, Langerhuse,
Tvillingsgård. ENGBJERG: Troldborg. LOMBORG: Lomborg, Mose, Risbæk, Underberg, Krabesmark,
Møldamberg, Brådgårdhus. ROM: Brødtrang, Overby, Roesgård, Ravnsbæk, Nørre Ravnsbæk, Meldubgård.
TØRRING: Sønder Kalletsø, Balleby, Ballebyhus, Veje. VANDBORG: Mølgårdhus, Flyvesgård, Skidengård,
Vandborg Mølle. FERRING: Lund, Ørum.
77
C 494 A Vandborg-Ferring Præstegods.
VANDBORG: Houdam. FERRING: Kirkhus, Hestdal.
68. HJERM HERRED.
G 418 Avsumgård i Vejrum sogn.
VEJRUM: Avsumgård, Moesgård, Hyldegård, Villemoes, Tipsmark, Ausumdal, Lørup, Skaderis, Gade,
Skjød, Gasseholm, Engsnap, Mose, Liden Ausumdal, Tinggård, Brendgård, Prestmarkhus, Qvolshus,
Cronhus. RESEN: Kokholmgård. FOVSING: Kirkeboel. GIMSING: Østerby. HJERM: Hjerm, Kjærgård,
Thuusgård, Hammelmose, Sønderhjerm, Skarby, Jegbjerg, Klem, Øster Ausum, Vester Ausum, Nørre
Ausum, Hvidbjerg, Bak, Smørborg, Snuffelborg, Hjortborg, Korsberg, Dåbnet, Kjærgårdseje,
Hommelmosehus, Korsberghus, Skomagerhus. MEJRUP: Hornshøj, Skovgård, Store Moesby, Lille Moesby,
Stensgård, Båslund, Hatteris, Kåberup, Kouind, Noes, Lille Munktoft, Skovbøk, Gleiberg, Skovhuset,
Hattenshus, Kouindhus, Kåberuphus, Moselund, Kalsgård. BORBJERG: Hedegård, Hoager, Saugstrup,
Hesselå. VINDING: Thuesholt, Hadskjær. HODSAGER: Brågård, Ylleberg. SIR: Sirgård, Ballegård,
Thorager, Store og Lille Støvel, Store Bjerre, Lille Bjerre, Østergård, Øegård, Gundersborg, Pilgård, Lund,
Sirlyngbjerg, Sortkjerhus. NAVR: Alstrup, Vognstrup, Gade, Moesgård, Krunderup, Måhus. MÅBJERG:
Måbjerg, Søgård, Tradsbjerg, Søndergård.
G 419 Handbjerg Hovgård i Handbjerg sogn.
HANDBJERG: Handbjerg, Handbjerg Krunchhus, Sønderby, Gydsbæk, Store Tingskov, Overgård, Kokborg,
Brændgård, Ruusberg, Ransborg. BORBJERG: Borbjerg, Borbjerggård, Store Hessel, Lille Pæregård,
Haislund, Sønderby, Hvamgård, Kvisgård, Abildholt. SAHL: Sahl, Vester Skovlund, Ål. HADERUP: Vestrup.
SEVEL: Dield, Nautrup. AVLUM: Avlum, Skierk, Varhede.
G 420 Kvistrup i Gimsing sogn.
GIMSING: Gimsing, Gimsinghoved, Struer, Struerdal, Trudsø, Nørgård, Moustgård eller Mouritsgård, Neder
og Østerhoved, Oddehuset, Kvistrup Mølle, Østerdal, Søndergård, Maskjærgård, Østerby, Dalby, Hillesborg,
Holmgård. HJERM: Hjermhede, Krog. VEJRUM: Veirumhule, Roenberg, Overdal, Dalgård, Ting, Vesterting,
Tinggård, Kronborgdige, Aggergård, Feldborg, Lundbygård, Lundbygårdhus, Lyngkrog, Søiberg, Ausumdal,
Skrufhus, Marup, Damgård, Provstgård. BORBJERG: Borbjerg, Oversaugstrup, Brandtberg, Nørhvam.
NAVR: Navr, Krunderup, Krunderupovergård, Nederlund, Lilletorp, Alstrup. ØLBY: Øster og Vester Ølby,
Onsgård. ASP: Østerbyhus. FOVSING: Buskboel.
G 421 Lindtorp i Asp sogn.
ASP: Asp, Nørby, Linde, Østerby, Stadsberg, Alstoft, Birkild, Ødetvede. FOVSING: Fausing, Vesterkjær, Dal,
Sejberg. NAVR: Navr, Kjærgård, Falsø, Overlund, Vognstrup. NY: Bollerup.
G 422 Skifte efter Mads Jørgensen (l794).
MÅBJERG: Særkjær.
78
G 423 Volstrup i Hjerm sogn.
HJERM: Hjerm, Hjermhede, Feldborg, Sønderhjerm, Kvium, Kviumboel, Kviumhus, Kongsgård, Østerby,
Volstrup, Volstrup By, Volstrup Mølle, Damgård, Telling, Nørre og Sønder Kragelund, Helhus, Bentsboel,
Hønsemodhus, Snødder, Hedehus, Vasehus, Christiansborg, Norgård, Catrineborg, Hoe, Volstrup,
Haugehus, Sønderskov, Kirkgård. GIMSING: Gimsing, ved Kirken, Hohus, Gimsinghoved, Hundsballe,
Nørgård,
Odde.
HADERUP:
Egelund.
BORBJERG:
Brunsberghus,
Tinkerdal.
SAHL:
Sahl,
Svenstruphovgård, Buelig, Trængsel, Nør Goerim. VENØ: Veisberg.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
HANDBJERG: Lundberg, Lundberggård.
C 503 Ølby-Asp-Fovsing Præstegods.
ASP: Asp.
C 499 A Borbjerg Præstegods.
BORBJERG: Borbjerg, Skoue, Skoue Hus, Nørhvam. RYDE: Ryde, Annexgård, Vester og Øster
Kjærbygård.
C 500 A Hjerm-Gimsing Præstegods.
GIMSING: Gimsing.
C 504 Navr-Sir Præstegods.
SIR: Sir.
HENVISNINGER:
Hjermhede: Se Skivehus, Hindborg herred.
Fårbæk, Nørre Feldborg og Grougård i Haderup: Se Hald, Nørlyng herred. Hoager i Borbjerg: Se
Vennergård, Hind herred.
69. GINDING HERRED.
C 656 A Estvadgård i Estvad sogn.
ESTVAD: Estvad, Kisum, Estvadgård, Hesselberg, Bers, Bersholm, Flyndersø Mølle, Damgård, Nikelborg,
Øster og Vester Ligård, Lundhede, Smollerup, Nørgård. RØNBJERG: Rønbjerg, Primdal, Risgårdsted, Over
og Neder Veilgård, Sønderby, Musgård. SEVEL: Sevel, Hjelm Mølle og Møllegård, Søgård By, Ved Søgård,
Korstoft, Kreilgård, Stenholm, Sepstrup, Sepstrup Vestergård, Søndergård. BORBJERG: Nørhvam.
HADERUP: Nørre Feldborg. FLY: Fly, Åkjær, Søndergård og Meldgård, Storgård. DOMMERBY: Dommerby.
SKIVE LANDSOGN: Lund, Bilstrup. DØLBY: Dølby, Dølby Gård, Oxenvad, Oxenvad Mølle, Trustrup. HEM:
Haldborg.
79
G 424 Landting i Eising sogn.
EISING: Eising, Elbrønd, Gjedal, Hedehuset, Møgeltoft, Rosted, Brågård i Rosted, Øster Rosted, Egebjerg,
Pilgård, Østergård og Nielsgård, Tøenæg, Grønkjær, Ultang, Store og Lille Kjellerup, Hellegård, Remme,
Moesgård, Nedergård, Ravnholt, Ravnholthus, Klinkhus, Kjærhuset, Landting Skovhus, Knudstoft. SAHL:
Sahl, Svenstrup, Åle, Elkjær, Bjert. SEVEL: Sevel, Sevel Skovhus, Mogenstrup, Hjelm Mølle, Tranum,
Hedegård, Djeld, Jatterup, Nautrup, Goerum, Øxenholt, Kokborg, Husted. MEJRUP: Munktoft.
HANDBJERG: Sønderbygård. HADERUP: Haderupgård. VRIDSTED: Trevad.
G 425 Rydhave i Ryde sogn.
RYDE: Ryde, Kirkeby og Gadehuse, Nakskov, Ugelstrup, Ravnhøj, Højbjerg, Bjerregård, Stendels, Rydhave,
Store Ryde Mølle, Brækjærhus, Overby, Store og Lille Uglsø, Rydlund, Felde, Lille Ryde Mølle eller Hvalbæk
Mølle. HANDBJERG: Handbjerg, Handbjerghedegård, Handbjerghus, Sønderby. BORBJERG: Borbjerg
Mølle, Libergren, Nørhvam, Nørfleng, Trabjerg, Skove, Brødbæk. SAHL: Sahl, Noed, Svenstrup, Åle, Bjert,
Hasselholtgård, Øster Nygård.
G 426 Stubbergård i Sevel sogn.
SEVEL: Sevel, Sevel Skovby, Sevel Mark, Tranum, Over og Neder Tranum, Tranum Skovby, Tranum
Kirkegård, Djeld, Kokborg By og Mark, Nørtofte, Nørtoftegård, Goerum, Søgård, Skank, Bakhuset,
Gunderup, Sønder Mølle, Nautrup, Dueholm, Lindalhus, Blakskjær, Mogenstrup, Bjørnkjær, Vester
Bjørnkjær, Stubbergård, Mundberg, Holmkjær, Hjelm Mølle, Jatterup, Jatterup Møllegård, Hedegård, Vester
Skovhus, Salshøj, Hustedhus, Bederholm, Tinggård, Hummelgårdhus. SAHL: Svenstrup. HADERUP:
Høstrup, Over Feldborg.
C 2 Viborg Bispegods.
BORDING: Bronberg.
C 236 Viborg Søndre sogns Præstegods.
SEVEL: Mogenstrup.
C 658 Ribe Hospital.
RYDE: Fjeld. HADERUP: Vestorp.
C 506 Estvad-Rønbjerg Præstegods.
RØNBJERG: Over Veilgård. SEVEL: Mogenstrup.
C 649 Ålborg Hospital.
SAHL: Agerbæk.
HENVISNINGER:
Sevel: Se Krabbesholm, Hindborg herred. Haderup: Se Lundgård, Fjends herred.Løvig og Vormstrup i
Haderup: Se Tårupgård, Fjends herred.Fårbæk, Neder Feldborg og Grougård i Haderup: Se Hald, Nørlyng
herred. Nautrup og Ravnholt i Sevel: Se Hald, Nørlyng herred.
80
70. HAMMERUM HERRED.
G 427 Alhedens Kolonier i Ringkøbing Amt.
BORDING: Christianshede. KRAGELUND: Overjulianehede.
G 428 Herningsholm i Herning sogn.
HERNING: Herning, Herning Podehus, Holtberg, Gullestrup, Stauninghus, Brendgård, Skrager, Nyborg,
Nyborghus, Kirkehuset, Lillelund, Holling, Salholt. RIND: Lind, Kaustrup, Fjederholt, St. Stachelhoved,
Slumstrup, Kideris Mølle, Kålund. SNEJBJERG: Snejbjerg, Ørskov, Lund, Mølle, Helstrup, Bassumgård.
TJØRRING: Trellund. ØRRE: Over og Neder Simmelkjær. GJELLERUP: Gjelleruplund, Gjelleruplund Mølle,
Lundgård, Hammerum, Agerskov, Birk, Birk, Birkskovhus, Vrå, Skovby, Lille Langlund, Lundby. SUNDS:
Sunds, Hollingholt, Thorup, Tværmose, Linnå, Bordinggård, Kolbæk, Mølsted, Kjærgård, Søndervås, Øde
Søgård, Kvabsholm, Røjen, Skinderholm, Kvolsholm. IKAST: Ikast, Ravnsvad, Vådde, Hedegård, Linneberg,
Faurholt, Tulstrup, Holgård, Grøde, Store og Lille Toftlund, Bundgård, Pathule, Siggård, Nederholt, Isenvad,
Suderbek, Patholt. BORDING; Nørre Agerskov. SKARRILD: Skarrild. HADERUP: Haderis, Hessellund,
Kjølvrå, Over Feldborg. KARUP: Boulund, Nørre Agerskov.
G 429 Lergrav i Avlum sogn.
AVLUM: Taulberghus, Søndergård, Grønkjær, Løring, Løring Søndergård, Hjerrild, Hjerrild Nedergård, Var,
Varhede, Skierk (Skjærbæk), Skierk Mølle, Skierk Storgård, Skierk Østergård, Lundgård, Rottervig,
Asbækhede, Solgård, Lundby, Langbox, Vester Troelstrup, Kjærgård, Dalgård, Tved. HODSAGER: Brevigbæk. NØRRE OMME: Askov. ØRRE: Nygård. HADERUP: Øster Vestorp.
G 430 Sindinggård i Sinding sogn.
SINDING: Sinding, Sinding Mølle, Sinding Gård, Lønneberg, Sønderlund, Kvindvad, Nyby, Egersgård,
Vesgård, Hede, Elkjær, Elkjær Øster og Vester og Meldgård, Vrå, Hesberg, Skree, Pungvig, Stensberg,
Kragsnap, Overberg, Karlsmose, Åvad, Nederbjerre, Rimmevad. ØRRE: Ørrevad, Ørregård, Vådde,
Kvistrup, Kvistrup Østergård, Nørregård, Langfrom, Foldager, Oustrup, Oustrup Meldgård, Oustrup
Østergård, Undstrup, Taulund, Andsberg, Brendgård, Sandgård, Nybro Mølle, Gammel Mølle. VILDBJERG:
Merild, Hedeagerhus på Merild Mark, Heeager. VEJRUM: Gosseholm. SNEJBJERG: Snejbjerg,
Råbjerghus, Haunstrup, Hundkjær, Munkgård. TJØRRING: Tjørring, Dalgård, Poulsgård, Østergård.
ARNBORG: Sønder Søby. NØVLING: Østerhoved, Nybo, Bækgård, Bredkjær. GJELLERUP: Gjellerup,
Lund. SØNDER FELDING: Gårdsvig, Høgsvig, Nederby. ASSING: Olling. AVLUM: Vrå, Åby. VINDING:
Kleinstrup. STAVNING: Bousø. HADERUP: Neder Ure. THEM: Loudal. VORGOD: Abildtrup, Mikkelsgård i
Store Fjelstervang, Barda og Barda Østergård.
G 432 Tviskloster i Tvis sogn.
TVIS: Sparretoft, Kragbæk, Uglkjær, Skautuup. HODSAGER: Gammel Hodsager, Nørre Ylleberg. VINDING:
Lægsgård, Sig.
C 514 A Ørre-Hodsager Præstegods.
HODSAGER: Hodsager, Kirkegård. ØRRE: Ørre. SINDING: Haursnap.
81
C 513 B Nøvling-Sinding Præstegods.
VILDBJERG: Kringelgård, Tranholm, Glager.
C 513 C Vildbjerg-Timring-Nøvling Præstegods.
VILDBJERG: Kringelgård, Tranholm.
C 521 Skarrild Præstegods.
ARNBORG: Arnborg.
C 520 Sønder Felding Præstegods.
SØNDER FELDING: Borkjær Vestergård.
HENVISNINGER:
Gjellerup, Nørre Søby i Rind og Lind i Sunds: Se Hald, Nørlyng herred.
71. ULFBORG HERRED.
G 433 Krogsdal i Nørre Felding sogn.
NØRRE FELDING: Nørre Felding, Skindberg, Trug, Tolstrup, Staushede, Pølshorn, Ølgryde, Harrestrup,
Sainberg, Hammerskilhus. MÅBJERG: Sønderlund og Skov i Sønderlund, Dellerup, Nørlund, Vester
Dellerup, Vester Døes. MEJRUP: Lille Toustrup, ved Kirken, Blæsbjerg, Blæsbjerg Nørgård, Kirk, Kirkhus,
Øster Brusen, Maigård, Arrelund, Vester Brusen, Munktoft, Blåberg, Hindkær. NAVR: Navr. VINDING:
Ramskov, Agerfeld. VIND: Vind, Gammel Vind, Røikjær, Vodsled, Vodsledhus, Vingtofthus, Voldsted,
Blåberg, Kirkgård. BORBJERG: Bøgild, Risum, Risumhus, Øster Bisgård, Borbjerg Mølle, Bukdal, Nørhvam,
Torsdahlgård. HADERUP: Staulund, Lille Gråsand. TORSTED: Nøresp.
G 434 Møltrup i Timring sogn.
TIMRING: Birkmose, Grimstrup, Grimstrup Mølle, Møltrup, Trøstrup, Naiberg, Kolkjær, Feldberg, Moesgård,
Nygård, Tiphede. VILDBJERG: Over Bjerre, Trankjærhus, Burgård, Kirkegård, Tranholm, Vægermoshus,
Råding, Rådinglund, Råding Østergård, Åsberg, Pugdal. SNEJBJERG: Snejbjerg, Amtrup, Over Amtrup,
Østergård, Klitsgård, Førvad, Ryttergården. TJØRRING: Tjørring, Kirkehus, Sivebæk. VINDING:
Hallundbæk, Hedegård. SKARRILD: Lustrup. ARNBORG: Birkebæk. ØRRE: Neder og Over Simmelkjær,
Sneptrup. NØVLING: Egebæk, Korshøj. NØRRE OMME: Omgård. HADERUP: Båslund.
82
G 435 Pallisbjerg i Staby sogn.
STABY: Staby, Nørre Staby, Berg, Sig, Sigsgård, Saxenborg, Kloster, Bundgård, Sønderby, Smedsgård,
Agger, Kirkeby, Nistrup, Harboesgård, Frøsang, Kirkgård, Ting, Uglkjær, Bendisgård, Svensholm,
Staunsberg, Kast, Blæsgård, Julsgård, Staby, Kjærgård, Ledgård, Tokesdal, Arberg, Pallisberg, Pallisbjerg
Mark, Hundhale, Fladgård, Klunderup, Krog, Toft, Brink, Nørgård, Brunberg, Auger, Munkhule, Råstedhus,
Katborg, Moustesgård, Skorkjær, Kortborg, Skorkjærhus. ULFBORG: Ebbensgård, Kyttrup. VEMB:
Skorrehede. MADUM: Madum, Madumgård, Madumflod, Nygård, Gad, Poulsgård, Opstrup, Østerby, Trind,
Bundgårdhus, Berg, Madumkjærgård, Porresig. TORSTED: Nøresp. NØRRE OMME: Overgård, Skrubstrup.
VEDERSØ: Vedersø, Bjerregård. HOVER: Torp. SØNDER NISSUM: Sønder Nissum, Nørfiand, Fjandgård,
Harboe, Harboegård, Aunsberg, Berg, Bjerre, Korsgård, Gadgård, Gjelstrup, Bro, Skadborg, Højhus, Torup,
Nørre Torup, Hag, Snerp. HUSBY: Kirchegård, Øster Berg, Mose, Trinaggerhus, Hulgård, Bekby.
G 436 Stenumgård i Råsted sogn.
RÅSTED: Råsted, Gammel Råsted, Lille og Øster Stenum, Glmølle, Øgelstrup, Knudsig, Brandsborg,
Brandsborghus, Helsig, Sønder St. Blæsberg, Hvolby, Arnsberg, Edenberg. IDUM: Idum, Idumlund,
Sønderbækgård, Helsberg, Stoustrup, Østerlund, Nørgård, Simonstrup, Øje, Sig, Nakstrup, Røgelhede, Lille
og Sønder Røgelhede, Hestberg, Estrup, Kirkebyhus, Tamstrup, Buslund, Store Borris, Kjeldal, Mølbæk,
Hedegårdene, Hedehusene, Skjelbak. VINDING: Røikjær, Fugl-Agerhus, Svenstrup.
G 438 Nørre Vosborg i Ulfborg sogn.
ULFBORG: Vium, Vester og Øster Vium, Husted, Skjern, Brogård, Brogårdmølle, Filsø, Veilstrup, Øster
Refsgård, Nørre Vosborg, Knygsand, Nørre Klem, Baunbækhus, Nørre Veje, Holm, Nørtang. GØRDING:
Susgård, Vester Susgård, Mølbak, Boel, Overboel, Bundgårdhus, Berg, Slyk, Slykhede, Slykboel, Sønderby.
VEMB: Vemb, Bak, Vestersand, Vester og Øster Vemb, Vester og Øster Poulsgård, Smedgård, Vester
Smedgård, Lille Skallebæk, Brokkenhus, Bundgård, Østersand, Brandsborg, Skytsgård, Nederdam, Udveje.
BUR: Potgård, Nygård, Gråkjær, Øster og Vester, Lille og Store Ragborg, Bur Mølle Burgård, Vester og
Øster Bur,Tangsgård, Tvistholmhus, Rørsgård, Madsberg, Bursig, Kielsholm, Prangsgård.
G 439 Sønder Vosborg i Ulfborg sogn.
ULFBORG: Dyrstrup, Kyttrup, Kyttrup Nørgård, Ebbensgård, Lillelund, Skaderis, Baunsbæk, Øster og
Vestergård, Uglkjær, Over Uglkjær, Pindborg, Housbjerg, Holm, Damgård, Skougård, Bukberg, Kjærgård,
Grydgård, Katborg, Lystlund, Sønderkjær, Meldgård, Lille Vestergård, Houberg i Sønderkjær, Sandvadhus,
Lergrav, Høfsberg, Veilstrup, Filsø. SØNDER NISSUM: Sønder Nissum, Fjand, Sønder Fjand, Søndergård,
Glistrup, Baunbæk, Gadgård, Harbogård, Sigdalshus, Kerm, Vånghus, Sittrup, Hage. VINDING: Kleinstrup.
VEMB: Vemb, Øster Vemb, Nørhedegård, Skorrehede, Houerberg, Bisterfeld, Brandsborg. GØRDING:
Gørding, Slyk, Led, Armose, Tousing. VIND: Stråsø. BUR: Bursig.
C 522 Husby-Sønder Nissum Præstegods.
SØNDER NISSUM: Sønder Nissum, Nørhede, Fjandby. HUSBY: Husby, Hulveje.
83
72. HIND HERRED.
G 441 Søgård i Ny sogn.
NY SOGN: Ny sogn, Sønderby, Kloster, Sønder og Nørre Røiklit, Røiklit, Bandsby, Sønder og Nørre
Bandsby, Strandsbjerg, Stengård, Skrab, Stræde, Julsgård, Pillingpøt, Brøllund, Brøllundhus, Gadgård,
Kirkeby, Kjærgård, Tomberg, Bjerre, Enggrob, Søgård, Tanberg, Holt, Klitten, Klegod, Sønder og Nørre
Lyngvig, Årgab, Østerbygård, Søndervig, Ved Kirken, Lergravene, Plousgård, Brydgård. GAMMELSOGN:
Gammel sogn, Sønder Klit ved Holmsland, Houvig, Haurvig, Strandsberg, Bollerup, Legård, Lidgård,
Bøndergård, Strandgård. RINDUM: Rindom, Meilby. HEMMET: Skulbøl. HUSBY: Husby, Husby Klit, Sønder
Klitten, Græm. TORSTED: Gammelby. LØNNE: Haide i Nymindegab, Holmslands Mølle og Sønder Moseby.
G 442 Søndervang i Stadil sogn.
STADIL: Stadil, Stadil Kirkehus, Opstrup, Opstrupgård, Meilby, Meilbygård, Alrum og Husted og Dalsgård i
Meilby, Stadilø, Fuglebjerg og Kamp, Østergård og Dykjærshus i Kamp, Halkjær, Kolby og Kolby Fiering,
Graversgård i Kolby, Stadildal, Starrildtoft, Emkjærhus, Nygård, Langerhus, Bjerg, Stougård, Skjelmose,
Krog i Skjelmose, Vinge, Langagerhus, Høj, Østergård i Meilby. BØLLING: Bølling, Vester Bølling. ASSING:
Hvedde, Overkirkegård. SKARRILD: Selstrup. DEJBJERG: Raberg. HOLMSLAND: Kolbore.
G 443 Timgård i Tim sogn.
TIM: Tim, Tim Mølle, Pølsmark, Stamphus, Søgård, Søndergård, Lille Søndergård, Bakke, Østerby, Reikjær,
Vester og Øster Reikjær, Knudsgård, Gade, Noderup, Sønderby, Nørby, Grønne, Skidensig, Snagdal,
Skarregård, Dam, Damhus, Kjær, Nørgård, Brogård, Lomborg, Bjerregård, Barbesgård, Sønderstgård, Sig,
Lundsgård, Brink, Smedegård. MADUM: Madum, Bjerg, Bro, Østerby. HEE: Åstrup, Hvingel, Eistrup, Eistrup
Østergård, Sandal. HOVER: Tarp, Husted, Nørre Mieldberg, Bakhuset. HUSBY: Ør, Kjærhus. SØNDER
NISSUM: Fjandgård.
G 444 Vennergård i Velling sogn.
VELLING: Velling, Vittarp, Vestarp, Klapmølle, Klaptoft Åstrup, Klaptoftgård Frøkjær, Venner, Vester Venner,
Kovstrup, Kovstrup Strandgård, Diget, Digehuset, Nørby, Kirkeby, Tranmose, Deigård, Svingelhuset,
Uldkjær, Vennergård. RINDUM: Rindom, Rindomgård, Kjærgård, Vesterby, Nørby, Gail, Brendtoft.
STAVNING: Stavning, Fruergård, Hedeby, Finderup, Østerby. NØRRE VIUM: Østerby. BORBJERG:
Hoagerby. DEJBJERG: Bækbo, Vesterager. HANNING: Vester Finderup, Lanting, Dalgård. SKERN:
Kjærgård. LEM: Lem, Refstrup, Nørby. BØLLING: Bølling. SÆDDING: Sædding. RIBE
SANKT
KATHARINÆ SOGN: Tved. ØRRE: Sneptrup. TORSTED: Årup.
G 445 Voldbjerg i Hee sogn.
HEE: Heeager, Hebro, Siersbæk, Eistrup, Noeberg, Noeberghus, Hvingel, Lybæk, Noeby, Vester og Øster
Noe, Sønderkjær, Nørkjær, Hal by, Sønderby, Sønderbygård, Grimstrup, Mastrup, Oxfeldt, Agersbæk.
HOVER: Hovergård, Hjelm. NY SOGN: Hindø. ØLSTRUP: Ølstrup, Hammelsvang, Sønder Brostrup.
RINDUM: Rindom, Mejlby.
84
G 446 Åbjerg i Vedersø sogn.
VEDERSØ: Vedersø Kjær, Vedersø Kjærgård, Vedersø Mølle, Mogensberg, Bjerregård, ved Kjæret, Hug,
Tarp, Hovensgård, Trankjær, Åberg, Tarpgård, Klit, Pæregård, Kirkeby, Dykjær, Kjærby. STABY: Staby,
Kirkeby, Kirkegård, Sønderby, Sildberg, Løftager. AVLUM: Skjerk. HUSBY: Husby, Sildberg, Øby,
Hornsgård, Søgård, Bækby, Mosby. SØNDER NISSUM: Vang. TORSTED: Lystbæk, Arberg. HOVER: Hover
Hedegård. NØRRE OMME: Holmgård. TIM: Riskjær. NY SOGN: Lyngvig.
C 653 Horsens Hospital.
NØRRE OMME: Ommegård.
C 658 Ribe Hospital.
NØRRE OMME: Sindkjær. VINDING: Horslund.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
NY SOGN: Nørre Bandsbøl.
C 638 Ribe Rektorats Gods.
NY SOGN: Røiklit, Sønder Røiklit. GAMMELSOGN: Gammel sogn.
G 447 Niels Hvids Gods.
RINDUM: Vasgård, Sønderby.
G 448 Lars Rindoms Gods.
HOLMSLAND: Sønderby.
73. BØLLING HERRED.
G 449 Brejninggård i Brejning sogn.
BREJNING: Brejning, Brejning Mølle, Kjeldsig, Store og Lille Kjeldsig, Kjeldsighus, Ravnsberg, Mose,
Højmose, Billering, Opsund, Vanting, Pilgård, Rudmose, Breining Lukke, Lille Sandbæk, Moesgård,
Moesgård Toft, Toft, Randerup, Søndergård, Nørre og Søndergård, Røj-Kom, Lille Røj-Kom, ved Bækken,
Kongensbjerg, Blæsbjerg, Veggerskilde, Langergård, Randbæk, Sønder Randbæk, Kirkehuset, Vesterbæk,
Randeris, Koldinghus, Bjørnkjær, Randal, Odderbæk, Husted, Kirkeby, Gåsdal, Vøftrup, Rudmose.
TORSTED: Brændgård, Ristoft. SÆDDING: Gårdkjær, Stensig. VORGOD: Vorgod, Videbæk, Motgård i
Videbæk, Barda. VIND: Vindby. LEM: Lembjerg, Stenhusted. NØRRE OMME: Askov, Sinkjær, Kvodal.
DEJBJERG: Gammel Dejbjerg. HANNING: Hestkjær. STAVNING: Sønder Vognberg. ØLSTRUP: Nørgård.
G 450 Dejbjerglund i Dejbjerg sogn.
DEJBJERG: Gammel Dejbjerg, Letager, Leding, Rundal.
85
G 454 Slumstrup i Sædding sogn.
SÆDDING: Sædding, Sædding Mølle, Terivad (Trevad), Klausager. STAVNING: Hal by. HANNING:
Hanning, Heegård. BØLLING: Bølling, Øster Bølling, Østerby, Kastbjerg. FASTER: Faster, Faster Kjær,
Fasterlund, Klokmose, Handerup og Meldgård i Handerup. BORRIS: Vesterby, Tarp, Bork i Dalager.
C 658 Ribe Hospital.
DEJBJERG: Rabjerg.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
NØRRE VIUM: Nørre Vium.
C 638 Ribe Rektorats Gods.
BORRIS: Debelmose.
C 543 Borris-Faster Præstegods.
BORRIS: Borris, Debelmose.
C 539 Dejbjerg-Hanning Præstegods.
DEJBJERG: Lilbæk. HANNING: Hanning.
74. NØRRE HORNE HERRED.
C 658 Ribe Hospital.
STRELLEV: Mosbøl, Adsbøl. SØNDER VIUM: Veirup. HEMMET: Nordenå. SØNDER BORK: Sønder Bork.
LØNBORG: Kyvling. EGVAD: Tarm, Seilsbøl, Forsom. ODDUM: Stremmesbøl.
G 456 Lønborggård i Lønborg sogn.
LØNBORG: Lønborg, Lønborggård, Laustrup, Vostrup, Fjerbæk, Piltoft, Styg, Møgelgård, Kyvling, Bøel,
Sønderbøel, Varritsbøl. EGVAD: Forsom, Tarm, Tarm Møllegård, Broersbøl, Bisgård, Græsbøl. LYNE: Lyne,
Østergård, Nørhede. HEMMET: Hemmet Slot, Hemmet Østergård, Pagård, Skuldbøl, Blæsberg, Frusgård,
Bandsbøl, Østerbøl, Toftum, Honum, Nordenå. SKERN: Kjær, Vrå, Tarm Mølle, Kragsig. STAVNING:
Stavning Østerby, Halby, Søgård, Bjerregård, Åndrup, Hede, Hylled. SØNDER BORK: Sønder Bork,
Koldtoft, Obling. NØRRE BORK: Magård. ØLGOD: Vallund. VEJRUP: Vejrup. FASTER: Klokmose. LUNDE:
Lunde. SÆDDING: Stensig. HENNE: Tobelgård. ODDUM: Tostrup.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
HOVEN: Oxlund. ODDUM: Blinkberg. HEMMET: Nordenå. SØNDER VIUM: Sønder Vium. LYNE: Lyne,
Sønderdiger, Glibstrup. LØNBORG: Kyvling.
86
C 589 Ribe Domkirkes Gods.
ODDUM: Gråhede. HEMMET: Bandsbøl.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
LYNE: Nørhede. LØNBORG: Kyvling.
C 591 A Ribe Sankt Katharinæ Præstegods.
LYNE: Glibstrup.
75. VESTER HORNE HERRED.
G 458 Hennegård i Henne sogn.
HENNE: Henne, Henneberg, Henne Mølle, Overfidde, Hovstrup, Klinting, Staursø, Tebelgård, Gltoft, Kirkeby.
JANDERUP: Bandsberg. BILLUM: Billumgård. OVTRUP: Rottarp, Refsgård, Gadgård, Allerslev, Bål, Deirup.
KVONG: Kvong. NØRRE NEBEL: Nørre Nebel, Strægård, Kolle. HO: Ho. SØNDER BORK: Obling og
Overgård. HOSTRUP: Hostrup, Veringen.
G 459 Hesselmed i Ål sogn.
ÅL: Oksbøl, Engvej, Skjødstrup, Skjødstrupvad, Kidholm, Borreby, Sønderbøl, Billumvad, Børstmose,
Gjedberg, Fredtoft, Fredtofthus, Markeskjel, Broeng, Broenggård, Nørre og Sønder Broengård, Troldholm,
Grundsøhus, Hesselmed og Hesselmed Gamle Mølle. JANDERUP: Janderup, Jegum, Jegumgård.
BILLUM: Billum, Billumkjær, Billumtarp, Tarp, Bjerregård, Kjelst, Burgård, Billum Kirkehus. GULDAGER:
Hjerting. HOSTRUP: Kokspang. HO: Ho, Nørballeho. OKSBY: Vandflod, Veiers. HENNE: Kirkeby. VARDE
LANDSOGN: Blaxmark og Store Blaxmark.
G 460 Lydumgård i Lydum sogn.
LYDUM: Lydumgård, Vestermark, Rærup.
G 461 Søviggård i Outrup sogn.
OVTRUP: Søvigs Afbyggerhus. HENNE: Dyreby. JANDERUP: Kjærup.
G 462 og C 657 Varde Hospital.
VARDE LANDSOGN: Gjellerup, Orten. GRIMSTRUP: Rousthøj.
C 658 Ribe Hospital.
VARDE ST. IBS: Orten. BILLUM: Billum. HENNE: Henneberg, Klinting, Tebbelgård. LUNDE: Hølled.
OVTRUP: Allerslev, Råtrup, Faurbøl, Skyhede. LØNNE: Lønne. HO: Ho. OKSBY: Oksby, Bårup, Mosevrå.
ÅL: Vester Vrøgum, Grerup, Søhuse, Oxbøl, Borre. NØRRE NEBEL: Nørre Nebel, Hundhale. VARDE
NICOLAI SOGN: Meils.
87
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
HENNE: Klinting. BILLUM: Hennevang.
C 589 Ribe Domkirkes Gods.
HENNE: Henneberg, Kløvgård.
C 638 Ribe Rektorats Gods.
BILLUM: Kjelst.
76. ØSTER HORNE HERRED.
G 463 Nørholm i Torstrup sogn.
TORSTRUP: Olling, Lille Olling, Tastrup, Lindinggård, Lindinggård Mølle, Mikkelborg, Tange, Yderik,
Nørholm, Nørholm Mølle, Sækbæk, Trasborg, Firhøje, Krasborg, Ovnbøl, Sig, Varthoe, Kragelund, Foldager,
Lykkeberg. HORNE: Kirkevad, Tromborg, Asp, Hornelund, Fruerlund, Bjelderup, Bjerremose, Stundsig,
Bovnum, Hindsig, Ved Horne Kirke, Stavskjær, Lervad. HODDE: Hodde, Hoddeskov, Deibjerg, Hulvig,
Hessel. TISTRUP: Tistrup, Agerkrog, Løvborg, Feld, Feldmark, Gjødsvang, Krarup, Ure, Hauge, Store og
Lille Tønning, Snorup, Letbæk Mølle, Hetofte, Assenbæk Mølle. FÅBORG: Karlsgård, Agerbæk.
LINDKNUD: Hovborg. NÆSBJERG: Næsbjerg, Biltoft, Skonager, Aggervig. ØSE: Øsse, Vesterbæk,
Skamstrup, Asp, Hedehusene, Abelhede, Oued, Hostrup, Gravlund, Haltrup, Nordenskov, Heagger.
ANSAGER: Lærkeholt, Krogager, Lund, Kvie, Skovlund, Stenderup, Geil, Ålling, Krongård. VARDE
LANDSOGN: Rosengård, Blaxmark, Orten, Lunderup, Meils, Frisvad Mølle. SØNDER BORK: Sønder Bork,
Nyland. VESTER NEBEL: Lifstrup. OKSBY: Veirs, Blåvand. LYNE: Ulbech. HO: Hoe. VESTER STARUP:
Puglund. JANDERUP: Hylleslev. ØLGOD: Nørtarp.
C 658 Ribe Hospital.
TORSTRUP: Sig. HORNE: Gunderup, Rotbøl, Bjerremose. ANSAGER: Ansager, Stenderup, Udde,
Skovlund, Lund, Krongård, Lærkeholt. ØLGOD: Østbæk.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
ANSAGER: Mølgård.
C 589 Ribe Domkirkes Gods.
TORSTRUP: Sig.
C 558 Ølgod-Strellev Præstegods.
ØLGOD: Ølgod. STRELLEV: Mosbøl.
88
77. SKAST HERRED.
G 468 Chr. Spangsbergs Gods.
ALSLEV: Alslev. BRØNDUM: Farum. HOSTRUP: Kokspanggård.
G 464 Endrupholm i Vester Nykirke sogn.
VESTER NYKIRKE: Ålbæk Mølle, Endrupholm Mølle, Fiskerhuset, Gummesmark, Omme, Ravnsø, Vong,
Størsbøl, Størsbølvad. FÅBORG: Fåborg, Ålunde, Agerbæk, Autrup, Debel, Rødebæk, Slebsager, Tomp
Mølle, Vrenderup. ÅRRE: Årre, Gunderup, Jyllerup, Tranbjerg. GRIMSTRUP: Grimstrup, Gjesthede,
Hjortkjær, Hingbøl, Roustbøj. VEJRUP: Nørre Grisbæk, Knoldkjær, Rebelsig, Mølvad, Vibæk. HOLSTED:
Holsted, Gjørklint. GULDAGER: Hjerting. ÅSTRUP: Åstrup, Bolding, Grene, Gleisborg, Tvile, Skovbølling,
Terpling, Vejsig. BRØNDUM: Kjersing. SKAST: Lunde. JERNE: Måde.
G 465 Ellungs Gods.
GULDAGER: Hjerting. HOSTRUP: Kraunsø.
G 466 Krogsgård i Tjæreborg sogn.
TJÆREBORG: Tjæreborg, Roborghus, Højhuset, Krogsgård, Trasborg. SKAST: Skads, Bredsbøl, Ånderup,
Oxvang, Andrup, Briksbøll. JERNE: Veldbæk, Naurup. VESTER NEBEL: Hygom. BRØNDUM: Brøndum,
Gjesing, Forumlund, Fuglbæk. GULDAGER: Ravnsberg, Sædding. GRIMSTRUP: Roust, Roust Høje.
ÅSTRUP: Gettrup. VILSLEV: Jested. FARUP: Farup, Kjærbøl. RIBE SANKT KATHARINÆ SOGN:
Lustrupdal.
G 467 Sneumgård i Sneum sogn.
SNEUM: Opsneum, Tømmerby, Allerup, Spøttrup. TJÆREBORG: Tjæreborg. DARUM: Store og Lille
Darum. VEJRUP: Nørre Vejrup. HUNDERUP: Mulvad. SKAST: Smørpøt Mølle, Solberg. GULDAGER:
Guldager, Hjerting.
G 469 Spangsbjerg Mølle i Brøndum sogn.
BRØNDUM: Gjesing. GRIMSTRUP: Rousthøj. HOSTRUP: Sjelborg. JERNE: Kvagelund. NØRRE STARUP:
Nørre Starup.
G 470 H. M. Spangsberg i Vester Strandby hans Gods.
JERNE: Jerne, Vognsbøl, Roikjær. GRIMSTRUP: Rousthøj. HOSTRUP: Sjelborg. NØRRE NEBEL:
Sædding. GULDAGER: Fovrfeldt.
G 471 Sønderris i Guldager sogn.
GULDAGER: Guldager, Seden, Hjerting, Sønderris Mølle, Kjelderen. BRØNDUM: Brøndum Forum, Gjesing.
VESTER NEBEL: Hygum. ALSLEV: Alslev. JANDERUP: Nørhedebo. JERNE: Kvagelund, Lykkegård.
NØRRE NEBEL: Sædding. HOSTRUP: Krauense.
89
G 472 Toftnæs i Alslev sogn.
ALSLEV: Toftnæs.
C 653 Horsens Hospital.
NÆSBJERG: Blidtofte.
C 658 Ribe Hospital.
SKAST: Skads, Badsker. VESTER NEBEL: Libstrup. JERNE: Jerne, Tourup Mark, Veldbæk, Rørkjær,
Vognsbøl, Boldesager, Nourup, Mitgården. BRØNDUM: Brøndum, Brøndumdam, Gjesing, Astrup, Faurfeld,
Forum. GULDAGER: Sæden, Tobøl, Faurfeld. ALSLEV: Toftnæs. ÅRRE: Gunderup. GRIMSTRUP: Roust,
Gammel Roust. ØSE: Øsse, Heager. VESTER STARUP: Vester Starup.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
GULDAGER: Guldager, Guldager Mølle, Ravnsbjerg. HOSTRUP: Kokspang. BRØNDUM: Astrup. JERNE:
Jerne, Rørkjær.
C 589 Ribe Domkirkes Gods.
GRIMSTRUP: Roust.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
JERNE: Spangsberg. GULDAGER: Guldager, Sæden, Bovbjerg.
C 638 Ribe Rektorats Gods.
FÅBORG: Fåborg. GULDAGER: Sæden.
C 561 Grimstrup-Årre Præstegods.
GRIMSTRUP: Grimstrup, Fuglsig.
C 562 A Vester Nykirke-Fåborg Præstegods.
FÅBORG: Annexgården. VESTER NYKIRKE: Ravnsø.
G 473 Visselbjerg i Alslev sogn.
ALSLEV: Alslev, Vibæk. HOSTRUP: Hostrup, Kokspang, Kraunsø. OKSBY: Oksby, Vandflod. JANDERUP:
Jandrup.
G 474 Mads Pedersen i Hjerting hans Gods.
1773 Skifte efter H. C. Tulsmark i Hostrup.
G 475 Mads Sørensen i Gjesing hans Gods.
1792 Skifte efter Johanne Andersdatter i Gjesing, Brøndum sogn.
90
C 4 Ribe Bispestols Gods.
FÅBORG: Debel.
78. GØRDING HERRED.
G 476 Bramminge i Bramminge sogn.
BRAMMINGE: Bramminge, Brammingeborg, Tværsig, Hindsig, Bloved, Sønderho, Borre, Nørå, Nørå Mark,
Kikkenborg, Kikkenborg Kro, Terp, Smedgård. GØRDING: Nørre og Søndre Gørding, Gørdinglund,
Hissellund, Åik, Bjerndrup, Bjerndrup Mark, Gørding Mølle, Ilsted, Sønderbøl, Nørbøl, Nørbøl Mark, Nørho,
Fonager, Lourup, Nørre Lourup, Stårup, Tange, Hulgård. VEJRUP: Nørre og Sønder Vejrup. JERNE:
Puggård. SNEUM: Terpager. DARUM: Store Darum.
G 477 Kærgård i Hunderup sogn.
HUNDERUP: Hunderup, Seistrup, Kragelund, Alsbro, Frøsig, Kjærgård. VILSLEV: Vilslev, Vilslev
Degnebolig. DARUM: Darum, Store Darum. HOLSTED: Holsted Lintrup, Nørre Lintrup. ÅSTRUP: Åstrup.
JERNVED: Jernved, Gredsted, Rosendal. LINDKNUD: Kidholm.
C 658 Ribe Hospital.
VILSLEV: Jedsted. JERNVED: Jernved, Jernelund, Ploustrup, Gredsted. VEJRUP: Nørre Vejrup, Syderkrog.
C 589 Ribe Domkirkes Gods.
VILSLEV: Vilslev, Jedsted.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
JERNVED: Gredsted.
C 591 A Ribe Sankt Katharinæ Kirkes Gods.
JERNVED: Jernved.
C 572 Darum Præstegods.
DARUM: Annexgården i Tømmerby.
C 571 Gørding Vejrup Præstegods.
VEJRUP: Vejrup.
G 479 Lars Friis i Ribe hans enkes Gods.
GØRDING: Varhoe. (Skifte efter Kn. H. Windfeld l704).
C 4 Ribe Bispestols Gods.
JERNVED: Jernved.
91
79. MALT HERRED.
G 480 Estrup i Malt og Skodborghus i Vejen sogn.
MALT: Maltbæk, Malt Kirkehus, Askov, Estrup, Estrup Skovhus, Barslundhus, Egeris, Langeskov,
Frydendahl, Lundeskov. VEJEN: Vejen, Meilund, Skallevad, Øxenvadgård, Brogård, Lucasgrue. LÆBORG:
Gammelby, Drostrup. VORBASSE: Vorbase, Nebel, Fitting. VESTER GESTEN: Vester Gesten. Anst: Lille
Anst, Roved. HOLSTED: Holsted, Nørre og Sønder Holsted, Mølhuset. BRØRUP: Eskelund, Tusbøl,
Gjerndrup. LINDKNUD: Vittrup, Gildberg.
G 481 Hundsbækgård i Læborg sogn.
LINDKNUD: Vittrup.
G 482 Nielsbygård i Føvling sogn.
FØVLING: Bobøl, Sorrild, Åbling, Gravlund, Nielsbygård, Bjergegravlund. BRØRUP: Gjerndrup, Eskelund.
LINDKNUD: Lindknud, Klelund, Oxlund, Hyllelund, Debel. LÆBORG: Nordenskov, Nyby, Drostrup.
JERNVED: Jernvedlund, Ploustrup, Gredsted. HOLSTED: Sønder Holsted. KALVSLUND: Kalslund, Villebøl.
G 484 Sønderskov i Folding sogn.
FOLDING: Foldingbro, Nørbølling, og Midthus og Stenhøjhus på Stenhøj Hede, Stengård, Stengård Hede,
Sønderskov Mølle og Skovhus, Ved Foldinggård, Vellingbjerghus, Flintholm. FØVLING: Ågesbøl, Lervad,
Åtte, Bobøl, Tåbøl, Astofte, Hølleskov, Stenderup, Bækbølling, Lykkeskjær, Tislund, Åbling. BRØRUP:
Tislund, Tislund Hus, Eskelund. LINDKNUD: Klelund. ÅSTRUP: Terpling. ÅRRE: Gunderup. LINTRUP:
Lintrup ( i Slesvig ).
C 658 Ribe Hospital.
LÆBORG: Drostrup. LINDKNUD: Vittrup. FØVLING: Tåbøl.
C 638 Ribe Rektorats Gods.
LÆBORG: Drostrup, Drostrup Mark og Mølgård på Drostrup Mark, Edelsborg.
C 576 A Føvling-Holsted Præstegods.
FØVLING: Føvling, Bækbølling. HOLSTED: Nørre og Sønder Holsted.
C 575 A Brørup Præstegods.
LINDKNUD: Vittrup.
92
80. SLAVS HERRED.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
GRINDSTED: Nollund.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
VORBASSE: Vorbasse Nebel.
C 579 A Grindsted- Hejnsvig Præstegods.
HEJNSVIG: Hejnsvig. GRENE: Grene.
HENVISNINGER:
Vorbasse: Se Kolding Hospital, Brusk herred.
Grene og Grene Krog: Se Jens Simonsens Gods, Brusk herred.
81. ANST HERRED.
G 485 Østerbygård i Vamdrup sogn.
VAMDRUP: Øster og Vester Vamdrup, Vamdrupgårds Mark, Bastrup, Holt, Søgård, Gallehus, Horskjær,
Hafdrup, Dyrgård, Hjortvadhus, Skovpoldhus, Sandvadhus. SKANDERUP: Skanderup, Skanderup Mark,
Tvedsgård, Damkjærhus. HOLSTED: Holsted Kro. ØDIS: Brandrup. SKODBORG: Skodborg, Skodborg
Mark, Bjergsted, Midtmellerupgård, Lundgård, Rodergård, Gildberg, Vestermellerupgård.
G 492 Koldinghus Rytterdistrikt.
LEJRSKOV: Lejrskov, Adsbølgård, Hvolbølgård, Høirup, Vrå, Ure, Knudsholt, Aggersbøl, Egholt, Ferup.
JORDRUP: Jordrup, Knudsbøl. VERST: Verst, Hudsted, Tersbøl. ANST: Store og Lille Anst, Geising, Noes,
Glibstrup, Roued, Gamst. GESTEN: Øster og Vester Giesten, Refsing, Ravnholt. VAMDRUP: Øster og
Vester Vamdrup, Vamdrupgård, Vamdrupmølle, Bønstrup, Søgård, Habdrup, Horskjær. SKANDERUP:
Skanderup, Nagbøl, Dollerup, Drabæks Mølle, Linderskov, Rolles Mølle, Gjelballe. HJARUP: Hjarup.
SEEST: Seest, Vrandrup, Vrandrup Mølle.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
BÆKKE: Kragelund.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
BÆKKE: Kragelund.
C 583 A Anst-Gesten Præstegods.
ANST: Store Anst, Gamst, Glibstrup. VESTER GESTEN: Vester Gesten.
93
82. RIBE HERRED.
C 658 Ribe Hospital.
VESTER VEDSTED: Vester Vedsted, Vester Hedegård, Sønder Farup. SEEM: Seem, Høm, Faurholt,
Varming, Snepsgård. NØRRE FARUP: Nørre Farup, Kjærbøl, Hillerup. HJORTLUND: Hegård. RIBE
DOMSOGN: Øster Vedsted. RIBE SANKT KATHARINÆ: Lustrup, Tved. BRØNS: Søndernæs, Haurvad,
Obling. REJSBY: Rejsby, Kjærbølling. HVIDING: Hvidding, Endrup. LINTRUP: Douer. SKRAVE: Langetved.
SØNDER HYGUM: Åbling.
B 122 Ribe Stiftsfysikats Gods.
RIBE SANKT KATHARINÆ: Lustrup.
G 487 Schackenborg i Møgeltønder.
RIBE SANKT KATHARINÆ: Lustrup. RIBE DOMSOGN: Øster Vedsted, Klåby. SEEM: Seem, Seemgård,
Seemhede, Munkgård, Skallebæk, Mølle, Høm, Høm Vejle, Faverlund, Snepsgård. HJERTING: Hjerting,
Øster Hjerting. SPANDET: Spandet, Fiersted. GRAM: Endrupskov, Endrupskov Mark, Tiset, Hedemark.
MELBY: Medelby. VODDER: Vødder, Birkeløv. HØJRUP: Højrup, Arnum, Arnum Mark. HVIDING: Hvidding.
ROAGER: Roager, Kirkeby. TOFTLUND: Toftlund. BRØNS: Haurvad, Vester Obling. REJSBY: Rejsby,
Kjærbølling. FOLE: Gandrup. RØDDING: Rødding. ORRE: Gunderup. ØDIS: Ødis, Bramdrup. FARUP:
Sønder Farup. SKODBORG: Skodborg Skovkro.
C 589 Ribe Domkirkes Gods.
RIBE DOMSOGN: Øster Vedsted, Bjerrum og Indre Bjerrum. SEEM: Varming. NØRRE FARUP: Hillerup.
KALVSLUND: Kalslund. REJSBY: Rejsby, Kærbølling.
C 36 A Ribe Stiftsprovstis Gods.
RIBE DOMSOGN: Øster Vedsted. ROAGER: Roager, Obling.
C 638 Ribe Rektorats Gods.
HJORTLUND: Hegård.
C 590 B Seem Kompastorat.
SEEM: Seem, Faurholt. BRØNDUM: Brøndum. VESTER VEDSTED: Vester Vedsted. OVTRUP: Torbøl.
C 4 Ribe Bispestols Gods.
RIBE DOMSOGN: Øster Vedsted.
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
94
ABILDGÅRD I GRURUP SOGN. G 82 ___________________________________________________16
AGERSBØL I ØSTER SNEDE SOGN. G 381 ______________________________________________70
AGGERSBORG PRÆSTEGODS. C 94 A _________________________________________________11
ALBÆK - VOER PRÆSTEGODS. C 73 ___________________________________________________7
ALBÆK I SULDRUP SOGN: SE TORSTEDLUND. G 137 ____________________________________26
ALHEDENS KOLONIER I RINGKØBING AMT. G 427 _______________________________________80
ALHEDENS KOLONIER. G 230_________________________________________________________40
ALLINGGÅRD I SVOSTRUP SOGN. G 236 _______________________________________________41
ANST-GESTEN PRÆSTEGODS. C 583 A ________________________________________________92
ASDAL I ASDAL SOGN. G 12 ___________________________________________________________3
ASMILDKLOSTER I ASMILD SOGN. G 211 _______________________________________________38
ASTRUP I GRINDERSLEV. G 184 ______________________________________________________34
ATTRUPGÅRD I HAMMER SOGN. G 119 ________________________________________________23
AVNSBJERG I SJØRSLEV SOGN. G 231 ________________________________________________41
AVSUMGÅRD I VEJRUM SOGN. G 418__________________________________________________77
BAGGESVOGN I SINDAL SOGN. G 13 ___________________________________________________3
BALLEGÅRD I FALSLEV SOGN. G 245 __________________________________________________43
BARRITSKOV I BARRIT SOGN. G 365 __________________________________________________67
BIDSTRUP I GRANSLEV SOGN. G 240 __________________________________________________42
BIRKELSE OG RÆVKÆRGÅRD I ÅBY SOGN. G 120_______________________________________23
BIRKUMGÅRD PÅ GØL. G 47__________________________________________________________10
BJELLERUP LADEGÅRD I RANDERS SANKT MORTENS SOGN. G 259 _______________________45
BJERREGÅRD I ÅLE SOGN. G 350 _____________________________________________________64
BJØRNKÆR I BIERSTED SOGN. G 121 _________________________________________________23
BJØRNSHOLM I BJØRNSHOLM SOGN. G 166____________________________________________30
BLISTRUP I BLISTRUP SOGN. G 107 ___________________________________________________21
BODUM BISGÅRD I BODUM SOGN. G 91________________________________________________18
BODUM PRÆSTEGODS. C 123 B ______________________________________________________19
BOGENSHOLM I VISTOFT SOGN. G 298 ________________________________________________53
BOLLER I TÅRS SOGN. G 33 ___________________________________________________________7
BOLLER I UT. G 366 _________________________________________________________________67
BORBJERG PRÆSTEGODS. C 499 A ___________________________________________________78
BORGMESTER MØLLERS GODS. G 320 ________________________________________________58
BORRIS-FASTER PRÆSTEGODS. C 543 ________________________________________________85
BRABRAND PRÆSTEGODS. C 365 A ___________________________________________________56
BRAMMINGE I BRAMMINGE SOGN. G 476 ______________________________________________90
BRANDBJERG I KOLLERUP SOGN. G 393 _______________________________________________72
BRANDHOLM I BRANDE SOGN. G 381__________________________________________________70
BRANTSGÅRD, NIELS BRANTS GODS I GREJS SOGN. G 383 ______________________________70
BRATSKOV I BROVST SOGN. G 53 ____________________________________________________11
BREJNINGGÅRD I BREJNING SOGN. G 449 _____________________________________________84
BROVST-ØSTER SVENSTRUP PRÆSTEGODS. C 91 A ____________________________________11
BRUSGÅRD I ØLST SOGN. G 261 ______________________________________________________46
BRØRUP PRÆSTEGODS. C 575 A _____________________________________________________91
BUDERUPHOLM I BUDERUP SOGN. G 138 ______________________________________________26
BURHOLT I ØSTER BRØNDERSLEV SOGN. G 34 __________________________________________7
BUSTRUP I RAMSING SOGN. G 190 ____________________________________________________35
BYGHOLM I HATTING SOGN. G 376 ____________________________________________________69
BÆLUMGÅRD I BÆLUM SOGN. G 144 __________________________________________________27
BØGSTED I ASTRUP SOGN. G 14_______________________________________________________3
BØRGLUM-FURREBY-VEJBY PRÆSTEGODS. C 78 B ______________________________________9
BØRGLUMKLOSTER I BØRGLUM SOGN. G 35 ____________________________________________8
CHR. KNUDSENS GODS. G 97 ________________________________________________________19
CHR. PEDERSEN GRØNTOFTS GODS. G 69_____________________________________________14
CHR. SPANGSBERGS GODS. G 468 ___________________________________________________88
CHR. SØRENSENS GODS I KARBY SOGN. G 118 ________________________________________22
CHR. THØGERSENS GODS. G 101 _____________________________________________________18
CLAUS CASPERGÅRDS GODS (TODBØL STRØGODS). G 73 _______________________________15
CLAUSHOLM I HELLEVAD SOGN. G 26 __________________________________________________6
CLAUSHOLM I VOLDUM SOGN. G 263 __________________________________________________47
CONSTANTINSBORG I ORMSLEV SOGN. G 321__________________________________________58
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
95
DALSGÅRD I VIVE SOGN. G 154 _______________________________________________________29
DAMSGÅRD I OUTRUP SOGN. G 108___________________________________________________21
DARUM PRÆSTEGODS. C 572 ________________________________________________________90
DAVIDSENS GODS I RUDE, SAKSILD SOGN. G 336 _______________________________________61
DEJBJERG-HANNING PRÆSTEGODS. C 539 ____________________________________________85
DEJBJERGLUND I DEJBJERG SOGN. G 450 _____________________________________________84
DEMSTRUP I RÅBY SOGN. G 251 ______________________________________________________44
DEN HØRNINGSKE STIFTELSES GODS. C 651 B _________________________________________50
DIERNÆS I VANG SOGN. G 74 ________________________________________________________15
DONNERUPLUND I GIVE SOGN. G 384 _________________________________________________70
DRAGSGÅRD I BÆLUM.______________________________________________________________27
DRONNINGBORG I RANDERS SANKT MORTENS SOGN. G 260_____________________________45
DRONNINGBORGSKE RYTTERDISTRIKT. G 489 ___________________ 39,40, 43, 45, 46, 47, 49, 54
DRONNINGLUND OG DRONNINGGÅRD I DRONNINGLUND SOGN. G 21 ______________________5
DUEHOLM I NYKØBING. G 109 ________________________________________________________21
DYBVAD I GOSMER SOGN. G 327 _____________________________________________________60
DYBVAD OG KNUDSEJE I SKÆVE SOGN. G 22 ___________________________________________5
EGENSEKLOSTER I MOU SOGN: SE HØSTEMARK. G 129 _________________________________25
EGET I SKÆRUM SOGN. G 1___________________________________________________________1
ELLINGGÅRD I ELLING SOGN. G 3 ______________________________________________________1
ELLUNGS GODS. G 465 ______________________________________________________________88
ELTANG-SØNDER VILSTRUP PRÆSTEGODS. C 472______________________________________74
ENDELAVE. G 360 __________________________________________________________________67
ENDRUPHOLM I VESTER NYKIRKE SOGN. G 464 ________________________________________88
ENGELSHOLM I NØRUP SOGN. G 394__________________________________________________72
ESKÆR I GRINDERSLEV SOGN. G 185 _________________________________________________34
ESKÆR I MOSBJERG SOGN. G 4 _______________________________________________________1
ESTRUP I MALT OG SKODBORGHUS I VEJEN SOGN. G 480 _______________________________91
ESTRUPLUND I ESTRUPLUND SOGN. G 266 ____________________________________________47
ESTVADGÅRD I ESTVAD SOGN. C 656 A _______________________________________________78
ESTVAD-RØNBJERG PRÆSTEGODS. C 506_____________________________________________79
FADDERSBØL I HUNDBORG SOGN. G 76 _______________________________________________15
FASTRUPLUND GODS I VAMMEN SOGN. G 214__________________________________________38
FAVRSKOV I LYNGÅ SOGN. G 316 _____________________________________________________57
FERSLEVGÅRD I FERSLEV SOGN: SE VENNERSBORG. G 135 _____________________________25
FLADE PRÆSTEGODS C 55 A__________________________________________________________2
FLADE PRÆSTEGÅRD. C 129 A _______________________________________________________20
FLADSTRAND I FLADE SOGN. G 5 ______________________________________________________1
FRIJSENBORG I HAMMEL SOGN. G 341 ________________________________________________62
FRISENVOLD I ØRUM OG LØJSTRUP I LAURBERG, SAMT FRA 1773 BRUSGÅRD. G 262 _______46
FRISHOLT ( SE ORMSTRUP G 243 ). G 241 ______________________________________________42
FRØSLEVGÅRD I FRØSLEV SOGN. G 110_______________________________________________21
FUGLSIG I HJØRRING SANKT OLAI SOGN. G 15 __________________________________________3
FUGLSØ I UDBYNEDER SOGN. G 253 __________________________________________________44
FURLAND PÅ FUR. G 181 ____________________________________________________________33
FUSSINGØ I ÅLUM SOGN. G 218 ______________________________________________________38
FÆVEJLE I LYNGBY SOGN. G 289 _____________________________________________________51
FØVLING-HOLSTED PRÆSTEGODS. C 576 A ____________________________________________91
GALTEN PRÆSTEGODS. C 300 A______________________________________________________47
GAMMEL ESTRUP I AUNING SOGN. G 269 ______________________________________________48
GETTRUP I ULSTED SOGN. G 122 _____________________________________________________23
GJESSINGGÅRD I TVEDE SOGN. G 258 ________________________________________________45
GLOMSTRUP I HVIDBJERG SOGN. G 111 _______________________________________________21
GODS I VISTOFT OG AGRI SOGNE. G 305 ______________________________________________53
GODSET I ROLD. ___________________________________________________________________28
GOSMER HOSPITAL. G 652Å _________________________________________________________60
GRAUBALLEGÅRD I SVOSTRUP SOGN. G 237 ___________________________________________41
GRIMSTRUP-ÅRRE PRÆSTEGODS. C 561 ______________________________________________89
GRINDERSLEV KLOSTER I GRINDERSLEV SOGN. G 186 __________________________________34
GRINDSTED- HEJNSVIG PRÆSTEGODS. C 579 A ________________________________________92
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
96
GRUNDET I HORNSTRUP OG HØJGÅRD I GREJS SOGN. G 385 ____________________________70
GUDUMKLOSTER I GUDUM SOGN. G 409_______________________________________________74
GUDUMLUND I GUDUM SOGN. G 130 __________________________________________________25
GUNDERUPGÅRD I STRANDBY SOGN. G 174 ___________________________________________32
GØRDING VEJRUP PRÆSTEGODS. C 571 ______________________________________________90
HAGSHOLM I HOULBJERG SOGN. G 242 _______________________________________________42
HALD I DOLLERUP SOGN. G 215 ______________________________________________________38
HALKÆR I EJDRUP SOGN. G 170 ______________________________________________________31
HAMMELMOSE I TISE OG HJERMESLEVGÅRD I TOLSTRUP SOGN. G 36 OG G 38______________8
HAMMERGÅRD I HAMMER SOGN. G 351 _______________________________________________65
HANDBJERG HOVGÅRD I HANDBJERG SOGN. G 419 _____________________________________77
HANSTED HOSPITAL I HANSTED SOGN. C 652 A ________________________________________65
HARALDSKÆR I SKIBET SOGN. G 396 _________________________________________________72
HARALDSLUND I GRUNDFØR SOGN. G 315 _____________________________________________57
HASLUND PRÆSTEGODS. C 297 ______________________________________________________47
HASSING PRÆSTEGODS. C 117 ______________________________________________________18
HASTRUP I TYREGOD SOGN. G 386 ___________________________________________________70
HAURHOLM I VREJLEV SOGN. G 37 ____________________________________________________8
HAVEN I HØRBY SOGN. G 23 __________________________________________________________5
HAVERSLEV-BEJSTRUP PRÆSTEGODS. C 93 A _________________________________________12
HAVNØ I VISBORG SOGN. G 155 ______________________________________________________29
HEGNET I TØNDERING SOGN. G 182 __________________________________________________33
HEJSELT I TORSLEV SOGN. G 24 ______________________________________________________5
HELLIGKILDEGÅRD I HVIDBJERG SOGN. G 92___________________________________________18
HENNEGÅRD I HENNE SOGN. G 458 ___________________________________________________86
HERNINGSHOLM I HERNING SOGN. G 428______________________________________________80
HERSCHENDSGAVE I FRUERING SOGN. G 338__________________________________________62
HERSLEV-VIUF PRÆSTEGODS. C 475 A________________________________________________74
HERSOMGÅRD I HERSOM SOGN. G 202________________________________________________36
HESSEL I LOVNS SOGN. G 175 _______________________________________________________32
HESSEL I ÅLSØ SOGN. G 290 _________________________________________________________51
HESSELMED I ÅL SOGN. G 459 _______________________________________________________86
HEVRINGHOLM I VIVILD SOGN. G 270__________________________________________________48
HIMMESTRUP I LEE SOGN. G 224 _____________________________________________________39
HINDSELS I HVIDBJERG SOGN. G 94 __________________________________________________18
HIRSHOLM PÅ HIRSHOLMENE. G 6 _____________________________________________________1
HJERM-GIMSING PRÆSTEGODS. C 500 A ______________________________________________78
HJORTDAL PRÆSTEGODS. C 96 B ____________________________________________________13
HJORTSHØJLUND I HJORTSHØJ SOGN. G 306 __________________________________________54
HJØRRING KALDSKAPELLANS GODS. C 57 A ____________________________________________3
HJØRRING PASTORATS OG KAPELLANIS GODS. C 57 A2 __________________________________4
HOLBÆKGÅRD I HOLBÆK SOGN. G 267________________________________________________48
HOLMGÅRD I SKALS SOGN. G 203 ____________________________________________________36
HORSENS HOSPITAL. C 653 _____________________ 30, 32, 37, 45, 60, 64, 66, 67, 69, 71, 76, 84, 89
HORSENS PRÆSTEGODS. C 146______________________________________________________24
HOSTRUP I LEM SOGN. G 191 ________________________________________________________35
HUNDBORG PRÆSTEGODS. C 112 ____________________________________________________16
HUNDSBÆKGÅRD I LÆBORG SOGN. G 481 _____________________________________________91
HUSBY-SØNDER NISSUM PRÆSTEGODS. C 522 ________________________________________82
HVIDSTEDGÅRD I TÅRS SOGN. G 40____________________________________________________8
HVILSHØJGÅRD I Ø. BRØNDERSLEV SOGN. G 39_________________________________________8
HVOLGÅRD I LANGSKOV SOGN. G 387_________________________________________________71
HØGHOLM I TIRSTRUP SOGN. G 291 __________________________________________________51
HØGHOLT I HØRMESTED SOGN. G 7 ___________________________________________________1
HØJRIS I LJØRSLEV SOGN. G 112 _____________________________________________________21
HØRBYLUND I HØRBY SOGN. G 25 _____________________________________________________6
HØSTEMARK I MOU SOGN. G 131 _____________________________________________________25
INGER JENSDATTERS GODS. G 96 ____________________________________________________19
INGSTRUP-VESTER HJERMESLEV-ALSTRUP PRÆSTEGODS. C 86 A _______________________10
INGVORSTRUP I VEJLBY SOGN. G 292 _________________________________________________51
IRUP I HØRDUM SOGN. G 83 _________________________________________________________17
ISGÅRD I TVED SOGN. G 299 _________________________________________________________53
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
97
J. P. NORDENTOFTS GODS I SJØRRING SOGN. G 78 ____________________________________16
JENS KJÆRGÅRDS GODS I KARBY SOGN. G 116 ________________________________________22
JENS SIMONSENS GODS I DONS, ALMIND SOGN. G 406 __________________________________74
JENSGÅRD I GLUD SOGN. G 368 ______________________________________________________68
JUNGETGÅRD I JUNGET SOGN. G 187 _________________________________________________34
KABBEL I NØRLEM SOGN. G 411 ______________________________________________________75
KALBYGÅRD I LÅSBY SOGN. G 342 ____________________________________________________63
KALØ I BREGNET SOGN. G 307 _______________________________________________________54
KARBY PRÆSTEGODS I KARBY SOGN. C 138 ___________________________________________22
KARLBY PRÆSTEGODS. C 319 _______________________________________________________51
KARMARK I SKJERN SOGN. G 223_____________________________________________________39
KARMARK I SKJERN SOGN. G 228_____________________________________________________40
KATHOLM I ÅLSØ SOGN. G 293 _______________________________________________________51
KETTRUP-GØTTRUP PRÆSTEGODS. C 97______________________________________________13
KETTRUPGÅRD I INGSTRUP. G 48_____________________________________________________10
KJELDGÅRD I SELDE SOGN. G 188 ____________________________________________________34
KJELLERUP I SVENSTRUP SOGN. G 246 _______________________________________________43
KLAKS MØLLE I HORNBORG SOGN. G 362______________________________________________67
KLARUPGÅRD I KLARUP SOGN. G 132 _________________________________________________25
KNIVHOLT I FLADE SOGN. G 8 _________________________________________________________2
KOKKEDAL I TORSLEV SOGN. G 54____________________________________________________11
KOLDBYGÅRD I HØRDUM SOGN. G 84 _________________________________________________17
KOLDING HOSPITAL. C 656___________________________________________________________74
KOLDING KIRKEGODS. C 469 _________________________________________________________74
KOLDING PRÆSTEGODS. C 469 ______________________________________________________74
KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKT. G 492 ______________________________________ 71, 73, 74, 92
KOLLERUP I HADBJERG SOGN. G 264 _________________________________________________47
KONGSTEDLUND I SØNDER KONGERSLEV SOGN. G 146 _________________________________27
KORNUMGÅRD I VESTER BRØNDERSLEV SOGN. G 42 ____________________________________9
KORSØGÅRD I SIMESTED SOGN. G 205 ________________________________________________37
KOVSTRUP I SØNDERHÅ SOGN. G 85__________________________________________________17
KRISTENSEN KLIMS, KR. GODS I VESTER THORUP. G 61 _________________________________12
KRABBESHOLM I RESEN SOGN. G 179 _________________________________________________33
KRISTOFFER F. PETERSENS GODS I GØTTRUP. G 62 ____________________________________12
KROGSDAL I NØRRE FELDING SOGN. G 433 ____________________________________________81
KROGSGÅRD I TJÆREBORG SOGN. G 466 _____________________________________________88
KVELSTRUP I TVED: SE ISGÅRD. G 299 ________________________________________________53
KVISTRUP I GIMSING SOGN. G 420 ____________________________________________________77
KÆRBYGÅRD I KASTED SOGN. G 312__________________________________________________55
KÆRGÅRD I HUNDERUP SOGN. G 477 _________________________________________________90
KÆRGÅRDSHOLM I HÅSUM SOGN. G 192 ______________________________________________35
KÆRSGÅRD I TORNBY SOGN. G 16 ____________________________________________________3
KÆRSHOLM I THORNING SOGN. G 232 ________________________________________________41
KØLBYGÅRD I HUNDSTRUP. G 63 _____________________________________________________13
KØLSKEGÅRD I HALLUND SOGN. G 27 __________________________________________________6
KÅS I LIME SOGN. G 193 _____________________________________________________________35
LANDTING I EISING SOGN. G 424 _____________________________________________________79
LANGHOLT I HORSENS SOGN. G 124 __________________________________________________23
LARS FRIIS I RIBE HANS ENKES GODS. G 479___________________________________________90
LARS RINDOMS GODS. G 448_________________________________________________________84
LEMVIG-NØRLEM PRÆSTEGODS. C 483 _______________________________________________76
LENGSHOLM I LENDUM SOGN. ________________________________________________________2
LERBÆK I ELLING SOGN. G 9__________________________________________________________2
LERBÆK I HOVER SOGN. G 398_______________________________________________________72
LERGRAV I AVLUM SOGN. G 429 ______________________________________________________80
LERKENFELD I VESTERBØLLE SOGN. G 206 ___________________________________________37
LERUP-TRANUM PRÆSTEGODS. C 90 _________________________________________________12
LINDENBORG I BLENSTRUP SOGN. G 147 ______________________________________________28
LINDERUMGÅRD I UGILT SOGN. G 11A__________________________________________________4
LINDTORP I ASP SOGN. G 421 ________________________________________________________77
LUND I ØSTER ASSELS SOGN. G 113 __________________________________________________22
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
98
LUNDBÆK I BISLEV SOGN. G 139 _____________________________________________________26
LUNDERGÅRD I JETSMARK. G 49 _____________________________________________________10
LUNDGÅRD I GAMMELSTRUP SOGN. G 196_____________________________________________35
LYDUMGÅRD I LYDUM SOGN. G 460 ___________________________________________________86
LYKKESHOLM I LYNGBY SOGN. G 294 _________________________________________________51
LYNDERUPGÅRD I LYNDERUP SOGN. G 207 ____________________________________________37
LYNGBYGÅRD I LYNGBY SOGN. G 313 _________________________________________________55
LYNGHOLM I HVIDBJERG SOGN. G 86 _________________________________________________17
LYNGSBÆKGÅRD I DRÅBY SOGN. G 301 _______________________________________________53
LØJSTRUP: SE FRISENVOLD G 262. ___________________________________________________47
LØNBORGGÅRD I LØNBORG SOGN. G 456 _____________________________________________85
LØVENHOLM I GJESING SOGN. G 271 _________________________________________________49
LÅGE I SINDBJERG SOGN. G 389______________________________________________________71
MADS PEDERSEN I HJERTING HANS GODS. G 474 ______________________________________89
MADS POULSENS GODS I KARBY SOGN. G 113 _________________________________________22
MADS SØRENSEN I GJESING HANS GODS. G 475 _______________________________________89
MARIAGER KLOSTER I MARIAGER SOGN. G 247 ________________________________________43
MARIE MAGDALENE PRÆSTEGODS. C 311 B ___________________________________________50
MARSELISBORG I VIBY SOGN. G 322 __________________________________________________59
MARSVINSLUND I VIUM SOGN. G 233 __________________________________________________41
MATTRUP I TYRSTING SOGN. G 346 ___________________________________________________64
MEJLGÅRD I GLESBORG SOGN. G 284 _________________________________________________50
MERRINGGÅRD OG USSINGGÅRD I KORNING SOGN. G 377_______________________________69
MINDSTRUP I HVEJSEL SOGN. G 390 __________________________________________________71
MOESGÅRD I MÅRSLET SOGN. G 323__________________________________________________59
MYLENBERG I ROLD SOGN. G 156 ____________________________________________________29
MØGELKÆR: SE BOLLER G 366. G 369 _________________________________________________68
MØLDRUPKROG I VORLADEGÅRD SOGN. G 347_________________________________________64
MØLGÅRD I HAUBRO SOGN. G 171 ____________________________________________________31
MØLLERUP I FELDBALLE SOGN. G 295_________________________________________________52
MØLTRUP I TIMRING SOGN. G 434 ____________________________________________________81
NANDRUP I FLADE SOGN. G 103 ______________________________________________________20
NAVR-SIR PRÆSTEGODS. C 504 ______________________________________________________78
NEBBEGÅRD I GÅRSLEV SOGN. G 404 _________________________________________________73
NEDENSKOV-VILHOLT I SØNDERVISSING SOGN. G 348 __________________________________64
NIBSTRUP I VESTER BRØNDERSLEV SOGN. G 43 ________________________________________9
NIELS BASSES GODS. G 402 _________________________________________________________73
NIELS CHRISTENSEN VIIGS GODS I ØSTER VANDET SOGN. G 71 __________________________14
NIELS EDVARDSENS GODS. G 75 _____________________________________________________15
NIELS HVIDS GODS. G 447 ___________________________________________________________84
NIELS JØRGENSENS GODS I FØLLE SOGN. G 303 _______________________________________53
NIELSBYGÅRD I FØVLING SOGN. G 482 ________________________________________________91
NÆSGÅRD I NØRHÅ SOGN. G 77 ______________________________________________________15
NØRAGERGÅRD I DURUP SOGN. G 177 ________________________________________________32
NØRGÅRD I GRINDERSLEV SOGN. G 189_______________________________________________34
NØRGÅRD I VESTER THORUP SOGN. G 57 _____________________________________________12
NØRHEDEGÅRD I VISBY SOGN. G 87 __________________________________________________17
NØRHOLM I TORSTRUP SOGN. G 463__________________________________________________87
NØRHÅGÅRD: SE FADDERSBØL. G 76 _________________________________________________15
NØRLUND I RAVNKILDE SOGN. G 172__________________________________________________31
NØRRE ELKÆR I TVÆRSTED SOGN. G 2 ________________________________________________1
NØRRE RAVNSTRUP I ØRUM. G 29 _____________________________________________________6
NØRRE VOSBORG I ULFBORG SOGN. G 438 ____________________________________________82
NØRTORP I RÆER SOGN. G 64 _______________________________________________________14
NØVLING-SINDING PRÆSTEGODS. C 513 B_____________________________________________81
O. P. DRAGSBÆKS GODS THISTED LANDSOGN. G 68 ____________________________________13
ODDEN I MYGDAL SOGN. G 17_________________________________________________________4
ODDERSBØL I HJARDEMÅL SOGN. G 65 _______________________________________________14
OKSHOLM I ØLAND SOGN. G 55 ______________________________________________________11
OLE NIELSENS GODS. G 106 _________________________________________________________20
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
99
ORMHOLT I TORSLEV SOGN. G 28 _____________________________________________________6
ORMSTRUP ( FRISHOLT ) I SAHL SOGN. G 243 __________________________________________42
OVEGÅRD I OVE SOGN. G 157 ________________________________________________________29
OVERGÅRD I UDBYNEDER SOGN. G 255 _______________________________________________44
P. INGVORSEN, CHR. J. KROG OG P. BRIX I V. THORUP DERES GODS. G 60_________________12
PALLISBJERG I STABY SOGN. G 435___________________________________________________82
PALSGÅRD I AS SOGN. G 370_________________________________________________________68
PALSTRUP I HØJBJERG SOGN. G 234__________________________________________________41
PANDUM I VOKSLEV: SE LUNDBÆK. G 140 _____________________________________________26
PASTOR HARTMANS GODS. G 335 ____________________________________________________61
RAMMEGÅRD I RAMME OG UDSTRUP I SØNDER NISSUM SOGN. G 417_____________________76
RANDBØL GODS. G 399______________________________________________________________72
RANDERS HOSPITAL I SANKT MORTENS SOGN. C 651 ___________________________________45
RANDRUP I SKIBSTED SOGN. G 148 ___________________________________________________28
RANDRUP I VINKEL SOGN. G 225 _____________________________________________________39
RANTZAUSGAVE ( -KANE ) I HVILSTED SOGN. G 331 _____________________________________60
RASK I HVIRRING SOGN. G 363 _______________________________________________________67
RATHLOUSDAL I ODDER OG GERSDORFFSLUND I GOSMER SOGN. G 332 __________________60
REFSNÆS I NØRRE KONGERSLEV SOGN. G 149 ________________________________________28
REFSTRUP I GADBJERG SOGN. G 400 _________________________________________________72
RESTRUP I HVAM SOGN. G 208 _______________________________________________________37
RIBE BISPESTOLS GODS. C 4 ____________________________________________________ 90, 93
RIBE DOMKIRKES GODS. C 589 ___________________________________________ 86, 87, 89, 90,93
RIBE HOSPITAL. C 658 ______________________________________ 79, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93
RIBE REKTORATS GODS. C 638________________________________________ 84, 85, 87, 89, 91, 93
RIBE SANKT KATHARINÆ KIRKES GODS. C 591 A ____________________________________ 86,90
RIBE STIFTSFYSIKATS GODS. B 122 _____________________________________ 85, 87, 89, 92, 93
RIBE STIFTSPROVSTIS GODS. C 36 A _________________________________ 84, 86, 89, 90, 92, 93
RISTRUP I SABRO SOGN. G 318 ______________________________________________________57
RODSTEENSEJE I ODDER SOGN. G 333________________________________________________61
ROHDEN I STOUBY SOGN. G 371 _____________________________________________________68
ROLSØGÅRD I ROLSØ SOGN. G 302 ___________________________________________________53
ROSENHOLM I HORNSLET SOGN. G 308 _______________________________________________54
ROSENVOLD I STOUBY SOGN. G 372 __________________________________________________68
ROSLEV PRÆSTEGODS. C 210 _______________________________________________________33
RUGÅRD I ROSMUS SOGN. G 296 _____________________________________________________52
RYDHAVE I RYDE SOGN. G 425 _______________________________________________________79
RYOMGÅRD I MARIE MAGDALENE SOGN. G 273_________________________________________49
RYSENSTEN I BØVLING SOGN. G 412__________________________________________________75
RÆER - HANSTED - VIGSØ PRÆSTEGODS. C 101 _______________________________________14
RÆVKÆRGÅRD I ÅBY. G 50 __________________________________________________________10
RØDSLET I VADUM SOGN. G 125 ______________________________________________________24
RØNNOVSHOLM I VREJLEV SOGN. G 44 ________________________________________________9
RØRBÆK I VESTER SOGN. G 391 _____________________________________________________71
RÅSTRUP I HUNDBORG SOGN. G 79___________________________________________________15
SCHACKENBORG I MØGELTØNDER. G 487 _____________________________________________93
SEBBERKLOSTER I SEBBER SOGN. G 168______________________________________________31
SEEM KOMPASTORAT. C 590 B _______________________________________________________93
SEJLSTRUP I SEJLSTRUP SOGN. G 45 __________________________________________________9
SERRIDSLEVGÅRD I NEBEL SOGN. G 356 ______________________________________________66
SILKEBORG GODS I LINÅ SOGN. G 343 ________________________________________________63
SINDINGGÅRD I SINDING SOGN. G 430 ________________________________________________80
SJØRRING PRÆSTEGODS. C 109 C 109 ________________________________________________16
SKAFØGÅRD I HVILSAGER SOGN. G 274 _______________________________________________49
SKANDERBORGSKE RYTTERDISTRIKT. G 491 42, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71,73
SKARRILD PRÆSTEGODS. C 521 _____________________________________________________81
SKAUNGÅRD I VINDUM SOGN. G 226 __________________________________________________40
SKEEL (BENZON) I GJERRILD SOGN. G 280 _____________________________________________50
SKIBSTEDGÅRD I YDBY SOGN. G 93___________________________________________________19
SKIFTE EFTER MADS JØRGENSEN (1794). G 422 ________________________________________77
SKIFTE EFTER MAREN ANDERSDATTER I HVIDBJERG. G 117 _____________________________22
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
100
SKIVEHUS I SKIVE LANDSOGN. G 180 _________________________________________________33
SKJERN OG KARMARK I SKJERN SOGN. G 227 __________________________________________40
SKERRILDGÅRD I NEBSAGER SOGN. G 373 ____________________________________________68
SKJOLDBORG PRÆSTEGODS. C 110 __________________________________________________16
SKOVGÅRD I KOLLERUP SOGN. G 401 _________________________________________________73
SKOVSGÅRD I SKJELLERUP SOGN. G 248 ______________________________________________43
SKYUM PRÆSTEGODS. C 116 ________________________________________________________18
SKÆRING MUNKGÅRD I EGÅ SOGN. G 310 _____________________________________________54
SKÆRSØ I DRÅBY SOGN. G 304 ______________________________________________________53
SKÆRVAD I GINNERUP SOGN. G 286 __________________________________________________50
SKØRPING PRÆSTEGODS I SKØRPING SOGN. C 174 ____________________________________28
SKÅRUPGÅRD I TODBJERG SOGN. G 309 ______________________________________________54
SKÅRUPGÅRD I TOLNE SOGN. G 10 ____________________________________________________2
SLETTEGÅRD I HJORTDAL SOGN. G 58 ________________________________________________12
SLUMSTRUP I SÆDDING SOGN. G 454 _________________________________________________85
SNEDSTED PRÆSTEGODS. C 113 A ___________________________________________________18
SNEUMGÅRD I SNEUM SOGN. G 467 __________________________________________________88
SOHNGÅRDSHOLM I NØRRE TRANDERS SOGN. G 134 ___________________________________25
SOLBJERG PRÆSTEGODS. C 131 _____________________________________________________20
SPANGSBERG H. M. I VESTER STRANDBY HANS GODS. G 470____________________________88
SPANGSBJERG MØLLE I BRØNDUM SOGN. G 469 _______________________________________88
SPØTTRUP I RØDDING SOGN. G 194 __________________________________________________35
STENALT I ØRSTED SOGN. G 268 _____________________________________________________48
STENSBALLEGÅRD I VÆR SOGN. G 354________________________________________________66
STENSBÆK I BINDSLEV SOGN. G 11____________________________________________________2
STENUMGÅRD I RÅSTED SOGN. G 436_________________________________________________82
STORE BRØNDUM PRÆSTEGODS I STORE BRØNDUM SOGN. C 172 _______________________28
STORE RESTRUP I SØNDERHOLM SOGN. G 141 ________________________________________26
STOVGÅRD OG ALSTED I ØSTER NYKIRKE. G 392 _______________________________________71
STRANDBJERGGÅRD I HUMLUM SOGN. G 413 __________________________________________75
STRANDET I ØRUM SOGN. G 198 _____________________________________________________36
STUBBERGÅRD I SEVEL SOGN. G 426 _________________________________________________79
STØVRINGGÅRD I STØVRING SOGN. C 651 A ___________________________________________46
STÅRUPGÅRD I HØJSLEV SOGN. G 197 ________________________________________________35
SÆBYGÅRD-STENSHEDE (OTTESTRUP) I VOLSTRUP SOGN. G 30 __________________________6
SØ I SEJERSLEV SOGN. G 104 ________________________________________________________20
SØBY MØLLE I KOBBERUP SOGN. G 199 _______________________________________________36
SØBYGÅRD I SØBY SOGN. G 344 _____________________________________________________63
SØDAL I RØDDING SOGN. G 216 ______________________________________________________38
SØDRINGHOLM I SØDRING SOGN. G 256_______________________________________________44
SØGÅRD I NY SOGN. G 441 __________________________________________________________83
SØHOLT I FUGLSLEV SOGN. G 297 ____________________________________________________52
SØNDER ELKÆR: SE VRÅ. G 127 ______________________________________________________23
SØNDER FELDING PRÆSTEGODS. C 520 ______________________________________________81
SØNDER VOSBORG I ULFBORG SOGN. G 439___________________________________________82
SØNDERHÅ PRÆSTEGODS. C 114 ____________________________________________________18
SØNDERRIS I GULDAGER SOGN. G 471 ________________________________________________88
SØNDERSKOV I FOLDING SOGN. G 484 ________________________________________________91
SØNDERVANG I STADIL SOGN. G 442__________________________________________________83
SØREN TESTRUPS GODS I THESTRUP SOGN. G 209_____________________________________37
SØVIGGÅRD I OUTRUP SOGN. G 461 __________________________________________________86
TAMDRUP BISGÅRD I TAMDRUP SOGN. G 364 __________________________________________67
TANDRUP I BEDSTED SOGN. G 88 ____________________________________________________17
THISTED - TILSTED PRÆSTEGODS. C 107 ______________________________________________16
TIMGÅRD I TIM SOGN. G 443 _________________________________________________________83
TIRSBÆK I ENGUM OG WILLIAMSBORG I DAUGÅRD SOGN. G 378 _________________________69
TJELE I TJELE SOGN. G 219 __________________________________________________________39
TOFTNÆS I ALSLEV SOGN. G 472 _____________________________________________________89
TOLSTRUP-STENUM PRÆSTEGODS. C 81______________________________________________10
TORP I KARBY SOGN SE G 115._______________________________________________________22
TORSLEV - LENDUM PRÆSTEGODS. C 71 _______________________________________________7
TORSTEDLUND I ÅRESTRUP SOGN. G 142 _____________________________________________26
TRIGE PRÆSTEGODS. C 348 _________________________________________________________57
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
101
TRINDERUP I HVORNUM SOGN. G 249 _________________________________________________43
TRUDSHOLM I KASTBJERG SOGN. G 257_______________________________________________44
TUSTRUP I HØRNING SOGN. G 277 ____________________________________________________49
TVILUMGÅRD I TVILUM SOGN. G 345 __________________________________________________63
TVISKLOSTER I TVIS SOGN. G 432 ____________________________________________________80
TYRRESTRUP I SØVIND SOGN. G 357__________________________________________________66
TØFTING I ØSTER VANDET. G 66______________________________________________________14
TØRRING- HELDUM PRÆSTEGODS. C 485 _____________________________________________76
TÅRUPGÅRD I TÅRUP SOGN. G 200 ___________________________________________________36
ULLERUP I DRAGSTRUP SOGN. G 105 _________________________________________________20
ULLERUP I SENNELS. G 67 ___________________________________________________________14
ULSTRUP I HUNDBORG SOGN. G 81 ___________________________________________________16
ULSTRUP I SØNDER VINGE SOGN. G 228 ______________________________________________40
ULSTRUP I SDR. VINGE, SKJERN I SKJERN, HIMMESTRUP I LEE, VISKUM I VISKUM, KARMARK 40
ULSUND I NESS SOGN. G 414 ________________________________________________________76
URUP I ØSTBIRK SOGN. G 358 ________________________________________________________66
VANDBORG-FERRING PRÆSTEGODS. C 494 A __________________________________________77
VANG I SULSTED SOGN. G 126 _______________________________________________________24
VANG PRÆSTEGODS. C 111 _________________________________________________________16
VARDE HOSPITAL. G 462 OG C 657 ____________________________________________________86
VEDØ I KOED SOGN. G 279___________________________________________________________49
VEGGERSLEV PRÆSTEGODS. C 320 __________________________________________________51
VEJLE-HORNSTRUP PRÆSTEGODS. C 441 ____________________________________________71
VENNERGÅRD I VELLING SOGN. G 444 ________________________________________________83
VENNERSBORG I FERSLEV SOGN. G 135 ______________________________________________25
VESLØSGÅRD I VESLØS SOGN. G 59 __________________________________________________12
VESTER HORNUM PRÆSTEGÅRD I HYLLEBJERG SOGN. C 188 A __________________________31
VESTER KEJLSTRUP I BALLE SOGN. G 238 _____________________________________________42
VESTER LADEGÅRD I ÅLBORG BUDOLFI SOGN. G 143 ___________________________________27
VESTER MELLERUP I JERSLEV SOGN.__________________________________________________9
VESTER NYKIRKE-FÅBORG PRÆSTEGODS. C 562 A _____________________________________89
VESTER VELLING PRÆSTEGODS. C 251 _______________________________________________40
VESTERVIG KLOSTER I VESTERVIG SOGN. G 95 ________________________________________19
VIBORG BISPEGODS. C 2 ______________________________________________________ 36, 38, 79
VIBORG KONREKTORATS GODS. C 634 _____________________________________________ 36, 38
VIBORG STIFTSPROVSTIS GODS. C 15 ________________________________________________39
VIBORG SØNDRE SOGNS PRÆSTEGODS. C 236 ________________________________________79
VIFFERTSHOLM I SOLBJERG SOGN. G 152 _____________________________________________28
VILDBJERG-TIMRING-NØVLING PRÆSTEGODS. C 513 C__________________________________81
VILHELMSBORG I MÅRSLET SOGN. G 324 ______________________________________________59
VILLERUP I SKALLERUP SOGN. G 19 ___________________________________________________4
VILLESTRUP I ASTRUP SOGN. G 158 __________________________________________________29
VILSTED PRÆSTEGODS. C 184 _______________________________________________________31
VINDERSLEVGÅRD I VINDERSLEV SOGN. G 235_________________________________________41
VIRRING SOGN. 1792 1 SKIFTE I, G 278 ________________________________________________49
VISBORGGÅRD, I VISBORG SOGN. G 159_______________________________________________29
VISBY PRÆSTEGODS. C 118 _________________________________________________________18
VISKUMGÅRD I VISKUM SOGN. G 221__________________________________________________39
VISSEGÅRD I NØVLING SOGN. G 136 __________________________________________________25
VISSELBJERG I ALSLEV SOGN. G 473__________________________________________________89
VIVEBROGÅRD I VIVE SOGN. G 160 ___________________________________________________30
VOERGÅRD-RUGTVED I VOR SOGN. G 31 _______________________________________________7
VOLDBJERG I HEE SOGN. G 445 ______________________________________________________83
VOLSTRUP I HJERM SOGN. G 423 _____________________________________________________78
VOLSTRUP I RØRBÆK SOGN. G 178 ___________________________________________________32
VOSNÆSGÅRD I SKJØDSTRUP SOGN. G 311 ___________________________________________54
VREJLEVKLOSTER I VREJLEV SOGN. G 46 ______________________________________________9
VRÅ I AJSTRUP SOGN. G 127 _________________________________________________________24
VÅBENSHOLM: SE MATTRUP. G 349 ___________________________________________________64
VÅR I FARSTRUP SOGN. G 169 _______________________________________________________30
WEDELSLUND I SJELLE SOGN. G 319__________________________________________________58
Alfabetisk fortegnelse over Godser:
102
ØLAND I HARRING SOGN. G 89 _______________________________________________________17
ØLAND PRÆSTEGODS. C 95 _________________________________________________________12
ØLBY-ASP-FOVSING PRÆSTEGODS. C 503 _____________________________________________78
ØLGOD-STRELLEV PRÆSTEGODS. C 558 ______________________________________________87
ØRBÆKGÅRD I ØRUM SOGN. G 287 ___________________________________________________50
ØRNDRUP I KARBY SOGN. G 114 _____________________________________________________22
ØRRE-HODSAGER PRÆSTEGODS. C 514 A_____________________________________________80
ØRSLEVKLOSTER I ØRSLEVKLOSTER SOGN. G 201 _____________________________________36
ØRUM I ØRUM SOGN. G 90 ___________________________________________________________17
ØRUM: SE VESTERVIG KLOSTER. G 95 ________________________________________________19
ØSTER KONDRUP I KASTBJERG SOGN. G 254 __________________________________________44
ØSTER NYKIRKE PRÆSTEGODS. C 446 A ______________________________________________71
ØSTER OG VESTER ASSELS PRÆSTEGODS I VESTER ASSELS SOGN. C 141________________22
ØSTER OG VESTER VANDET PRÆSTEGODS. C 103 _____________________________________14
ØSTERBYGÅRD I VAMDRUP SOGN. G 485 ______________________________________________92
ØSTERGÅRD I FJELLERUP SOGN. G 288 _______________________________________________51
ØSTERGÅRD I TULSTRUP SOGN. G 325 ________________________________________________59
ØSTERGÅRD I ÅSTED SOGN. G 183 ___________________________________________________33
ÅBJERG I VEDERSØ SOGN. G 446_____________________________________________________84
ÅGÅRD I KETTRUP SOGN. G 56 _______________________________________________________13
ÅKÆR I FALLING SOGN. G 326 ________________________________________________________61
ÅLBORG HOSPITAL. C 649 ____________________________ 4, 7, 10, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 43, 79
ÅLBORG VOR FRUE PRÆSTEGODS I NØRRE TRANDERS SOGN. C 152 B ___________________25
ÅLEGÅRD I SKRÆM SOGN. G 51 ______________________________________________________11
ÅLSØ PRÆSTEGODS. C 327 __________________________________________________________52
ÅRHUS 5. LEKTIEHØRERS GODS. C 636________________________________________________55
ÅRHUS BISPESTOLS GODS. C 3 ___________________________________________________ 55,60
ÅRHUS DOMKIRKES GODS. C 358 _____________________________________ 52, 55, 56, 57, 58,60
ÅRHUS DOMKIRKES NEDERSTE KAPELLANIS GODS. C 359 B _______________________ 56, 58, 61
ÅRHUS DOMKIRKES ØVERSTE KAPPELLANIS GODS. C 359 A ______________ 50, 52, 55, 56, 57,58
ÅRHUS FRUE KAPELLANIS OG HOSPITALPRÆSTS GODS. C 361 A _________________________62
ÅRHUS HOSPITAL. C 652 ____________________________________________________________55
ÅRHUS HOSPITALS PRÆSTEGODS. C 361 A _________________________________ 55, 56, 59, 65
ÅRHUS KONREKTORATS GODS. C 636_________________________________________________56
ÅRHUS REKTORATS GODS. C 636 __________________________________ 27, 52, 53, 54, 56, 57, 59
ÅRHUS STIFTSPROVSTIS GODS. C 24 __________________________________ 45, 54, 56, 57, 58, 62
ÅRHUS VOR FRUE KAPELLANIS OG HOSPITALS PRÆSTEGODS. C 361A _____________ 55, 59, 65
ÅRHUS VOR FRUE OG HOSPITALS PRÆSTEGODS. C 361 A_______________________________56
ÅRHUS VOR FRUE PRÆSTEGODS. C 360 A ______________________________________ 55,59, 63
ÅRUPGÅRD I VINDBLÆS SOGN. G 164 _________________________________________________30
ÅS I TÅRS SOGN. G 32________________________________________________________________7
ÅSTED PRÆSTEGODS. C 54___________________________________________________________2
ÅSTRUP (OG OVERKLIT) I HJØRRING SANKT HANS SOGN. G 20 ____________________________4
Sogn
Gods / side
Adslev
Borgmester Møllers Gods 58
Århus Stiftsprovstis Gods 62
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Agger
Vestervig Kloster 19
Aggersborg
Bratskov 11
Kokkedal 11
Aggersborg Præstegods 11
Vesløsgård 12
Ågård 13
Agri
Møllerup 52
Rugård 52
Søholt 52
Lyngsbækgård 53
Gods i Vistoft og Agri sogne 53
Århus Rektorats Gods 53
Kalø 54
Aidt
Hagsholm 42
Ajstrup (Kær herred)
Langholt 23
Vang 24
Vrå 24
Ajstrup, Store (Slet herred)
Sebberkloster 31
Albæk (Dronninglund herred)
Asdal 3
Dybvad og Knudseje 5
Haven 5
Voergård - Rugtved 7
Albæk (Støvring herred)
Dronningborg 45
Støvringgård 46
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Albøge
Løvenholm 49
Fævejle 51
Høgholm 51
Katholm 51
Rugård 52
Århus Domkirkes Gods 52
Alling (Gjern herred)
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Alling, Vester
Gammel Estrup 48
Alling, Øster
Gammel Estrup 48
Almind (Brusk herred)
Kolding Hospital 74
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Kolding Præstegods 74
Almind (Lysgård herred)
Randrup 39
Marsvinslund 41
Alrø
Åkær 61
103
Sogn
Gods / side
Als
Gudumlund 25
Høstemark 25
Kongstedlund 27
Lindenborg 28
Viffertsholm 28
Havnø 29
Visborggård 29
Overgård 44
Trudsholm 44
Alslev
Chr. Spangsbergs Gods 88
Sønderris 88
Toftnæs 89
Ribe Hospital 89
Visselbjerg 89
Alsted
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Damsgård 21
Dueholm 21
Højris 21
Alstrup (Gislum herred)
Hessel 32
Gunderupgård 32
Lerkenfeld 37
Alstrup (Hvetbo herred)
Ås 7
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup Præstegods 10
Bratskov 11
Birkelse og Rævkærgård 23
Anst
Estrup og Skodborghus 91
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Anst - Gesten Præstegods 92
Ansager
Nørholm 87
Ribe Hospital 87
Ribe Stiftsfysikats Gods 87
Arden, Store
Buderupholm 26
Villestrup 29
Arnborg
Sindinggård 80
Skarrild Præstegods 81
Møltrup 81
Arup
Vesløsgård 12
Kr. Kristensen Klims Gods 12
Ågård 13
Kølbygård 13
As
Palsgård 68
Asdal
Asdal 3
Villerup 4
Asferg
Mariager Kloster 43
Dronningborg Rytterdistrikt 45
Dronningborg 45
104
Sogn
Gods / side
Asmild
Asmildkloster 38
Hald 38
Randrup 39
Asp
Kvistrup 77
Lindtorp 77
Ølby - Asp - Fovsing Præstegods 78
Assels, Vester
Tandrup 17
Højris 21
Lund 22
Assels, Øster
Frøslevgård 21
Højris 21
Lund 22
Øster og Vester Assels Præstegods 22
Assing
Sindinggård 80
Søndervang 83
Astrup (Hindsted herred)
Villestrup 29
Astrup (Ning herred)
Constantinsborg 58
Østergård 59
Århus Vor Frue Kapellanis og
Hospitals Præstegods 59
Århus Hospital Præstegods 59
Århus Bispestols Gods 60
Skanderborg Rytterdistrikt 60
Horsens Hospital 60
Rantzausgave 60
Rodsteenseje 61
Astrup (Vennebjerg herred)
Baggesvogn 3
Bøgsted 3
Villerup 4
Avlum (Aulum)
Handbjerg Hovgård 77
Lergrav 80
Sindinggård 80
Åbjerg 84
Auning (Avning)
Gammel Estrup 48
Balle
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Vester Kejlstrup 42
Skanderborg Rytterdistrikt 42
Balling
Kås 35
Barrit
Barritskov 67
Boller og Møgelkær 67
Rosenvold 68
Skerrildgård 68
Beder
Moesgård 59
Vilhelmsborg 59
Århus Bispestols Gods 60
Skanderborg Rytterdistrikt 60
105
Sogn
Gods / side
Bested (Bedsted)
Ulstrup 16
Abildgård 16
Lyngholm 17
Tandrup 17
Vestervig Kloster 19
Bejstrup (Beistrup)
Bratskov 11
Kokkedal 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Haverslev - Bejstrup Præstegods 12
Kr. Kristensen Klims Gods 12
Lundbæk 26
Bigum
Tårupgård 36
Tjele 39
Billum
Hennegård 86
Hesselmed 86
Ribe Hospital 86
Ribe Stiftsfysikats Gods 87
Ribe Rektorats Gods 87
Binderup, Store
Rødslet 24
Nørlund 31
Horsens Hospital 32
Bindslev
Nørre Elkær 1
Eskær 1
Stensbæk 2
Villerup 4
Biersted (Birsted)
Birkelse og Rævkærgård 23
Bjørnkær 23
Langholt 23
Rødslet 24
Vang 24
Vrå 24
Bislev
Lundbæk 26
Halkær 31
Volstrup 32
Lerkenfeld 37
Bjerregrav, Vester (Rinds herred)
Tårupgård 36
Hersomgård 36
Holmgård 36
Lerkenfeld 37
Bjerregrav, Øster
(Sønderlyng herred)
Fussingø 38
Bjerring
Himmestrup 39
Viskum 40
Ulstrup m.fl. 40
Bjerager
Dybvad 60
Rantzausgave 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Rodsteenseje 61
Pastor Hartmans Gods 61
Åkær 61
106
Sogn
Gods / side
Bjergby (Morsø Nørre herred)
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Dueholm 21
Højris 21
Ørndrup 22
Bjergby (Vennebjerg herred)
Nørre Elkær 1
Asdal 3
Odden 4
Villerup 4
Bjerre (Bjerge)
Boller og Møgelkær 68
Rosenvold 68
Skerrildgård 68
Bygholm 69
Bjørnsholm
Bjørnsholm 30
Vår 30
Ålborg Hospital 30
Gunderupgård 32
Blegind
Århus Hospital 56
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Århus Vor Frue Kapellanis og Hospitals Gods 62
Blenstrup
Lindenborg 28
Blistrup (Blidstrup)
Nandrup 20
Blistrup 21
Damsgård 21
Blære
Torstedlund 26
Halkær 31
Bodum (Boddum)
Bodum Bisgård 18
Bodum Præstegods 19
Borbjerg
Avsumgård 77
Handbjerg Hovgård 77
Kvistrup 77
Volstrup 78
Borbjerg Præstegods 78
Estvadgård 78
Rydhave 79
Krogsdal 81
Vennergård 83
Bording
Alhedens Kolonier 40
Aunsbjerg 41
Viborg Bispegods 79
Alhedens Kolonier i Ringkøbing amt 80
Herningsholm 80
Bork, Nørre
Lønborggård 85
Bork, Sønder
Ribe Hospital 85
Lønborggård 85
Hennegård 86
Nørholm 87
107
Sogn
Gods / side
Borris, Sønder (Bølling herred)
Slumstrup 85
Ribe Rektorats Gods 85
Sønder Borris - Faster Præstegods 85
Borris, Nørre (Fjends herred)
Lundgård 35
Borum
Lyngbygård 55
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Constantinsborg 59
Frijsenborg 62
Borup
Dronningborg 45
Randers Hospital 45
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Brabrand
Lyngbygård 55
Århus Hospital 56
Brabrand Præstegods 56
Århus Domkirkes Gods 56
Århus Domkirkes øverste Kapellanis Gods 56
Århus Domkirkes nederste Kapellanis Gods 56
Århus Rektorats Gods 56
Constantinsborg 58
Bramdrup, Nørre
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Bramminge
Bramminge 90
Brande
Brandholm 70
Donneruplund 70
Niels Brants Gods 70
Hastrup 70
Skanderborg Rytterdistrikt 71
Koldinghus Rytterdistrikt 71
Kolding Hospital 74
Bredsten
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Bredstrup
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Nebbegård 73
Bregnet
Møllerup 52
Kalø 54
Vosnæsgård 54
Brejning
Brejninggård 84
Brorstrup
Torstedlund 27
Nørlund 31
Ålborg Hospital 31
Brovst
Bratskov 11
Oksholm 11
Birkelse og Rævkærgård 23
Bryrup
Mattrup 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Horsens Hospital 64
108
Sogn
Gods / side
Brønderslev, Vester
Burholt 7
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Kornumgård 9
Nibstrup 9
Vrejlevkloster 9
Ålborg Hospital 10
Brønderslev, Øster
Burholt 7
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Hvidstedgård 8
Hvilshøjgård 8
Kornumgård 9
Nibstrup 9
Vrå 24
Brøndum (Hindborg herred)
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Kærgårdsholm 35
Randrup 39
Brøndum (Skast herred)
Chr. Spangsbergs Gods 88
Endrupholm 88
Krogsgård 88
Spangsbjerg Mølle 88
Sønderris 88
Ribe Hospital 89
Ribe Stiftsfysikats Gods 89
Mads Sørensens Gods 89
Seem Kompastorat 937
Brøndum, Store
(Hellum herred)
Lindenborg 28
Store Brøndum Præstegods 28
Brøns
Ribe Hospital 93
Schackenborg 93
Brørup
Estrup i Malt og Skodborghus 91
Nielsbygård 91
Sønderskov 91
Buderup
Buderupholm 26
Torstedlund 26
Ålborg Hospital 27
Refsnæs 28
Bur
Nørre Vosborg 82
Sønder Vosborg 82
Byrum
Viborg Domkapitels Gods på Læsø 38
Bække
Ribe Stiftsfysikats Gods 92
Ribe Stiftsprovstis Gods 92
Bælum
Bælumgård 27
Dragsgård 27
Kongstedlund 27
Lindenborg 28
Refsnæs 28
Viffertsholm 28
109
Sogn
Gods / side
Bølling
Søndervang 83
Vennergård 83
Slumstrup 85
Børglum
Børglumkloster 8
Bøvling
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Dall (Dal)
Ålborg Hospital 25
Dalby, Store (Hatting herred)
Bygholm 69
Tirsbæk og Williamsborg 69
Dalbyneder
Demstrup 44
Overgård 44
Sødringholm 44
Løvenholm 49
Dalbyover
Overgård 44
Sødringholm 44
Trudsholm 44
Støvringgård 46
Holbækgård 48
Løvenholm 49
Dallerup
Wedelslund 58
Kalbygård 63
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Århus Vor Frue Præstegods 63
Darum
Sneumgård 88
Bramminge 90
Darum Præstegods 90
Kærgård 90
Daugbjerg
Skivehus 33
Hald 38
Daugård (Davgård)
Rosenvold 68
Tirsbæk og Williamsborg 69
Dejbjerg (Deibjerg)
Søndervang 83
Vennergård 83
Brejninggård 84
Dejbjerglund 84
Ribe Hospital 85
Dejbjerg - Hanning Præstegods 85
Dollerup
Hald 38
Dommerby
Stårupgård 35
Estvadgård 78
Dover
Borgmester Møllers Gods 58
Skanderborg Rytterdistrikt 62
110
Sogn
Gods / side
Dråby (Mols herred)
Løvenholm 49
Høgholm 51
Rugård 52
Søholt 52
Lyngsbækgård 53
Skærsø 53
Dråby, Sønder (Morsø Nørre herred)
Tandrup 17
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Flade Præstegods 20
Dueholm 21
Højris 21
Dragstrup
Ullerup 20
Damsgård 21
Frøslevgård 21
Glomstrup 21
Højris 22
Dronninglund
Dronninglund og Dronninggård 5
Gettrup 23
Durup (Gislum herred)
Nøragergård 32
Durup (Harre herred)
Hegnet 33
Østergård 33
Dybe
Kabbel 75
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Dølby
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Østergård 33
Bustrup 35
Kås 35
Estvadgård 78
Døstrup
Viffertsholm 28
Nørlund 31
Nøragergård 32
Volstrup 32
Ebdrup
Ryomgård 49
Rugård 52
Egens
Rugård 52
Møllerup 52
Kalø 54
Egtved
Engelsholm 72
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Jens Simonsens Gods 74
Egvad
Ribe Hospital 85
Lønborggård 85
111
Sogn
Gods / side
Egå
Frisenvold og Løjstrup 46
Kalø 54
Hjortshøjlund 54
Skæring Munkgård 54
Skårupgård 54
Vosnæsgård 54
Århus Rektorats Gods 54
Århus 5. Lektiehørers Gods 55
Århus Vor Frue Præstegods 55
Århus Domkirkes Gods 55
Århus Bispestols Gods 55
Århus Hospital 56
Ristrup 57
Frijsenborg 62
Ejdrup (Eidrup)
Torstedlund 26
Halkær 31
Ejerslev ( Eierslev)
Sø 20
Ullerup 20
Dueholm 21
Højris 21
Ejsing (Eising)
Landting 79
Ejstrup (Eistrup)
Bjerregård 64
Rosenvold 68
Hastrup 70
Donneruplund 70
Elev
Skårupgård 54
Ellidshøj (Ellitshøj)
Ålborg Hospital 27
Lindenborg 28
Refsnæs 28
Elling
Ellinggård 1
Eskær 1
Lerbæk 2
Elsborg
Aunsbjerg 41
Palstrup 41
Elsted
Frisenvold og Løjstrup 46
Skårupgård 54
Skjæring Munkgård 54
Vosnæsgård 54
Århus Hospital 56
Elsø
Nandrup 20
Ullerup 20
Ole Nielsens Gods 20
Blistrup 21
Dueholm 21
Højris 21
Eltang
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Ribe Stiftsfysikats Gods 74
Emb (Em)
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Sejlstrup 9
Vrejlevkloster 9
112
Sogn
Gods / side
Endelave
Stensballegård 66
Endelave 67
Engbjerg
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Engum (Engom)
Frisenvold og Løjstrup 46
Tirsbæk og Williamsborg 69
Skanderborg Rytterdistrikt 69
Engelsholm 72
Enslev (Gjerlev herred)
Visborggård 29
Øster Kondrup 44
Overgård 44
Sødringholm 44
Trudsholm 44
Skærvad 50
Erritsø
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Erslev
Nandrup 20
Ullerup 20
Ole Nielsens Gods 20
Dueholm 21
Højris 22
Essenbæk
Gammel Estrup 46
Tustrup 49
Den Hørningske Stiftelses Gods 49
Estruplund
Frisenvold og Løjstrup 46
Estruplund 47
Holbækgård 48
Stenalt 48
Hevringholm 48
Estvad
Estvadgård 61
Fabjerg
Kappel 73
Ulsund 73
Rammegård og Udstrup 76
Falling
Åkær 61
Falslev
Ballegård 43
Mariager Kloster 43
Overgård 44
Trudsholm 44
Farstrup
Vår 30
Farsø
Bjørnsholm 30
Mølgård 31
Gunderupgård 32
Ålborg Hospital 32
Furland 33
Lerkenfeld 37
Farup
Krogsgård 88
Ribe Hospital 93
Schackenborg 93
Ribe Domkirkes Gods 93
113
Sogn
Gods / side
Faster
Slumstrup 85
Lønborggård 85
Fausing (Favsing)
(Hald Sønder herred)
Gammel Estrup 48
Feldballe
Ryomgård 49
Møllerup 52
Rugård 52
Søholt 52
Lyngsbækgård 53
Felding, Nørre
Krogsdal 81
Felding, Sønder
Sindinggård 80
Sønder Felding Præstegods 81
Feldingbjerg
Lundgård 35
Ulstrup m.fl. 40
Ferring
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Vandborg - Ferring Præstegods 77
Ferslev
Børglumkloster 8
Ferslevgård 25
Vennersborg 25
Store Restrup 26
Refsnæs 28
Finderup
Hald 38
Viborg Bispegods 38
Fiskbæk
Tårupgård 36
Viborg Konrektorats Gods 38
Fjaltring
Rysensten 75
Ulsund 76
Rammegård og Udstrup 76
Fjellerup
Østergård 51
Fjelsø
Holmgård 36
Lerkenfeld 37
Lynderupgård 37
Restrup 37
Flade (Horns herred)
Knivholt 2
Linderumgård 4
Flade (Morsø Nørre herred)
Nandrup 20
Ullerup 20
Ole Nielsens Gods 20
Flade Præstegods 20
Frøslevgård 21
Fladstrand
Fladstrand 1
Knivholt 2
Flejsborg
Bjørnsholm 30
Mølgård 31
Ålborg Hospital 31
114
Sogn
Gods / side
Fly
Lundgård 35
Ørslevkloster 36
Hald 38
Estvadgård 78
Flynder
Rysensten 75
Foldby
Frijsenborg 62
Folding
Sønderskov 91
Fole (Fohl)
Schackenborg 93
Fovlum (Foulum)
Gunderupgård 32
Hessel 32
Ålborg Hospital 32
Furland 33
Lerkenfeld 37
Restrup 37
Fovsing (Fausing)
Ulsund 76
Avsumgård 77
Kvistrup 77
Lindtorp 77
Framlev
Frisenvold og Løjstrup 46
Lyngbygård 55
Århus Domkirkes øverste Kapellanis Gods 58
Århus Domkirkes nederste Kapellanis Gods 58
Århus Stiftsprovstis Gods 58
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Frijsenborg 62
Kalbygård 63
Frederiks
Alhedens Kolonier 40
Frejlev (Freilev)
Vissegård 25
Store Restrup 26
Vester Ladegård 27
Ålborg Hospital 27
Fruering
Gosmer Hospital 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Herschendsgave 62
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Fræer (Frær)
Klarupgård 25
Buderupholm 26
Lindenborg 28
Refsnæs 28
Frøslev
Ulstrup i Hundborg 16
Nandrup 20
Ullerup 20
Frøslevgård 21
Fuglslev
Løvenholm 49
Høgholm 51
Rugård 52
Søholt 52
Skærsø 53
115
Sogn
Gods / side
Funder
Vester Kejlstrup 42
Skanderborg Rytterdistrikt 42
Fur
Furland 33
Sødal 38
Furreby
Rønnovsholm 9
Kettrupgård 10
Føvling (Malt herred)
Nielsbygård 91
Sønderskov 91
Ribe Hospital 91
Føvling - Holsted Præstegods 91
Føvling (Tyrsting herred)
Mattrup 64
Skanderborg Rytterdistrikt 61
Hansted Hospital 65
Fåborg
Nørholm 87
Endrupholm 88
Ribe Rektorats Gods 89
Vester Nykirke - Fåborg Præstegods 89
Ribe Bispestols Gods 90
Fårup (Nørhald herred)
Kjellerup 43
Århus Stiftsprovstis Gods 45
Randers Hospital 45
Fårup (Sabro herred)
Ristrup 57
Gadbjerg
Brandholm 70
Engelsholm 72
Refstrup 72
Galten, Sønder (Framlev herred)
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Galten (Galten herred)
Bidstrup 42
Frisenvold og Løjstrup 46
Clausholm 47
Kollerup 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Galten Præstegods 47
Favrskov 57
Frijsenborg 62
Galtrup
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Gammelsogn (Djurs Nørre herred)
Skærvad 50
Gammelsogn (Hind herred)
Rysensten 75
Søgård 83
Ribe Rektorats Gods 84
Gammelstrup
Lundgård 35
Viborg Bispegods 36
Hald 38
116
Sogn
Gods / side
Gangsted
Herschendsgave 62
Tyrrestrup 66
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Gassum
Kjellerup 43
Øster Kondrup 44
Dronningborg Rytterdistrikt 45
Støvringgård 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Gauerslund (Gaverslund)
Nebbegård 73
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Kolding Hospital 74
Gedsted
Gunderupgård 32
Nøragergård 32
Lerkenfeld 37
Restrup 37
Gerding (Gjerding)
Lindenborg 28
Gerning (Gjerning)
Hagsholm 42
Ormstrup 42
Gerum (Gjærum)
Ellinggård 1
Knivholt 2
Lengsholm 2
Flade Præstegods 2
Linderumgård 4
Hørbylund 6
Gesten (Gjesten)
Estrup og Skodborghus 91
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Anst - Gesten Præstegods 92
Gettrup (Gjettrup)
Claus Caspergårds Gods 15
Kovstrup 17
Tandrup 17
Helligkildegård 18
Chr. Thøgersens Gods 19
Chr. Knudsens Gods 19
Vestervig Kloster 19
Gimming
Dronningborg 45
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Gimsing
Avsumgård 77
Kvistrup 77
Volstrup 78
Hjerm - Gimsing Præstegods 78
Ginnerup
Skærvad 50
Ørbækgård 50
Gislum
Viffertsholm 28
Ålborg Hospital 32
Korsøgård 37
Lerkenfeld 37
Restrup 37
117
Sogn
Gods / side
Give
Hammergård 65
Brandholm 70
Donneruplund 70
Engelsholm 72
Lerbæk 72
Refstrup 72
Skovgård 73
Giver
Torstedlund 26
Givskud
Donneruplund 70
Hvolgård 71
Låge 71
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Skovgård 73
Gjellerup (Gellerup)
Hald 38
Herningsholm 80
Sindinggård 80
Gjerlev (Gerlev)
Demstrup 44
Overgård 44
Sødringholm 44
Trudsholm 44
Randers Hospital 45
Støvringgård 46
Gjern (Gern)
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Gjerrild (Gerrild)
Skeel (Benzon) 50
Gjesing (Gesing)
Stenalt 48
Løvenholm 49
Glenstrup
Tjele 39
Kjellerup 43
Mariager Kloster 43
Overgård 44
Frisenvold og Løjstrup 46
Glesborg (Glæsborg)
Mejlgård 50
Ørbækgård 50
Glud
Boller og Møgelkær 67
Jensgård 68
Palsgård 68
Skanderborg Rytterdistrikt 68
Bygholm 69
Gosmer
Dybvad 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Åkær 61
Gram
Schackenborg 93
Granslev
Bidstrup 42
Hagsholm 42
Frijsenborg 62
118
Sogn
Gods / side
Gravlev
Buderupholm 26
Torstedlund 26
Ålborg Hospital 27
Lindenborg 28
Grejs (Greis)
Rosenvold 68
Tirsbæk og Williamsborg 69
Agersbøl 70
Grundet og Højgård 70
Låge 71
Brandbjerg 72
Lerbæk 72
Grenå Købstad
Mejlgård 50
Hessel 51
Århus Hospital 56
Grene
Engelsholm 721
Jens Simonsens Gods 74
Grindsted - Hejnsvig Præstegods 92
Grensten
Ulstrup m.fl. 40
Bidstrup 42
Frisenvold og Løjstrup 46
Grimstrup
Varde Hospital 86
Endrupholm 88
Krogsgård 88
Spangsbjerg Mølle 88
H. M. Spangsbergs Gods 88
Ribe Hospital 89
Ribe Domkirkes Gods 89
Grimstrup - Årre Præstegods 89
Grinderslev
Astrup 34
Eskær 34
Grinderslev Kloster 34
Jungetgård 34
Nørgård 34
Grindsted
Engelsholm 72
Ribe Stiftsfysikats Gods 92
Grundfør
Haraldslund 57
Constantinsborg 58
Frijsenborg 62
Grurup
Claus Caspergårds Gods 15
Abildgård 16
Tandrup 17
Bodum Bisgård 18
Chr. Knudsens Gods 19
Højris 22
Grynderup
Bjørnsholm 30
Nørlund 31
Nøragergård 32
Volstrup 32
119
Sogn
Gods / side
Grædstrup
Mattrup 64
Nedenskov - Vilholt 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Horsens Hospital 64
Grønbæk
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Grønning
Krabbesholm 33
Astrup 34
Eskær 34
Nørgård 34
Gudum (Fleskum herred)
Gudumlund 25
Lindenborg 28
Gudum (Skodborg herred)
Gudumkloster 74
Strandbjerggård 75
Ulsund 76
Guldager
Hesselmed 86
Endrupholm 88
Ellungs Gods 88
Krogsgård 88
Sneumgård 88
H. M. Spangsbergs Gods 88
Sønderris 88
Ribe Hospital 89
Ribe Stiftsfysikats Gods 89
Ribe Stiftsprovstis Gods 89
Ribe Rektorats Gods 89
Gullev
Hagsholm 42
Ormstrup 42
Frisenvold og Løjstrup 46
Gundersted
Sebberkloster 31
Gunderup
Gudumlund 25
Klarupgård 25
Ålborg Hospital 25
Buderupholm 26
Store Restrup 26
Vester Ladegård 27
Lindenborg 28
Refsnæs 28
Gylling
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Åkær 61
Gærum se Gerum
Gødvad (Gjødvad)
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Silkeborg Gods 63
Gøl (Gjøl)
Birkumgård 10
Birkelse og Rævkærgård 23
Rødslet 24
Gørding (Gjørding)
(Gørding herred)
Bramminge 90
Lars Friises Gods 90
120
Sogn
Gods / side
Gørding (Gjørding)
(Hjerm herred)
Ulsund 76
Nørre Vosborg 82
Sønder Vosborg 94
Gøttrup (Gjøttrup)
Bratskov 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Kristoffer F. Petersens Gods 12
P. Ingvorsens Gods 12
Ågård 13
Kettrup - Gøttrup Præstegods 13
Kølbygård 13
Ullerup 14
Gårslev
Nebbegård 73
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Hadbjerg
Frisenvold og Løjstrup 46
Clausholm 47
Kollerup 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Favrskov 57
Haderup
Lundgård 35
Tårupgård 36
Hald 38
Aunsbjerg 41
Handbjerg Hovgård 77
Volstrup 78
Estvadgård 78
Landting 79
Stubbergård 79
Ribe Hospital 79
Herningsholm 80
Lergrav 80
Sindinggård 80
Krogsdal 81
Møltrup 81
Hadsten
Favrskov 57
Frijsenborg 62
Hald
Trudsholm 44
Gjessinggård 45
Dronningborg Rytterdistrikt 45
Randers Hospital 45
Støvringgård 46
Dronningborg 45
Haldum
Århus Domkirkes Gods 58
Frijsenborg 62
Halling (Galten herred)
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Halling (Hads herred)
Rantzausgave 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Hallund
Kølskegård 6
Burholt 7
Nibstrup 9
121
Sogn
Gods / side
Hals (Kær herred)
Østerågård G 128
Hals (Læsø)
Viborg domkapitels Gods på Læsø 38
Hammel
Frijsenborg 62
Hammelev
Løvenholm 49
Mejlgård 50
Skeel 50
Stensmark G 285, -1839 se G 280 og G 293
Århus Hospital 56
Hammer (Kær herred)
Kølskegård 6
Attrup 23
Langholt 23
Vang 24
Vrå 24
Hammer (Vrads herred)
Hammergård 65
Hammershøj
Fussingø 38
Ulstrup m.fl. 40
Skjern og Karmark 40
Handbjerg
Handbjerg Hovgård 77
Ribe Stiftsfysikats Gods 78
Landting 79
Rydhave 79
Hanning
Vennergård 83
Brejninggård 84
Slumstrup 85
Dejbjerg - Hanning Præstegods 85
Hans, Sankt
Høgholt 1
Bøgsted 3
Fuglsig 3
Kærsgård 3
Villerup 4
Åstrup 4
Hjørring Pastorats og Kapellanis Gods 4
Hansted (Handsted)
(Hillerslev herred)
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Ræer - Hansted Vigsø Præstegods 14
Hansted (Voer herred)
Hansted Hospital 65
Serridslevgård 66
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Boller og Møgelkær 68
Harboør (Harboøre)
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Harlev
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Borgmester Møllers Gods 58
Harre
Nørgård 34
Hostrup 35
122
Sogn
Gods / side
Harridslev (Støvring herred)
Sødringholm 44
Dronningborg 45
Støvringgård 46
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Den Hørningske Stiftelses Gods 50
Harreslev (Harridslev)
(Vennebjerg herred)
Fuglsig 3
Villerup 4
Åstrup 4
Børglumkloster 8
Harring
Koldbygård 17
Øland 17
Ørum 17
Harte
Kolding Hospital 74
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Kolding Kirkegods 74
Hasle
Kærbygård 55
Århus Vor Frue og Hospitalpræsts Gods 56
Århus Hospitalpræsts Gods 56
Århus Konrektorats Gods 56
Constantinsborg 58
Marselisborg 59
Haslund
Bidstrup 42
Brusgård 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Haslund Præstegods 47
Tustrup 49
Hassing (Hassing herred)
Irup 17
Kovstrup 17
Tandrup 17
Hassing Præstegods 18
Hassing, Vester (Kær herred)
Attrupgård 23
Gettrup 23
Langholt 23
Rødslet 24
Vrå 24
Ålborg Hospital 24
Hassing, Øster (Kær herred)
Gettrup 23
Langholt 23
Vrå 24
Ålborg Hospital 24
Hatting
Urup 66
Bygholm 69
Merringgård og Ussinggård 69
Horsens Hospital 69
Låge 71
Havbro (Haubro)
Lundbæk 26
Mølgård 31
Ålborg Hospital 31
Lerkenfeld 37
123
Sogn
Gods / side
Haurum
Hagsholm 42
Frijsenborg 62
Haverslev (Års herred)
Torstedlund 27
Nørlund 31
Haverslev (Øster Han herred)
Børglumkloster 8
Bratskov 11
Kokkedal 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Haverslev - Bejstrup Præstegods 12
P. Ingvorsens Gods 12
Ågård 13
Hee
Timgård 83
Voldbjerg 83
Hedensted
Århus Hospital 56
Bygholm 69
Tirsbæk og Williamsborg 69
Skanderborg Rytterdistrikt 69
Horsens Hospital 69
Hejnsvig (Heinsvig)
Engelsholm 72
Grindsted-Hejnsvig Præstegods 92
Heldum
Kabbel 75
Helgenæs
Rugård 52
Søholt 52
Niels Jørgensens Gods 53
Isgård 53
Lyngsbækgård 53
Skærsø 53
Hellevad
Dybvad og Knudseje 5
Haven 5
Clausholm 6
Kølskegård 6
Ålborg Hospital 7
Børglumkloster 8
Rødslet 24
Vang 24
Helligsø
Ørum 17
Hellum
Asdal 3
Dybvad og Knudseje 5
Burholt 7
Børglumkloster 8
Vrejlevkloster 9
Helstrup
Bidstrup 42
Frisenvold og Løjstrup 46
124
Sogn
Gods / side
Heltborg
Fuglsig 3
Claus Caspergårds Gods 15
Kovstrup 17
Tandrup 17
Visby Præstegods 18
Bodum Bisgård 18
Vestervig Kloster 19
Ole Nielsens Gods 20
Hem (Hindborg herred)
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Estvadgård 78
Hem (Onsild herred)
Ballegård 43
Kjellerup 43
Fuglsø 44
Trudsholm 44
Hemmed (Djurs Nørre herred)
Mejlgård 50
Skeel 50
Skærvad 50
Hemmet (Nørre Horne herred)
Søgård 83
Ribe Hospital 85
Lønborggård 85
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Ribe Domkirkes Gods 86
Henne
Lønborggård 85
Hennegård 86
Hesselmed 86
Søviggård 86
Ribe Hospital 86
Ribe Stiftsfysikats Gods 87
Ribe Domkirkes Gods 87
Herning
Herningsholm 80
Herslev
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Hersom
Hersomgård 36
Hillerslev
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Ullerup 14
Niels Edvardsens Gods 15
Claus Caspergårds Gods 15
Ulstrup 16
Koldbygård 17
Nandrup 20
Hindborg
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Eskær 34
Hinge
Palstrup 41
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Hirsholmene (Hirtsholmene)
Hirsholm 1
125
Sogn
Gods / side
Hjaremål (Hjardemål)
Ålegård 11
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Oddersbøl 14
Tøfting 14
Ulstrup 16
Hjarnø
Jensgård 68
Hjarup
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Hjerk
Højris 22
Krabbesholm 33
Jungetgård 34
Nørgård 34
Hostrup 35
Hjerm
Skivehus 33
Avsumgård 77
Kvistrup 77
Volstrup 78
Hjermind
Himmestrup 39
Ulstrup m.fl. 40
Ulstrup 40
Hjermeslev (Hjermitslev), Vester
Villerup 4
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Lundergård 10
Ingstrup - Hjermeslev - Alstrup Præstegods 10
Ålborg Hospital 10
Birkelse og Rævkærgård 23
Langholt 23
Hjerting
Schackenborg 93
Hjortdal (Hjortels)
Bratskov 11
Kokkedal 11
Ålegård 11
Slettegård 12
Hjortdal Præstegods 13
Hjorthede
Himmestrup 39
Ulstrup m.fl. 40
Ulstrup 40
Hjortlund
Ribe Hospital 93
Ribe Rektorats Gods 93
Hjortshøj
Hjortshøjlund 54
Vosnæsgård 54
Århus Hospital 56
Hjørring
Odden 4
Sejlstrup 9
Ho
Hennegård 86
Hesselmed 86
Ribe Hospital 86
Nørholm 87
126
Sogn
Gods / side
Hodde
Nørholm 87
Hodsager
Avsumgård 77
Lergrav 80
Tviskloster 80
Ørre - Hodsager Præstegods 80
Hoed
Hessel 51
Høgholm 51
Katholm 51
Lykkesholm 51
Rugård 52
Søholt 52
Ålsø Præstegods 52
Holbæk
Estruplund 47
Holbækgård 48
Stenalt 48
Gammel Estrup 48
Holme
Constantinsborg 58
Marselisborg 59
Århus Hospital Præstes Gods 59
Skanderborg Rytterdistrikt 60
Frijsenborg 62
Holmsland Klit
Søndervang 83
Lars Rindoms Gods 84
Holsted
Endrupholm 88
Kærgård 90
Estrup og Skodborghus 91
Nielsbygård 91
Føvling - Holsted Præstegods 91
Østerbygård 92
Homå
Hessel 51
Rugård 52
Hornborg
Bjerregård 64
Klaks Mølle 67
Rask 67
Rosenvold 68
Merringgård og Ussinggård 69
Agersbøl 70
Låge 71
Hornbæk
Brusgård 46
Horne (Øster Horne herred)
Nørholm 87
Ribe Hospital 87
Horne (Vennebjerg herred)
Asdal 3
Baggesvogn 3
Villerup 4
Hornslet
Clausholm 47
Vosnæsgård 54
Rosenholm 54
Århus Domkirkes Gods 55
127
Sogn
Gods / side
Hornstrup
Tirsbæk og Williamsborg 69
Hornum (Bjerre herred)
Boller og Møgelkær 67
Bygholm 69
Hornum, Vester
Bjørnsholm 30
Mølgård 31
Ålborg Hospital 31
Hornum, Øster
Børglumkloster 8
Sohngårdsholm 25
Lundbæk 26
Store Restrup 26
Torstedlund 27
Vester Ladegård 27
Ålborg Hospital 27
Nørlund 31
Horsens (Kær herred)
Langholt 23
Horsens Præstegods 24
Ålborg Hospital 24
Horsens Købstad
Bygholm 69
Hostrup
Hennegård 86
Hesselmed 86
Chr. Spangsbergs Gods 88
Ellungs Gods 88
Spangsbjergs Mølle 88
H. M. Spangsbjergs Gods 88
Sønderris 88
Ribe Stiftsfysikats Gods 89
Visselbjerg 89
Mads Pedersens Gods 89
Hove
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Hoven
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Hover (Hind herred)
Pallisbjerg 82
Timgård 83
Voldbjerg 83
Åbjerg 84
Hover (Tørrild herred)
Grundet og Højgård 70
Låge 71
Lerbæk 72
Houlbjerg (Hovlbjerg)
Bidstrup 42
Hagsholm 42
Frijsenborg 62
Hundborg
Nørtorp 14
Diernæs 15
Faddersbøl 15
Råstrup 15
Ulstrup 16
Hundborg Præstegods 16
Kovstrup 17
128
Sogn
Gods / side
Hunderup
Sneumgård 88
Kærgård 90
Hundslund
Dybvad 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Åkær 61
Serridslevgård 66
Stensballegård 66
Tyrrestrup 66
Hunstrup (Hundstrup)
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Tøfting 14
Hune
Børglumkloster 8
Lundergård 10
Ålborg Hospital 10
Birkelse og Rævkærgård 23
Rødslet 24
Hurup
Råstrup 15
Skjoldborg Præstegods 16
Kovstrup 17
Tandrup 17
Bodum Bisgård 18
Helligkildegård 18
Hindsels 18
Ole Nielsens Gods 20
Husby
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Pallisbjerg 82
Husby - Sønder Nissum Præstegods 82
Søgård 83
Timgård 83
Åbjerg 84
Hvam
Hersomgård 36
Holmgård 36
Restrup 37
Hvejsel (Hveisel)
Brandholm 70
Donneruplund 70
Hvolgård 71
Mindstrup 71
Skanderborg Rytterdistrikt 71
Horsens Hospital 71
Stovgård og Alsted 71
Brandbjerg 72
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Skovgård 73
Hvidbjerg (Hindborg herred)
Nørgård 34
Bustrup 35
Kærgårdsholm 35
Hvidbjerg (Lyngs)
(Refs herred)
Tandrup 17
Helligkildegård 18
Hindsels 18
Højris 22
129
Sogn
Gods / side
Hvidbjerg (v.Å.)
(Hassing herred)
Kølbygård 13
Næsgård 15
Abildgård 16
Lyngholm 17
Tandrup 17
Hvidbjerg
(Morsø Sønder herred)
Damsgård 21
Glomstrup 21
Mads Poulsens Gods 22
Chr. Sørensens Gods 25
Ørndrup 22
Hviding (Hvidding)
Ribe Hospital 93
Schackenborg 93
Hvilsager
Løvenholm 49
Skaføgård 49
Hvilsom
Nøragergård 32
Korsøgård 37
Hvilsted
Dybvad 60
Gosmer Hospital 60
Rantzausgave 60
Rathlousdahl og Gersdorffslund 60
Rodsteenseje 61
Hvirring
Bjerregård 64
Rask 67
Hvornum
Tårupgård 36
Mariager Kloster 43
Skovsgård 43
Trinderup 43
Ålborg Hospital 43
Overgård 44
Trudsholm 44
Hvorslev
Randrup 39
Bidstrup (Hvorslev Præstegods) 42
Hagsholm 42
Hvorup
Høgholt 1
Rødslet 24
Vang 24
Ålborg Hospital 24
Hygum, Sønder
(Frøs herred)
Ribe Hospital 93
Hygum (Vandfuld herred)
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Hylke
Serridslevgård 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Hyllebjerg
Bjørnsholm 30
Hyllested
Rugård 52
Søholt 52
130
Sogn
Gods / side
Hæstrup
Fuglsig 3
Rønnovsholm 9
Høbjerg (Højbjerg)
Palstrup 41
Højen
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Højrup
Schackenborg 93
Højslev
Stårupgård 35
Strandet 36
Tårupgård 36
Hørby (Dronninglund herred)
Fuglsig 3
Dybvad og Knudseje 5
Haven 5
Hejselt 5
Hørbylund 6
Sæbygård - Stenshede Ottestrup 6
Boller 7
Hørby (Hindsted herred)
Viffertsholm 28
Ovegård 29
Visborggård 29
Trinderup 43
Hørdum
Faddersbøl 15
Ulstrup 16
Irup 17
Koldbygård 17
Kovstrup 17
Øland 17
Skyum Præstegård 18
Hørmested
Nørre Elkær 1
Eskær 1
Høgholt 1
Knivholt 2
Hørning (Hjelmslev herred)
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Hørning (Sønderhald herred)
Gammel Estrup 48
Tustrup 49
Den Hørningske Stiftelses Gods 50
Hørsted
Ulstrup 16
Kovstrup 17
Tandrup 17
Øland 17
Sønderå Præstegods 18
Hørup
Aunsbjerg 46
Håsum
Bustrup 35
Kærgårdsholm 35
Idum
Stenumgård 82
Ikast
Herningsholm 80
131
Sogn
Gods / side
Ingstrup
Villerup 4
Ås 7
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Kettrupgård 10
Ålborg Hospital 10
Bratskov 11
Birkelse og Rævkærgård 23
Bjørnkær 23
Janderup
Hennegård 86
Hesselmed 86
Søviggård 86
Nørholm 87
Sønderris 88
Visselbjerg 89
Jannerup
Faddersbøl 15
Ulstrup 16
Hundborg Præstegods 16
Jebjerg
Astrup 34
Eskær 34
Nørgård 34
Spøttrup 35
Jegindø
Højris 21
Lund 22
Jelling
Brandholm 70
Låge 71
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Lerbæk 72
Skovgård 73
Skanderborg Rytterdistrikt 73
Jelstrup
Fuglsig 3
Villerup 4
Åstrup 4
Børglumkloster 8
Rønnovsholm 9
Sejlstrup 9
Jerlev
Vejle - Hornstrup Præstegods 71
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Jerne
Endrupholm 88
Krogsgård 88
Spangsbjerg Mølle 88
H. M. Spangsbergs Gods 88
Sønderris 88
Ribe Hospital 89
Ribe Stiftsfysikats Gods 89
Ribe Stiftsprovstis Gods 89
Bramminge 90
132
Sogn
Gods / side
Jernved
Kærgård 90
Ribe Hospital 90
Ribe Stiftsprovstis Gods 90
Ribe Sankt Katharinæ Kirkes Gods 90
Ribe Bispestols Gods 90
Nielsbygård 91
Jerslev
Høgholt 1
Fuglsig 3
Kølskegård 6
Ås 7
Boller 7
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Kornumgård 9
Vester Mellerup 9
Nibstrup 9
Sejlstrup 9
Vrejlevkloster 9
Ålborg Hospital 10
Jetsmark
Børglumkloster 8
Kettrupgård 10
Lundergård 10
Ålborg Hospital 10
Birkelse og Rævkærgård 23
Bjørnkær 23
Langholt 23
Rødslet 24
Jordrup
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Junget
Eskær 34
Jungetgård 34
Jølby, Øster
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Glomstrup 21
Ørndrup 22
Jørsby
Ulstrup 16
Nandrup 20
Ullerup 20
Dueholm 21
Frøslevgård 21
Højris 22
Kallerup
Skjoldborg Præstegods 16
Kalvslund
Nielsbygård 91
Ribe Domkirkes Gods 93
Karby
Ole Nielsens Gods 20
Blistrup 21
Damsgård 21
Glomstrup 21
Højris 22
Mads Poulsens Gods 22
Fortsættes næste side
133
Sogn
Gods / side
Karlby
Jens Kjærgårds Gods 22
Chr. Sørensens Gods 22
Ørndrup 22
Karby Præstegods 22
Karlby
Skeel 50
Karlby Præstegods 51
Karup (Dronninglund herred)
Hørbylund 6
Karup (Lysgård herred)
Aunsbjerg 41
Kjærsholm 41
Herningsholm 80
Kastbjerg (Gjerlev herred)
Klemen Andersens Gods 44
Overgård 35
Trudsholm 44
Holbækgård 48
Kastbjerg
(Djurs Nørre herred)
Skjærvad 50
Ørbækgård 50
Kasted
Kærbygård 55
Kattrup
Serridslevgård 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Kettrup (Kjettrup)
Bratskov 11
Kokkedal 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Kr. Kristensen Klims Gods 12
Ågård 13
Lundbæk 26
Klakring
Hansted Hospital 65
Barritskov 67
Boller og Møgelkær 68
Palsgård 68
Klarup
Klarupgård 25
Ålborg Hospital 25
Klejtrup
Hersomgård 36
Tjele 39
Trinderup 43
Klim
Bratskov 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Vesløsgård 12
P. Ingvorsens Gods 12
Kølbygård 13
Ågård 13
Klovborg
Mattrup 64
Hammergård 65
134
Sogn
Gods / side
Knebel
Ørbækgård 50
Rugård 52
Isgård 53
Rolsøgård 53
Skærsø 53
Kobberup
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Strandet 36
Søby Mølle 36
Tårupgård 36
Koed
Løvenholm 49
Ryomgård 49
Vedø 49
Kolt (Koldt)
Århus Hospital 56
Constantinsborg 58
Østergård 59
Århus Bispestols Gods 60
Skanderborg Rytterdistrikt 60
Frijsenborg 62
Kolind
Vedø 49
Rugård 52
Kollerup
(Vester Han herred)
Bratskov 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Nørgård 12
P. Ingvorsens Gods 12
Ågård 13
Kollerup (Tørrild herred)
Brandbjerg 72
Haraldskær 72
Skovgård 73
Kongerslev, Nørre
Kongstedlund 27
Refsnæs 28
Kongerslev, Sønder
Kongstedlund 27
Kongsted
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Korning
Rask 67
Boller og Møgelkær 68
Bygholm 69
Merringgård og Ussinggård 69
Kornum
Årupgård 30
Ålborg Hospital 30
Sebberkloster 31
Kovsted (Kousted)
Fussingø 38
Dronningborg Rytterdistrikt 45
Randers Hospital 45
Kragelund
Alhedens Kolonier 40
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Skanderborg Rytterdistrikt 42
Alhedens Kolonier i Ringkøbing Amt 80
135
Sogn
Gods / side
Krejbjerg (Kreibjerg)
Nørgård 34
Kås 35
Spøttrup 35
Kristrup
Bjellerup Ladegård 45
Dronningborg 45
Brusgård 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Gammel Estrup 48
Tustrup 49
Dronningborg Rytterdistrikt 49
Krogsbæk
Gammel Estrup 48
Rosenholm 54
Vosnæsgård 54
Kvols
Tårupgård 36
Kvong
Hennegård 86
Kvorning
Fussingø 38
Tjele 39
Ulstrup m.fl. godser 40
Kærby (Kjærby)
Kjellerup 43
København (Kjøbenhavn)
Tjele 44
Vinderslevgård 41
Engesholm 72
Kåstrup
Nørtorp 14
Oddersbøl 14
Tøfting 14
Ullerup 14
Faddersbøl 15
Lading
Frijsenborg 62
Langskov
Brandholm 70
Grundet og Højgård 70
Hvolgård 71
Låge 71
Stovgård og Alsted 71
Langå
Ulstrup m.fl. 40
Ulstrup 40
Laurberg (Laurbjerg)
Bidstrup 42
Hagsholm 42
Frisenvold og Løjstrup 46
Lee
Viskumgård 39
Himmestrup 39
Ulstrup m.fl. 40
Frisenvold og Løjstrup 46
Lejrskov
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Lem (Rødding herred)
Bustrup 35
Hostrup 35
Kås 35
Spøttrup 35
136
Sogn
Gods / side
Lem (Støvring herred)
Tjele 39
Dronningborg 45
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Lem, Sønder
Vennergård 83
Brejninggård 84
Lemming
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Grauballegård 41
Lendum
Høgholt 1
Lengsholm 2
Torslev-Lendum Præstegods 7
Lerbjerg (Lerberg)
Hagsholm 42
Kollerup 47
Lerup
Bratskov 11
Kokkedal 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Lerup-Tranum Præstegods 12
Ågård 13
Levring
Palstrup 41
Lild
Bratskov 11
Oksholm 11
Vesløsgård 12
P. Ingvorsens Gods 12
Ågård 13
Kølbygård 13
Oddersbøl 14
Lillevorde
Gudumlund 25
Lihme (Rødding herred)
Kås 35
Lime (Sønderhald herred)
Brusgård 46
Gammel Estrup 48
Løvenholm 49
Skaføgård 49
Tustrup 49
Rolsøgård 53
Linde
Demstrup 44
Dronningborg Rytterdistrikt 45
Dronningborg 45
Støvringgård 46
Frisenvold 46
Lindeballe
Låge 71
Engelsholm 721
Haraldskær 72
Refstrup 72
137
Sogn
Gods / side
Lindknud
Nørholm 87
Kærgård 90
Estrup og Skodborghus 91
Hundsbæk 91
Nielsbygård 91
Sønderskov 91
Ribe Hospital 91
Brørup Præstegods 91
Lindum
Tjele 39
Linnerup
Bjerregård 64
Hammergård 65
Skanderborg Rytterdistrikt 65
Hvolgård 71
Lintrup
Sønderskov 91
Ribe Hospital 93
Linå
Allinggård 41
Silkeborg Gods 63
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Lisbjerg
Skårupgård 54
Kærbygård 55
Århus hospital 56
Århus domkirkes øverste Kapellanis Gods 57
Århus domkirkes Gods 57
Ristrup 57
Constantinsborg 59
Frijsenborg 62
Lørslev (Ljørslev)
Tandrup 17
Højris 21
Lodberg
Kølbygård 13
Lyngholm 17
Ørum 17
Vestervig Kloster 19
Lomborg
Rysensten 75
Ulsund 76
Rammegård 76
Lovns (Louns)
Hessel 32
Ålborg Hospital 32
Eskær 34
Lerkenfeld 37
Restrup 37
Lundby
Vår 30
Sebberkloster 31
Gunderupgård 32
Lunde
Lønborggård 85
Ribe Hospital 86
138
Sogn
Gods / side
Lundum
Hald 38
Møldrupkrog 64
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Tamdrup Bisgård 67
Lundø
Strandet 36
Viborg Konrektorats Gods 36
Lyby
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Astrup 34
Eskær 34
Nørgård 34
Hostrup 35
Lydum
Lydumgård 86
Lynderup
Lynderupgpård 37
Lyne
Lønborggård 85
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Ribe Stiftsprovstis Gods 86
Ribe Sankt Katarinæ Præstegods 86
Nørholm 87
Lyngå
Bidstrup 42
Favrskov 57
Frijsenborg 62
Lyngby (Børglum herred)
Bøgsted 3
Børglumkloster 8
Sejlstrup 9
Lyngby (Hasle herred)
Lyngbygård 55
Århus Hospital 56
Lyngby (Hellum herred)
Lindenborg 28
Randrup 28
Refsnæs 28
Visborggård 29
Lyngby
(Djurs Sønder herred)
Løvenholm 49
Skærvad 50
Fævejle 51
Høgholm 51
Ingvorstrup 51
Katholm 51
Lykkesholm 51
Rugård 52
Søholt 52
Århus domkirkes øverste
Kapellanis Gods 52
Århus Rektorats Gods 52
Lyngs
Tandrup 17
Helligkildegård 18
Hindsels 18
Inger Jensdatters Gods 19
Skibstedgård 19
139
Sogn
Gods / side
Lysgård
Hald 38
Randrup 39
Læborg
Estrup og Skodborghus 91
Hundsbækgård 91
Nielsbygård 91
Ribe Hospital 91
Ribe Rektorats Gods 91
Læsten
Fussingø 38
Lødderup
Nandrup 20
Blistrup 21
Dueholm 21
Frøslevgård 21
Højris 21
Løgsted
Årupgård 30
Bjørnsholm 30
Vår 30
Ålborg Hospital 30
Sebberkloster 30
Lønborg
Ribe Hospital 85
Lønborggård 85
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Ribe Stiftsprovstis Gods 86
Lønne
Søgård 83
Ribe Hospital 86
Løsning
Hansted Hospital 65
Bygholm 69
Merringgård og Ussinggård 69
Løvel
Tårupgård 36
Sødal 38
Låsby
Århus Hospital 56
Kalbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Låstrup
Hersomgård 36
Lynderupgård 37
Madum
Pallisbjerg 82
Timgård 83
Malle
Bjørnsholm 30
Vår 30
Gunderupgård 32
Malling
Århus Hospital 56
Moesgård 59
Vilhelmsborg 59
Århus Lektorats Gods 59
Århus Vor Frue Præstes Gods 59
Århus Domkirkes Gods 60
Århus Bispestols Gods 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
140
Sogn
Gods / side
Malt
Estrup og Skodborghus 91
Mammen
Viskumgård 39
Himmestrup 39
Randrup 39
Ulstrup m.fl. 40
Ormstrup 42
Mariager
Mariager Kloster 43
Gjessinggård 45
Dronningborg 45
Marie Magdalene
Stenalt 48
Holbækgård 48
Gammel Estrup 48
Hevringholm 48
Ryomgård 49
Marie Magdalene Præstegods 50
Østergård 51
Melby (Medelby)
Schackenborg 93
Mejlby (Meilby)
Bidstrup 42
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 54
Århus Stiftsprovstis Gods 54
Århus Lektorats Gods 54
Århus Vor Frue Kap. og Hospitalpræstes Gods 55
Århus Hospitalpræstes Gods 55
Århus Hospital 56
Mejrup
Avsumgård 77
Landting 79
Krogsdal 81
Mellerup
Støvringgård 46
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Stenalt 48
Mesing (Mjesing)
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Mollerup
Damsgård 21
Frøslevgård 21
Højris 22
Mosbjerg
Nørre Elkær 1
Eskær 1
Stensbæk 2
Mou (Mov)
Egensekloster 25
Høstemark 25
Lindenborg 28
Mygdal
Stensbæk 2
Baggesvogn 3
Odden 4
Villerup 4
Mygind
Clausholm 47
Tustrup 49
Den Hørningske Stiftelses Gods 50
141
Sogn
Gods / side
Møgeltønder
Schackenborg 93
Mønsted
Lundgård 35
Hald 38
Haraldslund 57
Mørke
Skaføgård 49
Isgård 53
Vosnæsgård 54
Rosenholm 54
Måbjerg
Avsumgård 77
Skifte efter Mads Jørgensen 77
Krogsdal 81
Mårslet
Moesgård 59
Vilhelmsborg 59
Mårup
Fuglsig 3
Villerup 4
Åstrup 4
Ålborg Hospital 4
Børglumkloster 8
Sejlstrup 9
Navr (Naur)
Avsumgård 77
Kvistrup 77
Lintorp 77
Krogsdal 81
Nautrup (Navtrup)
Frøslevgård 21
Hegnet 33
Østergård 33
Eskær 34
Nebel (Voer herred)
Hansted 65
Serridslevgård 66
Nebel, Nørre
Hennegård 86
Ribe Hospital 86
H. M. Spangsbergs Gods 88
Sønderris 88
Nebel, Vester (Brusk herred)
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Nebel, Vester (Skast herred)
Nørholm 87
Krogsgård 88
Sønderris 88
Ribe Hospital 89
Nebsager
Hansted Hospital 65
Boller 68
Rosenvold 68
Skerrildgård 68
Nees
Ulsund 76
Nibe
Oksholm 11
Lundbæk 26
Ålborg Hospital 27
142
Sogn
Gods / side
Nim
Mattrup 64
Hansted Hospital 65
Serridslevgård 66
Skanderborg Rytterdistrikt 67
Bygholm 69
Nimtofte
Hevringholm 48
Løvenholm 49
Ryomgård 49
Vedø 49
Ørbækgård 50
Nissum, Nørre
Kabbel 75
Strandbjerggård 75
Ulsund 75
Horsens Hospital 76
Nissum, Sønder
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Pallisbjerg 82
Sønder Vosborg 82
Husby-Sønder Nissum Præstegods 82
Timgård 83
Åbjerg 84
Nors
Kølbygård 13
Chr. Pedersen Grøntofts Gods 14
Nørtorp 14
Tøfting 14
Ullerup 14
Ulstrup 16
Nykirke, Vester
Endrupholm 88
Vester Nykirke-Fåborg Præstegods 89
Nykirke, Øster
Hammergård 65
Brandholm 70
Donneruplund 70
Hastrup 70
Horsens Hospital 71
Øster Nykirke Præstegods 71
Stovgård og Alsted 71
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Skovgård 73
Nykøbing Mors
Dueholm 21
Højris 21
Nysogn
Søgård 83
Voldbjerg 83
Åbjerg 84
Ribe Stiftsprovstis Gods 84
Ribe Rektorats Gods 84
Næsbjerg
Nørholm 87
Horsens Hospital 89
143
Sogn
Gods / side
Næsborg
Årupgård 30
Bjørnsholm 30
Vår 30
Ålborg Hospital 30
Sebberkloster 31
Gunderupgård 32
Nødager
Løvenholm 49
Ryomgård 49
Høgholm 51
Møllerup 52
Rugård 52
Søholt 52
Århus domkirkes Gods 52
Århus domkirkes øverste Kapellanis Gods 52
Lyngsbækgård 53
Kalø 54
Århus Hospital 56
Nølev
Østergård 59
Dybvad 60
Gosmer Hospital 60
Nørager
Estruplund 47
Løvenholm 49
Mejlgård 50
Østergård 51
Hessel 51
Nørbæk
Fussingø 38
Tjele 39
Dronningborg Rytterdistrikt 39
Nørhå
Faddersbøl 15
Næsgård 15
Kovstrup 17
Øland 17
Nørholm
Oksholm 11
Store Restrup 26
Nørlem
Kabbel 75
Lemvig-Nørlem Præstegods 76
Nørup
Bandholm 70
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Nøvling (Fleskum herred)
Gudumlund 25
Sohngårdsholm 25
Vissegård 25
Buderupholm 26
Ålborg Hospital 25
Vester Ladegård 27
Nøvling (Hammerum herred)
Sindinggård 80
Møltrup 81
144
Sogn
Gods / side
Odby
Kølbygård 13
Claus Caspergårds Gods 15
Tandrup 17
Helligkildegård 18
Hindsels 18
Højris 22
Oddense
Skivehus 33
Astrup 33
Eskær 34
Odder
Dybvad 60
Rantzausgave 60
Rathlousdal og Gersdorffslund 60
Rodsteenseje 61
Oddum
Ribe Hospital 85
Lønborggård 85
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Ribe Domkirkes Gods 86
Oksby (Oxby)
Hesselmed 86
Ribe Hospital 86
Nørholm 87
Visselbjerg 89
Olai, Sankt
Baggesvogn 3
Bøgsted 3
Fuglsig 3
Kærsgård 3
Linderumgård 4
Villerup 4
Åstrup 4
Sejlstrup 9
Omme, Nørre
Lergrav 80
Møltrup 81
Pallisbjerg 82
Åbjerg 84
Horsens Hospital 84
Ribe Hospital 84
Brejninggård 84
Omme, Sønder
Brandholm 70
Donneruplund 70
Onsild, Nørre
Mariager Kloster 43
Skovsgård 43
Overgård 44
Trudsholm 44
Onsild, Sønder
Ormstrup 42
Mariager Kloster 43
Skovsgård 43
Trinderup 43
Overgård 44
Ormslev
Constantinsborg 58
Frijsenborg 62
Otting
Skivehus 33
Astrup 34
145
Sogn
Gods / side
Oudrup (Ovdrup)
Årupgård 30
Ålborg Hospital 30
Sebberkloster 31
Mølgård 31
Ove (Oue)
Viffertsholm 28
Dalsgård 29
Ovegård 29
Visborggård 29
Nørlund 31
Ovsted (Ousted)
Serridslevgård 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Ovtrup (Outrup)
(Vester Horne herred)
Hennegård 86
Søviggård 86
Ribe Hospital Gods 86
Seem Kompastorat 93
Ovtrup (Outrup)
(Morsø Sønder herred)
Damsgård 21
Frøslevgård 21
Pederstrup
Tårupgård 36
Sødal 38
Pjedsted
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Kolding Hospital 74
Råbjerg
Nørre Elkær 1
Ellinggård 1
Høgholt 1
Lerbæk 2
Stensbæk 2
Asdal 3
Fuglsig 3
Råby
Demstrup 44
Overgård 44
Sødringholm 44
Trudsholm 44
Gjessinggård 45
Løvenholm 49
Rårup
Barritskov 67
Boller og Møgelkær 67
Jensgård 68
Palsgård 68
Rosenvold 68
Skerrildgård 68
Skanderborg Rytterdistrikt 68
Horsens Hospital 69
Råsted (Støvring herred)
Dronningborg 45
Dronningborg Rytterdistrikt 46
Råsted (Ulfborg herred)
Stenumgård 82
Rakkeby (Børglum herred)
Fuglsig 3
Rønnovsholm 9
Sejlstrup 9
Vrejlevkloster 9
146
Sogn
Gods / side
Rakkeby
(Morsø Sønder herred)
Dueholm 21
Frøslevgård 21
Glomstrup 21
Ørndrup 22
Ramme
Rysensten 75
Rammegård 76
Ramsing
Astrup 34
Bustrup 35
Hostrup 35
Kås 35
Randbøl
Brandholm 70
Engelsholm 72
Randbøl Gods 72
Jens Simonsens Gods 74
Randers
Bjellerup Ladegård 45
Dronningborg 45
Frisenvold og Løjstrup 46
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Tustrup 49
Randlev
Dybvad 60
Rantzausgave 60
Rathlousdal 60
Rodsteenseje 61
Åkær 61
Ravnkilde
Nørlund 31
Ålborg Hospital 31
Ravnstrup
Viborg Konrektorats Gods 38
Viborg Bispegods 38
Rested (Redsted)
Ole Nielsens Gods 20
Blistrup 21
Glomstrup 21
Højris 22
Lund 22
Mads Poulsens Gods 22
Ørndrup 22
Karby Præstegods 22
Rejsby (Reisby)
Ribe Hospital 93
Schackenborg 93
Ribe Domkirkes Gods 93
Resen (Fjends herred)
Tårupgård 36
Hald 38
Resen (Hindborg herred)
Krabbesholm 33
Resen (Skodborg herred)
Strandbjerggård 75
Avsumgård 77
147
Sogn
Gods / side
Ribe domsogn
Ribe Hospital 93
Schackenborg 93
Ribe Domkirkes Gods 93
Ribe Stiftsprovstis Gods 93
Ribe Bispestols Gods 93
Ribe Sankt Katharinæ
Vennergård 83
Krogsgård 88
Ribe Hospital 93
Ribe Stiftsfysikats Gods 93
Schackenborg 93
Rimsø
Mejlgård 50
Skeel 50
Skærvad 50
Rind (Hammerum herred)
Hald 38
Herningsholm 80
Rind, Sønder (Middelsom herred)
Asmildkloster 38
Skaungård 40
Rindum (Rindom)
Rysensten 95
Rammegård og Udstrup 76
Søgård 83
Vennergård 83
Voldbjerg 83
Niels Hvids Gods 84
Ring
Mattrup 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Hansted Hospital 65
Ringgive
Brandholm 70
Donneruplund 70
Hvolgård 71
Låge 71
Engelsholm 72
Refstrup 72
Roager
Schackenborg 93
Ribe Stiftsprovstis Gods 93
Rold
Oksholm 11
Ålegård 11
Viffertsholm 28
Mylenberg 29
Villestrup 29
Rolsø
Rugård 52
Rolsøgård 53
Rom
Kabbel 75
Rysensten 75
Ulsund 76
Rammegård og Udstrup 76
Romdrup
Rødslet 24
Gudumlund 25
Klarupgård 25
Lindenborg 28
148
Sogn
Gods / side
Romlund
Tåprupgård 36
Viborg Konrektorats Gods 38
Roslev
Østergård 33
Roslev præstegård 33
Astrup 34
Eskær 34
Nørgård 34
Rosmus
Rugård 52
Søholt 52
Rostrup
Viffertsholm 28
Dalsgård 29
Ovegård 29
Villestrup 29
Roum
Hersomgård 36
Lerkenfeld 37
Rubjerg
Baggesvogn 3
Bøgsted 3
Fuglsig 3
Villerup 4
Åstrup 4
Hjørring Pastorats og Kapellanis Gods 4
Børglumkloster 8
Sejlstrup 9
Høstemark 25
Rud
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Ry
Wedelslund 58
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Rybjerg
Hegnet 33
Astrup 34
Eskær 34
Nørgård 34
Hostrup 35
Ryde
Borbjerg Præstegods 78
Rydhave 79
Ribe Hospital 79
Ræer
Nørtorp 14
Ullerup 14
Ræer-Hansted-Vigsø Præstegods 14
Rødding (Nørlyng herred)
Tårupgård 36
Sødal 38
Viskumgård 39
Ulstrup m.fl. 40
Rødding (Rødding herred)
Spøttrup 35
Rødding
(Nørre Tyrstrup herred)
Schackenborg 93
149
Sogn
Gods / side
Røgen
Wedelslund 58
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Rønbjerg
Estvadgård 78
Estvad-Rønbjerg Præstegods 79
Rørbæk
Nøragergård 32
Volstrup 32
Sabro
Ristrup 57
Saksild (Saxild)
Constantinsborg 58
Østergård 59
Dybvad 60
Gosmer Hospital 60
Rathlousdal 60
Pastor Hartmans Gods 61
Davidsens Gods 61
Åkær 61
Skanderborg Rytterdistrikt 61
Århus Domkirkes nederste Kapellanis Gods 61
Boller 68
Sahl (Ginding herred)
Handbjerg Hovgård 77
Volstrup 78
Landting 79
Rydhave 79
Stubbergård 79
Ålborg Hospital 79
Sahl (Houlbjerg herred)
Ormstrup 42
Sall (Houlbjerg herred)
Hagsholm 42
Salling, Skarp
Vår 30
Sebberkloster 31
Saltum
Børglumkloster 8
Hammelmose 8
Kornumgård 9
Lundergård 10
Ålborg Hospital 10
Bratskov 11
Birkelse og Rævkærgård 23
Bjørnkær 23
Sebber
Vår 30
Sebberkloster 31
Sejerslev (Seierslev)
Oddersbøl 14
Tandrup 17
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Ole Nielsens Gods 20
Frøslevgård 21
Højris 22
Rødslet 24
Sejlflod (Seilflod)
Gudumlund 25
Klarupgård 25
150
Sogn
Gods / side
Sejling (Seiling)
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Grauballegård 41
Sejlstrup (Seilstrup)
Sejlstrup 9
Selde
Østergård 33
Jungetgård 34
Kjeldgård 34
Seem (Ribe herred)
Ribe Hospital 93
Schackenborg 93
Ribe Domkirkes Gods 93
Seem Kompastorat 93
Sem (Onsild herred)
Kjellerup 43
Overgård 44
Trudsholm 44
Sennels
Kølbygård 13
Tøfting 14
Ullerup 14
Claus Caspergårds Gods 15
Serreslev (Serridslev)
Fuglsig 3
Åstrup 4
Ås 7
Boller 7
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Hvidstedgård 8
Kornumgård 9
Nibstrup 9
Rønnovsholm 9
Sejlstrup 9
Vrejlevkloster 9
Ålborg Hospital 10
Serup
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Seest (Sest)
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Sevel
Krabbesholm 33
Hald 38
Handbjerg Hovgård 77
Estvadgård 78
Landting 79
Stubbergård 79
Viborg Søndre Sogns Præstegods 79
Estvad-Rønbjerg Præstegods 79
Siem
Lindenborg 28
Simested
Nøragergård 32
Korsøgård 37
Restrup 37
Sindal
Baggesvogn 3
Linderumgård 4
Villerup 4
151
Sogn
Gods / side
Sindbjerg
Agersbøl 70
Grundet og Højgård 70
Hvolgård 71
Låge 71
Stovgård 71
Brandbjerg 72
Engelsholm 72
Sinding (Hammerum herred)
Sindinggård 80
Ørre-Hodsager Præstegods 80
Sinding (Hids herred)
Vinderslevgård 41
Vester Kejlstrup 42
Skanderborg Rytterdistrikt 42
Sir
Avsumgård 77
Navr-Sir Præstegods 78
Sjelle
Wedelslund 58
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Frijsenborg 62
Søbygård 63
Sjørring
Nørtorp 14
Faddersbøl 15
Råstrup 15
Ulstrup 16
Sjørring Præstegods 16
Sjørslev
Aunsbjerg 41
Skader
Clausholm 47
Kollerup 47
Gammel Estrup 48
Dronningborg Rytterdistrikt 49
Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods 50
Frijsenborg 62
Skast (Skads)
Endrupholm 88
Krogsgård 88
Sneumgård 88
Ribe Hospital 89
Skagen
Stensbæk 2
Skallerup
(Morsø Nørre herred)
Nandrup 20
Ullerup 20
Damsgård 21
Frøslevgård 21
Glomstrup 21
Højris 22
Ørndrup 22
Skallerup
(Vennebjerg herred)
Baggesvogn 3
Fuglsig 3
Kærsgård 3
Villerup 4
Åstrup 4
Hjørring Pastorats og Kapellanis Gods 4
Rønnovsholm 9
152
Sogn
Gods / side
Skals
Holmgård 36
Lynderupgård 37
Asmildkloster 38
Rosenvold 68
Skanderup (Anst herred)
Engelsholm 72
Østerbygård 92
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Skannerup (Gjern herred)
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Skanderup (Hjelmslev herred)
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Skarresø
Ryomgård 49
Skaføgård 49
Århus Rektorats Gods 54
Skarrild
Herningsholm 80
Møltrup 81
Søndervang 83
Skejby (Skeiby)
Kærbygård 55
Århus Konrektorats Gods 56
Århus Stiftsprovstis Gods 56
Århus Rektorats Gods 56
Marselisborg 59
Frijsenborg 62
Skjellerup (Skellerup)
Mariager Kloster 43
Skovsgård 43
Skelund (Skelum)
Dalsgård 29
Havnø 29
Visborggård 29
Overgård 44
Trudsholm 44
Skern (Skjern)
(Bølling herred)
Vennergård 83
Lønborggård 85
Skern (Skjern)
(Middelsom herred)
Ulstrup m.fl. Godser 40
Skjern og Karmark 40
Dronningborg Rytterdistrikt 40
Frisenvold og Løjstrup 46
Skibet
Engelsholm 72
Haraldskær 72
Lerbæk 72
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Skibsted
Kongstedlund 27
Lindenborg 28
Randrup 28
Refsnæs 28
Skinnerup
Kølbygård 13
Tøfting 14
Ullerup 14
Næsgård 15
Claus Caspergårds Gods 15
Ulstrup 16
Nandrup 20
153
Sogn
Gods / side
Skive Købstad
Skivehus 33
Skive Landsogn
Krabbesholm 33
Skivehus 33
Kås 35
Estvadgård 78
Skivholme
Wedelslund 58
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Herschendsgave 62
Frijsenborg 62
Søbygård 63
Skivum
Lundbæk 26
Torstedlund 26
Sebberkloster 31
Halkær 31
Skjoldborg
Ullerup 14
Næsgård 15
Ulstrup 16
Skjoldborg Præstegods 16
Hundborg Præstegods 16
Øland 17
Dueholm 21
Højris 22
Skjold (Skjolde)
Boller og Møgelkær 68
Jensgård 68
Skanderborg Rytterdistrikt 68
Horsens Hospital 69
Skodborg
Østerbygaard 92
Schackenborg 93
Skorup
Frijsenborg 62
Søbybaard 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Skovby
Lyngbygaard 55
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Frijsenborg 62
Skrave (Skrav)
Ribe Hospital 93
Skræm
Bratskov 11
Ålegård 11
Ågård 13
Skyum
Irup 17
Koldbygård 17
Tandrup 17
Øland 17
Skyum Præstegods 18
Skærum (Skjærum)
Eget 1
Ellinggård 1
Høgholt 1
Knivholt 2
Lengsholm 2
Lerbæk 2
Åsted Præstegods 2
154
Sogn
Gods / side
Skærup (Skjærup)
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Kolding Hospital 74
Skæve (Skjæve)
Dybvad og Knudseje 5
Voergård- Rugtved 7
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Skød (Skjød)
Bidstrup 42
Hagsholm 42
Frijsenborg 62
Skødstrup (Skjødstrup)
Løvenholm 49
Rosenholm 54
Vosnæsgård 54
Århus Domkirkes Gods 55
Skørping (Skjørping)
Buderupholm 26
Lundbæk 26
Torstedlund 27
Lindenborg 28
Skørping Præstegods 28
Villestrup 29
Skørring (Skjørring)
(Sønderhald herred)
Gammel Estrup 48
Løvenholm 49
Vosnæsgård 54
Rosenholm 58
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Frijsenborg 62
Kalbygård 63
Søbygård 63
Wedelslund 65
Smidstrup
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Smollerup
Lundgård 35
Stårupgård 35
Hald 38
Snede, Nørre
Mattrup 64
Bjerregård 64
Hammergård 65
Skanderborg Rytterdistrikt 65
Rosenvold 68
Donneruplund 70
Rørbæk 71
Engelsholm 72
Snede, Øster
Klaks Mølle 67
Rosenvold 68
Bygholm 69
Tirsbæk og Williamsborg 69
Agersbøl 70
Brandholm 70
Donneruplund 70
Grundet og Høigaard 70
Låge 71
Stovgård og Alsted 71
Brandbjerg 72
155
Sogn
Gods / side
Snedsted
Faddersbøl 15
Næsgård 15
Ulstrup 16
Kovstrup 17
Tandrup 17
Øland 17
Snedsted Præstegods 18
Snejbjerg (Sneibjerg)
Herningsholm 80
Sindinggård 80
Møltrup 81
Sneum
Sneumgård 88
Bramminge 90
Snæbum
Skovsgård 43
Trinderup 43
Overgård 44
Solbjerg (Hellum herred)
Kongstedlund 27
Viffertsholm 28
Solbjerg (Morsø Nørre Herred)
Ullerup 14
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Solbjerg Præstegods 20
Blistrup 21
Frøslevgård 21
Højris 21
Ørndrup 22
Spandet
Schackenborg 93
Spentrup
Dronningborg Rytterdistrikt 45
Århus Domkirkes Gods 45
Støvringgård 46
Sporup
Hagsholm 42
Frijsenborg 62
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Spørring
Kærbygård 55
Århus Rektorats Gods 57
Århus Stiftsprovstis Gods 57
Århus Lektorats Gods 57
Århus Domkirkes Gods 57
Constantinsborg 59
Frijsenborg 62
Staby
Pallisbjerg 82
Åbjerg 84
Stadil
Søndervang 83
Stagstrup
Faddersbøl 15
Næsgaard 15
Ulstrup 16
J. P. Nordentofts Gods 16
Fortsættes næste side
156
Sogn
Gods / side
Stagstrup
Koldbygård 17
Kovstrup 17
Tandrup 17
Øland 17
Nandrup 20
Glomstrup 21
Højris 22
Starup, Vester (Skast herred)
Nørholm 87
Spangsbjerg Mølle 88
Ribe Hospital 89
Starup, Øster (Brusk herred)
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Stavning (Stauning)
Sindinggård 80
Vennergård 83
Brejninggård 84
Slumstrup 85
Lønborggård 85
Stenderup (Hatting herred)
Århus Hospital 56
Constantinsborg 59
Serridslevgård 66
Boller og Møgelkær 68
Palsgård 68
Skerrildgård 68
Bygholm 69
Stenild
Nøragergård 32
Volstrup 32
Ålborg Hospital 32
Stenum
Eskær 1
Fuglsig 3
Villerup 4
Ås 7
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Stilling
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Stjær
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Storring
Lyngbygård 55
Skanderborg Rytterdistrikt 58
Storvorde
Klarupgård 25
Stouby
Hansted Hospital 65
Boller og Møgelkær 67
Rohden 68
Rosenvold 68
Skanderborg Rytterdistrikt 68
Horsens Hospital 69
Tirsbæk og Williamsborg 69
Strandby
Gunderupgård 32
Nøragergård 32
Strellev
Ribe Hospital 85
Ølgod-Strellev Præstegods 87
157
Sogn
Gods / side
Støvring
Støvringgård 46
Suldrup
Albæk 25
Store Restrup 26
Torstedlund 26
Ålborg Hospital 27
Sulsted
Åstrup 4
Vang 24
Vrå 24
Sundby (Morsø Nørre herred)
Nandrup 20
Sø 20
Ullerup 20
Dueholm 21
Glomstrup 21
Højris 21
Ørndrup 22
Sundby, Nørre
Baggesvogn 3
Attrupgård 23
Langholt 23
Vang 24
Rødslet 24
Ålborg Hospital 24
Sohngårdsholm 25
Sunds
Hald 38
Herningsholm 80
Svenstrup, Øster (Øster Han herred)
Bratskov 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Brovst - Øster Svenstrup Præstegods 11
Svenstrup (Hornum herred)
Rødslet 24
Store Restrup 26
Vester Ladegård 27
Ålborg Hospital 27
Lindenborg 28
Svenstrup (Onsild herred)
Kjellerup 43
Mariager Kloster 43
Skovsgård 43
Dronningborg Rytterdistrikt 43
Svostrup
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Grauballegård 41
Sæby (Harre herred)
Sæby købstad
Østergård 33
Hørbylund 6
Sædding
Vennergård 83
Brejninggård 84
Slumstrup 85
Lønborggård 85
Søby (Gjern herred)
Haraldslund 57
Søbygård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
158
Sogn
Gods / side
Søby (Sønderhald herred)
Clausholm 47
Gammel Estrup 48
Løvenholm 49
Dronningborg Rytterdistrikt 49
Haraldslund 57
Sødring
Sødringholm 44
Løvenholm 49
Søften
Kærbygård 55
Århus Hospital 56
Ristrup 57
Constantinsborg 58
Frijsenborg 62
Søndbjerg
Tandrup 17
Helligkildegård 18
Hindsels 18
Chr. Knudsens Gods 19
Blistrup 21
Sønderbæk
Fussingø 38
Tjele 39
Viborg Stiftsprovstis Gods 39
Ulstrup mfl. Godser 40
Skjern og Karmark 40
Sønderhå
Faddersbøl 15
Ulstrup 16
Kovstrup 17
Tandrup 17
Øland 17
Sønderhå Præstegods 18
Helligkildegård 18
Hindsels 18
Højris 22
Sønderholm
Store Restrup 26
Århus Lektorats Gods 27
Århus Stiftsprovstis Gods 27
Lindenborg 28
Sønderup
Torstedlund 26
Nørlund 31
Søvind
Åkær 61
Stensballegård 66
Tyrrestrup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Tamdrup
Bjerregård 64
Hansted Hospital 65
Urup 66
Horsens Hospital 67
Rask 67
Tamdrup Bisgård 67
Skanderborg Rytterdistrikt 67
Bygholm 69
Merringgård og Ussinggård 69
Agersbøl 70
159
Sogn
Gods / side
Tapdrup
Asmildkloster 38
Viskumgård 39
Ulstrup mfl. Godser 40
Taps
Engelsholm 72
Taulov
Niels Basses Gods 73
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Testrup (Thestrup)
Restrup 37
Søren Testrups Gods 37
Them (Tem)
Vinderslevgård 41
Vester Kejlstrup 42
Silkeborg Gods 60
Skanderborg Rytterdistrikt 64, 65
Århus Vor Frue Kapellanis og Hospitals Præstes
Gods 65
Århus Hospitals Præstes Gods 65
Sindinggård 80
Thise (Tise) (Salling Nørre herred)
Astrup 34
Eskær 34
Jungetgård 34
Nørgård 34
Thisted Købstad
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Tøfting 14
Ullerup 14
Claus Caspergårds Gods 15
Thorsager
Møllerup 52
Kalø 54
Thorsø (Torsø)
Hagsholm 48
Tilst
Kærbygård 55
Lyngbygård 55
Ristrup 57
Constantinsborg 59
Frijsenborg 62
Tilsted
Kølbygård 13
Faddersbøl 15
Niels Edvardsens Gods 15
Råstrup 15
Thisted - Tilsted Præstegods 16
Tim
Timgård 83
Åbjerg 84
Timring
Møltrup 81
Tirstrup
Høgholm 51
Rugård 52
Lyngsbækgård 53
Tise (Thise) Børglum herred
Børglumkloster 8
Hammelmose 8
Sejlstrup 9
Bratskov 11
160
Sogn
Gods / side
Tiset
Århus Hospital 56
Constantinsborg 58
Moesgård 59
Århus Bispestols Gods 60
Skanderborg Rytterdistrikt 60
Tisted, Kongens
Nøragergård 32
Tistrup
Nørholm 87
Tjele
Tjele 39
Tjæreborg
Krogsgård 88
Sneumgård 88
Tjørring
Herningsholm 80
Sindinggård 80
Møltrup 81
Todbjerg
Clausholm 47
Skårupgård 54
Dronningborg Rytterdistrikt 54
Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods 55
Århus Domkirkes Gods 55
Århus Hospital 56
Toftlund
Schackenborg 93
Tolne
Eskær 1
Høgholt 1
Lerbæk 2
Skårupgård 2
Linderumgård 4
Tolstrup (Børglum herred)
Fuglsig 3
Børglumkloster 8
Hammelmose og Hjermeslevgård 8
Hvidstedgård 8
Nibstrup 9
Tolstrup-Stenum Præstegods 10
Tolstrup (Voer herred)
Møldrupkrog 64
Hansted Hospital 65
Serridslevgård 66
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Tornby
Nørre Elkær 1
Eskær 1
Asdal 3
Fuglsig 3
Kærsgård 3
Odden 4
Linderumgård 4
Villerup 4
Åstrup 4
Ålborg Hospital 4
Torning (Thorning)
Alhedens Kolonier 40
Aunsbjerg 41
Kærsholm 41
161
Sogn
Gods / side
Torrild
Rantzausgave 60
Rathlousdal 60
Rodsteenseje 61
Åkær 61
Torslev (Dronninglund herred)
Høgholt 1
Knivholt 2
Lengsholm 2
Bøgsted 3
Dybvad og Knudseje 5
Haven 5
Hejselt 5
Hørbylund 6
Ormholt 6
Boller 7
Torslev (Øster Han herred)
Bratskov 11
Kokkedal 11
Torsted (Hatting herred)
Rosenvold 68
Bygholm 69
Horsens Hospital 69
Merringgård og Ussinggård 69
Torsted (Hind herred)
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Krogsdal 81
Pallisbjerg 82
Søgård 83
Vennergård 83
Åbjerg 84
Brejninggård 84
Torsted (Hundborg herred)
Ullerup 14
Claus Caspergårds Gods 15
Sjørring Præstegods 16
Tandrup 17
Højris 22
Torstrup
Nørholm 87
Ribe Domkirkes Gods 87
Ribe Hospital 87
Torum
Eskær 34
Jungetgård 34
Kjeldgård 34
Ålborg Hospital 34
Torup (Hellum herred)
Buderupholm 26
Lindenborg 28
Villestrup 29
Torup (Hundborg herred)
Ullerup 14
Råstrup 15
Diernæs 15
Torup (Middelsom herred)
Ulstrup m.fl. 41
162
Sogn
Gods / side
Torup, Vester
(Vester Han herred)
Bratskov 11
Kokkedal 11
Ålegård 11
Nørgård 12
Vesløsgård 12
Kr. Kristensen Klims Gods 12
P. Ingvorsens Gods 12
Ågård 13
Kølbygård 13
Store Restrup 26
Tranbjerg
Århus Hospital 56
Constantinsborg 58
Moesgård 59
Skanderborg Rytterdistrikt 60
Tranders, Nørre
Sohngårdsholm 25
Ålborg Frue Præstegods 25
Vester Ladegård 27
Ålborg Hospital 27
Tranders, Sønder
Sohngårdsholm 25
Ålborg Hospital 25, 27
Trans
Kabbel 75
Rysensten 75
Ulsund 76
Rammegård og Udstrup 76
Tranum
Lundergård 10
Bratskov 11
Kokkedal 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Ågård 13
Rødslet 24
Store Restrup 26
Trige
Bidstrup 42
Skårupgård 54
Kærbygård 55
Trige Præstegods 57
Ristrup 57
Constantinsborg 58
Frijsenborg 62
Træden
Mattrup 64
Nedenskov-Vilholt 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Tulstrup (Gjern herred)
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Tulstrup (Ning herred)
Århus Hospital 56
Østergård 59
Rathlousdal 60
Tunø
Århus Domkirkes Gods 60
Tved (Hillerslev herred)
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Råstrup 15
163
Sogn
Gods / side
Tved (Mols herred)
Rugård 52
Søholt 52
Isgård 53
Tvede
Gjessinggård 45
Tværsted (Tversted)
Nørre Elkær 1
Tvilum
Silkeborg Gods 63
Søbygård 63
Tvilumgård 63
Skanderborg Rytterdistrikt 63
Tvis
Tviskloster 80
Thyregod (Tyregod)
Bjerregård 64
Hammergård 65
Brandholm 70
Donneruplund 70
Hastrup 70
Lerbæk 72
Refstrup 72
Tyrsted
Boller og Møgelkær 67
Tyrsting
Mattrup 64
Tæbring
Ole Nielsens Gods 20
Blistrup 21
Damsgård 21
Frøslevgård 21
Mads Poulsens Gods 22
Ørndrup 22
Tødsø
Ullerup 20
Frøslevgård 21
Højris 22
Tømmerby
Bratskov 11
Kokkedal 11
Vesløsgård 12
Kr. Kristensen Klims Gods 12
Kølbygård 13
Oddersbøl 14
Lundbæk 26
Tøndering
Hegnet 33
Tønning
Mattrup 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Tørring (Skodborg herred)
Hvolgård 71
Kabbel 75
Tørring-Heldum Præstegods 76
Rammegård og Udstrup 76
Tørring (Vrads herred)
Stovgård og Alsted 71
Tørslev, Vester
Kjellerup 43
Mariager Kloster 43
Horsens Hospital 45
164
Sogn
Gods / side
Tørslev, Øster
Demstrup 44
Overgård 44
Sødringholm 44
Gjessinggård 45
Dronningborg 45
Randers Hospital 45
Støvringgård 46
Holbækgård 48
Løvenholm 49
Tøstrup
Løvenholm 49
Ryomgård 49
Vedø 49
Ørbækgård 50
Østergård 51
Tåning
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Tånum
Fussingø 38
Dronningborg Rytterdistrikt 39
Ulstrup m.fl. 40
Tårs
Lerbæk 2
Baggesvogn 3
Fuglsig 3
Linderumgård 4
Åstrup 4
Ås 7
Boller 7
Børglumkloster 8
Hvidstedgård 8
Sejlstrup 9
Vrejlevkloster 9
Udby
Holbækgård 48
Hevringholm 48
Udbyneder
Fuglsø 44
Overgård 44
Trudsholm 44
Uggerby
Nørre Elkær 1
Asdal 3
Baggesvogn 3
Villerup 4
Ugilt
Høgholt 1
Fuglsig 3
Linderumgård 4
Villerup 4
Børglumkloster 8
Hvidstedgård 8
Hvilshøjgård 8
Ulbjerg
Gunderupgård 32
Holmgård 36
Tårupgård 36
Lerkenfeld 37
Lynderupgård 37
Restrup 37
Søren Testrups Gods 37
165
Sogn
Gods / side
Uldum
Rask 67
Hvolgård 71
Låge 71
Ulfborg
Pallisbjerg 82
Nørre Vosborg 82
Sønder Vosborg 82
Ullerup
Niels Basses Gods 73
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Ullits
Bjørnsholm 30
Volstrup 32
Lerkenfeld 37
Ulsted
Gettrup 23
Vrå 24
Ulstrup
Sebberkloster 31
Halkær 31
Mølgård 31
Ålborg Hospital 31
Gunderupgård 32
Hessel 32
Lerkenfeld 37
Understed
Haven 5
Hørbylund 6
Sæbygård-Stenshede 6
Underup
Hansted Hospital 65
Serridslevgård 66
Urup 66
Rask 67
Boller og Møgelkær 68
Urlev
Horsens Hospital 69
Bygholm 69
Agersbøl 70
Uth (Ut)
Boller og Møgelkær 67
Vadum
Bjørnkær 23
Rødslet 24
Vang 24
Vrå 24
Valsgård
Dalsgård 29
Ovegård 29
Volstrup 32
Vamdrup
Kolding Hospital 74
Østerbygård 92
Koldinghus Rytterdistrikt 92
Vammen
Tårupgård 36
Asmildkloster 38
Fastruplund Gods 38
Tjele 39
166
Sogn
Gods / side
Vandborg
Kabbel 75
Rysensten 75
Rammegård og Udstrup 76
Vandborg-Ferring Præstegods 77
Vandet, Vester
Kølbygård 13
O. P. Dragsbæks Gods 13
Tøfting 14
Ullerup 14
Øster og Vester Vandet Præstegods 14
Faddersbøl 15
Råstrup 15
Ulstrup 16
Vandet, Øster
O. P. Dragsbæk Gods 13
Tøfting 14
Niels Chr. Viigs Gods i Øster Vandet 14
Øster og Vester Vandet Præstegods 14
Claus Caspergårds Gods 15
Ulstrup 16
Vang
O. P. Dragsbæks Gods 13
Tøfting 14
Diernæs 15
Faddersbøl 15
Råstrup 15
Ulstrup 16
Vang Præstegods 16
Tandrup 17
Varde, landsogn
Hesselmed 86
Varde Hospital 86
Nørholm 87
Varde Sankt Nicolai
Ribe Hospital 86
Vebbestrup
Viffertsholm 28
Dalsgård 29
Ovegård 29
Villestrup 29
Ålborg Hospital 30
Nørlund 31
Nøragergård 32
Vedersø
Pallisbjerg 82
Åbjerg 84
Vedslet
Gosmer Hospital 60
Herschendsgave 62
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Vedsted, Vester
Ribe Hospital 93
Seem Kompastorat 93
Veggerby
Lundbæk 26
Store Restrup 26
Torstedlund 26
Ålborg Hospital 27
167
Sogn
Gods / side
Veggerslev
Mejlgård 50
Skeel 50
Århus Hospital 56
Vejby (Børglum herred)
Børglumkloster 8
Børglum-Furreby-Vejby Præstegods 9
Vejby (Rødding herred)
Bustrup 35
Hostrup 35
Vejen (Veien)
Estrup og Skodborghus 91
Vejerslev (Veierslev)
(Houlbjerg herred)
Hagsholm 42
Frijsenborg 62
Vejerslev (Veierslev)
(Morsø Sønder herred)
Ole Nielsens Gods 20
Blistrup 21
Frøslevgård 21
Højris 21
Lund 22
Ørndrup 22
Vejlby (Elbo herred)
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Nebbegård 73
Vejlby (Hasle herred)
Århus Hospital 56
Århus Domkirkes Øverste Kapellanis Gods 56
Århus Domkirkes Nederste Kapellanis. Gods 56
Århus Stiftsprovstis Gods 56
Constantinsborg 58
Marselisborg 59
Vejlby (Djurs Sønder herred)
Hessel 51
Høgholm 51
Ingvorstrup 51
Katholm 51
Rugård 52
Lyngsbækgård 53
Vejlby (Sønderhald herred)
Holbækgård 48
Gammel Estrup 48
Hevringholm 48
Løvenholm 49
Østergård 51
Vejrum (Hjerm herred)
Rysensten 75
Strandbjerggård 75
Avsumgård 77
Kvistrup 77
Sindinggård 80
Vejrum (Veirum)
(Sønderlyng herred)
Viskumgård 39
Himmestrup 39
Randrup 39
Ulstrup m.fl. 40
Hagsholm 42
Vejrup (Veirup)
Lønborggård 85
Endrupholm 88
Sneumgård 88
Fortsættes næste side
168
Sogn
Gods / side
Vejrup
Bramminge 90
Ribe Hospital 90
Gørding-Vejrup Præstegods 90
Vellev
Hagsholm 42
Velling (Hind herred)
Vennergård 83
Velling, Vester
Ulstrup m.fl. 40
Skjern og Karmark 40
Dronningborg Rytterdistrikt 40
Vester Velling Præstegods 40
Frisenvold og Løjstrup 46
Velling, Øster
Asmildkloster 38
Ulstrup m.fl. 40
Ulstrup 40
Frisenvold og Løjstrup 46
Vemb
Pallisbjerg 82
Nørre Vosborg 82
Sønder Vosborg 82
Venge
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Vennebjerg
Fuglsig 3
Linderumgård 4
Villerup 4
Åstrup 4
Haven 5
Venø
Volstrup 78
Verst
Kolding Hospital 74
Koldinghus Ryttersistrikt 92
Vesløs
Kokkedal 11
Vesløsgård 12
Ågård 13
Vester
Rørbæk 71
Vester Bølle (Vesterbølle)
Gunderupgård 32
Lerkenfeld 37
Horsens Hospital 37
Vestervig
Ørum 17
Vestervig Kloster 19
Viborg Købstad
Tjele 39
Randrup 39
Viby
Constantinsborg 59
Marselisborg 59
Vidstrup
Nørre Elkær 1
Asdal 3
Baggesvogn 3
Fuglsig 3
Kærsgård 3
Hjørring Pastorats og Kapellanis Gods 4
169
Sogn
Gods / side
Vigsø (Viksø)
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Ullerup 14
Ræer-Hansted-Vigsø Præstegods 14
Vildbjerg
Sindinggård 80
Nøvling-Sinding Præstegods 81
Vildbjerg-Timring-Nøvling Præstegods 81
Møltrup 81
Villerslev
Kølbygård 13
Nørtorp 14
Faddersbøl 15
Ulstrup 16
Irup 17
Tandrup 17
Øland 17
Hassing Præstegods 18
Frøslevgård 21
Villersø
Skærvad 50
Veggerslev Præstegods 51
Århus Hospital 56
Vilslev
Krogsgård 88
Kærgård 90
Ribe Hospital 90
Ribe Domkirkes Gods 90
Vilsted
Årupgård 30
Vår 30
Vilsted Præstegods 31
Vilstrup, Sønder
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Eltang - Sønder Vilstrup Præstegods 74
Vind
Krogsdal 81
Sønder Vosborg 82
Brejninggård 84
Vindblæs (Gjerlev herred)
Havnø 29
Ballegård 43
Mariager Kloster 43
Overgård 44
Sødringholm 44
Trudsholm 44
Randers Hospital 45
Vindblæs (Slet herred)
Årupgård 34
Bjørnsholm 30
Vår 30
Vilsted Præstegods 31
Ålborg Hospital 30, 31
Mølgård 31
Gunderupgård 32
Vindelev
Brandholm 70
Grundet og Højgård 70
Hvolgård 71
Brandbjerg 72
Lerbæk 72
170
Sogn
Gods / side
Vinderslev
Vinderslevgård 41
Allinggård 41
Vinding (Holmans herred)
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Vinding (Tyrsting herred)
Mattrup 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
Horsens Hospital 64
Vinding (Ulfborg herred)
Avsumgård 77
Sindinggård 80
Tviskloster 80
Krogsdal 81
Møltrup 81
Stenumgård 82
Sønder Vosborg 82
Ribe Hospital 84
Vindum
Skaungård 40
Vinge, Nørre
Tjele 39
Vinge, Sønder
Ulstrup m.fl. 40
Ulstrup 40
Skjern og Karmark 40
Hagsholm 42
Vinkel
Randrup 39
Virring
Gammel Estrup 48
Tustrup 49
1 Skifte 1792 efter Jens
Rasmussens kone i Kjørupboel, Virring sogn 49
Visborg
Viffertsholm 28
Dalsgård 29
Havnø 29
Visborggård 29
Visby
Faddersbøl 15
Claus Caspergårds Gods 15
Irup 17
Nørhedegård 17
Tandrup 17
Øland 17
Visby Præstegods 18
Viskum
Asmildkloster 38
Tjele 39
Viskumgård 39
Himmestrup 39
Ulstrup m.fl. Godser 40
Vissing
Frisenvold og Løjstrup 46
Vissing, Sønder
Mattrup 64
Nedenskov-Vilholt 64
Skanderborg Rytterdistrikt 64
171
Sogn
Gods / side
Vistoft
Løvenholm 49
Møllerup 52
Rugård 52
Søholt 52
Bogensholm 53
Isgård 53
Skærsø 53
Gods i Vistoft og Agri sogne 53
Vitten
Frijsenborg 62
Vitved
Rantzausgave 60
Skanderborg Rytterdistrikt 62
Viuf
Koldinghus Rytterdistrikt 74
Herslev-Viuf Præstegods 74
Vium
Hald 38
Alhedens Kolonier 40
Aunsbjerg 41
Marsvinslund 41
Vinderslevgård 41
Vium, Nørre
Vennergård 83
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Vium, Sønder
Ribe Hospital 85
Ribe Stiftsfysikats Gods 85
Vive
Viffertsholm 28
Dalsgård 29
Visborggård 29
Villestrup 29
Vivebrogård 30
Horsens Hospital 30
Vivild
Hevringholm 48
Løvenholm 49
Vodder
Schackenborg 93
Vognsild (Gislum herred)
Nørlund 31
Gunderupgård 32
Ålborg Hospital 32
Lerkenfeld 37
Vokslev (Voxlev)
Lundbæk 269
Pandum 26
Store Restrup 26
Vester Ladegård 27
Ålborg Hospital 27
Voldby (Gjern herred)
Frijsenborg 62
Voldby (Djurs Nørre Herred)
Løvenholm 49
Mejlgård 50
Skeel 50
Skærvad 50
Østergård 51
Århus Hospital 56
172
Sogn
Gods / side
Voldum
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Den Hørningske Stiftelses Gods 50
Volling
Kærgårdsholm 35
Kås 35
Volsted
Vennersborg 25
Buderupholm 26
Volstrup
Haven 5
Sæbygård-Stenshede 6
Voer (Dronninglund herred)
Dybvad og Knudseje 5
Haven 5
Voergård-Rugtved 7
Albæk-Voer Præstegods 7
Voer (Rougsø herred)
Stenalt 48
Vorbasse
Grundet og Højgård 70
Engelsholm 72
Randbøl 72
Kolding Hospital 74
Estrup og Skodborghus 91
Ribe Stiftsprovstis Gods 92
Vorde
Hald 38
Viborg Konrektorats Gods 38
Vorgod
Sindinggård 80
Brejninggård 84
Voerladegård (Vorladegård)
Møldrupkrog 64
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Vorning
Fastruplund 38
Fussingø 38
Tjele 39
Viskumgård 39
Ulstrup m.fl. 40
Skjern og Karmark 40
Vrå
Fuglsig 3
Villerup 4
Ås 7
Boller 7
Rønnovsholm 9
Sejlstrup 9
Vrejlevkloster 9
Vrads
Palstrup 41
Vinderslevgård 41
Vester Kejlstrup 42
Skanderborg Rytterdistrikt 65
Hansted Hospital 65
Urup 66
173
Sogn
Gods / side
Vrejlev (Vreilev)
Ås 7
Boller 7
Haurholm 8
Rønnovsholm 9
Vrejlevkloster 9
Vrensted
Asdal 3
Børglumkloster 8
Hvidstedgård 8
Nibstrup 9
Rønnovsholm 9
Ålborg Hospital 10
Langholt 23
Høstemark 25
Vridsted
Lundgård 35
Strandet 36
Landting 79
Vrigsted
Constantinsborg 59
Barritskov 67
Skanderborg Rytterdistrikt 68
Horsens Hospital 69
Bygholm 69
Tirsbæk og Williamsborg 69
Vroue (Vrove)
Krabbesholm 33
Lundgård 35
Ørslevkloster 36
Hald 38
Vust
Fuglsig 3
Kokkedal 11
Oksholm 11
Ålegård 11
Kr. Kristensen Klims Gods 12
P. Ingvorsens Gods 12
Ågård 13
Kølbygård 13
Lundbæk 26
Store Restrup 26
Vær
Stensballegård 66
Tyrrestrup 66
Horsens Hospital 66
Værum
Bidstrup 42
Frisenvold og Løjstrup 46
Ydby
Claus Caspergårds Gods 15
Ulstrup 16
Tandrup 17
Bodum Bisgård 18
Helligkildegård 18
Chr. Thøgersens Gods 19
Chr. Knudsens Gods 19
Skibstedgård 19
Vestervig Kloster 19
Bodum Præstegods 19
Blistrup 21
174
Sogn
Gods / side
Yding
Frisenvold og Løjstrup 46
Møldrupkrog 64
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Ebeltoft (Æbeltoft)
Rugård 52
Søholt 52
Skærsø 53
Ødis
Østerbygård 92
Schackenborg 93
Ødsted
Koldinghus Rytterdistrikt 73
Ødum
Bidstrup 42
Clausholm 47
Kollerup 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Tustrup 49
Århus Hospital 56
Favrskov 57
Øland
Oksholm 11
Øland Præstegods 12
Ølby
Rammegård og Udstrup 76
Kvistrup 77
Ølgod
Lønborggård 85
Nørholm 87
Ribe Hospital 87
Ølgod-Strellev Præstegods 87
Øls
Trinderup 43
Ølst
Brusgård 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Clausholm 47
Dronningborg Rytterdistrikt 47
Tustrup 49
Ølsted (Hatting herred)
Boller og Møgelkær 68
Bygholm 69
Merringgård 69
Horsens Hospital 69
Agersbøl 70
Ølsted
(Vester Lisbjerg herred)
Kærbygård 55
Constantinsborg 59
Ølstrup
Voldbjerg 83
Brejninggård 84
Ørding
Nandrup 20
Ullerup 20
Glomstrup 21
Frøslevgård 21
Højris 21
175
Sogn
Gods / side
Ørre
Herningsholm 80
Lergrav 80
Sindinggård 80
Ørre-Hodsager Præstegods 80
Møltrup 81
Vennergård 83
Ørridslev
Serridslevgård 66
Stensballegård 66
Tyrrestrup 66
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Ørslevkloster
Ørslevkloster 36
Ørsted
Bidstrup 42
Brusgård 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Estruplund 47
Holbækgård 48
Stenalt 48
Gammel Estrup 48
Hevringholm 48
Ørting
Åkær 61
Ørum
(Dronninglund herred)
Nørre Ravnstrup 6
Børglumkloster 8
Langholt 23
Ørum (Fjends herred)
Strandet 36
Tårupgård 36
Ørum (Galten herred)
Bidstrup 42
Frisenvold 46
Ørum (Hassing herred)
Ørum 17
Vestervig Kloster 19
Ørum (Djurs Nørre herred)
Ørbækgård 50
Ørum (Sønderlyng herred)
Tjele 39
Viborg Stiftsprovstis Gods 39
Viskumgård 39
Ulstrup m.fl. Godser 40
Øse (Øsse)
Nørholm 87
Ribe Hospital 89
Øsløs
Kokkedal 11
Vesløsgård 12
Kr. Kristensen Klims Gods 12
Kølbygård 13
Østbirk
Møldrupkrog 64
Urup 66
Skanderborg Rytterdistrikt 66
Øster Bølle (Østerbølle)
Lerkenfeld 37
Restrup 37
176
Sogn
Gods / side
Østerild
Kølbygård 13
Oddersbøl 14
Store Restrup 26
Åby (Hasle herred)
Lyngbygård 55
Århus Konrektorats Gods 56
Constantinsborg 59
Åby (Kær herred)
Rævkærgård 10
Birkelse og Rævkærgård 23
Ål
Hesselmed 86
Ribe Hospital 86
Ålborg, Budolfi sogn
Sohngårdsholm 25
Store Restrup 26
Vester Ladegård 27
Ålborg Hospital 27
Ålborg, Frue sogn
Rødslet 24
Åle
Mattrup 64
Bjerregård 64
Ålsø
Hessel 51
Katholm 51
Søholt 52
Ålum
Fussingø 38
Årestrup (Årrestrup)
Torstedlund 26
Nørlund 31
Årre
Endrupholm 88
Ribe Hospital 89
Sønderskov 91
Års
Lindenborg 28
Åsted (Horns herred)Halkær 31
Hessel 32
Lerkenfeld 37
Årslev, Sønder (Hasle herred)
Lyngbygård 55
Skanderborg Rytterdistrikt 56
Frijsenborg 62
Årslev (Sønderhald herred)
Brusgård 46
Frisenvold og Løjstrup 46
Clausholm 47
Estruplund 47
Gammel Estrup 48
Tustrup 49
Åsted (Harre herred)
Østergård 33
Åsted (Horns herred)
Ellinggård 1
Eskær 1
Høgholt 1
Fortsættes næste side
177
Sogn
Gods / side
Åsted (Horns herred)
Knivholt 2
Lerbæk 2
Åsted Præstegods 2
Hjørring Kaldskapellans Gods 3
Hørbylund 6
Åstrup
Endrupholm 88
Krogsgård 88
Kærgård 90
Sønderskov 91
178