Transistorer og transistor-forstærkere

Transistor-forstærker-kompendium
Transistorer og
transistorforstærkere
Følgende er et kompendium, der gennemgår forskellige transistor-koblinger.
Rettelser eller tilføjelser modtages gerne.
Senest redigeret 06/01-2015
Valle
Se stor samling af transistor-kredsløb:
http://electropub.files.wordpress.com/2011/07/the-transistor-amplifier.pdf
_________________________________________________________________________
Af: Valle Thorø
Side 1 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Der findes to typer af den ”gamle” bipolare transistor. En NPN-type, og en PNP-type. Følgende
skitser viser, strømretningerne i de to typer.
Fælles gælder, at en ”lille” strøm styrer en ”stor” strøm. Nogenlunde som i et servosystem, fx
servostyringen i en bil, eller måske især en lastbil. Her kan en lille kraft overført fra hænderne til
rattet styre en stor kraft, der drejer hjulene.
Følgende skitser viser strømretningerne i de to typer transistorer:
NPN Transistor
PNP Transistor
Emitter
Collector
Lille strøm
E
C
B
B
BC337
Stor strøm
BC327
Basis
Basis
Stor strøm
E
C
Emitter
Lille strøm
Collector
Her ses et eksempel på udformningen af en transistor-chip.
På engelsk, en ” Transistor die ”.
Den mangler bare at blive pakket ind.
Der ses kun 2 tilledninger, den 3. er ”bagpladen”.
Transistor analogi:
Bipolære transistorer er strømstyrede. Dvs. at den strøm, en transistor tillader fra Collector til
Emitter ( for NPN-typer ) er styret af den strøm, der flyder gennem Basen til Emitter.
Følgende skitser kan måske hjælpe til at man kan forholde sig til hvordan en transistor virker.
En lille strøm kan styre en større strøm.
Bemærk, det er en strøm i Basis, der
styrer den ”store” strøm.
Skitsen til højre ”viser princippet”.
Af: Valle Thorø
Side 2 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Her en anden skitse:
"Transistor man" observes the base
current, and adjusts the output rheostat in an
attempt to maintain the output current ILFE
times larger
Snekke og vandhjul som de er tænkt brugt i skitsen til
højre.
Herunder: Der skal et flow til fra B for at løfte
ventilen. Herefter kan der flyde vand fra C til E.
http://www.satcure-focus.com/tutor/page4.htm
Transistorhuse:
Af: Valle Thorø
Side 3 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Transistorer fås i
mange forskellige
typer, og i mange
forskellige typer
huse. Her et par
eksempler: For at
være sikker på
benforbindelserne,
må man ty til
datablade!
Husk Bottom-view
eller Top-view.
Eksempel på nogle
transistores benforbindelser
og udvalgte data.
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html
Af: Valle Thorø
Side 4 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
SMD transistorer kan fx se således ud: De er kun få mm. lange!
SMD står for Surface Mounted Device. Dvs. Komponenter, der ikke skal
loddes i borede huller i en printplade.
Det er også muligt, at få transistorer i IC’er: fx denne transistor-array,
ULN 2003
Den har 7 ( darlington ) transistorer med Open Collector.
ULN 2803 har 8!
Opgave: Undersøg datablad for disse to:
Transistoren som Switch
UCC
Relæ
U4
2
R1
Q3
.
U1A
1
R1
Q1
3
1
2
3
1k
74 00
NAND2
0
Det, vi hidtil har brugt en transistor til, har været som switch, til at håndtere en større strøm, end en
gate eller en Operationsforstærker kan klare. Ovenfor er transistorer styret af en gate!
Til venstre ses en NPN transistor, til højre en PNP.
En bipolar transistor er strømstyret. Dvs. at der skal en basisstrøm til for at transistoren kan lede en
given strøm fra Collector til emitter. Størrelsesforholdet mellem basisstrømmen og
collectorstrømmen kaldes transistorens strøm-forstærkning. Den kaldes hfe eller .
For småsignal-transistorer er  ca. 200 – 300 gange. Større transistorer, fx en ”Krafttransistor” som
2N3055 har en ret lille strømforstærkning. Måske kun 50 gange. Tjek datablad!
Skal transistoren bruges som switch, skal man sikre sig, at den styres helt ON. Dvs. den skal have
rigelig basisstrøm. Den virker derved som en strømstyret kontakt. Dog er der et spændingsfald fra
Collector til Emitter på minimum ca. 0,2 Volt.
Når der vælges en transistor, skal man tjekke dens IC max. En transistor kan kun switche en maksimal
strøm. For BC547 er det 100 mA, og for BC337 er det hele 500 mA! Kraft-transistorer kan switche
mere, men kræver større basisstrøm fordi forstærkningen er mindre!
Spændingsfaldet UCE er ca. 0,2 til 0,3 Volt, og UBE er ca 0,7 Volt.
Af: Valle Thorø
Side 5 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Basis-Emitter-strækningen kræver en spænding på ca. 0,7 Volt, for at “åbne”. Fra Basis til Emitter
er der en diodestrækning, og den kan sammenlignes med en fjederpåvirket ventil.
Flow
Pga. Fjederen skal der et vist tryk til, før ventilen åbner.
Dimensionering af formodstand!!
Kan transistoren i et diagram lede 100 mA, ser dimensioneringen ud som følgende.:
Transistoren skal styres helt ON, derfor helgarderes, der vælges en forstærkning på fx kun 100
gange.
Basisstrømmen skal være: I Basis 
I C Max

Basismodstanden findes som RBasis 

100
 1 mA
100
U Påtrykt  0, 7
I Basis
Generel formel: RBasis 
U Påtrykt  0, 7
I C _ Max

Eksempler på transistor-koblinger, hvor transistoren bruges som switch.
Ucc
Dette eksempel virker, men er lidt uheldig. Den
er besværlig at beregne på!!
U4
2
R1
Q3
1
Forklar!
3
NAND2
Relæ
.
0
Af: Valle Thorø
Side 6 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
V CC
Dette kredsløb er lettere at arbejde med! Der er
benyttet en PNP-transistor.
U1
2
Rbas is
Q1
1
B C3 27
3
A ND2
Rel æ
0
0
12 Volt
UCC
Denne kobling kan fx bruges til Levelshift. Dvs. skift fra et 5 Volt digitalt
signal til et 12 Volt signal.
Hvordan kunne det se ud, hvis det
skulle styres af en uC af 8051familien?
Inverter
R2
1k
5 Volt
Uout
U1A
1
R1
Q2
3
2
1k
B C5 47
74 00
0
12 Volt
Et eksempel på en Relæstyring. 5 Volt styrer et
12 Volt relæ. Husk friløbsdiode!!
Et relæ kan vha. svagstrøm switche en
stærkstrøm, ( 230 Volt ) vha. af magnetisering af
en spole. Herved kan man undgå, at
elektronikken kommer i kontakt med den høje
spænding !
UCC
D1N414 8
Relæ
D1
5 Volt
U1A
1
R1
Q2
3
2
1k
B C5 47
74 00
0
Skitser af relæer:
Af: Valle Thorø
Side 7 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Rel%C3%A63.jpg
Darlington-transistorer
Darlingtontransistorer er egentlig to transistorer, der er sat sammen,
så den første transistor forstærker basisstrømmen til den næste.
Dvs. at UBE er 2 gange 0,7 Volt, = 1,4 Volt, og at forstærkningen
er fx 10.000 gange. Beta gange Beta!
C
B
BC517
1k
Husk formodstand for Basen ! Den skal være betydelig større end
1Kohm, som vist.
E
Man skal være opmærksom på, at delta UCE er større end 0,2 V.
Darlington-transistorer fås også som PNP. Typer, fx BC516
Navngivet efter Sidney Darlington i 1953
E
R1
Q1
B
10k
C
8 MILLION GAIN!
Af: Valle Thorø
Side 8 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
This circuit is so sensitive it will detect "mains
hum." Simply move it across any wall and it will detect
where the mains cable is located. It has a gain of about
200 x 200 x 200 = 8,000,000 and will also detect static
electricity and the presence of your hand without any
direct contact. You will be amazed what it detects! There
is static electricity EVERYWHERE! The input of this
circuit is classified as very high impedance.
http://talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html
Her et eksempel på IC-en ULN2003, der er Darlington transistor-array til at drive belastninger, fx
direkte fra en microcontroller:
Hver udgang kan synke op til 500 mA. Men bemærk, at når en udgang er lav, kan den max komme
ned på ca. 1 til 1,2 Volt, afhængig af strømmen ICE.
Se datablad!
Sziklai Transistor
Configuration
Forbedret Darlington par.
http://www.electronics-tutorials.ws/blog/darlington-transistor.html
Af: Valle Thorø
Side 9 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Eksempel på, at man med en finger kan
skabe en lille strøm i basen i Q1.
Herved leder Q1, og Q2 får nok
basisstrøm til at tænde Lysdioden.
Konstantstrømsgenerator:
Konstantstrømsgenerator opbygget med transistor. Kan Fx bruges til at forsyne en lysdiode, som kan
komme ud for varierende forsyningsspændinger. Dvs. det er næsten lige meget, om
indgangsspændingen bliver for stor!! Dioden vil ikke lyse mere af den grund.
V CC
Disse kredsløb viser et par transistorkoblinger til
at generere en konstant strøm til fx en lysdiode,
uanset indgangsspændingen.
Forklar:
D1
R2
LE D
10 0 Oh m
Q1
B C3 27
R3
I=K
1k
0
0
Af: Valle Thorø
Side 10 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
V CC
Vha. dette kredsløb, kan den konstante strøm
switches On / Off
I=K
R3
Med Q6 kortsluttes Basen på Q5, så den ikke
kan lede!
0
1k
Q5
R4
Q6
D1
B C3 37
LE D
R2
1k
B C5 47
10 0 Oh m
0
Solid State Relæer.
Undersøg, hvad en Solid State
Relæ er!
Typisk tændes relæet med en
indgangsspændingen mellem 3
og 30 Volt!
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_state_relay
Analyser dette
kredsløb:
V CC, + 4 ti l 30 V ol t
V CC
T r1 B C5 47
R1
Strømmen gennem
lysdioden vil gå
gennem R2.
Hvis spændingsfaldet
Nul
over R2 nærmer sig
0,7 Volt, åbner Tr2
lidt, og den ”stjæler” basisstrøm fra Tr1.
D1
68 0 pF
10 k
T r2
B C5 47
C1
LE D
Nul
R2 47 Ohm
Altså begrænser kredsløbet den strøm, der kan gå gennem lysdioden. Formlen er: I 
0, 7
 A
R2
Af: Valle Thorø
Side 11 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
On-time kredsløb. Kredsløb, der giver strøm en
vis tid.
Efter en tid afbrydes forsyningen!
Forklar!
Signal til Coax-kabel.
9 til 12 V
D1
R2
4,7 Ohm
2.7 V Zene r
Q5
B D1 76
R1
1k
S ig nal in d
R5
6K 8
Coax
Q4
R3
R4
B C5 47B
0
0
0
0
2 x 100 Ohm
Af: Valle Thorø
Side 12 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
D13
Kredsløbet er oprindeligt beregnet for
IR-Lysdioder. Og der sendes ca.
0,75V/12Ohm = 62,5 mA gennem.
D1N400 2
V CC, 1 2 V
D1
D5
LE D
Dvs. R2, 3 og 4 skal omdimensioneres
ved brug af hvide lysdioder, der typisk
er beregnet til max 20 mA.
D2
D10
LE D
D3
De to 1N4148 kan med fordel erstattes
af en rød LED.
LE D
D6
LE D
R1
D9
LE D
LE D
D7
LE D
D11
LE D
LE D
1k
D4
D8
LE D
D12
LE D
LE D
ELV 3/96
Q1
D1N414 8
D14
D1N414 8
D15
0
Q2
Q3
B C3 37
B C3 37
B C3 37
R2
R3
R4
12
0
12
0
12
0
Infra rød detektor.
D1
VCC, 9 V
Q1
BPW34
BC547
BP 104 kan også bruges!
Der forbindes til et 9 volt batteri via sluttekontakt.
R1
1k
D1
Gnd
Undersøg frekvensspektret, - sammenholdt med en TSAL6200 IRdiode.
LED
Opbyg testopstilling.
BPW34
Af: Valle Thorø
Side 13 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Transistoren som signalforstærker
I dette afsnit ses på hvordan en transistor virker på Silicium-niveau:
En transistor er bygget op af 3 silicium-lag.
I følgende eksempel huskes, at elektronstrømmen i realiteten går fra minus til plus!
U Base
Si + Indium
Si + Arsen
Si + Arsen
N
N
P
V3
R belastning
12Vdc
Basislaget i midten er positiv i
forhold til emitter. Dvs. i
realiteten er der underskud af
elektroner. Derfor tiltrækkes
elektroner fra emitter, der jo har
overskud af elektroner.
Basisspændingen hjælper
vandringen af elektroner.
Mange elektroner der vandrer fra
venstre mod højre fortsætter lige
gennem det tynde basislag over
til Collector, og videre gennem
belastningen til plus!! De
”trækkes” af det elektriske felt
fra V3.
Omkring 99 % af elektronerne
fortsætter til Collector.
Transistoren skematisk! Emitter er til venstre, Collector til højre !
Basisstrømmen svarer til 1 % af ICE. Altså ses, at den største del af ladningerne vil fortsætte til
Collectoren.
N-materialet er ”forurenet” –”doteret” med Arsen, der i yderste skal har 1 elektron mere end
silicium. I krystalstrukturen er der altså ”overskud” af elektroner, dvs. negativ, dvs. N-materiale.
Basislaget er modsat doteret med Indium, der har 1 elektron mindre i yderste skal, derfor mangler
der elektroner i krystal-gitteret. Der er ”huller” til elektroner. Det er positiv, ”P”. Til sammen en
NPN-transistor.
Af: Valle Thorø
Side 14 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Se : http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/semiconductordevices/semiconductordevices.html
Se evt. Også: http://www.madlab.org/electrnx/lesson4.html
Her ses et billede af
transistorens elektronflow.
Elektronerne går mod højre,
fra Minus mod Plus. !!
Men vi har jo vedtaget, at
strømmen går fra Plus til
Minus!
http://fourier.eng.hmc.edu/e84/lectures/ch4/node3.html
På tilsvarende måde kan
man sige, at der går en
“hulstrøm” mod venstre.
Endnu en skitse:
Af: Valle Thorø
Side 15 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Billedet viser en
NPN-transistor.
Emitter-Basejunction’en er
forspændt i
lederetningen, og
Collector-Base i
spærreretning.
e = elektroner, o =
huller, og oe =
rekombination af
huller og
elektroner.
Se animation på http://www.learnabout-electronics.org/bipolar_junction_transistors_05.php
Opbygning af en ”rigtig” transistor:
Skematisk opbygning af transistor:
Lagdelt opbygning.
Base
Emitter
Collector
http://fourier.eng.hmc.edu/e84/lectures/ch4/node3.html
Af: Valle Thorø
Side 16 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Måling af transistor-parametre
Ucc
Rlast
Vha. denne testopstilling kan forholdet mellem de forskellige
strømme og spændinger i transistoren findes. De kaldes
transistorens parametre, eller transistorens karakteristik.
Q3
U base
Der indsættes metre for at måle strømme og spændinger, og det
indsættes i grafer som vist nedenunder:
0
0
Delta UBE ~ 0,6 til 0,7 Volt.
Ved hjælp af ORCAD er der her vist en graf for Ibasis som funktion af Ubasis, dvs. Ibe = f(Ube)
10mA
VCC
VCC
R1
V1
1k
0Vdc
0
5mA
Q1
R2
Vb
470
I
V2
V
Q2N2222
Vpwl
0
0
0A
0V
Vpwl går fra 0 til 5 Volt
Grafen er tegnet med V(Vb) som X-akse.
0.5V
1.0V
I(R2)
V(VB)
De andre transistor parametre
måles, fx ved hjælp af følgende
opstilling:
A
R collector
5V v ar
U base
Q4
R base
A
V
0
0
0
V
Q2N2222
0
U Collector
12 V v ariabel
0
0
I alt ønskes følgende grafer tegnet:
Af: Valle Thorø
Side 17 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Ib
Ic
Ic
Ub
Ib
Basisstrømmen som funktion af Collektorstrømmen som
basisspændingen.
funktion af basisstrømmen.
Som grafen for en diode:
I
c
VCC
Uce
Kollectorstrømmen ved
varierende collectorspændinger. Målingen sker ved
forskellige konstante
basisstrømme.
120mA
VCC
R1
V1
100
12Vdc
80mA
0
Q1
R2
Vb
I
6000
Q2N2222
I
V3
40mA
Vpwl
0
0
Basisspændingen er her ændret fra 0 til 5 Volt.
Grafen viser Ic som funktion af Ibasis.
Grafen er desværre ikke helt ret!
0A
0A
400uA
800uA
IC(Q1)
I(R2)
50mA
VCC
VCC
R1
V4
100
V
0A
0
Q1
R2
Vb
1k
I
Q2N2222
I2
50uAdc
IDC
0
0
ORCAD simulering af Ic som funktion af
UCC ved forskellige basisstrømme. Man
Af: Valle Thorø
-50mA
0s
0.5s
IC(Q1)
Time
1.0s
Side 18 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
siger Ib er parameter..
Vcc sweepet fra 0 til 20 Volt, med forskellige Ibase:
Her er valgt 20u, 40u, 50u, 75u, 100u, 125u, 150u,
og 200u.
Graferne for transistorens forskellige
parametre kan samles il nedenstående graf,
så man kan se sammenhængen mellem
dem.
Ic
Uce
Ib
Ube
På næste side er vist en sammenstilling af graferne for en BC547:
Af: Valle Thorø
Side 19 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Kilde: http://www.htl-rankweil.at/grass/ftkl/datenblatt_BC547.pdf
Af: Valle Thorø
Side 20 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
I grafen
her er der
vist
hvordan
skemaet
kan
bruges.
Start i 4.
kvadtant,
nederst til
højre.
En Basisspænding
UBE
bevirker
en IBE,
som igen
bevirker
en ICE som
så igen
resulterer i
en UC.
Først afsættes Ic Max. Tegn arbejdslinie.
Når arbejdspunktet er valgt, ~ IC / 2, kan Ib findes. Enten ved interpolation mellem graferne i
1.kvadrant, ( kurveskaren ) – eller gå vandret over på 2.kvadrant og videre lodret og aflæse.
Af: Valle Thorø
Side 21 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Følgende er fra et datablad for BC546-BC550
Kilde:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC546.pdf
Se flere udgaver af datablad på:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/5/4/BC547B.shtml
Af: Valle Thorø
Side 22 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Transistoren som signalforstærker
Her ses på hvordan en transistor kan anvendes som signalforstærker.
Vha. spændingsgeneratoren på basen, får
transistoren ”bias”-strøm, dvs. er halvt ”on”.
Indgangssignalet, fx fra en microfon kan så ”pumpe”
spændingen op og ned, og herved også ændre Ice.
Ucc
Rlast
Cout
Cin
Spændingen ”til daglig” på Collector skulle helst
være halv forsyningsspænding for at der er størst
mulighed for at spændingen kan gå både op og ned.
Denne spænding kaldes arbejdspunktet.
Q3
U base
Uout
Uin
R base
0
0
Problemer med Varme
Men! Når transistoren bliver varmet op, bliver  Ube
mindre. Dvs at Ibe stiger. Derfor stiger Ice, hvorefter
Uce falder. Altså sænkes arbejdspunktet. Og
transistorforstærkeren klipper.
Ucc
R base
Rlast
Cout
Cin
Q3
Uout
Uin
I praksis kan ovenstående kredsløb udføres som
herunder.
0
Ucc
R base
Temperaturproblemet kan i nogen grad afhjælpes
med en modstand RE i emitteren. RE kan kaldes en
temperatur-modkoblingsmodstand.
Rlast
Cout
Cin
Q3
Uout
Uin
RE
Man bliver mere uafhængig af hfe for transistoren.
R
Men A’ formindskes til ca. 0,9  C
RE
0
RC hedder på diagrammet ovenover RLast.
Af: Valle Thorø
Side 23 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Hvis temperaturen stiger, bliver UBE mindre. Herved stiger IBE, og derfor også Ic. Men større
strøm i RE giver højere UE hvorved  UBE klemmes og begrænser strømmen ind i basen. Dvs.
arbejdspunktet fastholdes.
Forstærkning:
Forstærkningen er ca. Rlast divideret med RE. Det er fordi signalet over RE er lig indgangssignalet.
Emitterspændingen er altid ca. 0,7 Volt under Basisspændingen.
En ændring i URE resulterer i en ændring af strømmen ICE.
I CE 
U RE
RE
Strømmen kommer fra plus, ned gennem Rcollector og giver et spændingsfald over RC.
Strømændringen pga signalet resulterer også i en spændingsændring over RC.
I CE 
U RC
RC
Strømmen er næsten den samme, idet IBE ikke er særlig stor pga., en stor forstærkning i selve
transistoren.
Der fås, at
U RC
R
 C
U RE
RE
U RC U RE
. Ordnes dette findes:

RC
RE
Spændingsændringen over kollektormodstanden i forhold til spændingsændringen over emitter, som
jo er lig indgangssignalet, er netop trinnets forstærkning.
En bedre, temperatur-stabil kobling !
Ucc
Vha. af dette kredsløb haves en mere stabil
forstærker.
R base 1
Rlast
Cout
Spændingen Ubasis fastlægges af Rbase 1 og Rbase 2.
Q3
Cin
Uout
Uin
Delta UE svarer til UB – 0,7 Volt.
RE
R base 2
U over emittermodstanden RE er altså
Basisspændingen minus 0,7 Volt. Denne
spænding sammen med emittermodstandens
størrelse bestemmer nu hvile-strømmen ICE .
Af: Valle Thorø
0
0
Side 24 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Hvis ICE bliver for stor, vokser UE, og klemmer delta UBE. Dvs. IBE bliver mindre og herved også
ICE, der holdes ”på plads”.
IE 
UE
RE
UC  UCC  I E  RC
A '  ca.0,9 
RC RLast
RE  Re
Re er en lille modstand, der er i transistorens emitter på siliciummet. Den kan regnes som:
25 103
Re 
IE
Rlast kan evt. være indgangsmodstanden ind i næste trin.
RE = 0 ved afkobling. Dvs. der er en kondensator over RE .
Ucc
Ri  RB1 RB 2 Ribase
R base 1
RC
Cout
Ribase  h fe   RE  Re 
Rs
Q3
Cin
Uout
Uin
RE
R base 2
0
Af: Valle Thorø
0
0
Side 25 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Se en applet der viser strømmene i
transistortrinnet:
http://www.indiabix.com/electronics-circuits/common-emitter-amplifier/
Koblingen kan også opbygges med en PNP
transistor
http://circuit-diagram.hqew.net/Transistor-Amplifier-Design_8923.html
Afkoblet RE
Kredsløbet med afkoblet emitter. Signalmæssigt er RE så lig nul.
Af: Valle Thorø
Side 26 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Ucc
Forstærkningen bliver: A '  ca.0,9 
RC RLast
0  Re
R base 1
RC
Cout
Rs
Q3
Cin
Uout
Uin
RE
R base 2
CE
0
0

0
0

Cin: Lave frekvenser dæmpes. Højpas led. X Cin  RB1 RB 2 Rin base RSerie generator ved f nedre
Cout: Lave frekvenser dæmpes, Højpasled, X C out  RC RLast ved f nedre
CRE: Forstærkningen stiger, når den træder i kraft. Altså forstærkes lave frekvenser ikke så meget.
X C RE  RE ved f nedre
AC og DC-analyse:
Ved analyse af et kredsløb, opdeles trinnet i en DC-analyse og en AC-analyse.
Ved DC-analysen findes ”Hvilespændingerne”
– eller ” Bias-spændingerne”. Ved ACanalysen ses på trinnets signal-forstærkning og
frekvensgang.
12 V
R b1
RC
22k
Rs
1k
Cout
Q3
Cin
Uout
Givet dette kredsløb:
C4
Uin
RE
R b2
R last
560
10 K
4,7 K
0
0
0
0
0
DC-analyse !
DC-analyse af et kredsløb bruges til at vurdere / dimensionere kredsløbet, så man ved, det arbejder i
arbejdspunktet.
Ved DC-analyse er alle kondensatorer lig afbrydelser. Derfor kan følgende ækvivalent-diagram
tegnes!
Af: Valle Thorø
Side 27 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
12 V
R b1
RC
22k
1k
Q3
RE
R b2
560
4,7 K
0
0
hfe DC = 150, hfe AC = 160
Re er normalt lille, dette antages indtil videre.
Ri base = hfe DC (RE + Re) ~150 x ( 560 + 0 ) ~ 84 Kohm.
Ubase =
Uemitter =
IEmitter =
Re =
Var det rigtig, at Re var lille ??
AC-analyse !
Forstærkningen er :
A '  0,9 
RC RL
RE  Re

1k 10k
0  10,9
 75 gg ( gg = gange )
Q3
Rs
Uout
Kredsløbet kan AC-mæssigt tegnes på
denne måde:
Uin
R b1
R b2
22k
0
0
RC
R last
1k
10 K
4,7 K
0
0
0
0
Dette kan forenkles til følgende to diagrammer:
Af: Valle Thorø
Side 28 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Uout
Rs
Uin
R b1
R b2
22k
0
0
R in base
RC
R last
1k
10 K
4,7 K
0
0
0
0
0
Signal-mæssigt er Rb1 og Rb2 og Rin Base parallelle, idet Plus signalmæssigt er lig stel, via
strømforsyningens kondensatorer.
Emitterfølger.
For at give lavere Rout, kan der
monteres en emitterfølger. ( = jordet
collector ) Denne har A’ = 1.
Dette giver stor Ri, og lille Rout. Dvs.
kan tåle hård belastning.
Udgangsmodstanden er ikke så stor,
hvorfor der kan leveres mere energi til
en belastning. !
12 V
R b1
RC
100k
Rs
Q5
10k
Q3
Cin
C5
C4
Uin
Uout
RE
R b2
330
10K
Spændingen på emitteren er altid ca.
0,7 volt under basis på emitterfølgeren.
Deraf navnet.
0
1k
0
0
0
0
Simulering med ORCAD:
12 V
Opbyg følgende kredsløb i ORCAD. Først
uafkoblet. Hvad bør forstærkningen være ??
R b1
RC
22k
Tjek DC-niveauerne. Ændre lidt på
komponentværdier, så bias spændingerne
ligger rigtigt!
Rs
1k
Cout
Q3
Cin
Uout
C4
Uin
RE
R b2
R last
560
10 K
4,7 K
Hvad er forstærkningen ??
0
0
0
0
0
Sæt en CRE på. Hvad bliver nu forstærkningen
??
Sæt en emitterfølger på som følgende diagram viser:
Af: Valle Thorø
Side 29 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
VCC
VCC
V2
12Vdc
R3
2.2K
0
Q2
R1
Uout
220k
Q1
V
C1
Q2N2222
C2
Uin
Q2N2222
100n
10u
V
R6
R2
V1
47k
VOFF = 0
VAMPL = 10m
FREQ = 1000
10k
R4
C3
560
V
V
R5
220
10u
0
0
0
0
0
0
Forklar kredsløbet.
Simuler:
Af: Valle Thorø
Side 30 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Transistorforstærker summering:
Ucc
Et typisk transistor-forstærker
kredsløb ser ud som følgende:
Rb1
Rserie
RC
Q1
Cin
Cout
Re
Rload
V1
Ugen
Rb2
RE
CRE
0
0
0
0
0
Icq, Ikke for stor, pga varme og støj
Ikke for lille, pga for stor Rout
( 5 til 15 mA )
Itc ~ (10 til 20 ) Ib
Rc = Rout
Arbejdspunkt ca. Ucc/2
Ucc
XCin ~ Ri + Rserie ved fnedre
Xcout ~ Rc // Rload ved fnedre
Rb1
RC
Signalkildens udgangsmodstand
Rserie
Q1
Cin
Cout
Re, er normalt lille, og medregnes ikke
= 25 x 10E-3 / IE
Re
Rload
V1
Ugen
Rb2
RE
CRE bypasser RE AC-mæssigt
XCRE ~ RE ved fnedre
CRE
0
0
0
0
0
IE = IB + IC
IB << IC, altså IE ~ IC
A' ~0,9 ( RC//Rload) / ( Re + RE )
UB = UE + 0,7 Volt
RE stabiliserer temperaturmæssigt
Ri = RB1 // RB2 // hfe(Re+RE)
Stiv spænding, dog påvirkelig af signalet
RE = 0 hvis der er en CRE
De 0,9 stammer fra spændingsdelingen
Delta U RE q = 0,1 til 2 Volt
eller 10 til 30 % af Ucc
mellem Rserie og Ri
Q = Quicent, = hvile, når signalet = 0
Af: Valle Thorø
Side 31 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Icq, Ikke for stor, pga varme og støj
Ikke for lille, pga for stor Rout
( 5 til 15 mA )
Itc ~ (10 til 20 ) Ib
Rc = Rout
Arbejdspunkt ca. Ucc/2
Ucc
XCin ~ Ri + Rserie ved fnedre
Xcout ~ Rc // Rload ved fnedre
Rb1
RC
Signalkildens udgangsmodstand
Rserie
Q1
Cin
Cout
Re, er normalt lille, og medregnes ikke
= 25 x 10E-3 / IE
Re
Rload
V1
Ugen
Rb2
RE
CRE bypasser RE AC-mæssigt
XCRE ~ RE ved fnedre
CRE
0
0
0
0
0
IE = IB + IC
IB << IC, altså IE ~ IC
A' ~0,9 ( RC//Rload) / ( Re + RE )
UB = UE + 0,7 Volt
RE stabiliserer temperaturmæssigt
Ri = RB1 // RB2 // hfe(Re+RE)
Stiv spænding, dog påvirkelig af signalet
De 0,9 stammer fra spændingsdelingen
Delta U RE q = 0,1 til 2 Volt
eller 10 til 30 % af Ucc
mellem Rserie og Ri
Q = Quicent, = hvile, når signalet = 0
Af: Valle Thorø
RE = 0 hvis der er en CRE
bipolar_transistorer.docx
Side 32 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Et eksempel på et lille
transistor-forstærkertrin.
Af: Valle Thorø
Side 33 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Flere eksempler:
Sættes en emitterfølger på, opnås en lavere udgangsmodstand.
GUITAR FUZZ
The output of a guitar is connected to the input
of the Fuzz circuit. The output of this circuit is
connected to the input of your amplifier.
With the guitar at full volume, this circuit is
overdriven and distorts. The distorted signal is
then clipped by the diodes and your power
amp amplifies the Fuzz effect.
Se flere kredsløb, fx: http://talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html#92
Og http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html
Af: Valle Thorø
Side 34 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Udgangsforstærkere:
Udgangsforstærkere er normalt inddelt i forskellige ”Klasser”.
I udgangsforstærkere benyttes transistorer til at forøge den strøm, der kan leveres til en tilsluttet
højtaler. En OPAMP kan selv kun levere få Milli ampere.
Se fx: http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_6/10.html
Klasse C:
Klasse C ser i princippet således ud. Signalet kommer fx fra en OPAMP.
UCC
Uout
47 4 W
Q2
-0,7
Uin
+0,7
Uout
Uin
Til Højtaler
Q1
0
0
47 4W
Uout og Iout.udviser desværre CROSS OVER
problemer.
UEE
Trinnet styres fx af en OPAMP.
2 x emitterfølgere. De to 47 ohms modstande forhindrer overhedning ved kortslutning
Højtaleren er forbundet til stel. Dvs. midtpunktet mellem plus og minus. Der skal altså både leveres,
Sources, strøm, og synkes strøm, i hhv. den positive og den negative halvperiode.
2.0V
0V
-2.0V
0s
0.5ms
1.0ms
V(V1:+)
V(Uout)
1.5ms
2.0ms
2.5ms
3.0ms
Time
Af: Valle Thorø
Side 35 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
På grafen ses,
at de to
transistorer
skiftes til at
lede, men de
leder mindre
end 180
grader hver.
4.0mA
0A
-4.0mA
0s
0.5ms
IC(Q2)
IC(Q1)
1.0ms
1.5ms
2.0ms
2.5ms
3.0ms
Time
Uplus
Kredsløbet er vist her:
Q1
Uplus
Det ses tydeligt, at der er 2
diodestrækninger, der skal
overvindes.
V2
12Vdc
Q2N2222
R1
Uout
V1
V3
12Vdc
0
VOFF = 0
VAMPL = 2
FREQ = 1k
Uminus
1k
Q2
V
V
Q2N2907A
R2
1k
0
Uminus
0
”Cross-over” problemer kan gøres mindre med en op-amp og feed back som vist:
Uout
UCC
47 4 W
Q2
U3
Uin
+
Uin
OUT
-
Uout
Til Højtaler
Q1
OPAMP
0
0
Uout vil nu følge Uin.
47 4W
UEE
Af: Valle Thorø
Side 36 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
4.0V
0V
-4.0V
0s
V(SIGNAL)
0.5ms
1.0ms
V(OPAMP_UDGANG)
1.5ms
V(UOUT)
Time
2.0ms
2.5ms
3.0ms
Nu ses, at op-ampens udgang ligger 0,7 Volt over hhv. under Uout, for at kompensere for diodespændingsfaldet.
Cross over afhængig af opamp’ens slewrate:
Hver transistor leder nu <= 180 grader.
4.0mA
0A
-4.0mA
0s
IC(Q1)
0.5ms
IC(Q2)
1.0ms
1.5ms
2.0ms
2.5ms
3.0ms
Time
Klasse B
Af: Valle Thorø
Side 37 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
UCC
UCC
Q2
I tvær
4,7
D1
Uout
I Q2
Til Højtaler
D2
4,7
Q1
Q3
0
0
Uin
Uin
I Q1
C1
0
0
0
Dioderne D1 og D2 ophæver delta UBE. De kan fysisk placeres på transistorerne, så de har samme
temperatur !!
http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor3/xtor3.html
Af: Valle Thorø
Side 38 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
http://www.sentex.ca/~mec1995/tutorial/xtor/xtor3/xtor3.html
Eksempel på
transistoramplifier.
Her med PushPull kredsløb i
Udgangen !
Q1 styrer Q2,
som igen
styrer PushPulltransistorerne.
http://www.circuitstoday.com/few-transistor-amplifier-circuits
Af: Valle Thorø
Side 39 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
T1 styrer T2, som
igen styrer
basisspændingern
e på T3 og T4.
R7 er
modkoblingsmodstand.
Gain er 1 + R7 /
R5
Kilde: http://users.telenet.be/staybank/circuits/amplifier_2W.htm
Gain: se http://sound.westhost.com/amp-basics2.htm
Her bliver der brugt en OPAMP til at levere strøm til Push-Pull transistorerne:
UCC
De to 4,7 ohms modstande
på grund af termisk runaway. Stiger temperaturen,
bliver delta Ube mindre.
Derfor stiger Ic. Herved
stiger temperaturen, og
delta Ube falder mere.
UCC
Q2
U1
Uin
De to dioder ophæver
UBE i transistorerne.
Dioderne bør placeres, så
de har samme temperatur
som transistorerne!
D1
+
4,7
OUT
-
Uout
Til Højtaler
D2
OPAMP
4,7
Q1
Uminus
0
0
Uminus
Der er ingen tomgangstab, men cross-over. Cross-Over vil forvrænge et signal!
De to transistorer skiftes til at lede.
Tegn grafer for Uout = f( Uin ) graf, og Itransistor = f(t)
Af: Valle Thorø
Side 40 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Her et eksempel på en praktisk
udgangsforstærker:
BD139 / BD140 er et par kraftige
transistorer.
Transistorerne kan håndtere
1,5 Ampere. Men deres
strømforstærkning er ikke særlig
stor, kun ca. 25 gange! Dvs. de skal
fødes med ret stor basisstrøm.
Bemærk modkoblings-arrangementet omkring R4.
Gain = 1 + R4/R3.
Klasse AB
UCC
UCC
Q2
D1
4,7
D2
D3
Uout
Til Højtaler
4,7
Q1
100
0
0
470
390
Uminus
Uminus
Variabel Zenerdiode
Her er UBE i transistorerne ophævet så godt og vel. Dvs. at der ved tomgang, dvs. ingen signal på
indgangen løber en tværstrøm gennem transistorerne og de to 4,7 ohms modstande. Denne strøms
størrelse kan evt styres ved at benytte en Variabel Zenerdiode. Vist til højre ovenfor.
Af: Valle Thorø
Side 41 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Kredsløbet benyttes fordi transistorerne ikke er særligt lineære i det øjeblik, de starter med at lede.
Derfor ”tyvstartes” der her, dvs. den ene transistor starter med at lede lidt før den anden lukker helt.
Begrænset tomgangstab
I tvær
Max 70 % virkningsgrad, og begrænset
tomgangstab.
I Q2
Uin
I Q1
40mA
0A
-40mA
0s
IC(Q1)
0.5ms
IC(Q2)
1.0ms
1.5ms
2.0ms
2.5ms
3.0ms
Time
Eksempel på integreret Audio IC
Hvordan forbindes den ???
Find applications:
TDA2030
Af: Valle Thorø
Side 42 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Klasse A
I klasse A forsøger man at undgå uliniariteter ved at styre transistorerne, så de ikke lukker. Den
øverste fx vil lede mere samtidig med at den nederste leder mindre. Herved stiger spændingen ud til
en højtaler.
UCC
UCC
I tvær
Q2
I Q2
D1
D2
4,7
Uout
Til Højtaler
D3
4,7
D4
Q1
Uminus
0
Uin
0
I Q1
Uminus
Begge transistorer leder 360 grader. De slukker ikke.
Tværstrømmen er I/2 selv uden signal. Derfor stor tab. Varmeovn !!
Max 50 % virkningsgrad.
Grafen viser strømmen i transistorerne:
40mA
0A
-40mA
0s
IC(Q1)
0.5ms
IC(Q2)
1.0ms
1.5ms
2.0ms
2.5ms
3.0ms
Time
Af: Valle Thorø
Side 43 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Outputstage opbygget af
compound/ Sziklai par
Her kan selv en relativ lille strøm styre basis på
Q2 og Q4, som så igen styrer Q3 og Q5.
Tip2955 og TIP3055 er Power-transistorer, der
kan håndtere 10 Ampere.
http://sound.westhost.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
Af: Valle Thorø
Side 44 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Klasse D.
Det nyeste princip, kaldes ”Klasse D”, fordi det er næste bogstav. Det bygger på
pulsbreddemodulering af højtaleren. Der benyttes en høj frekvens eller rettere kort timebase, til at
tilføre højtaleren energi.
Udgangstransistorerne kører som switch, og der er derfor ikke megen varmetab. B&O kalder deres
for ”Icepower”. ?
Her et princip-skitse af en forstærker.
V CC
V CC
V CC
B C1 40-10
R5
Uin S i gna l
C5
U5
47 0k
Q1
+
47 0n
OUT
R6
V CC
47 0k
D1
L1
U2A
P WM S i gna l
2
1
47 uH
3
-
K ompa ra to r
Q3
0
0
2
1
D2
C1
22 0n
B C1 60
0
0
0
LS 1
Utreka nt
C3
V CC
B C1 40-10
R4
Q2
U6
U3A
OUT
+
C4
2
1
3
L2
1
1
2
3
47 uH
V CC
Q4
R1
R3
D4
C2
B C1 60
22 0n
OPA MP
0
R2
0
Af: Valle Thorø
S PE A KE R
D3
U4A
2
-
1u 5
V CC
0
0
0
Side 45 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Ovenstående er søgt
illustreret med en
simulering af følgende
diagram
Musi ksi gn al
V2
V
V OFF = 7.5
V AMP L = 2
FRE Q = 40 0
U2
+
0
P WM_si gn al
OUT
T ime bas etre kant
V
R5
V
OPA MP
+ IC= 12
10 0k
R1
0
1k
U1
OUT
+
OPA MP
R2
R4
4.7k
10 k
V1
C1
75 n
15 Vd c
R3
0
10 k
0
0
Graferne bliver som følgende:
15V
10V
5V
0V
0s
V(PWM_SIGNAL)
Af: Valle Thorø
0.5ms
V(MUSIKSIGNAL)
1.0ms
V(TIMEBASETREKANT)
Time
1.5ms
2.0ms
Side 46 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Her er vist et skematisk
diagram over en klasse D
forstærker.
Udgangssignalet er den blå
sigsag-linje.
Dvs. der er en ”høj” frekvens
adderet til signalet, og dette skal
efterfølgende filtreres fra i et
filter!
Kilde: http://www.acroname.com/robotics/info/concepts/pwm.html
Eksempler på Klasse D-IC’er: LM4673, TDA7482,
Der findes flere typer forstærkere, kaldet Klasse G, og Klasse H.
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
Af: Valle Thorø
Side 47 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Audio-amplifiere
Der findes et hav af IC-kredse, specielt beregnet som audio-forstærkere.
Herunder er en liste over nogle af dem.
Type
LM
1895 N
TBA
820
LM 386
TEA
2025
TDA
1514
TDA
2002
TDA
2003
TDA
2030
TDA
1519
TDA
1519B
TDA
1020
Spænding Effekt
Båndbredde Bemærk
3 – 16
Volt
2W ved 12 Volt,
8 Ohm
20 kHz
3 – 12
Volt
4,7 W ved 12 V,
8 Ohm
10 KHz
Brokoblet
2x6W
2 x 6 eller 12 W
Hvilestrøm
40 mA
40 til 80
ma max
Brokobling
Se: http://www.hobby-hour.com/electronics/power-audio-amplifier-ic.php
http://www.rason.org/Projects/icamps/icamps.htm
Af: Valle Thorø
Side 48 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Fra: http://www.circuitstoday.com/car-stereo-circuit-using-tda2040
http://electroschematics.com/1192/tda-amplifier-circuits/
http://xtronic.org/circuit/amplifier/power-audio-amplifier-tda2002/
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/tda8.htm
http://www.hobby-hour.com/electronics/tda2005-power-audio.php
( bro-koblet )
Diverse audio circuits: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/audio.html
Af: Valle Thorø
Side 49 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Testklasser for forstærkere:
Forskellige firmaer angiver nytteværdien for en given forstærker ved forskellige forhold og
forvrængninger. Efter forskellige normer:
Effekt eksempel
(W)
Klir max
Betingelser.
Forstærkeren
skal kunne yde
den angivne
effekt og max
forvrængningen:
DIN
sinus
FTC
(USA)
IEC
(Int)
EIAJ
(Japan)
10
8,6
9,4
17
0,7%
0,1%
I 10 minutter I 5 minutter i hele
ved 1 kHz i
frekvensspekteret
stuetemperatur efter forvarmning
med 30 % af
mærkebelastningen
0,7%
I 10 minutter i
frekvensområdet
63 Hz til 12,5 kHz
efter forvarmning
med 10 % af
mærkebelastningen
10%
Der
måles i
kold
tilstand
ved 1
kHz
IHF
Musikbelastning
17-20
Der måles
ved 1 kHz.
Pulsdrift, 20
svingninger
fuld last,
480
svingninger
med 10 %
last. Altså 4
% fuld last.
Klirfaktor
behøves
ikke målt
ved fuld
last. Må
bare ikke
kunne ses på
et scoop.
FTC = Federal Trade Committee.
IEC = International Electronic Committee
EIAJ = Electronic Industry Association of Japan
IHF = Institute of HiFi-Manufacturers
Effektivitetsberegning for Push Pull trin
Kilde: EAM 8/95
Skitse, Push Pull + højtaler
Af: Valle Thorø
Side 50 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Nytteeffekt = PN  U effektiv  I effektiv
I eff 
U eff
RL
Sættes ind fås: PNytte
U 

2
eff
RL
Grafen viser et signal omkring
halv forsyningsspænding.
For oven og for neden er der et
område, Urest, signalet ikke
kan overskride pga. tab i
transistorerne. Der er jo altid
et tab i delta UBE.
Signalets effektive værdi er U eff 
U Peack
2
 70% af U P
Et AC-signals effektivværdi vil afsætte samme varme i en modstand, som en DC. Nogle gange er
AC-signalet højere, nogle gange er det lavere end en DC-spænding. Nogle gange er den negativ,
men det giver jo den samme varmeafsætning, eller effekt-afsætning i modstanden.
U
DC’en kan beregnes som Peack .
2
I ovenstående svinger AC-signalet jo omkring halv forsyningsspænding. Signalets Peackværdi må
være Peack-Peack-værdi divideret med 2.
Altså: U eff 
PNytte
U  2 U Re st
U PP
 CC
 0,35  U CC  2 U Re st 
2 2
2 2
 0,35  U

Af: Valle Thorø
CC
 2 U rest  
RL
2

0,125
2
 U CC  2 U rest 
RL
Side 51 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Altså, PNytte stiger ved aftagende lastmodstand, og tiltager ved stigende forsyningsspænding i 2.
potens.
Restspændingen er altid mindst 2 x 0,7 volt stammende fra en Basis-emitterstrækning. Altså mindst
1,4 Volt.
Er Ucc = 12 Volt, og RL = 4 ohm findes en max nytteeffekt på :
0,125  12  1, 4 

 3,5W
4
2
PNytte
I en bil, kan der altså ved 12 Volt forsyningsspænding ikke drives mere end 3,5 Watt ud af en 4
ohms højtaler !! – hvis ikke man griber til brokobling og generering af højere forsyningsspænding !!
Det er det, der sker i ”Brianforstærkerne” bag i bilerne !!
Transistorkredsløbs-eksempler, Motorstyring
Eksempel på
Bipolar
H-bro.
Af: Valle Thorø
Side 52 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Og et par mere.
Kilde: http://www.electronics-tutorials.ws/blog/h-bridge-motor-control.html
Af: Valle Thorø
Side 53 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Problemet med dette kredsløb
er, at styrespænding A eller B
skal op på 0,7V over +V for at
motorerne får fuld spænding.
Søg efter ” h-bridge
Af: Valle Thorø
Side 54 af 55
Transistor-forstærker-kompendium
Vælg kvalificeret en C1. Som
transistor bruges en BC547 !!!,
Rb2 = 22K, Re = 2,2K.
Mål DC-spændingerne i
kredsløbet.
Mål Uout / Uin og forklar.
Tegn graf over Uout og Uin
Tegn Boodeplot
Afkobl Re med 10 uF og mål igen
A` og tegn Boodeplot
Af: Valle Thorø
Side 55 af 55