Kirkebladet - Hørsholm Kirke

Kirkebladet
December 2014 - januar 2015 78. årgang nr. 1
”Og blandes end min frydesang
med gråd og dybe sukke,
så skal dog korsets hårde tvang
mig aldrig munden lukke;
når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.”
”I denne søde juletid” DDS 107 vers 6,
Hans Adolph Brorson 1732.
Hør englene synge
”Frygt ikke”
Af Le Klint, præst
■ ”Frygt ikke” Hvorfor bliver disse
ord gentaget igen og igen?
Det må være meget vigtigt, vi tager
dem til os.
Måske handler de ikke så meget om
at være bange for konkret truende
omstændigheder, som brutaliteten i
Mellemøsten, de smittefarlige sygdomme, som spreder sig rundt omkring i verden eller den globale opvarmning
Måske taler sætningen mere til vore
tanker, de tanker som passerer op
til mange gange dagligt, og som
diskret, rutinemæssigt og undergravende lige tager glæden fra os og
erstatter den med bekymring. Den
frygt, der kommer til udtryk som en
tærende fornemmelse, der får sjælen til at vakle.
Vi kan møde disse tanker, når vi
skal holde et særligt møde, præstere
en opgave eller tage ansvar for et
arrangement. Alt er forberedt og tilrettelagt, og så pludselig har vi
kun øje for alt det, som ikke fungerer, begrænsningerne og vores
egen utilstrækkelighed, og kan
slet ikke nyde at følge opgaven
helt til dørs.
Eller når vi bliver inviteret til stor
fest, vi har set frem til, og så lige
inden vi skal af sted, mister vi inspirationen, engagementet og
festhumøret.
Eller når vi glæder os til december med julelys og hygge, og så
erstattes julestemningen lige så
stille af frygt for vores økonomi,
frygt for at vores gaver ikke lever
op til forventningerne, frygt for,
om julemiddagen går i fisk, og
den søde tid bliver erstattet af
frygt for, at det hele ikke bliver
godt nok.
Jeg betragter mig som troende,
men desværre tager jeg mig selv
gang på gang i at tro på mine egne konstruerede bekymringer!
Jeg tror på det, jeg frygter – jeg
tror, at alt hvad der kan gå galt, vil
gå galt.
Måske er det en tankegang, som vi
gennem alle tider er blevet fanget af;
derfor bliver ordene ”frygt ikke”
gentaget igen og igen.
Himmelens små budbringere arbejder ikke kun i december. De knokler
på både sommer, efterår, vinter og
forår - på hospitalerne, i fængslerne
og i de sene nattetimer - oppe og
nede, ude og inde for at hive os væk
fra vore mørke tanker – ser vi og hører vi dem ikke, så må vi gå i kirke
til advent, til jul eller til påske og
hører budskabet fra Himmelen i ord,
sang og toner: ”Frygt ikke – tro
kun”
■ Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for
Gud.” Lukas 1,30
■ Men englen sagde til ham: »Frygt ikke, Zakarias! For din bøn er hørt.”
Lukas 1,13
■ Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket.”
Lukas 2,10
■ Men englen sagde til kvinderne:
»Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her;
han er opstået, som han har
sagt”. Mattæus 28, 5-6
December 2014 – januar 2015
Fra venstre: Erik.Bossard, Benny Tworek , Lene Due-Hansen og Cecilie B.L. Krogh.
Foto: Frederik Thalbitzer
Kirkekoret beriger os fra oven
Af Erik Hildebrandt-Nielsen, organist
■ De fleste kirkegængere kender
det. Man vender sig lige en halv
gang og kigger op på pulpituret,
når kirkekoret sætter ind med en
firestemmig motet. Deroppefra
klinger stemmerne i en skøn
blanding ud over kirkerummet,
og får en til at holde vejret og
synke tilbage i nydelse.
Korsangerne er den talrigeste
gruppe af ansatte i Hørsholm
Kirke. Der skal nemlig alle ugens
syv dage være sangere, der kan
stille op til alt fra bryllupper til
højmesser og begravelser.
Kendetegnende er det, at det er et
bi-job, og derfor er de delt op i tre
kategorier: Lørdagssangere, søndagssangere og hverdagssangere.
Nogle af sangerne er både det ene
og det andet.
”Det er et job, men et job vi har,
fordi vi kan lide at synge og være
sammen,” siger Lene DueHansen, der har været sanger i
kirken i 34 år.
”Jeg kalder det en betalt hobby,”
forklarer Cecilie Bæklund Lindahl Krogh med seks års anciennitet.
Det er dog en hobby, der kræver
en høj standard. Flere af Hørsholm Kirkes korsangere er musikuddannede på universitetet.
tillid
www. horsholmkirke.dk
Andre har evnerne, fordi de har
sunget i kor i årevis. Jobbet kræver dog ikke kun lyst og en god
stemme, men også, at man kan
noder og kan synge lige fra bladet. En almindelig søndag starter
korprøven blot en halv time før
højmessen i øvelokalet i kirketårnet, så der er ikke meget tid til
forberedelse.
”Det hænder, at vi har en ekstra
prøve til jule- eller påskekoncerter, men ellers er det kun lige før
tjenesterne,” siger Lene DueHansen.
Selv om en tjeneste i kirken kun
er 1-1,5 time, kan det blive lange
arbejdsdage for sangerne. Især
om lørdagen.
”Det hænder, at vi har fem tjenester på en lørdag, hvor den første
starter 10.30 og den sidste kl.
16.30,” siger Benny Tworek, der
tillid
både er lørdagssanger og søndagssanger gennem 27 år. Normalt er
maksimum dog fire tjenester.
Lørdage og hverdage er der to sangere til tjenesterne. Søndag er der
derimod et helt kor med fem sangere til højmessen, og er man søndagssanger, er man på job hver
søndag bortset fra ferier. Det hele
kor giver helt andre muligheder for
avanceret korsang til glæde for
kirkegængerne.
Koret har både unge sangere og efterlønnere. Men det er tilsyneladende ikke et job, man lige render
fra, selv om man ikke kan sove
længe om søndagen. Gennemsnitsancienniteten er 20 år.
7 sangere er knyttet til Hørsholm
Kirke: Benedikte Biørn, Ida
Bendix, Lene Due-Hansen,
Benny Tworek, Erik Bossard,
Cecilie B.L. Krogh og Charlotte
Ascanius.
Kirkekoret og Hørsholm-Koret
giver koncert den 7. december
kl. 16 i Hørsholm kirke.
Mød kirkens medarbejdere
I de kommende numre af kirkebladet kan
du møde kirkens medarbejdere og frivillige og høre mere om, hvad de laver.
Denne gang hilser vi på korsangerne.
Korprøve før højmessen.
Kalender
jkl
December
Tirsdag d. 2. december kl. 19.30
Julekoncert. Koncertkoret & Fredensborg-Asminderød Kirkers Pigekor v/ Cille
Buch & Else-Marie Kristoffersen
Onsdag d. 3. december kl. 19.30
Ro til tro. Stillestund i kirken med sang, bøn, ord og stilhed. Gudstjenesterne
begynder kl. 19.55; men kirken er åben fra kl. 19.30, hvor der er musik og
mulighed for at tænde lys for nogen eller noget og selv skrive en bøn.
Torsdag d. 4. december kl. 15
Torsdagsfortælling. Benno Blæsild fortæller om ”Julens historie fra
hedenskab til gaveræs.”
Lørdag d. 6 december kl. 10
Krybbespil. Selmers Børnehus opfører det traditionsrige krybbespil i
Hørsholm Kirke.
Søndag d. 7. december kl. 10
Højmesse ved Nina Raunkjær + Kirkekaffe
Søndag d. 7. december kl. 16
Julekoncert: Koncert med Hørsholm-Koret og Hørsholm Kirkes Kor.
Tirsdag d. 9. december kl. 19.30
De 9 læsninger. Folk fra Hørsholm sogn læser de bibelske juletekster, og
menigheden synger de skønne julesalmer.
Søndag d. 14. december kl. 10
Højmesse ved Le Klint
Torsdag d. 18. december kl. 11
Julegudstjeneste for pensionister ved Le Klint. Kort hverdagsgudstjeneste
med julesalmer og kirkekaffe.
Søndag d. 21. december kl. 10
Højmesse ved Per Melhof
Søndag d. 21. dec. kl. 16.30 + kl. 19
Julekoncert med Marie Carmen Koppel.
Billetter via billetlugen.dk eller køb dem i FONA
Tirsdag d. 23. december kl. 16.30
Julestemningskoncert. Den årlige halve times orgelkoncert med musik til
højtiden.
Onsdag d. 24. december kl. 12
Julegudstjeneste ved Dorte Fabrin Beltoft
´
kl. 13.30
Julegudstjeneste ved Le Klint
kl. 15
Julegudstjeneste ved Per Melhof
kl. 16.30
Julegudstjeneste ved Nina Raunkjær
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
entré
Onsdag d. 24. december kl. 18
Juleaften i sognegården, se omtalen i bladet
Torsdag d. 25. december kl. 10
Højmesse ved Le Klint
Fredag d. 26. december kl. 10
Højmesse ved Per Melhof
Søndag d. 28. december kl. 10
Højmesse ved Nina Raunkjær
Søndag d. 28. december kl. 15
Juletræsfest. Gammeldags juletræsfest med dans omkring juletræet og
masser af gode julesange og julelege og julehistorie og godteposer og
æbleskiver. Billetter kan købes på Hørsholm Kirkekontor indtil torsdag den
18. december. Pris: 10 kr. for børn og 25 kr. for voksne.
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Kalender
- hvad sker der i kirke og sognegård:
Januar
Torsdag d. 1. januar kl. 15
Nytårsgudstjeneste ved Nina Raunkjær
Champagne og kransekage
Søndag d. 4. januar kl. 10
Højmesse ved Le Klint + kirkekaffe
Tirsdag d. 6. januar kl. 17.15
Spaghettigudstjeneste ved Per Melhof
Tilrettelagt for børn. Alle er velkomne.
Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs i Sognegården
Onsdag d. 7. januar kl. 12
På Herrens Mark. Aktuelt emne og frokost i Sognegården.
Pris 25 kr. Husk tilmelding til kirkekontoret.
Søndag d. 11. januar kl. 8.30
Morgengudstjeneste ved Nina Raunkjær
1. søndag efter Helligtrekonger
Søndag d. 11. januar kl. 10
Højmesse ved Dorte Fabrin Beltoft
1. søndag efter Helligtrekonger
Onsdag d. 14. januar kl. 12
På Herrens Mark. Aktuelt emne og frokost i Sognegården.
Onsdag d. 14. januar kl. 19.30
Nytårskoncert med Kvindelige Marineres Musikkorps
Søndag d. 18. januar kl. 8.30
Morgengudstjeneste ved Per Melhof
2. søndag efter Helligtrekonger
Søndag d. 18. januar kl. 10
Højmesse ved Nina Raunkjær
2. søndag efter Helligtrekonger
Onsdag d. 21. januar kl. 12
På Herrens Mark. Aktuelt emne og frokost i Sognegården.
Onsdag d. 21 januar kl. 19.30
Sognekursus Familien – ballast eller byrde i Hørsholm Kirke
Anne Lise Marstrand Jørgensen taler om sine bøger ”Hvad man ikke ved” og
”Hvis sandheden skal frem”, entré
Søndag d. 25. januar kl. 8.30
Morgengudstjeneste ved Le Klint
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Søndag d. 25. januar kl. 10
Højmesse ved Per Melhof
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30
Beethoven - samtlige strygekvartetter. Første koncert i en serie med alle
strygekvartetterne spillet af Copenhagen String Quartet. Entré.
Onsdag d. 28. januar kl. 12
På Herrens Mark. Aktuelt emne og frokost i Sognegården.
Søndag d. 1. februar kl. 10
Højmesse ved Le Klint + kirkekaffe
Tirsdag d. 3. februar kl. 17.15
Spaghettigudstjeneste ved Nina Raunkjær
Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs i Sognegården
Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen præsterne
Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
Septuagesima søndag
December - januar 2015
Vejviser
Julen handler om
at give og at få
Har pengepungen svært ved at
afholde alle udgifterne til juleaften, kan menighedsplejen måske
hjælpe. Send en ansøgning om julehjælp til Kirkekontoret, Barakstien 2, 2970 Hørsholm, inden den 15. december og mærk
kuverten ”Juleuddeling”.
Menighedsplejen
Julegudstjeneste
for pensionister
Torsdag, den 18. december
kl. 11
Juleevangelium, julesalmer og julemusik skal fylde Hørsholm
Kirke, derefter byder vi på en kop
kaffe under orglet. Gudstjenesten
varer godt og vel 30-40 minutter.
Vel mødt!
Torsdagsfortælling
Torsdag, den 4. december kl. 15
fortæller Benno Blæsild om vores
juletraditioner.
”Hvordan gik det til, at en hedensk solkult først blev til Kristi
fødselsdagsfest for siden at udvikle sig til den moderne detailhandels største kampagneplatform? Med velvalgte eksempler
sætter verdens eneste juleinspektør juleklassikerne i deres historiske sammenhæng”.
Juleinspektøren er Benno Blæsild! Benno Blæsild var fra 1995
til 2005 museumsinspektør i Den
Gamle By, siden 2005 har han
været direktør for Fregatten Jylland i Ebeltoft.
tillid
www. horsholmkirke.dk
Fælles juleaften
i Sognegården
Vi holder fælles jul i Hørsholm
Sognegård juleaften onsdag den
24. december.
Hørsholm Kirke afholder julegudstjeneste henholdsvis kl. 12,
13.30, 15 og 16.30.
Kl. 18 mødes vi i Sognegården,
hvorefter vi går til bords omkring
kl. 18.30 og spiser en traditionel
julemiddag. Efter middagen er
der juletræ og hygge, ind til vi
går hjem kl. 22.30.
At holde jul er en fælles glæde og
en fælles opgave, og derfor er du
meget velkommen til at hjælpe
med til, at juleaften i Hørsholm
Sognegård bliver en god tradition. Kan du give en hånd med ved
tilberedningen og severingen, vil
du pynte borde eller være med til
at tage et viskestykke ved opvasken, kan du henvende dig på
kirkekontoret, tlf. 45 86 00 97 eller mail: [email protected]
Hvis du vil deltage i juleaften i
Hørsholm Sognegård onsdag, den
24. december, kan du tilmelde dig
på kirkekontoret senest mandag
den 15. december ud fra ”førsttil-mølle” princippet - prisen for
at deltage er 50 kroner.
Gammeldaws juletræsfest 4. juledag
Kom og vær med til gammeldags
juletræsfest med dans omkring
juletræet og masser af gode julesange, julelege, julehistorier, godteposer og æbleskiver.
Juletræsfesten finder sted søndag
den 28. december 2014 kl. 15
i Sognegården og varer til ca. kl.
17. Billetter kan købes på Hørsholm kirkekontor ind til fredag
den 19. december.
Pris 10 kr. for børn og 25 kr. for
voksne
Kirkekontoret
Barakstien 2,
2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 00 97
[email protected]
Åbent hverdage 9-13
Torsdag tillige 16-18
Kordegne
Lise-Marie Groll
[email protected]
Bent Jeppe Jeppesen
[email protected]
Præster
Per Melhof
Kirkebogsførende
Tlf.: 30 85 57 36
[email protected] Fri mandag
Nina Raunkjær
Tlf. 30 85 57 39
[email protected] Fri mandag
Le Klint
Tlf. 30 85 57 37
[email protected] Fri fredag
Dorte Fabrin Beltoft
Tlf. 61 70 22 78
[email protected]
Organister
Erik Hildebrandt-Nielsen
Tlf. 40 82 62 76
[email protected] Fri mandag
Peter Hougaard
Tlf. 59 44 07 30
30 44 37 58
[email protected]
Kirketjenere
Mikala Fallesen
Jeppe Kaarde
Palle Bo Hansen
Nana Gistrup Jansen
Tlf.: 45 67 02 05 eller
45 86 00 97
[email protected]
www.horsholmkirke.dk
Redaktionen består af præster,
organister og kommunikationsudvalget. Bladet udkommer
6 gange årligt. Næste blad 1.
februar 2015. Deadline 10/1send materiale til [email protected]
Ki r k e b l a d e t i Hø r s h o l m
De ni læsninger
■ De 9 læsninger er en stemningsfuld gudstjeneste i adventstiden. Det stemningsfulde
opstår i et samspil mellem de tekster fra Bibelen, der læses, de salmer og sange, der synges
den musik, der fremføres samt af den dæmpede belysning og de mange levende lys.
De bibelske tekster er smukke og intense, og
vi kender dem. Alligevel hører vi dem, som
om det er lige nu, det sker: at verden bliver
til, at der skinner et lys i mørket, som mørket
ikke får bugt med og at Gud bliver menneske
i Jesus Kristus.
I år vil folk fra Hørsholm læse op. Måske din
nabo, kollega eller ven? Det giver en særlig
stemning af nærvær og fællesskab.
Kom og lyt til evige bibelord og smuk musik,
og syng med på kendte advents- og julesalmer. Vær med til at gøre denne aften til noget
helt særligt.
Arrangementet finder sted tirsdag den
9. december klokken 19.30.
December 2014 - januar 2015
Babysalmesang i Rungsted Kirke
Babysalmesangerne mødes 10 gange torsdag formiddag kl. 10-11 i
Rungsted kirke,
Mødedatoer 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3 og 26/3
Rungsted kirke, Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst. Prisen for at deltage og for ’Min første salmebog’ er 200,- kr. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 8. januar 2015. Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig ,
pr mail hos vores sognepræst Dorte Fabrin Beltoft: [email protected]
.
Danmission arbejder med mission, udvikling, dialog og
kirkeopbygning i 3. verden
Annoncer
Beethoven-cyklus
Samtlige strygekvartetter.
Beethovens strygekvartetter står centralt i
musiklitteraturen. På samme måde som symfonierne og sonaterne blev de til over hele
Beethovens liv og indeholder hele spektret af,
hvad et menneskeliv rummer af følelser og
kampe.
Nu er der en enestående mulighed for at høre
samtlige kvartetter i en serie på seks koncerter. Den første finder sted i Hørsholm Kirke
tirsdag, den 27. januar kl. 19.30. Her kan
man høre tre kvartetter fra hhv. opus 18, 59
og 132. Det er Copenhagen String Quartet,
der spiller.
Sognekursus 2015
Husk kirkekaffe
efter højmessen 1.
søndag i måneden
Familien – ballast eller byrde?
Hørsholm Kirke onsdag den 21. januar kl.
19.30 Forfatter Anne Lise MarstrandJørgensen: Om ’Hvad man ikke ved’ og
’Hvis sandheden skal frem’
Rungsted Kirke onsdag den 18. februar kl.
19.30 Tidligere lektor i Ny Testamente Lone
Fatum: Familieproblemer i tidlig kristendom fra åndsfællesskab og himmelsk virkelighed
til borgerligt faderhus.
Kokkedal Kirke onsdag den 4. marts kl.
19.30 Cand. Psyk. Aut. Ulla Dyrløv:
Om nye familietyper og sammenbragte familier. Entré pr. foredrag 50,- Se separat folder.
www. horsholmkirke.dk
Annoncørerne
Støtter
Menighedsplejen