Steen Moestrup - faglige selskaber

Præsentation
Hvem er jeg – hvorfor står jeg her ?
•
Steen Moestrup 50 år
•
30 år med Psykiatrisk behandling
•
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere
Psykiatribrugere
•
25 år – aktiv i relation til social psykiatri og psykiatri ,
såvel i planlægning, som praksis.
•
Uddannelse Civiløkonom
•
Tillige kurser og projekter i maleterapi , alternativ
behandling og kurser i selvudvikling
Brugerinddragelse
• Spørg brugeren – patienten – klienten – den som skal bruge
de redskaber du tilbyder ?
• Hvad vil du gerne have hjælp til ?
• Hvad er dit problem ?
• Hvad er min opgave ?
• Eksempler:
• at være sammen med andre mennesker,
• kunne klare en opvask – praktisk og planlægningsmæssigt
Hvem står jeg overfor ?
• Personen selv eller hans beskyttelsesrolle ?
• Alle har forskellige roller – man er ikke den
samme, men afstemt efter hvilken sammenhæng
man optræder.
• Den stærke person – den svage / vi er alle noget
af begge.
• Rollemodel - hvornår virker jeg som –
hvornår virker jeg modsat.
Samspil – med andre mennesker
• Fremhæv de positive ting, giv ros – giv energi
• Vær opmærksom på om resonans opstår
• Hjælpe med analyse af et givent samspil – personen
har haft med andre
• Samtaler på tomandshånd / grupper
• Bevæg jer – det får samtalen til at glide og
budskaberne til at sætte sig i kroppen.
• Rammer – muligheder
Afstem forventninger
• Hvad er brugerens benefit af samtalen ?
• Hvad nu hvis forudsætningerne for jeres møde
ikke stemmer overens ?
• Skal jeg hellere hjælpe personen til et andet
tilbud ?
• Hvordan hjælper jeg bedst i situationen.
• Overholdelse af aftaler
Metode - Lyt, forstå og handel.
• Hvordan lytter jeg ?
• Hvorfor virker det, som jeg gør, ikke ?
• Resonans ?
• Fælles forståelse ?
• Hvad tænker du ….når jeg siger ?? ….når jeg gør ??
• Social baggrund - hvad betyder det for jeres forståelse
af hinanden ?
Seksualitet
• Mental berørings angst ?
• Lykke piller tager begejstringen
• Han er mand jeg er kvinde
• Kan i tage på dating sammen – selvom kun han er søgende ?
• Det handler om at sætte det i ord , hvad hjælper ord – hvis man
kortslutter, når handlingen skal til.
• Vores urnatur – sex et grundlæggende element.
• Tør og kan jeg – eller skal jeg hellere henvise til seksualvejleder
• Sexmesse – arrangerører i socialpsykiatri måtte aflyse, hvorfor ? –
gennemført for udviklingshæmmede – se mere www.spuc.dk