Se side 4 - Aabenraa Andelsboligforening

ALMEN - NYT
NR. 2 · APRIL 2015
Entreprenørkontrakt på
150 mio. kr.
Se side 4
AABENRAA
ANDELSBOLIGFORENING
Udlejning:
Anita Marcussen
Rita Paulsen
Finn Boysen - kontorbud
Boligforeningernes kontor, Humlehaven 4
Tlf: 7345 6550
Reception: Kirsten Petersen
afd. 1: Løgumklostervej 15-29
afd. 2: Blegen 3-37
afd. 3: Løgumklostervej 31-43 og Toften 20-22
afd. 4: Lindsnakkevej 41-89
afd. 6: Jernbanegade 27-37
Jernbanegade 39-43
afd. 8: Jernbanegade 19-25
afd. 9: Borgmester Finks Gade 9-15
Borgmester Finks Gade 10-18
afd. 11: Blegen 8 – 16.
afd. 18: Kromai 110-138
afd. 19: Højgade 4-24
afd. 20: Forstalle 10, Callesensgade 28-30, Persillegade 8
afd. 21: Karpedam 2B og 2D
afd. 22: Gl. Kongevej 2 og Haderslevvej 69
afd. 23: Fjordløkke 40-64
afd. 24: Skolevænget 19 a-d.
afd. 25: Reberbanen 2 og H.P. Hanssens Gade 3
afd.: 27: Kromai 44–54.
afd. 28: Barsøvænget 64-102
Kontor: Jernbanegade 25, kælder, tlf. 73 45 65 73
Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 – kl. 10.00
Varmemestre og ejendomsfuntionærer:
Christian Boisen
Bente G. Hansen
Hans Chr. Paulsen
Ole Sørensen
Sarah Elena Tang-Petersen
Mikael Schlaikjer
afd. 12: Petersborg 1-27
afd. 13: Præsteskoven 1-109
Kontor: Petersborg 5, kælder, tlf. 73 45 65 74
Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 – kl. 09.30
Varmemestre og ejendomsfunktionærer:
Jan Andresen
Peter Hansen
afd. 15: Hørgård 6-40
Uglekær 2-16/Frueløkke 2-16, 1-15
afd. 17: Lergård 1-281
afd. 26: Lergård 90 – 98
afd. 39: Lergård 88
Kontor: Lergård 169, tlf. 73 45 65 71
Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 – kl. 10.00
Varmemestre og ejendomsfunktionærer
Områdeleder: Poul Erik Outzen
Simon Munch
Søren Rost Pedersen
Leif Hansen
Runa Dzubiel
Joan Soll Jørgensen
Mary Mønster
Pia R. Nielsen
Henrik S. Rasmussen
Christoffer Schneider, ejendomsserviceteknikerelev
2
For beboere i Kolstrup Boligforening
AKUTTE SKADER efter arbejdstids ophør - kontakt FALCK, tlf. 7010
2121, og oplys at du bor hos Kolstrup Boligforening
FEJL PÅ TV SIGNALET – Beboerne i Kolstrup Boligforening skal henvende sig til YouSee, tlf. 80 80 40 50 (gælder ikke forbeboere i Løjt)
Teknisk afdeling:
Christian Baagøe Christensen
AABENRAA
Jens Peter
Davidsen (Jessa)
ANDELSBOLIGFORENING
Irene Rasmussen
Birgit Andreasen
Synsinspektør Karl Theemann
AABENRAA
ANDELSBOLIGFORENING
OMRÅDE SYD
Områdekontor: Kontortid: Områdeleder: Tøndervej 117, tlf. 73 45 65 68
Mandag-fredag kl. 09.00-10.30
Mandag til torsdag 15.00-15.30
Harry Asmussen
Rugkobbel-kvarteret
Udlejning af gæsteværelser
Områdekontor Tøndervej 117, tlf. 73 45 65 68
Varmemestre og ejendomsfunktionærer:
Harry Asmussen
Jacob Lildholdt
Stefan Jepsen
Mogens Jensen
Jonny Christiansen
Thomas Jørgensen
Benny Petersen
Søren Laursen
Brian Boysen, ejendomsserviceteknikerelev
OMRÅDE NORD
Områdekontor:
Kontortid: Områdeleder: Hørgård 273, vaskeriet, tlf. 73 45 65 64
Mandag-torsdag kl. 09.00-10.30
og kl. 15.00-15.30
Fredag kl. 09.00-10.30.
Per Hansen
Udlejning af gæsteværelser på Damms Teglgård:
Kontakt Områdekontor Nord tlf. 73 45 65 64
Varmemestre og ejendomsfunktionærer:
Per Hansen
Bent Hagensen
Michael Madsen
Ole Lorenzen
Torben Leen
Ved akutte skader uden for normal arbejdstid:
Ring på vagttelefon nr. 51 16 49 65
FEJL PÅ TV SIGNALET:
Beboerne i Aabenraa Andelsbolig-forening
skal henvende sig til YouSee, tlf. 70 70 40 40
AABENRA
ANDELSBOLIGFO
Humlehaven 4
6200 Aabenraa
Tlf. 73 45 65 50
Fax 74 62 80 93
Kontoret er åbent:
Mandag - onsdag kl. 9 - 14
Torsdag kl. 9 - 17
Fredag kl. 9 - 12
Formandens hjørne
Denne gang med
Søren Duus,
Aabenraa Andelsboligforening
Indlæg til næste nummer:
Den 22. maj 2015
Oplag:
3.000 eksemplarer
Redaktionsudvalget:
Poul Jensen
Anne Grete Madsen
Aabenraa Andelsboligforening
Ove Stahl Schmidt
Ritha Helweg
Kolstrup Boligforening
Jacob P. Wind
Lillian C. Wind
SALUS Boligadministration
Kristian Pallesen (journ.)
Almen Nyt udgives af:
Aabenraa Andelsboligforening
og Kolstrup Boligforening
til bl.a. bolighavende medlemmer
i de to foreninger, 6 gange årligt.
E-mail
Aabenraa Andelsboligforening:
[email protected]
Email
Kolstrup Boligforening
[email protected]
Opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa
nej tak
Vi siger
til kommunens sti
Vi arbejder jo ihærdigt med at skabe de allerbedste forhold på Høje Kolstrup,
hvor vi har en velfungerende infrastruktur med en god adskillelse af bilister
og bløde trafikanter.
Vi har også god gang i et udvalgsarbejde, hvor både kommunen og boligforeningerne er med, for at skabe en helhedsløsning, og derfor er det da rigtig
ærgerligt, at kommunen har besluttet at ville ”forære” os stien mellem Hørgård og Lergård som ligger på Kolstrup Boligforenings grund og stien som
går fra området fra håndværkergården (Hjarupvej) til Camma Larsen-Ledets
vej. Stien ligger på vores grund, siger de. Og det har den gjort i 40 år, hvor
kommunen har vedligeholdt og betalt lys og sneryddet osv. Det er ikke fair
nu at pålægge os at overtage den.
Vi har jo etableret vores egne interne stier i afdeling 17 og 18 som det handler om. Og det bliver de to afdelinger, der skal betale, hvis vi bliver pålagt at
overtage stien.
Men vi har ikke brug for stien. Faktisk har vi foreslået kommunen at fjerne
den. Eller som minimum at nyistandsætte den.
Nu har vi taget kontakt til en advokat, så han kan udrede trådene. Som vi har
fået at vide, kan kommunen ikke uden varsel komme med et sådant påbud.
Nu må vi så se, hvad udfaldet bliver.
Hjemmesideadresse
www.aaab.dk
www.kolsbo.dk
3
Entreprenørkontrakt på
Det hidtil største renoveringsprojekt i byens historie er indledt på
Høje Kolstrup
De næste to et halvt år vil 35-40 håndværkere til stadighed være i gang på Høje Kolstrup med at virkeliggøre
det hidtil største renoveringsprojekt i byens historie.
Firmaet Hansson og Knudsen er hovedentreprenør
på projektet som bl.a. betyder, at godt 100 lejligheder på Frueløkke bliver til 34 nye rækkehuse opført
på eksisterende fundamenter. Og det er rækkehusbebyggelse, vi omtaler i denne historie om projektet.
De kommende rækkehuse er både moderne, gennemlyste og gennemtænkt i indretningen, i tæt dialog med sine omgivelser.
150 mio. kr.
Derfor er der skabt en bolig med forskudte plan, frem
for en bolig i to etager. Dette gør det muligt at overskue boligen fra alle etager, og skaber en tidssvarende bolig hvor det der er oppe, og det der er nede er
i tæt dialog. Samtidig bliver alle boliger gennemlyste,
og med udsigt til terræn.
Boligerne indrettes med entre/bryggers, toilet, og
køkken/spiserum på det niveau, hvor man går ind i
boligen.
1.sal indrettes med værelser, badeværelse, og lege
repos. Fra værelserne på første sal er der franske altandøre mod haven, så man kan kigge ned på terrassen, og se om far husker at vende bøfferne på
grillen, samtidig er der plads til en dobbeltseng, og
et garderobeskab, og et skrånende loft som lukker
lyset ind højt i rummet. Samtidig er der også glas-
Terrasserne bliver med solafskærmning.
4
Fra et repos på øverste niveau er der nedkig til køkkenet.
partier over døren og i hele rummets bredde, mod
det store ovenlys, så værelserne får dagslys fra to
sider.
Sådan udføres 2/3 af de nye rækkehuse. Den sidste
1/3 udføres som mere traditionelle etplans boliger,
for også at kunne efterkomme denne efterspørgsel.
Et repos på 1. sal er også et multifunktions areal som
kan anvendes til lige præcis det som familien har
brug for. Her kan børnene lege på gulvet, imens de
ser far og mor lave mad nedenfor. Her kan far have
sin hjemmearbejdsplads eller mor sit atalier. Rummet er med nordlys, så der ikke er blænding i computerskærmen, og et behageligt dagslys at arbejde
i. Mulighederne er mangfoldige, og dette rum gør
boligen interessant for den moderne familie, med
de mange aktiviteter.
En fremtidssikret løsning
De seneste år har det vist sig, at interessen for at leje
traditionelle etageboliger er blevet mindre, og at antallet af tomme boliger af den slags er vokset støt
de seneste år, så Kolstrup Boligforening har haft over
100 boliger på Høje Kolstrup, som har stået tomme.
Derimod efterspørges i højere grad boliger med egen
have og mere private omgivelser.
Som noget særligt ved netop rækkehusboligerne er
de eksisterende murvinger bevaret for at skabe intime
terrasser ud for både stuen, og værelset. De to terrasser hænger sammen, som de gamle altaner hang
sammen, via en portal i murvingen. Dette gør, at boligen får en afskærmet terrasse, og at den hårde sydsol kan afskærmes fra værelse og stue.
- Og man kan sige, at vi bygger efter den trend, der
er i tiden og som bliver efterspurgt, siger intern byggekoordinator Lars Bo Steensbeck, SALUS.
Lejlighederne bliver lige fra 70 kvm til 120 kvm store
med en meget varieret sammensætning, så vi tiltrækker alle familietyper fra enlige til børnefamilier. Vi
har også tilpasset størrelsen af lejlighederne til efterspørgslen, for erfaringerne har vist os, at de helt store
lejligheder på ca. 135 kvm har været svære at leje ud,
fortæller Lars Bo Steensbeck.
5
AND
Kolstrup Boligforening indkalder til ordinær
Generalforsamling
Torsdag den 7. maj 2015, kl. 19.00
Guldbjergparkens festsal, Præsteskoven 2, Aabenraa
DAGSORDEN:
1. V
alg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Forelæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse
samt forelæggelse af budget for 2016.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesformand
Efter tur afgår:
Ove Stahl Schmidt – modtager genvalg.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
Tove Christensen – modtager genvalg.
Ritha Helweg – modtager genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Forslag til behandling under punkt 4 skal være modtaget bestyrelsen i Humlehaven 4, Aabenraa - senest 14
dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag vil være fremlagt til eftersyn på vort kontor, Humlehaven 4, 1 uge før generalforsamlingen.
1 uge før generalforsamlingen vil årsregnskab for samtlige afdelinger samt hovedforeningen kunne afhentes
på vort kontor, Humlehaven 4.
6
AABENRAA
Aabenraa Andelsboligforening
indkalder til ordinær
ANDELSBOLIGFORENING
Generalforsamling
Onsdag den 20. maj 2015, kl. 19.00
Guldbjergparkens festsal, Præsteskoven 2, 6200 Aabenraa
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Forelæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse
samt forelæggelse af budget for 2016.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
Inge Jørgensen – modtager genvalg.
Poul Jensen – modtager genvalg.
Laila Bøttcher – modtager genvalg.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være modtaget bestyrelsen, Humlehaven 4, Aabenraa - senest
2 uger før generalforsamlingen.
Eventuelt indkomne forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor, Humlehaven 4, 1 uge før generalforsamlingen.
Årsregnskabet for samtlige foreningens afdelinger og hovedforeningen kan afhentes på foreningens kontor,
Humlehaven 4, 1 uge før generalforsamlingen.
7
Søren Duus har 25 års
jubilæum som formand
Søren Duus er formand for Aabenraa
Andelsboligforening, og den 31. maj
har han 25 års jubilæum i formandsstolen.
Gennem de mange år har han markeret sig med klare
meninger, også som medlem af repræsentantskabet i
Boligselskabernes Landsforening og i den sønderjyske
boligkreds 8, som senest har tilbudt at hjælpe kommunerne i landsdelen med at tilrettelægge dialogmøder med de lokale boligforeninger.
Især to mærkesager er Søren Duus kendt for at slås
for i Aabenraa Andelsboligforening, nemlig at få flere
engageret i medlemsdemokratiet – og at få opsat
kunst i alle nybyggede afdelinger, fordi kunst er med
til at gøre afdelingen og byen interessant at besøge.
Det er lykkedes at få kunst indkøbt og sat op i vores
nybyggede afdelinger i de 25 formandsår.
- Mere kniber det at få beboere til at engagere sig
i medlemsdemokratiet. Det er ufatteligt få, af den
mængde der kan, som har lyst til at deltage i medbestemmelsesretten. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at man ikke har lyst og energi til at deltage i fælles ting til gode for os alle sammen, siger Søren Duus.
Den forkerte vej
Det seneste ti-år er det kun gået den forkerte vej med
at få medlemmerne engageret i beboerdemokratiet.
Godt nok har vi også fået afdelingsbestyrelser i
Strandgården, Hjelmgården og Petersborg. Men
nogle af de mindre afdelinger er uden. Så vi forsøger
nu at få afdelinger lagt sammen i håb om at styrke
demokratiet og med det formål at gøre driften mere
rentabel. På de kommende afdelingsmøder bliver
sammenlægninger et tema, varsler formanden.
Søren Duus kan se tilbage på en formandstid, hvor
meget er lykkedes.
8
- Det har været
ufattelig interessant at arbejde
med at levere
gode løsninger. I langt de
fleste af årene
havde vi fuldt
udlejet, og det
var væsentligt
sjovere i de år,
hvor vi ikke havde
problemerne med de
tomme boliger.
I de første 49 år havde
Aabenraa Andelsboligforening fire formænd. I de seneste 25 år har Søren Duus
klaret opgaven. Og den 12.
september næste år har
foreningen 75 års jubilæum. Formanden er også
i år blevet dansk individuel
mester i kortspillet skat.
Hvad glæder dig mest?
- At have gjort noget for medlemsdemokratiet, og at vi
har en veldrevet forening. Det bekymrer mig, at vi har
de tomme boliger og vanskelighederne med at få
økonomi nok til den renovering, der er behov for.
De største udfordringer
De største udfordringer er at holde boligerne i en høj
vedligeholdelses standard, at kunne tiltrække lejere i
den arbejdsdygtige alder, og at vi kan få folk nok til
at deltage i afdelingsbestyrelses-arbejdet.
Privat er Søren Duus formand for den lokale skatklub
i Aabenraa, som i sæsonen fik bronzemedalje i 1. division, og den 29. marts blev Søren Duus individuel
dansk mester i det sønderjyske kortspil, skat. Han er
også flittig med at løse kryds og tværs – og han følger
flere serier på TV.
Et fantastisk tidsfordriv
- Kryds og tværs er et fantastisk godt tidsfordriv. Man
får lært ord, man måske har glemt eller aldrig vidst har
eksisteret. Og jeg ser Paradis Hotel med unge mennesker. Det er ufattelig, hvad de ikke ved. Og jeg kan
ikke lade være med at se de udsendelser. De generer
hinanden på det groveste og lyver og gør ved. Og i
TV-serien Robinson er de jo ganske modbydelige over
for hinanden. De skal jo da leve et liv bagefter, siger
Søren Duus og griner, når han – uden sammenligning
i øvrigt - bliver konfronteret med sin egen bramfrie
kommunikation, hvor både ironi og sarkasme ofte
er faste ingredienser, og dialogpartnere kan føle sig
stødt på manchetterne.
- Jeg skal helst kunne komme ud af det nogenlunde
helskindet. Men skrammer har jeg selvfølgelig fået, og
det har jeg måske også selv lagt op til. Sådan er det.
Jeg kan jo ikke have, hvis noget bliver for kedeligt!
Forårets møde- og aktivitetskalender
Kursus for folkevalgte
Generalforsamlinger:
Fælleskurser i SALUS:
Generalforsamling Kolstrup Boligforening
Generalforsamling torsdag den 7. maj, kl. 19.00
Guldbjergparkens festsal
Vedligeholdelse og fraflytning
Torsdag, den 17. september, kl. 19.00
Folkehjem, Aabenraa
Introduktion for nyvalgte
Torsdag, den 1. oktober, kl. 19.00
Scandic, Sønderborg
Generalforsamling
Aabenraa Andelsboligforening
Generalforsamling onsdag den 20. maj, kl. 19.00
Guldbjergparkens festsal
Kontoret på Humlehaven holder lukket
- og det gør kontoret på følgende dage på grund af:
St. Bededag:
Kr. Himmelfartsdag:
2. Pinsedag:
Grundlovsdag:
Fredag, den 1. maj
Torsdag, den 14. maj og fredag, den 15. maj
Mandag, den 25. maj
Fredag, den 5. juni
9
Din direkte kontakt,
hvis du har et problem
AAAB’s organisationsbestyrelse
AABENRAA
ANDELSBOLIGFORENING
Formand
Søren Duus
Hørgård 35
Telefon 3012 7122
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
7, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31
Næstformand
Inge Jørgensen
Hørgård 233
Telefon 5182 6530
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
18, 20
Organisationsbestyrelsesmedlem
Anne Grete Madsen
Tøndervej 123, st.th.
Telefon 2665 6567
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
9, 12, 13
Organisationsbestyrelsesmedlem
Erling Jørgensen
Damms Teglgård 18, 1.tv.
Telefon 7462 7601
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
15, 17
Organisationsbestyrelsesmedlem
Laila Bøttcher
Hjelmrode 44
Telefon 7462 8748
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
1, 5
Organisationsbestyrelsesmedlem
Poul Jensen
Hørgård 33
Telefon 7462 0137
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
6, 16
Medarbejderrepræsentant:
Harry Asmussen
Fuglsang 2
Telefon 7462 0971
Email: [email protected]
10
Har du brug for oplysninger
om din afdeling, kan du altid kontakte
organisations-bestyrelsesmedlemmet,
der er ansvarlig for din afdeling.
KB’s organisationsbestyrelse
Har du brug for oplysninger
om din afdeling, kan du altid kontakte
organisations-bestyrelsesmedlemmet,
der
AABENRAA
ANDELSBOLIGFORENING
er ansvarlig
for din afdeling
Formand
Ove Stahl Schmidt
Hørgård 32, st.tv.
Telefon 2528 4233
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
2, 3, 6, 8, 28
Næstformand
Kaj Matthiesen
Blegen 23
Telefon 2067 4041
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
11, 13, 17, 29
Organisationsbestyrelsesmedlem
Fritz Jørgensen
Petersborg 1, 2.th.
Telefon 7462 2679
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
18, 20, 25, 27
Organisationsbestyrelsesmedlem
Inga Fohlmann
Præsteskoven 11
Telefon 2760 1312
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
4, 12, 24
Organisationsbestyrelsesmedlem
Ritha Helweg
H.P. Hanssens Gade 3.1.11
Telefon 7363 2505
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
15, 19, 22, 23
Organisationsbestyrelsesmedlem
Tove Christensen
Løgumklostervej 39, 2.tv.
Telefon 7462 0534
E-mail: [email protected]
Ansvarsafdelinger:
1, 9, 21, 26
Medarbejderrepræsentant:
Søren Rost Pedersen
Gl. Kongevej 26
Telefon 7345 6574
E-mail: [email protected]
11
Minderne
har man da lov at ha’
Lokalhistorie inspireret af turen med et barnebarn - til Aabenraa Andelsboligforenings afdeling 12, Hesseldam, der oser af ejerskab, sammenhold
og glæden ved at bo Alment.
Forleden havde jeg besøg af mit dejlige barnebarn
Emil, ikke fra Lønneberg, men fra Sluseholmen i København, og jeg siger jer… en rigtig Københavner på
bare 5 år.
Som alle 5 årige, meget snakkesalig og videbegærlig,
pragtfuld som alle mine 6 børnebørn. Vi sad og legede med Lego, byggede huse, biler og meget andet,
da Emil kom med spørgsmålet. Morfar, hvor boede
du, dengang du var en lille dreng?
Nu er det unægtelig nogen dage siden jeg var en lille
dreng… jeg runder snart de 70. Jeg så på Emil og
spurgte: Vil du se, hvor jeg boede, da jeg var 5 år. Det
ville Emil gerne men på den betingelse, at vi skulle
forbi Mac Donald, inden vi skulle hjem.
Ud i bilen, seler på og så af sted. Turen gik til Nygade
45, i midten af Aabenraa, hvor vi boede, og jeg gik i
Nygade Børnehave lige på den anden side af gaden,
ved Søster Sigrid og mange gode piger der i den grad
passede på os.
Vi boede i lejligheden Nygade 45 til 1951. Mine forældre havde, det har de fortalt mig, en drøm om eget
hus med have luft og lys og skoven
som nabo. Og det fik vi.
Min bedstefar var bygmester,
og i samarbejde med Arkitekt
På Tøndervej
Nissen Hansen tegnede han
128 var der i
fem huse beliggende Bag
slutningen af
Hjelm 40-48, og i 1951 flyttede vi på Bag Hjelm nr. 40.
Og så lige tilbage til Hesseldam.
Da jeg havde vist Emil huset Bag Hjelm 40, kørte vi
mod Tøndervej og kunne fortælle Emil, at der! Der
på Tøndervej 128 var der engang en HOKI Købmand,
hvor morfar fra 1958 til 1961 var bydreng.
Vi holdt uden for butikken, som i dag er bygget om
til beboelse. Og så kom minderne op i mig. Jeg stoppede bilen udenfor butikken og fortale Emil om alle
mine gode år som bydreng hos Viggo og Kirsten Jørgensen, og hvor vi - drengene fra Bag Hjelm, Tøndervej og Hesseldam - efter fyraften og aftensmad spillede fodbold på plænen ved Lystanlægget Cecilienlyst.
Og nej, vi havde dengang ikke fjernsyn og IPAD. Kun
en gammel læderfodbold med gummiblære og snørebånd, og som i regnvejr næppe var at sparke til,
uden skader.
Jeg havde så meget at fortælle… lige til Emil tog mig
i hånden. Morfar jeg er sulten - og turen måtte fortsætte til Mac Donald.
Jeg kunne ikke slippe de gode år hos Viggo og Kirsten og de mange kunder, især på Hesseldam hvor
1950’erne en
HOKI Købmand.
Emil
har fået
rundvisning.
12
Hesseldam oser
af ejerskab,
sammenhold og
glæden ved at
bo Alment.
jeg kom ugentlig med forsyninger, kaffe, sukker, mel,
gryn øl smør, ka’tøfle, og altid en tut bom, som ekstra service fra Viggo, det måtte jeg ikke glemme. Og
ikke mindst min lillebror Botte og mine kammerater
som boede på Hesseldam. Kjeld, Harry, Calle, Benna
og Sjønne.
Hesseldam ligger smukt for enden af Tøndervej og
har Sønderskoven som nabo. En afdeling som oser af
…Og så fik de en
ejerskab, sammenhold og glæden ved at bo Alment. Formanden for Afdeling 12, som Hesseldam i daglig betegnes, Solveig Albek fortæller,
at beboerne er særdeles tilfredse med at bo på
Hesseldam, ja! Mange beboere siger, at de ikke
flytter, men skal bæres derfra.
Og når vi ser på listen over beboerne på Hesseldam,
så bor del af de (gamle) stadig på Hesseldam. Fru
Barsøe i nr. 5 og Fru Nørgaard i nr. 7 og flere andre.
Beboerne har haft samme adresse på Hesseldam i 48
år, i 53 år, i 57 år, i 59 år – og til oktober i år i 60 år.
Lige nu kan beboerne glæde sig over at vinduer og
døre står for udskiftning. At køre gennem Hesseldam
kan kun gøre en boligmand som mig glad, og med
en fornemmelse af at DEN ALMENE SEKTOR I DEN
GRAD GØR EN FORSKEL.
Venlig hilsen
Morfar – Ove Stahl Schmidt
rundvisning i stedet for
Forårets større anlagte seminar for afdelingsbestyrelserne i Kolstrup Boligforening og Aabenraa Andelsboligforening fik et noget andet forløb end tiltænkt.
På grund af sygdom mødte foredragsholderen ikke
op på Folkehjem for at give de 38 fremmødte ny
inspiration til temaet: ”Engagerede beboere – hvad
skal der til?”
I stedet fortalte adm. direktør Jimmy Povlsen om løst
og fast fra SALUS, hvorefter alle blev inviteret til en
rundvisning i den nye administrationsbygning på
Egevej 9 ved motorvejen mellem Rødekro og Aabenraa, hvorfra medarbejderne i SALUS servicerer boligforeningerne ved at løse alle opgaver inden for juridiske, tekniske og økonomiske forhold, der knytter sig
til udlejning og opkrævning af boligafgifter
m.v., til driftsledelse og tilsyn og til regnskabsførelse.
Nævnes skal det også, hvorfor det
var Roskilde Festivals innovationschef, der var inviteret og
som blev syg. Han har masser
af erfaring i, hvordan man ska-
ber engagement, energi, styring og virkelyst blandt
helt almindelige mennesker, i og omkring deres hverdag.
Det helt centrale spørgsmål i alle
boligafdelinger er uforandret:
Hvad skal der til for, at vi kan
og vil noget sammen? Og
hvordan gør vi det, så det
giver god energi og skaber
gode resultater?
Snak med din afdelingsbestyrelse!
Billederne er fra rundvisningen i SALUS-bygningen på Egevej 9, hvorfra
SALUS yder service til
foreløbig seks boligforeninger i Sønderjylland.
(Fotos: OSS)
13
ny helhedsplan i 2016-2019
Måske
til Høje Kolstrup
Netværkskoordinator Marlene Wullf orienterer
Siden 2008 har der været rigtig godt gang i en lang
række boligsociale aktiviteter på Høje Kolstrup. Gennem to fireårige bevillinger er der arbejdet med alt fra
sundhed og konflikthåndtering til aktivitetsfremme
og netværksdannelse mellem bydelens mange foreninger, grupper og afdelingsbestyrelser.
Beboerne selv oplever, at stemningen er blevet meget bedre i bydelen. Optimismen har bredt sig, og
de mange frivillige står i dag for lang række af gode
aktiviteter i bydelen lige fra julefest til familiemotionsløb. Den 31. december udløber den anden projektperiode, og selv om der er sket rigtig mange gode
ting på Høje Kolstrup og beboerne er glade for at bo
i bydelen, så afspejles det stadig ikke i statistikkerne.
Boligafdelingerne på Høje Kolstrup har været på
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Liste over
Særligt Udsatte Boligområder i Danmark som i folkemunde kaldt ”Ghettolisten” to gange. Og selv om
bydelen ikke er på listen lige PT, så er vi ganske tæt på
og kan risikere at komme på listen igen. Derfor giver
det rigtig god mening at forsøge at skaffe midler til
endnu en projektperiode.
Også beboerne kan byde ind
Det forventes, at boligforeningerne og Aabenraa
Kommune inden sommerferien vil kunne fremsende
en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden. Det forventes, at en ny projektperiode blandt
andet vil indeholde en beskæftigelsesindsats, da der
er en meget høj andel af borgere uden for arbejde og
uddannelse i boligafdelingerne på Høje Kolstrup. Alle
forvaltninger i kommunen kan byde ind i forhold til
en nye ansøgning, og det samme kan bydelens beboere og frivillige grupper.
På baggrund af prækvalifikationsansøgningen tildeles man en økonomisk ramme, og ud fra denne udarbejdes en helhedsplan med en række indsatser og
aktiviteter, som skal afhjælpe bydelens udfordringer.
Hvis Høje Kolstrup bliver godkendt i prækvalifikationsrunden, vil der efterfølgende, i løbet af foråret og
efteråret blive afholdt orienterende og inddragende
møder med bydelens afdelingsbestyrelser, foreninger
og frivillige grupper.
Vil også nedsætte huslejerne
I boligforliget er der afsat 465 millioner kroner årligt
i perioden 2015-2018. Op til halvdelen af midlerne
skal anvendes til huslejenedsættelser i forbindelse
med boligsociale aktiviteter. I boligaftalen står der
blandt andet, at man i den nye bevillingsperiode vil
prioritere indsatser der øger trygheden og trivslen,
som bryder den negative sociale arv og sikrer entydig
ledelse. Landsbyggefonden er lige nu i gang med at
udarbejde regulativ for puljen og kriterier for tildeling.
Der kan kun søges om boligsociale midler i et samarbejde mellem kommune og boligforeninger, og der
skal være en lokal medfinansiering på mindst 25 %
af det bevilgede beløb. Medfinansieringen kan fordeles mellem boligforeninger og kommune alt efter de
konkrete indsatsers karakter og indhold.
Fakta
Den politiske Styregruppe for den boligsociale helhedsplan består af formændene for alle de politiske
udvalg i Aabenraa Kommune, direktør og fagchef i Børn- & Familieforvaltningen, Boligforeningernes
formænd og direktøren i Salus. Landsbyggefonden er de almene boligers tvungne opsparing og en selvstændig institution under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
14
KOLSTRUP BOLIGFORENING
AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING
Bestyrelse:
Formand: Ove Stahl Schmidt, Hørgaard 32, st.tv., mobil 2528 4233
Næstformand: Kaj Matthiesen, Blegen 23, mobil 2067 4041
Tove Christensen, Løgumklostervej 39 2. tv., tlf. 7462 0534.
Fritz Jørgensen, Petersborg 1 2. th., tlf. 7462 2679
Ritha Helweg, H.P. Hanssens Gade 3, 1.11, tlf. 7363 2505
Inga Fohlmann, Præsteskoven 11, tlf. 2760 1312
Søren Rost Pedersen (medarb.repr.), Gl. Kongevej 26, tlf. 7345 6574
Bestyrelse:
Afdelingsbestyrelser:
Afdelingsbestyrelser:
Afd. 1: Pia Frederiksen (formand), Løgumklostervej 19
Brian Autzen, Løgumklostervej 23
Winnie Petersen, Løgumklostervej 15
Afd. 2: Kaj Matthiesen (formand), Blegen 23
Niels Laursen, Blegen 21
Freddy Preusche, Blegen 29
Træffetid: Første mandag i hver måned kl. 18.30-19.30 i
mødelokalet Blegen 10, kælder.
Afd. 3: Tove Christensen (formand), Løgumklostervej 39, 2.tv.
Jens Ryborg, Løgumklostervej 39, 1.tv.
Ella Sierk, Løgumklostervej 43, 2.th.
Torben Andersen, Løgumklostervej 39, 3.th.
Karsten Riis Schmidt, Løgumklostervej 39, 1.th.
Træffetid: Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 17.30 – kl. 18.00
(dog ikke juli måned), Løgumklostervej 41, kælderlokale.
Afd. 4: Kaj Kristoffersen (formand), Lindsnakkevej 69
Svend Clausen, Lindsnakkevej 73
Kristian Sørensen, Lindsnakkevej 81
Afd. 12: Fritz Jørgensen (formand), Petersborg 1 2. th.
Niels Christiansen, Petersborg 1 2. tv.
Tommy Nissen, Petersborg 5, 2.m.
Træffetid: Første tirsdag i hver måned kl. 19.00-19.30 i
mødelokalet Petersborg 5, kælder.
Afd. 13: Inga Fohlmann (formand), Præsteskoven 11
Randi Bekker Hansen, Præsteskoven 67
Charlotte Rebsdorf, Præsteskoven 47
Lars Tidemand, Præsteskoven 65
Pia Lembroch, Præsteskoven 107
Træffetid: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00 til 19.30 i
Præsteskoven 11. (undtagen juli og december)
Afd. 15: Ove Stahl Schmidt (formand), Hørgård 32, st.tv.
Kirsten Stahl Schmidt, Hørgård 32, st.tv.
Pia Nielsen, Hørgård 24, st.tv.
Hubert Madsen, Uglekær 10, 2.th.
John Hynding, Frueløkke 13, st.m.
Afd. 17: Christian Soll (formand), Lergaard 221, tlf.: 2336 5482
Alice Asmussen, Lergaard 43
Christine Lund Nielsen, Lergaard 137
Tina Urbanski, Lergård 167
Karin Berger, Lergård 251
Træffetid: Normalt første tirsdag i hver måned kl. 19.00-19.30
på ældrecenter Lergaard.
Afd. 23: Dag Welk (formand), Fjordløkke 60
Inger Lise Welk, Fjordløkke 60
Margit Bladt, Fjordløkke 54.1
Afd. 25: Ritha Helweg (formand) , H.P. Hanssens Gade 3, 1.11
Jonna Meier, Reberbanen 2.1.19
Claus Helweg, H.P. Hanssens Gade 3, 1.11
Træffetid: 1. mandag i hver måned, kl. 19.00-19.30 i
fællesrummet. (undtaget er juli måned)
Afd. 27: Thomas Uhre (formand), Kromai 46B
Jørgen Boisen, Kromai 44C
Ruth Skovmand, Kromai 48A
Afd. 28: Vagn Gram (formand), Barsøvænget 64
Benny Danielsen, Barsøvænget 78
Knud-Aage M. Poulsen, Barsøvænget 82
Formand: Søren Duus, Hørgård 35, tlf. 3012 7122
Næstformand: Inge Jørgensen, Hørgård 233, tlf. 5182 6530
Erling Jørgensen, Damms Teglgård 18, 1.tv., tlf. 7462 7601
Anne Grete Madsen, Tøndervej 123, st.th., tlf. 2665 6567
Poul Jensen, Hørgård 33, tlf.: 7462 0137
Laila Bøttcher, Hjelmrode 44, 6200 Aabenraa, tlf. 7462 8748
Harry Asmussen (medarb.repr.), Fuglsang 2, tlf. 7462 0971
Afd. 1:
Palle Nielsen (formand), Fuglsang 5, st.tv.
John Rasmussen , Rugkobbel 4 2.tv.
Michael Poulsen, Fuglsang 7, 2.tv.
Lene Lyng Hansen, Fuglsang 9, st.th.
Birgit M. Buelund, Fuglsang 9, 1.th.
Kirsten Nielsen, Fuglsang 5 st.tv.
Karen Morkjer, Farversmøllevej 81, st.tv.
afd. 5: Bent Frederik Fabricius (formand), Farversmøllevej 27
Jørgen Nielsen, Farversmøllevej 63
Marianne Jørgensen, Farversmøllevej 39
Afd. 6: Horst Hansen (formand), Kystvej 28 1. th., Tlf. 74 63 23 47
Else Bonde, Kystvej 42, st.th.
Lise Lotte Dittmann, Kystvej 24, 1. tv.
Afd. 9: Anne Grete Madsen (formand), Tøndervej 123 st.th.
Tlf.: 26 65 65 67
Mette Jessen, Tøndervej 117, 2.tv.
Linda Asmussen, Tøndervej 109, 2.tv.
Afd. 11: Britta Jensen (formand), Sandved 3, st.th.
Lis Rasmussen, Sandved 6
Laila Christensen, Farversmøllevej 32, 2.th.
Afd. 12: Solveig Albæk (formand), Hesseldam 16
Kirsten Frederiksen, Hesseldam 3
Brenda Jensen, Hesseldam 34
Afd. 13: Harry Christiansen (formand), Hesselkær 2, Tlf. 40 40 62 02
Otto Rasmussen, Rønholm 2
Paul Christiansen, Rønholm 6
Afd. 15: Kenn Bernhardt, Petersborg 55, 1.tv.
Heidi Rohden (formand), Petersborg 55, 2.tv.
Kirsten H. Johansen, Petersborg 29, 2.m.
Afd. 16:
Gitte C. Kalika (formand), Hjelmrode 96
Maj Britt Andersen, Hjelmrode 94
Laila Bøttcher, Hjelmrode 44
Afd. 17: Boy Kasten (formand), Damms Teglgård 36, st.tv..
Marianne Wedel Olsen, Damms Teglgård 38, st.th.
Jørgen Nielsen, Damms Teglgård 12, 2.th
Afd. 18: Inge Jørgensen (formand), Hørgård 233, Tlf. 51 82 65 30
Villy Holst, Hørgård 47
Gerhard Høstmark, Hørgård 61
Jan Holst Hansen, Hørgård 203
Tove Anita Mikkelsen, Hørgård 327
Afd. 19: Sonja Due, (kontaktperson), Bybakken 16, Stubbæk
Tlf.: 74 61 38 93
Afd. 25: Knud Calender (kontaktperson), Søndergade 24D, 1. tv.
Tlf.: 74 62 55 26
Afd. 29: Sonja Ritter (kontaktperson), Sønderport 12 M2, Tlf.: 74 62 71 31
15
Nyhed
Rådgivning
alle dage
8-20
15043.0914
på 70 10 78 79
– også i weekenden