Spedition

Det kan være svært at finde ud af, hvad man skal skrive om i sin
fagprøve. Lad dig eventuelt inspirere af denne liste over fagprøveemner inden for spedition.

Optimalt flow på egen terminal

Outsourcing af DK-distribution til fremmed vognmand(mænd)

Forbedring af interne systemer og strukturer samt kommunikation

Udvidelse af samarbejde med vognmand / agent / kollega / nyt land

Lastbiltransport kontra kombineret transport (bil/bane)

Forsendelser, der går galt eller som bliver ødelagt under transport

Luftfragt kontra søfragt

Temperaturregulerende transporter på luftfragt (opbygning af paletter/uld`er)

Analyse af kørselsfunktion hos XXX

Outsourcing af lager/pick-pack til speditøren

Udvikling/forbedring af agentsamarbejde eller agentskifte

LEAN i virksomheden

Indførsel/anvendelse af stregkoder – evt. RFID i fremtiden

Rail til/fra Kina

Cabotagekørsel

Skader / Skadesbehandling

Anvendelse af short-sea-transporter inden for Europa

Analyse af specialtransporter

Optimal udnyttelse af lastbiler

Optimering af tomkørsel og bedre chaufførudnyttelse

Forbedringer af toldprocedurer/samarbejde med speditører i huset

Anvendelse af egne contra eksterne vognmænd vedr. distribution i eks. Spanien

In-house spedition