Vejledning til førerkortprøven - taxi

Taxinævnet i Region Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus – Smallegade 1 – 2000 Frederiksberg
Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749
Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00
Mail: [email protected] - www.taxinaevn.dk
22. december 2015/ HO
J.nr. 2.22 / 5563 - 61
VEJLEDNING
TIL FØRERKORTPRØVEN
Prøven: Se side 3 i denne vejledning.
Sted: Prøven afvikles i Taxinævnets Sekretariat, som er beliggende på Frederiksberg
Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. Henvendelse sker i sekretariatets skranke i
Borgerservicecenteret som ligger på 1. sal.
Priser: Ansøgning om førerkort koster 466 kr. og selve kortet koster 113 kr. Der kan betales kontant eller med Dankort.
OBS: Hvis de nedenfor nævnte bilag ikke er medbragt til prøven, vil du blive afvist og henvist til at bestille ny tid. Ligeså skal vi henstille til, at du møder op lidt før den aftalte tid, så
du er klar til prøven til tiden. Kommer du for sent til prøven, må du forvente at blive afvist
og henvist til at bestille ny tid.
Omprøver: Hvis førerkortprøven ikke bestås første gang, kan du prøve igen. Det koster
465 kr. hver gang du går til prøve. Der gøres i denne sammenhæng opmærksom på, at prøven starter forfra hver gang, og der må ikke bruges hjælpemidler.
Ansøgningsskema: Du skal udfylde og underskrive et skema, når du kommer til prøve.
Tidsbestilling: Du kan via vores hjemmeside booke tid til en prøve. Der kan ikke bestilles
tid eller ændres tid på telefon. https://www.geckobooking.dk/site/index.php?id=2206
Hvis du udebliver fra en aftalt tid, uden at melde afbud vil du blive spærret i bookingsystemet, så du ikke kan bestille en ny tid, før der er gået 2 måneder.
Du skal medbringe:
Straffeattest:
a) Har du en ren straffeattest? Hvis din straffeattest er ren, skal du medbringe den til
førerkortprøven. Attesten må højst være 14 dage gammel første gang du går til
prøve. Straffeattesten kan du bruge igen til at gå til omprøve, dem må dog maks.
blive 3 måneder gammel når du går til omprøve.
b) Har du ”pletter” på din straffeattest? Hvis din straffeattest ikke er ren, så skal du aflevere straffeattesten, vedlagt en kopi af de domme, som er nævnt i straffeattesten.
Når du møder op hos os og afleverer attesten, skal du betale for ansøgningen 466
kr. Attesten må højst være 14 dage gammel. Domme fås hos den domstol, der har
afsagt dem. Du kan ikke bestille tid til førerkortprøven, før end vi har godkendt din
ansøgning.
Hvis du bor, eller har boet i et andet land end Danmark indenfor de sidste 5 år skal du
medbringe en straffeattest fra det pågældende land.
I forhold til ansøgere som bor eller indenfor de sidste 5 år har boet i Sverige:
Du skal udfylde blanket om ”Utdrag för utlandsändamål” (blanket 4421 hos Kriminalpolitiet
i Sverige, Kiruna). Attesten koster (pr. 22/12-2015) 192 svenske kroner + porto. Attesten
indeholder et vandmærke, en underskrift og sideantal. Du skal aflevere kuverten i uåbnet
stand til Taxinævnet. Andre attester fra Sverige accepteres ikke.
Du kan finde blanketten på følgende link:
http://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4421utlandsandamal-belastningsregistret/
Sundhedskort: Du skal medbringe sundhedskort (sygesikringsbevis) som dokumentation
for cpr. nr. og adresse.
Erhvervskørekort: Du skal medbringe gyldigt erhvervskørekort (kode 400 eller 450). Hvis
du kun har et midlertidigt erhvervskørekort, så skal du forevise os legitimation med billede,
f.eks. dansk pas eller opholdstilladelse.
Chaufførkursus: Du skal medbringe bevis herfor, som er udstedt af Trafikstyrelsen, se
nærmere herom på Trafikstyrelsens hjemmeside.
Gyldighedsperiode: Førerkortet får samme gyldighed og udløbsdato som erhvervskørekortet.
Gyldighedsområde: Førerkortet gælder kun til kørsel med taxi og limousiner, der er
hjemmehørende i de 28 kommuner i taxiområde 1, dvs. i Storkøbenhavn og Nordsjælland.
Der kan udstedes tilsvarende kort til sygetransport i de 28 kommuner.
Dispensationsmulighed for ordblinde
Du kan søge om forlænget eksamenstid eller tilladelse til at gøre brug af særlige hjælpemidler, hvis du er ordblind.
Det er en betingelse, at du vedlægger dokumentation for dit handicap (ordblindhed). Samtidig hermed skal du betale for ansøgningen om førerkortet.
Når sekretariatet har modtaget din ansøgning og dokumentation, vil sekretariatet foretage
en konkret vurdering ud fra dine behov (handicappets art og omfang).
Der gives ikke dispensation til de ansøgere, der har meget ringe danskkundskaber.
Hvilken type dokumentation skal du vedlægge?
Du skal vedlægge kopi af en udredning og læsetest, som er foretaget af VUC København
eller VUC Frederiksberg.
Dokumentationens max-alder?
Udredningen må max være 6 måneder gammel.
Hvornår får du svar, om du kan få dispensation?
Du vil normalt få svar indenfor 14 dage. Hvis sekretariatet har brug for yderligere oplysninger i din sag, kan der dog gå lidt længere tid.
Førerkortprøven
Prøvens varighed: Max. 15 minutter.
Prøven er udarbejdet efter Kraks Kort over København og omegn og hjemmesiden
www.visitdenmark.dk samt www.google.dk
Du kan maks. gå op til prøven 4 gange indenfor 12 måneder, regnet fra første prøvedato.
Hvis du ikke består den 4. gang, så får du besked på, at du er spærret i vores bookingsystem, og at du først kan booke en tid igen, når der er gået 6 måneder, regnet fra den sidste prøvedato. Du bliver også vejledt om, at det ville være en god idé, hvis du modtog noget danskundervisning.
Prøven består af 3 dele.
Del 1.
Denne består af 3 mundtlige spørgsmål om gadenavne, der skal besvares
mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af indholdsfortegnelsen og ved udpegning på kort i Kraks Kort. Del 1 skal bestås uden fejl.
Del 2.
Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om beliggenhed og hvilke hovedfærdselsveje, der fører fra Københavns Centrum til 2 byer og bydele i København og omegn, der er nævnt i denne vejledning. Spørgsmålene skal besvares mundtligt inden for 3 minutter ved udpegning på et oversigtskort uden
navne over Storkøbenhavn. Kortet (med navne) kan købes i Taxinævnets ekspedition for 10 kr. Del 2 skal bestås uden fejl.
Del 3.
Denne del består af 5 skriftlige spørgsmål om seværdigheder i taxiområde 1.
Ansøgeren trækker selv spørgsmålene, som skal besvares indenfor 3 minutter
(uden brug af hjælpemidler). Hvert spørgsmål har 3 svarmuligheder og ansøgeren skal krydse af foran det korrekte svar. Seværdigheder, som er markeret
med fed, besvares med gadenavn og by/bydel. De øvrige spørgsmål besvares ved angivelse af korrekt by eller bydel (hvis København – så bydel i form
af Ø, V, K, S, SV, NV, N).
Spørgsmålene tager udgangspunkt i seværdigheder, så som kendte offentlige
eller private bygninger, kirker, slotte, skulpturer, parker, museer, vigtige restauranter, barer, hoteller og lignende. Se listen over seværdigheder nedenfor (side 5
– 9).
Del 3 skal bestås med mindst 4 rette svar (max 1 fejl).
BYER OG BYDELE I KØBENHAVN OG OMEGN – jf. del 2 i prøven
Albertslund
Hellerup
Rødovre
Avedøre
Herlev
Skodsborg
Bagsværd
Holte
Skovlunde
Ballerup
Hundige
Smørum
Birkerød
Hvidovre
Sorgenfri
Bistrup
Høje-Taastrup
St. Magleby
Brøndby Strand
Hørsholm
Søborg
Brønshøj
Ishøj
Søllerød
Charlottenlund
Jægersborg
Tårnby
Dragør
Kastrup
Vallensbæk
Farum
Klampenborg
Vedbæk
Ganløse
Lyngby
Virum
Gentofte
Måløv
Værløse
Gladsaxe
Nærum
Glostrup
Ordrup
Greve
Rungsted
Liste over seværdigheder i taxiområde 1 – jf. del 3 i prøven
Kategori 1 - Museer
1. Amagermuseet
2. Arbejdermuseet
3. Arken
4. Botanisk Have – Statens Naturhistoriske
Museum
5. Brede Værk, Nationalmuseet
6. Charlottenborg
7. Cirkusmuseet
8. Cisternerne, Museet for moderne glaskunst
9. Danmarks Tekniske Museum
10. Dansk Arkitektur Center
11. Davids Samling
12. Den Frie Udstilling
13. Den Hirschsprungske Samling
14. Designmuseet (tidl. Kunstindustrimuseet)
15. Det Kongelige Bibliotek, Diamanten
16. Dragør Museum
17. Frihedsmuseet
18. Frilandsmuseet
19. Geologisk Museum
20. Georg Jensen Museet
21. Glyptoteket (Ny Carlsberg)
22. Guinness World of Records Museum
23. H.C. Andersens Eventyrhus
24. Heerup Museum
25. Helsingør Bymuseum
26. J. F. Willumsens museum
27. Karen Blixen Museet
28. Kastrupgårdssamlingen
29. Københavns Museum
30. Louisiana
31. Nationalmuseet
32. Ordrupgaard
33. Orlogsmuseet
34. Politimuseet
35. Post & Tele Museum
36. Revymuseet
37. Ripley’s ”Believe it or not” Museum
38. Sophienholm
39. Statens Museum for kunst
40. Storm P. Museet
41. Teatermuseet i Hofteatret
42. Thorvaldsens Museum
43. Tøjhusmuseet
44. Zoologisk Museum
Kategori – 2 Forlystelses- og temaparker
1. Bakken
2. Bella Center
3. Experimentarium
4. Forum
5. Jægerspris Slotspark
6. Middelalderlandsbyen
7. Parken
8. Tivoli
9. Tycho Brahe Planetarium
10. Valby naturlegeplads
Kategori 3 - Zoo´er og dyreparker
1. Den Blå Planet
2. Dyrehaven
3. Zoologisk Have
4. Øresundsakvariet
Kategori 4 – Haver og parker
1. Amager Strandpark
2. Christianshavns Vold
3. Churchillparken
4. Den Magiske Have
5. Frederiksberg Have, hovedindgang
6. Frederiksborg Slotshave-barokhaven
7. Fælledparken, hovedindgang
8. Hørsholms Slotshave
9. Kongens Have, hovedindgang
10. Kumbelhaven
11. Mindelunden i Ryvangen
12. Ørstedsparken
13. Østre Anlæg, hovedindgang
Kategori – 5 Kirker og klostre
1. Annisse kirke
2. Christians Kirke
3. Christiansborg Slotskirke
4. Christianskirken
5. Frederiksberg Kirke
6. Frederiksberg Slots Kirke
7. Frederiksborg Slotskirke
8. Frederikskirken (Marmorkirken)
9. Grundtvigs Kirke
10. Holmens Kirke
11. Nusrat Djahan moskéen
12. Nygårdskirken
13. Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster
14. Vor Frelser Kirke
15. Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)
Kategori 6: Monumenter/bygninger
1. Assistents kirkegård
2. Betty Nansens Teatret
3. Børsen
4. Caritas brønden
5. Center for hjerneskade
6. Den Lille Havfrue
7. Det Kongelige Teater
8. Det Ny Teater
9. Diakonissestiftelsen
10. Folketinget
11. Gefion springvandet
12. Højesteret
13. Justitsministeriet
14. Kastellet
15. Kultorvet
16. Københavns Byret
17. Københavns Retshjælp
18. Lurblæserne
19. Nationalbanken
20. Nørrebro Teater
21. Operaen
22. Privathospitalet Danmark
23. Proviantgården
24. Rundetårn
25. Skuespilhuset
26. Solbjerg kirkegård
27. Statsministeriet
28. Storkespringvandet
29. Toms Chokoladefabrik
30. Udenrigsministeriet
31. Vestre Fængsel
32. Vestre Kirkegård
33. Vridsløselille Statsfængsel
34. Økosamfundet Dyssekilde
35. Østre Gasværks Teater
36. Østre Landsret
Kategori – 7 Oldtidsminder og ruiner
1. Aldershvile Slotsruin
2. Jarmers Tårn
3. Ruinerne under Christiansborg
4. Vedbækfundene
Kategori 8 - Slotte
1. Christiansborg Slot
2. Eremitageslottet
3. Fredensborg Slot
4. Frederiksborg Slot
5. Kronborg Slot
6. Rosenborg Slot
Kategori 9 – Større hoteller
1. Bella Sky Comwell
2. Copenhagen Admiral Hotel
3. Copenhagen Island Hotel
4. Copenhagen Plaza Hotel
5. D´Angleterre
6. Hotel 71 Nyhavn
7. Hotel Phoenix
8. Imperial Hotel
9. Kong Arthur
10. Marriott Hotel
11. Palace Hotel
12. Radisson Blu Royal Hotel
13. Radisson Blu Scandinavia Hotel
14. Scandic Copenhagen
15. The Square Hotel
16. Tivoli Hotel
Kategori 10 – Vigtige spisesteder
1. Blovstrød Kro
2. Conditori La Glace
3. D’Angleterre
4. Det Lille Apotek
5. Era Ora
6. Formel B
7. H. C. Andersen Huset
8. Havreholm Slot Restaurant
9. Ida Davidsen
10. Kong Hans Kælder
11. Krogs Fiskerestaurant
12. Nimb
13. Noma
14. Raadvad Kro
15. Sct. Gertruds Kloster
16. Søllerød Kro
17. Torvehallerne
Kategori 11 - Natteliv
1. Bakken Kbh.
2. Baltoppen
3. Café Kellerdirk
4. Café Woody
5. Centralhjørnet
6. Club Faust
7. Clup Christopher
8. Copenhagen Jazzhouse
9. Culture Box
10. Halsnæs Bryghus
11. Halvandet
12. Heidi´s Bier Bar
13. Jazz House Montmartre
14. Karriere Baren
15. Natclub Concorden
16. Nord Natklub
17. Nørrebro Bryghus
18. Oscar Bar & Cafe
19. Portalen
20. Ruby Cocktailbar
21. Rust
22. Trommen
23. Vega Natklub
24. Waterloo Nightklub
25. Ørsted Ølbar