Patientspørgeskema

PE
L
Vi vil gerne høre din mening om din kontakt med
EK
SE
M
>>>AFSNITSNAVN<<<
Vi vil gerne bruge dine erfaringer til at forbedre behandlingen for patienter i psykiatrien.
Vi håber derfor, du vil besvare dette spørgeskema og sende det retur i den vedlagte svarkuvert
senest den 18. oktober 2015.
Du kan også svare på www.svarpaaweb.dk. Din adgangskode er:
>>>SURVEYXACTLOGIN<<<
Din kontakt med sengeafsnittet
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





2. Skaber personalet en situation, hvor du åbent
kan fortælle dem om dine vanskeligheder og
problemer?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





3. Er personalet godt forberedt til planlagte
samtaler?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





4. Oplever du, at personalet respekterer dig?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





Din behandling på sengeafsnittet
Ja
Nej, men jeg
ville have
ønsket det
Nej, det var
ikke
nødvendigt
Ved ikke




Ja
Nej
Ved ikke/
ikke relevant



7. Oplever du, at du får den rette behandling
under din indlæggelse?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





8. I hvilket omfang har du indflydelse på
din behandling?
For meget
Passende
For lidt
Ved ikke/
ikke relevant




Behandling
med medicin
Samtaler med
en behandler
Gruppeterapi/
gruppesamtaler
Behandlingssamtaler hvor
pårørende
deltog
Andet





5. Havde du en samtale med personalet om, hvad
der kan virke beroligende på dig, da du blev
indlagt?
(F.eks. motion, musik eller kugledyne)
6. Kender du din behandlingsplan?
(Din behandlingsplan beskriver de undersøgelser
og den behandling, der er planlagt)
9. Hvilken behandling har du modtaget under din
indlæggelse på dette sengeafsnit?
Sæt eventuelt flere kryds
EK
SE
M
PE
L
EK
SE
M
PE
L
1. Tog personalet godt imod dig, da du blev
indlagt på sengeafsnittet?
VEND
>>>IDNUMMER<<<
Din behandling på sengeafsnittet – fortsat
Samlet indtryk af indlæggelsen
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant
















11. Er du tilfreds med de aktiviteter, du kan
deltage i under indlæggelsen?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





12. Har personalet talt med dig om, hvad du kan
gøre for at få dine psykiske problemer under
kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller
søvnbesvær?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





13. Har personalet talt med dig om problemer,
som du har med dit fysiske helbred?
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
har ingen
fysiske
sygdomme





For meget
Passende
For lidt
Ved ikke/
ikke relevant




Ja
Nej


b.
Samtaler med en behandler
c.
Gruppeterapi/gruppesamtaler
d.
Behandlingssamtaler hvor pårørende deltog
(Andre sygdomme end din psykiske sygdom)
14. I hvilket omfang bliver dine pårørende
inddraget i din behandling?
15. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse
med dit indlæggelsesforløb?
(F.eks. forkert behandling, medicin eller
administrativ fejl)
Gå til
spørgsmål 18
Godt
Dårligt



Information fra sengeafsnittet


19. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om
din sygdom og/eller behandling?
Ja
Nej, jeg fik ikke
tilbudt det
21. Har personalet informeret dig om, hvordan
din livsstil kan påvirke din sygdom?
>>>IDNUMMER<<<


Ved ikke/
ikke relevant






I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





Tvang under indlæggelsen
25. Har personalet anvendt tvang i forbindelse
med din indlæggelse på dette sengeafsnit?
(fiksering, tilbageholdelse eller tvangsbehandling)
26. Synes du, at personalets brug af tvang foregik
på en ordentlig måde?
27. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med
personalet, efter at tvangen var ophørt?
Ja
Nej


Gå til
spørgsmål 28
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
har ikke haft en
samtale





28. Hvordan oplever du samarbejdet mellem
sengeafsnittet og andre offentlige steder,
som du har kontakt med om din sygdom?
Virkelig godt
Godt
Dårligt
Virkelig
dårligt
Ved ikke/
ikke relevant
(F.eks. kommunen, praktiserende læge, ambulant
psykiatri eller hospital)





29. Hvis du har kommentarer til samarbejdet, kan du skrive dem her:
30. Mangler du behandlingstilbud i psykiatrien?
Ja
Nej


Mand
Kvinde


Under 1
måned
1-2
måneder
3-5
måneder
6-12
måneder
Over 1 år





31. Hvis ja, hvilke tilbud mangler du?
Nej, jeg havde
ikke behov for
det

Din baggrund
Gå til
spørgsmål 21
Gå til
spørgsmål 21
Virkelig god
God
Dårlig
Virkelig dårlig
Jeg har ikke
læst den





I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke/
ikke relevant





EK
(F.eks. kost, motion, alkohol eller rygning)

Slet ikke

SE
M
20. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige
information, du har fået?

I mindre grad
Personalet
kendte ikke
fejlen(e)
L
I nogen grad
Virkelig dårligt
PE
I høj grad
Virkelig dårligt
24. Vi vil meget gerne vide, hvis du synes, sengeafsnittet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt. Skriv
her:
EK
SE
Virkelig godt
18. Får du de informationer om din sygdom og
behandling, som du har brug for?
Dårligt
Sammenhæng og samarbejde
16. Hvilke(n) fejl oplevede du?
17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om
fejlen(e), efter den/de blev opdaget?
Godt
23. Har du fået det bedre af at være indlagt på
sengeafsnittet?
M
PE
Behandling med medicin
Virkelig godt
PE
L




a.
22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse
på dette sengeafsnit?
EK
SE
M
I nogen grad
L
I høj grad
10. Har følgende behandlingsformer hjulpet dig
til at få det bedre under din indlæggelse?
32. Hvilket år er du født?
33. Dit køn?
34. Hvor længe har du været indlagt på dette
sengeafsnit? (Denne gang)
Mange tak for dine svar
Vi glæder os til at læse dem