STARTER KIT - Nordik e

STARTER KIT
PREMIUM
SCANDINAVIAN E-CIGARETTE
Refill
1. Drej
Batteri
Batteri
USB
1. Drej
2. Ryg
2. Oplad
BRUG AF NORDIK® E-CIGARETTER
• Tag nordik® batteriet og 1 stk. nordik® refill ud af pakken. Fjern gummihætten for enden af e-cigaretten.
• Skru nordik® batteriet sammen med nordik® refill som illustreret på tegningen ovenfor.
• Placer nordik® e-cigaretten i munden og sug.
Dette vil aktivere nordik® e-cigaretten.
• Hver gang du suger på nordik® e-cigaretten vil LED lyset i
spidsen/for enden af e-cigaretten lyse op og indikere,
at produktet virker.
• Når batteriet skal genoplades vil LED blinke.
• Når nordik® refill er næsten tom, vil du opleve en reduktion
af smag og damp. Venligst udskift nordik® refill, denne er
ikke genopfyldelig.
HVIS LED IKKE LYSER VED BRUG
• Kontroller om batteriet er opladet.
• Kontroller, hvornår du har købt batteriet.
Batteriet har en holdbarhed på ca. 6 måneder fra købsdato.
GENOPLAD NORDIK® BATTERI MED NORDIK USB OPLADER
• Når spidsen af batteriet blinker skal det oplades.
• For at oplade dit nordik® batteri, skal du gøre følgende:
• Skru batteriet på nordik® USB opladeren som illustreret på tegningen ovenfor.
• Sæt USB opladeren i et USB stik f.eks. i en tændt computer
eller lignende.
• LED lyset på spidsen/for enden af batteriet og på USB
stikket vil lyse op. Opladningstid er 2,5 time.
• Når batteriet er opladt, vil LED lyset på spidsen af batteriet
stoppe med at lyse.
• Fjern USB opladeren fra USB stikket.
• Skru batteriet af USB opladeren.
• Forbind batteriet med en ny nordik® refill.
BORTSKAFFELSE
Dit nordik® batteri indeholder et lithium-ion genopladeligt
batteri. Bortskaf derfor batteriet og refill forsvarligt ifølge
gældende regler (må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald).
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
• Oplad ikke batteriet i længere tid end angivet.
• Oplad ikke uden opsyn.
• Oplad ikke med uspecificeret oplader.
• Brug den medfølgende nordik® oplader.
• Opbevares tørt og køligt.
• Opbevar ikke batterierne i nærheden af varmekilder.
ADVARSEL
• For at sikre det bedste resultat, sørg altid for at holde
nordik® e-cigaretter tørre og rene.
• Brug ikke, hvis din nordik® e-cigaret, er utæt.
• Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller øjne, skyl
grundigt med rigeligt vand og kontakt evt. lægen.
GARANTI
• Vi garanterer, at dit nordik® batteri fungerer korrekt indtil
6 måneder efter købsdato ved normalt brug.
• Vi garanterer, at alle andre komponenter fungerer korrekt
6 måneder efter købsdato.
KUN TIL BRUG AF VOKSNE OVER 18 ÅR.
HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE.
FORBRUGERKONTAKT
Tlf.: +45 6322 5200
www.nordik-ecig.com