Powerpoints v. Else Iversen

Borderline
- eller emotionel ustabil
Personlighedsstruktur
Oplæg ved Else Iversen
Silkeborg d. 26.8.2015
Ud frad. 26 den forståelse, der ligger i DAT =
Ud fra den forståelse, der ligger i DAT =
Dialektisk adfærdsterapi
Dialektisk
PLAN FOR FØRSTE DEL
1. Præsentation
2. Den biosociale model – at forstå lidelsen
3. Opbygning af behandlingen – færdighedstræning
og individuel terapi
Trans-aktionel model:
Faktorerne påvirker hinanden gensidigt
Individuel
følelsesmæssig
sårbarhed
Omgivelser
(Invaliderende
reaktioner)
Følelses-kurve
Ved borderline personlighedsforstyrrelse
Intensitet
Borderline
følelseskurve
Selvskade/ selvmordstanker
Almindelig
følelseskurve
Tid
Validering er at
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tage den anden alvorligt
Se den anden
Være opmærksom
Lytte aktivt
Opsummere og spejle
Holde med
Acceptere, bekræfte, støtte
Udtrykke velvilje
Se tingene fra den andens synsvinkel
Forsøge at aflæse den anden
Tilkendegive at den anden er forståelig
Invalidering er at
• Kritisere
• Betvivle
• Ignorere
• Give skyldfølelse
• Fordømme
• Sætte negative etiketter på
• Give urimelige eller usande forklaringer på noget ved en
anden
• Håne
• Tillægge den anden følelser/tanker og/eller bekræfte
ham/hende på et lavere niveau, end det er nødvendigt.
Den biosociale model:
Kombination af medfødt følsomhed:
Sensitivitet
Reaktivitet
Langsom tilbagevenden til basal-linjen
PLUS
Invaliderende socialt/familiært miljø
medfører
Manglende evne til at regulere
følelser (manglende færdigheder til
at håndtere sig selv)
VANSKELIGHEDER:
• Problemer med at håndtere følelser
• Voldsomme følelsesudsving. Problemer med depression,
angst og vrede. Svært ved at mærke og genkende følelser.
• Problemer med relationer
• Kaotiske relationer. Angst for at blive forladt.
• Problemer med selvregulering
• Identitetsforstyrrelser, tomhedsfølelse.
• Problemer med at regulere adfærd
• Selvmordsforsøg, selvskadende handlinger m.v.
• Problemer med tænkning
• Problemer med tænkning ved høje følelsesniveauer. Mistro.
Generelt opmærksomhedsproblemer.
overordnede mål er
et leveværdigt liv
Det
Konkrete mål
1.
2.
3.
4.
At begrænse:
Adfærd, som giver
anledning til kaos i
relationer
Labile følelser, dårligt
humør
Impulsivitet
Usikker
identitetsfølelse,
manglende kontrol over
tanker
At fremme:
1. Relationsfærdigheder
2. Færdigheder til at
regulere følelser
3. Hold ud-færdigheder
4. Opmærksomhedsfærdigheder
Dialektisk adfærdsterapi
Forandring
Accept
M. Linehan 1996
De 5 ben i DAT
•
•
•
•
•
Færdighedstræning (lære færdigheder,
”skoleklasse”)
Individuel terapi (fastholde patienten i behandling,
motivation, anvende færdigheder i svære
situationer)
Telefonsamtaler (hjælp til at bruge færdigheder i
konkrete svære situationer)
Team-arbejde (fastholde behandlernes motivation,
undgå udbrændthed)
Arbejde med omgivelserne (ledelsen, rammer,
pårørende, bostøtter, miljø osv)
Opmærksomhed
At kendte til og lede sit indre
Forskellige sindstilstande:
Fornuft
Visdom
Følelser
Opmærksomhed
At kendte til og lede sit indre
Forskellige sindstilstande:
Fornuft
Visdom
Jeg gik forbi min kollega.
Hun hilste ikke på mig.
Måske så hun mig ikke.
Hun plejer at være venlig over for mig.
Følelser
Min kollega sagde ikke god morgen.
Har jeg gjort noget galt?
Er hun sur på mig?
Jeg spørger hende, om der er noget galt.
Indlæring af færdigheder i gruppe
•
•
•
•
Opmærksomheds-færdigheder/mindfulness
- at være nærværende på en ikke dømmende måde
Relationsfærdigheder
- behovsopfyldelse og grænsesætning
Følelsesregulering
- mærke og genkende en følelse, tillade følelsen,
handle modsat følelsen, når den ikke er berettiget
Hold-ud-færdigheder- at udholde ubehag
- udholde krisen, acceptere tingenes tilstand. Undgå
impulsiv adfærd.
Målhieraki
Mål i fase 1: stabilitet/sikkerhed i nuet
1. at reducere selvmordsadfærd og selvskadende
adfærd
2. at reducere terapiforstyrrende adfærd
3. at reducere adfærd, der forringer livskvaliteten
4. at styrke færdigheder og kompetent adfærd
DAGBOGSARK
Kædeanalyse
Sårbarheder
Udløsende
hændelse
Tanker
Primær
følelse
Dømmende
tanker
Sekundær
følelse
Problem
adfærd
Konsekvenser
Kort sigt
Lang sigt
Løsningskæde
Nye led med færdigheder
Sårbarheder
Har
glemt
at spise.
Sov
dårligt
i nat.
Udløsende
hændelse
Ven
aflyser
aftale
Tanker
Primær
følelse
Jeg
havde Skuffet
glædet
mig
Dømmende
tanker
Jeg er
dum og
kedelig
Det er
Løsningskæde Han har forståeligt,
nok en
at jeg
god
bliver
grund
skuffet
Sekundær
følelse
Problem
adfærd
Konsekvenser
Lettelse
Skam
Skærer
mig
selv i
armen
Stop
dømmende
tanker
Kort sigt
Lang sigt
Mere skam
Kontakt
Regionspsykiatrien Silkeborg
Team for Personlighedsforstyrrelser
Att: Else Iversen
Falkevej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 2169 2203
Mail. [email protected]