juni til september - Tolne og Mosbjerg Kirker

KIRKE OG SOGN
Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne
58. årgang, nr. 2
I dette nummer bl.a.:
• Præstens side
• Havegudstjeneste
• Spaghettigudstjeneste
• Høstgudstjeneste
• Halloween
• Spejderne henter ”lopper”
• Nye konfirmander
Juli 2015 - Oktober 2015
Præstens side
Findes Gud ?
-uddrag af årets konfirmationstale
I en moders mave lå et par tvillinger - to små babyer. Den ene
spurgte den anden: “Tror du på et
liv efter fødslen?” og den anden
svarede: “Ja selvfølgelig! Der må
da være noget efter fødslen, måske er vi bare her for at forberede
os på, hvad vi vil blive til senere”
”Sikke noget vrøvl,” sagde den første. “Der er ikke noget liv efter fødslen. Hvad for et liv skulle det da
være?” “Det ved jeg ikke,” sagde
den anden, ”men jeg tror, der vil
være mere lys end her. Måske kan
vi gå på vores ben og spise med
vores mund.” Den første sagde:
“Det er altså for skørt! Hvordan skulle vi kunne gå på vores ben og spise med vores mund? Kan du ikke
høre, det lyder fuldstændig absurd ? Vi får mad gennem navlestrengen - det er den, vi lever af,
og den er jo alt for kort til, at vi kan
gå rundt på vores ben.” ”Jeg tror
nu, at der må være noget, og at
det noget er meget anderledes
end her,” sagde den anden tvilling.
“Men ingen er nogensinde kommet
tilbage fra ”livet efter fødslen”, så
hvorfor skulle der være noget som
2
helst. Jeg tror, at fødslen er slutningen på livet, og efter-fødslen er ikke andet end mørke og intethed,
som ikke fører os nogen steder hen
- vi forsvinder bare,” sukkede den
første tvilling. ”Det er jeg altså ikke
sikker på, der må være noget andet,” sagde den anden tvilling.“
Jeg er sikker på, at vi vil se mor, at
hun vil passe på os og hjælpe os
sikkert ind i det nye liv.” “Mor! - Tror
du virkelig på mor? Hvor er hun så
nu måske?” “Ja, hun omringer os,
og det er hende, vi lever i – ja
uden hende var vi her slet ikke - og
uden hende ville vores verden slet
ikke findes - det er hende, vi lever
af.” “Jeg kan ikke se hende på nogen måde eller mærke hende eller
høre hende, og der er hverken fornuft eller logik i, at hun skulle findes.” Den anden tvilling sagde så:
“Prøv nu alligevel at tænke efter nogen gange når du er helt stille,
kan du høre hende, så kan du
mærke/opfatte hende,” så jeg tror
på, at der er et liv efter fødslen, og
at vi er hér for at forberede os til
det liv.”
Ja sådan gik snakken måske hos et
hold tvillinger - hvis tvillinger altså
kan snakke - for det ved vi jo ikke,
Præstens side
om de kan. Faktisk er der rigtig meget i vores liv, som vi ikke ved noget
om, og som vi måske aldrig får svar
på - men som alligevel er vigtigt,
og som vi aldrig bliver færdige
med at spekulere over.
Det med Gud f. eks. - findes Gud ?
Jeg har bestemt mig for, at jeg tror,
han findes - jeg forstår ikke hvordan, for jeg kan ikke se ham, jeg
kan ikke røre ham, og jeg kan ikke
på nogen logisk måde overhovedet regne ud, hvordan han skal findes. Men jeg tror alligevel, han er
her - at det er ham, jeg mærker,
når solen skinner, når træerne springer ud, og forårsblomsterne vælter
op af jorden.
Jeg tror, at Gud på en måde har
skabt verden til livsglæde og livsmod for mennesker. - Jeg tror ikke,
Gud har skabt verden på seks dage i Paradisets Have, for det er bare oldtidsmenneskenes smukke og
ældgamle fortælling om, hvordan
de forestillede sig, at verden blev
til, og det vigtige i den historie er ikke hvordan, men hvorfor. I dag tror
de fleste af os, at verden blev til for
milliarder af år siden som en gigantisk eksplosion, og derudaf udviklede sig ganske langsomt den verden, vi kender i dag - dyr, planter
og mennesker. Men
helt ærlig, kunne
Gud ikke være årsag til eksplosionen ? Hvem siger i
øvrigt, at det var sådan - kan vi
være sikre på det ?
Om 100 eller 500 eller 1000 år vil
den tids mennesker måske slå sig
på lårene af grin over, at vi dog
kunne tro noget så dumt…
Når vi taler på den måde om, hvordan verden blev til, taler vi videnskabens sprog - men videnskab
udelukker ikke tro - det er faktisk to
ting, der slet ikke kan sammenlignes.
Men vi har lige meget brug for viden og for tro - fornuft og følelser vores liv bliver indskrænket og afstumpet, hvis vi ser bort fra én af
delene - vi skal bare huske, at det
er to forskellige ting……….
Af Lise Munk Petersen
3
Kommende arrangementer
Havegudstjeneste
i Præstegårdshaven
Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 2. august kl. 10.30
især for de mindste
og deres familie
er der gudstjeneste i præstegårdshaven i Tolne. Menighedsrådet
sørger for en kop kaffe bagefter. I
tilfælde af regn flyttes arrangementet til Tolne Kirke.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 27. september kl. 10.30
i Mosbjerg Kirke
Ved gudstjenesten samles der ind
til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær
Kirkekaffe
4
Torsdag d. 1. oktober kl. 17.00 i
Mosbjerg Kirke
Først en ganske kort gudstjeneste i
gulvhøjde og derefter børnevenlig
aftensmad i Sognegården, så man
kan nå hjem inden puttetid…. Man
behøver ikke tilmelde sig, man kan
bare komme, men ved man, at
man kommer, må man gerne give
et praj til Lise på 29 93 71 01, af
hensyn til kokken.
En helt uhyggelig
halloweenfest
Fredag den 30. oktober
i Mosbjerg Sognegård
TMU og Menighedsrådet lægger
også i år Sognegården i mørke og
uhygge, og indbyder alle børn til
at hjælpe med at skræmme
uhyggen væk. Aftenen slutter i
Mosbjerg Kirke, hvor forældre er
velkomne til at være med… Hemmelig indbydelse uddeles til alle
med mod og is i
maven.
Sogneaftner– og eftermiddage
Sogneaften
Sogneeftermiddag
Tirsdag den 15. september kl. 19.30 i
Sognegården
Onsdag den 26. august kl. 14.00 i
Tolne Kirke
Niels Lisborg viser film og fortæller
om oplevelser fra rejse til Sydamerika/Amazonas og Galapagosøerne. Niels Lisborg er driftsleder
ved Vejlerne.
Sogneeftermiddagen indledes
med gudstjeneste og herefter kaffe i præstegården.
Sogneaften Menighedsmøde
Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 í
Sognegården
Vejen til Vendsyssel og visioner for kirkelivet
i provstiet….
Vi får besøg af vores nye provst,
Winnie Nørholm Rischel, der vil sige noget om Vejen til Vendsyssel
og visioner for kirkelivet i provstiet.
Derudover har vi ”Den årlige generalforsamling i foreningen”, men
mød trygt op, man kan ikke blive
valgt til noget ! Vi drøfter opgaver
og visioner i Tolne-Mosbjerg sogne
og kirker, hvor vi gerne vil høre rigtig mange gode ideer til, hvad vi
kan bruge vores to kirker og Sognegården til - intet for småt, intet
for stort - intet for gammelt, intet
for nyt.
Kaffen er gratis og Kirkekoret
medvirker, det kan kun blive en
god aften….
Sogneeftermiddag
Onsdag den 23. september
kl. 14.00
i Sognegården
”De spillemænd” Et Carl Nielsen
program
i anledning af komponistens
150 års fødselsdag
5
Konfirmation 2016
Nye konfirmander
Søndag den 30. august kl. 10.30
indbydes
kommende konfirmander og deres
forældre til gudstjeneste i Mosbjerg
Kirke.
Efter gudstjenesten er der en kort
sammenkomst i Sognegården med
orientering om planer for undervisningen. Særlig indbydelse sendes til
alle skoler i området. Og ellers er
man selvfølgelig meget velkommen til at kontakte sognepræst Lise
Munk Petersen på 98 93 03 23 eller
[email protected]
Orientering
Vedr. Tolne og Mosbjerg Kirkegårde
Ved menighedsmødet i november
2014 blev der orienteret om menighedsrådets arbejde med reguleringsplaner og tillæg til kirkegårdsvedtægterne for Tolne og Mosbjerg Kirkegårde.
Begrundelsen herfor er, at der er et
stigende behov for plads til plænebegravelser. På provstiudvalgsmødet i marts 2015 blev der vedtaget
nye reguleringsplaner og tillæg til
kirkegårdsvedtægterne for Tolne
og Mosbjerg Kirkegårde.
Menighedsrådet ønsker at bevare
6
kirkegårdens æstetik, bl.a. ved at
nedlagte gravsteder samles som
mindre grønne/rekreative områder,
eller som nævnt anvendes til plænebegravelser.
Kirkegårdsvedtægterne findes på
hjemmesiden.
Tolne - Mosbjerg Menighedsråd
Gudstjenestegruppe
Gudstjenesteplanlægning, salmevalg og skrivning af prædiken er
præstearbejde, og nogle gange
et lidt ensomt foretagende.
Derfor vil jeg være glad for om nogen engang imellem kunne tænke med på opgaverne. I menighedsrådet har vi derfor besluttet
at oprette en gudstjenestegruppe,
der mødes én gang om måneden
for at snakke den kommende søndags gudstjeneste igennem. Vi vil
læse søndagens tekster, vælge
salmerne og snakke lidt om teksternes temaer - mødet varer max.
en time.
Det kræver absolut ingen forudsætninger at være med, bare at
man interesserer sig en smule for
vores kirker og gudstjenesterne i
dem. Mød frisk op !!
Efterårets datoer bekendtgøres på
www.tolnekirke.dk og
www.mosbjergkirke.dk
LMP
Siden sidst..
Sogneindsamling 2015
Årets resultat blev 13.751 kr.,
5€ og 50 Norske kr. En stor tak
til alle bidragyderne.
Pinsedag i
Tolne Skov
Ved pinsegudstjenesten blev der
indsamlet 799,50 kr. til Folkekirkens
arbejde efter jordskælvskatastrofen
i Nepal.
Sognehøjskolen
Sogneaften, hvor
Hedvig Brix fortæller om skagensmaleren P. S. Krøyer
Festlig forårskoncert med Nordsøkoret under ledelse af Vibeke Rolskov
Fælles sognedag
Søndag den 23. august
kl. 14.00
Gudstjeneste i Sindal Bykirke
Prædikant: Elisabeth Dons Christensen. Efterfølgende foredrag v/
Elisabeth Dons Christensen og kaffebord i sognegården.
Onsdag den 30. september kl.
17.00:
v. Ole Hartling.
Påskevandring
Torsdag den 22. oktober kl. 17.00:
”Mennesket og musikeren Carl Nielsen” v. tidligere rektor Kaj Nørholm, Hjørring
Bidrag til kirkebladet
Kr. 100,00 modtaget fra I.D.
7
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester i pastoratet,
samt til arrangementer i Sognegården.
Kirkebilen bestilles se-
Kirkebilen:
Øvrige søndage prædiker Lise Munk Petersen.
AK - Arne Kronborg.
Juli - Oktober
PBH - Poul Børge Højberg.
10.30 AK
Sindal Bykirke/Fælles
Sognedag Kl. 14.00
16. august
11. s. e. trinitatis
23. august
12. s. e. trinitatis
26. august
Ingen
9. august
10. s. e. trinitatis
Ingen
9.00 LK
Ingen
10.30**
10.30
2. august
9. s. e. trinitatis
Ingen
26. juli
8. s. e. trinitatis
Ingen
21.00*
9.00 LK
19. juli
7. s. e. trinitatis
9.00 LK
Ingen
Mosbjerg
26. juli
Jamborettegudstj.
Ingen
10.30 PBH
Tolne
12. juli
6. s. e. trinitatis
5. juli
5. s. e. trinitatis
2015
Gudstjenester
LK - Lone Kirkelund
**** Spaghettigudstjeneste.
*** Sogneeftermiddag.
i Præstegårdshaven.
** Friluftsgudstjeneste
derkorps Jamborette
ved Spejdercenter
Mosbjerg.
* Det Danske Spej-
nest dagen før inden
kl. 12.00 hos
Elses Taxa, Bindslev,
tlf. 98 93 81 06
Ingen
9.00
Ingen
13. september
15. s. e. trinitatis
20. september
16. s. e. trinitatis
27. september
17. s. e. trinitatis
9.00 LK
Ingen
18. oktober
20. s. e. trinitatis
25. oktober
21.. s.e. trinitatis
14.00
Ingen
11. oktober
19. s. e. trinitatis
1. november
Alle Helgensdag
10.30
4. oktober
18. s. e. trinitatis
Ingen
9.00 LK
6. september
14. s. e. trinitatis
1. oktober
Ingen
30. august
13. s. e. trinitatis
14.00***
10.30
10.30
Ingen
10.30
Ingen
17.00**** Spaghetti
10.30 Høst
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Konf. opstart
Ingen
Nyheder fra Vendsyssel Friskole
På Vendsyssel Friskole er vi godt i
gang med næste års planlægning.
Vi glæder os rigtig meget til næste
skoleår, hvor vi ser frem til at modtage 9 dejlige børn i 0. klasse, og
skal byde velkommen til nye elever
fra Jerup og omegn.
I dagligdagen prøver vi hele tiden
at bruge vores dejlige natur i undervisningen og ellers lave anderledes inspirerende undervisning.
Af skoleleder Esben Lambreth
Vi har overstået de første eksamener i Vendsyssel Friskoles historie.
Det er vi rigtig glade for, at vi er nået så langt.
Vendsyssel Friskole
Pladsen 1
9870 Sindal
Skolen - tlf. 20 33 94 20
SFO - tlf. 20 33 94 22
10
Vendsyssel Børnehus
Vendsyssel Børnehus
I uge 19 havde vi, i børnehuset
tema om LANDBRUG!
En rigtig spændende uge, hvor
vi bl.a. oplevede:



at få lov til at ride på et par
søde heste på vores legeplads
at besøge dambruget og se
og røre ved store og små fisk

at de ældste børnehavebørn
havde forberedt sig og fortalte alle os andre om forskellige bondegårdsdyr
og

at være på et rigtig spændende bondegårdsbesøg,
hvor vi så MANGE køer og
mange andre dyr - og store
maskiner!
at besøge Brugsen og snakke
om, hvor maden kommer fra
Vendsyssel Børnehus
Pladsen 4
9870 Sindal
Tlf. 61 68 57 57
11
KFUM-spejderne i Tolne-Mosbjerg
KFUM-spejderne
i Tolne-Mosbjerg
Gruppeleder:
Finn Thomsen
tlf. 98 93 05 62
Se også:
http://
mosbjerggruppe.gruppesite.dk
Mødetider:
Bævere og Ulve (Bh.kl. - 3. kl. )
torsdag kl. 16.30 - 18.00
Uge 33:
Opstart efter sommerferien.
Er kælderen fuld?
Er kælderen fuld og kan bilen ikke længere være i garagen?
Hva´ med at få ryddet op,
og lade KFUM-spejderne tage sig af alle ”lopperne”, så
de kan gøre nytte til det årlige Loppemarked ?
Lørdag d. 5. september 2015
fra kl. 11.30 - 15.30
ved Spejderhuset
i Mosbjerg
Lørdag d. 5. september:
Loppemarked kl. 11.30
12. - 13. september:
Distriktslejr i Millerskoven
Vi henter både små og store
”lopper”, dog ikke hvidevarer og el-artikler.
Ring til:
Spejdere (4. kl. - 9. kl.)
mandag kl. 19.00 - 20.30
Alle interesserede er velkomne til
at kigge ned i Spejderhuset på
Mosbjergvej 407 i Mosbjerg, når
der er spejdermøde.
Lederne og grupperådet.
Finn Thomsen
12
Roswitha Henningsen
tlf. 60 15 52 48
Meddelelser
Kirkekoret
Vi øver onsdag aften
kl. 19.30-21.30 i
Sognegården i Mosbjerg. Yderligere oplysninger
kan fås hos korleder Karen Marie Andersen, tlf. 98 93 00 07.
Nye medlemmer er hjertelig
velkomne. Vi søger nye og flere
medlemmer!
Foreninger
Mosbjerg Sogns Lokalhistoriske
Arkiv er på Mosbjerg Ældrecenter. Der er åbent hver onsdag kl.
14.30-16.30. Lukket i skoleferierne.
Sindalegnens Lokalhistoriske Arkiv (m/Tolne) har åbent hver tirsdag kl. 19.00 - 21.30, dog ikke i skoleferierne.
Tolne og Omegns Borgerforening
Formand: Birgitte Bang
Mosbjerg og Omegns Borgerforening
Menighedsrådsmøder
Møderne afholdes i TolneMosbjerg Sognegård:
Mandag d. 24. august kl.19.00
Torsdag d. 24. september kl. 19.00
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00
Formand: Ulla Pia Lund,
tlf. 50 94 80 46
Se mere på www.mosbjergtolne.dk
Tolne-Mosbjerg Teaterforening
Formand: Jan Pedersen,
tlf. 98 93 00 62
Udlejning af Sognegården
 til bryllupsreception og mindesammenkomst efter begravelse.
Som et forsøg vil menighedsrådet
tilbyde udlejning af Sognegården
til barnedåb for familier, der fejrer
dåb i Tolne eller Mosbjerg kirker.
Vilkår for udlejningen oplyses ved
Henvendelse til :
Birgitte Eriksen, tlf. 22 45 94 09
13
Meddelelser
Tolne-Mosbjerg Menighedsråd har
xxx
følgende aktivitetsgrupper:
xxx
Børn og Unge v/Karen Marie Andersen, Mosbjergvej 525, Mosbjerg, tlf.
98 93 00 07
Besøgstjeneste v/Lissy Lisborg, Jerupvej 600, Mosbjerg, tlf. 98 93 06 37
Kørsel og ledsagelse til kirke og arrangementer, Birgitte Eriksen,
Mosbjergvej 425c, Mosbjerg tlf. 96 78
05 35
Sogneeftermiddage v/Gerda Baand,
Kastanievej 14, Mosbjerg, tlf. 98 93 00
14
Sogneaftner v/Hedvig Brix Nielsen,
Kirkevej 137, Tolne tlf. 98 93 57 87
Kaffe, kage mm., v/Birgitte Eriksen,
Mosbjergvej 425c, Mosbjerg tlf. 96 78
05 35
Sognehøjskole Sindal v/Lise Munk Petersen, Kirkevej 129, Tolne tlf. 98 93 03
23
Vi er fra 5 til 12 frivillige medlemmer i
de enkelte grupper.
Har du lyst til at høre mere om gruppernes tilbud til sognenes beboere,
eller har du lyst til at give en hånd
med i en af grupperne, er du velkommen til at kontakte de ovennævnte kontaktpersoner. Vi vil blive
glade for at høre fra dig!
14
Tolne - Mosbjerg Menighedsråd har
følgende udvalg:
Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Karen Marie Andersen, Birgitte Eriksen,
Kurt Jakobsen, Lillian Christensen og Lise
Munk Petersen
Valgbestyrelse:
Karen Marie Andersen, Kurt Jakobsen
og Lissy Lisborg
Plantageudvalg:
Kurt Jakobsen, Hans Jørgen Krogh og
uden for menighedsrådet Lars Nørgaard
Repræsentant til landsbyråd:
Inger Barkholt Thomsen
Ansættelsesudvalg:
Lissy Lisborg, Gerda Baand, Lise Munk
Petersen og Inger Barkholt Thomsen
Præste- og sognegårdsudvalg:
Kurt Jakobsen, Inger Barkholt Thomsen,
Hans Jørgen Krogh og Lillian Christensen
Børn - Unge udvalg (Skole-Kirke udv.):
Karen Marie Andersen, Hans Jørgen
Krogh, Inger Barkholt Thomsen, Gerda
Baand, Lise Munk Petersen og uden for
menighedsrådet Thordis Sørensen, Lilly
Jensen og Hanne Dorte Johannesen
Sogneaftensudvalg:
Hedvig Brix, Karen Marie Andersen, Lise
Munk Petersen, Lissy Lisborg, Inger Barkholt Thomsen og uden for menighedsrådet Lilly Jensen og Birger Juul Jensen
Sogneeftermiddagsudvalg:
Gerda Baand, Karen Marie Andersen,
Lise Munk Petersen, Lillian Christensen,
Birgitte Eriksen og uden for menighedsrådet: Irene Gaardbo
Kunstudvalg:
Karen Marie Andersen, Lissy Lisborg, Lise
Munk Petersen, Hedvig Brix og uden for
menighedsrådet Lilly Jensen
Menighedsplejeudvalg:
Lise Munk Petersen, Birgitte Eriksen, Gerda Baand og Lissy Lisborg
PR-udvalg: Hedvig Brix i samarbejde
med aktuelle ad hoc personer/grupper
Udlejning af Sognegården: Birgitte Eriksen
Meddelelser
Mosbjerg Aktivitetsudvalg
Formand:
Inga Jakobsen, tlf. 26 84 46 23
Alle aktiviteter foregår på
Mosbjerghus. Der er altid plads til
flere! Alle er velkommen.
Hver tirsdag formiddag er der kaffe
fra kl. 9.30, derefter er der sang fra
kl. 10-11. Hver torsdag eftermiddag
har vi forskellige aktiviteter fra kl. 13
-16.
Søndag den 9. august kl. 14.00:
Banko
Søndag den 13. september kl.
14.00:
Banko
Fredag den 25. september kl. 18.00:
Høstfest
Søndag den 11. oktober kl. 14.00:
Banko
Mosbjerg-Tolne Efterløns- &
Pensionistforening
Formand:
Inge Andersen, tlf. 98 93 04 78.
Alle møder afholdes i Mosbjerghus
Alle er velkommen - man behøver
ikke at være efterlønner eller pensionist for at deltage.
Tirsdag den 11. august kl. 19.30:
Banko
Tirsdag den 25. august kl. 10.00:
Udflugt, dagstur med bus - mere
herom senere.
Tirsdag den 8. september kl. 19.30:
Høst og pakkefest - pakke må gerne medbringes.
Tirsdag den 22. september kl. 19.30:
Underholdning - mere herom senere
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30:
Banko
Sidste frist for indlevering af stof til
næste udgave af ”Kirke og Sogn”
er senest 15. september 2015
til Maria Nørgaard, Porsenvej 100,
Mosbjerg,
e-mail: [email protected]
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30:
Underholdning - mere herom senere
Såfremt kirkebladet udebliver, kan
henvendelse ske til
Maria Nørgaard tlf. 98 93 02 82
15
Kirkelig vejviser
Hvad gør man ved:





Fødsel
Navngivning
Dåb
Vielse
Dødsfald
Henvendelse til Tolne Præstegård,
tlf. 98 93 03 23, [email protected]


Navneændring
Udstedelse af attester
Henvendelse til Præste– og provstikontoret, Nørregade 52,
9870 Sindal, tlf. 98 93 90 08
Læs mere og anmeld elektronisk:
www.borger.dk
Medarbejdere:
Tolne-Mosbjerg menighedsråd:
Formand:
Lissy Lisborg, tlf. 98 93 06 37
Næstformand:
Gerda Baand, tlf. 98 93 00 14
Kirkeværge:
Gerda Baand, tlf. 98 93 00 14
Sekretær:
Inger Barkholt Thomsen, tlf. 98 93 03 83
Kontaktperson:
Inger Barkholt Thomsen, tlf. 98 93 03 83
Valgt kasserer:
Birgitte Eriksen, tlf. 22 45 94 09
Medlem:
Karen Marie Andersen, tlf. 98 93 00 07
Medlem:
Kurt Jakobsen, tlf. 98 93 00 12
Sognepræst Lise Munk Petersen
Kirkevej 129, Tolne, 9870 Sindal,
tlf. 98 93 03 23,
e-mail: [email protected]
Medlem:
Lillian Christensen. tlf. 98 93 04 98
Tolne Kirkegård
Medlem:
Hedvig Brix Nielsen, tlf. 23 41 32 41
Graverkontoret tlf. 98 93 05 97
Mosbjerg Kirkegård
Graver Dorthe Neistskov
Tlf. 98 93 05 97 mobil 21 67 15 98
Gravermedhjælpere
Hanne Dorte Johannesen,
tlf. 23 69 12 08
Camilla Larsen
Medlem:
Hans Jørgen Krogh, tlf. 25 24 60 62
Uden for menighedsrådet:
Regnskabsansvarlig:
Inger Ager, tlf. 98 93 01 33
Bygningskyndig:
Finn Thomsen, tlf. 98 93 05 62
Organist ved begge kirker
Kirsten Gaardbo, tlf. 98 93 67 27
e-mail: [email protected]
Kirkesanger ved begge kirker
Niels Munk Petersen, tlf. 28 14 40 60
www.tolnekirke.dk
♦ www.mosbjergkirke.dk