Hent præsentation - Sikkert Patientflow

Forbedringsmodellen
PDSA øvelse
w
Fl
o
rt
ke
nt
Si
k
ie
t
Pa
Oplægsholder:
Tina Lynge og Rikke Hollesen
Hvilke ideer fra jeres
arbejdsgangsanalyse i formiddags
kommer i til at tænke på der kan
afprøves?
Vend dig mod sidemanden i
2x2½min
w
Fl
o
rt
ke
nt
Si
k
ie
t
Pa
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
Forbedringsmodellen
Hvad ønsker vi at opnå?
Hvornår ved vi, at en forandring er
en forbedring?
3 spørgsmål
Hvilke forandringer kan iværksættes
for at skabe forbedringer?
+ PDSA cirkel
= forbedringsmodellen
Langley et al. (2009) The Improvement Guide
3
Forbedringsmodellen
Hvad ønsker vi at opnå?
Hvornår ved vi, at en forandring er
en forbedring?
3 spørgsmål
Hvilke forandringer kan iværksættes
for at skabe forbedringer?
+ PDSA cirkel
= forbedringsmodellen
ow
Fl
rt
ke
Si
k
nt
4
ie
t
Pa
Langley et al. (2009) The Improvement Guide
PDSA cikel til læring og
forbedring
Hvad
nu?
Act Plan
Hvad skal
sættes i værk ?
Ny test?
Næste test?
Implementering
?
Formål
Spørgsmål og
arbejdshypotese
Hvem
Hvad
Hvor
Hvornår
Hvad vil der
ske hvis vi
prøver noget
anderledes?
Study Do
Plan gennemføres
Data indsamles
Problemer
dokumenteres
Analyse begyndes
Lad os
prøve det!
ow
Fl
nt
rt
ke
ie
t
Pa
5
Si
k
Gik det?
Analyse gennemføres
og afsluttes
Resultat
sammenholdes med
spørgsmål og
arbejdshypotese
Plan
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
•  Formål med afprøvningen
•  Hvilket spørgsmål søger I at besvare?
•  Hvilken forudsigelse har I om udfaldet af afprøvningen?
•  Plan for afprøvningen
•  hvem, hvad, hvor, hvornår
•  Plan for dataindsamling
•  hvem, hvad, hvor, hvornår
6
Arbejdshypotese - forudsætning
Aldrig undervurdere værdien af en hypotese
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
Do
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
•  Udfør den planlagte afprøvning
•  Dokumenter problemer og uventede observationer
•  Indsaml og analyser data
8
Study
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
•  Afslut analysen af data
•  Sammenlign resultatet af afprøvningen med forudsigelsen
•  Opsummer hvad I har lært
9
Act
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
•  Hvilke forandringer skal vi foretage?
•  Næste cirkel?
10
Test af en forandring
3 test principper
•  Test i lille skala og opbyg viden sekventielt
•  Saml data over tid
•  Inkluder en bred vifte af forskellige forhold i sekvensen.
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
Vejledning i test af en
forandring
• 
Afprøvning af en forandring skal besvare et specifikt spørgsmål!
• 
Afprøvning forudsætter arbejdshypotese og forventet resultat!
• 
Afprøv i lille skala og saml data over tid.
• 
Opbyg viden undervejs med mange PDSA
for hver forandring der testes.
12
• 
Gennemfør rækken af test under forskellig vilkår og omstændigheder.
• 
Fejr jeres fejltagelser og lær af dem.
12
' Ç&"e(&
! "##e%&
Ó+!)
' Ç&"e(&
! "##e%&
Øvelse
•  I får 15 min til at starte på udarbejdelsen af en konkret PDSA.
Fx hvordan kan det lykkes for vores team at mødes?
•  Der ligger skabeloner på bordet
•  Opsamling fra et par teams.
Ó+!)
ow
Fl
nt
ke
rt
ie
t
Pa
14
Si
k
Notes