Nyhedsbrev nr. 71 – oktober 2015

Landsforeningen LandboSenior.dk
Nyhedsbrev nr. 71 – oktober 2015
Indhold:
1. Formanden har ordet.
2. Tips- og Lottomidler.
3. Rejser til Sydamerika 2016.
4. Hjemmesiden.
5. Årsmøde 2016.
6. Landsbestyrelse og personale.
1. Formanden har ordet.
Ny regering – med deraf følgende omfordeling i diverse ministerier – har gjort, at vi
har haft en rigtig lang og lidt for spændende sommer. Først nu kan vi søge tipsmidler,
og det betyder, at det måske kan blive svært at nå udbetaling til de enkelte klubber
inden nytår.
Vi håber ikke, at det går så galt, og jeg er sikker på, at vores sekretær, Kristian Kamp
Justesen, vil gøre sit bedste for, at det lykkes.
Vi har fået oplyst, at der i år vil blive fordelt 25 millioner kr. til landsdækkende
ældreorganisationer.
Som bekendt er disse midler af afgørende betydning for Landsforeningen. Derfor var
vi også begyndt at tænke på en plan B. Foreløbig ligger den i ro, og vi kan glæde os
over, at vi har konsolideret os over de seneste år, hvilket også vil være nødvendig
fremover.
Det vil derfor stadig være nødvendigt at understrege, at Tips- og Lottomidlerne skal
bruges til kulturelle formål og socialt samvær i klubberne.
Da kulturelle aktiviteter, socialt samvær og bevarelse af netværk er grundstenen i
landboseniorklubbernes arbejde, burde dette ikke være svært.
Med venlig hilsen
Povl Hansen
1
Landsforeningen LandboSenior.dk
2. Tips- og Lottomidler.
Som det fremgår af formandens artikel er ansøgningen om Tips- og Lottomidler
blevet stærkt forsinket.
Vi plejer at indsende ansøgning i maj måned, men da valget blev udskrevet, blev
udarbejdelsen af ansøgningsmaterialet stillet i bero, og efter regeringsdannelsen blev
sagsbehandlingen flyttet fra Socialministeriet til Sundheds- og Ældreministeriet.
Det har givet en forsinkelse på et halvt år, men vores ansøgning er nu indsendt.
Ansøgningsfristen er 15. november, og der plejer at gå 3 – 4 måneder efter
ansøgningsfrist til vi har bevilgede midler på kontoen, og til vi kan foretage
udlodning til klubberne, men vi har da lov til at håbe, at det nye ministerium har en
kortere ekspeditionstid.
3. Rejser til Sydamerika 2016.
Som tidligere omtalt arrangerer Landsforeningen i samarbejde med Mols Rejser en
rejse til Argentina og Brasilien fra 29. februar til 14. marts 2016.
Denne rejse er fuldtegnet.
Derfor gennemføres en rejse mere fra den 14. marts til 28. marts 2016.
Der er allerede nu så mange tilmeldte til tur 2, at den med sikkerhed gennemføres,
men der er plads til flere deltagere.
Har rejsen jeres interesse, kan I se dag til dag programmet på Landsforeningens
hjemmeside www.landbosenior.dk , eller du kan henvende dig til:
Mols Rejser
Grangaard Allé 28, 7300 Jelling
Telefon: 7587 1212, mail: [email protected], hj.side: www.molsrejser.dk
Her kan I få yderligere oplysninger om rejsen og tilmelde jer.
Tur 2 starter i Rio de Janeiro med alle dens seværdigheder – den imponerende
Kristus-figur, Sukkertoppen, Favelaer (slumkvarterer) og de skønne badestrande
Copacabana og Ipanema, for blot at nævne nogle få.
Og så er der naturligvis et karneval-show med i programmet.
2
Landsforeningen LandboSenior.dk
Fra Rio flyver I til Foz Iguacu, der er et af verdens tre største vandfald.
Foz Iguacu ligger på grænsen mellem Brasilien, Argentina og Paraguay og i
forbindelse med vandfaldet er der bygget et kæmpestort vandkraftværk, der forsyner
Paraguay og Brasilien med strøm.
Også her skal I opleve et farverigt show med argentinske og internationale kunstnere.
Herfra flyver I til Buenos Aires, hvor I skal rundt til byens seværdigheder, opleve
tangoen i dansens hjemland, på kvægauktion, ud på pampassen og se de stor
kvæghold, der passes af gauchoer (cowboys) og meget mere.
Vi vil appellere til, at klubberne lader dette tilbud om at komme på en
enestående og spændende rejse til Sydamerika komme til medlemmernes
kendskab.
4. Hjemmesiden.
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev har vores hjemmeside hen over sommeren kørt på
lavt blus. Vores udbyder gik konkurs.
Vi har nu fået en ny udbyder – Digital Rocket – som vi allerede nu har et godt
samarbejde med.
Starten var lidt træg – nu kører det – og jeg har igen mulighed for selv at redigere.
Hjemmesiden fungerer som før, foreningerne mærker ikke de store ændringer, der er
foretaget, man surfer rundt på siderne som tidligere.
Alle foreninger er flinke til at sende programmer ind, men husk når der sker
ændringer i bestyrelserne at give besked, så det kan rettes.
Giv gerne lidt liv til jeres egen hjemmeside med billeder og diverse beskrivelser fra
jeres ture.
Forslag/ændringer modtages meget gerne, det er jeres ”input” der er med til at gøre
vores hjemmeside inspirerende og levende at kigge på.
I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I sidder med problemer eller har
spørgsmål til hjemmesiden.
Neel Wolff
[email protected] /mob. 2011 6590
3
Landsforeningen LandboSenior.dk
5. Årsmøde 2016.
Årsmødet 2015 finder sted mandag den 21. og tirsdag den 22. marts 2016 på
Pejsegården i Brædstrup.
Det starter som sædvanlig kl. 12:00 med frokost, hvorefter der er generalforsamling.
Eftermiddagens foredrag holdes af kultur- og kirkeminister Bertel Haarder.
Aftenfesten er stykket sammen af en 3-retters menu, vin ad libitum, underholdning
ved sangerinden Trine Gadeberg og musik og dans ved Flemming Baade.
Morgensamlingen på 2. dagen forestås af tidligere biskop for Viborg Stift Karsten
Nissen.
Det afsluttende foredrag holdes af forstanderen for Rødding Højskole Mads RykindEriksen, der taler over emnet: Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under
hastig forandring.
Sæt X i kalenderen.
6. Landsforeningens bestyrelse:
Povl Hansen
Formand
Guldagervej 276
9800 Hjørring
98988610 40264060
[email protected]
Peder Chr. Ottosen
Næstformand
V. Terplingvej 8
6752 Glejbjerg
75198197 24496570
[email protected]
Poul Jensen
Tammosevej 86
3320 Skævinge
48212770 42241715
[email protected]
Birte Kristensen
Lerbjerg 7, Snejbjerg 97161225 21748455
7400 Herning
[email protected]n.mail.dk
Børge Jørgensen
Langelinie 46
5450 Otterup
20203259
[email protected]
Personale:
Neel Wolff
Webmaster
Bæverdalen 19,
3400 Hillerød
48250172 20116590
[email protected]
Kristian K Justesen
Sekretær
Grønningen 1,
7800 Skive
97441532 61768532
[email protected]
Nyhedsbrevet er redigeret af Landsforeningens sekretær.
4