Prøv nu og lyt - vi nægter og flyt

faxebugten
N R . 10 - T IRSDAG
w.faxebugten.dk
w
w
:
ve
ga
ud
ein
nl
O
DEN
3.
MARTS
2015 -
ÅRGANG
113
WWW. FAXEBUGTEN . DK
FAXE POSTEN/KARISE AVIS
Designer
Teater
Super-kok
Birgitte Moesgaard har
designet kjoler til Danmarks største natklub, der
bl.a. ejes af sanger og Xfactordommer Line Rafn.
Tappernøje Amatørteater
er klar med årets forestilling i forsamlingshuset.
Den handler om money,
money, money...
Lasse Rasmussen fra La
Mer i Faxe Ladeplads har
været til svendeprøve han fik medalje, højeste
karakter og masser af ros.
Se side 4
Se side 22
Se side 9
rådhus, samtidig med at Uddannesesudvalget holdt møde.
Samtidig med elevernes demonstration, overrakte Hans Jørgen
Hansen fra Dalby 1.745protestunderskrifter til formanden for
Uddannesesudvalget, Jonas Kristinsson (V). Underskrifterne stammer udelukkende fra Dalby-området, og er indsamlet på få dage.
Senere på aftenen besluttede
Uddannelsesudvalget at det ikke
kunne imødekomme skolebestyrelsens ønske om en samling af
overbygningen på afdeling Sofiendal.
Udvalget har dog igangsat en
proces, der tilgodeser analyse, dialog og inddragelse i forhold til organisering og indhold på skolerne
samt en evaluering af den nuværende skolestruktur.
Udvalget finder det vigtigt med
en grundig analyse, dialog og debat
om disse emner. På Uddannelsesudvalgets møde den 23. marts
Prøv nu og lyt - vi nægter og flyt, lød råbene foran det gamle rådhus i Rønnede
Prøv nu og lyt
- vi nægter og flyt...
OP MOD 400 ELEVER, OG NOGLE FORÆLDRE, PRIMÆRT FRA
MØLLEVANGSSKOLEN OG BAVNESKOLEN, DEMONSTREREDE
FØR MØDET I UDDANNELSESUDVALGET TIRSDAG I SIDSTE UGE.
Udvalget skulle behandle en
henvendelse fra skolebestyrelsen
om at flytte 7. - 9. klasserne til Sofiendalskolen i Haslev.
Det var et flot syn da de mange
elever tog opstilling foran det gamle rådhus i Rønnede, med bannere
og godt humør, for at protestere
mod skolebestyrelsens forslag der,
hvis det blev vedtaget, ville have
virking allerede fra august i år.
Lige så snart kendskabet til forslaget var ude, tog en flok elever,
med Malthe Gerner Nielsen fra 8.
klasse på Møllevangsskolen i Rønnede i spidsen, fat på at organisere
protester.
Det blev til læserbreve, fabrikation af protestbannere og altså en
demonstration foran det gamle
2015, drøftes den videre proces
som temaemne.
tor
Malthe Gerner Nielsen fra 8. klasse på Møllevangsskolen tog initiativ til demonstrationen
Forårsoprydning
÷20%
på alle varer i butikken
i hele marts...
GITTE’S
GULD, SØLV OG URE
ed
Din Guldsm
Mød os på
facebook.com/gitteguld
Torvegade 20 • 4640 Faxe • Tlf. 56 28 67 37
Din grønne frisør fejrer 10 års fødselsdag Døre & vinduer
- og giver i uge 11
fra den 10/3 til 14/3 (bemærk lukket den 12/3)
10% rabat
Hovedgaden 31, 4654 Faxe Ladeplads
56 71 62 68
faste
e mine tro
Tak til all e første 10 år...
rd
kunder fo
LB Døre og Vinduer har eget
snedkerværksted og producerer
selv alle typer døre og vinduer.
Vi leverer også forsatsruder og
termoruder - og monterer.
Besøg os på
www.lassebach.dk
eller kom og se vores
udstilling i Leestrup
LB DØRE OG VINDUER Aps
Saksholmvej 26, Leestrup, 4733 Tappernøje
Tlf. 56 72 56 14 - [email protected] - www.lassebach.dk
2
Kort og godt
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
Rønnedevej 62B
4640 Faxe
56 71 32 31
Fax 56 71 38 08
[email protected]
www.faxebugten.dk
Uddeles hver tirsdag/onsdag i
Faxe, Hårlev, Karise, Faxe
Ladeplads, Tureby, Rønnede,
Tappernøje, Haslev (Dalby,
Bråby, Vester Egede, Sdr. Dalby,
Ulse, Gisselfeld) + Haslev By,
Store Heddinge og Rødvig
sidste tirsdag/onsdag i mdr.
Kontortid:
Mandag-fredag
kl. 8.30-16.00
Indleveringsfrister:
Tekstside-annoncer
torsdag kl. 10.00
Gudstjenester
Lørdag den 7. marts:
Adventistkirken
kl. 10.40
Søndag den 8. marts:
Faxe
Roholte
Karise
Alslev
Kongsted
Dalby
Hårlev
Varpelev
Øster Egede
Vester Egede
Ulse
Stevns Valgmenighed
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 10.30
ingen
kl. 10.00
kl. 10.30
ingen
kl. 10.15
ingen
ingen
kl. 10.00
ingen
Rubrikannoncer
(herunder tillykke-annoncer og
fællesmarkedet)
torsdag kl. 12.00
Redaktionelt stof:
torsdag kl. 9.00
Annoncer:
Bladchef
Administrerende
Ansvarshavende
Christian
Kopranen
e-mail: [email protected]
Babysalmesang
i Faxe Kirke
SELV NÅR BØRN ER FOR SMÅ
TIL AT SYNGE KAN DE SAGTENS
NYDE MUSIK, RYTME OG DEN
HELT SÆRLIGE STEMNING I ET
KIRKERUM.
Babysalmesang er et af de nyere tiltag i folkekirken, og meget
populært, både blandt de små og
deres forældre/bedsteforældre.
Fra midten af marts er der igen
babysalmesang for de 0-1-årige i
Faxe Kirke i samarbejde med Hylleholt og Roholte Kirke.
Spørg bare om - ledighed
Aflysning
Koncerten søndag den 8. marts kl.
15 i Hylleholt Kirke, Faxe Ladeplads,
med Gladsaxe Kammerkor må desværre aflyses da koret er ramt af
sygdom.
DAGENS EMNE I „SPØRG BARE“
I HUSET FAXE LADEPLADS
TORSDAG DEN 5. MARTS ER
ARBEJDE/LEDIGHED.
Min kære mor
Vores kære mormor og oldemor
Jytte Bruntze
* 5. februar 1925
Annoncekonsulent
Claus
Nyboe
† 24. februar 2015
Anne-Magda
e-mail: [email protected]
Bisættelsen finder sted fra Kongsted Kirke
lørdag den 7. marts kl. 15.00
Annoncer/
Kontor
Annie Muxoll
Patrick Madsen
e-mail: [email protected]
Produktion:
Layout/DTP
Poul Erik
Hubert Jensen
Første gang onsdag den 11.
marts kl. 9.45 til 10.30. Undervisningen fortsætter frem til og med
onsdag den 6. maj. Undervejs i forløbet inviteres til en særlige „kravle”-gudstjeneste, der er tilrettelagt
for de helt små og hvor deltagerene i forårets hold medvirker.
Undervisningen er gratis og der
er tilmelding til Faxe Kirkekontor på
tlf. 56 71 35 52 eller [email protected]
* 5. marts 1999
Faxe Ladeplads Borger og
Erhvervsforening har inviteret
arbejdsmarkedskonsulent Elsebeth
Schmøde til en aften i HUSET, for
at orientere om rettigheder og
pligter. Der startes op med nysgerrighed omkring arbejdsmarkedet.
Det vil handle om hvilke muligheder der er, når man er ledig. Hvordan de forskellige tilbud og muligheder kan sammensættes.
Elsebeth Schmøde har helt styr
på den nye beskæftigelsesreform
der træder i kraft i slutningen af
2015 og kan svare på de fleste
spørgsmål i den forbindelse. Altså
de muligheder man har som ledig
nu og i fremtidens Faxe Ladeplads /
Danmark.
Dørene åbnes kl. 19.00 og aftenen starter kl. 19.30. Det er Faxe
Ladeplads Borger og Erhvervsforening der står bag arrangementet.
Entréen er 20 kr. og der kan købes
kaffe, te og kage.
Musiker med grønne
fingre i 25 år
ANNE BERNSTEIN, DRIVHUSLEDER PÅ DLF-TRIFOLIUMS FORÆDLINGSAFDELING BOELSHØJ
VED STORE HEDDINGE, FEJREDE 25 ÅRS JUBILÆUM DEN 1.
MARTS.
Hun har med stor dygtighed og
engagement været med til at fremelske nye græssorter til gavn for
DLF-TRIFOLIUMs verdensompændende frøeksport.
† 26. februar 2015
Vores elskede dreng og brormand blev på tragisk
vis taget fra os alle, grundet hans livs-interesse.
✝
Vor kære
Familien
Anton Ejnar Jensen
Begravelsen finder sted fra Karise Kirke
lørdag den 7. marts kl. 11.00
* 10. august 1941
✝ 23. februar 2015
e-mail: [email protected]
Familien
Redaktion:
OMSORG • NÆRVÆR • RESPEKT
Bisættelsen har fundet sted
Tak for venlig deltagelse
Vi træffes hele døgnet på
Redaktør - foto
Torkild
Svane Kraft
e-mail: [email protected]
56 71 14 66
Ring gerne for gratis
uforpligtende prisoverslag...
Vikar: Eddie van Lüthje
Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle fejl i annoncer og tekst.
Udnyttelse af tekst, annoncer, foto
m.v. er ikke tilladt uden forudgående aftale.
OPLAG • 15.500 eksemplarer
Sidste tirsdag i hver måned 21.500 eks.
TRYK • ProvinsTrykkeriet ApS
- eller se priser/
priseksempler på
hjemmesiden...
v/ Susanne og Michael Bengtsen Christensen
Vestergade 11, 4640 Faxe
www.bengtsenbegravelse.dk
Schrøders Bedemandsforretning
Faxes ældste bedemandsfirma - grundlagt 1853
FAXE BEGRAVELSESFORRETNING
v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof · Kirketorvet 1A · 4640 Faxe
Elsebeth Mithiof
Exam. Bedemand
Ring trygt til os - vi træffes altid!
Hovedgaden 27, 4654 Faxe Ladeplads
Bredgade 52, 4653 Karise
✁
Vidste du at det er muligt at skrive
kommentarer under alle artikler på
www.faxenyt.dk?
Der er din mulighed for at få luft
eller komme med ris og ros. Nemmere kan det ikke være.
Hvis du klikker „Synes godt om“
på forsiden af faxenyt.dk får du
løbende opdateringer via facebook
- og også her kan du komme med
kommentarer.
Og så er der ingen andre der har
så mange helt lokale nyheder som
Tlf. 56 71 33 37
www.dinlokalebedemand.dk
X2GTUVGP
6KNTGVVGNŸIIGNUGCHDKUŸVVGNUGTQIDGITCXGNUGTIGTPGKFGTGUJLGO
8KUXCTGTCHVGPU PQIJGNNKIFCIGWFGPGMUVTCQOMQUVPKPIGT
$KUŸVVGNUGDGITCXGNUGHTCMT
4KPIHQTWHQTRNKIVGPFGRTKUQXGTUNCI
&GVJCPFNGTQOVT[IJGF
Døgnåbent:Tlf.: 31 46 01 41
Karise:
Topplacering
i pristesten af
Forbrugerbladet
Tænk (taenk.dk)
Sig din mening
-KTMGVQTXGVU $GITCXGNUGUHQTTGVPKPI
inkl. almindelig hvid flexkiste, økologisk urne, honorar, kisteilægning.
Kørsel uanset km. 1.950,-
Faxe Ladeplads:
Exam. Bedemand
Inkl. dansk produceret hvid kvalitetskiste,
øko-urne, honorar, ilægning og iklædning.
Prisen er ekskl. kørsel.
Ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.
Bisættelse/begravelse fra kr. 5.700,-
Udebliver avisen, kontakt:
Faxe Bugten - 56 71 32 31
Søren Ambjørn
Bisættelse/begravelse: fra kr. 6.900
NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG
Avisen bliver omdelt af
Kim Mithiof
Exam. Bedemand
Hendes vigtigste arbejdsplads
har gennem årene været i drivhusene på Boelshøj, hvor hun har haft
fingrene i millionvis af småplanter
af græs, kløver og roer, og sikret
dem den bedste omhu og pleje i
forædlingsprocessen.
Anna er vellidt af kolleger i indog udland, som værdsætter hendes
faglige dygtighed, positive væremåde, gode samarbejdeevner og fleksibilitet.
Anna Bernstein er velkendt i
lokalområdet, hvor hun er en flittig
kirkesanger i de stevnske kirker til
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Hendes musikalske talent udfolder sig også virituost på violinen,
hvor hun ved adskillige lejligheder
har optrådt til koncerter solo, med
musikalske venner og med Køge
Symfoniorkester.
2GTUVGP
6NH
-KTMGVQTXGVD(CZGÁYYYQGUVGPDGITCXGNUGUHQTTGVPKPIGTFM& IPXCIV
e
d
a
g
e
rv
o
T
i
N
E
S
B
O
C
A
J
t
e
g
a
rt
e
v
Vi har o
T
S
E
F
S
G
N
I
N
ÅB
GRATIS
T-SHIRT TIL
DE FØRSTE
50 KUNDER
0
.0
0
1
.
L
K
G
A
D
S
R
O
T
N
E
M
H O S T Y G E S E N WO
SPAR 20%
SPAR 300,-
2 Par 900,FRIT VALG
399,-
Quiltet jakke
Sand, Pink og Marine
Normalpris 799.95
FR IT VA LG 150 ,VIND 5 gavekort á 500,-
Åbnings tilbud
ALLE S
PAR
BUKSE
R
100,-
Tilmeld dig vores kunde klub
og få masser af fordele:
Meld dig ind i vores
kundeklub og få ekstra
fordele og bonus - og det
er helt gratis..
Torvegade 9 · 4640 Faxe · Tlf. 56 71 45 04
www.tygesen-women.dk
499,-
4
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
„Vintermænd“ i Faxe
En Italiensk oplevelse
Faxe Bbliotek får onsdag 11. marts kl. 19 besøg af forfatter, Jesper Bugge Kold som vil holde et fordrag med
udgangspunkt i sin anmelderroste bog „Vintermænd“.
Den omhandler to brødre og deres moralske kamp for at
balancere mellem det gode og det onde, når de ufrivilligt
bliver involveret i Hitlers Nazistbevægelse, under 2.
Verdenskrig.
Hanne Birgitte og Anders Grøndahl har en meget stor
viden om Italien. De er forfattere til flere kogebøger og
Anders er også vinanmelder. Gennem LOF byder de velkommen til et spændende fordrag, med lækker Italiensk
buffet og vinsmagning.Arrangementet finder sted på Rolloskolen den 9. marts kl. 18. Tilmelding www.faxe.lof.dk
eller til Skoleleder Tlf. 4240 1050.
Dagplejen Lykkebo
åbner i Dalby til maj
„DAGPLEJEN LYKKEBO“ ER EN
NY PRIVAT DAGPLEJE DER
ÅBNER PÅ VORDINGBORGVEJ
397 I DALBY DEN 5. MAJ.
Det er Sabrina Jørgensen der
åbner dagplejen. Hun er uddannet
social- og sundhedshjælper, og har
arbejdet med ældre mennesker,
men skifter altså nu til de helt
små.
At blive dagplejer har Sabrina
ønsket i flere år, men man skal altså være 25 år for at blive dagplejer.
Det er hun nu - og er desuden blevet mor til Liam, der nu er 8 måneder gammel.
Sabrina bor i et nyrenovet hus
sammen med sin kæreste der er
tømrer. Dagplejebørnene må være
i hele stueetagen, men alligevel har
Sabrina indrettet et rum der er forbeholdtd børnene, men det kan jo
godt være det primært, vil blive
brugt til opbevaring af legetøj. Der
er også en stor og indhegnet have
som børnene kan boltre sig i.
I Dagplejen Lykkebo lægges der
vægt på kreativitet, frisk luft, økologi og sang og musik. Og så skal alle
være med til at lave mad, fortæller
Sabrina, der tilføjer at man også vil
Birgitte Moesgaard holder her den kjole hun har designet til „Klosteret“ og ved siden af „står“ en af hendes selskabskjoler
Kjoler fra Faxe til Line
Rafns nye store natklub
FREDAG VAR DER GRAND OPENING AF DANMARKS STØRSTE
NATKLUB HVIS HOVEDEJER ER
LINE RAFN OG PAW LAGERMANN - OG PERSONALETS
KJOLER ER DESIGNET I FAXE.
Den 2000 kvadtatmeter store
natklub „Klosteret“ ligger på Hauser
Plads 32 i København - eller under,
skulle man måske skrive, for natklubben er indrettet i et 1000 år
gammelt kloster - under jorden...
Der er flere ejere af Klosteret,
men hovedejeren er popgruppen
Infernal, som består af X-faktordommer Line Rafn og Paw Lagermann. Det kvindelige personale skal
naturligvis have nogle kjoler på der
signalerer kloster og fortid samtidig med et nutidigt sensuelt og sexet design.
Og hvor finder man så den person der både kan designe og sy kjolerne, der jo også er en form for
arbejdstøj. Det gør man hos Birgitte Moesgaard der har showroom
og systue på Gyldenmosen lidt
uden for Faxe.
Birgitte arbejder til daglig på fritidshjemmene Bakkedal i Faxe og
Møllen i Kongsted, mens fritiden
bl.a. går med at designe og sy kjoler. Og det var netop en tidligere
kunde, der nu er tilknyttet „Klosteret“, der pegede på Birgitte Moesgaard, da kjolerne skulle bestilles.
Birgitte Moesgaard er uddannet
Konstruktør i Damegarderobe fra
Københavns Tilskærer Akademi og
har samtidig en overbygning indenfor kostumer.
„couture.dk by Birgitte Moesgaard“ er firmaets helt officielle
navn, og det holder til en en smuk
gammel bindingsværksejendom,
hvis nærmeste naboer - næsten
kun - er marker.
Men alligevel er det her Birgitte
skaber de flotteste selskabskjoler.
Og til „Klosteret“ har hun designet
og syet 15 flotte sexede sorte kjoler der har en stor hætte, så den
minder om en kutte - dog med den
forskel at kjolerne er noget, eller
temmelig, nedringede både foran
og bagpå, og desuden ret korte.
Ud over de 15 sorte kjoler har
hun også designet og syet en lækker sag i guld. Den bruges når en
kunde har bestilt en flaske champagne, der skal „sables“ ved bordet.
Hvor mange gange den så kommer
i brug er ikke godt at vide, men det
koster 2500 kr. for en flaske champagne.
Selv om Birgitte designer og syr
flotte selskabskjoler, kan hun også
andet. Meget andet - endda meget
billigt. Man kan blandt andet få
hende til at lave en t-shirt, der passer lige nøjagtig til ens egen krop,
hvadenten man er tyk eller tynd,
har store overarme eller små tændstikker. Og så koster den endda ikke
ret meget.
Det samme gælder for en lækker
soltop eller en solkjole.Toppen, som
altså bliver en helt unik top, kan fås
for kun 129 kr. - og der er altså ikke
tale om en slåfejl...
Kort fortalt så kan Birgitte Moesgaard designe og sy alt - fra den
helt billige soltop til den store dyre
selskabskjole. Og uansat hvad man
vælger passer det perfekt til kroppen, for hun tager naturligvis mål
inden hun går i gang.
På hendes hjemmeside kan man
se og læse meget mere, både om
det store flotte og det hverdagsagtige: www.couture.dk
tor
tage på ture og at årets højtider vil
blive markeret på forskellig vis.
For at gøre dagplejen til et ekstra
sikkert sted at være, har Sabrina
taget et førstehjælpskursus med
speciel vægt på små børn. Det er
omkring 500 kr. billigere om måne-
den at have sit barn hos Sabrina
frem for en kommunal dagpleje.
Du kan læse mere på dagplejenlykkebo.123hjemmeside.dk eller
ringe til Sabrina på tlf. 4240 4690.
tor
Sabrina, og sikkert også Liam, glæder sig til at modtge op til fem børn i
Dagplejen Lykkebo
Workshop om
De Hvide Dronninger
ONSDAG DEN 11. MARTS ER
DER WORKSHOP OM DEN NYE
KYST- OG BADEDESTINATION
VED FAXE LADEPLADS.
Mødet om „De Hvide Dronninger“ afholdes kl.19.00 til 21.00 på
Hylleholt Skole, Blok C.
Målet med workshoppen er gennem en dialog med interessenter
at skærpe funktionaliteterne på
Dronning Thyra og Dronning Dagmar, samt promenaden. Aftenen
starter med en præsentation af
projektet, hvorefter deltagerne indgår i en proces om at udvikle funktionsprogrammet.
Workshoppen vil blive afholdt af
tegnestuen NORRØN og faciliteret af Faxe Kommune og Lokale og
Anlægsfonden.
Tilmelding skal ske til Marianne
Bøyesen senest den 9 marts på
[email protected]
Audition til Havfruen
NU ER DET PÅ TIDE AT GØRE OP
MED SIG SELV, OM MAN VIL
REALISERE SINE DRØMME OM
AT BLIVE SCENEKUNSTNER.
Mandag den 9. marts kl. 19 i det
tidligere Haslev Seminariums festsal, Søndergade 9, Haslev, er der
audition til Haslev festspils kommende forestilling, hvor 32 store,
mindre og små roller i festspillet
„Havfruen“ skal fordeles. Og hvor
man også kan melde sig som „back
stage“ hjælper med talrige opgaver
så som kostumefremstiller, smin-
kør, stylist, public service assistent,
scenetekniker m.m.
Der plejer normalt at møde ca.
100 teaterglade personer fra hele
kommunen til audition, og selv om
det måske ikke er de hedeste drømme, der er gået i opfyldelse, når
audition er slut, behøver ingen at
gå tomhændet hjem .
Efter velkomst v. bestyrelsesformand Bjarne Sørensen vil forfatterparret Marianne og Hans Krarup
give en kort introduktion til stykket, hvorefter instruktøren Steffen
Sommerstedt går i gang med selve
audition. Når klokken nærmer sig
22, skulle brikkerne være faldet på
plads.
Allerede mandag d. 16. marts
begynder skuespillerprøverne efter
en fastlagt plan, hvor de enkelte
skuespillere indkaldes til mandagsprøver. Havfruekoret begynder
deres prøver tirsdag aftener i Kirkehuset i Haslev dagen efter d. 17.
marts.
Man kan læse nærmere på
hjemmeside www.haslevfestspil.dk
SuperBrugsen Karise•Dalby
Kæmpe vinfestival...
Barolo
Fontanafredda
Piemonte, Italien. 75 cl
Moscato
d’Asti
Piemonte, Italien.
75 cl.
Kom og
SMAG
13.00
Donna Anita
Italien. 75 cl.
Spar
95
20
1 flaske
1 flaske
49,-
ine
v
e
t
g
l
a
v
d
på u
kl.
fredag fra
Spar
60,-
59,-
Kom og
Amapasso
Vino Rosso
Veneto, Italien.
75 cl.
SMAG
13.00
te vine
på udvalg a kl.
fredag fr
Spier
Signature
FRIT
VALG
Sydafrika.
Rød og hvid.
6 x 75 cl.
1 flaske
Spar
95
60
99,-
1 flaske
55,Amarone
Veneto, Italien. 75 cl.
6 flasker
Spar
Uåbnedes
vine tage
gerne
retur...
70
0
28
199,-
Jairo
Veneto, Italien. 75 cl.
Spar
Rød, hvid, rosé.
Frit valg
FRIT
VALG
90,-
1 flaske
1 flaske
39,-
139,-
rBrugsen
Nu i Supe
ÅBNINGSTIDER!
KARISE
Syrenvænget 20,
Tlf. 56 78 80 14
ÅBNINGSTIDER!
Åbent alle ugens 7 dage:
Karise Bageri
Åbent alle ugens 7 dage:
Hverdag kl. 8-19
Weekend kl. 8-18
Åbent alle dage fra kl. 6.30
www.karisebageri.com
Hverdag kl. 8-19
Weekend kl. 8-18
Syrenvænget 20, Karise. Tlf. 56 78 80 12
DALBY
Lindhartsvej 1
Tlf. 56 39 81 50
Dalby
SuperBrugsen Karise•Dalby
Super•tilbud hele ugen!
Skinkeschnitzler
Koteletter
1800 g
FRIT VALG
pr. pakke
Skinkekød i tern
1800 g
2000 g
100,-
ALTID
KLAR MED
DE BEDSTE
KØDPRISER!
Fyld
kurven
meget billigere
Spareribs
2000 g
Nakkekoteletter
2000 g
Skiveflæsk
2000 g
Ribbensteg
2000 g
rBrugsen
Nu i Supe
ÅBNINGSTIDER!
KARISE
Syrenvænget 20,
Tlf. 56 78 80 14
ÅBNINGSTIDER!
Åbent alle ugens 7 dage:
Karise Bageri
Åbent alle ugens 7 dage:
Hverdag kl. 8-19
Weekend kl. 8-18
Åbent alle dage fra kl. 6.30
www.karisebageri.com
Hverdag kl. 8-19
Weekend kl. 8-18
Syrenvænget 20, Karise. Tlf. 56 78 80 12
DALBY
Lindhartsvej 1
Tlf. 56 39 81 50
Dalby
SuperBrugsen Karise•Dalby
Fredag/lørdags•tilbud
arts og lørdag den 7. marts
Tilbudene gælder kun fredag den 6. m
Wienerschnitzler
Nakkefilet
700 g
Pr. pakke
Pr. 1/2 kg
100,Oksesteg
17
95
2 kg
Pr. pakke
100,rBrugsen
Nu i Supe
ÅBNINGSTIDER!
KARISE
Syrenvænget 20,
Tlf. 56 78 80 14
ÅBNINGSTIDER!
Åbent alle ugens 7 dage:
Karise Bageri
Åbent alle ugens 7 dage:
Hverdag kl. 8-19
Weekend kl. 8-18
Åbent alle dage fra kl. 6.30
www.karisebageri.com
Hverdag kl. 8-19
Weekend kl. 8-18
Syrenvænget 20, Karise. Tlf. 56 78 80 12
DALBY
Lindhartsvej 1
Tlf. 56 39 81 50
Dalby
8
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
FLI - nu med
mørbradgryde
GLEM ALT OM INDKØB OG
MADLAVNING TORSDAG DEN
5. MARTS, HVOR FLI I FAXE
LADEPLADS DUFTER AF MØRBRADGRYDE.
Simon Larsen og Lis Pedersen
inviterer til fællesspisning i Faxe
Lis Pedersen og Simon Larsen
inviterer til spisning i FLI
5‡'7,/1<(7ˆ1'(5
9LKDYGHHJHQWOLJLNNHU§GWLOQ\HW¨Q
GHUWLORVEHJJH0HQ7DQGSURWHWLNHUHQ
KMDOSRVPHGHQDIGUDJVRUGQLQJGHU
SDVVHUWLOYRUHVºNRQRPL
7DQGSURWHVHUKROGHULPDQJH§U
V§KYRUIRUEHWDOHGHPS§«QJDQJQ§U
ILQDQVLHULQJHUPXOLJ"
.ºJH%MHUJJDGHy7OI
+DVOHY7RUYHWy7OI
7LOIUHGVKHGVJDUDQWLy%HWDOLQJRYHURSWLO§Uy,62NYDOLWHWVFHUWLILFHUHWyZZZWSWGN
Ladeplads Idrætsforening, FLI, på
Hylleholt Skole, hvor torsdagsmenuen står på Mørbradgryde med ris,
rodfrugter og kaffe og kage til dessert.
- Der har på det seneste været
meget snak om hvordan vi får mere
liv og energi hernede i Faxe Ladeplads. Skal Gefion rives ned? Skal der
laves en nybymidte? Er et stort byggeri på havnen svaret? Vi tror på, at
det hjælper at starte i det små, og
samles om noget alle synes om,
nemlig mad, siger Simon Larsen.
Så kom og få en hyggelig aften,
sammen med dine venner, familie
og hvem der ellers skulle have lyst
til at deltage i arrangementet.
Det er åbent for alle i alle aldre
og det vil være muligt for børn og
barnlige sjæle at bruge hallen til
aktiviteter denne aften.
- Dørene åbnes kl. 18.00 og
maden serveres kl.18.30 og vi siger
først velbekomme og tak for i aften
kl. 21.00, siger Lis Pedersen.
Det koster 60 kr. pr kuvert og
børn under 12 år kommer gratis
med. Øl, vand og vin kan købes i
Cafeteriaet.
Du kan tilmelde dig ved at ringe
eller sms’e til Simon på 2634 2636
eller Lis på 2063 1607.
Betaling kan ske på Mobilepay
på nr. 2634 2636 eller kontant
betaling - Man er først endeligt tilmeldt når man har betalt.
Vaskerichef
Erik Rønholt på Café Lapalisse
En aften om
Frankrig
ERIK RØNHOLT VISER DIAS OG
FORTÆLLER OM FRANSKE
BAGATELLER ONSDAG DEN 11.
MARTS KL. 19.30 I ULSE PRÆSTEGÅRD (LIGE OVER FOR ULSE
KIRKE).
Menighedsrådet har tidligere
arrangeret rejseforedrag fra Japan,
Grønland og Island, men denne
gang handler det om Frankrig, hvor
Erik Rønholt står for billeder og fortælling.
- Der er mange grunde til at
foretrække Frankrig som rejsemål,
og det er da heller ikke tilfældigt,
at Frankrig er blevet et af danskernes (og mine) yndlingsmål for ferierejsen, siger Erik Rønholt, som i
mere end 30 år har været Frankrig
på 17 kortere eller længere rejser i
det meste af det store land.
Udover at være menighedsrådsformand, forlægger, hyggekonsu-
lent m.m.m. er Erik Rønholt forfatter til ca. 30 bøger, blandt andet de
i denne forbindelse relevante,
„Franske bagateller” (2013) og
„Håndbog for petanquespillere”
(2014).
Man kan denne aften høre om
franske oplevelser, fransk historie,
kultur, natur og nogle gode historier. Forhåbentlig vil det fremgå, hvad
det blandt andet er, der får flere og
flere danskere til at rejse denne vej.
- Jeg håber naturligvis at jeg kan
motivere andre, der går med tanker om at rejse til Frankrig, eller give
fornyet inspiration til „gamle” Frankrigsfarere,” siger Erik Rønholt. Han
lover, at man kommer vidt omkring
både geografisk og emnemæssigt,
så glæd jer til en hyggelig og interessant aften.
Der er gratis adgang, og alle er
velkomne.
til Koncern Service, Nykøbing F. Sygehus
Til vores vaskeri i Nykøbing Falster
søges en vaskerichef til at varetage
den daglige ledelse af vaskeriet, som
beskæftiger ca. 40 medarbejdere,
to produktionsledere, en proceskoordinator og en administrativ
medarbejder.
Som vaskerichef varetager du den daglige
ledelse af vaskeriets drift, personale, service
og kvalitetsudvikling og har ansvaret for
en effektiv planlægning og organisering
af driften, så vi når de opstillede produktionsmål.
Vi tilbyder et attraktivt job med spændende
ledelsesmæssige udfordringer i en offentlig
produktionsvirksomhed. Vi har et godt kollegialt miljø, fokus på sundt arbejdsmiljø samt
gode udviklings- og uddannelsesmuligheder.
Du får arbejdsplads i Vaskeriet på Nykøbing
Falster Sygehus.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Driftschef Thomas Bruus
Jensen, 40 35 27 57.
Tag en
2-årig hf på VU
C Storstrøm
Tiltrædelse 01.05.15
Ansøgningsfrist 16.03.15
Samtaler 25.03.15
lding
e
Tilm
arts
15. m
Se hele stillingsopslaget på
www.regionsjaelland.dk/vaskerichef
Koncern Service Vask er en del af Region
Sjællands interne serviceorganisation Koncern
Service. Koncern Service Vask, som består af
to vaskerier beliggende i Holbæk og Nykøbing
Falster, udvikler regionens vaskeløsninger og
sikrer at de leveres på den for regionen mest
fordelagtige måde under hensyntagen til sortiment, kvalitet, service, leverancesikkerhed og
økonomi. Vi vasker ugentligt ca. 90 tons tøj og
linned for alle sygehusene i Region Sjælland.
Se mere på
www.vucstor.dk
eller ring til dit lokale
VUC Storstrøm
WWW.REGIONSJAELLAND.DK
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000
medarbejdere og et budget på kr. 17 mia. kroner. Vi løser
opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling
og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.
regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver,
struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
98&6WRUVWU¡P‡)D[H
Præstøvej 5
4640 Faxe
98&6WRUVWU¡P‡1\N¡ELQJ
Bispegade 5
4800 Nykøbing F
98&6WRUVWU¡P‡1 VWYHG
Birkebjerg Allé 1, 1
4700 Næstved
Tlf. 54 88 17 90
Tlf. 54 88 17 00
Tlf. 54 88 17 70
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
En vaskeægte gøgler...
Gåtur med dyrehospital
Jørgen Rosland- kommer tirsdag d. 10. marts kl. 14.30 og
underholder med sin lirekasse på Dalby Ældrecenter, med
sin musik, sjove historier og sit gode humør.Arrangementet er åbent for medlemmer af støtteforeningen, men
gæster udefra er - som sædvanligt - også velkomne. De
må bare betale 30 kr....
51 mennesker og 34 hunde tog den 22. februar imod
Faxe Dyrehospitals invitation til gåtur ved Vemmetofte
Strand. Alle gik en tur i skoven og på stranden i en times
tid. Royal Canin delte guffer og hundesnore ud til at starte med og efter gåturen var der guffer til de tobenede i
form af kaffe og småkager. Både to- og firbenede var glade og havde en god tur.
Medalje og topkarakter
til La Mers kokkeelev
RESTAURANT LA MER PÅ LYSTBÅDEHAVNEN I FAXE LADEPLADS HAR EN DYGTIG KOKKE-
ELEV. RIGTIG DYGTIG. FAKTISK
DEN DYGTIGSTE...
Lasse Rasmussen har netop
været til svendeprøve på Selandia i
Slagelse, og som den eneste fik han
den højeste udmærkelse man kan
få: En sølvmedalje - hvilket svarer
til et 12-tal.
Da Lasse trak sin opgave blev
han dog lidt nervøs. Forretten skulle være kammusling mens hovedretten skulle være kogt oksebov. Og
hvem laver kogt oksebov nu om
dage, spørger Lasse, mens La Mers
indehaver Tom Frederiksen tilføjer,
at det er et svært stykke kød.
Lasse Rasmussen med sølvmedaljen og et fornemt knivsæt som har
fik af La Mers ejere Karin og Tom
Frederiksen
Men der var jo ikke andet at gøre
end at gå til den. Og godt tre timer
efter han fik opgaven serverede han
maden for en flok skrappe censorer og skulle herefter i mundtlig
overhøring.Altsammen gik perfekt,
oven i købet med tilføjelsen at Lasse er et kæmpe talent.
Nå ja, så blev han da også kåret
som den bedste i klassen under
hele uddannelsesforløbet, og fik
overrakt „Mesterkniven“.
Selve læretiden varer til den 7.
juli, men Lasse bliver på La Mer
også efter denne dato, og i hele
april måned står hans eksamensret
på menukortet.
Lasse er 23 år gammel. Han
stammer fra Møn men bor på Frederiksberg sammen med sin kæreste der læser til pædagog.
I hele marts måned tilbyder La
Mer en lækkr søndagsfrokost ligesom de populære carvery-aftener
om fredagen fortsætter også i denne sæson. Der bydes på påskefrokost hver dag, undtagen påskelørdag.
Fredag den 17. april står den på
ølsmagning. Det er igen Hugos
Kældr fra Køge der kommer på
besøg på lystbådehavnen i Faxe
Ladeplads.
tor
9
Filosofiskeren
den 4. marts...
FØRST VAR VI TI, SÅ KUN SYV
SMÅ FISK I DET FILOSOFISKE
NET, DER ATTER KASTES UD
DEN 4. MARTS KLOKKEN 19 I
HUSET, FAXE LADEPLADS.
Det fortæller initiativtageren til
disse aftener, Niels Østrup Olsen,
og tilføjer at sidst brugte man
moralen 2015 som madding
- Som gode kulturkristne startede vi med Luthers lille Katekismus,
men nåede ikke til enighed om
betimeligheden i en Gud, rimeligheden i, at vi bør agte og ære vore
forældre, eller holde hviledagen hellig. Dog ser det ud til, at både forbuddet mod at stjæle og ihjelslå
stadig er god latin i vores tid, i det
mindste her i Ladepladsen, siger
Niels Østrup Olsen.
Snakken førte deltagerne vidt
omkring - evolutionens veje, mala-
ria i Afrika, hippi-tiden og meget
andet.
Naturen i mennesket, vore medfødte behov, er temaet for det næste møde. Dækkes vore behov af den
nuværende individualiserede kultur,
hvor jeg helst skal vinde i X-factor,
føre an i feltet ved det næste maraton, gøre karriere og ikke have lig i
lasten, thi jeg har jo kun eet liv,
synes de fleste at mene.
- Måske vil vi huske det sjette
bud, der engang forbød os at bedrive hor, og måske kunne vi diskutere betimeligheden i, at DR reklamerer for fænomenet Sugardating,
hvor gamle hønisser med tykke
tegnedrenge får kontakt med unge
piger, der drømmer om et par nye
sko. Hvor er vi? og hvor går vi mon
hen?
FORÅRSINSPIRATION HOS VOS & CO I FAXE LADEPLADS OG HASLEV
D
s
3
n
an
Hovedgaden 7 - 4654 Faxe Ldp. - 56 71 72 21
Torvet 4 - 4690 Haslev - 56 31 21 72
g
n
li
e
d
f
a
r
e
t
g
la
s
n
e
g
e
Vi har
.
..
lg
a
v
d
u
t
r
o
t
s
g
o
t
med høj kvalite
Din lokale
slagter
i Faxe Kenneth
Øxenholt
æring,
k
s
d
u
l
ie
c
e
p
s
n
e
u
d
Mangler
re!
te
g
la
s
e
g
ti
g
y
d
s
re
o
i en af v
så tager du bare fat
Din lokale
slagter
i Rønnede
Kim
Kugleberg
:
r
e
d
y
lb
i
t
r
e
t
g
la
Byens s
Ovnklar Svinekam
Fersk kalvemørbrad
Med svær, uden ben
1,1 - 1,5 kg
pr. 1/2 kg
rpris
ø
f
t
e
uans
pr. stk.
12
249,-
95
kg-pris 25,90
:
r
e
d
y
lb
i
t
e
s
s
e
t
a
k
Byens deli
Højtbelagt
smørrebrød
Uspecificeret
!
k
r
æ
m
e
B lder kun
gæ
n
fredag tdse...
6. mar
emærk!
B
6
Stk.
Faxe
Torvegade 6, 4640 Faxe. Tlf. 56 71 34 44
Åbningstider: mandag - fredag 6-19 • Lørdag-søndag 6-18
6 stk.
100,rønnede
Vordingborgvej 517, 4683 Rønnede. Tlf. 56 71 24 24
ÅBNINGSTIDER: Hverdage kl. 6-21 • Weekend kl. 6-18. Bageren åbner hver dag kl. 6
Ugens tilbud
!
d
n
a
m
b
ø
k
e
l
fra din loka
Din lokale
købmand
i Faxe
Simon Spring
ertet - og dyrker
hj
i
d
in
lt
he
nd
æ
bm
og Rønnede er vi kø
res hobby og de
vo
så
og
er
e
jd
be
Hos Eurospar i Faxe
ar
bmandsskab.. Vores
smil på læberne.
os
r
ve
gi
r
de
t
de
godt gammeldags kø
er
er
får med vores kund
gode oplevelser vi
Din lokale
købmand
i Rønnede
Allan Colding
Jordbærtærte
Med lækre spanske bær
Scala
Verona rosso
Scala er lavet på 40% Corvina og
60% Merlot.
Superlækker hverdagsvin til en svimlende
lav pris. Blød og lækker stil,
som passer til mange af vores
retter med kød, især okse,
vildt, modne italienske
og franske oste.
!
BeMærk
pr. stk.
6
flaSker
Normalpris
pr. flaske 74,95
49,-
pr. kasse
200,-
Bland-selv-slik
kun fredag
spar 249,70
Sandeman
Portvin
Ruby, Tawny eller White. 75 cl.
Max. 2 kg
pr. kunde pr. dag
pr. 50 g
2
95
frit
valg
kg-pris 59,00
g:
a
d
s
r
o
t
g
o
g
a
d
s
n
Tirsdag-o
pr. flaske
49
95
Tex Mex fra Santa
Maria
frit
valg
rabat
50%
kun 3 dage
Faxe
Torvegade 6, 4640 Faxe. Tlf. 56 71 34 44
Åbningstider: mandag - fredag 6-19 • Lørdag-søndag 6-18
rønnede
Vordingborgvej 517, 4683 Rønnede. Tlf. 56 71 24 24
ÅBNINGSTIDER: Hverdage kl. 6-21 • Weekend kl. 6-18. Bageren åbner hver dag kl. 6
PRIS
DAGS
FØDSELS
200,-
Ta’ 2 par til
Str. S - 3XL.
Normalpris pr. par 150,-
JBS THIGTS
PRIS
DAGS
FØDSELS
FØDSELS
Sætpris
Flere flotte farvekombinationer.
Normalpris strik 400,Normalpris skjorte 200,-
STRIK OG SKJORTER
150,-
Ta’ 10 par til
Stribet og ensfarvet.
Normalpris pr. par 30,-
CLAUDIO STRØMPER
d
n
a
l
l
æ
j
s
t
s
Ø
å
p
d
n
a
m
j
ø
T
- hos Din
Hele kollektionen...
Torvegade 8A •4640 Faxe • 56 71 49 55
50,-
Mange flotte og friske farver.
Normalpris kr. 119,-.
NU FRIT VALG
neglelak
fratrækkes ved
kassen
Kom ind og kig!
fratrækkes ved
kassen
Rester fra
vinterkollektionen
20% 70%
Den nye
forårskollektion
Det fejrer vi med nogle
knivskarpe tilbud!
b
a
n
e
y
n
s
e
r
o
v
r
Vi byde
velkommen!
.
.
.
g
a
d
s
l
e
s
d
Fø
PRIS
DAGS
FØDSELS
Åbningstider: mandag-torsdag 9.00 - 17.30 • Fredag 9.00 - 18.00 • Lørdag 9.00 - 13.00
www.fineifaxe.dk
å på
Vi er ogs
Mandag LUKKET • Tirsdag, onsdag, torsdag 9.30 - 17.30 • Fredag 9.30 - 18.00 • Lørdag 9.00 - 13.00
- EN DEL AF DIN TØJMAND
Torvegade 8 • 4640 Faxe • 56 71 36 35
ÅBNINGSTIDER:
FAXE • Torvegade 8 • 56 71 34 80
- på Østsjælland
500,-
Ta’ 2 par til
3 flotte vaske. Str. 31’’ - 44’’
(liv 79 - 112 cm).
Normalpris pr. par 400,-
400,-
STRETCH-JEANS
-PÅVi ØSTSJÆLLAND
er lidt friskere -
,
0
5
3
PRIS
DAGS
S
FØDSEL
.00
rts kl. 13
a
m
.
7
n
e
d
til lørdag r haves!
d
n
i
r
e
d
l
e gæ
ge lage
n
æ
l
å
Tilbuden
s
r
elle
PRIS
DAGS
2.200,-
2.900,-
FØDSELS
Normal
sætpris
Jakke
1.800,Buks (frit valg) 700,Skjorte
400,__________________
BLAZER-SÆT
irt
150,Sweat-sh print
/
m
0_,_2_0
T-shirt
_
_
_
s
_
t
n
__
S__w_e_a__t _P_a_________
650,s
i
r
p
t
æ
s
Normal
år
Str. 8 - 16
300,m/hætte
N
O
N
A
K
ILBUD
T
R
O
I
N
U
J
PRIS
DAGS
14
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
De Tre Kongelige Tenorer
Torsdagsmøde i Huset
Hvad kan være et mere sikkert valg end et kongeligt indslag, som man kan opleve det, når det er De 3 Kgl.Tenorer, der står på scenen i den gamle Peder Oxe Hal og
synger julen ind den 15. december 2015 kl. 20.00. Billetsalget er startet på www.billetlugen.dk/Billetlugen telefon
70 263 267. I Fona, eller lokalt i Haslev boghandel, dog
kun mod kontant betaling.
Hver torsdag fra kl. 12.30 til ca. 15.30 mødes en håndfuld
mennesker i HUSET i Faxe Ladeplads. Aktiviteterne er
efter eget ønske - der bliver strikket, klippe-klistret, malet,
klippet mønster. Alle medbringer egne materialer. Formålet med at mødes er kreativiteten, gensidig inspiration og godt samvær. Holdet fortsætter frem til 26.
marts. Det koster 20 kr. pr. gang at deltage
Blev du konfirmeret i Faxe
Kirke i efteråret 1965 så...
Henrik Østergaard har netop åbnet Body-SDS klinik i Faxe Sundhedscenter
Body-SDS klinik i
Faxe Sundhedscenter
HENRIK ØSTERGAARD HAR
NETOP ÅBNET BOYY-SDS KLINIK I FAXE SUNDHEDSCENTER.
Body-SDS er massage, hvor der
arbejdes med pulserende teknikker
der samtidig har en gavnlig og selvhelbredende effekt på kroppens
organer, led og nervesystem.
Gennem de pulserende massageteknikker bliver kroppens lymfesystem aktiveret, så lymfen og blodets balance genoprettes og kroppen tømmes for affaldsstoffer.
Henrik Østergaard er uddannet
Body-SDS terapeut i 2010, men har
er også uddannet zoneterapeut,
dog for en del år siden. Og så er han
desuden tømrer. Og det var netop
i det job han fandt interesse for
Body-SDS.
Han fik nemlig dårlig ryg af
arbejdet, og mens han måtte gå
hjemme pga. ryggen, så han en tvudsendelse om behandlingsformen.
Den virkede helt rigtig på ham,
hvorfor han forskede videre - og
endte altså med at tage den treårige uddannelse.
Efter eksamensbeviset var i hus,
åbnede Henrik Østergaard klinik i
Strøby Idrætscenter, og det viste sig
hurtigt, at mange andre end Henrik
fandt behandlingnen helt rigtig.
Han lever af det - og har altså også
åbnet klinik i Faxe Sundhedscenter.
Henrik tilbyder hjælp ved bl.a.
museskader, piskesmæld, gigt, frosne skuldre, forstuvninger, ryg- og
nakkeproblemer - og stress. Og med
stress er det jo sådan, at det ofte
sætter sig som fysiske skavanker.
Så spørgsmål om hvad man vil
med sit liv, kan man nok ikke undgå at komme ind på. Man skal lære
at lytte til sig selv, give sig selv tid
og ikke mindst tage ansvar for sit
liv, skabe balance i sit liv, så intet
tager overhånd - hverken arbejde,
motion, mad, slik eller servicering
af andre.
Enhver behandling indledes med
en snak om problemerne. En grundig
snak, så Henrik kan spore sig ind på
hvordan man egentlig har det. Også
psykisk. Dermed er det også sagt, at
der er god tid til hver patient.
- Her handler det ikke om at få
folk ud af døren så hurtigt som
muligt. Jeg tager mig god tid til hver
enkelt, siger Henrik Østergaard og
tilføjer at alle skal lære at give sig
selv ro - ro til lige at slappe af, at
puste ud i en travl hverdag.
Du kan læse mere på hjemmesiden www.kropsterapien-stevns.dk
tor
Følg med i de lokale begivenheder på
TIL EFTERÅRET ER DET 50 ÅR
SIDEN ANNE HOWARD BLEV
KONFIRMERET I FAXE KIRKE.
DERFOR VIL HUN SAMLE ALLE
KONFIRMANDERNE.
På Sjælland er det vist ikke så
almindeligt, at man holder konfirmandjubilæum, men det er det i
Jylland - så hvorfor ikke forsøge her
i Faxe, tænkte Anne.
Derfor fandt hun gamle billeder
frem, for at genopfriske hukommelsen. De fleste af konfirmanderne, som bestod af to klasser fra Fakse Skole, kunne hun huske navnene
på - og gik så i gang med at finde
frem til dem.
Hun har allerede fundet en del
af de gamle konfirmander - blandt
andet via facebook - men mange
har hun ikke kunnet komme i kontakt med. Derfor håber hun, at det
vil lykkes gennem Faxe Bugten.
Hvad det helt nøjagtigt skal
munde ud i, er ikke helt på plads,
men Anne forestiller sig at man skal
besøge Faxe Kirke og bagefter ud
at spise - og så ellers snakke om „de
gode gamle dage“ og hvad der er
sket for hver især siden dengang.
Anne Howard, hed Hansen til
efternavn, da hun blev konfirmeret.
Hun er datter af Karen Hansen og
malermester Ingemann Hansen,
der boede på Søndergårdsvej i
Stubberup.
Hun gik ud af
skolen efter 8. klasse, og kom i huset
hos en købmand i
Orup. Hun var også
ung pige i huset i
København og har
arbejdet på Hotel
Faxe Ladeplads.
Senere blev Anne
hjemmehjælper, flyttede til Nordsjælland, blev gift, fik en
søn, og har arbejdet
på plejehjem i mange
år. I 2007 flyttede hun
tilbage til Faxe, og bor nu i Lindegårdsparken.
Hvis du blev konfirmeret i Faxe
Kirke den 3. oktober 1965 af sognepræst Poul Christensen, så vil Anne
meget gerne høre fra dig. Hun kan
kontaktes på telefon 2244 6967
eller [email protected]
tor
Her er de så - alle dem der blev konfirmeret i Faxe Kirke den 3. oktober 1965. Anne sidder yderst th i forreste
række - og i det lille billede ovenfor anno 2015
HASLEV MESSEN
2015
7
1
10
.
L
K
S
T
R
A
M
G
.
N
5
A
1
G
N
D
E
N
I
D
S
G
I
A
T
D
A
N
R
G
SØ
GLÆD DIG ALLEREDE NU TIL SALGSMESSEN
I HASLEV HALLERNE VED SOFIENDALSSKOLEN
DEM KAN DU MØDE PÅ MESSEN:
šAL Mode
šAll-Light
šBetema/Navnefabrikken
šBodils Blomster
šBotex
šBoutique Bressai
šBygma Haslev
šCentrumsalonen
šDalby Hotel og
Restaurant Bregnen
šDansk Broder Orden
šDansk Energi
šDet Lille Murerfirma
šEl-installatør Jørgen Larsen A/S
šEmmaus
šFinn L. & Davidsen A/S
šFriBike Shop
šGuldbageren
šHaince
šHair Design
šHaslev Antennelaug
šHaslev Brillecenter
šHaslev Bøger & Papir ApS
šHaslev Tagrens
šHaslev Trailer Center
šHH – gamle dage
šHærhjemmeværnsdistrikt Faxe
šImpuls
šKildemarksgaardens Gårdbutik
šKirkepladsens Blomster
šKropsterapeut Jeanette Johnsen
šKvickly
šKæregaard Isolering ApS
šLiUna
šLokal Forsikring
šLæderhuset
šMarsø Art
šMatas
šMel B
šMore4Less
šMr. Thestrup
šMSA Massage
šMulticare
šMusse Byg og Anlæg
šNo. 19
šNordea
šNyt Syn
šPejseland/Centec
šPointBiler
šRefina
šRøde Kors Genbrug
šRådgivning Boligrenovering
v/Morten Sørensen
šSF
šSigga
šSocialdemokraterne
šCenter for Sundhed
og Balance
šSuperBest
šTupperware
šTøjeksperten
šTønden
šVagt
šVenstre
šVos & Co.
šZone for Sundhed
BI
UB
F
N
E
N
V
O
L
BALLONK
W
MODESHO
DELTAG I N
NCE
E
R
R
U
K
N
O
K
OM ET
N
E
S
S
E
M
PÅ
HOLD
P
O
D
N
E
K
E
LUKSUSWE PERSONER
FOR 2
ER TIL
T
T
E
L
L
I
B
OG
AGE!
D
T
S
E
F
V
E
HASL
ARRANGERET AF HASLEV HANDELSSTANDSFORENING
CK DANS
16
Sport
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
Håndboldresultater
fra weekenden
Team Faxe Håndbold
3. Division Damer
Team Faxe - Frem Bjæversk 19-21
Kvalifikationsrækken Herrer
Eskilstrup - Team Faxe
34-21
U-16 Pige 2. Division B
Team Faxe - FHH 90
U-14 Drenge B2
Team Faxe - Borup IF
U-14 Pige B1
Team Faxe - K. Hyllinge
26-19
Dalby G&IF
3. Division Herrer
Dalby G&IF - FIF
28-21
13-28
Kvalifikationsrækken Herrer
Dalby G&IF - Mørkøv
21-38
14-18
Serie 1 Herrer
Team Faxe - Slagelse
28-28
U-12 Pige A1
Team HK Køge - Team Faxe 22-15
Serie 2 Damer A
Team Faxe - B91 Slagelse
24-10
U-10 Drenge B1
Team HK Køge - Team Faxe HHT
Serie 2 Damer B
Vantore - Team Faxe
25-16
U-10 Pige B2
Team HK Køge - Team Faxe 7-11
Serie 3 Herrer
Team Faxe - Mern
20-16
Kvalifikationsrækken Damer
Dalby G&IF - SK 82
23-19
U-16 Drenge 2. division
Dalby G&IF - Albetsl/Glost. 16-23
Faxe Ladeplads Sejlklub
- også i svømmehallen
PROBLEMER MED SKADEDYR?
- så kontakt Skibinge Skadedyrservice
Jeg bekæmper myrer, hvepse, kakerlakker, lopper,
edderkopper, mus, rotter, mår, borebiller m.m.
Udføres for private, virksomheder, landbrug
og det offentlige.
EN OPTIMISTSEJLER FRYGTER
HVERKEN KOLDT VEJR ELLER EN
TUR I BALJEN. MEN DET KAN
UNGDOMMEN I FAXE LADEPLADS SEJLKLUB IKKE VENTE
PÅ.
De har allerede indledt sejlsæsonen i Faxe Svømmehal med kæntringsøvelser fra optimistjoller, under
kyndig vejledning af sejlklubbens to
erfarne trænere, Mette Christensen
og Carsten Scheel. I svømmehallen
lærer de unge sejlere at klatre op i
båden efter en kæntring, og samtidigt fik de lige lært lidt om hvor vigtigt, og praktisk det er, med brugen
af en redningsvest.
I flere timer var det op og ned i
vandet fra optimistjollen, af og på
med rednings-vesten og hjælpe en
kammerat eller veninde med at få
vendt optimistjollen på ret køl igen.
Carsten Randløv Hansen I Tlf. 29 25 14 57 I www.friforskadedyr.dk
Tirsdag d. 10. februar
Kl. 17.30 U-10 Drenge B1
Team Faxe Håndbold - Team HK Køge
Kl. 18.20 U-10 Pige B2
Team Faxe Håndbold - Team HK Køge
Kl. 19.10 Serie 2 Damer B
Team Faxe Håndbold - Vantore
Haslev Hallen
Tirsdag d. 10. februar
Kl. 20.30 Kvalifikationsrækken Herrer
Team Faxe Håndbold - Fuglebjerg IF
Onsdag d. 11. februar
Kl. 18.15 U-12 Piger A1
Team Faxe Håndbold - TMS Ringsted
Team Faxe Håndbolds
sponsorer:
El-firmaet Essendrop Aps · Nykredit
Nordea · Total Glas · Funny World
Vos & Co Haslev & Faxe Ladeplads
Royal Unibrew · Karise Bageri
Faxe Bugten · Haslev Posten
Euro Spar Faxe · Din Tøjmand
Sportigan Faxe · Sportigan Haslev
Ths. Jørgensen & Søn · Fru Blomst
Faxe Hallens Cafeteria · LynTex
OK Plus Haslev · Pinds Malerservice
Teestrup Forsamlingshus · LK Entreprise
Algestrup Brolæggerfirma · Guzzi Parts
Hauge Byg · Wellness og Massage
HLP Service · Cafe Højen · BL Lakering
Købstædernes Forsikring · JP2tal Ventilation
SuperBrugsen Karise · Karise Anlæg og Byg
Tupperware · Brolæggerkompagniet
Mad Synergi · Lillestrøm El · Heegaard Bolig
Allans Byggeservice · SL Collection Cars
SuperBrugsen St. Heddinge · Haribo Lakrids A/S
RealMæglerne Johan Vive · EDC Haslev
Wielsøe Transport · Haslev Hallernes Selskabslokaler
Få et OK Benzinkort og støt
Team Faxe Håndbold når du tanker...
Hjemmekampe
Faxe Hallen
Der bliver arbejdet hårdt, men
der er også tid til masser af grin og
pjank. Livet til søs (selv i en svømmehal) bruger mange kræfter og
som ung er man jo altid sulten og
tørstig. Selv det havde trænerne
tænkt på, så i pauserne var der
hjemmebagt kage og sodavand til
at klare optimisternes sejlersult.
Alle de unge, kommende sejlere,
bestod prøverne og er nu klar til at
komme ud på det store hav, Faxe
bugten, når foråret kommer med
varme. Så kan de lære mere om det
at håndtere en optimistjolles fart
og bruge sejlenes blafren til at komme derudaf.
- Sejlklubbens ungdom, piger og
drenge fra 12 til 18 år, er i fremgang takket være et stort engagement fra sejlklubbens træner, siger
sejlklubbens formand, Jørgen Boots.
FAXE BOLDKLUB
FRA
TRÆNINGSTIDER
(forventet)
UGE 10, 2015 - UNGDOM
Vel mødt til alle nye og gamle ungdomsspillere.
Kontakt: Jens Skjoldgaard på 2790 1215 eller Lizette Thimgaard på 2336 1104
U 6 (sandkassehold) (årgang 2009)
MANDAG
17.00 - 18.00
TORSDAG
17.00 - 18.00
3-mands bane
3-mands bane
Tlf. træner 20716355
Lars (Balder)
Lars (Balder)
3-mands
3-mands
U 7, U 8 & U 9
MANDAG
TORSDAG
(årgang 2006, 2007 & 2008)
17.00 - 18.00
Bane 5
17.00 - 18.00
Bane 5
Tlf. træner 20716355
Lars (Balder)
Lars (Balder
5-mands
5-mands
U 10 & U 11
MANDAG
TORSDAG
(årgang 2004 & 2005)
16.30 - 18.00
16.30 - 18.00
Bane 7
Bane 7
Tlf. træner 23914297
Kenneth
Kenneth
8-mands
8-mands
U 12
(årgang 2003)
MANDAG
ONSDAG
17.00 - 18.30
16.00 - 17.30
Bane 2/3
Bane 2/3
Tlf. træner 51160054
eller 50590654
Thomas
Thomas (Erik)
8-mands
8-mands
U 13 & U 14
(årgang 2001 & 2002)
MANDAG
TORSDAG
17.00 - 18.30
17.30 - 18.30
Stadion
Bane 2/3
Tlf. træner 24820130
eller 21452992
Thomas & Jakob
Thomas & Jakob
8-mands
8-mands
U 15
(årgang 2000 & 1999)
MANDAG
ONSDAG
18.00 - 19.30
18.00 - 19.30
Stadion
Stadion
Tlf. træner 24453318
eller 50590654
Andreas & (Erik)
Andreas & (Erik)
8-mands
8-mands
U 19
TORSDAG
19.00 - 21.00
Bane 2/3
Tlf. træner 24850265
Thomas
11-mands
Der påregnes udendørs opstart fra uge 10, men kontakt venligst den pågældende træner
inden fremmøde, da opstartsuge kan være rykket.
Flere og flere unge har fået lyst
til at lære at sejle, selv om de ikke
kommer fra en sejlerfamilie.
- At sejle er ikke et spørgsmål om
man er pige eller dreng, man sejler
i samlet flok, og så er det jo praktisk
at vi har en svømmehal, her i Vandkants Danmark, siger Mette Christensen.
- Hvis man ser sig selv som et
konkurrence menneske er der
mulighed for at deltage i kapsejlads
stævner. Men mange unge har blot
lyst til at lære at sejle og ha' det
sjovt på vandet sammen med
veninder og kammerater, siger Carsten Scheel.
- Så er du pige eller dreng
mellem 12 og 18 år og kan svømme, så lærer sejlklubbense dygtige
træner dig at sejle sikkert. Dine forældre skal være nervøse for du ikke
kan styre båden på fornuftig vis,
siger sejlklubbens formand, Jørgen
Boots.
Under træning på vandet er der
nemlig altid en følge båd med voksne og en træner sammen med
optimistjollesejlerne. De kan så
hele tiden vejlede og træde til
under sejladserne med en hjælpende hånd, hvis en af de unge får brug
for det. Ud over at lære, at sejle
med optimistjolle, lærer man også
søfartsregler og at binde de mange
knob og reb som en sejler får brug
til søs.
- Det er økonomisk overkommeligt, at være medlem i ungdomsafdelingen og få sin båd dåb, man skal
ikke selv ud og investere i en båd og
redningsveste. Sejlklubben har optimistjoller og laser joller som stilles
til rådighed, siger Jørgen Boots.
Der trænes en til to dage om
ugen, alt efter vejret. Selv om ungdoms afdelingen allerede er godt i
gang med aktiviteterne, er det ikke
for sent at komme i gang, hvis du
har lyst til at lære at sejle.
- Det er det ikke for sent at melde sig til, bare kontakt os på sejlklubbens hjemmeside www.flsk.dk
enten via mail eller på tlf. 60216355
til formanden Jørgen Boots og få
svar på dine spørgsmål om ungdomssejlads, siger Carsten Scheel.
Freja Larsen sidder ved rorpinden
i optimistjollen, mens Simon, Malte,Anna og flere træder vande med
trænerne Mette Christensen og
Carsten Scheel og forældre på kajkanten.
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
Skoler: Behov for evaluering
Læserbrev
Af Camilla Meyer og Finn Hansen
På vegne af Socialdemokraterne i
Faxe Kommune
Prior Torben Knudsen (tv) og hospitalar Finn Petersen
Hør om Malteserridderne i Dalby
RIDDERNE HAR INDTAGET DALBY. SÅDAN STOD DER I DAGBLADET I EFTERÅRET.
Det var da Den Autonome Geistlige Ridderlige Malteserorden i
Dacia, kendt som Malteserridderne, valgte at benytte Sdr. Dalby
Menighedshus som deres faste
mødested.
Nu har de været her i et halvt år,
og de er glade for det, lyder det fra
ridderne. Men hvad er ridderordenen egentlig, og hvad laver en flok
riddere i det moderne Danmark?
Det kan man få svar på, hvis man
dukker op til malteserriddernes orienteringsmøde den 3. marts.
- Vi vil gerne afholde et orienteringsmøde for dem, der er interesseret i at høre om os og vort virke.Vi vil
fortælle om vor oprindelse, vort formål og vort daglige virke krydret med
billeder fra Malta og herhjemme, forklarer ridderne i en henvendelse.
Det sker, når ridderne inviterer til
åbent hus i Sdr. Dalby Sogns
Menighedshus på Karisevej 63 i
Dalby onsdag den 4. marts klokken
19.00. Udover at fortælle om deres
historie og deres virke, byder ridderne på en lille forfriskning.
Derfor må man meget gerne tilmelde sig til ordenens Prior Torben
Knudsen på telefon 5993 1019
eller 2347 2286.
Alle er meget velkomne, lyder
det fra ridderne, der ser frem til at
fortælle deres historie til alle nysgerrige.www.malteserordendacia.dk
Behov for analyse, evaluering og
dialog om undervisning og skolestruktur
På uddannelsesudvalgets møde
tirsdag aften den 24. februar 2016
behandlede vi det fremsendte forslag fra Midtskolens bestyrelse vedr.
samling af overbygningerne (7-9
klasserne) på Sofiendalskolen.
Vi anerkender henvendelsen fra
skolebestyrelsen, som peger på problemstillinger, der vanskeligt løses.
FAXE
TRAFIKSKOLE
v/Mogens Bjerg Olesen
KØREKORT
TIL BIL OG MOTORCYKEL
Holdstart:
BIL: 26/2 2015 kl. 19.00
MC: 11/3 2015 kl. 18.00
Der er tale om ægte politiske
dilemmaer, hvortil der ikke er lette
løsninger.
Men på trods heraf kan vi ikke
gå ind for det fremsendte forslag.
Der mangler en bred og grundig
dialog, og vi kan derfor ikke imødekomme skolebestyrelsens ønske
om en samling af overbygningen
på afdeling Sofiendal fra skoleåret
2015/16.
På samme møde har vi ligeledes
drøftet den netop udarbejdede kvalitetsrapport for skolerne i Faxe
Kommune. Også den peger på, at
der er udfordringer, som vi i udvalget skal arbejde med. Uddannelsesudvalget har derfor besluttet at
igangsætte en proces, der tilgodeser såvel analyse og dialog som inddragelse.
I Socialdemokratiet ser vi med
stor alvor på at understøtte en
udvikling, som tilgodeser og fremmer de bedst mulige vilkår for vores
børn og unges læring. Derfor er vi
glade for, at et enigt Uddannelsesudvalg i den kommende tid vil
se på skolestrukturen. Vi vil i den
kommende proces med viden og
input forholde os til organisering og
indhold på skolerne samt foretage
en evaluering af de nuværende forhold på skolerne.
Vi finder det meget vigtigt, at vi
på baggrund af en grundig analyse, dialog og debat om disse emner
kan blive i stand til at træffe eventuelle nødvendige beslutninger om
forandringer på skoleområdet.
I Socialdemokratiet ser vi frem
til at tage del i arbejdet, hvor vi
også gerne vil indbyde og inddrage
alle interessenter til dialog.
Udlejning
Søger du lejebolig ?
boserupejendomme.dk
Tlf 33 16 00 82
Faxe Ladeplads
Lejlighed til leje
i Faxe Ladeplads
55 m2 kr. 4.500,+ forbrug
Tlf. 20 42 28 80
Lejlighed til leje i Rønnede
Ny istandsat 3 værelses lejlighed på 81m med egen have
kr. 5.600,- pr. måned. + forbrug (á conto Varme/vand kr. 1.100,-)
3 mdr. s depositum + 1 md.s husleje
Ingen husdyr
2
Kirketorvet 6
4640 Faxe
Bil tlf.: 40 11 69 08
www.faxetrafikskole.dk
17
T.J. Boliger Aps
Tlf. 40 13 10 03
PRISER 2015
(excl. moms)
FULDAFSLIBNING
pr. kvm. fra 90 kr.
NETSLIBNING/
LETSLIBNING
pr. kvm. fra 40 kr.
LAK - LUD - SÆBE - OLIE
Din GARANTI for kvalitet
Ved særlige ønsker og/
eller forespørgelser
ring eller skriv for
uforligtende tilbud!
6068 2711 / 5150 8716
[email protected]
Hvis du kan undvære bagsædet, er der mange penge at spare på den nye Citroën C4 Cactus. Den omfattende udstyrspakke med bl.a. 7” touch screen, aircondition,
ratbetjent radio med Bluetooth® og USB, fartpilot samt varme i forsæderne mm. er naturligvis stadig inkluderet i den lave pris. Som personbil på hvide plader er pris
og udstyr ligeledes blandt de absolut bedste tilbud i klassen og titlen som Årets Bil i Danmark 2015 følger helt gratis med i købet. Book prøvetur allerede nu på citroen.dk
CRÉATIVE TECHNOLOGIE
Brændstofforbrug v./bl. kørsel 21,7 – 32,3 km/l 82 – 105 g/km. De angivne kontantpriser er ekskl. leveringomkostninger 3.780,-. Tilbuddene gælder ved køb inden 31.03.2015. Tilbuddene gælder alene lagerbiler hos de Citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen. Tilbuddene kan ikke
kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.
CITROËN FAXE • ARNE BUSK A/S • RØNNEDEVEJ 30 • 4640 FAXE • TLF: 56 71 42 24
CITROËN NÆSTVED • ARNE BUSK A/S • MARINEBUEN 6 • 4700 NÆSTVED • TLF: 55 73 85 10
'HWULJWLJHWLGVSXQNWDWV§OJHGLQEROLJ"
1¦UGXHUNODU
%HV¹JRVS¦GDQEROLJGNHOOHUNRQWDNWGDQEROLJ)D[H
S¦WOIRJI¦HQJUDWLVRJXIRUSOLJWHQGHVDOJVYXUGHULQJ
GDQEROLJ)D[H
(MHQGRPVP§JOHU9DOXDU0'(x7RUYHJDGH$)D[Hx7OIxID[H#GDQEROLJGNxZZZGDQEROLJGN
&
HÅNDVÆRK
SERVICE
Asbest i dit hus? Få professionel til at tjekke det
DER KAN VÆRE ASBESTHOLDIGE MATERIALER I MANGE
HUSE OG SOMMERHUSE,ADVARER EKSPERT.
De sortmalede lister, der holder loftsbrædderne sammen i lofterne i mange ældre Kalmar-sommerhuse indeholder asbest.
De asbestholdige lister, kaldet sløjfer, er ikke et problem i sig
selv, da asbest som byggemateriale ikke er farligt eller sundhedsskadeligt i sig selv, hvis det ikke beskadiges.
Men når materialet beskadiges, der f.eks. bores i det eller det
på anden måde ødelægges, kan der frigives støv, som ved indånding er skadeligt for den menneskelige organisme og medføre
risiko for udvikling af asbestose, lungekræft, lungehindekræft og
fortykkelse af lungehinden.
Det er ikke kun Kalmar-sommerhuse fra før 1986, der kan
indeholde asbest. Det gælder også andre typer sommerhuse og
almindelige huse, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, Seniorforsker hos Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, til
journalist Louise Skøtt Gadeberg, bolius.dk
- Det vigtige er, at man genkender asbest. Én ting er, at vi har
et katalog over kendte produkter med asbest, hvornår de er
produceret osv. Men hertil kommer jo, om huset er renoveret,
hvornår osv.
Alt murerarbejde samt
tømrerarbejde udføres
Aut. kloakmester
- Du skal simpelthen både vide at asbesten er der og kunne
genkende den.
- Det er meget svært selv at vurdere, om der er asbest i boligens byggematerialer. For hvordan skal du kunne vurdere, om der
netop er asbest i limen, som dine badeværelsesfliser er sat op
med? Hovedreglen er, at du ikke selv må arbejde med asbestholdige materialer men skal hyre godkendte, professionelle til det.
Selvom reglerne er mere lempelige udendørs, vil jeg altid anbefale dig at hyre en professionel, forklarer Tine Nielsen, arkitekt og
fagekspert i Bolius.
Kære håndværker...
Denne annonce kan blive din for
kr. 250,- pr. uge.
Prisen er ved indrykning hver uge - min. 10 uger.
Vi har løsninger ved indrykning hver 14 dag eller 1 gang pr. måned...
Ring til Annie Muxoll for yderligere oplysninger på
56 71 32 31
Her kan du finde asbest
* I el-installationer som brandsikre kabler, fatninger mm.
* I ventilationsdele som brandspjæld, luftvarmeanlæg mm.
* I indvendige overflader som vægplader, vinyl, støbegulve,
puds, maling mm.
* I tagprodukter som eternit skifer, div. Bølgepladeprofiler,
tagpap og membraner mm.
* I facadeprodukter som div. eternit beklædningsplader,
stålplader, murafdækning mm.
* I uperforerede plader som asbestcementplader, træfiberplader mm.
Snerydning
Slamsugning-spuling
Gravearbejde:
• Vedligeholdelse af ejendomme både ude og inde
• Belægning • Haveservice • Malerarbejde
• Opsætning af raftehegn
sning!
Minigraver - rendegraver - bæltemaskine.
Kædegraver
Hegnsklipning + klipning af rabatter/grøfter.
• Træfældning (forsikret)
Kjeld Hansen
Handymand
Faxe Ejendomsservice
MEDLEM AF
Tim
Nielsen··Orupgade
Orupgade4646· 4640
· 4640
Faxe
Tim Nielsen
Faxe
Telefon
70
20
10
13
·
[email protected]
·
www.tim.dk
Telefon 70 20 10 13 · [email protected]
ENERGIRUDER • DØRE OG VINDUER
GLARMESTER • TØMRER • SNEDKER
UDSKIFTNING AF DUGRUDER TIL ENERGIRUDER
SERVICEBILER KOMMER OVERALT
BRUG HÅNDVÆRKER-FRADRAG
Afd.
FAXE GLAS
GLARMESTRENE MOGENS JENSEN & SØN aps
TLF. 2077 1009 DANNI • TLF. 4046 3224 MOGENS
Kim Pedersen - Faxe Ladeplads
Tlf.: 22 43 51 01
Orup, Faxe, telf. 56 72 54 35.
Alt EL-arbejde
udføres...
Stubfræ
g
Flishugnin
dk
Alt indenfor tagpap udføres
Ligeledes giver vi 10/15 års garanti
med forsikringsdækning
12 • 4640 Faxe
HEFA-EL Hovbygade
Tlf. 21292219
Mail: [email protected]
• Ring for uforpligtende
tilbud eller tagtjek
• Alm. tækning
• Singletækning
• Listetækning
• Tagisolering
Favrbyvej 44 • 4654 Faxe Ladeplads
Lars Madsen, 21 29 22 19 • Preben Jensen, 26 37 88 34
Jesper Madsen, 24 82 04 89
Tlf. 56 71 73 32 • mobil 21 45 30 16
fax 56 71 73 10 • www.carstens-tag.dk
Faxe Låse
www.faxelaase.dk
v/ Henrik Nielsen
Brandskov 17 · 4654 Faxe Ladeplads · Tlf. 5671 8585 / 4061 8485
NØGLER - LÅSE - ALARMER - GRAVERING
Speciale: Blikkenslager og skiferarbejde / Renovering/ombygning af badeværelser
GARANTI
Åbent i servicebutik hverdage 7-17 efter aftale
Mogens Dilling-Hansen
Strandvejen 8, 4654 Faxe Ladeplads
Tækkefirmaet
5*7$*
Dansk VVS
• Faxe:
Rådhusvej 51 • 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 60
• Køge:
Ørnevej 18 • 4600 Køge
Tlf. 56 66 31 60
v/ Rasmus Giovanni
tlf. 3070 8565
4660 Store Heddinge
www.rg-tag.dk
Egestrædet 5
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 50 31 60
www.faxe-orup.dk
_______________
www.agners-vvs.dk · [email protected]
Professionelt Tømrer- og Snedkerarbejde
Tlf. 56 71 43 34 · Jakob 20 73 55 51
Tilbygninger
Tag, døre og vinduer
Snedkeriopgaver
Køkken
skinsn
e
Ma
Udestuer/Carporte
Skadeservice
Forsikringsskader
Sporing af fugtskader
eri
dk
• Store Heddinge:
EL-installationer
Tele/data
Fiber
Tyverialarmer
TV-overvågning
Brandalarmer
Køleanlæg
Varmepumper
Telefon-centraler
Ventilation
Hovb
y
Tlf. 56 71 82 82
Lokal VVS-Installatør i mere end 40 år
Aut. VVS-Installatør
/ Gas-service
Aut. Naturgasinstallatør / Godkendt kvalitetsstyresystem
Aut. Solvarmeinstallatør / Udlejning af 10 og 17 m. trailerlifte
Decra
v/ Tømrermester Jakob Poulsen ApS · Kalvehavevej 4 · 4640 Faxe
[email protected] • www.hovby-maskinsnedkeri.dk
20
Rubrik
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
Bekendtgørelser
GENERALFORSAMLING
Franske Bagateller
Erik Rønholt viser dias og fortæller om Frankrig
onsdag den 11. marts kl. 19.30
i Ulse Præstegård (lige over for Ulse kirke).
Der er gratis adgang og alle er velkomne.
BANKOSPIL
i Rønnede Hallens Cafeteria
hver torsdag kl. 19.00
Gode gevinster og ekstra spil
R.I.F’s Venner
R.I.F.s venner og forældreforeningen
støtter idrætten i Rønnede IF.
Spjellerup Vandværk
Ordinær generalforsamling
i Thorsborg forsamlingshus
onsdag den 25. marts kl. 19.00.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen
Højskolens Venner Karise
indkalder til generalforsamling
mandag den 23. marts 2015 kl. 19.00
på Kulturhuset Leopold/Karise Højskole
---------Samtidig søges en erfaren opråber
kontakt Charlotte på tlf. 2864 2346
VisitFaxe
Faxe Turistforening
www.visitfaxe.dk
afholdes tirsdag d. 24. marts kl. 18.
Restaurant Skovfogedstedet
Ny Strandskov 4 · 4640 Faxe
Tilmelding og yderligere information:
Kasper Larsen, [email protected] og 3815 0025
Kongsted Forsamlingshus
Onsdag den 11. marts og frem til 6. maj
Faxe, Roholte og Hylleholt Kirker tilbyder
babysalmesang for de 0-1-årige.
Forårets babysalmesang foregår i Faxe Kirke,
onsdag kl. 9.45-10.30.
Første gang onsdag den 11. marts og frem til 6. maj.
Obs! Det er gratis at deltage og deltagere fra Faxe,
Hylleholt og Roholte sogn har fortrinsret.
Tilmelding til kordegn Stig Laursen
tlf. 56 71 35 52/ e:mail: [email protected]
Foredrag og generalforsamling i
ØSTSJÆLLANDS
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
AFLYSNING
Koncerten søndag den 8. marts
kl. 15.00 i Hylleholt Kirke med
Gladsaxe Kammerkor, må
desværre aflyses da koret er
ramt af sygdom.
Pris kr. 175,- + 1 års 4H medlemskab kr. 200,- ialt kr. 375,Tilmelding og betaling på www.4h.dk
Har du spørgsmål, send det til:
[email protected]
Beskæftigelse
=c\bj`Y\cf^Xcj`[`^
j\im`Z\d\[XiY\a[\i
=Xo\=fijpe`e^8&Jjµ^\ik`c),k`d\ifdl^\e#
\e`dµ[\bfdd\e[\g\ijfek`cXkmXi\kX^\
j\im`Z\fg^Xm\i`\ecpjf^df[\ie\[fd`Z`c`
?Xjc\m%
8iY\a[jfg^Xm\i1
;lm`c]‚XiY\a[jgcX[jg‚A\ej:_i%Jbfljm\a%
;`eXiY\a[jk`[m`cm´i\]iXZX%('%+,k`c(.%''#
]`i\[X^\fdl^\e]iXdXe[X^k`ckfij[X^%
Kom og oplev unik glaskunst
Torsdag den 12/3 2015 kl 19.00
Mette Enø fremstiller sjov og seriøs glasmosaik kunst
lige fra glasfade, ikoner og skulpturer til smykker m.m
Pris inkl. kaffe. Medlemmer 50,- kr. øvrige 75,- kr.
Tilmelding senest den 7/3 til:
Irene tlf. 5672 5142 el. Vibeke 5672 5441
Bestyrelsen
40 års jubilæum
Driftsleder Bjarne Andersen
fejrer 40 års jubilæum på Royal Unibrew
I den anledning vil vi gerne invitere både nuværende
og tidligere kolleger samt venner og familie til reception
på bryggeriet i Faxe på selve dagen
torsdag den 12. marts 2015 fra kl. 13.00-15.00
i Salen, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.
Bemærk, at der er indgang gennem porten fra Faxe allé.
M`k´eb\ifjXk\eefidXcXiY\a[j[X^m`c
]ficµY\j‚c\[\j1
› BcXi^µi`e^X]]ifbfjkfi[e`e^#c\m\i\kX]
\bjk\iec\m\iXe[µi
› =fi\kX^\[X^c`^[X^j`e[bµY
› Jµi^\]fibcXi^µi`e^f^X]ip[e`e^`
]fiY`e[\cj\d\[dµ[\i
› MXi\kX^\fg^Xm\i`mfi\ji\Z\gk`fe#jfd
gi`d´ikY\jk‚iX]k\c\]feY\jmXi\cj\i` ‚Ye`e^jk`[\e]i\dk`cbc%(,%''
› 8]jclkk\[X^\ed\[)$)k`d\jc\kk\i\
i\e^µi`e^X][fd`Z`c\kg‚A\ej:_i%Jbfljm\a
=X^c`^\f^g\ijfec`^\bmXc`]`bXk`fe\i1
› Dµ[\jkXY`cf^g‚c`[\c`^
› ;l\i]c\bj`Y\cf^_a´cgjfd
› ;\k\i\e]fil[j´ke`e^]fiafYY\kXk[l_Xi
bµi\bfik
› ;\km`c[\km´i\\e]fi[\c#_m`j[l_Xi
\i]Xi`e^d\[fg^Xm\i`\ei\Z\gk`fe#d\e
[\kk\\i`bb\ef^\kbiXm
› F^[l_Xid‚jb\\i]Xi`e^d\[i\e^µi`e^]iX
k`[c`^\i\afY
M`_Xi\k^f[kf^]X^c`^kXiY\a[jd`caµjXdk\e
l]fid\cfd^Xe^jkfe\%
Højeruplund, Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge.
DAGSORDEN ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Museumsdirektørens beretning
4. Fremlæggelse af Museumsforeningens regnskab
2014
5. Fastsættelse af budget for 2015 og kontingent 2016
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år: På valg:
Hans Jørgen Lund Jensen, Inger Andersen, Lars Asserhøj og Tine Nygård
8. Valg af en suppleant for 1 år.
På valg: Tus Eskjær Rantorp
9. Valg af revisor. På valg: Grethe Fischer
10. Eventuelt
Vi starter Heste- Kalve- og kaninhold.
Venlig hilsen Bestyrelsen
tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00,
Generalforsamling kl. ca. 20.
onsdag den 18. marts 2015 kl. 18.30 - 20.00
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.30
MUSEUMSFORENING
Aftenen begynder med foredraget »Forvaltningen af Verdensarven«. Site manager Naja Habermann, Udviklingsgruppen Stevns Klint, vil give et indblik i arbejdet med forvaltningen af verdensarvsområdet ved Stevns klint.
Starter dyrehold i skolekøkkenet på Spjellerup Friskole
afholder ordinær generalforsamling
Allégade 66, 4690 Haslev
BABYSALMESANG
FOR DE 0-1 ÅRIGE
I FAXE KIRKE
ALSLEV 4H
Dalby Forsamlingshus
Karisevej 66, Dalby
afholder
generalforsamling
onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Derefter afholdes
generalforsamling i
Støtteforeningen til Dalby Forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vi slutter af med spisning, derfor tilmelding nødvendig af
hensyn til traktementet senest d. 23. marts.
Tlf. Nis Vive 28 14 18 79 eller Mona Nielsen 22 42 85 00.
Dalby Forsamlingshus
Nis Vive
Støtteforeningen
Mona Nielsen
M`k`cYp[\i^f[\dlc`^_\[\i]fi\]k\i$f^
m`[\i\l[[Xee\cj\%
;lj\e[\i[`eXejµ^e`e^#d´ib\k
ÉJ\im`Z\d\[XiY\a[\iÉ#gi%dX`ck`cµbfefd`Z_\]
IXjdlj9pjbfmBXgg\ciYb7]Xo\]fijpe`e^%[b%
?Xi[ljgµi^jd‚ck`cjk`cc`e^\ebXek\Xdc\[\i
;fik_\G\k\ij\eki´]]\jg‚
k\c\]fe.')-')'.%
J`[jk\Xejµ^e`e^j]i`jk]i\[X^[\e(*%dXikj
)'(,bc%()%''%
=Xo\=fijpe`e^8&JmXi\kX^\i[i`]k\eX][\e
f]]\ekc`^\mXe[$f^jg`c[\mXe[j]fijpe`e^jXdk
X]]Xc[j_‚e[k\i`e^\e`=Xo\Bfddle\%
M`\iZX%*/d\[XiY\a[\i\%=Xo\=fijpe`e^8&J
Y\jk‚iX]\k_fc[`e^j\cjbXY#[\i\a\jX]=Xo\Bfddle\#
f^,[Xkk\ij\cjbXY\i#[\iXcc\\a\jX]?fc[`e^j\cjbXY\k%
;\ejXdc\[\fdj´ke`e^\ig‚ZX%(('d`f%bi%
Rubrik
21
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
Køb og salg
LOF FAXE
afholder årsmøde
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00
på Rolloskolen, Gl. Standvej 12, Faxe.
Brænde
sælges
kildemarksgården
BRÆNDE
TILBUD
10 Skrm. Bøg/eg
kr. 4.200,10 Skrm. Bøg
Faxe Landhandel
Tlf. 56 78 73 78
22 57 83 31
kr.
4.800,-
Tørt brænde haves.
Alle priser er incl. moms og lev.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
SKOV & TRÆ ApS
Tlf. 57 52 53 99
P.b.v.
Margit Jørgensen
Se mere på www.skov-trae.dk
RDAG
UDSALG FREDAG OG LØ
BRÆNDE
VI AFHENTER DØDSBOER, MØBLER OG DIVERSE
Genbrugsforretningen karise
Bredgade 52, 4653 Karise
Åbent: mandag-fredag kl. 10-17. Onsdag kl. 12-19. Lørdag kl. 10-13
Beskæftigelse
Teestrupvej 30 • 4690 Haslev • Tlf. 2065 6326
www.kildemarksgaarden.dk eller find os på facebook
Brænde i stakke ved skovvejen,
eller selvskovning, sankning.
Fra Bregentved´s skove der ligger mellem Haslev, Dalby, Tokkerup, Karise,
Frøslev, St. Linde og Tureby.
Bregentved
Tlf. 20 67 71 32
www.bregentved.dk
VEMMETOFTE
SKOVDISTRIKT
DEN 6. OG 7. MARTS
el og porcelæn
Alle møbler, samt
længe åbent
Butikken holder
til 14
lørdag fra kl. 10
Kartofler, grøntsager, honning, æg, drueagurker og asier.
Frugt fra Fejø.
Bregentved’s skove er PEFC certificeret
Ebbensgaar
Skovfoged Jan Ebbensgaard
Tlf.36
30 •
5330
40 53
36 40 36
56 71 00
SALG AF
BRÆNDE & SELVHUGST
fra Strandegård’s skove
Henvendelse: 30 53 40 36
Klinikker
KIROPRAKTISK KLINIK
Tage V. Rasmussen D.C.
Rådhusvej 55 B, Faxe
56 71 30 05
Overenskomst med
Den Offentlige Sygesikring
Konsultation efter aftale
www.kkf.dk
Søger du
GISSELFELD
SKOVDISTRIKT
Fra Miljø Certificerede skove
Ring og hør nærmere
på tlf. 8887 3929
SELVSKOVNING
OG BRÆNDE
Læs mere på
www.danishagro.dk
Kontorassistent søges
til Danish Agros hovedkontor i Karise
Arbejder du struktureret, har du kontorerfaring, og kan du lide af have en bred kontaktflade? Så er jobbet som kontorassistent i vores
salgsadministration måske noget for dig.
Arbejdsopgaver
• Opfølgning på salgskontrakter samt tjek af
prisafvigelser og avancer m.v.
• Support til sælgere og ledelse.
• Support til debitorsystem.
• Opdatering af vare- og priskartoteker.
• Udarbejdelse af rapporter og præsentationer.
• Adhoc opgaver.
Du:
• Har en kontoruddannelse samt erfaring
inden for kontorområdet.
• Er en rutineret bruger af Office-pakken samt
gerne erfaring med BI-værktøjet QlikView.
• Er struktureret, omhyggelig og loyal.
• Motiveres af mange sideløbende opgaver.
• Er selvstændig og god til at samarbejde.
• Er detaljerorienteret og vedholdende.
• Er god til at kommunkere på flere niveauer.
• Har forståelse for salgsprocessen.
om virksomheden: Danish Agro-koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den
overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at
medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter.
Koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare-og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget.
Danish Agro-koncernen beskæftiger ca. 3.500 medarbejdere og
vil i 2015 have en omsætning i niveauet 31 mia. kr. Læs mere på
www.danishagro.dk.
Vi tilbyder:
• Et selvstændigt arbejde og et godt arbejdsklima.
• 50 gode kollegaer på kontoret i Karise og 595
kollegaer i grovvaredivisionen på landsplan.
• Pensionsordning, kantineordning og
arbejdsgiveradministreret sundhedsforsikring.
Vi har en behagelig og uformel omgangstone i
et professionelt og rart miljø. Virksomheden er
præget af en stærk kultur med gode, solide
værdier.
Løn efter kvalifikationer. Stillingen er på fuld tid
med tiltrædelse 1. juni 2015.
Ansøgning:
Send din ansøgning til [email protected]
mærket ”Kontorassistent, Karise” senest
d. 13. marts 2015.
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte
teamleder Mette Mahler på tlf. 8887 3929 eller
[email protected]
Henvendelse
Gisselfeld Godskontor
tlf. 56 32 60 32 eller
Selvskovning og Sankning:
Syd for Næstved/Rønnede vejen:
Torben Jensen 40 71 99 76
Nord for Næstved/Rønnede vejen:
Torben Birk Olsen 51 21 44 48
Brændesalg:
Jan Henning Olsen tlf. 20 14 60 52
v/Helle Larsen
56 71 76 24
Bedst mellem 17.00-21.00
&
Herre
Damefrisør
lægeeks.
- også
behandling
i Deres hjem
40 30 80 97
56 71 69 20
Enghavevej 4A
4654 Faxe Ladeplads
56 72 54 00
Lukket
mandag og tirsdag!
Hjælp når den ikke vil starte.
Hjælp til installation af programmer.
Hjælp til installation af netværk og printer.
Hjælp til virus og spyware.
Salg af PC’er, IT-udstyr og programmer.
[email protected] - faxeitservice.dk
IT-SERVICE - Månevænget 2, 4640 Faxe. Tlf. 22 36 45 48
IT-SERVICE I FAXE SIDEN 1999
Fællesmarkedet
Loppehallen i Faxe Ladeplads
åbner 7. marts. 40 stader til
kræmmere og private. Salg af alle
tænkelige loppeting. Åben lørdag
og søndag kl. 10 - 17.
Kom og gør en god handel.
Stadepladser udlejes.
Tlf. 30 45 70 10
Dag - aften - weekend
Karin Haagensen
IT-SERVICE
St.Tårnby Forsamlingshus
inviterer til garage og kræmmermarked 7.-8. marts 10-16.
Rigtige mange gode "Vinterfund"
og andet skal sælges. Gør et fund!
Udvidet Bar/Cafè øl, vand,
smørrebrød, lun-ret, kaffe, te
lagkage m.v. Fri entré
[email protected]
Så ring til Kalle på
Har du brug for hjælp til din PC?
Skrotbiler og gammel jern, samt
landbrugsmaskiner afhentes.
Kommer overalt med lille kranvogn.
Tlf. 25 47 87 18
Tidsbestilling
20 20 89 31
Herbalife
IT
·
·
·
·
·
v/Pia Backquist
Fakse Ladeplads
fodplejeklinik
kosttilskud-vægtregulering
PEFC/09-23-003
BYENS
sportsmassør
✁
Bekendtgørelser
Smid ikke ud!
Alt har interesse.
Hele indbo samt dele deraf.
Tlf. 22 53 22 33
Prebens Udlejning tilbyder:
Div. gravearbejder udføres m.
rendegraver, minigraver, Bobcat
minilæsser og motorbør. Betongulve opbrydes. Flytning af jord.
Udrensning af stalde med Bobcat
og knækstyret minilæsser, bredde
fra 85 cm. Vi udlejer også maskiner uden fører. Desuden tilbydes
nu også traktorfræsning.
Tlf. 40 41 25 63
Professionel Træfældning m.m.
Træfældning, beskæring,
topkapning, stubfræsning,
flishugning.
Gratis uforpligtende tilbud gives
Fuldt forsikret. Ring til:
BG Træfælding
v/Bjarke G. Nielsen.
Tlf. 20 25 90 91
Prebens Udlejning tilbyder:
Minigraver, Bobcat, knækstyret
minilæsser, overfaldsgreb, motorbør, pæleboremaskine, pladevibrator, fliseklipper, betontromle, betonblander, boschhammer, flishugger,
brændeflækker (tryk 20-31t) trailermonteret, Nibbi m. fræser/kost,
mosfjerner/plænelufter m. opsamler, generator, soldater, trailer.
Evt. lev. Tlf. 40 41 25 63
Træfældning, topkapning
eller beskæring
Har du et eller flere træer
som trænger til en kærlig hånd.
Alt arbejde udføres af udd.
skovarbejder og træklatrer,
som er fuldt forsikret.
Ring for et uforpligtende tilbud!
Høj’s Have & Anlæg
v/ Kristian Høj
Mob.: 40 21 17 33
Mulvarpe og mosegrise
Professional bekæmpelse af
mulvarpe og mosegris.
Vi er uddannet til brug af
fosforbrint som bekæmpelsesgas.
Det mest effektive middel
på markedet!
Ring for et uforpligtende tilbud!
Høj’s Have & Anlæg
v/ Kristian Høj
Mob.: 40 21 17 33
www.motorsav.se
22
Gå i byen
FAXE BUGTEN 2015 • UGE 10
Amatørteater i
Tappernøje
Der er forlydender om at Kong Carsten og Pave Helge Adam kommer til
Tappernøje Forsamlingshus den 7. og 8. marts (Michael Pedersen, tv,
og Bjarne Jakobsen)
Å RETS B IOGRAF 2010 . D OLBY
DIGITAL
3D
FILM-OPLEVELSER
Sidste dag 4/3
2/3 - 3/3 kl. 18.00
I ÅR OPFØRER TAPPERNØJE
AMATØRTEATER EN KOMEDIE
KALDET MONEY, MONEY OG
ATTER MONEY.
Det handler, som titlen afspejler,
om penge og om hvordan man bruger penge. I stykket optræder flere
forskellige karakterer, den urimelige
teenager, den usikre fraskilte husmor,
den dominerende hustru og en allestedsnærværende coach.
Fælles for dem alle er at de vil
udnytte den hårdt arbejdende ægtemands formue til egen vinding. Det
kommer der mange forviklinger ud
af og midt i det hele står den forsigtige bankmand og prøver at rede
trådende ud, eller er han kun ude på
at tjene penge til banken?
Hvem der snyder hvem og hvordan finder man kun ud af hvis man
kommer og ser stykket.
Som opfølgning på sidste års
revy og optakt til amatørteatrers
10 års jubilæumsrevy til næste år,
vil der blive opført et par revynumre. Ganske som sidste år er de skrevet af lokale kræfter og mon ikke
vi igen skal stifte bekendtskab med
kong Karsten og pave Helge Adam.
Tappernøje Amatørteater har i år
den niende opførsel og som tidligere nævnt vil der i 2016 blive opført
en 10 års jubilæumsrevy. Den skal i
lighed med sidste års revy skrives og
opføres af lokale. Derfor efterlyser
man folk der kunne have lyst til at
deltage. Det være sig tekstforfattere,
skuespillere eller nogen der kan lave
kulisser og kostumer. Det er ikke
nødvendigt at have mange års erfaring, det er nok at have lyst.
Forestillingen opføres lørdag den
7. marts i Tappernøje forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30, spisning kl. 18.00. Når maden og kaffen
er indtaget opføres komedien
Money, Money og atter Money.
Entre 195,- pr. person, børn
under 12 år 130,-. Tilmelding til
premieren den 7. marts er nødvendig og skal ske til Tappernøje Forsamlingshus/Katja Gaarsdal, på tlf.:
55 96 50 42 senest 3. marts.
Eftermiddagsforestilling søndag
den 8. marts i Tappernøje forsamlingshus kl. 14.00. Her er tilmelding
ikke nødvendig. Entre 45,- pr person. Kaffe/ te og kage samt drikkevarer kan købes.
Blind...
2/3 - 11/3 kl. 18.00
Kl. 16.00 med undertekster
2/3 - 11/3 kl. 20.00
Hej Mathias
Tillykke med din 18 års
fødselsdag den 3/3-15
Mange Knus
2/3 - 4/3 kl. 16.00
„JEG ER STADIG ALICE“ HAR
DANMARKSPREMIERE I BIOGRAFEN KANTEN DEN 5.
MARTS.
Alice Howland er lingvistikprofessor, lykkeligt gift og har tre voksne børn med sin mand. Under en
forelæsning begynder hun at glemme ord, og hun finder efterfølgende
ud af, at det er tidlige tegn på Alzheimers. Nu bliver både Alices familie og ikke mindst hendes egen selvforståelse prøvet til det yderste.
Det skal vi fejre
4/3 kl. 20.00
2/3 - 6/3 også kl. 16.00
Jeg er stadig Alice
7/3 - 8/3 kl. 14.00
Ped’sen og Famse
Danmarkspremiere 5/3
Kære Mor, Far og sviger
I ønskes hjertelig tillykke med
kobberbrylluppet den 7/3
Morgenkaffe kl. 9
Karoline, Mathias,
Nicolai, Trine, Anders,
Anne, Emilia, Maiken
Det skal vi fejre
Fødselsdage,
hilsener, åbent
hus skal være
os i hænde
senest torsdag kl. 12.
Medsend foto,
gerne digitalt,
samt frankeret
svarkuvert.
5/3 - 11/3 kl. 18.00
Danmarkspremiere 5/3
Den 10/3 fejrer Tømrergården
i Høsten 25 år´s jubilæum og
60 år´s fødselsdag for
tømrermester Keld Hansen
Åbent hus fra kl.11.00
Vi ses på Høstenvej 9 Haslev
Keld Hansen
5/3 - 11/3 kl. 20.00
4 ekstra dage!
5/3 - 8/3 kl. 16.00
Pris
kr. 65ÆRK!
BEM iver afregnet efter
cer bl
Takkeannon
. pris.
gældende m.m
BORGERMØDER
7/3 - 8/3 kl. 14.00
Mandag den 16. marts kl. 14.00 på Haslev Bibliotek
Onsdag den 18. marts kl. 15.00 i Æblehaven Faxe
DEN 7. OG 8. MARTS KAN MAN
SE „BLIND“ I BIOGRAFEN KANTEN.
En film om at miste synet, men
ikke udsynet og fantasien. Ingrid har
svært ved at acceptere sit nye liv
som blind og vil ikke forlade lejligheden, og hendes mand Morten
prøver forgæves at få hende til at
leve livet lidt igen. Eller gør han?
Ingrid er nemlig ved at skrive en
roman, og der opstår en glidende
overgang mellem det, hun forestiller sig, og det som (måske) virkelig
sker omkring hende. Det giver
‘Blind’ en overrumplende absurditet, som vækker mindelser om
Charlie Kaufmans ‘Orkidé-tyven’.
En både ætsende morsom og kirurgisk præcis bekrivelse af parforholdets veje og vildveje. Norske Eskil
Vogt er Joachim Triers faste samarbejdspartner og har sammen med
partneren skrevet manuskripterne
til Triers ‘Reprise’ og ‘Oslo, 31.
august’.
I biografen med
Venstre-kandidat
VENSTRES FOLKETINGSKANDIDAT I FAXEKREDSEN VIBEKE
NØRLY, INVITERER TIL FORPREMIERE I BIOGRAFEN KANTEN PÅ
WILL SMITHS „NEVER LOSE
FOCUS” ONSDAG DEN 4.
MARTS.
- Vi starter med hyggeligt samvær
kl. 17.00-17.55, hvor jeg byder på lidt
godt til ganen inden filmen, fortæller
Vibeke Nørly og fortsætter: Det bliver en slags „drop-in-zone, så har folk
mulighed for ligeat lande og nyde et
glas vin eller andet, før filmen starter.
Det er en hyggelig og uformel måde
at mødes på.
Det er ikke første gang Vibeke
inviterer i biografen. Både som fod-
boldtræner/ungdomsformand og
som adm. direktør, har hun haft succes med lignende arrangementer.
- Det er en god lejlighed til at
styrke sit lokale netværk og til at
møde nye mennesker, og der plejer
at være vældig god gang i snakken.
Der er sikkert også mange, der gerne lige vil høre min mening om
deres egne mærkesager, så jeg glæder mig til en masse gode dialoger,
siger Vibeke Nørly.
Arrangementet er åbent for alle,
ikke kun Venstre-folk. Billetterne
kan købes med rabat for kun 80
kr./stk. på www.biografenkanten.dk.
Filmen har Danmarkspremiere i
Biografen Kanten den 5. marts.
Program:
Danmarkspremiere 12/3
rdage
åbner kl. 15 alle hve
71 30 51.
Café og billetsalg
weekenden. Tlf. 56
i
film
ste
før
før
og 1/2 time
på
og bestil billetter
Se alle spilletiderne
biografenkanten.dk
– biografen til det bedste publikum
CreativeMagic v/Ole Larsen, Randers.
Foredrag om husteknik/hukommelsestræning.
Borgmester Knud Erik Hansen om bl.a.
Faxe Kommunes udfordringer på ældreområdet.
Der er indlagt pause, hvor der serveres
kaffe eller the med blødt brød.
Alle er velkomne
Faxe Kommunes Ældreråd
Folketingskandidat Vibeke Nørly (det er hende til venstre...) inviterer til
film med Will Smith og Margot Robbie
Frederiksgade 9 • 4690 Haslev • tlf. 56 20 30 00 • www.faxekommune.dk
Nyt tilbud om udvidet åbningstid
Fra den 1. maj 2015 vil forældre med børn i et af Faxe
Kommunes dagtilbud kunne tilkøbe sig en ny ordning,
som betyder, at deres børn kan blive passet en time
længere end normalt.
Børne- og Familieudvalget besluttede i januar, at der skal
laves forsøg med udvidet åbningstid fra kl. 17-18 i to dagtilbud i Faxe Kommune. Formålet er at imødekomme det
behov for pasning, som særligt ses hos pendlerfamilier,
hvor arbejdstid, transport og afhentning af børn ofte giver
udfordringer i hverdagslivet.
De to udvalgte dagtilbud er Heimdal, som ligger i Faxe
by, og Regnbuen, som er en afdeling af Småfolket/
Regnbuen i Haslev.
Alle familier i kommunen kan ansøge om at tilkøbe ordningen. Hvis barnet ikke allerede har en plads i ét af de to
dagtilbud, kan familien ansøge om overflytning fra
nuværende dagtilbud.
Ordningen koster 249 kr. månedligt pr. barn, og der kan
ansøges via den digitale pladsanvisning fra den 1. marts
2015. Forsøgsordningen løber til udgangen af 2018.
Høring af udkast til § 12
miljøgodkendelser af husdyrproduktion
Faxe Kommune er i gang med at udarbejdet udkast til
§ 12 miljøgodkendelser til etablering af svineproduktion
efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
på følgende adresser:
• Pebringevej 1, 4653 Karise
• Terslev Skolevej 6, 4690 Haslev
• Vordingborgvej 337, 4682 Tureby
• Langesnogevej 3, 4690 Haslev
I den kommende tid vil udkastene komme i 6 ugers
høring hos ansøger, matrikulærer naboer, samt naboer
der bor inden for det beregnede lugtkonsekvensområde.
Udkastene vil kunne ses på Faxe Kommunes hjemmeside under politik og Demokrati (høringer og afgørelser)
www.faxekommune.dk
Endvidere har Faxe Kommune udarbejdet udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende svineproduktion efter § 12 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, på følgende adresser:
• Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev
• Grunderupvej 17, 4683 Rønnede
Udkastene kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside
under politik og Demokrati (høringer og afgørelser)
www.faxekommune.dk
Åben vejledning for borgere og
virksomheder i Faxe Kommune
Åben vejledning er et gratis tilbud til alle, hvad enten du
er ledig, i arbejde eller virksomhedsrepræsentant.
Vi giver råd og vejledning om mange emner, fx:
• Jobnet/joblog
• Uddannelse
• Oprettelse af jobannoncer
• CV og ansøgningsskrivning
• Borgere uden fast bopæl kan tjekke jobforslag
• Vejledning til jobsøgende EU-borgere
• Hjælp til selvbooking af jobsamtaler med jobcenterets
arbejdsmarkedskonsulenter
Kom og besøg os i Jobcenter Faxe mandag til torsdag
kl. 10-12. Åben vejledning bemandes på skift af en
arbejdsmarkedskonsulent og en virksomhedskonsulent.
Du kan læse mere om Åben vejledning på Faxe
Kommunes hjemmeside, hvor du også kan se hvilke
dage du kan møde de to konsulenter:
www.faxekommune.dk/aaben-vejledning-1
Landzonetilladelser
Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35
til:
Eksisterende hestepension + 2 staldbygninger og
værksted
Matr.nr. 19h, Teestrup By, Teestrup.
Beliggende: Videbæksvej 3, 4690 Haslev.
Eksisterende sø
Matr.nr.: 2h Svennerup By, Kongsted
Beliggende: Borupvej 49, 4683 Rønnede.
Garage og staldbygning
Matr.nr.: 9e Værløse By, Faxe
Beliggende Stenbrydervej 3, 4640 Faxe.
Forfatteraften med Jesper Bugge Kold
Vintermænd - 2. verdenskrig set med tyske øjne
Jesper Bugge Kold tager i dette foredrag udgangspunkt i
sin anmelderroste roman 'Vintermænd', der handler om
to tyske brødre, der mod deres vilje bliver hvirvlet ind i 2.
verdenskrig og ender med at deltage aktivt i krigen.
Hvad fik almindelige tyske mænd og kvinder til at handle
som de gjorde under krigen, og hvordan ville vi selv have
reageret?
Arrangementet finder sted onsdag den 11. marts kl. 1921 på Faxe Bibliotek & Borgerservice
Billetpris: 80 kr. Medlem af læseklub: 50 kr.
Køb billet på biblioteket, via www.faxebibliotek.dk eller
ved indgangen.
Ledige stillinger
• Forløbskoordinator til Visitationen
• Socialrådgiver/socialformidler søges til kontanthjælpsområdet i Jobcenter Faxe
Se stillingsopslagene på
www.faxekommune.dk
Gratis informationsmøde om tinnitus,
Menière og lydoverfølsomhed
ViSP holder informationsmøder i Nykøbing og Næstved
om tinnitus, Menière og lydoverfølsomhed. Der er
mulighed for at aftale individuelle samtaler efterfølgende.
Ved akut behov - kontakt høreafdelingen på 55 88 69 00.
Målgruppe
Tinnitusramte, pårørende og netværk.
Formål
At give tinnitusramte og pårørende vejledning om tinnitus
og de muligheder, der findes for at tackle det.
Indhold
• Hvad er tinnitus?
• Emnerne Menière og lydoverfølsomhed berøres.
• Hvad ved vi om behandlingsmuligheder?
• Hvad kan man selv gøre?
• Det alternative tilbud - andre former for behandling.
• ViSP's tilbud.
Form
Foredrag, efterfølgende spørgsmål og debat.
Undervisere:
Berit Møllevang Nielsen, hørekonsulent og Henrik Mors,
høre- og specialkonsulent.
Gratis informationsmøder på ViSP i Nykøbing 19. marts
2015 kl. 18.30 - 21.00 samt på ViSP i Næstved 26. marts
2015 kl. 18.30 - 21.00.
Faxe Kommunes prisuddelinger i 2015
Erhvervs- og Kulturudvalget skulle på udvalgsmødet den
23. februar 2015 vælge mellem en række meget kvalificerede indstillinger til Kulturprisen, Ungdomslederprisen og
Fritidsprisen. Folkeoplysningsudvalget har indstillet til
Fritidsprisen. Derudover modtager en lang række
idrætsudøvere en Mesterskabspris for deres flotte
præstationer i 2014.
Kulturprisen 2014
HUSET, Faxe Ladeplads Borger- og Erhvervsforening
HUSET, som Faxe Borger- og Erhvervsforening (BEF)
købte af Faxe Kommune, er på kun et år blevet et
centralt og flittigt benyttet omdrejningspunkt i Faxe
Ladeplads. Et halvt hundrede frivillige har istandsat den
ramponerede bygning, der nu huser 15 større og mindre
interessegrupper, arbejdskollektiv, mindre foreninger
m.m. Brugen af HUSET spænder fra Mænd og Kræft,
musikaftener, musikundervisning, poesi, slægtsforskning,
løbende kunstudstillinger af lokale kunstnere, foredrag,
udlejning af lokaler til private og enkeltarrangementer
m.m. HUSET er blevet flot modtaget og er stærkt benyttet af borgerne, ikke bare lokale, men fra hele kommunen. Både koncerter og foredrag har flere gange måttet
melde alt udsolgt eller give dacapo. Alt i alt en succes,
som hverken kommunalbestyrelse eller foreningen BEF
havde kunnet drømme om. Kulturprisen vil havne et godt
sted som et skulderklap til den seje flok af frivillige, der
efter 15 års gulvarbejde, endeligt har fået eget tag over
hovederne.
Ungdomslederprisen 2014
Lea Dinesen, Teestrup 4H
Lea er rideinstruktør i Teestrup 4H og favner alle børn store som små, nybegynder som øvet. Lea står tirsdag
efter tirsdag, ofte i silende regn, i 4 timer på ridebanen
(Teestrup 4H har ikke noget ridehus) og underviser klubbens børn og unge. Hun udviser altid den største tålmodighed og øser af hendes gode humør og meget store
kreativitet. Lea er initiativrig og hendes undervisning er
altid fuld af spændende og anderledes måder at lære
tingene på. I klubben tager hun stort initiativ til nye arrangementer, som altid trækker masser af tilmeldinger, fordi
børnene ved, at hvor Lea er, er der rart og sjovt at være.
Hos Lea er der plads til alle, også de skæve eksistenser,
der kræver lidt ekstra opmærksomhed. Lea udviser stor
omsorg for såvel dyr som børn og gør en kæmpe forskel
for det frivillige arbejde i Faxe kommune og klubben som
helhed.
Fritidsprisen 2014
Haslev Amatør Bokseklub
Klubben er et aktiv for Haslev. Den åbner op for rigtig
mange forskellige træningsmuligheder for alle aldersklasser. Derudover er der et mix-team for de personer, der
har en eller anden helbredsmæssig problematik såsom
KOL og diabetes. Stemningen i klubben er åben og venlig. Alle bliver taget godt imod og når træningen er slut, er
der mulighed for socialt samvær, hvis man har lyst til det.
Haslev ABK afholder mange arrangementer bl.a. ungdomsdiskotek, boksestævner, koncert for medlemmernes forældre samt foredrag. Aktiviteterne bliver båret
frem af en stor gruppe frivillige, der brænder for denne
forening og som står i klubben hver gang, der er brug for
det.
Mesterskabspriser
Der er 54 personer, der er indstillet til at modtage en
Mesterskabspris, hvilket i alt omfatter 151 mesterskaber.
De har enten individuelt eller på hold vundet guld, sølv
eller bronze ved VM, NM eller DM. De indstillede
idrætsudøvere er alle tilknyttet en forening, der hører til i
Faxe Kommune.
Der er bl.a. ryttere, roere og skytter blandt prismodtagerne. Derudover er der også en del af HTT's trampolinspringere og gymnaster samt cyklister fra Haslev UniCykel Klub, der har leveret en række flotte resultater i
både VM, NM og DM.
Uddelingen
Mesterskabs-, Ungdomsleder- og Fritidsprisen bliver
uddelt ved et særskilt arrangement i Rønnede Hallen den
18. marts 2015. Prismodtagerne og deres nærmeste
ledsagere er inviteret til at deltage. Erhvervs- og Kulturudvalget glæder sig til at dele priserne ud. Kulturprisen
uddeles ved et særskilt arrangement.
d
e
k
r
a
m
r
e
p
u
s
is
r
Lavp
Danske
Svinekoteletter
Dansk kød
Med svær, uden ben
Pr. 1/2 kg
Pr. 1/2 kg
12
95
19
95
kg-Pris 25,90
Coca-Cola
Max. 3 kasser
pr. kunde pr. dag
Kasse med 30 stk. à 25 cl + pant
Pr. kasse
69
95
kg-Pris 19,90
:
r
e
d
y
b
l
i
t
n
e
r
e
g
a
B
2
Frit Stk.
valg
+ Pant
Bananer
Se
prisen
Flødekager
2 stk.
30,Mathildebrød
Mellemamerika
Pr. stk.
Pr. stk.
1,-
18,-
Lavprissupermarked
s
d
a
L
p
e
d
a
L
Faxe
Postvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 56 71 60 03
ÅbningsTider: mandag - fredag 7.30 - 19.00
Lørdag-søndag 7.00 - 18.00
e
g
n
i
d
d
e
H
e
r
sto
Østergade 7, 4660 store Heddinge
Tlf. 56 50 34 00
ÅbningsTider:
Alle ugens 7 dage 8.00 - 20.00
Tilbudene gælder fra lørdag den 28. februar til og med fredag den 6. marts 2015 eller så længe lager haves. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.
Dansk ovnklar
Svinekam
Dansk kød