Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Print for studerendeFollowMe/SafeQ system
Indhold
Logge på UCSyd’s stationære computere. ................................................................................. 2
Sætte penge ind på din printkonto ................................................................................................ 2
Print fra mobile enheder ................................................................................................................ 4
Udskrivning fra offentlig tilgængelige stationære computere ...................................................... 6
Udskrivning til S/H kopimaskinen ....................................................................................................................................6
Udskrivning til farvekopimaskinen ....................................................................................................................................7
Priser på print og kopi .........................................................................................................................................................7
Slette udskriftsjob fra offentlig tilgængelige stationære computere og mobile enheder ............................................8
Logge på kopimaskine .................................................................................................................. 9
1.
2.
Kortlæser .......................................................................................................................................................................9
Log ind ..........................................................................................................................................................................9
Kopiering fra kopimaskinerne ...................................................................................................... 11
Har du brug for at scanne? ........................................................................................................... 13
A. Uden log ind på maskinen – man taster selv e-mail adressen .......................................................................................... 13
B. Med log ind på maskinen-e-mail adressen opgivet til studiekontoret............................................................................. 14
Scanning formater: ............................................................................................................................................................................. 16
Logge af fra kopimaskine ............................................................................................................. 16
Studiekort ..................................................................................................................................... 17
[email protected]
Side 1 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Logge på UCSyd’s stationære computere.
De stationære computere, er typisk placeret i grupperum. Når du logger på stationære
computere skal du taste dit brugernavn og adgangskode.
Det er det samme brugernavn og adgangskode som til dit skema, de trådløse netværk
og BlackBoard.
Brugernavn: studienummer, alt afhængig af hvilken uddannelsen du er til knyttet.
Adgangskode: UCSydxxxxYYY, hvor xxxx er dit sidste fire cifre i dit CPR nummer.
Brugernavn: dit studienr. (ex.: pa12103)
Adgangskode: UCSyd + 4 sidste cifre fra dit cpr. nr. + uddannelsesbogstaver
(ex.: UCSydxxxxPA)
Sætte penge ind på din printkonto
Til dit studiekort er der knyttet en print- og kopikonto. Du kan sætte penge ind på din
printkonto på hjemmesiden
https://betaling.ucsyd.dk/
hvis du har betalingskort. Der kommer følgende dialogboks frem. Der er det samme
brugernavn (User name) og adgangskode (Password) som til dit skema, trådløst
netværk og BlackBoard. Klik på knappen Log på.
Tryk nu på Indsæt penge i vinduet Mine penge:
[email protected]
Side 2 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Skriv ønskede beløb i Beløb og tryk på Fortsæt til betalingsgateway
Tryk på: Jeg accepterer
[email protected]
Side 3 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Fuldfør nu betaling med betalingskort.
Print fra mobile enheder
Du kan printe fra mobile enheder, (tablets, smartphone, bærbare computere) ved at
logge på:
https://print.ucsyd.dk/m
Der er det samme brugernavn (User name) og adgangskode (Password) som til dit
skema, de trådløse netværk og BlackBoard. Klik derefter på Log på:
Upload dokumenter til udskrivning.
Klik på Upload nyt udskriftsjob:
[email protected]
Side 4 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Klik derefter på Vælg fil, find/marker filen på enheden, Upload
Tryk på OK. Tryk på Opdater i højere hjørne
Hvis du vil have skrevet print job ud, kør dit studiekort over kørt læseren på
kopimaskinen.
Man kan slette job ved at trykke på Administrer udskriftsjob:
Klik på job der skal slettes, klik på: Slet udskriftsjob.
[email protected]
Side 5 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Udskrivning fra offentlig tilgængelige
stationære computere
Når du printer ud fra stationære computere, skal du være logget på computeren med
dit eget brugernavn og adgangskode. Husk at logge af eller slukke computeren, når
du er færdig. FollowMe betyder, at du kan hente dit printjob ved en af kopimaskinerne
i UC-et, hvor der er koblet en kortlæser på. Dit printjob er ikke afhængig af, hvad for
en kopimaskine du skriver ud til, bortset fra om det er farveprint eller S/H print. Når
du har sendt dit printjob af sted, går der et par minutter før du kan hente printjobbet.
Første gang du logger på en af skolens computere går der et par minutter før at
printere Sort_FollowMe på printsrv.uvs.dk og/eller Farve_FollowMe på
printsrv.uvs.dk kommer frem.
Udskrivning til S/H kopimaskinen
Tjek at du har valgt Sort_FollowMe på printsrv.uvs.dk ved sort/hvid udskrivning.
Tryk på knappen Udskriv.
[email protected]
Side 6 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Udskrivning til farvekopimaskinen
Tjek at du har valgt Farve_FollowMe på printsrv.uvs.dk ved farve udskrivning.
Tryk på knappen Udskriv.
Priser på print og kopi
Sort/hvid:
Farve:
A4: kr. 0,60 pr. stk
A3: kr. 1.20 pr. stk
A4: kr. 2,40 pr. stk
A3: kr. 4,80 pr. stk
[email protected]
Side 7 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Slette udskriftsjob fra offentlig tilgængelige stationære
computere og mobile enheder
Hvis du har fortrudt, at du har sendt et udskriftsjob afsted, kan du slette det igen. Det
bliver dog som standard slettet efter 24 timer, hvis du ikke har hentet dit printjob.
Log på:
https://print.ucsyd.dk/m
Det er det samme brugernavn (User name) og adgangskode (Password) som til dit
skema, de trådløse netværk og BlackBoard.
Klik på Administrer udskriftsjob:
Klik på job der skal slettes, klik på: Slet udskriftsjob.
Svar Ja på spørgsmål om du vil slette job.
[email protected]
Side 8 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Logge på kopimaskine
Man kan logge på maskinen enten med studiekort eller med UCS log ind:
1. Kortlæser
Find en printer/kopimaskine og hold kortvarigt dit studiekort over kortlæseren på
FRONTEN af kopimaskinen.
Nu bliver dit printjob behandlet. Når du er færdig med at printe, SKAL du huske at
logge ud ved at køre dit studiekort henover kortlæseren igen eller tryk på knappen
Log af til højere på panellet.
2. Log ind
Har man ikke sit kopikort med, kan man logge ind med UCS log ind (Det er det
samme brugernavn og adgangskode som til dit skema, de trådløse netværk og
BlackBoard)
Tryk på tastatur ikon ved Brugernavn og skriv dit studienummer
Tryk på tastatur ikon ved Adgangskode og skriv dit password (UCSyd + 4 sidste
cifre fra dit cpr. nr. + uddannelsesbogstaver)
Tryk på Login
[email protected]
Side 9 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Tast Brugernavn
Tast Adgangskode
Login
[email protected]
Side 10 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Kopiering fra kopimaskinerne1
Når du er logget på, står der i displayet på kopimaskinen:
Tryk på Kopi enten på panellet eller på Kopi knappen under panellet:
1. Originalen lægges i feederen med forsiden OPAD eller på glaspladen med
forsiden NEDAD.
De grundlæggende funktioner kan man se online:
http://itraining.konicaminolta.eu/fileadmin/applications/c554/da/html/index.html
1
[email protected]
Side 11 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
[email protected]
Side 12 / 17
Print studerende
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Har du brug for at scanne?
A. Uden log ind på maskinen – man taster selv e-mail adressen
Tryk på knappen: Adgang for off. bruger
Valg: Scan/Fax:
1. Originalen lægges i feederen med forsiden OPAD eller på glaspladen med
forsiden NEDAD.
[email protected]
Side 13 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
B. Med log ind på maskinen-e-mail adressen opgivet til studiekontoret
Har man ikke sit kopikort med, kan man logge ind med UCS log ind (Det er det
samme brugernavn og adgangskode som til dit skema, de trådløse netværk og
BlackBoard)
Tryk på tastatur ikon ved Brugernavn og skriv dit studienummer
Tryk på tastatur ikon ved Adgangskode og skriv dit password (UCSyd + 4 sidste
cifre fra dit cpr. nr. + uddannelsesbogstaver)
[email protected]
Side 14 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Tryk nu på: Adressebog, E-mail Me
[email protected]
Nu dykker din e-mail adresse, du har oplyst på studiekontor, op i bjælken E-mail
Tryk på tasten START
[email protected]
Side 15 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Scanning formater:
Der kan scannes til både TIFF og PDF, her er en kort forklaring på hvad det er:
TIFF (Tagged Image File Format) er et (højtopløseligt) billedformat.
Du kan bruge TIFF formatet, hvis du scanner billeder, der senere skal bruges i Word
eller en PowerPoint præsentation
PDF (Portable Document Format) er et meget udbredt format. Det er godt til både
billeder og tekst, hvis der ikke skal redigeres i det efterfølgende. Du skal klart vælge
PDF hvis du scanner tekst, eller fx kopisider fra en bog.
OCR understøttes ikke, dvs. at du kan ikke redigere i teksten i de PDF dokumenter du
skanner ind.
Logge af fra kopimaskine
Efter endt print eller kopi logger maskinen automatisk af efter 1 min.
Man kan også logge manuelt af ved at trykke på knappen Log af.
[email protected]
Side 16 / 17
Ver. 27.07.2015.
[email protected] – UC Syddanmark – 7266 2400
Print studerende
Studiekort
Nye studerende får taget ét portrætbillede i forbindelse med studiestart og
studiekortene bliver herefter trykt og udleveret samlet. Det samme er gældende for
studerende, der ikke fik et studiekort ved studiestart.
Portrætbillede kan du få lavet ved henvendelse til
Sønderborg Thomas Topsøe Jensen eller ITkontoret
Aabenraa
IT-kontoret
Haderslev
ServiceDesk
Kolding
Ved siden af K4
Esbjerg
ServiceDesk
Udlevering af dit studiekort får du ved henvendelse til
Sønderborg Informationen eller
holdadministrationen
Aabenraa
IT-kontoret
Haderslev
Reception
Kolding
Holdleder eller IT kontoret
Esbjerg
ServiceDesk
Alt afhængig af antallet af studiekort er der en hvis ekspeditionstid.
Hvis du mister dit studiekort, koster et nyt studiekort 100,- DK.
[email protected]
Side 17 / 17
Ver. 27.07.2015.